2024, május29, szerda
KezdőlapFesz leszA "békegalamb" Orbán a gyilkos keresztes lovagok utódja Jeruzsálemben

A „békegalamb” Orbán a gyilkos keresztes lovagok utódja Jeruzsálemben

-

A szélsőjobboldali Trump példáját követve, Orbán áthelyezi a magyar nagykövetséget Jeruzsálembe. A döntés több annál, hogy ezzel újra megsérti a törvényes helyzetet és a nemzetközi jogot, mert a lépésnek mélyreható történelmi előzménye és szellemi jellentősége van. Sokkal több, mint amit a „világ illiberális fasisztái egyesüljetek” jelszó jelent, miután Benjamin Netanjahu személyében a zsidóságnak és Izraelnek is van egy illiberális fasiszta vezetője, aki Izrael tényleges fenyegetettségét használja fel ugyanúgy, mint fasiszta elvbarátai a mesterségesen létrehozott ellenségképeket.

Ez a lépés annak kinyilvánítása, hogy Izrael fővárosa Jeruzsálem, nem Tel-Aviv. A nemzetközi jog szerint ez nem így van. A nemzetközi jogot vallási szempontok írják felül. Ez Jeruzsálem, a szent város visszafoglalása a muszlimoktól. Mi elsősorban ezt a vallási motívumot szeretnénk elemezni, mint a döntés elsődleges motívumát, ami a középkorba, a római katolikus egyház kereszteseihez nyúlik vissza. Mert Trump sem Izrael és a zsidóság követelésére helyezte át az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe, hanem az evangéliumi („evangelikál”) „keresztény” mozgalom nyomására.

Az evangéliumi (főként pünkösdi-karizmatikus) mozgalom a médiaegyház (az amerikai „tévéevangélisták”) hatására a legnagyobb politikai befolyással rendelkező vallási irányzattá nőtte ki magát, amely a média erejével a legtöbb embert tud politikai pártok és célok szolgálatába állítani. Az 1970-es éveket követően a mozgalom vezetői a több tízmillió választót jelentő híveket a republikánus párt mögé állította, s azóta a kereszténységet ezzel a politikai irányzattal azonosítja és viszont, így az evangéliumi mozgalom a középkori katolicizmus modern utódja és zászlóvivője.

Ezzel a magát a kereszténység leghaladóbb irányzatának tartó mozgalom el is szakadt a kereszténység lényegétől, az állam (a politika) és az egyház összefonódásával az egyház babiloni fogságához és rendszeréhez tért vissza. Ez a mozgalom, amely ma már az amerikai szélsőjobboldal egyik vezető ereje (a Capitoliumot kereszttel rohamozták meg az amerikai nácik), elhitette Trumppal, hogy a mozgalom Istent képviseli, ők tették őt elnökké, ezért a Trump nevű immorális szörnyeteg Isten kiválasztottja. A mozgalom dúsgazdag, korrupt vezetői a bibliai hamis próféták mintapéldányai.

Ennek a vallási irányzatnak magyarországi másolata és képviselője a Hit Gyülekezete, és mindazok az orbánista „evangéliumi” kisegyházak, amelyek Németh Sándor és a Hit Gyülekezete majmolói és az Orbán-rezsim kiszolgálói, akik Orbán pénzén hamisan prófétálnak Magyarország keresztény felemelkedéséről, Orbán pénzén dicsérik az „Urat”, a politikai kereszténység zászlóvivői, akiknek az a legfontosabb, hogy üldözzék a politikai propaganda célpontjait, bűnbakjait, miközben elnyomják és kifosztják saját híveiket is. Istentelen, ördögi, sötét szekták, hamis egyházak.

Ez a keresztény mozgalom a bibliai próféciák alapján tartja fontosnak Izraelt és Jeruzsálemet, ahova visszaérkezik majd a Messiás. Ezért nevezik magukat „Izrael barátainak”, aminek a zsidóság örül, nem tudva, hogy a holokausztnál is nagyobb antiszemita vérontást, amit majd az Antikrisztus, a keresztény egyházak által támogatott illiberális fasiszta világdiktátor (aki beköltözik majd a felállítandó új, Harmadik jeruzsálemi Templomba) folytat a zsidóság ellen, nekik és az ő hamis próféciáiknak, s az ő segítőkész túlbuzgóságuknak köszönheti majd.

A vallási cél ugyanis a Templomhegy visszafoglalása, a jelenleg ott található muszlim Al-Aksza mecset (a Sziklamecset) eltávolítása, és helyén a jeruzsálemi Harmadik Templom megépítése. Ehhez kell Jeruzsálem teljes visszafoglalása, ennek szimbolikus lépése a nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése, amely Jeruzsálemet Izrael megbonthatatlan örök fővárosának ismeri el. Az Izrael-barát „keresztény” mozgalom, amely céljai eléréséhez az illiberális fasiszta diktátorokat és azok világuralmát támogatja, eléri a célját, és az Antikrisztusnak nevezett világdiktátor megépíti a templomot.

Csakhogy az egész evangéliumi és a velük ökumenizáló jobboldali kereszténység (és annak mai törekvései) sátáni és antikrisztusi jellegét az mutatja majd meg, hogy az általuk hatalomba segített fasiszta világdiktátor, akit a Biblia Antikrisztusnak és Isten legnagyobb ellenségének és „pusztító utálatosságnak” nevez, maga ül majd be a jeruzsálemi Templomba, Istenként mutogatva magát. A zsidóság ekkor felismeri, hogy ez az ember nem lehet Istentől, fellázadnak az Antikrisztus ellen, amit az Antikrisztus iszonyú mészárlása, majd Jézus Krisztus, mint a zsidó Messiás eljövetele követ.

Ezek a próféciák és megfontolások állnak a „keresztény” buzgóság mögött, amivel elszabadítják a világ legnagyobb vérontását (és lázadását Isten ellen), előidézik az apokalipszist és a világ végét. Az ő nyomásukra költöztette Trump az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe, kinyilvánítva azt, hogy Jeruzsálem Izrael (a zsidóság és a kereszténység) fővárosa. Ne lepjen meg senkit, hogy Trump tulajdonságai kísértetiesen hasonlítanak az Antikrisztusra, az Istentől elszakadt kereszténység legnagyobb bálványára, akinek a mostani illiberális fasiszta diktátorok, köztük Orbán, az előképei.

Ennek a törekvésnek volt történelmi előképe és előzménye a középkori katolikus egyház „szent háborúja”, a keresztes háborúk, amelyek Jeruzsálem visszafoglalására indultak. A kereszténység itt és ezzel csinált intoleráns és gyilkos vallást az iszlámból, miután a keresztes lovagok saját leírásaik alapján szó szerint gázoltak a legyilkolt muszlimok vérében. Glasenapp írja az Öt világvallás című könyvében, hogy a vallási türelmetlenségben a keresztények voltak a muszlimok tanítómesterei. A pápák által hirdetett keresztes háborúkban teljes bűnbocsánatot ígértek a gyilkolásért.

A kereszténység gyökereihez, Jézus Krisztus tanításához (aki fegyvert fog fegyver által vész el, ha elveszik az alsó ruhádat, add oda a felsőt is, ha valaki megüti az arcod jobb felét, tartsd oda neki a másikat is), az önfeláldozáshoz, a tűréshez, a háború elutasításához képest, Szent Ágoston tanaiból kiindulva a „szent háború” először elfogadható, majd szent cselekedet lett, végül az üdvösség útja és a legkeresztényibb cselekedet, maga a kereszténység. Ahogy ma a (szélső)jobboldali pártok melletti „keresztény” politizálás azonos a hivatalos kereszténységgel.

A keresztes háborúkhoz ugyanúgy keresték a harcosokat, ahogy Putyin tölti fel – ugyancsak „keresztény” – hadseregét bűnözőkkel, akiket a börtönökben toboroznak. Bűnbocsánatot, a büntetésük elengedését, teljes „búcsút”, földet, szabadon rabolható nőket (feleséget) ígértek azoknak, akik elmentek Jeruzselembe a fenti „szent” cél érdekében öldökölni. Ezek a hadjáratok ugyanazon elvek és célok alapján indultak, mint amelyek miatt Trump, a nyomában pedig most Orbán, Jeruzsálembe költöztette a nagykövetségét.

Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy mindenki előtt világos legyen ennek az antikrisztusi kereszténységnek a jellege, hogy a Jeruzsálem visszafoglalására indított „szent háború” később az igazi keresztények ellen fordult, akik mindezt elutasították, és akiket „eretnek” címen válogatott kegyetlenséggel legyilkoltak. Őket nevezi a Jelenések könyve „parázna asszonynak”, a hamis egyháznak, amely a fenevadon (az antikrisztusi államon) lovagol, és amely „részeg a szentek vérétől”. Nem a muszlimok, a melegek, a bűnösök Isten legnagyobb ellenségei, hanem a hamis kereszténység.

Ahogy az egész illiberális keresztényfasiszta mozgalom a középkori katolikus egyház „szent háborújának” a folytatása és modernkori változata a bűnös, istentelen és erkölcstelen Nyugattal szemben az Isten nevében. De a Biblia és a világ vége alapján is látható, hogy maga a „szent háború”, az evilági keresztény politika, amely Istenre, családra, erkölcsre és nemzetre hivatkozik, az istentelenség, az Istennel szembeni lázadás és engedetlenség legfelsőbb foka, ők maguk az antikrisztusok, az antikeresztények, az Isten ellen harcolók.

A fenti rövid és tömör összefoglalás rávilágít Orbán „keresztény” államának hamis, ördögi, hazug. átkozott és istentelen voltára, aminek a Biblia szerint iszonyatosan súlyos következményei lesznek a magyarokra nézve. Nem beszélve azokról az „egyházakról”, lelkészekről, papokról és hamis prófétákról, akik ennek a támogatói és résztvevői, akik ehhez felhasználják az Istenben hívő emberek tömegeit. Maga a Sátán, az ördög áll mögöttük, maga a Gonosz uralkodik rajtuk keresztül. Ki mások lennék a Sátán legnagyobb szolgái, mint akik Isten szolgáinak adják ki magukat? Ilyen a világ.

De a fentiekből az is kiderül, hogy a mi áldott jó „békegalambunk”, a „béke apostola”, szentje, koronázatlan királya, az őt legjobban ismerő barátja szerint a Geci, a gyilkos keresztes lovagok utódja Jeruzsálemben, a keresztes háborúk követője, akinek egész tevékenysége harc és háború, nemcsak a józan ész, a tisztesség és a jog, a törvényesség, hanem Isten és az emberi élet ellen is. Ezért nem véletlen, hogy a mi nagy „szentünk”. aki épp most jött ki a templomból, egy tömeggyilkos népirtó, éppen dicső „keresztény” küldetésében szorgoskodó utálatos pokoli szörnyeteg oldalán áll.

Ha látnák a magyarok, hogy ki áll Orbán mögött, ki mozgatja, kinek a szolgája, hogy az a szellemi lény hogyan néz ki, elborzadnának, azonnal tudnák, mit kell csinálni. Nem Orbán hamis és hazug alkotmánybíróságához fordulnának, hanem sírva és őrjöngve menekülnének a helyzetből és rontanának neki a „Gecinek” (a pokolban is ez lesz a neve) és az élősködő, képmutató, tetü bandájának.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések