2024, május25, szombat
KezdőlapMagyarországOrbán meghamisítja az evangéliumot - miért hallgatnak a keresztények?

Orbán meghamisítja az evangéliumot – miért hallgatnak a keresztények?

-

Érthetetlen, miért hallgatnak a magyar keresztények, akik fogtak már kezükben Bibliát, és van valami fogalmuk arról, mi a kereszténység, amikor Orbán Viktor, a tolvajok fejedelme, a hazugok királya, a gyűlöletkeltés nagymestere „kereszténységről” prédikál. A Mészáros Lőrinc nevére írt sajtóbirodalom minden lapjában közölték ezt a lélekölő mérget.

Orbánt utoljára 2010-ben választották meg szabad, demokratikus és egyenlő választáson, amit ő azon nyomban elcsalt, önkényesen fülkeforradalommá minősített át. Ennek alapján megbízta magát az alkotmányos rend megdöntésével, felszámolta az igazságos államot, a hatalmi ágak szétválasztását, elfoglalta a sajtót és leválthatatlaná tette magát.

Az utolsó érvényes Alkotmány szerint ez a kizárólagos hatalom birtoklása, ami ellen minden magyar polgárnak alkotmányos kötelessége lenne fellázadni. A Btk. szerint ez államellenes bűncselekmény, amelyért életfogytig tartó szabadságvesztés jár. Orbán csak ideiglenesen van szabadlábon, amíg a bűnszervezete megszállva tartja az ügyészséget.

Orbán azonban mindezt Istentől származtatja, Istentől vezeti le, mintha Isten bízta volna meg mindezeknek a bűncselekményeknek az elkövetésével, és hatalmazta volna fel arra, hogy ezeket kiegészítse további köztörvényes bűncselekményekkel, mint a lopás, a rablás, a vesztegetés, a befolyással való üzérkedés, hatalommal való visszaélés, korrupció.

Minderre azért kapott jogot és felhatalmazást, saját elképzelése szerint, mert a tehetetlen Isten helyett ő védi meg a keresztény Európát, az egész kereszténységet. Szegény Isten, mi lenne vele Orbán nélkül. Ezért aztán azt gondolja, már nem csupán állami vezetőként hazudhat, hanem teológiai badarságokat adhat elő, prédikálhat.

Karácsony alkalmából kifejtette, hogy mi a kereszténység. Azt mondani sem kell, hogy a karácsony eredetileg nem keresztény ünnep, hanem a római birodalom pogány ünnepe volt, a Napisten születésének napja, amelyet a pogány császár parancsára, a niceai zsinat után Jézus Krisztus születésnapjává tettek. Jézus Krisztus nem december 25-én született.

Megmondhatná valaki Röfinek, miközben falatozza a disznótorost, hogy a karácsonynak nincs köze a kereszténységhez, ez átnevezett pogány ünnep, a pogány hagyományaival. Mert ő a karácsonyt akarja megvédeni, mint magát a kereszténységet. Ez pogány ünnep, de ez a legkevesebb: Istent biztos nem zavarja, ha emberek megajándékozzák egymást. De annak már van jelentősége, hogy Orbán hogyan definiálja a kereszténységet, és ezzel hogyan butítja és uszítja az embereket.

Orbán szerint a kereszténység kultúra. Keresztény az, aki templomba jár, vagy még oda sem, de nem muszlim. Keresztény lehet a más vallásokat gyűlölő ateista is, ahogy egy példát hozott erre. Keresztény az, aki nem zsidó és nem muszlim. Amit Orbán mond, az első szótól az utolsóig tagadja azt, amit Jézus Krisztus valaha mondott, tett. Mindazt, ami a Bibliában le van írva. Orbán minden szava antikrisztusi.

Az állam és az egyház összefonódása nem kereszténység. Közterületen elhelyezett vallási szimbólumok bizony sértik az állam és az egyház szétválasztását. Jézus Krisztus nem tart igényt erre. Ettől egyetlen egy emberrel sem lesz több a mennyben. Sőt. Ez az ember mer beszélni az élet értékéről, aki ellopja a magyarok pénzét, stadionokra költi, a családjának adja, az egészségügy állapota miatt pedig halálra vannak ítélve egyes betegek.

Európa soha nem volt keresztény. A „keresztény Európa” üldözte a keresztényeket, soha nem látott mennyiségű embert gyilkolt le. A liberális Európa közelebb áll Jézus Krisztus tanításaihoz, mint Európa történetében bármikor. Most nem hazudják egy bálványimádó vallásról, hogy az a kereszténység, nem köteleznek senkit képmutatásra, és szabadon lehet hirdetni az igazi evangéliumot, szabadon lehet döntést hozni Isten mellett. A keresztény hit nem ünnepekből áll, Sobri Jóska.

A magyar szabadság soha nem volt „az európai szabadság záloga”, mert Petőfi és az 1848-as forradalom épp az Orbán-féle „keresztény Európa”, a Szent Szövetség elnyomása ellen harcolt. A szabadság, Európa szabadsága mindig az, hogy a „keresztény-nemzeti” zsarnok államok alól sikerül-e felszabadulni. Orbán most ebbe az elnyomásba viszi bele az országot. Ennek semmi köze nincs a kereszténységhez.

A kereszténység természetfölötti valóság, mely szembenáll a földi világgal. A kultúra evilág része, amely evilág fejedelme, a Sátán uralma alatt áll. Ez az oka annak, hogy a Biblia azt mondja, hogy a világ szeretete ellenségeskedés az Istennel. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától, hanem a világból van.

Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Pál apostol ezért mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. A kereszténység újjászületés, amikor valaki elfogadja Jézus Krisztus megváltását, átmegy Isten természetfölötti országába. Ez a kereszténység. Az Istennel elveszített, majd helyreállt kapcsolat. Jézus Krisztus nem ezért a világért halt meg, és nem is azért, hogy „keresztény kultúra” legyen a földön.

A kereszténység nem kultúra, és a kultúra nem kereszténység. Érthetetlen, hogy a magyar keresztény gyülekezetek, egyházak (nem mellesleg ezek többnyire egyházként be vannak tiltva, méghozzá Orbán által) nem teszik szóvá, hogy Orbán nem teológus, nem prédikátor, nem lelkész. Senki nem hatalmazta fel, hogy a kereszténységről beszéljen és meghamisítsa a kereszténységet. Hol van a fia, Gáspár, az újjászületett keresztény, akinek tudnia kell azt, hogy az apja butaságokat beszél, meghamisítja a Bibliát?

Miért nem kéri ki magának senki, hogy egy hazug, tolvaj, műveletlen, pogány veszi ezt a bátorságot, a kereszténység nevében beszél, miközben meghamisítja a kereszténységet? Hol vannak a bátor, hitvalló keresztények? Ha valaki elolvassa ezt a tömény ostobaságot, azt hiheti, hogy ez a kereszténység. Megnyugodva megy a pokolba. Nem lenne kötelessége a keresztényeknek leleplezni a hazugságot, s figyelmeztetni a bűnösöket: ne hallgassanak erre a szélhámos bűnözőre, mert nem ez az evangélium, és ha rá hallgatnak, vele együtt mennek a pokolba.

Mert abban mindenki biztos lehet, hogy Orbán Viktor nem keresztény ember. Látszik abból, amit mond, hogy fogalma nincs a kereszténységről, evilági kultúrának hiszi. Másrészt még a megtérő farizeusoknak is azt mondta Keresztelő János, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Orbán életében nyomokban sincsenek a megtérés gyümölcsei, cselekedetei homlokegyenest szembenállnak a Bibliával, Jézus Krisztus személyével. Orbán egy sátáni figura. Megjegyezzük, mielőtt Orbán Gáspár tele evangelizálná a világot, észrevehetné a mellette álló pogány bűnöst, a saját apját, és talán rajta kellene megpróbálni a térítést.

Orbán a gyűlölet magvát hinti, az embergyilkos eszméit terjeszti. Jézus Krisztus minden emberért meghalt, a muszlimokért is, a szíriai, a pakisztáni emberekért is, és Orbán semmivel nem különb náluk, egy ugyanolyan pogány, mint azok. Köztük valóban csak kulturális különbségek vannak, de ez nem különbözteti meg őket egymástól. Ha Orbán megtehetné, hogy Magyarországon csak keresztények éljenek, az igen érdekes világ lenne, mert akkor őt magát el kellene üldözni Magyarországról, mert ő például nem keresztény.

De a kereszténység nem üldöz el senkit. A kereszténység nem szól bele ebbe. A keresztény hitnek nincsenek nemzeti határai, a kereszténység nem államideológia, és nem nacionalista eszme, hanem nemzetek fölötti szellemi valóság, amely elmossa a nemzetek közötti határt, nem kerítéseket emel. A kereszténység szeretet, az ellenség szeretete is. Az idegeneket és a jövevényeket a Biblia szerint be kell fogadni, a menekülteket pláne. Jézus Krisztus maga is menekült volt, s a keresztények jövevények az egész földön. Amiről ez az ember beszél, az istenkáromlás.

Ha van olyan kultúra, melyen látszanak a keresztény emberek értékei, akkor az ellenkezője annak, amivel Orbán uszítja és butítja a magyarokat. Aki befogadja a nélkülözőt, Isten azt megáldja, és azt áldja meg. Orbán átok alá viszi Magyarországot. A zsidókeresztény hitben minden fordítva van, mint amit ez a szélhámos hirdet. Az, hogy Orbán nem keresztény, az nem kérdés, de még a pogányság szintjét sem üti meg. A menekültekkel szembeni ostoba ideológiája a barbár népek és az őserdei bennszülött törzsek szintjén sincs.

Mindez azért is fontos, mert a „kereszténységet” védi, mintha a kereszténység rászorulna az ő vagy bárki védelmére. Ellenkezőjét teszi, és a kereszténységre hivatkozik, ami egy hazugság. Ezért a magyarokat becsapja. A magyarok eredeti identitását nem lehet elvenni, mert mindenki az, aki. Senki és semmi nem fenyegeti a magyar identitást. Isten tereli a világ fejlettebb részeiből az embereket a gazdagabb Európa felé, mert őket is éppen úgy szereti, és azt akarja, hogy a gazdagok adjanak a szegényeknek. Ha nem viszik oda azt, amire szükségük van, ők mennek el érte.

Milyen az a kereszténység, amely fél az iszlámtól? Milyen Istenük van azoknak, akik azt hiszik, hogy az iszlám hamis istene legyőzheti őket? Milyen az ő Megváltójuk, aki nem elég erős, hogy meggyőzze a muszlimokat is? Mi van akkor, ha Isten azért tereli a muszlimokat és más vallásúakat a keresztények közé (most nem Orbánról beszélünk), hogy közülük is sokan megismerjék Jézus Krisztust? Ő pedig akadályt állít eléjük. Milyen Isten az, akit szögesdróttal és kerítéssel kell megvédeni?

Milyen Istent ismernek azok, akik azt hiszik, hogy ők védik meg Istent? Semmilyet. Ezért a keresztények kötelessége, hogy ne féljenek, hanem szóljanak, és nyílt leveleket írjanak, amelyekben visszautasítják, hogy az állam vezetője mondja meg, ki a keresztény, és ki nem, mi a kereszténység, és mi nem. Semmi köze hozzá.

Hol vannak a hit bátor hősei, akik nagy büszkén olvassák s hirdetik a Zsidó 11-ből a hit hőseit, de mikor egy senkiházi meghamisítja a hitüket, megmásítja az evangéliumot, akkor hallgatnak? Nem így van? Lássuk, ki áll ki az evangélium igazságáért?

Végezetül egy példa, mekkora nem ért ehhez ez az ember, és mennyire nincs köze ahhoz, amiről beszél. Igemagyarázatba kezdett Móricka. Márk evangéliumát idézi, miszerint Jézus Krisztus második parancsolata azt mondja: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Erre az Igére hivatkozik, mert „mostanában sokat emlegetik Európában ezt a krisztusi parancsot. Azt akarják ezzel szemünkre hányni, hogy bár kereszténynek valljuk magunkat, mégsem akarjuk, nem engedjük, hogy más földrészről érkező milliók betelepülhessenek Európába”.

Mit mond erre Orbán teológus? Íme: „Elfelejtkeznek azonban a parancsolat második feléről. Márpedig a tanítás két részből áll: szeretnünk kell a felebarátainkat, de szeretnünk kell önmagunkat is. Önmagunkat szeretni azt is jelenti, hogy vállaljuk és óvjuk mindazt, amik és akik vagyunk. Önmagunkat szeretni azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, nemzetünket, családunkat, a magyar kultúrát és az európai civilizációt.”

Hogy mi az európai civilizáció, arról is beszélhetnénk. Elég furcsa, hogy Orbán akarja megmondani Felcsútról a franciák, a németek, angolok, hollandok számára, mi Európa. De a lényeg a „tanítás”. Mit jelent Orbán szerint a felebaráti szeretet?

Az, ha a felebarát szeretete elé helyezzük saját magunk szeretetét. Felebarát megsegítése elé helyezzük saját önző érdekünket. Ne áldozzuk fel sem magunkat, se mást, mindenkinek csak akkor segítsünk, ha saját önző érdekeinket nem sérti. Képzeljük el Jézus Krisztust, aki erre hivatkozva nem vállalta volna a kereszthalált értünk. Jézus nem azt mondta, hogy szeresd felebarátodat, de ne jobban, mint önmagadat, hanem, hogy szeresd felebarátod, mint önmagadat. Amit magadért megtennél, azt vele is tedd meg.

Amiről Orbán beszél, az ellentéte a krisztusi jellemnek, nemcsak a keresztény hitnek, de a keresztény kultúrának is. Ez a legvaskosabb ateista, materialista, pogány kultúra, ez maga a barbarizmus. Ez maga a sátáni sötétség, amiből ez az ember beszél.

Szívének bőségéből szól a pogány Orbán szája. Ez az ember, ha meghal, megy a pokolba. De azok az emberek is, akik rá hallgatnak, és elhiszik a sok hazugságot, amit összehord. Nem véd ő semmit, csak a lopott vagyont, az elrabolt százmilliárdokat. Azt hiszi, ha a magyaroknak mindezt azzal indokolja, hogy a „kereszténységet” védi, akkor megteheti.

S eddig nem kellett ebben csalatkoznia, mert hála a katolikus egyháznak, ebben a hamis hitben éltek a magyarok évszázadokon át, és nemzedékek mentek a pokolba. Nyög is az ország ennek átoksúlya alatt. Ehhez asszisztálnak a protestáns nagyegyházak, most már sok kisegyház is, és aki tudja az igazságot, az is hallgat, és osztozik a felelősségben.

Az pedig, hogy ez az ember szabadságról mer beszélni az ő illiberális-fasiszta államában, és ennek semmi következménye nincs, az a magyar nép szégyene, és a bizonyítéka annak, hogy ez a nép soha nem szerette a szabadságot, hanem csak az idegeneket gyűlölte. Szép „keresztény” tulajdonság.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések