2024, május29, szerda
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor a Szentlélekkel téveszti össze az összeesküvés-elméleteket

Németh Sándor a Szentlélekkel téveszti össze az összeesküvés-elméleteket

-

Szenzációt ígért Németh Sándor Facebook oldala, amikor azt harangozta be, hogy „A mai prédikáció témája: összeesküvés elméletek a Bibliában”. A feltételezés, hogy a Bibliában összeesküvés-elméletek vannak, önmagában eretnekség, mert az összeesküvés-elméletek az okkultizmus kategóriájába tartoznak, mivel egy hamis hiten alapulnak. Meg kell különböztetni ugyanis az összeesküvést és az összeesküvés-elméletet. Összeesküvések léteznek, a Bibliában is vannak, de összeesküvés-elmélet, mint pozitív jelenség, nincs a Bibliában. A Biblia ugyanis tényeket és racionális helyzeteket közöl, míg az összeesküvés-elmélet ez a kettő hiányzik: a tények és a racionalitás.

Az összeesküvés-elméletekben a tényeket kitaláció, a racionalitást misztikus hit, mese, mítosz helyettesíti. Az összeesküvés-elmélet pejoratív fogalom, az soha nem valóságos. Ha valaminek a tényszerűségét cáfolják, akkor összeesküvés-elméletet mondanak. Az összeesküvés létező, tényszerű dolog, amit bizonyítani is lehet, az összeesküvés-elmélet azonban soha nem valóságos, létező dolog, hanem csak valakinek a fejében létezik. Németh Sándor viszont nem arra vállalkozott, hogy összeesküvéseket mutat be a Bibliából, hanem arra, hogy összeesküvés-elméleteket. Ilyet azonban a Bibliában nem talál, hacsak nem az ördögnek tulajdonítva, mint valami hamis vád vagy rágalom.

Az ígéretes bejelentésből azonban arra lehetett következtetni, hogy Németh Sándor a Bibliában levő összeesküvésekből akarja alátámasztani az összeesküvés-elméletek jogosultságát. Azonban az a tény, hogy összeeskövések vannak, nem teszi az összeesküvés-elméleteket jogosulttá vagy elfogadhatóvá. Az összeesküvéseket az választja el az összeesküvés-elméletektől, hogy az összeesküvés nem feltételezésen, megérzésen, valamilyen hamis hiten alapul, hanem bizonyító erejű tényeken. Az összeesküvés valóságos, az összeesküvés-elméletek nem létezők és irracionálisak. Még akkor is, ha logikusan felépítettek.

Az érdeklődő mazochisták végighallgathatják az egész eszmefuttatást, és biztosan találnak benne (a kiindulópont hamis volta miatt) sok vadbaromságot, mint a Németh Sándor-prédikációk legtöbbjében. Mi csupán belehallgattunk egy-két helyen, és eközben éppen elkaptuk Németh Sándor hitvallását arról, miért hisz ő az összeesküvés-elméletekben. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze azt mondta, hogy ennek alapja a Szentlélek. Mint mondta, „bennünk van a Szentlélek”, ezért képesek vagyunk olyan dolgokat is kikövetkeztetni, amit nem támasztanak alá konkrét ismeretek és tények.

Téma: Összeesküvés elméletek a Bibliában | Kérdéseiteket az info@hit.hu címre várjuk! ❗️19:00-tól online dicséret (felvételről), 19:30-tól pedig ÉLŐ igehirdetés Németh Sándorral, a Hit… | By Németh Sándor | Facebook

Kérdéseiteket az info@hit.hu címre várjuk! ❗️19:00-tól online dicséret (felvételről), 19:30-tól pedig ÉLŐ igehirdetés Németh Sándorral, a Hit…

 

Mint Németh Sándor elmondta, neki is van számos ilyen gondolata, amiről személyesen meg van győződve, de nem tudna bizonyítani, viszont a benne levő Szentlélek miatt úgy gondolja, hogy nem téved. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy maga a Szentlélek gyárt összeesküvés-elméleteket. Mert, ha valóságos tényekről, igazi összeesküvésről közöl valamit a Szentlélek, akkor azt nem összeesküvés-elméletnek, hanem próféciának hívjuk. Feltéve, hogy a Szentlélek áll a prófécia mögött, mert Németh Sándor és „karizmatikus” kollégáinak próféciái még egy falusi tenyérjós szintjén sem találják el a valóságot, ugyancsak a Szentlélekre hivatkozva.

Hogy ne menjünk messzire, Németh Sándor bíróság előtt áll a Bartus Lászlóval szembeni hamis ügynökvád miatt. Ha ez a referencia arra, hogy benne milyen Szentlélek van, és az milyen biztonsággal őrzi meg őt a hamis feltételezésektől, akkor az nagyon ingoványos talaj. Akkor vagy nem a Szentlélek van benne, vagy ő nem képes felismerni a hangját, de ha az „ő benne levő” összeesküvés-elméletek ilyen biztos alapra épülnek, és a Szentlélek ilyen pontossággal vezeti őt, akkor ezek az elméletei nem kősziklára, hanem homokra épülnek. Ha húsz év alatt nem volt képes a Szentlélek megóvni őt ettől a hazugságtól, rágalomtól és hamis feltételezéstől, akkor vajon mitől képes. Németh Sándor közveszélyes, ha a Szentlélekre hivatkozva elhisz minden őrültséget, amit ő maga kitalál, kigondol vagy másoktól átvesz. Az összeesküvés-elméletek ugyanis közveszélyesek, a legtöbb népirtás és gyilkosság mögött összeesküvés-elmélet áll.

Németh Sándor azt is mondta, hogy óvatosan bánik az elméjében levő összeesküvés-elméletekkel, ami cseppet sem igaz. Ezt az ügynökvádat is elhíresztelte, megszervezte, hogy nyilvánosságra kerüljön, még egy hamis ügynökéletrajzot is kreált mellé Szlazsánszky Ferenccel, miközben az egészből egy szó sem igaz. Saját elmondásuk szerint húsz éve kutatnak és nyomoznak Bartus László után, és ennek a kutatásnak a tényei nem tántorították el őket hazugságok közléstől, nem vezettek az összeesküvés-elméletek felülvizsgálatához, hanem csupán belekevertek a valóság kiforgatott tényeiből a konspirációs elméletbe. Nem a valóságot kutatták, hanem az elmélethez gyártottak hamis bizonyítékokat. Ez nem emlékeztet a Szentlélekre sem a Bibliára, annál inkább a köztörvényes bűnözésre.

Németh Sándor azt állította, hogy amíg nem ismer meg olyan tényeket, amelyek cáfolnák az összeesküvés-elméleteit, addig azok személyes meggyőződései maradnak. Csakhogy a valóság tényei nem győzik meg semmiről, mert például a hamis ügynökvád esetében nemcsak neki nincsenek bizonyítékai, hanem az ellenkezőjét ellenőrizhető tények és dokumentumok bizonyítják. De az összeesküvés-elméletek fent jelzett jellemzője éppen az, hogy egy irracionális hiten alapul, amit a tények nem befolyásolnak. S ha ez a hamis hit, meggyőződés nincs kapcsolatban a tényekkel és a valósággal, akkor az nem lehet a Szentlélek. Ebben az esetben megalapozatlan remény, hogy a Németh Sándorban levő Szentlélek sugalmazza neki az összeesküvés-elméleteket, vagy legalább megvédi a tévedéstől. Ha pedig ez a hit nem Istentől van, akkor okkultizmus és babona, mint minden más hit.

Németh Sándor egy helyen utalást tesz arra is, hogy hisz abban az összeesküvés-elméletben is, hogy Trump azért veszített, mert elcsalták előle a választást. Ezt egy olyan gondolatmenet végén mondja, hogy szerinte a közhatalomnál is nagyobbra képes nőni a magánszféra hatalma. Németh járt már Washingtonban, láthatta az amerikai kormányzat monumentalitásának legalább a jelképeit, és a Szentlélek megmutathatná neki, hogy amögött milyen hatalmas erő áll, még az amerikai alkotmányt is beleértve, a teljes apparátussal, jogrenddel, hatalommal. Ugyan kinek lenne Amerikában a magánszférában ennél nagyobb hatalma? De Németh ezt úgy jelenti ki, mint valami ellenőrzött és bizonyított tényt. Ebből pedig már le is vonja a következtetést, hogy a Trump-kormányzat által bonyolított és ellenőrzött választást bárki kívülről elcsalhatta. Miközben olyan apparátus ellenőrizte, tartotta szem előtt real time minden részletét, amit elképzelni sem tud.

De ilyenek az összeesküvés-elméletek, és Magyarországon nincs nagyobb konteógyáros szervezet, mint a Hit Gyülekezete, amelynek vezető lelkéze minden mögött valamilyen összeesküvést szimatol. Még az Orbán-rezsim propagandája sem ér fel a Hit Gyülekezete paranoiás összeesküvés-elméleteinek szintjére, ami pedig a beteges sorosozás láttán nagy szó, de így van. Egy ember, aki azt képzeli, hogy minden hamis, hazug, gyűlölködő és őrült feltételezése, spekulációja mögött a Szentlélek áll, bibliai prédikáció címén több tízezer embernek adja elő ezeket a baromságait Isten nevében. Nem véletlen, hogy az ország legnagyobb konteógyárosa, a volt III/III-as ügynök Morvay Péter szállítja neki a napi adagot, mint narkósnak a napi belövést. Ez az egyháznak látszó szervezet pedig egyre nagyobb médiabirodalommal terjeszti ezeket az agymenéseket, mert Németh Sándor az összeesküvés-elméleteket összetéveszti a Szentlélekkel.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések