2024, május29, szerda
KezdőlapAmerikai életOrbán pénze irányítja az amerikai magyarokat

Orbán pénze irányítja az amerikai magyarokat

-

Az amerikai magyar emigráció nagy változáson ment át az elmúlt 130 évben. Kezdetben minden emigrációs hullám arra törekedett, hogy a magyarság egy tömbben maradjon, és kialakuljanak magyar központok. Ohióban, New Yorkban, New Jerseyben, Kaliforniában és Floridában alakultak ki a legnagyobb magyar közösségek Amerikában.

Az amerikai magyarok más etnikai kisebbségekhez hasonlóan együttműködésre, egymás segítésére létrehozták a közösségeiket és a szervezeteiket, templomaikat és a klubjaikat. Kezdetben a politikai megosztottság nem nagyon volt jellemző és nem írta felül az etnikai hovatartozást. A történelmi viharok okozta bevándorlási hullámok során ez megváltozott.

Az 1800-s évek végén és az 1900-as évek elején a gazdasági emigráció volt meghatározó. József Attila, a legnagyobb magyar proletárköltő, ezt úgy énekelte meg, hogy „sok urunk nem volt se rest se kába, birtokát óvni ellenünk, s kivándorolt Amerikába másfél millió emberünk”. Közülük pedig sokan a Carnegie-kohókban fejezték be az életüket.

A II. világháború előtti magyar politika sem volt kedvező társadalmi környezet, de főleg a nyomor elől vándoroltak Amerikába a szegény magyar „zsellérek”. Ezek öszetartóbbak is voltak, mint a későbbi hullámok politikai menekültjei. Az 1945 utáni, de különösen az 1956-os forradalom utáni emigrációs hullám átpolitizálta az amerikai magyar emigrációt.

Egyformán Amerikába menekültek az üldözők és az üldözöttek, egymástól tatrtva, aztán itt találkoztak szembe egymással.

Ettől kezdve az otthoni politikai harcokat folytatták Amerikában. Mivel az antikommunista forradalom menekültjei jelentős támogatásban részesültek elsősorban a republikánus párt részéről, az amerikai magyar emigráció egzisztenciális okokból is jobbra tolódott. Minden előnyét és tekintélyét a kommunista Magyarország elleni küzdelmének köszönhette.

Ezért az amerikai magyar emigráció egyre inkább radikalizálódott, egyre inkább szélsőjobb oldalra sodródott. Ebben nagy szerepet játszottak az 1945 utáni emigráció tagjai, horthysta katonatisztek, csendőrök, nyilasok, köztük háborús bűnösök, akik az antikommunizmus leple alatt Amerikában húzták meg magukat, s akik tárt karokkal várták az 56-osokat.

Utólag még az 1956-os forradalomnak is szélsőjobboldali és antiszemita értelmezést adtak, annak ellenére, hogy a forradalom vezetőinek többsége kommunista és zsidó volt, akik független Magyarországot, de demokratikus szocializmust akartak. Ennek hatására még a baloldali menekültek is szélsőjobboldaliak lettek, mert féltek, és így érvényesülhettek.

New Jerseyben a Rahway-i magyar klub szélsőjobboldali vezetője halála előtt mondta el, hogy az 1956-os forradalom előtt Magyarországon kommunista párttitkár volt. De Amerika felé megváltoztatta a nézeteit, mert megijedt. Egész életét hazugságban élte le, mert félt a szélsőjobboldali magyaroktól, akik nem tűrtek mást magukon kívül.

Ezek elfoglalták az amerikai magyar szervezeteket, templomokat, klubokat, kiszorítottak mindenki mást, aki nem radikalizálódott velük együtt. Aki az amerikai magyar közösséghez akart tartozni, az kénytelen volt hozzájuk alkalmazkodni. A amerikai magyarság lezsidózott többi része elszigetelődött, kívül rekedt a magyar intézményeken és szervezeteken.

Ennek eredménye az lett, hogy az amerikai magyar etnikai kisebbség szétszóródott. Nem az amerikai életbe való beilleszkedés, hanem a magyarországi politikai harcok váltak fontossá. Emiatt az amerikai magyarság egyik része erőteljes asszimilációba kezdett, a másik része pedig fordítva: Amerikában élt, de mintha nem is ott élne.

Ez a folyamat vezetett odáig, hogy az amerikai választások kevésbé fontosak az amerikai magyaroknak, mint a magyarországi választások. Különösen igaz ez az állami szenátusi választásokra, pedig ez sokkal jobban befolyásolja az amerikai magyarok sorsát. A 2023. évi „legislative elections”, a helyi törvényhozási választás nagy lehetőséget jelenthetne.

Főleg olyan államban, mint New Jersey, amelyben az egyik legnagyobb lélekszámú magyar közösség él. Vannak összefüggő magyar területek, New Brunswick az amerikai magyarok New Jerseyben levő fővárosa. Összefogással magyar képviselőket választhatnának a New Jersey törvényhozásba, akik a magyar és más etnikai kisebbségek érdekeit képviselhetnék.

Ezt a lehetőséget azonban a fenti okok miatt elszalasztják. A felvázolt történelmi folyamat csúcspontját akkor érte el, amikor Orbán Viktor miniszterelnök került hatalomra, s politikai céljai túlnyúltak Magyarország határain. Ehhez pedig fel akarta használni a külföldön élő magyarokat, így az amerikai magyarokat is.

Az említett okok miatt az amerikai magyarok hivatalos szervezetei és közösségei ezt tárt karokkal fogadták. Az amerikai magyarságon belüli politikai harc ekkorra végleg lezárult, a szélsőjobboldal átvett mindent, és kiszorított mindenki mást. Bennük természetes barátra és szövetségesre talál Orbán Viktor az amerikai tervei megvalósításához.

Ezért beállt egy fordulat, más okból újra fontosak lettek az amerikai választások.

Orbán befolyásolni akarja az amerikai belpolitikát, az amerikai hatalmi viszonyokat, és az amerikai választásokat is. Ez elsősorban az elnökválasztásra igaz. Orbán még Amerikában is kampányol Donald Trump mellett, mintha az amerikai politikai élet legitim szereplője lenne. Ennek oka, hogy Amerikában dől el, milyen teret nyer az orosz-magyar illiberális modell a világban.

Orbán nem titkolt célja, hogy exportálja az illiberálisnak nevezett autoriter rendszerét még Amerikába is. A republikánus párt szélsőjobboldali szárnya mintaként tekint Orbán magyar modelljére. Orbán hatalmas pénzeket fektet az amerikai lobbitevékenységbe és az amerikai magyar szervezetek „megvásárlásába”, hogy ezt a hatást és befolyást erősítse.

Csak olyan amerikai magyarok kapnak pénzt Budapestről, akik őt támogatják.

Orbán felismerte, hogy nemcsak az elnökválasztás fontos, hanem a helyi amerikai politika is, mert az ottani narratívák utána az emelkednek az országos politika szintjére. Ezért munkát fektet abba, hogy az amerikai magyar szervezeteket magyar politikusai látogassák, ideológiailag befolyásolják, pénzügyi támogatással az Orbán-kormánytól függővé tegyék.

Ennek következtében New Jerseyben még az a sokszínűség is eltűnt, ami volt. Peter Pastor történész, a Montclair State University emeritus professzora elmondta, ennek hatására az amerikai magyar közösségektől teljesen eltávolodott. Mivel nem támogatja az autoriter Orbán-kormányt, már meg sem hívják a New York-i főkonzulátus rendezvényeire sem.

New Brunswickban megszűnt a haladó szellemiségű Bessenyei Kör, a városból olyan hírek érkeznek, hogy a magyar katolikus papot „Orbánék megvették”. A református tiszteletes sem az ellenségük. Peter Pastor szerint a New Jersey magyarokat is kiszolgáló manhattani Magyar Ház és Könyvtár is az Orbán-kormány zsebében van, mások kiszorulnak onnan is.

A korábban New Jerseyben is aktív Magyar Kulturális Intézet csak az Orbán-rendszerrel konform programokat szervez, szabad gondolkodású szociológus, történész, vagy más társadalomtudós meghívása elképzelhetetlen. Korábban Randolph Braham történész és holokausztkutató adott elő New Brunswickban, ilyen programra már nem kerülhetne sor.

Peter Pastor szerint Orbán a magyar adófizetők pénzén mindenkit megvesz. Azok pedig tudják, mit várnak tőlük cserébe, kiket kell támogatniuk, kikre kell szavazniuk. George Lazar, amerikai magyar közíró, foglalkozik legtöbbet az Orbán-kormány terjeszkedésével Amerikában. Ő azt mondja, a választási preferencia automatikus következmény.

Az Orbán-rezsim amerikai terjeszkedése abból a felismerésből indult ki, hogy szükségük van helyi lobbistákra, akik megvédik a magyarországi rezsimet az amerikai kritikáktól. Ez fejlődött odáig, hogy már meg akarják mondani, ki legyen az elnök, mint Orbán Tucker Carlson-nak adott interjújában. Az amerikai magyarok így lettek szélsőséges trumpisták.

New Jerseyben podcastokban, magyar nyelvű rádióműdorokban, Youtube-csatornán folyik a trumpista propaganda, amelyeket az Orbán-kormány anyagilag támogat. Ennek hatására a New Jersey magyarok egy része büszkén vallotta be, hogy részt vettek 2021. január 6-án a Capitolium ostromában, hogy megdöntsék az elnökválasztás eredményét.

George Lazar számolt be először arról, hogy New Jerseyben, Garfieldben működő American Hungarian Citizens League (a garfieldi magyar klub) alelnöke, Kiss “Sizare” Péter bekerült a a budapesti HirTV műsorába, amely az Orbán-kormány propagandagyárának zászlóshajója, az egyik legnagyobb magyarországi televíziós csatorna.

Kiss Péter elmondta, hogy az amerikai magyarok között hatalmas várakozás előzte meg a Soros György és a magyar kormány küzdelméről szóló Tucker Carlson-film bemutatóját, azt a “Harc a civilizációért” alcímmel konferálták be. Az antiszemitizmus ebben a környezetben a „civilizációért” folytatott harcot jelenti. Kérdés, hogy ezek az emberek kire szavaznak?

George Lazar párhuzamot von a politikai propaganda és az Orbán-kormány támogatása között. Kiss “Sizare” Péter szervezete korábban 2 millió Ft-ot kapott a magyar kormánytól. George Lazar folyamatosan tájékoztat a Facebookon arról, hogy magyar miniszterek, sőt maga a magyar köztársasági elnök is amerikai magyar közösségeket látogatnak.

A pénzzel megtámogatott kapcsolat eredményeképpen teljes az összefonódás. George Lazar szerint száz évvel ezelőtt a magyar szervezetek arra biztatták az új bevándorlókat, hogy tanuljanak meg angolul és illeszkedjenek be mihamarabb az amerikai társadalomba. Ma az ellenkezője zajlik. Szeparálódjanak el, őrizzék a magyar identitást.

Az Orbán-kormány aktivistái pályázati pénzeket fizetnek azoknak, akik elszigetelt magyarul beszélő csoportokat alakítanak, akik elszigetelődnek és “ötödik hadoszlopként” terjesztik Budapest szélsőjobboldali, homofób, rasszista és antiszemita eszméit az új amerikai magyar bevándorlók között. Erre kapják a pénzt, és azokra szavaznak, akik ezt hirdetik.

Ennek egyébként is nagy hagyományai vannak. Egy alkalommal Gerendás Péter, a híres magyar énekes-gitáros lépett fel New Jerseyben magyar klubokban. Amikor találkozott New Brunswickban a magyar klub (Hungarian American Athletic Club) akkori vezetőjével, az öt perc után a „kampós orrúakról” beszélt, a kezével meg is mutatta, hogyan néznek ki.

Gerendás Péterről nem tudta, hogy zsidó származását és identitását büszkén vállaló ember. Ugyanennek a turnének volt egy washingtoni állomása is, ahol a magyar nagykövetségen az amerikai magyar szervezetek vezetői előtt énekelte el Gerendás Péter a holokausztról szóló dalát. Azt úgy konferálták fel, hogy a dal a zsidó kommunisták áldozatairól szól.

Gerendás Péternek így kellett elénekelnie a dalt, miközben az édesapja zsidó kommunista volt, de az ősei közül sokan a holokausztban vesztették az életüket. Neki apja állítólagos „áldozatairól” kellett énekelni azt a dalt, amit a holokausztban elhunytak emlékére írt. Ez a magyar sors, ez a mai magyar valóság.

Akkor már Orbán Viktor volt hatalmon és az ő emberei ültek a nagykövetségen. George Lazar bemutatott egy másik tipikus példát. Antal-Ferencz Ildikó Denville-ben, New Jersey államában él. Családjával alig egy éve érkezett Amerikába. Romániában született, talán román állampolgár is, és közgazdász diplomát szerzett Budapesten. Blogol és buzgón cikkeket is ír, s azokat Budapesten is közlik.

De az USA-ban az Orbánék által fizetett szélsőjobboldali Bocskai Rádió is terjeszti azokat. Külsős újságírója volt például a Védett Társadalom Alapítványnak, amelyik “hálózatot” épít az USA-ban. Annak vezetői Földi László, “titkosszolgálati szakértő” kuratóriumi elnök és neje Földi-Kovács Andrea, egykori TV-bemondó. Mindketten Orbán propagandistái.

A “normalitást” kivánják terjeszteni Amerikában. A szervezet rasszista, például a muszlim bevándorlókat bűnözőknek tartják, antiszemita (a Facebookot Zuckerberger hálózatnak nevezik és Sorost is bűnözőnek titulálják). De főleg homofób propagandát folytatnak, hozzá meghökkentő videókkal. Antall-Ferenc Ildikó nem válaszolt megkeresésünkre.

Antal-Ferencz egyébként vallásos katolikus. Úgy tűnik, az Orbán-rezsim által „kiküldött” passaic-i Szent István római katolikus templom lelkipásztorával, Balogh Lászlóval vannak kapcsolatban. Az amerikai magyarok jelentős része a magyar templomok körül keresi a segítséget, amelyekben időnként botrányos szélsőjobboldai figurák lépnek fel.

A Magyarországról frissen érkezett családok gyakran képtelenek beilleszkedni az amerikai életformába, írta George Lazar a Facebookon. A nyelvet alig beszélik, más a mentalitás és könnyen „behálózzák” őket az Orbán-kormány szélsőjobboldali aktivistái. Gyakran papi ruhában “startolnak” rájuk és a „behálózás” nem nehéz, ha pályázati pénzzel is megkenik.

Erre pedig egész kormányzati hálózat épült ki. Ezek egyike a Diaszpóra Tanács, George Lazar szerint egyfajta szélsőjobboldali családi vállalkozás. Jelenleg Andrea Lauer Rice vezeti (korábban édesanyja Edith Lauer). Hogy pontosan hogyan választották ki a Tanács tagjait, és ki választotta meg Andrea Lauer Rice-t, az titok.

A washingtoni nagykövetséggel szorosan együttműködnek és feladatuk az Orbán-ellenes kritikák minimalizálása és az ellenzéki hangok elhallgattatása Amerikában. Ez egyfajta fél-legális lobbiszervezet, évente Orbánék fizetik az útjaikat Budapestre eligazításra. Ezeket „tanácskozásnak” nevezik.

Nagy gondot fordítanak arra, hogy már fiatal korukban megfertőzzék az amerikai magyar gyerekeket. Magyar iskolába csak az írathatja a gyerekét, aki tisztában van azzal, hogy ott nemcsak magyar kultúrát és nyelvet tanítanak, hanem masszív szélsőjobboldali agymosást is végeznek rajtuk. Az amerikai magyar cserkészet ebben a történetben egy külön fejezet.

A Magyar Cserkészszövetség (Külföldi Magyar Cserkészszövetség) székhelye New Jersey-ben található. Hivatalos leírásuk szerint „a szervezet gyökerei az 1948-as nyugat-németországi háború utáni menekülttáborokban gyökereznek. A magyar cserkészvezetők, maguk a száműzöttek is felismerték, hogy a cserkészet életképes keret a menekült gyerekek jellemépítő tevékenységéhez”. Ez a „jellemépítés” zajlik.

Az tény, hogy a szervezést a Hitler-barát Magyar Honvédség tisztjei indították el. A többségük Horthy Miklóst szolgálta, néhányan pedig Szálasi Ferenc gyilkos fasiszta vezért támogatták, akit később halálra ítéltek és felakasztottak. Ez a szellemiség hatotta át kezdettől fogva a szervezetet.

Az utóbbi időben jelentős anyagi támogatást kaptak az Orbán-kormánytól, és egyfajta propagandaszervezetként kezdtek működni. Amerikai magyar gyerekeket használva díszletként az Orbán-kormány politikusainak amerikai eseményeihez. Amikor Novák Katalin köztársasági elnök Amerikában járt, egyenruhás gyerekek sorakoztak fel, hogy köszöntsék.

Az Amerikában bejegyzett átláthatatlan „non-profit” Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek csupán egy postafiók címe van New Jersey állam piciny Newfoundland nevű városkájában. Mindez nem akadályozza az Orbán-kormányt, hogy a magyar adófizetők pénzét öntse a szervezetbe. A szervezet nem közöl pénzügyi adatokat.

George Lazar szerint a New Jerseyben működő amerikai magyar cserkészet egyetlen napig sem létezne Orbánék pénze nélkül. Szilágyi Péter Orbán nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az, aki a pénzeket folyósítja az amerikai magyar szervezetnek. De nemcsak amerikai magyar fiatalok ideológiai neveléséről gondoskodnak.

A Kőrösi Csoma Program keretében az Orbán-kormány magyarországi fiatalokat küld Amerikába, köztük New Jerseybe. Kilenc hónapi tartózkodásukat fizeti a magyar kormány, akik állítólag néptáncot, magyar népzenét és magyar nyelvet oktatnak. Azonban gyakran illegálisan dolgoznak Amerikában, a tevékenységük pedig valami egészen mást is takar.

Mint kiderült, ezek a fiatalok egyfajta hírszerző tevékenységet, vagy ügynöki tevékenységet folytatnak. Botrány lett belőle, hogy nyilvánosságra került: adatokat kell gyűjteniük és jelentéseket kell írniuk Budapestre a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak. Ilyen utoljára a kommunista diktatúra idején volt, hogy besúgó hálózatot hoztak létre.

A magyarországi kormányzati pénzosztás egy része a Bethlen Gábor Alap „pályázatain” keresztül érkezik az amerikai magyar szervezetekhez. George Lazar szerint az Orbán-kormány az amerikai hatóságokat megkerülve milliókat küld a lojális amerikai magyar támogatói részére. Nem világos, hogyan számolnak el, ha egyáltalán elszámolnak.

Korábban felmerült, hogy a pénzek egy része fantomszervezetek számláin landol. Ezek a programok és a támogatások kormányzati szinten szerveződnek. Az Alapjogokért Központ jelentős politikai lobbizást folytat. Szánthó Miklós főigazgató Eli Crane, Mike Collins, Barry Moore, Paul Gosar amerikai kongresszusi képviselőkkel, a republikánusok szélsőjobboldali szárnyának képviselőivel találkozott, akik Trump feltétlen hívei.

Ez a szervezet fizetett támogatást a Conservative Political Action Conference (CPAC) kasszájába is, ahol maga Orbán Viktor is fellépett, a közönség egy része pedig az általa fizetett amerikai magyarokból állt. A CPAC Budapesten is tartott rendezvényt, annak rendezője az Alapjogokért Központ volt, amelynek fő tevékenysége az alapjogok támadása.

Orbán nem titkolja, hogy szeretné, ha újraválasztanák Donald Trumpot. Ezért az amerikai magyaroktól azt várja, hogy minden szinten Trump híveire és támogatóira szavazzanak. Ezért kapják a pénzügyi támogatást. A Bethlen Alaptól New Brunswickba csak 2021-ben 4,5 millió forint került, de jutott Fairfieldbe is 1 millió és máshova. Ez csak az egyik forrás.

Kutatásunk során nem találtunk bizonyítékot arra, hogy az Orbán-kormány a fentieken kívül az amerika magyarok választáson való részvételét szervezné is. De nincs rá szükség. Akiknek kell, azok tudják, kire kell szavazniuk, mit várnak tőlük, és mit szolgálnak. Ezért a választásba való beavatkozás nem most történik. Az már megtörtént jóval előbb.

Az amerikai magyar szavazók fel vannak alaposan készítve.

(A cikk a Montclair State University Center for Cooperative Media közreműködése mellett a NJ Civic Information Consortium támogatásával készült.)

Bartus László
Bartus László
Újságíró, az Amerikai Népszava főszerkesztője.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések