Fotó: Vajon, van-e köze ennek a tüntetésnek ehhez a vershez? Vajon a szervezők ki tudják-e a Nemzeti Dal-t is szűrni, vagy csak a rendszer ellenzékét sikerül? 

Mielőtt bármit gondolunk a a március 15-re meghirdetett “gigatüntetésről”, emlékeztetnünk kell arra, hogy március 15-e a polgári forradalom évfordulója és ünnepe. Mindenkor az elnyomás elleni tiltakozás jelképe. Március 15-e mindig a diktatúrák elleni tiltakozás alkalma. Lehet bármi másért tüntetni egyéb napokon, de március 15 mindig az elnyomás elleni lázadás napja. A diktatúrák elleni tiltakozásé. Természetesen nem tilos bármilyen részérdekért sem demonstrálni, de azok a demonstrációk nem tekinthetők az igazi március 15-i, rendszerellenes tüntetések megfelelőjének.

Miután 2014-ben az ellenzéki pártok feladták az Alkotmányhoz való ragaszkodásukat, és felesküdtek arra az alkotmányellenes és illegitim alaptörvényre, amelynek megszavazásáról egykor még kivonultak, ez az ellenzék megszűnt a rendszer ellenzéke lenni. A rendszer részeként az Orbán-kormány kitartott ellenzéke csupán. Ezért évek óta nem tud mit kezdeni a forradalmi évfordulókkal, sem az október 23-i, sem a március 15-i demonstrációkkal, mert azokat az elveket, amelyek mentén tiltakozhatnának e napokon, könnyed modulattal feladták, elárulták. Ezért még demonstrációk sincsenek.

Ebben az évben kapóra jött a pedagógusok tiltakozása, amelyre azonnal rárepült a rendszerrel szembenállók tömege, amely a kollaboráns pártokhoz nem tud csatlakozni, vagy tőlük hiába is remél bármit. Ne szépítsük, bármennyire felháborító és elkeserítő az iskolák és az oktatás helyzete, nélkülük a pedagógusok demonstrációi kevésbé látványosak és ütősek lettek volna. Közülük sokan azt remélik, hogy a tanárok tiltakozását követik majd más szakmák tiltakozásai, és ezek a tiltakozások elvezetnek majd a rendszer összeomlásához. Megspórolnák, hogy a rendszer alkotmányos alapjait kelljen támadniuk, pedig az Orbán-rendszert emiatt kell megdönteni. Az Orbán-rendszer egyetlen “jogi” alapja a fülkeforradalom. De “fülkeforradalmat” az Alkotmány nem ismert, erre hivatkozva nem lehetett volna megváltoztatni az alkotmányos rendet.

Fontos, hogy öszefoglaljuk a jogi helyzetet március idusán: az Orbán-rendszer illegitim és törvénytelen, alkotmányellenes. Államellenes bűncselekménnyel jött létre, államcsíny következménye. Ma Magyarországnak nincs törvényes alkotmánya, nincs törvényes kormánya, nincs törvényes parlamentje, nincsenek törvényes alapjai. Egy bűnszervezet által megszállt államhatalom van, amely a hatalom kizárólagos birtoklását valósította meg, amely felszámolta a hatalmi ágak megosztását, minden hatalmat és erőforrást egyetlen ember kezében összpontosított, önkényuralmat, politikai elnyomást, diktatúrát hozott létre.

Ennek törvényes voltát nem pótolja, hogy a magukat demokratikusnak nevező pártok a puccsisták oldalára álltak, elárulták az Alkotmányt, kollaborálnak a megszálló hatalommal, legitimálnak egy államellenes bűncselekményt, és a demokrácia hamis látszatát nyújtják egy formálisan kiépített diktatúrának. Az Orbán-rendszert nem azért kell megdönteni, mert sokat lopnak, hiszen törvényes demokráciákban is sokat lophatnak. Nem azért kell megdönteni, mert az oktatás és az egészségügy helyzete kritikus, mert ilyen demokráciákban is lehetséges, s ebben az esetben a kormányokat kell leváltani, nem a rendszert.

Ezért az általános helyzethez hasonló szemfényvesztés és önámítás zajlik az idei március 15-i “gigatüntetéssel” kapcsolatban is. A kollaboráns ellenzék képtelen egy valódi rendszerellenes tüntetést szervezni március 15-e szellemében, hiszen az árulásukkal éppen az ehhez való morális alapot és jogot veszítették el. Petőfi Sándor nem valószínű, hogy Orbán parlamentjében ücsörögne és Kövér ukászait hallgatná. Ennek az áruló kollaboráns bandának a szájából furcsán is hangzana, hogy “Talpra magyar”. Még viccnek is rossz.

Így aztán a pedagógusok szakmai követeléseket megfogalmazó tüntetése helyettesíti az igazi március 15-i demonstrációt, mintha ez az lenne. De a pedagógusok ideje korán tudatták mindenkivel, hogy ők nem a polgári demokratikus jogokért, a szabadságért tüntetnek, nem a diktatúra eltörlése miatt rendezik a “gigatüntetésüket”, de még csak nem is az Orbán-kormányt akarják leváltani, ahogy a diktatúra kollaboráns ellenzéke és önmagával meghasonlott liberális értelmisége. Ők csak “oktatási rendszert” akarnak váltani.

Ezt nem én mondom, hanem Pilz Olivér, a pedagógus tiltakozások egyik vezetője (“Nem kormányt, hanem oktatási rendszert akarunk váltani”, HVG 2016. március 9.). Mint kijelentette, nekik a “tüntetések arra valók, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra, és fenntartsuk a társadalom érdeklődését, valamint folytatódjanak a tárgyalások”, továbbá: “szerinte az egyik legnagyobb probléma az, hogy nincs megfelelő kommunikáció például a pedagógusok és az oktatásirányítás között, ezen változtatni akarnak”. Ezért tüntetnek ők március 15-én, nem a szabadságért, nem a diktatúra ellen, nem az elnyomás miatt, amiből az oktatási rendszer minden baja is származik, hanem a jobb kommunikációért.

Hogy még világosabb legyen, hogy ez nem rendszerellenes tüntetés a szabadságért, hogy ennek a demonstrációnak semmi köze március 15 forradalmi szellemiségéhez (az egyéni és a polgári szabadságjogok követeléséhez), Pilz Olivér a cikk végén kijelentette: “van ugyan egy ellenzéki tüntető réteg, aki mindenhol megjelenik és jelszavakat skandál, de ezeket az embereket nem lehet kiszűrni”. Nos, kedves “ellenzéki tüntető réteg”, ha jól látjuk, akkor ilyen megvetően a rendszerellenes tüntetőkről még senki nem beszélt. Mint a leprásokról úgy nyilatkozik ez a pedagógus tiltakozásokat szervező ember. Undorral beszél azokról, akik jelszavakat skandálnak, és szíve szerint kiszűrné őket. Ne tegyünk úgy, mintha ez nem lenne egyértelmű.

Azt a pedagógiai kérdést tennénk fel tisztelettel azoknak, akik azt képzelik, hogy a pedagógus “gigatüntetés” egyben a rendszerrel, a diktatúrával szembeni megmozdulás lesz, hogy vajon Petőfi Sándor elmenne-e erre a tüntetésre? Vajon megengednék-e neki elmondani a “Talpra magyart”, vagy sikerülne őt “kiszűrni”? Személy szerint én elmennék és támogatnék minden oktatást érintő tüntetést, mint szülő, de nem március 15-én. Különösen nem, ha a pedagógustüntetés szervezői azt a hamis látszatot keltve próbálnak szakmai ügyük mellé “giga” tömeget állítani, hogy ez lesz a március 15-i forradalmi demonstráció, miközben legszívesebben kiszűrnének minden valódi ellenzékit, aki a szabadságért tüntetne, és róluk megvetéssel beszélnek. Itt becsap mindenki mindenkit.

Hasonlóképpen nem asszisztálnék a másik oldal hazugságához sem, amely azt a látszatot keltve próbálja megúszni a szembesítést, hogy március 15-én egy nyomorult rendszerellenes forradalmi megemlékezésre sem képesek, hogy a tanárok demonstrációja lesz az. Hát nem lesz az. A kollaboránsok viszont így megúszhatják, hogy megint kiderüljön: ők nem a szabadság képviselői, hanem az elnyomás haszonélvezői, a diktatúra fenntartói, akik nem állnak szemben az Orbán-rendszerrel, hanem annak szerves részei és erős támaszai. Itt mindenki hazudik, és mindenki becsap mindenkit, leginkább saját magát. Mi közöm nekem ehhez, mi köze ehhez március 15-nek? Ez megint csak március 15-e meggyalázása.

Az egy más kérdés, adnám-e a gyerekemet olyan tanárok kezébe, akik egy diktatúrában megvetéssel szólnak azokról, akik a szabadság és az emberi jogok, a demokrácia szószólói. Biztosan nem, miközben ez ennek a pedagógustársadalomnak a színe-java, amely legalább nem kushad, miközben az általuk belakott iskolarendszer generációkat készül lenullázni. De olyan tanár, aki nem a szabadság szeretetére, az elnyomás gyűlöletére tanítja a gyerekeket, mit tanít az iskolában? Kik a magyar történelem hősei ebben az iskolában? Az antiszemita Prohászka? A náci Wass Albert? A Habsburgoknak szurkol a gyerek? Vagy a törököknek, az oroszoknak, a mai politikai széljárás szerint? Ez a Pilz nevű ember milyen tárgyat tanít? Ő mit mondana Petőfiről? Azt, hogy mekkora állat volt, hogy ez életét adta a magyar szabadságért? Én mindenesetre Pilz úr nyilatkozata után a kockás ingemet levettem.

Szerintem felháborító, ami zajlik. És mindenkinek ez a tanárlázadás a reménysége. Amikor már az is elfogadhatatlan, ha valaki nem a rendszert, hanem a kormányt akarja leváltani, ezek még a kormányt sem akarják leváltani, csak az oktatási rendszert. Ezek azt sem látják, amit a 11 éves gyerekem, hogy az oktatási rendszert nem lehet megváltoztatni az Orbán-rendszer nélkül, mert az oktatás anomáliái az Orbán-rendszerből következnek, azok szándékosak és attól elválaszthatatlanok. Ezt nem látja egy tanár? Ennyi esze van? Tanít ez az ember? Mit?

Ezért én a rendszerellenes ellenzékiek nevében sürgősen tisztáznám Pukli és más tanár kartársakkal, hogy Pilz Olivér kijelentései “írói munkásságának” részei vagy a “gigatüntetés” szervezőinek véleménye. Ha nem, akkor ezt tegyék egyértelművé, hogy tudja a magyar ember a kockás ingjében és a kokárdája alatt, hogy hova megy, kik közé megy, esetleg számíthat-e arra, hogy kiszűrik, vagy nem szűrik ki azért, mert a kormányzattal való jobb kommunikáció érdekében szükség van a jelenlétére, hogy nagyobb legyen a “giga”. (Mondjuk, ez sem túl biztató.)

Ha ezt nem lehet tisztázni, vagy kiderül, hogy Pilz Olivér tanár úr nem a saját telecsinált gatyájából beszélt, hanem valami zsíros állásra ácsingózik, és azt zsarolja ki ez a tüntetés, ha ők mindnyájan ezt gondolják, akkor erre a tüntetésre nem szabad elmenni. Ez nem “március 15-i” megmozdulás lesz akkor sem, ha március 15-én tartják. Akik azt hiszik, hogy “semmi nem számít, csak menjünk oda, mindegy mi, csak legyen valami”, azok nem jártak iskolába, vagy ha igen, teljesen feleslegesen. Ha azt gondolják, hogy ezek a tanárok kikaparják a gesztenyét, vagy majd radikalizálódnak, akkor nagyot tévednek.

Pilz nyilatkozatában már ott vannak a szirénhangok. Ha én lennék a diktátor, már somolyogva kerestetném a jó állását az oktatási rendszerben, ami semmit nem fog változni. Ha azt gondolják, hogy egy hazugsággal lehet győzni egy diktatúra ellen, tévednek. Ha a tanárok csak ezt akarják, akkor csinálják. Nem is tisztességes az ő tüntetésüket kisajátítani és másra használni, de nem is lehet. Becsapják magukat, akik mindig hiú ábrándokat kergetnek, nem gondolkodnak, nem egyenesek, minden elvtelenséget elfogadhatónak tartanak. Ezek csak még mélyebbre döngölik magukat a rendszerben. Ha Pilz Olivér nem magánvéleményt fogalmazott meg, akkor a rendszerellenes tüntetők megjelenése a március 15-i tüntetésen nemcsak udvariatlan, nem csupán nem kívánatos, hanem még a rendezvény (a gyülekezés) megzavarásának is minősül. Ez azt is jelenti, hogy aki a március 15-i tüntetést rendszerellenes, szabadságot követelő jelszavakkal “megzavarja”, még rendbontónak is bizonyul.

Most még várjuk meg, hogy a tanárlázadás vezetői Pilz Olivért és társait szűrik ki vagy a szabadság híveit. Egyáltalán nem biztos, hogy minden tanár olyan, mint Geréb és Pilz. De gyanítom, hogy nem ők győznek, és nem az ő hangjuk lesz a mérvadó. Viszont legalább egy tanulsággal több, hogy nem lehet hazudni, nem lehet az igazságot megtagadni, nem lehet megúszni, hogy a rendszer alkotmányellenes és törvénytelen gyökerei miatt szerveződjön egy igazi, valódi, a kollaboráns ellenzéket és az áruló liberális értelmiségieket is elsöprő szabadságmozgalom, amely nem álruhában próbál a diktátor palotájába férkőzni, hanem vállalja önmagát és céljait. Békés, de határozott, egyenes, erős, és elvszerű.

Hazug rendszert hazugságokkal még nem döntöttek meg. Tényleg szükség lenne ebben az országban jó iskolákra, mert kicsit nehezen tanul a magyar. Kissé nehéz a feje.

 

 

15 hozzászólás : Bartus László: A március 15-i tüntetés margójára

 1. Geyza

  March 10th, 2016

  Én meg soha nem is viseltem kockásinget. Fekete pólóban és bőrszerkóban gurultam ki a tanártüntetésre , mit mondjak jó volt hallani ismét hogy Orbán Takaroggy…ez van.
  Viszont a pedagóg-demagóg szerint ezeket a hepciáskodókat ki kéne szűrni.
  De akkor ki marad ??
  Nehány tanárember krétával megdobálja a parlamentet?
  Mikor pedig még arra sincs pénz ?

  Reply
 2. bonhomme

  March 10th, 2016

  Jó régen posztoltam már ide verset. Most a közelgő ünnep okán csak önmagamat ismétlem:

  Petőfi Sándor – bonhomme:

  A nemzet rivall

  Talpra magyar, hí a haza!
  Nincs több időnk; most vagy soha!
  Birkák legyünk vagy szabadok?
  Nem is kérdés: harcoljatok!
  A magyarok istenére
  Esküszünk,
  Esküszünk, hogy fideSS-rabok
  Nem leszünk!

  Vakok voltunk mostanáig,
  Kábítottak a honatyáink…
  Kik szabadon éltek-szóltak,
  Szolgasorba nem juthatnak!
  A magyarok istenére
  Esküszünk,
  Esküszünk, hogy fideSS-tahók
  Nem leszünk!

  Sehonnai bitang némber,
  Ki most folyton hazudni mer,
  Kinek drágább a Führere,
  Mint a saját becsülete.
  A magyarok istenére
  Esküszünk,
  Esküszünk, hogy hazugoknak
  Nem hiszünk!

  Fényesebb a láncnál a Colt,
  Hangja érdes, mikor sikolt,
  Így hát immár Coltot hordunk:
  Pusztuljon a kétharmadunk!
  A magyarok Hitlerére
  Rálövünk,
  Rálövünk, mert fideSS-rabok
  Nem leszünk!

  Honfiak és honleányok!
  A hazátok vár most rátok!
  Kemény kézzel, könnyes szemmel
  Tegyétek meg mind, amit kell!
  A magyarok istenére
  Esküszünk,
  Esküszünk, hogy fideSS-rabok
  Nem leszünk!

  Hogy a jövő nemzedéke
  Értékelje, megbecsülje,
  S építse, mit hagyunk rájok:
  Élhető Magyarországot!
  A magyarok istenére
  Esküszünk,
  Esküszünk, hogy fideSS-rabok
  Nem leszünk!

  Reply
 3. bunkocska te draga

  March 11th, 2016

  Én nem vettem le a kockás ingemet, sőt készülök a tüntetésre, amiről a kormány több módon próbálja elriasztani az embereket: 1. válsághelyzet hirdetése 2. 150 ezer közalkalmazott elbocsátásának belengetése 3. lehet, hogy véletlen, de az időjárás jelentések hóvihart jósolnak.
  Pilzben én megbízom, már csak a barátai miatt is. Pukli az ávós nagypapájával meg a börtönben ülő kábszeres testvérével nem jött volna elő, ha nem gondolná komolyan az értékeket, amit hirdet.
  Nem hiszem, hogy a jogász-kormány ellen egy maréknyi pedagógus vezetésével kéne harcolnia az országnak. A Bartus által említett lapulók, az atv-be naponta behívott nemzetközi jogászok meg ügyvédek nélkül nem harcolhat hitelesen egy társadalom az alkotmányos rendért. A márciusi ifjak nagy része is jogász volt, ha jól tudom. Odaállhatnak elvileg a matematika és magyar szakos tanárok is minden jó ügy mellé, de vezetőként nem lenne hiteles szerintem, ebben nem követnék őket tömegek. Nem tudhatom persze, hogy erről mi a pedagógus vezetők véleménye, de tény, hogy eddig az összes rendszerellenes csoportosulás közül a Civil Közoktatási Platform jutott legtovább a saját 12 pontjuk képviseletében. Ez csakis az elvek mentén történő kiállásuknak köszönhető, ez szerintem tény: pl. karaktergyilkosság elleni védekezés, félelem legyőzésére próbálkozások, nem érik be látszatígéretekkel. Gandhi se a brit uralom megdöntését hirdette meg, hanem a sólepárlással meg a passzív ellenállással kezdte, de azért mégis köszönhet neki India egyet-mást.

  Reply
  • bunkocska te draga

   March 11th, 2016

   Bocsánat, Brit Birodalmat akartam írni az előbb.
   A nem kívánatos tüntetők alatt nem tudom kikre gondolt Pilz, de sok jobbikos is van az ilyen megmozdulásokon, ill. az ellenzékiek egy része csak Orbán-fóbiás, nem ilyen AN-es elvek mentén gondolkodó.

   Reply
 4. bunkocska te draga

  March 11th, 2016

  TGM írja A tanárlázadás c. cikkében:

  “Amennyiben az új társadalmi mozgalmak – s ez a csöppet sem radikális, nagyon szelíd tanárlázadásra is igaz – nem akarják megszerezni a köz- vagy államhatalmat, akkor három problematikus út áll előttük.

  1. Megmaradnak a kérelmező pozíciójában, amely nem szuverén, hanem alattvalói, a támadott fölsőbbség tekintélyének elismerése. – A kérelmek, követelések, javaslatok elutasítása esetén az eredmény vagy megaláztatás, vagy elvtelen kompromisszum, vagy (s ez évezredes tapasztalat) elvadult, anarchikus lázongás, iránytalan erőszak, zűrzavar.

  2. Nem törődnek bele az elutasításba, a kudarcba; elutasítják a fölsőbbség tekintélyét. Ez a forradalom útja, amelynek ma nincs esélye, s amelynek a puszta gondolata is népszerűtlen, marginális az egész világon.

  3. Fönntartják a tiltakozás permanenciáját, fegyvertelen állóháborúval őrlik föl az államhatalom szilárdságát, hiúsítják meg a repressziót. Ez azonban központosított militáns szervezet nélkül emberfölöttien nehéz. (Még 1968 is elhalt, pedig az világtörténelem volt, nem babra ment a játék.)”

  Én is a harmadikra szavazok, mint TGM, mert a lassú, szívós felvilágosításban hiszek jelen esetben.

  Reply
 5. Agi40

  March 11th, 2016

  Azzal egyetértek, hogy rendszert kelk váltani, de azzal nem, hogy ezt a prdagógusoknak kelkene megtenni.
  Ha a pedagógusok kiállnak a szükséges reformok mellett.
  Oktatási rendszer autonómiájának visszaállítása, munkáltatói és müködtetési jogok visszaadása az intézményvezetőknek, Klik megszüntetése, szabad tankönyvválasztás mind a 25 pont.
  Azért, mert valamit nagyon szeretnénk, még nem fog teljesülni – tudni kell a megfelelő taktikai lépéseket, mintsem nekimenni a betonfalnak.
  A jelenlegi egységrs támogatottságot nem kéne megosztani pártoolitika mentén.
  Közben minden ember számára világossá válik a jelenlegi rendszer valódi arca.
  Azzal egyetértek mit kell tenni, de azzal nem, amit a cikk sigal.
  Elöször széleskörű orbánellenes platformot kéne létrehozni, ez jelenleg még hiányzik.
  Négy nao erre nem elég, de a tanár tüntetésre elég – ezért bem kéne mocskolni Pilz Olivért.
  A Kossuth téri tüntetés:
  https://www.youtube.com/watch?v=ti42nAgV74s

  Reply
  • Admin

   March 11th, 2016

   Ki mocskolta itt a Pilz Olivért? Ha ez a syöveg, ami a HVG-ben megjelent, az ő mocskolása, akkor saját magát mocskolta. Ezt ugyanis ő mondta. És elég mocskos szöveg magunk között szólva. BL

   Reply
   • bunkocska te draga

    March 12th, 2016

    Pilz a Magyar Időknek adott interjút, mert talán kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot. A kifogásolt rész a kérdéssel együtt:
    “– A február 13-i tüntetésen többször is felhangzott a kormány és a miniszterelnök, ellenzéki pártokhoz köthető megmozdulásokon megszokott, nem éppen irodalmi stílusú szidalmazása. Ez nem veszi el a szakmai jelleget?
    – Van egy ellenzéki tüntető réteg, aki mindenhol megjelenik, és a színpad előtt jelszavakat skandál, de ezeket az embereket nem lehet kiszűrni egy ekkora megmozduláson, és úgy tudom, a Kossuth téren állók közül sokan nem is hallották őket.”

    Dajcs Tompika Népszabós interjúja például végig ugyanerről szólt, hogy a színpad előtt mért kajabálták az emberek, hogy Orbán takaroggy? Ha őszinték akarunk lenni, akkor a jelenlegi állapotban tényleg nincs kormányváltó hangulat az országban, mert
    1. Az alkalmatlan ellenzék még elég erős, hogy a kormány helyére tülekedjen.
    2. Orbán rendszerének még sokan nem értik a lényegét.
    A tanárok pl. bojkottálják a Nemzeti pedagógus Kart, ez nekem fontosabb, mint egy félresikerült interjú. Nem tartanak még ott, ahol Sándor Mária, aki kilépett az egészségügyisek korporatív szervezetéből, és elveszítette az állását, de még bármi megtörténhet …

    Reply
  • bunkocska te draga

   March 12th, 2016

   Most a Civil Platform 12 pontja tartalmazza a legsürgősebb követeléseket. Az első 6 a gyerekekről, 3 a pedagógusokról, 4 az oktatásról szól általában.

   “3. Csökkenteni kell a tanulói terheket!
   A tanulók, gyermekek kötelezettségeinek csökkentésére haladéktalan intézkedések szükségesek még a tartalmi szabályozás átalakítását szolgáló munka megkezdését megelőzően.
   A diákok számára 16 óráig egységesen kötelező benntartózkodást meg kell szüntetni, egyúttal – főként a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése érdekében – minden tanuló számára egyaránt felkínált szolgáltatásokat kell szervezni és finanszírozni. Az intézmények által a későbbiekben választható egész napos iskola pedagógiai alternatívájának kimunkálását meg kell kezdeni.
   A kötelező testnevelési órák számát heti ötről heti háromra kell csökkenteni, egyúttal mindenki számára elérhető délutáni tömegsport-lehetőségeket kell szervezni és finanszírozni.
   Az állami fenntartású iskolákban az önálló kötelező tanóraként szervezett erkölcs- és hittanórákat meg kell szüntetni, és igény esetén a délutáni idősávban kell választható keretek között biztosítani.”

   Reply
   • bunkocska te draga

    March 12th, 2016

    Bocsánat, javítom:
    Az első 5 a gyerekekről, 3 a pedagógusokról, 4 az oktatásról szól általában.

    Reply
 6. Ego

  March 12th, 2016

  Minden tiltakozás kaptafája ugyanaz: a nép (kisebb-nagyobb része) akar valamit, és ezért tiltakozással/sztrájkkal nyomást akar gyakorolni a hatalomra. Politikai nyomást, mert bármit mondanak is például most a tanárok, a KLIK (ahogyan például az egészségügy is) egy politika megtestesülése, ezért nem támadható hatásosan a politikától függetlenül: bármennyire is szeretnék, Gessler kalapja nem vágható földhöz Gessler legyőzése nélkül.
  Akkor viszont politikai erőnek kéne vitorlájába fogni, felerősíteni, a politikai változás elérését célzó csatornába terelni a nép tiltakozását — ilyen politikai erő azonban ma nincs. A létező “ellenzék”-nek esze ágában sincs fellépni a rendszer ellen, legjobb esetben is csak annak egyes következményei ellen folytat többnyire eleve vesztes kis csatároztásokat.
  Amíg ez az álellenzék el nem tűnik a színről és ki nem nő egy valódi ellenzék, amely a hatalom és nem annak egyes részkövetkezményei ellen lép fel, addig a részkérdésekben folytatott harcok mindig el fognak bukni, mert azon az alaptévedésen alapulnak, hogy a hatalom politikai harc nélkül eltéríthető a céljától. Nem téríthető el.

  Reply
 7. Nagy Sandor

  March 15th, 2016

  Kedves Bartus László! Megint úgy érzem, hogy ezzel a cikkel többez árt, mint használ. Ha az ön által “megszünt ellenzéknek” titulált pártok kivonultak volna a Parlamentből, akkor most két csoport lenne Magyarország élén: a FIDESZ-KDNP és a JOBBIK. Ennél nagyobb katasztrófát elképzelni sem tudok. Egy ember (Pilz Olivér) véleményét és szerencsétlen nyilatkozatát a pedagógusok véleményeként bemutatni olyan, mintha azt mondaná, hogy Orbán Viktor beszéde Magyarország polgárainak véleményét tükrözi. Ön akkor felelne meg saját elvárásainak, ha a 89 előtti időszakot börtönben töltötte volna – politikai fogolyként. Ellenkező esetben kollaboránsnak számít, aki pont olyan hiteltelen, mint az ön által kritizált összes ember.

  Reply
  • Admin

   March 15th, 2016

   Ön eltéveszt valamit. Pilz Olivér a főszervezője volt a tüntetésnek. Amit ő mond a tüntetés céljáról, az a tüntetés célja. Ő erre hívta össze. Ha a Fidesz és a JObbik uralkodna egyedül, és a rendszeren kívül lenne az összes demokratikus párt, amely bojkottálja a rendszert, megvonja a legitimációt, akikhez csatlakozhat a nép, akkor a külső és belső legitimáció hiányában pillanatok alatt nevetségessé válna, és összeomlana rendszer. Ez a rendszer addig él, amíg a demokrácia hamis látszatát fenn tudja tartani, és ezt a kollaboráns ellenzéke biztosítja pénzért számára. Ez politológiai axióma, nem én találopm ki. Viszont ha a kollaborán sellenzék az évui százmilliós támogatásokért bent van a parlamentben, és a rendszernek nincs ellenzéke, ahogyan nincs, mert ők a kormány ellenzéke a rendszeren belül, már Gyurcsány sem akarja eltörölni az alaptörvényt, és ő a legradikálisabb, szóval akkor Önök még elvegetálhatnak pótcselekvésekkel és hülyíthetik még magulkat és egymást húsz évig. Aztán amikor megdől a rendszer, az fog történni, majd meglátja, amit én mondtam. Úgy fog megdőlni, csak nem kellett volna hozzá még húsz év. Ami a személyeskedő megjegyzését illeti, a rosszindulatra nem reagálnék, csak felhívom a figyelmét egy jelentős különbségre: 1989 előtt a diktatúrából volt egy bákás átmenet a demokráciába, most pedig a demokráciából van békés átmenet a diktatúrába. Akkor orosz hadsereg volt az országban, egy totális diktatúra volt, ahol hősiességnek számított, ha valaki a rendszeren belül bármilyen kicsi ellenállást, fellazítást csinált, olyan beszélgetést szervezett, és az nem minősült kollaborációnak, hanem hősiességnak, mint a földalatti mozgalomban. De egy demokráciából, demokratikus alkotmányból úgy átmenni egy diktatúrába, hogy az ún. ellenzék nem ragaszkodik a demokratikus Alkotmányhoz, hanem behódol a diktatúrának, az nem hősiesség, hanem jellemtelenség, korrupció és kollaboráció. Ezt ne felejtse el, és nem kell gyűlölködnie azért, mert a rosszra azt mondom, hogy rossz, ezen az oldalon is, mert ez szolgálja a célt, a diktatúra megdöntését.

   Reply
   • Nagy Sandor

    March 17th, 2016

    Kedves Bartus László! Ön megint téved. Nem azért vitatkozom önnel mert gyűlölöm, hanem azért, hogy megpróbáljam bebizonyítani, hogy ezen az úton nem valósulhatnak meg a céljai. Értem, hogy csalódott és nem látja ezekben a megmozdulásokban a megoldást , de az nem segít, ha mindenkinek nekimegy és mindenkiről a legrosszabbat feltételezi aki megpróbál valamit tenni. Lehet, hogy Pilz Olivér tényleg azt gondolja, amit ön feltételez, hogy semmi nem fog változni, de lehet, hogy nem és az értelmes pedagógusok többsége biztosan nem így szeretné. Újra megismétlem: attól, hogy Orbán Viktor Magyarország törvényesen megválasztott miniszterelnöke, nem ő Magyarország és egyetlen értelmes ember sem gondolhatja, hogy az ő véleménye a magyarok véleménye. Pilz Olivér céljai is csak akkor a tüntetés céljai, ha a többség egyetért vele. Szerintem a pedagógusok többsége mást lát még a tárgyalásokban is mint amit Pilz nyilatkozata sugall. A nyílt tárgyalások során lelepleződne a kormány valódi célja és ha van bennük egy szikrányi becsület, akkor meghátrálnak a szakma javaslatai miatt és lehetővé válna egy jobb oktatási rendszer kialakítása. Ellenkező esetben nem marad más csak a kormány megbuktatása akkor is, ha ez nem Pilz Olivér célja. Az oktatási rendszerváltás a legtöbb embernél is azt jelenti, hogy ne Prohászka, Vass Albert vagy Hóman Bálint legyen a tananyag, hanem ahogy ön mondta a “szabadság szeretetére az elnyomás gyűlöletére” és az önnálló gondolkodásra neveljen. Az a “politológiai axióma”, hogy a bojkott megvonja a legitimációt és összeomláshoz vezet szerintem téves. Mint ahogy őn is leírta ez a kormány már régen nem legitim és ez senkit sem zavar. Orbán Viktor nem fog megijedni attól, hogy egyedül ül a parlamentben. Legfeljebb minden médiát a kezébe kaparinthat és a csapból is ő fog folyni. Nem érdekli az Európai Unió, nem érdekli Amerika és nem érdekli az ellenzék véleménye sem. Ez abból is látszik, hogy a pedagógusok követelését nevetségesnek tartja, azaz semmibe veszi. A “nép” nem áll a bojkottálók mellé. Ők vagy egy erős mellett, vagy valaki ellen tudnak felsorakozni, de ekkor könnyen megoszthatók. A demokráciából a diktatúrába való átmenet nem volt békés – példa rá a 2006-os TV székház ostrom és a békés tüntetésnek nevezett provokáció. A rendszerváltás előtti hősök közül sokan lejáratták magukat – élükön Orbán Viktorral. Továbbra is azt mondom, hogy nem biztos, hogy a rosszra mondja hogy rossz. Az ellenzék igen is ragaszkodik a demokratikus alkotmányhoz, akkor is, ha egy része ezt a jelenlegi alaptörvény módosításával akarja elérni (azzal én is egyetértek, hogy ez hiba, de pl. ha minden pontját átírják, akkor ez már nem is a jelenlegi alaptörvény). A baj az, hogy jelenleg senki sem tudja, hogy mivel lehet a diktatúrát megdönteni és mit kéne tenni e cél érdekében.

    Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)