2024, április14, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: A március 15-i tüntetés margójára

Bartus László: A március 15-i tüntetés margójára

-

Fotó: Vajon, van-e köze ennek a tüntetésnek ehhez a vershez? Vajon a szervezők ki tudják-e a Nemzeti Dal-t is szűrni, vagy csak a rendszer ellenzékét sikerül? 

Mielőtt bármit gondolunk a a március 15-re meghirdetett „gigatüntetésről”, emlékeztetnünk kell arra, hogy március 15-e a polgári forradalom évfordulója és ünnepe. Mindenkor az elnyomás elleni tiltakozás jelképe. Március 15-e mindig a diktatúrák elleni tiltakozás alkalma. Lehet bármi másért tüntetni egyéb napokon, de március 15 mindig az elnyomás elleni lázadás napja. A diktatúrák elleni tiltakozásé. Természetesen nem tilos bármilyen részérdekért sem demonstrálni, de azok a demonstrációk nem tekinthetők az igazi március 15-i, rendszerellenes tüntetések megfelelőjének.

Miután 2014-ben az ellenzéki pártok feladták az Alkotmányhoz való ragaszkodásukat, és felesküdtek arra az alkotmányellenes és illegitim alaptörvényre, amelynek megszavazásáról egykor még kivonultak, ez az ellenzék megszűnt a rendszer ellenzéke lenni. A rendszer részeként az Orbán-kormány kitartott ellenzéke csupán. Ezért évek óta nem tud mit kezdeni a forradalmi évfordulókkal, sem az október 23-i, sem a március 15-i demonstrációkkal, mert azokat az elveket, amelyek mentén tiltakozhatnának e napokon, könnyed modulattal feladták, elárulták. Ezért még demonstrációk sincsenek.

Ebben az évben kapóra jött a pedagógusok tiltakozása, amelyre azonnal rárepült a rendszerrel szembenállók tömege, amely a kollaboráns pártokhoz nem tud csatlakozni, vagy tőlük hiába is remél bármit. Ne szépítsük, bármennyire felháborító és elkeserítő az iskolák és az oktatás helyzete, nélkülük a pedagógusok demonstrációi kevésbé látványosak és ütősek lettek volna. Közülük sokan azt remélik, hogy a tanárok tiltakozását követik majd más szakmák tiltakozásai, és ezek a tiltakozások elvezetnek majd a rendszer összeomlásához. Megspórolnák, hogy a rendszer alkotmányos alapjait kelljen támadniuk, pedig az Orbán-rendszert emiatt kell megdönteni. Az Orbán-rendszer egyetlen „jogi” alapja a fülkeforradalom. De „fülkeforradalmat” az Alkotmány nem ismert, erre hivatkozva nem lehetett volna megváltoztatni az alkotmányos rendet.

Fontos, hogy öszefoglaljuk a jogi helyzetet március idusán: az Orbán-rendszer illegitim és törvénytelen, alkotmányellenes. Államellenes bűncselekménnyel jött létre, államcsíny következménye. Ma Magyarországnak nincs törvényes alkotmánya, nincs törvényes kormánya, nincs törvényes parlamentje, nincsenek törvényes alapjai. Egy bűnszervezet által megszállt államhatalom van, amely a hatalom kizárólagos birtoklását valósította meg, amely felszámolta a hatalmi ágak megosztását, minden hatalmat és erőforrást egyetlen ember kezében összpontosított, önkényuralmat, politikai elnyomást, diktatúrát hozott létre.

Ennek törvényes voltát nem pótolja, hogy a magukat demokratikusnak nevező pártok a puccsisták oldalára álltak, elárulták az Alkotmányt, kollaborálnak a megszálló hatalommal, legitimálnak egy államellenes bűncselekményt, és a demokrácia hamis látszatát nyújtják egy formálisan kiépített diktatúrának. Az Orbán-rendszert nem azért kell megdönteni, mert sokat lopnak, hiszen törvényes demokráciákban is sokat lophatnak. Nem azért kell megdönteni, mert az oktatás és az egészségügy helyzete kritikus, mert ilyen demokráciákban is lehetséges, s ebben az esetben a kormányokat kell leváltani, nem a rendszert.

Ezért az általános helyzethez hasonló szemfényvesztés és önámítás zajlik az idei március 15-i „gigatüntetéssel” kapcsolatban is. A kollaboráns ellenzék képtelen egy valódi rendszerellenes tüntetést szervezni március 15-e szellemében, hiszen az árulásukkal éppen az ehhez való morális alapot és jogot veszítették el. Petőfi Sándor nem valószínű, hogy Orbán parlamentjében ücsörögne és Kövér ukászait hallgatná. Ennek az áruló kollaboráns bandának a szájából furcsán is hangzana, hogy „Talpra magyar”. Még viccnek is rossz.

Így aztán a pedagógusok szakmai követeléseket megfogalmazó tüntetése helyettesíti az igazi március 15-i demonstrációt, mintha ez az lenne. De a pedagógusok ideje korán tudatták mindenkivel, hogy ők nem a polgári demokratikus jogokért, a szabadságért tüntetnek, nem a diktatúra eltörlése miatt rendezik a „gigatüntetésüket”, de még csak nem is az Orbán-kormányt akarják leváltani, ahogy a diktatúra kollaboráns ellenzéke és önmagával meghasonlott liberális értelmisége. Ők csak „oktatási rendszert” akarnak váltani.

Ezt nem én mondom, hanem Pilz Olivér, a pedagógus tiltakozások egyik vezetője („Nem kormányt, hanem oktatási rendszert akarunk váltani”, HVG 2016. március 9.). Mint kijelentette, nekik a „tüntetések arra valók, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra, és fenntartsuk a társadalom érdeklődését, valamint folytatódjanak a tárgyalások”, továbbá: „szerinte az egyik legnagyobb probléma az, hogy nincs megfelelő kommunikáció például a pedagógusok és az oktatásirányítás között, ezen változtatni akarnak”. Ezért tüntetnek ők március 15-én, nem a szabadságért, nem a diktatúra ellen, nem az elnyomás miatt, amiből az oktatási rendszer minden baja is származik, hanem a jobb kommunikációért.

Hogy még világosabb legyen, hogy ez nem rendszerellenes tüntetés a szabadságért, hogy ennek a demonstrációnak semmi köze március 15 forradalmi szellemiségéhez (az egyéni és a polgári szabadságjogok követeléséhez), Pilz Olivér a cikk végén kijelentette: „van ugyan egy ellenzéki tüntető réteg, aki mindenhol megjelenik és jelszavakat skandál, de ezeket az embereket nem lehet kiszűrni”. Nos, kedves „ellenzéki tüntető réteg”, ha jól látjuk, akkor ilyen megvetően a rendszerellenes tüntetőkről még senki nem beszélt. Mint a leprásokról úgy nyilatkozik ez a pedagógus tiltakozásokat szervező ember. Undorral beszél azokról, akik jelszavakat skandálnak, és szíve szerint kiszűrné őket. Ne tegyünk úgy, mintha ez nem lenne egyértelmű.

Azt a pedagógiai kérdést tennénk fel tisztelettel azoknak, akik azt képzelik, hogy a pedagógus „gigatüntetés” egyben a rendszerrel, a diktatúrával szembeni megmozdulás lesz, hogy vajon Petőfi Sándor elmenne-e erre a tüntetésre? Vajon megengednék-e neki elmondani a „Talpra magyart”, vagy sikerülne őt „kiszűrni”? Személy szerint én elmennék és támogatnék minden oktatást érintő tüntetést, mint szülő, de nem március 15-én. Különösen nem, ha a pedagógustüntetés szervezői azt a hamis látszatot keltve próbálnak szakmai ügyük mellé „giga” tömeget állítani, hogy ez lesz a március 15-i forradalmi demonstráció, miközben legszívesebben kiszűrnének minden valódi ellenzékit, aki a szabadságért tüntetne, és róluk megvetéssel beszélnek. Itt becsap mindenki mindenkit.

Hasonlóképpen nem asszisztálnék a másik oldal hazugságához sem, amely azt a látszatot keltve próbálja megúszni a szembesítést, hogy március 15-én egy nyomorult rendszerellenes forradalmi megemlékezésre sem képesek, hogy a tanárok demonstrációja lesz az. Hát nem lesz az. A kollaboránsok viszont így megúszhatják, hogy megint kiderüljön: ők nem a szabadság képviselői, hanem az elnyomás haszonélvezői, a diktatúra fenntartói, akik nem állnak szemben az Orbán-rendszerrel, hanem annak szerves részei és erős támaszai. Itt mindenki hazudik, és mindenki becsap mindenkit, leginkább saját magát. Mi közöm nekem ehhez, mi köze ehhez március 15-nek? Ez megint csak március 15-e meggyalázása.

Az egy más kérdés, adnám-e a gyerekemet olyan tanárok kezébe, akik egy diktatúrában megvetéssel szólnak azokról, akik a szabadság és az emberi jogok, a demokrácia szószólói. Biztosan nem, miközben ez ennek a pedagógustársadalomnak a színe-java, amely legalább nem kushad, miközben az általuk belakott iskolarendszer generációkat készül lenullázni. De olyan tanár, aki nem a szabadság szeretetére, az elnyomás gyűlöletére tanítja a gyerekeket, mit tanít az iskolában? Kik a magyar történelem hősei ebben az iskolában? Az antiszemita Prohászka? A náci Wass Albert? A Habsburgoknak szurkol a gyerek? Vagy a törököknek, az oroszoknak, a mai politikai széljárás szerint? Ez a Pilz nevű ember milyen tárgyat tanít? Ő mit mondana Petőfiről? Azt, hogy mekkora állat volt, hogy ez életét adta a magyar szabadságért? Én mindenesetre Pilz úr nyilatkozata után a kockás ingemet levettem.

Szerintem felháborító, ami zajlik. És mindenkinek ez a tanárlázadás a reménysége. Amikor már az is elfogadhatatlan, ha valaki nem a rendszert, hanem a kormányt akarja leváltani, ezek még a kormányt sem akarják leváltani, csak az oktatási rendszert. Ezek azt sem látják, amit a 11 éves gyerekem, hogy az oktatási rendszert nem lehet megváltoztatni az Orbán-rendszer nélkül, mert az oktatás anomáliái az Orbán-rendszerből következnek, azok szándékosak és attól elválaszthatatlanok. Ezt nem látja egy tanár? Ennyi esze van? Tanít ez az ember? Mit?

Ezért én a rendszerellenes ellenzékiek nevében sürgősen tisztáznám Pukli és más tanár kartársakkal, hogy Pilz Olivér kijelentései „írói munkásságának” részei vagy a „gigatüntetés” szervezőinek véleménye. Ha nem, akkor ezt tegyék egyértelművé, hogy tudja a magyar ember a kockás ingjében és a kokárdája alatt, hogy hova megy, kik közé megy, esetleg számíthat-e arra, hogy kiszűrik, vagy nem szűrik ki azért, mert a kormányzattal való jobb kommunikáció érdekében szükség van a jelenlétére, hogy nagyobb legyen a „giga”. (Mondjuk, ez sem túl biztató.)

Ha ezt nem lehet tisztázni, vagy kiderül, hogy Pilz Olivér tanár úr nem a saját telecsinált gatyájából beszélt, hanem valami zsíros állásra ácsingózik, és azt zsarolja ki ez a tüntetés, ha ők mindnyájan ezt gondolják, akkor erre a tüntetésre nem szabad elmenni. Ez nem „március 15-i” megmozdulás lesz akkor sem, ha március 15-én tartják. Akik azt hiszik, hogy „semmi nem számít, csak menjünk oda, mindegy mi, csak legyen valami”, azok nem jártak iskolába, vagy ha igen, teljesen feleslegesen. Ha azt gondolják, hogy ezek a tanárok kikaparják a gesztenyét, vagy majd radikalizálódnak, akkor nagyot tévednek.

Pilz nyilatkozatában már ott vannak a szirénhangok. Ha én lennék a diktátor, már somolyogva kerestetném a jó állását az oktatási rendszerben, ami semmit nem fog változni. Ha azt gondolják, hogy egy hazugsággal lehet győzni egy diktatúra ellen, tévednek. Ha a tanárok csak ezt akarják, akkor csinálják. Nem is tisztességes az ő tüntetésüket kisajátítani és másra használni, de nem is lehet. Becsapják magukat, akik mindig hiú ábrándokat kergetnek, nem gondolkodnak, nem egyenesek, minden elvtelenséget elfogadhatónak tartanak. Ezek csak még mélyebbre döngölik magukat a rendszerben. Ha Pilz Olivér nem magánvéleményt fogalmazott meg, akkor a rendszerellenes tüntetők megjelenése a március 15-i tüntetésen nemcsak udvariatlan, nem csupán nem kívánatos, hanem még a rendezvény (a gyülekezés) megzavarásának is minősül. Ez azt is jelenti, hogy aki a március 15-i tüntetést rendszerellenes, szabadságot követelő jelszavakkal „megzavarja”, még rendbontónak is bizonyul.

Most még várjuk meg, hogy a tanárlázadás vezetői Pilz Olivért és társait szűrik ki vagy a szabadság híveit. Egyáltalán nem biztos, hogy minden tanár olyan, mint Geréb és Pilz. De gyanítom, hogy nem ők győznek, és nem az ő hangjuk lesz a mérvadó. Viszont legalább egy tanulsággal több, hogy nem lehet hazudni, nem lehet az igazságot megtagadni, nem lehet megúszni, hogy a rendszer alkotmányellenes és törvénytelen gyökerei miatt szerveződjön egy igazi, valódi, a kollaboráns ellenzéket és az áruló liberális értelmiségieket is elsöprő szabadságmozgalom, amely nem álruhában próbál a diktátor palotájába férkőzni, hanem vállalja önmagát és céljait. Békés, de határozott, egyenes, erős, és elvszerű.

Hazug rendszert hazugságokkal még nem döntöttek meg. Tényleg szükség lenne ebben az országban jó iskolákra, mert kicsit nehezen tanul a magyar. Kissé nehéz a feje.

 

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések