Egy súlyos kisebbrendűségi komplexustól terhelt nemzet, amely a saját maga okozta történelmi veszteségeit száz éve nem akarja feldolgozni, melynek tagjai csak úgy képesek érvényesülni, ha elveszik a másét. Elkobozták félmillió zsidó vagyonát (és életét), elvették a kitelepítettek házait, beszolgáltatatták a malacot, lesöpörtették a padlást, államosították a kisboltokat és az elmúlt öt évben ismét állami szinten vezénylik a nyugdíjak, földek, trafikok és egyéb magántulajdonok fosztogatását, elrablását.

Sajnálják magukat: „balsors, akit régen tép” – 25 éve ölükbe hullott a szabadság, és nem tudtak mit kezdeni vele. Nem kellett nekik. Nincs igényük demokráciára, sajtószabadságra, jogállamra. Nem értik, és nem is akarják megtanulni. Beveszik őket az európai klubba, ahol a vezetőjük a trágyalétől mocskos csizmáját feldobja a damasztabrosszal leterített asztalra. Szégyen. Normális, civilizált országgá válhattak volna, de nem akartak. Újabb kudarc. Jönnek-mennek a generációk, és az ország kudarcot kudarcra halmoz. Így megy ez száz éve. Nem változtak semmit. Tessék Adyt olvasni.

Büszkék a Nobel-díjasaikra, akiket – egy kivételével – mind elűztek, akik – egy kivételével – mind külföldön kaptak lehetőséget a tehetségük kibontakoztatására. Neves íróikat zavarták el, leghíresebb zeneszerzőjüket kényszerítették idegen országba. Szégyen. De büszkék a magyarságukra. Miért is? Milyen eredményt tudnak felmutatni?

Alulról jött vezetőt választottak maguknak, aki szintén súlyos kisebbrendűségi komplexustól terhelt. Boldogtalan gyermekkoráért vesz elégtételt a saját népén, miközben cinikusan folyton az ő érdeküket „védi”. Konfrontatív alkat, aki jól ismeri a magyar néplelket, és rájátszik legalantasabb ösztöneire, gyűlöletet szít, megoszt, hergel, uszít, egymásnak ugrasztja a különböző társadalmi csoportokat. Száz évvel veti vissza az országot, felvilágosodás helyett tudatosan sötétséggel borít mindent, feudális rendszert alakít ki, rabszolgaságba és mélynyomorba taszítja az emberek zömét. Szégyen. Néhány százezren nem kértek belőle, és elmentek, de a többinek jó. Elfogadják, meghajtják a fejüket, nem tiltakoznak. Ellenállni képtelenek, inkább a félelmet választják. Tanárok, egészségügyi dolgozók, más, nagy létszámú dolgozói csoportok erejük felhasználása helyett, a kollektív rettegést űzik. Szégyen. A kórházakban az alulfinanszírozás, a személyzet-, felszerelés- és gyógyszerhiány miatt csendes, szisztematikus emberölés zajlik. Hullanak az emberek, mint a legyek, főleg a középgeneráció. Beteggé teszi és elviszi őket a létbizonytalanság, az elviselhetetlen politikai légkör, a szélmalomharc, a kilátástalanság. Szégyen. A kórházban egy nővérre ötven beteg jut. Azt mondja nagy bután: ő nem megy tüntetni, mert nem hagyhatja itt a betegeit. Tényleg? És így nem hagyja magára őket? Ötven embert hogy képes ellátni? És a magyaroknak ez jó. Nem tiltakoznak. Azt hiszik, ez így van rendjén. Hát nincs.

A nemzetvezető és szűk baráti köre közben szorgalmasan kárpótolja magát a lakosság tönkreadóztatásából és a rendszeresen csepült unió pénzéből. Bukszájuk egyre dagad, lakásaik, kastélyaik, földjeik, gyümölcsöseik, legelőik, részvényeik száma egyre nő. Tehetik. Nem szól rájuk senki, az EU fizet, mint a katonatiszt, és hagyja, a nép sem tiltakozik. Azt hiszik, ez így van rendjén. Hát nincs.

Nehezen elképzelhető, hogy a német kancellár nyaranta egy franciaországi kisvárosból üzenjen haza, adja elő konyha-bölcsességeit, fasiszta teóriáit, szövegírói által kitalált sosem létezett közmondásokat és üres lózungokat puffogtasson a tenyerét vörösre tapsoló közönsége előtt. A magyar nemzetvezető évek óta ezt teszi, egy romániai helységből szónokol napbarnított, egyre durvább vonású arcával, és a politológusok, elemzők – ahelyett, hogy szóvá tennék, hogy öt éve csak kommunikáció folyik politizálás helyett – napokig analizálják az értelmetlen, zagyva beszédet. A király már rég meztelen, de nem szól senki.

Az értelmiség jobbára hallgat. Ellenzék nincs. Ellenállás nincs. Egyedül a reménytelenség van meg a szégyen. Magyarok – Európa szégyene. 2015. július.

27 hozzászólás : Markó Beáta: Magyarok

 1. bunkocska te draga

  July 26th, 2015

  Tényleg ilyen szar a helyzet. De annyit hozzátennék, hogy Isten akarata nélkül mindez biztos nem történhetne meg. Talán mi sem vagyunk bűnösebbek, mint akikre rádőlt a torony Siloámban, de akik nem térnek meg, biztos úgy járnak majd, mint mi.

  Reply
 2. bunkocska te draga

  July 26th, 2015

  Még a saját példámat szeretném megosztani másokkal. Amíg nem történtek durva dolgok, addig a partvonalon kívülről figyeltem a politikát, mert mindkét oldalt gonosznak és/vagy bénának tartottam. Múltkor Horn Gábor azt mondta a tévében, hogy az átlagembernek nem kell értenie a politikához. TGM majdnem leharapta a fejét. Nagyon elgondolkodtató volt, és eszembe jutott, hogy pl. én soha nem láttam Alkotmányt az iskolában, azt se tudtam egy évvel ezelőttig, hogy eszik-e vagy isszák.

  Reply
 3. Daniel

  July 27th, 2015

  Nagyon jo, tomor, talalo, pontos, es eppezert nagyon szomoru. Ez van.

  Reply
 4. abramovics

  July 27th, 2015

  Kedves Beáta!

  a helyzet elemzése pontos,
  .
  DE
  .
  mivel tökéletesen látja, nem értem azt miért nem látja, hogy a
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK JELENTIK A MEGOLDÁST!
  .
  olvassa figyelmesen, s keressen meg!
  szüksége van ránk, s nekünk is Önre!
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK

  a demokrata nem fél
  .
  a RADIKÁLIS DEMOKRATA nem fél akár radikális eszközökkel fellépni a demokrácia érdekében, védelmében.
  .
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK egy olyan szervezet, melynek a hatalom megszerzése, de nem hosszú távú megtartása a célja.
  amennyiben később igény mutatkozik, abban az esetben párttá is alakulhat, de nem ez a legfőbb célja.
  .
  integrálni, tömöríteni kívánja azokat a természetes személyeket, s szervezeteket – pártokat, civil szervezeteket, mozgalmakat, s mindenkit – akik érdekeltek a demokrácia, a jogállam teljes egészének helyreállításában, újbóli megteremtésében.
  .
  tagja lehet mindenki, korra, nemre, rasszra, vallási identitásra tekintet nélkül.
  .
  PROGRAMJA
  .
  jelen helyzetben, magyarországon nem lehet más célja egy demokratának, mint az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői
  .
  TELJES KÖRŰ, ÉS VÉGLEGES ELSZÁMOLTATÁSA, FELELŐSSÉGRE VONÁSA
  .
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK a magyar politikában – jelenlegi meghatározásuk alapján – addig vesznek részt, míg segítségükkel az orbáni diktatúra felszámolása, s a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása meg nem történik.
  .
  amennyiben békés úton – úgy tűnik nem ez lesz a megoldás, sajnos – céljaik elérhetőek, abban az esetben a következőt kell tenni:
  .
  chartát kell elfogadni csatlakozóra nézve, mely a következőket tartalmazza:
  .
  minden csatlakozó szervezet, párt, természetes személy egyenlő.
  .
  amint a választásokon sikeresen megbuktatjuk az orbáni diktatúrát, a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK alakítanak kormányt, mely szigorúan szakértői kormány kell legyen, s ez a kormány felelős, és kötelezett, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa.
  .
  ha és amennyiben ezek eléréséhez több mint egy választási ciklus, avagy kevesebb, mint egy választási ciklus szükséges akkor addig áll fent a szövetség.
  a chartának, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK által létrehozott szövetség a csatlakozott szervezetekkel addig áll fent, míg a fenti célok meg nem valósulnak.
  .
  ha választásokon akarjuk megdönteni az orbáni diktatúrát, úgy minden szervezet, párt és természetes személy, aki az együttműködésben részt vesz, jelöl, illetve jelöltje, tagja indul a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK keretén belül aláírásával elfogadja, s egyben nyilatkozik arról, hogy addig az együttműködés résztvevője, míg a győzelem következtében a kitűzött cél, azaz a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása, illetve az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői teljes körű, és végleges elszámoltatása, felelősségre vonása meg nem történik.

  amint a kitűzött célok megvalósulnak, a szövetség kormány rendkívüli választásokat ír ki, melynek lebonyolításáért felelős, s annak végéig, az új kormány létrejöttéig ügyvezető kormányként tevékenykedik tovább.
  .
  a rendkívüli választásokon, minden csatlakozott szervezet önállóan, avagy az általa meghatározott szövetségben vesz részt.
  .
  a jelenlegi orbáni diktatúra egyetlen képviselője, támogatója, tagja, szervezeteinek tagja, segítője, támogatója nem vehet részt. a közéletből, az állami, állami vállalati szerepvállalásból örökre, végérvényesen ki kell őket zárni.
  .
  akiket kell, lehet, s lehetőség van rá elzárásos büntetésre kell ítélni, akik elmenekültek az országból – sok lesz ilyen – azokat fel kell kutatni, hazahozni, s bíróság elé kell állítani.
  .
  amennyiben célszerű, akkor az általuk hozott, akár visszamenőlegesen alkalmazott törvényeket kell alkalmazni rájuk nézve. a teljes körű vagyonelkobzás – az elmentett vagyonok is, melyek strómanok, leszármazottak, rokonok kezén vannak – meg kell történjen.
  .
  radikalisdemokratakkukacfreemailponthu

  Reply
  • rontbont

   July 28th, 2015

   Ebből én sem látom, hogy ez lenne a megoldás. Számomra ezek lózungok, egy mezei üzletkötő ügynök szövege. Választások? Amennyiben a legkisebb esélye lenne bárkinek megközelítenie a fideszt – ami önmagában elképzelhetetlen, de tegyük fel – akkor nem lesznek választások. Lesz helyette nemzeti konzultáció a választásokról, vagy egy kiprovokált szükségállapot. Amúgy weblap van? A google nem adott találatot.

   Reply
   • abramovics

    July 28th, 2015

    látom, nem megy az
    .
    SZÖVEGÉRTÉSSEL PÁROS OLVASÁS, SEGÍTEK, OK?
    .
    “amennyiben békés úton – úgy tűnik nem ez lesz a megoldás, sajnos…”
    .
    ha, és amennyiben ez nem világos, akkor most kísérletet teszek fény gyújtására a buksidban.
    a békés út, az csak egy vágyálom tulajdonképpen, amiben a Te, az én, s az ország érdekében bízom,
    .
    DE!
    .
    mint esetleg megértetted végre, nem tartom valószínűnek.
    ettől függetlenül kell adni egy “békés” megoldási lehetőséget is a jónépnek, s főleg neked, aki mint látjuk kitűnően kiismered magad
    “egy mezei üzletkötő ügynök szövegében”.
    bárha ilyen kitűnően kiismernéd magad az értő, sőt, szövegértő olvasás rejtelmeiben is!
    akkor nem írnál csacsiságokat, csak a közvetlen környezetedet, családodat “örvendeztetnéd meg” megállapításaiddal.
    weblap még nincs, ám ha érzel magadban elég erőt, s kitartást, s valóban tenni is akarsz – nálunk nem baj, ha valaki “csak” mezei üzletkötő ügynök, hiszen az egyik legnehezebb szakma! – akkor tisztelettel várunk, s számítunk rád!
    írjál bátran, válaszolok!

    üdvözlettel,

    abramovics

    Reply
    • rachel

     July 30th, 2015

     Sok mindenben, igazad van, DE a kioktató hangnem, a lealázó, becsmérlő megjegyzések a hozzászólónak, nem hiszem, hogy sok támogatónak szimpatikus. Szorítkozzunk inkább a mondanivalóra, és nem arra, hogy ki mit ért meg, és kinek mi van a buksijában.

     Reply
     • abramovics

      July 30th, 2015

      rachel!

      aranyos, sőt kedves dolog a részedről, hogy megtiszteltél a véleményeddel.
      köszönöm Neked.
      .
      DE!
      .
      engedd meg nekem, hogy ne toleráljam, ha és amennyiben valaki nem tud értelmezni egy leírt szöveget, lefitymálja a megoldási javaslatot, ami VALÓDI MEGOLDÁST KÍNÁL a mi, a Te, az ország gondjára.
      azt hiszem, sajnos Te sem tudtad értelmezni “rontbont” szövegét, tekintettel arra a TÉNYRE, hogy ” a kioktató hangnem, a lealázó, becsmérlő megjegyzések a hozzászólónak” – idézet Tőled – a Radikális Demokraták programja tekintetében tőle eredeztethetők.
      .
      DE!
      .
      tudod mit?
      tegyük félre ezt a gyerekes viselkedést, “vitát”, amit Te itt most generálsz, s fordítsuk figyelmünket a VALÓDI PROBLÉMÁRA!
      .
      üdvözlettel,

      abramovics

 5. Observer

  July 27th, 2015

  “Ahol a zsarnokság tény, ott a forradalom jog!” (Victor Hugo)

  Reply
 6. Observer

  July 27th, 2015

  “A demokrácia paródiája veszélyesebb, mint a diktatúra, mert lehetőséget ad az embereknek arra, hogy ne csináljanak semmit” (Ang Szán Szu Kji, Nobel-békedíjas burmai ellenzéki aktivista)

  Reply
 7. 29841984

  July 27th, 2015

  “Nehezen elképzelhető, hogy a német kancellár nyaranta egy franciaországi kisvárosból üzenjen haza,…..”

  Ebből is látszik, hogy azok a százszor lenézett románok mennyivel kulturáltabbak és intelligensebbek, eltűrik ezt fasiszta majmot a területükön, ahelyett, hogy már rég kitiltották volna a hazájuk elleni uszítás miatt. Kertész Ákosnak volt igaza, ezek “a magyarok”, eklatáns példája ez a kis felcsúti fa..kalap………

  Reply
 8. pato_pal

  July 28th, 2015

  Kedves Beáta!

  Minden szó tökéletesen igaz! Bár ne lenne! Ez a kedvencem, ez valami nagyon találó! …ahol a vezetőjük a trágyalétől mocskos csizmáját feldobja a damasztabrosszal leterített asztalra.

  Reply
  • bunkocska te draga

   July 31st, 2015

   A mocskos gumicsizma egy minőség, olyan mintha dolgozna a viselője. Ez a vezető inkább olyan, mint aki a közös asztalra piszkít, hogy a többieket bosszantsa.

   Reply
 9. Avi

  July 28th, 2015

  Ezeket Bartus úr és Kertész Ákos milyen régen megírta. Mindenki bolondnak nevezte őket és K.Á-t idős fejjel elűzték szülőhazájából.

  Reply
 10. Sobieski-Seiff

  July 28th, 2015

  Szlovákok közt élek, kapok hideget-meleget nap mint nap. De ekkora magyargyűlölettel talán még ők sincsenek tele. Sajnálom Önt Beáta, nehéz lehet ilyen utálattal a szívében élni. Őn egy igazi fasiszta.
  Én azért csak büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok.
  Ön nem is lehet büszke. Hiszen nem magyar, ugyebár?

  Reply
  • abramovics

   July 30th, 2015

   Bartus!

   ezt a fickót-némbert töröld!
   kódolt zsidózó, antiszemita hozzászólása miatt!
   a Markó Beáta származására utaló, őt a nemzetből ezért kizáró megnyilatkozása után ez nem maradhat itt!

   abramovics

   Reply
  • rachel

   July 30th, 2015

   Kedves Sobieski-Seiff!
   Valami félreértés van. Ez nem magyargyűlölet, hanem magyarféltés. Biztos vagyok abban, hogy Beáta nagyar ember. De nem vállal közösséget az olyanokkal, mint a mostani kormány, akiket joggal lehet nevezni magyargyűlölőknek minden magyarkodásuk ellenére. Akik nem a magyarság felemelkedésén munkálkodnak, hanem az elnyomásukat, elszegényedésüket és a félelembentartásukat célozták meg.
   A jószándékú kritika nem tévesztendő össze a magyargyűlölettel.
   Rachel

   Reply
 11. abramovics

  July 28th, 2015

  FÉLELMETES, DE EGYBEN KÖTELEZŐ OLVASMÁNY!!!!
  .
  http://valasz.hu/vilag/megszolalt-a-merkelnek-siro-kislany-remelem-izrael-egyszer-megszunik-114242
  .
  számomra döbbenetes, hogy ezek a palesztin menekültek mire nem képesek.
  elolvasva a cikket, én a németek helyében azonnal kitoloncolnám az országból ezt az egész családot, de ha lehet, még Európából is végleg kitiltatnám őket.
  az arany bogár valahogy bekerült – vélhetően megjátszva benyalta magát – azok közé, akik Merkellel élő adásba kerültek.
  ott „jó ütemérzékkel” a megfelelő pillanatban elsírta megát, s egy olyan helyzetet kreált, melyből a humanitárius szempontokat figyelembe véve, csak egyetlen kiút maradt a német kancellárnak.
  maradhatnak, nem kell elhagyniuk Németországot. tovább élvezhetik az ottani élet előnyeit, a segélyeket, stb.
  (most hihetetlenül populista leszek:
  vélhetően elfoglalva a helyet, egy Európában született, a jelenlegi magyarországi
  .
  BOLSEVIK-FASISTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  diktatórikus tombolása elől, a demokratikus nyugatra menekülni szándékozó család elől!)
  .
  mikor a Die Welt bemutatta őket magukat a csupasz valójukban, akkor viszont előjött belőle a leendő terrorista.
  Németországban akar élni, az ország által nyújtott minden lehetőséget ki akar használni,
  .
  DE
  .
  nem tekinti sem most, sem később akár csak második hazájának az országot, mely befogadni szándékozik őt, s a családját, illetve Izrael állam eltörlése a végső célja, mint ahogy magabiztosan kinyilatkoztatja.
  pökhendi, nagyképű rátartisággal kijelenti, hogy itt – Németországban – szólásszabadság van, azt mond, amit akar, s nyitott egy vitára.
  potenciális gyilkos, terrorista, akit már nem lehet „átnevelni”, nem is akarja, s „vita”, az ő esetében meggyőződésem szerint egy majdan elkövetni szándékozott robbantásos, vagy bármilyen más terrorcselekmény.
  ha a németek eszüknél vannak, azonnal kitoloncolják ezeket, ahogy az elején írtam.
  ez a véleményem, lehet vele vitatkozni!
  ki, mit szól hozzá?

  Reply
  • bunkocska te draga

   July 28th, 2015

   Azokat a palesztin gyerekeket is meg kéne kérdezni, akik Izraelben járnak iskolába, és van normális gyerekkoruk! Jobban élnek, mint némelyik arab országban.

   Reply
 12. July 29th, 2015

  Kedves Bea! Ha már Andrassew Iván, Ferenczi Krisztina és Koltai Tamás nem bírták a gyűrődést, jó tudni, hogy maradt még azért egy pár hozzád hasonló ember, mint például Gálvölgyi Judit, Lovas Zoltán, Parászka Boróka, Magyar Fruzsina vagy Vágó István. Tartsatok ki!

  Reply
  • bunkocska te draga

   July 31st, 2015

   Néhai Andrassew egyszer azt írta Lázár Janiról, hogy “talpig úriember”, mert virágot vitt valami kollegájának. Ezzel összezavarja a mezei olvasót. Markó Beáta nagy előnye, hogy nem került a fijjuk bűvköre alá.

   Reply
 13. rachel

  July 31st, 2015

  Kedves Abramovics!
  Megmagyarázom! Nem a hozzászólás érdemi tartalmáról szerettem volna véleményt mondani, hanem kizárólag a stilusra vonatkozóan.
  A radikális demokraták célkitűzéseivel és programjával messzemenően egyetértek. És képzeld! értem! És nem akartam vitatkozni, mert a stilus nem vitatéma. A stilus maga az ember. Mert én ilyen “kedves” és “gyerekes” vagyok………DE!
  Továbbra is nagy élvezettel olvasom a véleményedet bármiről és továbbra is egyetértek.
  Rachel

  Reply
 14. abramovics

  August 2nd, 2015

  rachel!

  nem kell megmagyarázni semmit!
  a stílusommal semmi baj, az jó, mert én jó ember vagyok.
  ne érts egyet velem/velünk, inkább GYERE!
  segíts te is, hiszen a te kedves, gyerekességeddel, az én brutálisan szókimondó stílusommal csak többek lehetünk!
  radikalisdemokratakkukacfreemailponthu
  vagy
  abramovicskukacfreemailponthu

  dumáljunk direktben, OK?

  üdvözlettel,

  abramovics

  Reply
 15. Besancon

  August 9th, 2015

  Egy ideje már figyelem és nagy örömmel olvasom Beáta cikkeit – kiemelkedő a magyar újságírás terén, bárki tiszta gondolkodású ember,csak büszke lehet rá! Míg olvasom rendre azt gondolom, nincs veszve minden!
  Amíg ilyen e,berekkel találkozom,mit markó beéta

  Reply
 16. zoltan138

  August 9th, 2015

  Általában minden fajta általánosítás hamis, vagy csak kis részben igaz, épp ezért a legtöbbször csak demagógia. Szerintem külföldön élő magyar ember ha jót nem tud, rosszat ne akarjon mondani a hazájáról.
  Utóirat:
  Figyelem, a haza nem azonos a mindenkori kormánnyal.

  Reply
 17. swaart

  August 17th, 2015

  Had idézzem Márai Sándort, akit igazán nem lehet kommunistának nevezni:

  ’… Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. Nem illethetjük őket szemrehányással. De a magyarok! Az egyetlen ország Európában, ahol a nemzet történelmének legválságosabb pillanatában akadt egy Szálasi-kormány, akadtak törvényhozók, akik iparkodtak megjátszani a legalitás komédiáját e horda számára! Csak hogy a zsákmányt kiegészítsék még, néhány héttel prolongálják létezésüket is, elveszejtsék Budapestet s mindent, ami az országból megmaradt! Ezekkel csakugyan nincsen alku, ezek számára nem lehet kegyelem. A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget. Nem igaz, hogy a nyilasok a főbűnösök. A nyilasok csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas horda éppen olyan bűnös, mint az a magyar vezető réteg, mely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Most szívesen odadobják koncnak a nyilasokat, hogy meneküljenek. De ilyen olcsón nem menekülnek. Csak egyről nem beszélnek a parasztok, nagyságosok és méltóságosok: arról, hogy mit szenvedtek az orosz városok és falvak lakósai, s arról, hogy esztendő előtt magyar állampolgárok százezreit rúgták ki lakásukból, elvették minden holmijukat, nyomorúságos batyukkal gettókba, téglagyárakba, disznóhizlaldákba zárták őket, onnan nyolcvanával, leplombált vagonokba préselték – gyermeket, asszonyt, férfit vegyesen – ezt a nyomorult tömeget, s a vagonokban, égő hőségben hat napig utaztak a lengyelországi deportációs telepek felé, megőrültek a szomjúságtól, anyák szültek a vagonokban, és a gyermek ott hevert halottan az ölükben, s a férfiak tébolyodottan ültek a halottak mellett, húsz százalék volt a vagonokban a mortalitás. S végül az auschwitzi, olmützi Vernichteruns-lagerekben a gyermekeket, öregeket gázkamrákban megölték, a munkabírókat egy ideig még dolgoztatták, a lányokat, asszonyokat a kísérleti telepen beoltották betegségekkel. Mindezekről nem beszél senki azok közül, akik most rettegnek a beszállásolástól, és féltik a “zabrálóktól” a lisztet, a fehérneműt. Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a “jobboldaliság” címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint “keresztény magyar ember” előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert “keresztény magyar úriember”, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem “keresztény magyar” vagy “úriember”, tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, s mert önző és gyáva: bizonyára hajlong majd az új rend előtt, de szíve mélyén visszasírja a “jobboldali, keresztény, nemzeti” világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, és aladárkodni a nagyvállalatokban képzettség és hozzáértés nélkül. Ez a fajta soha nem változik meg, de amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet…’ ” (Márai Sándor)

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)