2024, május22, szerda
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor milliárdos vagyonára nem vonatkozik az adómentesség, ezért adócsalást követett el

Németh Sándor milliárdos vagyonára nem vonatkozik az adómentesség, ezért adócsalást követett el

-

Bartus László Fesz lesz című könyvében bebizonyította, hogy Németh Sándor vezető lelkész magánvagyonná tette a gyülekezete vagyonát. Nevére íratta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő több milliárdot érő tulajdonrészét. Németh Sándor megkárosított egy közpénzeket is felhasználó bevett egyházat, meglopta saját gyülekezetét. De Németh Sándor minden bizonnyal adócsalásért is felelősségre vonható. Az egyházi személyek személyi jövedelmének adómentessége csak lelkészi fizetésre és az egyházi szolgálatokért fizetett díjakra vonatkozik. Többmilliárdos profit megszerzésére nem.

A helyzet jobb megértését segíti az amerikai példa. Németh Sándor amerikai tévéprédikátor kollégái ellen azért indított számos eljárást az FBI és az IRS (a szövetségi adóhivatal), mert az egyházak nonprofit szervezetek. Ezért a hatalmas kastélyok, paloták, magánrepülőgépek meghaladják azokat az összegeket, amelyek egy adókedvezményt élvező nonprofit szervezet részéről elszámolhatók. A tévéprédikátorok krőzusi gazdagsága profitnak minősül, és a tevékenység az üzleti vállalkozások közé sorolandó. Az eljárások azonban sikertelenek voltak, mert minden a misszió (a „Ministry”) nevén maradt. A prédikátorok nem íratták nevükre a több tízmillió dollárt érő házaikat és a repülőgépeiket, hanem az „egyház” nevén maradtak. Az általuk kiválasztott prebitérium („Board”) pedig igazolta, hogy ezekre a szolgálat miatt van szükségük. Ezek nélkül nem lehet hirdetni a szamárháton közlekedő Jézus Krisztus evangéliumát.

Németh Sándor esetében fordított a helyzet, mert amit az amerikai adóhivatal „profitnak” minősített, azt Németh Sándor kivette a Hit Gyülekezetéből, és a láthatóan több milliárdos vagyona a saját nevén van. Ez azt jelenti, hogy Németh Sándor profitot termelt magának a Hit Gyülekezetéből, mert akkora lelkészi fizetés nincs, amiből ekkora vagyont fel lehet halmozni. Szerény számításaink szerint Németh Sándornak minimum három-négymilliárdos magánvagyona van, amelyre csak akkor tehetett szert, ha harminc éven át folyamatosan minimum havi tízmillió forintos adózatlan bevételre tett szert. Havi tízmillió forintos lelkészi fizetés azonban nincs. Adómentességet viszont csak az egyházi szolgálatot végző személyek havi fizetése élvez. Ami ezen felül van, azután adót kellett volna fizetnie, mert profitszerzésnek minősül.

Az egyházi személyek adómentessége kizárólag a havi jövedelemre és az egyházi szolgáltatásokért (temetés, esküvő, stb.) járó díjazásra vonatkozik. Többmilliárdos vagyon felhalmozására nem. Az egyházi törvény nem teszi lehetővé, hogy egyházak milliárdos profitot termelő magánvállalkozásként működjenek. Ha valaki egy egyházból havonta több millió forintot képes kivenni, az nem tekinthető egyháznak, hanem üzleti vállalkozásnak. Százmilliókat nem kaphat egyetlen lelkész sem fizetésként. Ilyen nagyságrendű bevétel profitot jelent. Profit pedig csak vállalkozási tevékenységből szármnazhat, ami adóköteles.

Semjén Zsolt meghatározása szerint ezt tekinthetjük „bizniszegyháznak”, amikor az egyházi tevékenység milliárdos profitot termel az egyszemélyi kontroll nélküli vezetőnek, aki tulajdonosként birtokolja a vallási közösséget. Olyan szervezet, amely több milliárdos profitot termel az alapító-tulajdonosának, nem tekinthető egyháznak, mert az egyházi tevékenység nonprofit jellegű tevékenység, amely nem irányulhat profit megszerzésére és nem is eredményezheti azt. Az egyházi törvény kimondja: nem tekinthető vallási tevékenységnek a gazdasági-vállalkozási tevékenység, márpedig ahol az alapító „tulajdonosnak” százmilliós profitja van, az gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül. Méghozzá igen nyereségesnek.

Egyházat magánvállalkozásként nem lehet üzemeltetni. Olyan egyházat, amely gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat (alapítójának profitot termel), az egyházi törvény értelmében törölni kell az egyházak sorából. Márpedig a Hit Gyülekezete esetében ez a tényállás. Németh Sándor maga is alapító lelkésznek nevezi magát. A Hit Gyülekezete testületei csak formálisan létező testületek, tagjaikat kizárólag Németh Sándor választja, ő nevezi ki, valódi jogokkal nem rendelkeznek. Németh Sándort nem válthatják le, nem ellenőrizhetik, nem vonhatják felelősségre, csupán adminisztrálják magukat, és a formai látsztatát adják egy egyháznak. Minden döntést Németh Sándor hoz. Ez nemcsak a bibliai egyházmodellel ellentétes, de az egyházakkal támasztott jogi feltételeknek sem felel meg.

Ez a fajta működés egy gazdasági vállalkozási tevékenységnek felel meg, amelyben minden pénz fölött az alapító-tulajdonos, Németh Sándor rendelkezik, és a költségek fölötti bevételt saját profitjaként kezeli. Ha egy szervezet vállalkozásszerűen működik, és az alapítója kiveszi belőle a profitot, akkor az vállalkozás és nem egyház. Mint jeleztük, ezt nevezik bizniszegyháznak. Orbán Viktor rendszere arra hivatkozva szüntette meg több tucat törvényesen működő valódi kisegyház, köztük Iványi Gábor egyházának jogi státuszát, hogy megvédje magát a bizniszegyházaktól. Eközben politikai alku eredményeként beválogatta a legnagyobb bizniszegyházat a történelmi egyházak mellé, amely ellen az egész törvényalkotási folyamat eredetileg elindult. Magyarország egyetlen bizniszegyháza bevett egyház lett, miközben az alapítója több milliárdos profitot vett ki a bizniszből. Míg valódi egyházak elveszítették jogi státuszukat.

A Hit Gyülekezete működése megfelel a vállalkozásokra jellemző jegyeknek: pénzért árusít valamit, és aki a terméket eladja, az bevételezi és kiveszi belőle a profitot. A Hit Gyülekezete esetében az áru, amiből Németh Sándor krőzusi gazdagsága származik, Jézus Krisztus megváltó vére. Németh Sándor a megváltást bocsátotta áruba. Amit Isten ingyen adott, abból ő gazdagszik. Bibliai szempontból ez kufárság, az adótörvények szempontjából ez gazdasági-vállalkozási tevékenység. Egyház a természetfölötti kinyilatkoztatásból nem termelhet profitot az alapítója  számára. Ezért ez egy bújtatott vállalkozási tevékenység. A fentiek alapján a Hit Gyülekezete tevékenysége ellentétes az egyházi törvénnyel, Németh Sándor a vállalkozási tevékenységével megtermelt profitjára törvénytelenül vett igénybe adómentességet.

Ez adócsalás. Németh Sándor számos törvénytelensége és visszaélése jogilag nehezen fogható meg. De belép az AlCapone effektus: Németh Sándor adócsaló. Ezért viszont felelősségre vonható.

Az egyházi törvény alapján a szja törvény foglalkozik az egyházi személyek jövedelmének adómentességével. Eszerint adómentes jövedelem „az egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az egyházi jogi személy részére végzett tevékenység ellátásáért rendszeres havi díjazásban részesülő magánszemélynek, elkülönített nyilvántartás alapján juttatott olyan vagyoni érték (így különösen a perselypénz, az egyházfenntartói járulék vagy az adomány, ide nem értve az egyházi jogi személy számára közcélú adományként átadott pénzösszeget), amelyet egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül vagy közvetve nyújt”. Ez a törvény a csóró, alulfizetett egyházi személyek (papok, lelkészek) havi fizetésére, temetésért, keresztelésért kapott díjára vonatkozik, nem pedig Németh Sándor milliárdos jövedelmére, amit profitként vesz ki az egyházából. Ha valaki nem így értelmezi a jogszabályt, az eltér a jogszabály normatív szövegétől, amely „havi díjazásról”, havi fizetésekről és nem milliárdos vagyonokról beszél.

Ezért az adóhivatal (NAV) dolga mindössze annyi, hogy készítsen Németh Sándor vagyonáról egy felmérést, végezzen vagyonvizsgálatot, és annak értékét ossza el 30 évszer 12 hónappal (360 hónappal), s megkapja Németh Sándor harminc éven át tartó adózatlan havi jövedelmének nagyságát. Ha ez meghaladja egy lelkész, akár egyházvezető (mint például Erdő Péter bíboros) elfogadható havi fizetésének nagyságát, akkor Németh Sándor jogtalanul vette igénybe az egyházi személyek fizetésére vonatkozó adómentességet. Vállalkozásnak minősülő, profitot termelő tevékenységének milliárdos hasznát adózatlanul vette ki, amivel adócsalást követett el. Nem az egyháza végzett adóköteles vállalkozói tevékenységet, hanem maga az egyháza egy vállalkozás, amely az ő részére adóköteles profitot termelt.

Ha Németh Sándor ezt Amerikában teszi meg, már a börtönben ülne. Mert amerikai kollégáival ellentétben elkövette azt a mohóságot, hogy a kivett profitot saját nevére írta. Lakhatna a Hit Gyülekezete szolgálati palotájában is, de ő ezt nem tette. Ezt súlyosbítja, hogy a gyülekezet vállalkozási tevékenységének minősülő ATV-ben is ellopta a gyülekezet többségi tulajdonát, amiről azt gondolta, hogy megilleti őt, mert a gyülekezet is az ő tulajdona. Ez megerősíti azt, hogy a Hit Gyülekezete nem egyház, hanem Németh Sándor magánvállalkozása. Profitot termelő biznisze, amelyben az áru Jézus Krisztus megváltó vére. Jézus Krisztus vérének kiárusítása is adóköteles. Jézus pedig azt mondta, adjátok meg a császárnak (az államnak), ami az államé. Vagyis: fizessetek adót.

Ezen kívül Németh Sándor visszaadhatná az Istennek is azt, ami az Istené: az elrabolt és saját vállalkozásába benyomorított hívőket. De ez már nem a császár, hanem az Isten dolga.

A Fesz lesz című könyv hamarosan a boltokban, itt lehet megrendelni.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések