Az ATV a jövőre nézve fenyegetőzik perrel, miért nem most perel?

Németh S. Szilárd, Németh Sándor fia, az ATV vezérigazgatója.

Sajátos helyzetnek lehetnek tanúi azok, akik figyelemmel kísérik Németh Sándor reménytelen küzdelmét a tényekkel szemben. Először bagatellizálta a kérdést, aztán egy dadogós videóban erősítette meg mindenki szeme láttára, hogy saját gyülekezetét meglopta. Majd újságírói kérdésekre nem tudott válaszolni, csak letagadni, hogy közpénzekben részesül az egyháza, és lekommunistázta a Magyar Hang és az Átlátszó.hu újságíróit. Mikor pedig megjelent a két lap leleplező oknyomozó cikke, amelyet a kormánymédia kivételével szemlézett a teljes magyar sajtó, a jövőre nézve perrel fenyegetőző nyilatkozatot adott ki az ATV. A kérdés az, hogy miért nem perel most az ATV, ha nem igaz, amit a lapok írtak. Márpedig azok megírták, hogy Németh Sándor hazavitte az ATV többségi tulajdonát. Magyarul: lopott.

Németh Sándor hetek óta olvashatja az Amerikai Népszava cikkeit, amelyek kendőzetlenül írják meg naponta a tényeket. Miért nem perel? Bartus László Fesz lesz című könyve e-könyv formájában másfél hónapja megjelent, benne az ATV ellopásával. Bartus László magyar állampolgár, ő a szerző, Németh Sándor minden további nélkül perelhetné, ha valótlan tényt állított. De ehhez legalább a nyilvánosság előtt cáfolnia kellene azt, ami a Fesz lesz című könyvben megjelent.

Az ATV nyilatkozata így szól: „Az ATV Zrt. a jogszabályoknak megfelelően működik és közvetett tulajdonosi körének részleges változására a jogszabályoknak megfelelően került sor, több mint egy évvel ezelőtt. A televízió tartalmában semmilyen érdemi változás nem történt. A tulajdonosváltozás nem csökkentette a Hit Gyülekezetének az ATV Zrt.-ben közvetetten fennálló tulajdoni részesedését. Az ATV Zrt. magáncég, tulajdonosi háttere eddig is közismert volt. Az ATV Zrt. a további vádaskodások esetén peres úton vesz elégtételt a jogsértésekkel szemben.”

Ha jogsértéseket követett el bárki, amikor megírta, hogy a gyülekezet vagyona Németh Sándor magánvagyona lett, akkor miért nem perel érte most az ATV Zrt.? Miért vár vele? Miért csak a továbbiakat akarja perrel tisztázni? Hacsak nem azért szól így a nyilatkozat, mert a nyilvánosságra került adatok valósak, a két lap igazat írt, és sem Németh Sándor, sem az ATV nem tudja cáfolni azokat. Viszont megfélemlítik a sajtó többi részét, hogy ne merészeljenek az üggyel foglalkozni. Németh Sándor ugyanazt teszi, amit a gyülekezetében: megfélemlít mindenkit, és megpróbálja megakadályozni, hogy bárki beszéljen. Mindez élesen szemben áll a Bibliával, Jézus Krisztus tanításaival, aki a „világosságban járásról” beszél. Az nem megy a világosságra, akinek sötét titkai vannak, hogy azok ki ne derüljenek.

A nyilatkozat maga is egy hazugság, mert az a tény, hogy egy offshore cég bevonásával „lepapírozták” egy többmilliárdos vagyont érő üzletrész átjátszását Németh Sándornak, még nem jelenti azt, hogy a „tulajdonosi kör változása” (amit egyébként Németh eddig tagadott) jogszerűen történt. Ki volt az offshore cég tulajdonosa? Hogyan szerezhetett egy liechtensteini offshore cég többségi tulajdont a Hit Gyülekezete kárára egy többmilliárdos vagyon felett? Ez kijátszása a Hit Gyülekezetének, amelynek érdekeit a gyülekezet vagyonkezelő cégének vezetője, Németh Sándor lánya képviselt. Németh Sándor lánya és az apja összejátszott abban, hogy meglopják a gyülekezetet. Ebben semmi jogszerű nincs.

Az pedig közönséges hazugság, hogy „A tulajdonosváltozás nem csökkentette a Hit Gyülekezetének az ATV Zrt.-ben közvetetten fennálló tulajdoni részesedését”. Hacsak nem úgy, hogy a liechtensteini offshore cég tulajdonlásához képest, mert Németh ugyanakkora tulajdont vett át, mint amennyi az offshore cég tulajdona volt. Csakhogy a lopás már akkor megtörtént, amikor az offshore cég megszerezte a többségi tulajdont. A tolvaj kiléte viszont csak akkor derült ki, amikor az ellopott vagyont Németh Sándor nevére írták. A Hit Gyülekezete vagyona éppen annyival csökkent, amennyit átírtak előbb az offshore cég, majd később Németh Sándor nevére. Ilyen szójátékos trükkökkel próbálja a Németh család leplezni a lopást, mert az ATV vezérigazgatója éppenséggel Németh Sándor fia, Németh S. Szilárd.

Az üres fenyegetőzés helyett az ATV Zrt.-nek nyilvánosságra kellene hoznia, hogy ki volt az offshore cég tulajdonosa, aki megszerezte, majd Németh Sándor kezére játszotta a többségi tulajdont. El kellene számolnia azzal, hogy az offshore cég milyen pénzből fizette be a tőkeemeléseket, amelyekkel többségi tulajdont szerzett. Aztán Németh Sándornak meg kellene mutatnia, hogy miből fizetett ki 200 millió forintot készpénzben? Majd pedig meg kellene tudni, hogy ennek a 200 milliónak mi lett a sorsa, hova került az offshore cégből? Mert ha a Hit Gyülekezetéből származik az első 200 millió és a második 200 millió is, akkor a Hit Gyülekezetét még jobban meglopták, mint ahogy az látszik.

Végezetül egy utolsó megjegyzés: a Hit Gyülekezete elkezdte azt kommunikálni, hogy Németh Sándor családját belekeverik az ő piszkos ügyeibe. Szeretnénk tisztázni, hogy a családját Németh Sándor keverte bele a piszkos ügyeibe, amikor a lányát a gyülekezet érdekeit képviselő cég élére állította és hűtlen kezelésre vette rá, amikor a fiát az ATV élére állította, amikor a másik lányát is beleszőtte a bizniszbe, és a vejeit hasonlóképpen egy családi cégháló részévé tette.