2024, május29, szerda
KezdőlapMagyarországVidnyánszkyt az leplezi le, hogy nemzetközi háttérhatalomról beszél

Vidnyánszkyt az leplezi le, hogy nemzetközi háttérhatalomról beszél

-

Teljesen világos, hogy antiszemita „keresztény-nemzeti” ideológia áll a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) elfoglalása mögött. Ezt fejezte ki az a szöveg is, hogy „liberális fészek” (és egy országban, amely állítólag demokrácia és jogállam, miért ne lehetne valami egy liberális fészek, különösen egy művészeti egyetem?). De leginkább az leplezi le Vidnyánszky Attila és a mögötte állók ideológiájának antiszemita jellegét, hogy „nemzetközi háttérhatalomról” beszél. A „nemzetközi háttérhatalomról” csak azért nem tudhatja mindenki, hogy ez a legócskább neonáci, antiszemita kódok egyike, mert Magyarországon Orbán ezt a neonáci ideológiát kormányzati szintre emelte, ezért sokan nem emlékeznek arra, hogy ezt a szöveget korábban csak a Fehérlófia Könyvesbolt náci műveiben, a Gede Testvérek förmedvényeiben és a neonáci sajtóban olvashatta bárki. Ez a New York-Párizs-Tel Aviv-tengely csurkista szövegének metamorfózisa.

Vidnyánszkyt ez leplezi le. A keresztény értékek valódi képviselete magánügy. Az SZFE jelenlegi hallgatói és tanárai között is számosan vannak olyanok, akik ezeket az értékeket képviselik. Éppen Vidnyánszkyval szemben. De amikor valaki nemzetközi háttérhatalomról beszél, az a nemzetietlen, összeesküvő zsidókat jelenti, akik a kereszténységet akarják – úgymond – elpusztítani és a keresztény értékek ellen fognak össze. De mi lenne olyan keresztény érték, ami nem zsidó érték, miután a Biblia zsidó könyv, a könyveit zsidók írták, Ábrahám, Izsák és Jákób Istenéről, az izraeli népről, az üdvtörténetről, amelynek csúcspontja a zsidó Messiás megjelenése és engesztelő áldozata? A keresztény értékek zsidó értékek, a zsidó Messiás a zsidó vallás célja és beteljesedése, a kereszténység pedig ennek univerzális kiterjesztése. Ezért, aki a maga kereszténységét a zsidósággal szemben határozza meg, az nem keresztény, hanem antiszemita.

Ezért a leghatározottabban vissza kellene utasítani azt, hogy Vidnyánszky és az Orbán-rendszer egy neonáci ideológia nevében akarja elfoglalni az SZFE-t, amelynek még a fideszes alaptörvény is autonómiát biztosít. Egy antiszemita akar a színészképzés irányítója lenni, aki egy olyan „keresztény” ideológiát akar az egyetemre erőltetni, amelynek jelentése az, hogy nem zsidó. Aki „nemzetközi háttérhatalomról” beszél, az a zsidó világösszeesküvést mondja. A „háttérhatalom” az mindig antiszemita ideológiát jelent. ha még „nemzetközi” is, akkor pláne. A két világháború közötti „keresztény-nemzeti” kurzusban Prohászka Ottokár, a székesfehérvári (!) zsidógyűlölő, antiszemita katolikus püspök, a numerus clausus atyja határozta meg a „kereszténységet”, mint a zsidóság ellentétét, és sürgette a „zsidó” sajtóval, kultúrával, színházzal szemben a „keresztény” és nemzeti kultúra térnyerését. Bangha Béla „Magyarország újjáépítése és a kereszténység” című penetráns antiszemita műve, amely programja és forgatókönyve az Orbán-rendszer építésének, Magyarország újjáépítését a zsidó kultúrával szemben hirdette meg.

A nácik és a keresztényfasiszták a „zsidó” alatt soha nemcsak azokat értik, akik vallásuk vagy származásuk szerint zsidók, hanem mindenkit, aki „zsidósan” gondolkodik, érvel, dolgozik, ami a felvilágosodás eszméinek és az emberi jogok elfogadását, a szabadság és az egyéni jogok elsődlegességét jelenti, mindenféle ideológiai kényszer nélkül. Ezért a „liberális”, újabban már „libernyák” felfogás minden, ami nem akar állami kényszerrel keresztény vallási tanokat és valláserkölcsöt hirdetni, „zsidónak” számít. Ez azonban nem fosztja meg ezt az ideológiát tényleges antiszemita jellegétől, mert mindezt alapvetően a zsidóságnak tulajdonítják. Az egész NER antiliberalizmusa antiszemitizmust takar, és az egész Orbán-rendszer keresztényfasiszta ideológiája antiszemitizmust jelent. Ezt az ideológiát viszi át a gyakorlatba a rendszer, amikor a legkülönfélébb eszközökkel számolják fel a jogállamiságot, a sajtó, az oktatás, a tudomány, a kultúra és a művészet szabadságát, hogy helyére egy keresztényfasiszta antiszemita ideológia hamis tanait állítsák.

Közönséges fasiszta és náci térhódítás ez, kulturális és etnikai értelemben is vett zsidótlanítás. Mindennek ideológiai alapja a Hartvik-legendától kezdődik, a hamis Szent István-kultuszon át a szentistváni államelméletig, majd a keresztény-nemzeti hamis identitásig tart. Ez az államvallás a zsidósággal szemben határozta meg magát, kijelentve, hogy a zsidók megölték az Isten fiát, ezért Isten őket elvetette, és helyükbe lépett a keresztény (katolikus) egyház, amely a földön megvalósítja a Messiás ezeréves uralmát. Isten az egyházon keresztül uralkodik a világban, hogy az isteni törvényeket az egyház alá rendelt államon keresztül érvényesítse. Ez bibliaellenes, hamis, bálványimádó, pogány és antiszemita ideológia, amelynek gyakorlati megvalósításának újabb kísérlete az orbáni fasiszta állam. Idenyúlnak vissza az SZFE elfoglalásának szálai és Vidnyánszky szellemi gyökerei.

Csak úgy mellesleg mondjuk, hogy ez az ideológia olyannyira rokon a nácizmussal és a fasizmussal, hogy harmadikként alkotta a velük való szövetséget. Diktatúra, elnyomás, terror és népirtás lett a követkeménye. Ezek közül az állammal összefonódó hamis keresztény ideológia a legrégebbi (gyökere a másik kettőnek), amely Európa 1500 éves szenvedését, a sötét középkort okozta, amelynek csúcspontja az inkvizíció volt. Ennek a szörnyideológiának, embertelen és istentelen társadalomelméletnek újabb próbálkozása, mutációja zajlik, a 21. század eszközeivel, a liberális Európai Unió tagjaként, önmagának ellentmondó, félfeudális, félliberális alaptörvény keretei között hamiskodva, de lényegét tekintve ugyanannak az ördögi rendszernek a megvalósítása folyik. Lépésről lépésre, mintha nem lenne égbekiáltóan átlátszó, vezetik be a lélekölő, emberpusztító, elnyomó fasiszta állam egyeduralmát.

De legalább olyankor neveznék nevén a magyarok, hogy miről is van szó, amikor ilyen sátáni álkeresztények, mint Vidnyánszky, Semjén és társaik beazonosíthatóan kimondják, hogy a „kereszténység” és a „nemzet” fogalma alatt mit értenek. Éppen az ellenkezőjét annak, amit ezek a kifejezések jelentenek. Antiszemita, antikeresztény, sátáni és nemzetellenes szörnyűséget.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések