2024, június21, péntek
KezdőlapFesz leszMit szólnak a zsidók, hogy Németh Sándor Ábrahámmal azonosítja magát?

Mit szólnak a zsidók, hogy Németh Sándor Ábrahámmal azonosítja magát?

-

Németh Sándor egy ötperces videót osztott meg arról, hogyan látja ő a kereszténység és a gazdagság kapcsolatát. Mindezt annak kapcsán, hogy Bartus László Fesz lesz című könyvében leleplezte, hogy meglopta saját gyülekezetét, eltulajdonította a Hit Gyülekezete ATV-ben levő tulajdonrészének 60 százalékát, mintegy kétmilliárd forint értékű vagyont. Emellett a könyv megkérdőjelezi azt is, hogy egy lelkésznek a hívei kifosztásából lehet-e többmilliárdos vagyona, és az egyházi személyek adómentessége vonatkozik-e ekkora vagyonra? Bevallotta-e valaha et a vagyont, a 270 milliós gyülekezeti pénzből létrejött kétmilliárdos vagyonnövekedése után mennyi adót fizetett?

Németh Sándor a videóban a kereszténység mögé próbált elbújni. Azt a látszatot keltve, mintha az ő mérhetetlen gazdagodása és lopása azért lenne közfelháborodás tárgya, mert ő keresztény. Ezért azt magyarázta, hogy a Bibliával és a kereszténységgel nincs ellentétben a gazdagság. Erről azt mondja: „Mi van akkor, ha Isten ma újra Ábrahámokat, Jákóbokat, Izsákokat, akar létrehozni? Éppen azért, mert egy zöld ö,ö,ö,ö, ö, ö befektetést, zöldmezős befektetésben akar új közösségeket létrehozni? Pontosan azért, hogy a keresztény gondolkodás újszerű legyen, bibliai alapú legyen, de ne terhelje meg a sok évszázados vallásos ideológia. Pénzellenesség, vagyonellenesség.”

Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy Németh Sándor szerint Isten megváltoztatta, amit a pénzről és a gazdagságról mond a Biblia. Eltörölte, amit a zsidó Jézus Krisztus a gazdag ifjúnak mondott, amit azokról mondott, akik kincseket gyűjtenek a földön. Eltörölte azt a mondatot, hogy „mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van”. Németh Sándor szerint Isten meg akarja újítani a keresztény gondolkodást, ezért a gazdagság új evangéliumához új „ősatyákat” támaszt, akik közül ő az első. Németh Sándor a gazdag kereszténység vallásalapítója, ami nem azt jelenti, hogy minden keresztény gazdag, hanem azt, hogy csak ő gazdag. A többiek elégedjenek meg a túlvilági gazdagság ígéretével, ahogy ezt elmagyarázza nekik. Akik tejelnek neki, azoknak azt mondja: „A keresztényeknek látniuk kell, hogy több stádiumban valósul meg a gazdagság átvétele az életükben, egészen pontosan háromban: a földi életben, az ezeréves királyságban és az örökkévalóságban. Ezért kell belenyugodni abba, ha nem kapunk meg mindent most azonnal.” Csak ő az, aki megkapja most azonnal, a többiek várjanak az örökkévalóságra.

Mindehhez a gelsei katolikus parasztcsaládba született, nem zsidó Németh Sándor Ábrahámmal, a zsidóság ősatyjával azonosítja magát. Ábrahám Isten barátja volt, akit Isten kiválasztott, hogy a hit atyja, a Messiás magva legyen, akiből Isten egy népet támasztott magának. Németh tévesen gondolja, hogy Ábrahám legfontosabb tulajdonsága a gazdagsága volt. Ábrahám hitt az Istennek, és a hite tulajdoníttatott neki igazságul. Ő a hitből való, cselekedetek nélküli tökéletes megigazulás atyja, amiben Németh Sándor a mai napig nem hisz, hanem tagadja azt. Németh Sándor szerint hiábavaló a hit, mert ha a hívő vétkezik a törvény szerint, akkor nem üdvözül, nem megy a mennybe, hanem a pokolba kerül. Ez Ábrahám hitének tagadása a Biblia szerint. Németh Ábrahám hitét tagadja, csak a gazdagságát kívánta meg.

Ehhez tegyünk hozzá annyit, hogy aki az Ábrahám hitét tagadja, a hitből való, cselekedetek nélküli megigazulást elutasítja, az Jézus Krisztus tökéletes megváltását utasítja el, és nem keresztény. Ezért nem az a baj Németh Sándorral, hogy keresztény, hanem az, hogy nem az. Minden egyéb ebből következik: a Szentlélek gyümölcseinek nevezett tulajdonságok egyike sem látszik rajta, mert nem keresztény. Ezért a Szentlélek gyümölcsei nem teremnek meg rajta. Emiatt átkozza és nem áldja az „ellenségeit”, akik a kritikájukkal csak jóakarói (a Fesz lesz című könyv az evangéliumot hiordeti Németh Sándornak, hogy megismerje az Isten kegyelmét). Ezért veri a szolgatársait, fenyegeti kárhozattal Isten megváltott gyermekeit. Ezért félemlíti meg őket rossz istenképpel és ezért helyezi magát Isten helyébe. Ezért lopja meg őket, ezért csapja be saját híveit, és veszi el tőlük azt, ami az övék. Németh Sándor megváltatlan, istentelen ember, aki nem ismeri az Istent, mert soha nem fogadta el a megváltást. Soha nem ismerte meg Ábrahám hitét, aki kész volt feláldozni Izsákot, a fiát. Németh Sándor pedig semmit nem áldoz fel, hanem harácsol. Mindenben ellentéte Ábrahámnak.

A képesítés nélküli állelkész teológiai tévelygése, amellyel az üdvösséget és a megváltás valódi tartalmát tagadja, szinte semmi ahhoz képest, hogy a gazdagság alapján magát Ábrahámmal azonosítja. Németh Sándor évtizedek óta úgy prédikál, hogy a Biblia nagy személyiségei, Ábrahám, Izsák, Jákób, Dávid alatt mindig őt kellett érteni. De azt, hogy most már Ábrahámmal teszi egy szintre magát, mégpedig azon az alapon, hogy Ábrahám sem volt szegény ember, és ő is gazdag, és szerinte Isten úgy támasztotta őt, mint Ábrahámot, hogy a gazdagság keresztény ősatyja legyen, továbbá Ábrahámmal egyenértékű, de az ő szellemi kvalitásai nélkül, az istenkáromlással ér fel. Mert azt állítja, hogy Istent a pénz és a gazdagság érdekli, és a kereszténységet úgy akarja megújítani, hogy a lelkészek szeressék a pénzt.

Mindezt a zsidóság ősatyjához kötve, belőle levezetve, amivel nem zsidó létére nemcsak betolakszik oda, ahova ő nem tartozik, nemcsak kevély és gőgös módon azonosítja magát egy olyan emberrel, akit Isten egyedülálló módon kiválasztott magának, hogy az ő magvából támassza majd testben a Fiát, a világ Megváltóját, hanem elvitatja azokat a szellemi és erkölcsi értékeket, amelyeket a zsidóság képvisel, amelyek Ábrahámból származnak. Egy lopást, köztörvényes bűnözést fedez a zsidóság ősapjával, amivel még azt a hamis látszatot is kelti, hogy Ábrahám egy ugyanolyan tolvaj volt, mint ő. Nem tudni, hogy melyik volt a nagyobb bűne, a kétmilliárdos vagyon ellopása, vagy a lopás Istennel és Ábrahámmal való indoklása. De egy biztos: Németh Sándor esztelensége nyilvánvalóvá lett, ma már olyanokat enged meg magának, hogy vallásalapítónak képzeli magát, meghamisítja a Bibliát és Ábrahámmal hozza egy szintre magát.

A Fesz lesz című könyv megjelenése óta eltelt egy hónapban egy ország előtt lepleződött le a legnagyobb vallási csaló, közönséges szélhámos, aki ezzel a videóval világossá tette, mi az, ami neki fontos: a pénz és a gazdagság. A lebukás után védi a lopott holmit, és a Biblia meghamisításával próbálja becsapni a híveit, hogy továbbra is fizessék neki minden hónapban a jövedelmük tíz százalékát, adakozzanak neki abban a reményben, hogy Isten majd a sokszorosát fizeti vissza nekik. Ha mégsem, akkor bennük van a hiba: adakozzanak még többet és még jobb kedvvel. Egy magánbizniszt látunk, ahol egy állelkész, megtéretlen erőszakos bűnöző, aki még csak nem is keresztény, kifosztja az embereket, de még a közös vagyont is meglopja. Németh Sándor köztörvényes bűnöző.

Harminc éve szélhámoskodik, csapódik mindig olyan politikai erők mellé, ahol a lopást zavartalanul folytathatja, és hatalmaskodhat a szellemi-lelki rabszolgaságban tartott hívők fölött. Egy jogállamban már régen börtönben lenne. De még eljöhet az idő, hogy annyira kellemetlenné válik Orbánnak, hogy átengedi az igazságszolgáltatásnak. Akkor Magyarország egyik legsötétebb bűnözője kerülhet börtönbe, és élheti át, amitől legjobban retteg: a vagyonelkobzást. Mert ennek az embernek a legkisebb bűne az, hogy lopott és egy tolvaj. Amit az emberek lelkével művelt, amilyen károkat okozott, amilyen fájdalmat okozott családoknak, szülőknek, nagyszülőknek, akik egész életükben nem láthatták saját unokáikat, amilyen pusztítást okozott a közéletben, amilyen aljas titkosszolgálati eszközökkel próbált tönkretenni embereket, az még az ellopott kétmilliárd forintnál is súlyosabb bűncselekmény. Németh Sándor ámokfutása egy horrortörténet, és amit látunk, az csak a jéghegy csúcsa.

Le kellene zárni Magyarország egyik legsötétebb fejezetét.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések