2024, május22, szerda
KezdőlapMagyarországA liberális jogállam diadala, hogy le lehet váltani a diktátorokat

A liberális jogállam diadala, hogy le lehet váltani a diktátorokat

-

Az amerikai demokrácia erejét, a fékek és ellensúlyok rendszerének összetett működését, a hatalommegosztás elvének helyességét bizonyítja, hogy Trump négy év alatt nem tudta megakadályozni, hogy demokratikus választáson lehessen leváltani. Ez a demokrácia és a liberális jogállam diadala, ami megtartja az emberek kezében a döntést, biztosítja számukra az önrendelkezést. Hiába próbálta Trump átlépni az alkotmányt, lecserélni az embereket, hozzá lojális hívekkel feltölteni mindent, amit lehetett, az amerikai demokráciát nem tudta lerombolni, ezért az amerikaiak meg tudnak szabadulni tőle, ha akarnak.

Felbecsülhetetlen érték ez, a törvények uralmának az elsődlegességét hirdeti, a jogállam semmire fel nem cserélhető helyességét bizonyítja. Megmaradt az igazságosság, megmaradt a szabadság. Trump diktátor, de Amerika nem lett diktatúra. Még az utolsó pillanatban sem tudta azzá tenni, amikor megpróbálta az ellenszavazatok megszámlálását leállíttatni, az ellenszavazatokat érvényteleníteni. Még azáltala kiegészített legfelsőbb bíróság sem lett eszköz a kezében, mert minden panasszal kapcsolatban a helyi bíróságokhoz utalta a kérést, mivel a választások bonyolítása és megrendezése tagállami hatáskör. A legfelsőbb bíróságnak nincs is köze hozzá.

Trump nem tudott átnyúlni az emberek feje fölött, hogy megakadályozza a népakaratot. Nem tudta a választási törvényt átírni, a körzeteket átrajzolni. Nem tudta az ellenfelei médaimegjelenéseit korlátozni, a róla szóló könyveket betiltani. A demokratikus, nyílt, szabad és egyenló feltételekkel lebonyolított választás pedig lehetősget teremt arra, hogy az emberek leváltsanak egy alkalmatlan vezetőt, aki az apjuknak akarja kiadni magát, és azt próbálja elhitetni, hogy ő testesíti meg az országot és a nemzetet. El lehet küldeni a politikai szélhámosokat, populista hazudozókat, a vezetésre alkalmatlanokat, akik csak saját hatalmi vágyukat és pénzéhségüket élik ki.

Ez az amerikai választás tanulsága, hogy mindennél többet ér a szabadság, el nem játszható kincs a demokratikus alkotmány, a sajtószabadság és a választási szabadság: a szabad és egyenló esélyeket biztosító választás. Trump nem akar távozni, nem ismeri el a vereségét, kitalál minden hazugságot, megpróbálja feluszítani a szélsőséges fanatikusait, de mindez csak zaj, zörej, felesleges ordítozás, mert nincs hatalma elnökként sem áthágni a törvényeket, ha azokat a polgárok megtartják, betartják, ragaszkodnak hozzá és nem engednek neki. Ez a demokrácia, ez a liberalizmus, ez a jogállam semmivel nem helyettesíthető ereje, diadala és szerepe. Ezt kellett volna megvédeni a magyaroknak is.

Ezért nem kérdés, hogy a liberális jogállamnak nincs alternatívája. Minden antiliberális uszító államellenes bűnöző, aki a polgárok legalapvetőbb szabadságjogai ellen tör, és azért hazudik, hogy az embereket szolgaságba döntse, és magát diktátorként föléjük emelje. A történelem, a filozófiatörténet és maga az élet is számos alkalommal bizonyította, erre a demokratikus alkotmányok feljogosítják az embereket, sőt kötelességükké teszik, hogy minden ilyen törekvésnek ellene kell állni, nem szabad engedni, és nem szabad nekik engedelmeskedni. A történelem azt bizonyítja, hogy a nemzetek legjobbjai az életük árán is megvédték ezt, mert ha elveszítik, annak sokkal több lesz végül az áldozata és a vesztesége.

Az illiberális rendszer valójában antiliberális, az antiliberális pedig azt jelenti, hogy törvénytaposó, a joguralmat megszüntető ideológia. Az elmúlt tíz évben elindult „illiberális” előretörés nem más, mint fasiszta diktatúrák alig leplezett terrorja, mozgalma, amelynek célja az emberi jogok, az emberi szabadság és az emberi méltóság felszámolása, az emberek szellemi, lelki és fizikai elnyomása, nyomorba döntése. Az illiberalizmus embertelenség, kevesek önzése sokak kárára, és az emberek jogérvényesító képességének megfosztása. Minden ilyen rendszert fasisztának, diktatúrának kell minősíteni, mert „illiberális demokrácia” nem létezik. A demokrácia maga  a liberalizmus, a liberális jogállam.

Ezért az amerikai választások megerősítik a demokráciába, a jogállamba, a liberális világnézetbe vetett hitet, mert általa lehetséges megőrizni a szabadságot, visszaszerezni az önrendelkezést, és szabadon, elnyomás, félelem nélkül élni. Ennek ára az, hogy senki ne akarja a saját világnézetét, vallását, hitét, értékrendjét és erkölcseit ráerőltetni másokra, és ne akarjon ehhez állami erőt igénybe venni, mert ha ezt megteszi, azonnal lesznek pszichopata diktátorok, akik erre a szerepre jelentkeznek. Tiszteljük egymás jogait, szabadságát, világnézetét. Ha mi szabadon élhetünk és választhatunk életformát, ezt a szabadságot adjuk meg másoknak is. Utasítsuk el az állami ideológiát és az államvállásokat, mert az szükségszerűen mások jogainak és méltóságának a sérelmével jár.

Az állam ne avatkozzon világnézeti kérdésekbe, hagyja meg a civilszféra szabadságát, ne kriminalizálja különféle érdekcsoportok, szakmai szervezetek önállóságát, önszerveződését, társadalmi tevékenységét. Tartsa tiszteletben a gondolat és a vélemény szabadságát, az államtól és a hatalomtól független sajtó szabadságát. Ne akarja a kultúrát ideológiai kényszereknek alávetni, biztosítsa a tudomány, a kutatás és az oktatás szabadságát. Ehhez biztosítsa a feltételeket, de ne határozza meg annak a tartalmát. Sorolhatnánk, de ezek az alapvető normák, amelyeket mindenkinek tiszteletben kellene tartania, hogy ne nyissa meg a kaput skizofrén paranoiás őrültek, nárcisztikus pszichopaták előtt, mert a diktátorok kivétel nélkül azok. Csak abban különböznek, hogy milyen hazug ideológiát használnak eszközül, hogy kiéljék beteges uralkodó hajlamukat. Állami és/vagy egyházi diktátorok között nincs különbség, ezért értik meg egymást.

A legsötétebb rendszerek a vallási ideológiára épülő rendszerek, amelyek mindig az „erkölcsre” hivatkozva hoznak létre ideológiai szörnyállamokat. A vallás és a politika keveredése mindig gyilkos elegyet alkot. Aki szabadságot akar, az egész életét szentelje annak, hogy ilyen rendszerek létrejötte ellen harcol, mert azzal emberek életét menti meg: szellemileg, lelkileg és fizikailag egyaránt. Csak a joguralom, a törvények mindenek fölötti uralma az egyetlen erő, ami képes visszatartani a törvénytaposó diktátorokat, az eljövendő világdiktátort, az Antikrisztust, aki Jézus Krisztus nevében, az erkölcsök védelmében keresztény tömegek fognak megválasztani és Trumphoz hasonlóan éljenezni. Az Antikrisztust a magukat Krisztus-hívőknek nevező keresztények emelik majd hatalomba, akiket a Jelenések Könyve „parázna asszonynak” nevez, mert paráználkodik (összefonódik) az állammal, annak diktatórikus formájával, a fenevaddal.

Ez a liberalizmus ellensége, és hazugságra épül mindig a hatalmuk. Ne higgyünk az antiliberális hazugságoknak, az erkölcsöt nem az államnak kell megvédeni, és az egyházi értékrendet nem lehet kiterjeszteni az egyházon kívüli emberekre, mert ez a törekvés hozza létre a diktatúrákat és vezet el az Antikrisztusnak nevezett világdiktátorhoz és annak minden elképzelést felülmúló öldökléséhez. Csak a liberalizmus, a jogállam és a demokratikus jogrend képes megvédeni ettől. Minden antiliberális propaganda, hivatkozzon Istenre, erkölcsre, bármire, az embertelenség köntöse, Isten elleni támadás, mert a diktatúrák, a vallásos diktatúrák is istentelenségek. Isten is, a liberalizmus is jogot és szabad választást ad az embernek. A „jót” nem lehet kikényszerteni, mert aki ezt akarja, az már zsarnokság, és nem a „jó” szolgálata.

A világ tanulhat az amerikai elnökválasztásból, hogy mi őrzi meg az emberi szabadságot és méltóságot, az emberhez méltó életet: a liberális jogállam, a szabad és egyenló választások, a hatalommegosztás elve, a fékek és ellensúlyok rendszere, a törvény és a jog mindenkire kötelező és érvényes uralma. Nincs vége a világnak, nem eleve elrendelés, hogy a fasiszta diktátorok ellen nem lehet tenni semmit. Vissza kell követelni a jogot, az egyenlőséget, a joguralmat, és nem szabad engedni eltaposni ezeket. Ha már megtörtént, mint Magyarországon, akkor vissza kell szerezni, és nem szabad a hamisítványt, a csalást, a hazugságot elfogadni. Csaló, nem egyenló feltételekkel zajló választásokon nem szabad részt venni, a pártoknak azt el kell utasítani, és nem szabad a népet becsapni, mintha ezek valódi választások lennének, és csak a népen múlik, kit választ. Amerika tükröt állított ezeknek a hazugságoknak.

Aki szabad, emberhez méltó életet akar, szabad választásokat, azt csak jogállami feltételekkel teheti meg. Amíg ezek nincsenek, addig nem szabad csaló választáson részt venni, hanem a szabad válastzások egyenlő feltételeiért kell harcolni. Ha a diktatúra ezt nem teszi lehetővé, ki kell vonulni a rendszerből, magára kell hagyni a diktátort, bojkottálni kell, csináljon, amit akar. Legitimálni nem szabad. Erről szól az amerikai választás, a szabadság és a liberális jogállam diadala.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések