Július végén jelent meg a 24.hu oldalán Filippov Gábor “A hibrid ellenforradalom kora” című írása, amely a “politikatudományra” való ködös hivatkozással próbálja azt a hamis látszatot kelteni, hogy cáfolhatatlanul definiálta az Orbán-rendszert, a világ fasizálódásának hátterét. Aki ezt cáfolja, magával a magas “politikatudománnyal” találja szemben magát, nem pedig a szerző Filippov Gáborral.

Sokan megették ezt a cselt, a nemzetközi hasonlatokat, a tekintélyekre való hivatkozást. Elhitték, hogy megszületett végre az Orbán-rendszer autentikus, mértékadó, tudományos leírása, további vitáknak nincs helye. Eszerint az Orbán-rendszer nem diktatúra, és főleg nem “fasizmus”, hanem autoriter és demokratikus eszközök (intézmények) keveréke, egy “hibrid” rendszer, amely túlságosan nagy versenyelőnyt biztosít a hatalom birtokosainak.

Nem szeretnénk a hosszú elemzés minden részletére kitérni, különösen nem hajánál fogva előrángatott nemzetközi párhuzamokra, utólag felépített koncepciózus “világfolyamatokra” utalni, mintha Venezuelában történt eseményeknek bármi közük lenne ahhoz, miért lett Magyarország újra antidemokratikus ország. Most csak arra utalnánk, hogy aki azt képzeli, hogy még van Magyarországon bármiféle “verseny”, az az elméleteivel megerőszakolja a valóságot. Nem a rohadt alma és az egészséges fél alma hibride ez: az egész alma rohadt.

Ha a lényeget akarjuk megérteni, akkor legegyszerűbb, ha különbséget teszünk az Orbán-rendszer és a politikaitudomány által “hibridnek” nevezett elméleti teóriák között. A hibrid rendszer azt feltételezi, hogy a diktatórikus és a demokratikus elemek egyidejűleg vannak jelen, keverednek egymással. Ez feltételezi, hogy a hatalom gyakorlójának nincs minden a kezében, nem rendelkezik korlátlan hatalommal, mert vannak demokratikus intézmények. A sajtó egy része szabad, még ha nyomás alatt is van, s vannak nem tisztességes, de még szabad választások, stb.. Filippov még azt is feltételezi, hogy a diktátor kockáztatja, hogy elveszítheti a választásokat. Ezen a ponton majdnem sikerült abbahagyni az olvasást.

Filippov Gábornak és elméletalkotó társainak igazuk lenne abban az esetben, ha a létező, a demokratikusnak látszó intézmények valóban szabadok és demokratikusak lennének. De a látszatot keveri a valósággal, aki azt képzeli, hogy az új típusú diktatúrákban választásokat tartanak, amikor szavazások vannak. Ezek nem választások. Orbánnak nem versenyelőnye van, hanem biztos győzelme. A legkülönfélébb eszközökkel felszámolta a szabad választás lehetőségét. Szavazni lehet, választani nem, mert csak ő győzhet, a választás egy csalás.

De ugyanez elmondható az Alkotmánybíróságról, a köztársasági elnökről, a sajtóról, még az ellenzékről is. Semmi nem valódi, semmi nem szabad, semmi nem demokratikus. Nincs olyan demokratikus és szabad intézmény, a fékek és ellensúlyok egyetlen eleme, amely ne függne valamiképpen Orbántól, s amely független, szabad és demokratikus lenne. Ezért ez a rendszer nem hibrid, nem autoriter és demokratikus elemek keveréke, mert demokrácia nyomokban sincs, kizárólag annak hamis látszata, a kiüresített külső váza.

A demokratikusnak látszó vagy annak hitt elemek is az önkényuralom kezében vannak, a szabadnak hitt ellenzéki sajtó nagy részét, az ellenzéki pártokat, Orbán tartja el, másokat megtűr bizonyos határok között, de tisztán demokratikus, szabad, tőle független személy, intézmény, szervezet nem létezik Orbán illiberális államában. A demokrácia hamis látszata a rendszer legitimációjának alapja, a világtörténelem egyik legnagyobb csalása. A rendszer lényege és alapja éppen ez a hamis látszat. Aki ezt erősíti, az a rendszer alapjait erősíti.

Orbán-rendszer addig van, míg ezt a hamis látszatot fenn tudja tartani. A huszadik századi diktatúráktól annyiban különbözik ez a rendszer, hogy a demokrácia látszatával helyettesíti az erőszakot. Egyedül az erőszak és a nyílt totális diktatúra látványa különbözteti meg a klasszikus diktatúráktól, de csak addig, amíg ez a hazugság – a demokrácia hamis látszata – működik. Amikor ez lelepleződik, ennek a rendszernek vége, mert a demokrácia látszata ennek a típusú diktatúrának a lényege. Attól kezdve nyílt diktatúra jön, oszt jónapot.

Filippov téved, amikor azt képzeli, hogy a korlátozott szabadsággal működő demokratikus intézmények továbbra is demokratikusak, bármiféle ellensúlyát képezik az önkénynek. Ezek a szándékosan megtartott és fenntartott, de a lényegüktől megfosztott elemek eszközei és nem ellensúlyai a diktatúrának. Addig, és úgy működnek, ameddig a zsarnok akarja. A hiba épp az, hogy ezt a helyzetet Magyarországon az élet minden területén tudomásul veszik, a látszatot elfogadják a valódi helyett, és ezzel Orbánt legitimálják. Ezt nem lenne szabad.

Ezt teszi az ellenzék, a maradék “szabadnak” látszó sajtó, a közintézmények, az iskolák, az egyházak, és ezt teszik a magukat függetlennek képzelő politológusok is, mikor a rendszer létét jelentő demokratikus látszatot valóságosnak mutatják be, és ezzel a Nemzeti Túlélés Rendszerének fontos építőköveivé válnak. Nem akarom pontról pontra ízekre szedni ezt a Flippov-dolgozatot, mert szándékosan kerülöm, hogy itt politikatudományi vita zajlana. Az össznépi csalás és hazudozás, a szemfényvesztés egy része a dolgozat.

Azzal, hogy azt a látszatot kelti, azt hazudja, hogy Orbán rendszerének van demokratikus és szabad része, amely keveréket alkot az autoriter elemekkel, Orbán udvari politológusa is lehetne, mert ezzel a NER hazugságát támasztja alá. Amikor Filippov leírja, hogy az általa a hibrid demokratikus részének tekintett intézmények milyen kontroll, nyomás, befolyásolás alatt működnek, azt mondja el, hogy azok miért nem szabadok, és hogyan függnek Orbán korlátlan hatalmától. Vagyis: ezek ugyanannak az autokratikus rendszernek az eszközei.

Nem keveredik itt semmi semmivel, színtiszta egyeduralom és önkényuralom ez, a hatalom kizárólagos birtoklásának megvalósult formája, amely ellen az Alkotmány szerint mindenki köteles lenne és lett volna fellépni. De nem teszi, mert jönnek a “politikatudomány” okosai, akik 2010-től folyamatosan azt szajkózzák, hogy ez nem diktatúra. Korlátozott demokrácia. Minden baromságot kitalálnak, hogy ne kelljen nevén nevezni ezt a kereszténység álarcába bújtatott fasizmust. Nem használ erőszakot? Majd fog, ha már nem hisz senki a demokrácia hazug látszatának.

A huszadik századi diktatúrák után nem lehet ugyanazt ugyanabban a formában előadni és feltámasztani, de a lényege ugyanaz. Ennek a primitív álcázásnak csak addig lehet sikere, amíg valaki ki nem mondja, hogy meztelen a király. Míg nevén nem nevezik az Alkotmány és az alkotmányos rend megdöntését. Filippov Gábor tanácstalan, hogy a demokrácia végét melyik eseménytől származtathatjuk, még a “kopaszok” akciója is szóba kerül. Miközben a NER azzal kezdődött, hogy Orbán egy új társadalmi rendszer létrehozását jelentette be.

Ez az alkotmányos rend megdöntésének előkészülete büntetőjogi tényállás, amit aztán az Alkotmány önkényes eltörlésével (ez egyedül Orbán Viktor döntése volt) megdöntötték az alkotmányos rendet, és egy másik társadalmi rendszert hoztak létre, amelyre alkotmányos felhatalmazásuk nincs. Ez államcsíny. Erről kellene beszélniük a politológus tudós uraknak, és nem azt a hazugságot erősíteni, hogy Orbán önkényuralmában van demokratikus hibrid.

Magyarországon mindent egy ember dönt el, és az akaratában semmi nem korlátozza. Ha Orbán el akar venni valamit, akkor elveszi, ha oda akar adni valamit, akkor azt odaadja, ha valakit ki akar nyírni, azt kinyírja. Adminisztratív eszközökkel, ami bizonyítja, hogy semmi demokratikus és szabad része nincs a rendszerének, hiszen mindent megtehet. Hibridnek nevezni ezt a rendszert nemcsak butaság, hanem rombolás. Butítás és lefegyverzés.

Igen, Orbán lövethetne is, és a rossz hírem az, hogy ma már azt is megmagyaráznák. De ha szüksége lesz rá, vagy a diktátorok elmeháborodottsága eléri azt a fokát, fog is lövetni. Hogy ma nem börtönbe, hanem felülről irányított szerkesztőségekbe, majd hivatásrendbe, a már megszellőztetett újságíró “kamarába” terelik az újságírókat, az nem azt jelenti, hogy a sajtó bármennyire is szabad lenne. Addig, annyira és azért lehet még pofázni, amíg ez a rendszer érdeke, és pontosan arra a szintre van beállítva, amire a legitimációhoz szükség van.

Inkább a diktatúra és a fasizmus fogalmakat kellene felülvizsgálni a politológus uraknak, s nem leragadni a klasszikus huszadik századi diktatúrák formai elemeinél, hanem illiberális tartalmuknál fogva meghatározni őket. Ahogy nincs nem liberális demokrácia, úgy nincsen korlátozott vagy irányított demokrácia, illiberális és “keresztény” demokrácia. Ezek mind a diktatúrák különböző álneveken kódolt formái. Ilyen egyszerű lenne ezeknek az újfasiszta rendszereknek a megdöntése: a nevükön kellene nevezni őket, és így viszonyulni hozzájuk. Ezek addig élnek, amíg demokráciának hazudják őket. Vagy hibridnek.

Nincs új a Nap alatt. Ami fasizmus, az fasizmus. Csak azért, hogy “hitelesnek” látsszunk (a “fasisztázás” ugyanis nem szalonképes a hibridelméleteket vallók és más kollaboránsok körében), nem kellene ekkorákat hazudni. Nyolc év és két orbáni választás kellett ahhoz, hogy ma már sokan belátják, amit a “fasisztázók” már 2010-ben leírtak, de Fillipov és a magas politikatudomány még nem jött rá: Orbánt demokratikusan leváltani nem lehet. A választás állandó és biztos kétharmados győzelemre van beállítva.

Ennek semmi köze ahhoz, hogy milyen az ellenzék, és hogy az ellenzék elfogadta az orbáni ajánlatot: a rendszer legitimációját pénzért és látszatért cserébe. Ez egy közös színjáték. Egyszerűen érthetetlen, mit nem ért ezen egy olyan politológus, aki világosan leírja ennek a rendszernek, vagy a putyini Oroszországnak a működését, és azok után még “hibridnek” nevezi, hogy maga elmondja a látszat és a valóság ellentétét, hogy Putyin és Orbán áll az olyan megmozdulások mögött is, amelyek látszólag nem a hatalom tettei. Látszólag.

Ha ma még bárki vitatkozik azon, hogy a NER-ben levő formálisan demokratikus és szabad intézmények a hatalom totális ellenőrzése, kontrollja és irányítása alatt állnak, tíz év múlva nem fog. De az még egy ilyen ellentmondásoktól hemzsegő elméletben is furcsán hangzik, hogy Oroszország sem diktatúra, hanem “hibrid” rendszer. A “hibrid” rendszer elméletének megalkotói nem ezekre az ócska trükkökre, hanem valóban szabad választásra és valóban szabad sajtóra gondoltak.

Amerikai politikusok is diktatúrának nevezik Oroszországot. John McCain szenátor nagyon pontos definícióját adta Orbán Viktornak, amikor neofasiszta diktátornak nevezte. Az olyan hibrid rendszerek, amilyenekről Filippov ír, a fasizálódó országok átalakulásának kezdetén, s az élettől elszakadt politológusok íróasztalán léteznek, gyakorlatban nem. Nincs diktátor, aki ilyet megengedne. A mai Amerika hibrid, amelyben valóságos demokratikus intézményi háttérrel, liberális demokratikus Alkotmánnyal, abszolút fasiszta és autokrata intézkedések zajlanak. Ez hibrid rendszer. Orbán rendszere diktatúra. Egy nyíltan antiszemita és fasiszta rezsim. Hol vannak ebben demokratikus és független, szabad intézmények? A CNN szabad, nem a magyar sajtó.

A látszatdemokratikus eszközöket benyalni magánügy, de terjeszteni ártalmas. Viszont a diktátor nagyon köszöni a nem várt segítséget. Lehet a pénztárhoz fáradni. Filippov Gábor kedvező elbírálásra számíthat, miért nem pályáz valamire? Mostantól vannak esélyei.

*A cikkben felhasznált fotó a 24.hu montázsa Filippov Gábor cikkéhez 17 hozzászólás : Bartus László: Aki "hibridnek" nevezi Orbán rendszerét, az neki falaz

 1. Rigóné Szilágyi Beáta

  August 13th, 2018

  Köszönöm, Bartus László! Nagyon magányos vagyok. Senki nem érti, amit 2011 óta ugatok. Ugyanazt a tehetetlen dühöt érzem, mint Ön.

  Reply
 2. Geyza

  August 14th, 2018

  Ehh…”Újbeszél” nyelv …

  Reply
 3. August 14th, 2018

  Ehh..ez az “újbeszél nyelv”..

  Reply
 4. Vrtgn

  August 14th, 2018

  A cikk kiemelt képe a 24.hu-ról származik, ha engedély nélkül használták azt fel, akkor egyértelműen lopott tartalomról beszélünk. FYI.

  Reply
 5. Bárdosi Attila

  August 14th, 2018

  Pontos elemzése egy újraéledő, de a történelemből már ismert társadalmi rendszernek, uralkodási formának, amely átmenetet képez a tényleges fizikai diktatúra felé. Ez azonban nem egy magyar specialitás, valamivel gyengébb formában ma több valamikori keletiblock országban is megtalálható. A különbség csak a magyar ember karaterében és az abból levezethető, a hatalomhoz való megalkuvó viszonyában keresendő. A megoldás már nem az egyén, hanem az evolúció kezében van, amely eddig mindig a maga érdekében cselekedett és győzött (lásd 1 és 2. Világháború, 1956 stb.). A kérdés nem az, hogy meg fog-e történi, hanem az, hogy mikor, és ez csak az evolúció tűréshatárától függ.

  Reply
 6. August 14th, 2018

  MAGYARORSZÁG NEM GYARMAT?!
  A ZSIDÓK A TORKUNKON ÁLLNAK ÉS A VÉRÜNKET AKARJÁK!!!
  UZSORÁSNAK ÉS KUFÁRNAK NEM CSAK SZÜLETNI LEHET…- AZZÁ IS LEHET VÁLNI…- MÁSOK KÁRÁRA!!!
  Tételezzük fel, hogy én egy igen jó dolgozó vagyok, ezért a léggömbhámozó Bt. ahol dolgozom, azt mondja, ad nekem 300.000 Ft fizetést.
  Jó sok pénz ez, örülök is neki!
  Aztán jön az állam, és azt mondja a Bt. -nek:
  Gratulálok a bevételedhez, és amiért ezt a pénzt a dolgozónak adod,
  itt ez a pici lista arról,
  hogy mit kérek tőled:
  Nyugdíjjárulék (18%) 54 000 Ft
  Egészségbiztosítási járulék 33 000 Ft
  Egészségügyi hozzájárulás 1 950 Ft/fő Munkaadói járulék (3%) 9 000 Ft
  Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 4 500 Ft
  Így aztán mire a munkáltató levegőt vesz, máris kifizetett az államnak
  102 450 Ft-ot,
  a fizetésünk tehát rögtön 402 450 Ft-jába került, úgy is vehetjük,
  hogy 400.000 Ft a bruttó fizetésünk, hiszen ennyibe kerülünk a cégnek.

  Na de mi sem lélegezhetünk fel, hiszen miután megkapjuk a pénzt, a
  kedves Nagy Testvér ismét megjelenik, most nálunk, és azt mondja, itt
  ez a pici lista arról, hogy mit kérek tőled:
  SZJA 84 750 Ft
  Nyugdíjjárulék 8,5 % 25 500 Ft
  Egészségbiztosítási járulék 4% 12 000 Ft
  Munkavállalói járulék 1% 3 000 Ft
  És mire feleszmélünk, az állam lenyúlt tőlünk 125 250 Ft-ot, 174 750
  Ft forintunk marad.

  Persze ezzel még nincs vége a sornak, elmegyek a boltba, vásárolok ezt-azt.

  A termékek árába további 20% ÁFA került bele, tehát ebből a pénzből
  valójában csak
  145 625 Ft értéket vásárolhatunk, állam ismét eltesz 29 125 forintocskát.

  Ez a legegyszerűbb eset volt, lehetne még fokozni, ha a pénzünket
  félretesszük, és lakást veszünk belőle, hiszen azután illetéket
  fizetünk (a duplán adózott pénzünkből vettük), és ha pár év múlva
  eladnánk, ismét illetéket fizetünk (a triplán adózott pénzünk után
  negyedszer).
  De autóvásárlással se járunk jobban, átírási illeték, gépjármű adó,
  üzemanyagba épített ÁFÁ-n felüli terhek.

  Ha pedig bankba rakjuk, a kamat után 20% adót fizetünk.
  Hogy ne legyen szép az élet be fogják vezetni a vagyonadót, úgyhogy a
  2-3x adózott pénzből vett dolgaink után még évente fizethetünk majd
  megint adót.

  Nézzük tehát a végeredményt:
  Én dolgoztam, a munkáltatóm üzleti kockázatot vállalt, munkahelyet
  teremtett, létrehozott valamit.

  Ehhez képest ki keresett a legtöbbet?
  Az állam keresett a 300.000 Ft-os fizetésemen 256 825Ft-ot.
  Én pedig vehetek árut 145 625 Ft-ért.

  Emlékszem, az átkosban tanultuk, hogy a sötét középkorban a gazdag
  földesúr kizsákmányolta
  a jobbágyokat, és 10%-át elvette a termelt javainak, aztán jöttek a papok,
  és elvittek másik 10%-ot!

  Hogy sajnáltuk szegényt, és kérdeztük, de hát milyen alapon?
  20% – húsz százalék volt MINDEN teher, amit fizettek!
  Ebből a 20%-ból fényűző paloták és templomok épültek, hadseregeket
  tartottak fent, kövérre híztak a gazdagok.

  Most kb. 65%-ot húz az állam a fizetésemen, még sincs pénz semmire.
  Kihez folyik az a rengeteg pénz?
  (forrás : Vendi)
  https://www.youtube.com/watch?v=F8TX0CG-3YA

  Reply
  • Anonymous

   August 14th, 2018

   mit zsidózol, te nyomorult?

   Reply
 7. Bogomil

  August 14th, 2018

  Bartus László pontosan látja, hogy ez nagyon fontos kérdés – a rendszer lényegének megértése alapján dönthető el, mit és milyen eszközökkel tegyenek, akik meg akarnak szabadulni tőle. A válasza viszont engem nem győzött meg, nekem nem tűnik úgy, hogy ez egy befejezett és teljes önkényuralmi rendszer, bár napról-napra egyre kevesebb az autonóm intézmény és erő.

  Reply
  • Szilágyi Gábor

   August 14th, 2018

   “…bár napról-napra egyre kevesebb az autonóm intézmény és erő.”

   Maga nem ért semmit. Mondjon egy autonóm, a kormánytól való függetlenségét őrző intézményt a mai Magyarországon! A cikk pedig pont azt taglalja, hogy a mai korban, legalábbis itt Európában, ráadásul az Európai Unió tagjaként nincs lehetőség, de nincs is szükség a XX. századi önkényuralmak bevett eszköztárára. Nyílt diktatúrával itt senki nem állna szóba, így ahhoz, hogy jöjjön a pénz, és az ország működjön, a rendszert be kell vonni demokratikus mázzal, amellyel meg lehet téveszteni rengeteg embert idehaza és az ország partnereit külföldön. Amely mázra szüntelenül lehet hivatkozni, úgy, mint a 4 évenkénti országgyűlési választásokra, a többpártrendszerre, vagy a vélemény -és szólásszabadságra, és a szabad gyülekezés jogára.

   Elvileg a demokratikus intézményrendszer megvan ma is, de a tartalmat kiölték belőle. Van Alkotmánybíróság, de jogkörét szűkítették. Van ombudsmani hivatal – csinyovnyikokkal megtöltve. Van Köztársasági elnök – tudjukki. Vannak választások, de a rendszer hamis demokratikus látszatának fenntartásán kívül más értelmük nincsen. Van vélemény-és szólásszabadság, de ha olyat mondasz, ami a hatalomnak nem tetszik, akkor például tanárként repülsz az iskoládból, színészként nem engednek fellépni egy csomó helyen, vagy például az Akadémia Földrajzinév Bizottságának tagjaként menten el vagy csapva, mert nem adtad az áldásodat a Ferihegyi Repülőtér átnevezéséhez… Van gyülekezési szabadság, de kigyúrt kopasz állatokkal veretnek szét, ha például kiállsz a pesti Városliget jelenlegi formájában való megmaradása érdekében. Elvileg a horthypreambulumos Alaptörvény is szavatolja a magántulajdon szentségét, de rengeteg megnyomorított vállalkozó mesélhetne, hogyan vették el vállalkozását, termelőeszközeit, hogyan takarítottak el mindenkit, aki útban volt. Vagy gondoljunk csak a MANYUP vagyonok elrablására és felelőtlen elköltésére. Ez csak néhány, hirtelenjében kiragadott példa, nyilván hosszan lehetne sorolni a példákat a rideg önkényuralmi valóság és a rendszer hazug demokratikus álcája közötti ellentmondásokat taglalva.

   Elvileg minden van, ami a demokráciában kell, de valójában már semmi nincs. Ezzel az egy dologgal kellene végre minél többeknek szembesülnie, belátni és eszerint cselekedni.

   És akkor jön maga, és idehányja, hogy a szerző nem győzte meg, bár kétségtelenül egyre kevesebb az autonóm intézmény… Még jó, hogy, ahogy írja, az Ön számára is fontos a rendszer lényegének tisztázása és megértésére. Egy gond van ezzel: a nyilvánvaló tények ellenére, szemének a rezsim hazug demokratikus látszatán fönnakadva maga mind a mai napig láthatóan képtelen erre.

   Reply
 8. Ludvig Jenő

  August 14th, 2018

  Ezt most rosszul látja László!

  Reply
  • Amerikai Népszava

   August 14th, 2018

   Már aki képes átrágni magát az elején előadott szervilis seggnyaláson, amivel olyasmiért dicséri az amúgy is felfuvalkodott Filippovot, ami szintén nagy baromság. A magyar fasizmusnak például semmi köze a párhuzamként emlegetett példákhoz. Ezt egy folyamatba foglalni, mintha a kelet-ázsiai vagy dél-amerikai eseményeknek bármi közük lenne ahhoz, hogy Orbán miért és hogyan lett diktátor, nagy baromság. Ilyen történelmi íveket önkényesen bármikor lehet húzni és az ellenkezőjéről is. A diktatúra mindenhol diktatúra, és mindig ugyanazt csinálja. Ez egy intellektuálisnak álcázott varázslás és manipuláció, aminek a célja az, hogy komplexust ébresszen az olvasóban és feladja az önálló gondolkodását. Ócska trükk. Ezt feldicsérni pedig a szervilizmus mellett nagy ostobaság.

   Reply
   • Tóth Zoltán

    August 14th, 2018

    Filippov orosz érdekeket szolgál, erre bizonyíték az oroszok ukrajnai inváziójakor nyújtott teljesítménye, illetve azóta is az összes megnyilvánulása (tévében, cikkekben). A jelen írásban említett cikkhez is hozzászóltam ez ügyben, el is tűnt pár óra múlva a a reakcióm – kizárt, hogy “véletlenül”.
    Azt kellene észrevenni, hogy a felszíni kavargatás alatt Filippov egy újabb szálat kezdett mozgatni az utóbbi időszakban – nevezetesen a jelenlegi kurzussal szembeni “szélsőséges baloldal” élesztgetését. Szintén a Kreml szája íze szerint.
    Ugyanis Moszkvából nem kizárólag a szélsőjobbot, hanem a szélsőbalt is partonálják Európában, az ok és a cél egyértelmű kell, hogy legyen, így nem részletezem (ráadásul rengeteg nemzetközi tényfeltáró elemzés is boncolgatta).

    „Which groups are most vulnerable to Russia’s information warfare? Russia has been trying to affect the views of extreme left and extreme rights all over Europe. Those groups consist of most people who believe manipulated or plain fake information. Then those people build their political views on the basis of this information. Attracting extreme circles is a syncretism initialized by a philosopher with close ties to Kremlin, Alexander Dugin. Hence it shouldn’t be a surprise to anyone that we could see Czech communists or neo-fascists from Germany and, sadly, from Poland, at the Crimean referendum organized by Russians in 2014.” https://vsquare.org/the-hunter-of-russian-propaganda/

    [Aki nem ismerné Dugint, annak segítek: https://www.youtube.com/watch?v=H61tKT6Yr4Q&t=373s + http://www.origo.hu/itthon/20150131-nincs-ertelme-magyarorszagnak-mondta-putyin-foideologusa.html ]

    Ebben a már történelmileg is előzménnyel bíró stratégiában (https://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/06/29/ungvary_krisztian_molotov-ribbentrop_paktum_sztalin_a_szovjetunio_felelossege_a_ii._vilaghaboruban_a_becsapott_csalo/ ) részszereplő Filippov Gábor is.

    Amit rendkívűl elkeserítőnek vélek, leginkább az, hogy a fent említett tendenciák már napnál is világosabbak, már évek óta – mégis, a honi (állítólag nem kormányzati, “ellenzéki”) újságírók sem tettek eddig említést róla, sőt, teljes lendülettel kajálják az átverést, tolják a hazugságokat. Balavány is egy közülük, a személye és eddigi megnyilvánulásai a garanciái annak, hogy ő is csak a nagy beetetés része. Nem érdemel figyelmet, mikor a nevét olvastam a cikk szerzőjeként, már lapoztam is.

    Reply
   • radikalisdemokratak

    August 14th, 2018

    OK!
    .
    DE
    .
    legalább már valaki kimondta nyíltan, amit ki kell mondani!

    Reply
 9. Nyuszika

  August 14th, 2018

  Ez a Filippov természetesen egy kis tetvedék g@ci, de nem szerencsés a világunkat gazdaságilag, politikiailag, szociálisan, morálisan vagy éppen ökológiailag a tönk szélére juttató tőkés, polgári osztályviszonyokat kritizáló egész “szélső-” baloldalt ( amely valójában nem szélső, hanem éppen a fentebb ecsetelt viszonyok artikulált kritikája a baloldaliság ismérve ) a neofasiszta, maffiózó Putyin-rezsim ügynökeinek nevezve rágalmazni. Mint ahogyan történelmi dimenzióban is finoman szólva baklövés a marxi eszmei hagyományon alapuló politikai erők, gondolkodók, történelmi személységek összességét az eredetileg ezen erőknek csak egy kis részét, szektáját képviselő bolsevikokkal összemosni. Például nem voltak bolsevikok az orosz forradalom önigazgató munkástanácsai, a spanyol polgárháború anarcho-szindikalista autonóm területei, de az ötvenhatos munkástanácsok se, mintahogyan “hatvannyolc” ( a vasfüggöny mindkét oldalán ) is sokminden volt, de nem éppen moszkovita inspirációjú… De manapság is a nemzetközi balodal nagy része pl. éppúgy a venezuellai rezsim ellen van, mint ahogyan a szíriai népirtó terrorbombázás, és az ezáltal támogatott fasiszta rezsim ellen. Persze az Egyesült Államok, vagy az EU politikájával szemben is súlyos bírálatokat fogalmaznak meg. Jaaaa, hogy ez utóbbit már az elvtelenül Nyugat-majmoló, alapvetően gyarmati szemléletű, kis nyomorult magyar reakciós középpolgári liberó körökben nem szenvedhetik…
  Pedig még polgári, liberális keretek között is lehet azért lazábbnak, kritikusabbnak lenni, kevésbé doktríner módon, kevésbé belebújni a Merkelek, Macronok stb.-k hátsó felébe .
  Meg lehet nézni hova vezetett mindez a dogmatikusság egy negyed évszázadon keresztül: a “hibridrezsimező” seggnyalók által fémjelzett, a horthy-féle világot a mai idők követelményeinek megfelelően feltámasztó, EU-konformizált újfasiszta rezsimbe…

  Reply
 10. Nyuszika

  August 14th, 2018

  A EU amúgy Amerikához, vagy épp Izraelhez hasonlóan szitén egy “hibrid-rezsim”…

  Reply
 11. August 30th, 2018

  TALÁLKOZZUNK 2018. 11. 11-én 11.00-kor A HŐSÖK TERÉN; – GÁBRIEL ARKANGYAL VILÁGTARTÓ OSZLOPA KÖRÜL!!!
  Idegeneknek nem akarod odaadni a hazád, házad, otthonod? Akkor ott vagy!
  Nem akarod, hogy a házadba hazátlan telepeseket telepítsenek? Akkor ott vagy!
  Eleged van a rabszolgaságból? Akkor ott vagy!
  Eleged van a kizsákmányolásból? Akkor ott vagy!
  Eleged van a bankárkormányból? Akkor ott vagy!
  Eleged van az öncélú burzsoázia törvénytelenségeiből? Akkor ott vagy!
  Emberi jogaidat érvényesíteni akarod? Akkor ott vagy!
  Vissza akarod kapni ellopott életedet? Akkor ott vagy!
  Nem akarsz HAZÁNKBAN se ó és se új migráns telepest? Akkor ott vagy!
  Nem akarsz kivándorolni uzsorás elnyomóink miatt? Akkor ott vagy!
  Tisztességes munkáért európai béreket akarsz? Akkor ott vagy!
  Ott a helyed Neked is ha eleged van abból, hogy vadidegen régi-új honfoglalók és kollaboráns hazaárulók lopják el Jó Istenünk hagyatékát!
  JUSSUNK EL EGYÜTT KÖZÖSEN A CÉLIG!
  Minden magyar embernek egyetlen közös célja egy valóban magyar Magyarországért; – csakis az ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS lehet!
  MUTASD MEG A GYERMEKEIDNEK , hogy mi MAGOK VAGYUNK; – mert MAGYAROK vagyunk‼️‼️‼️??
  Szerrel és tettel: Pálos Trend
  https://www.youtube.com/watch?v=tK–OjL_FNs

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)