2024, június16, vasárnap
KezdőlapMagyarországA gendertudomány, mint a szektás butaság céltáblája

A gendertudomány, mint a szektás butaság céltáblája

-

A „gender” úgy vált szitokszóvá Magyarországon, hogy még a vallásos szektás emberek, akik gyűlöletük jelentős részét a melegek és az abortusz mellett erre koncentrálják, sem tudják, hogy ez mit jelent. A szektás vallásos köztudatban ez a meleglobbi ténykedése, tartalma a nemi identitás szabad megváltoztatása, a férfi és női principium eltüntetése.

Fogalmuk nincs arról, hogy a „gendertudomány” nem a homoszexuálisokról szól, nem is a szexualitás a témája. Nem a nemi identitással és a transzexualitással foglalkozik, hanem a nemek társadalmi szerepét vizsgálja. A társadalmi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák pedig mindenkit érintenek, mert vagy nőként vagy férfiként találkozik vele, ha előbb nem, akkor a nyugdíjazásnál, mert máskor mehetnek nyugdíjba a nők és a férfiak.

De a családon belüli erőszak, a nők bántalmazása, munkahelyi megkülönböztetése, a nők anyagi függősége, vagy a férfiak családon belüli szerepvállalása (mosogathat-e egy férfi), ugyanúgy a genderfilozófia kutatási körébe tartozik. Az agymosott szektások viszont azt hiszik, hogy a gendertudomány a nemi szerepek feloldását, a hagyományos családmodell bomlasztását, és a nemi identitás szabad megválasztását, férfi és nő eltörlését jelenti. Úgy gyűlölködnek, hogy nem is tudják, miről beszélnek.

Márpedig a szektások azt hiszik, hogy a gendertudomány a melegekről szól, a férfi és a női nem közötti különbség eltörléséről, a nemi identitás megválasztásáról, ami azt jelenti, hogy a férfiak nők, a nők férfiak, vagyis mindenki homoszexuális vagy perverz lesz, erre nevelik a gyerekeket is. A gendertudomány terén még nagyobb a sötétség és a butaság, mint az amúgy szintén antiliberális propagandára használt abortusz vagy melegházasság terén.

Olyanokat emlegetnek, hogy már 70 féle nemi identitás lehet, ami őrültség. Nem a nemi identitás lehet 70 féle, hanem a társadalmi szerep, a társadalmi szerepvállalás. A szektások nem tudják, hogy a Bibliában is van genderfilozófia, méghozzá egyébként ez az egyik ága a genderelméleteknek. A Bibliában olvasható állásfoglalás arról, mi a nők dolga, mi a férfiak feladata, mit tehet egy nő és mit tehet egy férfi.

Pál apostol, az egyik legismertebb genderfilozófus, például azt mondta, hogy gyülekezetben a nő ne tanítson. Ne prédikáljon. Ezzel szemben a legvadabbul „genderező” szektákban tele vannak női prédikátorokkal, tanítókkal. A legnagyobb gyűlöletet gerjesztő Hit Gyülekezete rendszeres fellépő, fizető helye az amerikai Marylin Hickey-nek. Lehetne a genderkérdéssel foglalkozni ennek tükrében is, mert ez a gyakorlat – sok más mellett – bibliaellenes.

A milliárdos tévéprédikátor szélhámosok egyike, Joyce Meyer, ugyancsak nő, de ezt nehéz megállapítani, ha valaki csak a hangját hallja, mert ennek a férfias kiállású, és erőszakos nőnek olyan férfi hangja van, mint a legjobb férfi bemondóknak. Bonyolultabb kérdés ez a genderkérdés még a szexualitás vonatkozásában is, nemhogy a társadalmi szerepvállalás terén. De ha valaki Semjén Zsoltot látja, és hallja, róla sem a férfiasság jut az eszébe. A pápákat is meg kell vizsgálni, mielőtt trónra ülnek, mert a legenda szerint létezett egy női pápa is, akit férfinak hittek. Most egyházi pornokráciáról nem is beszélnénk, hogy kik azok, akik itt az erkölcsöket féltik.

Az sem véletlen, hogy egyes esetekben vizsgálni kell, hogy ki indulhat a női 100 méteres síkfutásban. Ezek a határesetek bizony léteznek. Miért nem lehet elférni ezektől, hagyni a jogaikat érvényesíteni? Nem erőltetik ezt rá senkire, ez a hazug propaganda része. Tűrni csak azt kell, hogy ők gyakorolhassák a jogaikat. De a gendertudomány nem erről szól. A gyűlöletpropaganda hazudik és torzít, hogy a hívő embereket rejtett céljaikra használják fel. A gyűlölet kohézió, uralkodni lehet rajtuk, és politikai célokra lehet felhasználni őket. A gendertudomány, de a melegek elleni vallásos propaganda a tipikus ellenségképzés esete.

Magyarországon a gendertudomány a vakkomondor szintjén jelenik meg, s általában azt a kérdést vizsgálja, hogy Lévai Anikó is Terikéhez hasonlóan átesett-e a vakkomondoron, és ha igen, akkor hányszor. A szinglihordák fideszes emlegetése szintén a gendertudomány kutatási körébe tartozó társadalmi kérdést érint, annak összes népesedéspolitikai, szakmai, szociálpolitikai aspektusával együtt.

Egy sötét buta szektás, aki az orosz propaganda által neki készített agymosó információk alapján gyűlölködik és mocskolódik, hogy utána antiliberális fasiszták politikai támogatója legyen, nem is tudja, hogy a gendertudományos kutatások segíthetnék őt abban, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bért elve alapján ugyanannyi pénzt kapjon, mint a férfitársai a munkahelyén. A gyülekezetében köpköd, otthon pedig hőzöng hátrányos megkülönböztetés miatt. A gendertudomány segíthetne rajta, ha tudná, mi az. Mert ilyen gonosz dolgokkal foglalkozik az ördögi gendertudomány, de az elbutított vallásos szektások ezt nem tudják.

Az ezzel kapcsolatos tanulmányoknak csak kisebb részét jelenti a szexuális identitással, a transzszexualitással, és a kisebbségi jogokkal kapcsolatos kérdések. E tekintetben minden normális ember az emberi jogok és a társadalmi egyenlőség talaján áll, kivéve a vallásos embereket, akik se megtéríteni nem tudják a melegeket, sem segíteni nem tudnak rajtuk, viszont üldöznék őket, mert ez a bűn éppen őket személyesen nem érinti, s a farizeushoz hasonlóan magasztalják fel magukat. Aztán lehet, hogy nem ők távoznak el megigazulva, hanem a nyomorult bűnös.

A szektás agyúak nem tudnak különbséget tenni a gyülekezetük és a társadalom között. A gyülekezetükben megszabhatják, hogy ki milyen bűnt nem követhet el, de a bűnök közé a saját bűneiket is vegyék be. Aztán a szelhámos prédikátoraik bűneit is, a lopást, gyűlöletet és mások megátkoztatását, a rágalmazást, a közönséges hazudozást és a többit. Nemcsak a „buziság” a bűn, testvérek. A gyűlölet is az, a bűnösök gyűlölete is az, például.

A társadalomban nem lehet a bibliai erkölcs alapján megkülönböztetni az embereket. A bűn ellen nem állami törvényekkel, az emberi jogok csorbításával kell harcolni. Melegek jogairól nem a meleglobbi és nem liberális politikusok, hanem néha konzervatív bírók, s jogtudósok döntenek, az egyenlő elbírálás és a diszkrimináció tilalmának elve alapján. A jogból vezetik le a többi jogot, a vallásszabadság jogából például a melegjogokat. Ha ezt szabad, akkor az is szabad. A liberalizmus nem „ferdült el”, hanem az emberi jogokat egyre kifinomultabban védi, és újabb területeket érint. A szólás és vallás szabadsága után jött a feketék, és a nők jogai, ma a szexuális kisebbségek jogai, de ugyanide tartozik a #MeToo mozgalom is.

Ezért ha a „buzit”, ahogy gyűlölködve emlegetik ezek az embertársaikat, meg lehet fosztani a jogaitól annak alapján, hogy meleg, akkor holnapután meg lehet fosztani bárkit a jogaitól és a szabadságától, ha fekete, ha nő, zsidó vagy éppen keresztény szektás. Ezért is jobb, ha Jézus búzáról és konkolyról szóló példázatát követi az állam, és nem szaggat ki semmit. Az állam nem lehet erkölcsi bíró, nem dönthet erkölcsi kérdésekben. A Biblia azt is tiltja a hívőknek, hogy kívülvalók erkölcseivel foglalkozzanak: maguk közül kell kivetni a gonoszt, ezt mondja Pál apostol. Ott sem az embert, hanem a bűnt, és nem kárhoztatással, amit a farizeusok nagyon szeretnek, hanem a kegyelem tanításával.

Ha az állam beavatkozik ezekbe a kérdésekbe, azonnal a sötét középkorban találja magát, és az inkvizícióhoz hasonló döntéseket hoz, mint most a genderszakok megszüntetésével. Miközben az ország súlyos mentális problémákkal küzdő diktátora éppen népesedéspolitikai programot indít, ez a program csak genderelméleti kérdésekre, kutatásokra, irányzatokra épülhet, még akkor is, ha ezt az idióták nem tudják. A népesedéspolitika alapja a „gender” kutatások területe.

Egy súlyos elmebeteg vezeti az emberminisztériumot is, aki a Tízparancsolat betartásából vezeti le a halálos betegségeket, mintha az égben egy hozzá hasonló gyűlölködő ülne, és alig várná, hogy kit sújtson halálos betegséggel, mert valamit nem jól tett. Ehelyett a Fiát küldte és áldozta fel, aki magára vette a bűnösök betegségeit. NER-politikus eszerint soha nem hal meg, mert ők betartják, ugye, a Tízparancsolatot. Igaz, hogy a Biblia azt mondja, hogy a Tízparancsolatot senki nem tudja betartani, és nem is arra adatott, hogy betartsák. Fokozatok vannak: amennyit az erkölcscsősz NER-maffia lop, az nem az erkölcs, hanem a büntetőjog területe. Ezek nem csupán erkölcsi bűnösök, hanem köztörvényes bűnözők.

A Tízparancsolat, a mózesi törvény nem tesz tökéletessé, hanem azt mutatja meg, hogy az ember nem képes magát tökéletessé tenni. Csak Isten tökéletes. Az ember megváltásra és kegyelemre, neki tulajdonított igazságra szorul, mert a maga cselekedetei által nem képes igaz emberré válni. Aki igaz ember, és nem bűnös, az is kegyelemből, ingyen kapta, és az is Isten kegyelme, ha ő nem bűnös. A kulturharcos miniszter ráadásul hazudik is, amikor gazdasági okokra hivatkozik. Ezzel máris megsértette a Tízparancsolatot, ha még a mózesi törvény alatt áll, és nem az újszövetségben inkvizitorkodik.

Vallási gyűlölet, téboly, tájékozatlanság és butaság áll a betiltás mögött. A föld lapos. Ezen a szinten gondolkodnak a gendertudományról. Babonás elmebetegek irányítják az országot és élő bizonyítékai, hogy mit okoz, ha a Bibliából akarnak kormányozni olyan emberek, akik nem értik a Bibliát. Mert például a (mózesi) törvény vége Krisztus. A Tízparancsolat vége Krisztus. Ezt mondja a Biblia, mert ha nem így lenne, akkor nem lenne tökéletes a Bárány áldozata.

Próbálja az emberminiszter először megfejteni ezt Pál apostol Rómebelieknek írott levele alapján, és ha ezt megértette, akkor irányítsa a minisztériumát ennek tudatában, mert az átvette az inkvizíció szerepét. Amikor bármilyen egyház a társadalmi erkölcs megjavítását, állami beavatkozást sürget, és politikai pártokat támogat, rálép a katolicizmus útjára, csak névleges kereszténység lesz belőle. Észrevétlenül lehet kiüresedni és elveszíteni a mennyei perspektívát, az odafelvalókkal való foglalkozást. Az ige közhelyszerű puffogtatása mellett.

Ma még a katolikus egyháznál is sötétebb és agresszívebb az ún. evangéliumi-karizmatikus mozgalom, amely Amerikában egy másik elmebeteget ültetett orosz segítséggel a Fehér Házba, és hisztérikus kulturkampfot folytat. Összeesküvés-elméletekben, babonákban és a politikai hatalom befolyásolásában hisznek, a Biblia pedig csak eszköz számukra. Rossz jel, hogy Orbán fia ugyanebbe az irányzatba tartozik. Ezek gendereznek vadul. A katolicizmust egy időben még hamis kereszténységnek nevezték, ma már teljesen azonosultak velük. A katolikus egyház történelmi sötétségét néhány évtized alatt bepótolták és átvették. Most a hitről, Istenről, kereszténységről mit sem tudó Semjén Zsolttal egy gyékényen árulnak.

Pedig a Jézabelről szóló összes bibliai tanítás genderfilozófia. De más oldalról a Rebeccáról, Ruthról, valamint a Máriáról és Mártáról szóló tanítás is mind a genderfilozófia tárgya, ha nem tudnák. A buzizás elvette a maradék eszüket, a politikai tevékenységük pedig Jézabelt idézi. A katolikusok annyival fejlettebbek voltak, hogy a tudományt és a tudást becsülték, s legfeljebb vallásos rögeszméik alá rendelték a tudományt számos szenvedést, sötétséget okozva. De Szent Ágoston vagy Aquinói Szent Tamás képzett emberek, tudósok voltak.

Ma viszont az új mozgalmakban a képzetlenség erény. Amikor Németh Sándor-féle sarlatán oktat embereket, akinek a legmagasabb állami iskolai végzettsége érettségi, mond ítéletet egyetemi szakokról, tudományról és kutatásról, a sötét középkornál is mélyebbre süllyed az ember. Németh egész életében egy érettségiig jutott, mert megértette, hogy a hatalomhoz és a pénzhez nem a tanulás és a tudás visz közelebb. Nem csoda, hogy a gendertudományt a macskákkal és a guminőkkel való házassággal azonosítja. Mindent lehet szélsőségekkel, őrültekkel azonosítani, mert azok mindig vannak. Akkor a Hit Gyülekezetét azonosítsuk és vezessük le David Koresh szektájából. Ők az egyetemi genderszakokkal ugyanezt teszik.

Ilyen szinten álló emberek azok is, akik betiltottak egy tudomanyágat Magyarországon. A tudomány és az oktatás szabadsága babonás, képzetlen, buta és vallásos őrültek kezében van. Ez váltja majd az ördögi „liberális kultúrát”, amely feloldja a tudományt a babonaság és a vallás béklyói alól. Ezt tanítják a gyerekeknek, és erre költik a pénzt. Megtapossák az embert, az Isten képmását, miközben „Mészáros Lőrinc” zsebre vág százmilliárdokat, és ezt nevezik „kereszténységnek”.

S ahogy az ő prófétájuk mondta: el kell kapni a nők pináját. A „keresztény” felfogás szerint ez nem erkölcstelen, ha az illető antiliberális és fasiszta. Ez az „új világrend”, ami cseppet sem új, hanem nagyon is ismert és unalmas. Megint a kereszténység az elnyomás eszköze. Ha van valami, ami ördögi, akkor ez az.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések