2024, április20, szombat
KezdőlapMagyarországRogán Antalnak: a kereszt bálvány, a Biblia szerint átkozott, pogány jelkép

Rogán Antalnak: a kereszt bálvány, a Biblia szerint átkozott, pogány jelkép

-

Rogán Antal azt mondta a Vasárnapi Újság című propagandaműsorban, hogy az Európai Uniónak erőteljesebben kellene képviselnie a keresztény értékeket, hiszen „másfél ezer éve ezek jelentik az európai kultúra alapját.” Attól függ, mit ért Rogán „kereszténység” alatt. Ha az apostoli kereszténységet, a Bibliában megtalálható szellemi kereszténységet, vagy az eredeti kereszténységtől elszakadt, a keresztény hitet a görög filozófiával keverő, a pogány kultuszokat a kereszténységbe beoltó, valamint a világi hatalommal összefonódó névleges kereszténységet? Ez utóbbival szemben valóban képviselhetné erősebben az Európai Unió a keresztény értékeket, mint például az egyház és az állam szétválasztását, a szekuláris államot, a világnézeti szabadságot és az emberi jogokat. Azzal is, hogy ezek megsértőit kizárja az EU-ból.

Rogán mindkét esetben téved, mert a bibliai, a Jézus Krisztus által vezetett Egyház, és az attól elszakadt, névleges keresztény egyház sem másfél ezer éves. De ha ez utóbbira gondol, amely a magyarokat is arra kényszerítette, a magyar önrendelkezést feladó István király árulása (egyesek szerint „reálpolitikája”) révén, hogy felvegyék a német-római császárság pogány elemekkel és evilági vezetéssel rendelkező államvallását, akkor Rogán az „európai kultúrát” az eretneküldözéssel, a zsidók elleni pogromokkal, a katolikus egyház által felállított zsidó gettókkal, az inkvizícióval, a feudális elnyomással azonosítja. Rogán ebben az esetben a felvilágosodás előtti Európa szörnyűségeivel és sötétségével azonosítja az „európai kultúrát”, amely nagyjából valóban másfél ezer évig tartott és az emberiség egyik mélypontja volt. De az igaz, hogy ideológiája tökéletesen megfelel Orbán fasiszta államának.

Rogán emellett azt is mondta, hogy „A kereszténység Európában egyre inkább háttérbe szorul, a baloldal a létjogosultságát is megkérdőjelezi, miközben a muszlim országok a muszlim vallási jelképeket kötelező jelleggel használják”. Ha Rogán az iszlám államokat akarja utánozni, amelyek szemlélete igencsak egybevág a középkori feudális Európa világképével, akkor érthetetlen, hogy miért nem akarják beengedni a muszlimokat? Akkor mi a különbség? Bruneiben a muszlim szultánság már megvalósította az ő álmukat, ugyanolyan törvényeket vezetett be, mint a tévesen kereszténynek nevezett István király, aki nemcsak felnégyelte barbár módon a politikai ellenfelét, de a brunei szultánsághoz hasonlóan kéz levágással büntette a lopást.

A baloldal sehol nem kérdőjelezi meg a kereszténység létjogosultságát, ezzel szemben tiszteletben tartja a felekezeti egyenjogúság elvét, és az állam elismeri azokat az egyházakat is, amelyek az eredeti, krisztusi tanítást követik, amelyek valóban keresztények. Nemcsak azokat a névleges, holt egyházakat ismerik el, amelyek a konstantinuszi fordulat után véglegesen elszakadtak a szellemi Egyháztól, Jézus Krisztustól, akik a középkorban elkövetett bűncselekmények tetteseinek szellemi örökösei, valamint az Orbán-rezsim lelkiismeretlen kiszolgálói. Rogán a híradások szerint a kereszteket hiányolja Európából és Magyarországról, ami ellen a Fidesz demokratikus párt korában még tiszteletre méltó harcot folytatott.

A „kereszt” egyébként nem keresztény, hanem pogány jelkép. A kereszt akkor került be a névleges evilági egyház jelképei közé, amikor a hivatalos kereszténység elszakadt Jézus Krisztus szellemi Egyházától, és elkezdett pogány vallási szertartásokkal és szimbólumokkal keveredni. A pogányok „megtérítése” abból állt, hogy a pogány kultuszokat és jelképeket „keresztényiesítették”, más jelentést adtak neki. Pogány istennők templomait egyszerűen átkeresztelték Szűz Mária templomokra. A zsidó-keresztény hitet meghamisították, elpogányosították és egy bálványimádó hamis vallássá tették. A magát zsidóként definiáló Rogán Antalnak illenék legalább ennyi különbséget tennie a zsidóság és a pogányság között, mert a kereszténység zsidó hit, a zsidó Messiás helyettesítő engesztelő áldozatába vetett hit, ami a zsidó hit célja és beteljesedése. Ez olyan távol áll a bálványoktól, a „keresztény” színezetű pogány bálványimádástól, mint például a katolicizmus Jézus Krisztus szellemi egyházától. Utóbbi nem a nyakláncon, hanem a szív mélységében van. Ahol bálványok vannak, az pogány vallás. Semmi köze a zsidó-keresztény hithez és kultúrához. A képmutatóknak van szükségük arra, hogy kifelé mutassák a vallásosságot. Közben lopnak.

Emellett a Biblia „átkozottnak” mondja azt a fát is, amelyen ember függ. Isten megátkozta a keresztet, mint kivégző eszközt. A „kereszt”, mint olyan, átkozott, az átok jele. Jézus Krisztus átokká lett a kereszten, hogy magára vegye a bűn által okozott átkot. A kereszt, mint emberi kéz által készített tárgy, amit vallási jelképként használnak, amely tisztelet tárgya lesz: bálvány. A bálványok tisztelete, imádása bűn, sérti a Tízparancsolatot. Amiről Rogán beszél, az egy ország és egy nemzet átok alá rekesztése és bűnössé tétele. A bálványimádás nem hatás nélküli. A bálvány megigézi, megbénítja, megkötözi az embereket, és sátáni köteléket helyez rájuk. A bálványimádás igézés, boszorkányság, varázslás. Az elnyomó államhatalom ezekkel béklyóba kötözi az embereket. Vallásos lelki nyomás és terror alá helyezi őket. Megfosztja őket a lelkiismeret szabadságától, és súlyos akadályokat épít az emberek valódi megtérése elé. Emellett súlyosan sérti a nem vallásos emberek vagy nem bálványimádó keresztények lelkiismereti szabadságát.

Nem folytatjuk, egy biztos: a kereszt pogány jelkép, bálvány, átkozott. E tekintetben pontos megjelenítője Orbán fasiszta államának, amely szintén átkozott, de vajon szabad-e megengedni, hogy ezt az átkot ráhelyezzék az egész országra, az egész nemzetre? Azokra is, akik nem átkozottak, mint Rogán Antal. Az efféle jelképek nem ártalmatlanok, ugyanazt a sötét elnyomást hozzák egy országra, mint az Iszlám Állam kezében a muszlim jelképek. Ugyanazt a gyilkolást, mészárlást, jogtiprást, megalázást és népirtást végezték e jelkép alatt. Ez a jelkép megidézi ezt a szellemiséget, és az Orbán-rezsimet még sötétebbé teszi, még embertelenebb, ördögibb tulajdonságokkal ruházza fel. Ha elkezdik a kereszteket állítani, az nemcsak tagadja a kereszténységet, de azt jelzi: „keresztre feszítik” az egész országot, az egész népet.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések