Két különböző dologról van szó. A menekültek a terrorizmus áldozatai. Nem azonosak a terroristákkal. Ugyanannak a terrorizmusnak az áldozatai, amitől fél Európa. Az azonosítás alapja, hogy a menekültek is muszlimok, a terrorizmus pedig az iszlámra hivatkozik. De az iszlám nem azonos a terrorizmussal, ha a terroristák iszlám hitűeket is ölnek. Ha nem akar minden muszlim terrorista lenni, akkor az iszlámból nem mindenki a gyilkolást olvassa ki. Aki a terroristáknak ellenáll, kivégzik, elüldözik. A menekült azért menekül, mert kinyilvánította, hogy nem akar terrorista lenni. Ha nem lenne terrorizmus, nem lenne menekült.

Ha az iszlám egésze terrorizmus lenne, minden muszlim terrorista lenne. A muszlimok milliárdos létszámához képest a terroristák száma elenyésző.

Teljesen mindegy, mit mondanak a Korán fejezetei, amelyeket gyakran idéznek. Nem mindenki úgy értelmezi azokat. A Bibliából is tudnék idézni olyanokat, amelyek alapján népirtásokat hajtottak végre. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem lehet minden muszlimot a terrorizmussal azonosítani. A terrorizmus elől menekülők léte cáfolja, hogy az iszlám a terrorizmussal azonos. Ha nem minden muszlim terrorista, megbukott a kollektív bűnösség és az iszlám terrorizmussal való azonosításának teóriája.

Ennek gyakorlatias következményei vannak. A terrorizmus Európa és a menekültek közös ellensége. A menekülteket be kell fogadni, Európa mellé kell állítani, és a terrorizmus ellen velük együtt kell harcolni. Nem igaz, hogy a muszlimok akkor is a terroristák pártján állnak, ha maguk nem azok. Ezekre a menekültekre ez nem érvényes. Ők látták, mi a terrorizmus, mi a szélsőséges iszlám. Nekik köszönhetik, hogy elveszítették mindenüket, sokan a családjukat is. Ha Európa a terrorizmus elől menekülőket a terroristákkal azonosítja, önbeteljesítő jóslatként terroristává teszi őket.

A menekültek otthont keresnek. Ha vallásuk miatt nem diszkriminálják őket, megadnak nekik mindent, ami a menekülteknek jár, integrálódni akarnak. Ha ezt a lehetőséget megvonják tőlük, ha harmadrangú polgárai lesznek új hazájuknak, azzal Európa a szélsőséges hitszónokok karmaiba löki őket. Ha nem őket, akkor majd a gyermekeiket. Ebből a helyzetből alakultak ki a második- és harmadik generációs lázadók, gettók, amelyek ellenkultúrájukkal a többségi társadalmat veszélyeztetik. Ha a többség kirekeszt vallási, faji kisebbségeket, vagy bőrszín alapján különböztet meg népcsoportokat, minden országban kialakulnak kisebbségi gettók, amelyek tagjai gyűlölettel tekintenek a többségre.

Ez nem muszlimkérdés

A párizsi merénylet célja az, hogy a szélsőjobboldal világnézete legyen Európa közfelfogása: azonosítsák a menekülteket a terroristákkal, az iszlámot a terrorizmussal. Legyen globális háború a terroristák és a liberális Nyugat között. Ez egybeesik az európai szélsőbb érdekeivel és szándékaival, akik az iszlám fenyegetést akarják felhasználni a liberális Európa szétverésére. A fajgyűlölet, a rasszizmus és az idegenellenesség mellett a liberális demokrácia bűnbakká tétele ajándék. Ha a muszlimokat démonizálják, van mitől megvédeni Európát. Ha veszélynek állíthatnak be minden muszlimot, akkor ezt a veszélyt a szabadság és a liberális demokrácia jogegyenlősége, multikulturális nyitottsága okozzza.

A fasizmus mindig veszélyhelyzetre adott válasz. Mindig kiderül, hogy a veszélyhelyzetet maguk a fasiszták vizionálták, hogy megszerezzék a hatalmat. A hiszterizálás vége mindig népirtás. Ez a felfogás háborúba kergeti Európát. A háborúhoz fasiszták kellenek, a fasisztáknak pedig háborúra van szükségük. Mindehhez az idegentől, a mástól való félelmet, és az iszlámnak a terrorral való azonosítását használják fel. Európának nemcsak a terrorizmus, hanem saját szélsőségesei ellen is harcolnia kell. A terroristák és az európai szélsőjobboldal érdekei azonosak.

Ezek közül néhány helyen már a szélsőjobb van hatalmon, mint Magyarországon. Orbán és az európai szélsőjobb a terroristák sikereiben érdekelt, hogy megdöntsék a szabad Európát, és az általuk vizionált veszélytől ők “mentsék meg”. Ne legyen más választás, mint visszatérés a fasizmushoz. Ha Európa nem a befogadást választja a menekültekkel szemben, hanem a gyilkosaikkal azonosítja őket, a menekültek két szék közül a pad alá esnek, vagy az elutasítottság miatt igazolva látják a terror ideológiáját és a terroristák oldalára állnak. Ezzel szemben Európa úgy védekezhet, ha megőrzi nyitottságát, befogadó magatartását, sokszínűségét és egyenlő jogokat biztosító szabadságát. Vigyázz Európa: a veszélyt nem azok jelentik, akik terrorakciókat hajtanak végre, hanem akik azt mondják: “veszélyben vagyunk.”

A ház, amely meghasonlik magával, elpusztul. Ha a szabadság Európája megtagadja az elveit, elpusztul. Ha a fasisztáknak és a hisztérikusoknak ad igazat, megnyitja az ajtót a fasiszták, a háború és a nyomor előtt. Ha minden muszlimot a terroristákkal, az iszlámot pedig a terrorizmussal azonosítanak, a logika végén a “végső megoldás” áll. A muszlimok létezése önmagában veszélyt jelent, a rettegés és bizonytalanság nem tartható fenn. Hetven évvel ezelőtt a zsidók jelentették ugyanezt. A “végső megoldás” a teljes kitelepítésük, rabszolgasorsba hajtásuk, táborokba, gettókba terelésük, esetleg megölésük.

Ezt akarják kiprovokálni kívülről a terroristák, belülről a liberális demokráciát támadó szélsőjobb. Ez háborúhoz vezet, amelynek nincs győztese, amelybe Európa belepusztul. Mindennek az alapja olyan teória, amely vallási intolerancián, rasszizmuson és gyűlöleten alapul. Ez szembenáll a európai értékekkel, érzelmi uszítás minden racionális érv ellenére a hatalom érdekében. Szomorú, hogy olyanról kell beszélni, ami a világ számos részén működik. Aki azt állítja, hogy nem lehet integrálni a muszlimokat, hazudik. Nem lehet asszimilálni őket, de nem is kell, integrálni viszont lehet. Vannak békés, szorgalmas, a liberális társadalomba kiválóan beilleszkedő muszlimok, és ők alkotják a többséget. Amerikában nem volt több muszlim merénylet vagy lövöldözés, mint amelyeket nem muszlimok követtek el. Ellenkezőleg.

A terrorizmusnak különböző formái vannak. Nemcsak a fegyveres harc terrorizmus. Terrorizmus az Európai Unió szabadsága, a liberális európai értékek elleni támadás is, amelynek célja olyan új típusú fasiszta rendszerek létrehozása, amilyen Magyarország. Orbán ugyanolyan terrorista, mint bármelyik párizsi lövöldöző, csak a terror eszköze más. Orbán terrorizmusába nem fizikailag hal meg sok ember, hanem lelkileg, jellemében, emberi méltóságában. Akik megölnek száz embert, legyen bármilyen tragikus és megrázó, nem tudják a szabadságában erős Európát megdönteni. De a verbális terrort alkalmazó fasiszták, akik a tömeglélektanra épülő náci retorikát használják, igen. Az érzelmeket felkorbácsoló uszítók veszélyesebbek, mint az utcai lövöldözők. Orbán veszélyesebb Európára, mint az Iszlám Állam.

Ha a Nyugat egyenlő mércével mér és egyenlő jogokat ad, azzal tudja cáfolni a szélsőséges hitszónokok hazugságait. Ez az európai menekültpolitika, a megkülönböztetés nélküli bánásmód és befogadás. Ez semmit nem változott. Hazugság, hogy Európa belátta “Orbán igazát”, s ma már ugyanazt mondják, mint Orbán. Orbán vallási és faji alapon minden menekültet elutasít. Európa megvizsgálja, kik a valóban menekültek, és a menekültáradatot a befogadóképesség fizikai korlátai miatt akarják csökkenteni.

Ez nem ugyanaz, mint amit Orbán Magyarországa tesz, amely egyetlen muszlim menekültet sem fogad be vallási és faji alapon. Ez ellentétben áll az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és minden nemzetközi egyezménnyel. Kerítés és kerítés között is különbség van: ha a kerítés arra szolgál, hogy a menekülteket regisztrálni tudják, nyilvántartsák, kérelmeiket törvényesen elbírálják (nem úgy, mint Orbán rögtönítélő bíróságai), az nem ugyanaz, mint amikor a kerítés azt a célt szolgálja, mint az állatok távoltartása a veteményeskerttől.

Soha senki nem mondta, hogy a nem életveszély elől menekülők szabadon vándorolhatnak Európába. A vízumtörvények érvényesek. Nem változott a menekültek megítélése, hogy Németország kivizsgálja mindenki ügyét, s akik nem felelnek meg a nemzetközi egyezményeknek, azokat visszaszállítják oda, ahonnan jöttek. A cél elsősorban az, hogy a háborús zónákat megszüntessék, hogy ne kelljen tömegesen elmenekülni. Ebben a párizsi terrortámadás hozhat fordulatot, mert ezek után Európa nem teheti meg, hogy Amerikára vár, és ha Amerika nem indít szárazföldi támadást, akkor az Iszlám Állam azt csinál, amit akar.

A párizsi terrortámadás érthetően felkorbácsolja a kedélyeket, ez volt a célja. A párizsi áldozatok hiába haltak meg, ha az európai közvélemény a terrort a menekültekkel és minden muszlimmal azonosítja. Ha ez megtörténik, a terroristák győztek. A terroristák globális háborút akarnak, amelyben ők katonának képzelik magukat. Ezzel szemben köztörvényes bűnözők, akiket egyenként kell levadászni. Ha Európa “erős kéz” után kiált, elveszítette a terrorizmus elleni háborút. Európa demokráciáit úgy kell megvédeni erős kézzel, hogy a demokrácia megmaradjon. Ha a menekültek és az Európában élő muszlimok kollektíven lesznek felelősök terrorista bűnözők tetteiért, akkor a demokráciát belülről szétverik az Orbán-féle szélsőjobboldaliak, neonácik és fasiszták.

Tartsunk önvizsgálatot

Hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, feltehetjük magunknak a kérdést, hogy az emberi jogok védelmezőiként nem doktriner módon védelmezzük-e a menekültekkel szembeni emberséges bánásmódot? Nem ássuk-e valóban Európa sírját, ha nem szabunk gátat a muszlim menekültek áradatának? Nem az iszlám terrorizmus ötödik hadoszlopaként Európába terelt tömegekről van-e szó, amelyek majd belülről kényszerítik a muszlim törvényeket az európai lakosságra?

Gondolkodjunk.

Ha nem lenne háború, csak menekült, jogos lenne az aggodalom, hogy ezeket küldték. A háború régóta zajlik, nem azért indult, hogy menekültek árasszák el Európát. Az összeesküvés-elméletek izgalmasak lehetnek a krimiolvasóknak, de még egyetlen ténnyel soha senki nem támasztotta alá. Egyik szerint a muszlimok összeesküvése küldi Európába a menekült családokat, másik szerint a muszlimok ellenségeinek összeesküvése áll az egész mögött. A legbutább elméletet a magyar miniszterelnök terjeszti, aki szerint Soros és társai akarják Európát leigázni, ezért támadják az amúgy zsidó liberálisnak tartott Európát, ami már általuk “le van igázva”.

Vajon a muszlimok valóban megváltoztathatják Európát és saját törvényeiket kényszeríthetik az európaiakra? Amíg liberális demokrácia van, amely a multikulturalizmust, a sokszínűséget, a szabadságot és az egyenlőséget védi, addig nem. Ez a szabadság védi a muszlimokat is, de azokat is, akik nem muszlimok. A törökök sem tudták megváltoztatni Magyarországot 150 év alatt, sem a németeket a török vendéhgmunkások. A vallási és etnikai konfliktusoknak nem a multikulturalizmus az oka, hanem a nacionalizmus. A multikulturalizmus ellenségei okozzák a feszültségeket, mert nem képesek elfogadni, hogy mások is éljenek mellettük.

A terrortámadásra adott helyes válasz, ha nem bezárkózik Európa a terrorizmus elől menekülő muszlimokkal szemben, hanem befogadja és maga mellé állítja őket. Ezért nem erősíteni kell a nacionalizmusokat, hanem oldani, különben a gyűlölet elborít mindent, és esztelen öldöklés kezdődik a világban. Akkor beszélhetnénk Európa szándékos megszállásáról és iszlamizációjáról, ha nem lenne háborús helyzet Szíriában, ahonnan menekülni kell. De ezek az emberek valóban életveszély elől menekülnek. Filmfelvételek sokasága mutatja a népirtást, ami elől a tengerbefulladás veszélyét is vállalva menekülnek. Farizeus magatartás azt állítani, miért nem maradnak Törökországban, mert egyrészt sokan ott maradnak, mászrészt a törökországi menekülttáborokban nem lehet leélni egy életet.

Szörnyűséges a nyugati civilizáció elleni párizsi támadás, de ezek a menekültek ezt naponta átélték. Tisztában vagyunk a párizsi támadás brutalitása mellett a jelentőségével is, hiszen ez a nyugati civilizáció elleni hadüzenet, amely alapjaiban rengeti meg a nyugati világot. De Szíriában naponta többen haltak meg, mint most Párizsban, és erről nem nagyon akar tudomást venni az európaiak egy része. Nem lehet azt állítani, hogy ezek álmenekültek, akiket Európába szerveznek (utálattól függően a kinek legellenszenvesebb “tudjukkik”). Csecsemőkkel nem lehetne útra indítani ezeket az embereket, akik kétségbeesetten hagytak oda mindent.

Az Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata kijelöli a lehetséges viszonyt olyanokkal szemben, akik háborús népirtás elől menekülnek. Az emberség kijelöli a magatartásunkat menekülő, fáradt, kimerült nőkkel, gyermekekkel szemben. Egy anyán, családon, gyermeken akkor is segíteni kell, ha más a vallása. Egy kisgyermekkel nem viselkedhet embertelenül és részvetlenül senki, mert azt feltételezi, hogy a gyermek majd terrorista lesz, ha felnő. Az sok mindentől függ, mi lesz egy gyerekből, nagyrészt azokon múlik, akik most találkoznak vele. Aki Röszkére emlékszik, az még lehet terrorista, de nem azért, mert annak született. Orbán tette azzá.

A menekültek ellen uszítók pontosan úgy viselkednek, amivel a menekültek ellen riogatnak. Ha Európa az iszlám egészét a terrorizmussal azonosítja, a menekülőkben terroristaveszélyt lát, a hamis félelem gyilkossá teszi őket. Több embert fognak megölni, mint amire a terroristák valaha képesek lennének, és olyan fasiszta elnyomó szörnyállamokat hoznak létre, amire a menekült muszlimok soha nem lennének képesek. A legfontosabb, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, a józanságát és az emberségét. Aztán kíméletlenül vegye fel a harcot az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A tényleges terroristák elleni szárazföldi harc elmulasztása az uszítóknak kedvez. Ideje felülbírálni Amerika terror elleni háborújához való viszonyt, és abbahagyni az amerikaellenes uszítást.

Magyarok pedig gondolkodhatnának azon, ki nem tartja tiszteletben a törvényeket, ki veszi el a munkájukat, a pénzüket, a vagyonukat, ki nem tartja tiszteletben a kultúrájukat. Őket kellene kerítés helyett rács mögé tenni.

 

44 hozzászólás : Bartus László: A menekültválság és a terrorizmus

 1. bunkocska te draga

  November 16th, 2015

  Ha több a muszlim áldozata a muszlim terroristáknak, akkor miről is beszél Orbán? Össze lehetne már számolni, hányan haltak meg közel-keleti mecsetek környékén, ahol öngyilkos merénylők robbantották föl magukat.

  Reply
 2. bunkocska te draga

  November 16th, 2015

  A Le Monde beszámol egy párizsi apáról, aki Szíriáig elment, hogy kimentse a fiát az IÁ-ból, de nem sikerült neki. Persze Orbánék szerint az ilyen sztori biztos mind hoax, és most az elfogott merénylők családja csak hazudja, hogy nem tudtak a gyerek viselt dogairól …

  Reply
 3. Light

  November 16th, 2015

  Abból, hogy az iszlámnak több muszlim, mint nem muszlim áldozata van, hogyan következik az, hogy az iszlám jó és békességes? Valahol lemaradtam.

  Reply
  • Admin

   November 16th, 2015

   Úgy, hogy aki a terrorizmus civil áldozata, az nem terrorista. Akkor az egész iszlám nem azonos a terrorizmussal.

   Reply
   • Light

    November 17th, 2015

    “A nem az egész iszlám terrorista” és “az iszlám békességes” messze vannak egymástól.

    Nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy a szervezetet, amellyel a cikk szerint is harcban áll a nyugati világ, nem úgy hívják, hogy a Terrorista Állam. Meg úgy se, hogy a Taoista Állam. Se nem Japán Zenista Állam.

    Hanem úgy, hogy Iszlám Állam.

    Vajon miért?

    Azán a terrorizmus mellett ott van még a nők elnyomása, szegregálása, büntetlen megerőszakolása, és a halálra kövezés vagy halálbüntetés. Ezek is jelemzői az iszlám országoknak. Az egész térségben Izrael a kivétel. Vajon ez hogy lehet?

    Reply
    • Admin

     November 17th, 2015

     A gyilkos csőcseléket se gyilkos csőcseléknek, hanem kereszteseknek hívták, aztán semmi köze nem volt a kereszténységhez.

     Reply
     • Light

      November 17th, 2015

      A te általad (és számos normális szekta által) értelmezett kereszténységhez nem sok köze volt. Csak éppen a kereszténység legnagyobb egyházából, a katolicizmusból származott.

      Az nem érdemi diskurzus, ha olyan dolgokat cáfol az ember, amiket a másik fél nem jelentett ki. Biztos van pár analfabéta, aki azt írta, hogy minden muszlim terrorista. Épeszű ember ilyet nem ír.

      Egész mást jelent, mint azt, hogy “valami baj van az iszlámmal”.

      A “semmi baj nincs az iszlámmal”, és a “minden muszlim terrorista” között van rengeteg átmenet.

      Az is logikai hiba, hogy az fanatikus muszlimok által leölt békés muszlimok bizonyítják, hogy nem az iszlámmal van baj.

      Ez akkor lehetne igaz, ha a többi vallásban hasonló arányban fordulna elő, hogy a hívők egy csoportja szervezetten gyilkolja a többieket.

      Ha azonban a buddhista, taoista, adventista, kabbalista hívők egy kis csoportja sem rohangál szervezetten, bombával és gépfegyverrel, és nem öli halomba a többi embert, akkor nem igaz az az állítás, hogy az iszlám csak egy vallás, akár a többi, és nincs vele baj.

     • Admin

      November 18th, 2015

      Ugyan már, a katolicizmus 1500 éven át gyilkolta a többieket. Nem elég?

    • bunkocska te draga

     November 17th, 2015

     Ha már említetted. A nagy világvallások közül az iszlám áll a legközelebb a kereszténységhez. A buddhizmus már egy teljesen más “tészta”. Jelenleg sokkal nagyobb kárt okoznak Európában a mindenféle teozófia álarcában keringő ezoterikus nézetek, amelyek kimondott célja, hogy összeházasítsák a Krisztus vallását az újjászületéssel. Hányan lesznek drogosok meg öngyilkosok, mondván, hogy majd a következő élet úgyis ott van? Ismerek ilyet. Van olyan, aki szerint Jézusnak is volt előző élete!
     2. Izraelben (az ókoriban) mindig köveztek meg nőket. Az újkori Izrael, ha jól tudom, egy szekuláris, liberális állam.

     Reply
     • Light

      November 19th, 2015

      Én nem ismerek egy ezoterikus tant sem, amelyik azt mondja, hogy nem baj, ha öngyilkos vagy drogos leszel. De azt mondod, hogy ismersz ilyen embert.

      Ezzel pont azt támasztod alá, amit mondok.

      Ha az iszlám szélsőséges esetben, problémás emberekből robbantós terroristát csinál, valamelyik ezoterikus vallás meg szélsőséges esetben, problémás emberekből öngyilkost vagy drogost csinál, akkor köszönöm, én az ezoterikus szomszédokat szeretnék.

     • bunkocska te draga

      November 19th, 2015

      A gnosztikus halálkultusz jelen van teozófiai álarcban, pl. az antropozófiában. Pszichiátereknek vannak dolgozatai, amik az ezotériába belezakkant páciensek kálváriájáról szólnak. Még azt a közismertebb tényt említeném meg, mikor Waldorf-szülők nem oltatják be, nem viszik kezelésre a gyereküket, ilyen “Isten adta, isten elvette” alapon. Más. A szüleim még a Kádár-rendszerben ismertek egy Jehova tanúi apát, akinek falhoz nyomta a gyerekét az autó, de nem engedte meg az orvosi életmentő beavatkozást! Az akkori rendszerben nem tudom, hogyan úszta meg börtön nélkül!

     • bunkocska te draga

      November 19th, 2015

      Még annyit az előzőhöz, hogy vannak gyilkos vallások, öngyilkos szekták. A nagy világvallások döntően nem ilyenek, hiszen rég kihaltak volna a társadalmaik. Kivétel a katolikus, amelyik tényleg a kihalás felé halad.

    • bunkocska te draga

     November 17th, 2015

     Bocsánat, fentebb siettem, azt akartam írni, hogy az ókori Izraelben mindig is volt halálbüntetés, nem tudom, milyen gyakorisággal. Jézust többször is meg akarták így büntetni istenkáromlásért. Ha Izrael nem szűnt volna meg hosszú időre, mint állam, szerintem ugyanaz játszódott volna le, mint a mai iszlám államokban. Egyre kevesebb halálos ítéletet hajtanak végre, és mellőzik a brutális kivégzési módokat. Jellemzően ott bíráskodnak önkényesen ilyen módszerrel, ahol gyenge az államhatalom vagy megszűnt, pl. Afganisztán.

     Reply
  • bunkocska te draga

   November 16th, 2015

   Szerintem úgy következik, hogy az iszlám terroristák a békés muszlimokat is ellenségüknek tartják. Nem tudják elfogadni, hogy vannak olyan muszlimok, akik nem akarják tűzzel-vassal terjeszteni a vallásukat.

   Reply
   • Light

    November 17th, 2015

    Ha tanulmányozod a Koránt, akkor két dologra fogsz rájönni. Az egyik az lesz, nem a “radikális” (robbantós), hanem a “békés” muszlimok követik az írást.

    A másik, amire rájössz, hogy ez hosszú távon még ijesztőbb.

    Az iszlám a föld teljes áttérítését írja elő, és azt, hogy amíg a muszlimok egy területen kisebbségben vannak, hazudjanak.

    http://www.billionbibles.org/sharia/islam-expansion.html

    Reply
    • Admin

     November 18th, 2015

     A kereszténység is a föld teljes megtérítését tűzi ki célul, tegyetek tanítványokká minden népeket. Nem akarom védeni az iszlámot, elég sok szörnyűséget elkövetnek ennek a nevében is. De ha ezt a logikát elfogadjuk, amit mondasz, akkor annak mészárlás a vége. Mindig is az volt.

     Reply
    • bunkocska te draga

     November 18th, 2015

     Te iszlamofóbiás vagy, így hiába mondunk bármit.
     Más. Az iszlámmal akkor van baj, ha a politika saját céljaira használja fel. A katolicizmus maga a politika.
     Nem kell a kereszténységet megvédeni, a kereszténység köszöni szépen, jól elvan!
     Lehet, hogy Európa nem a kereszténységtől lett az ami, hanem az individualista, lázadó tehetségeitől, akik akár még a Bibliát is megkérdőjelezték időnként.

     Reply
    • bunkocska te draga

     November 18th, 2015

     Nekem ez a honlap nem igazán tűnik hitelesnek és tudományosnak, inkább olyan mintha egy angolra fordított Hetek cikket olvasnék. Emellett próbálom megérteni, hogy te mitől félsz. Valami olyasmitől, hogy egy muszlim, ha komolyan veszi a vallását, akkor csakis pillanatnyi érdekből képes elviselni a nem-muszlim embereket maga körül, a világban. Csak azért mert Mohamed próféta egyszer azt képzelte a sivatagban, hogy csakis az az egyetlen üdvözítő út, amit képvisel. Szerintem gondolkodj el azon, hogy mekkora realitása van ennek az elképzelésnek. Ez olyan, mintha pl. egy keresztény soha egy Dosztojevszkij-kötetet a kezébe nem venne, mert csak a Bibliát merné olvasni.

     Reply
 4. Maggdy

  November 18th, 2015

  Erről jut eszembe, Witold Waszczykowski sem azonos lengyelországgal. Velem is megtörtént (bár nem jellemzően) hogy hirtelen felindulásomban kijelentettem “a lengyel egy idióta” ,”a lengyel ötlettel abszolut nem értek egyet” , “nem tetszik a lengyel ötlet”. Vagy hogy is van ez?
  Konkrétan azzal a hírrel kapcsolatban reagáltam így, amelyik arról számol be, hogy Witold Waszczykowski, aki a lengyel kormány kinevezésére váró kijelölt külügyminisztere, a lengyel köztévében beszélt vasárnap este, szerinte az Európába érkező szíriai bevándorlók felállíthatnának egy hadsereget, amely harcba száll hazájuk szabadságáért. “Elkellene kerülni azt a helyzetet, amelyben “mi Szíriába küldjük harcolni a katonáinkat, miközben szíriaiak százezrei a kávéjukat iszogatják az Unter den Lindenen” (Berlin központjának egy főutcáján) vagy Európa más városaiban, iPadek helyett gépfegyverrel kellene szaladgálniuk, úgy képzelte, hogy itt Európában biztosítani kellene számukra a kiképzést és gondolom, hogy ennek az idióta ötletnek a beteljesítéséhez fegyvert is itt kapnának, mert hol máshol? (Mentségemre, hogy a lengyel nevét úgy másoltam ide egy másik online újságból, fejből nem tudnám ide írni, azt sem tudom, hogy melyik a vezeték neve kettő közül, azt sem tudom, hogy náluk is úgy van e a névviselés, mint magyarországon, avagy az “első név” az utolsó, és az “utolsó név” az első? Nekem ő csak a “lengyelek” marad.)

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 19th, 2015

   Képezzék ki a törökországi menekülttáborokban lévőket, azok kétmillióan vannak. A legjobb esetben is pár tízezer európai menekülttel még egy partraszállást sem tudnának végrehajtani. Akik már túlélték a világ egyik leghalálosabb menekültútvonalát a Földközi-tengeren, nem hinném, hogy hajóra szállnának visszafelé.

   Reply
   • Maggdy

    November 21st, 2015

    Szerintem senkit nem kell kiképezni, ha rajtam múlna betiltanám az összes katonaságot a Földön, kezdve a NATO-val. Egyébként is nagyon bosszantó számomra, mikor valaki meg akarja határozni, hogy kimás menjen katonának. Menjen aki mondja! Egyébként, nem gondolod, hogy hátrányos megkülönböztetés, ha ilyen könnyelműen kijelentjük “őkk menjenek harcolni, és kockáztassák az éleéletüket”, miközben erre fentebb és nyugatabbra már alapvető emberi jog megválasztani, hogy akar e valaki bevonulni vagy nem, azaz ÖNKÉNTES a katonaság. Ha azt akarjuk, hogy ők is élhessenek a mienkhez hasonló szabadság jogokkal, akkor olyan bánásmódban kell részesíteni őket. “Szerencséd”, hogy valamelyik hozzászólásodban utaltál a korodra, amiből kiderült számomra, hogy nagyon fiatal vagy még, ne tudd meg, milyen felháborító amiket írsz néha, de korodra való tekintettel nem írom ide amit egy 20 évvel öregebb megkapna tőlem. El tudom képzelni, mi következik ezután, beindul a nagy hazafias szellemgépgyár, mint nálunk a hungarista mozgalom, és elkezdik őket meggyőzni, hogy a haza így meg úgy meg ennyi meg annyi vért megér és önfeláldozást, utána pedig majd csodálkozik vala a sok baromagy, hogy “ezek” magukat is megölik szándékosan, ha támadnak.

    Reply
    • bunkocska te draga

     December 2nd, 2015

     Szerintem rajtad kívül mindenkinek átjött a soraimban megbúvó irónia. A lengyel választásokon győztes Kaczinsky-párt, mint Orbánék testvérpártja, feltehetően politikai propagandára használja a menekültválságot.

     Reply
     • Maggdy

      December 2nd, 2015

      Örülök, hogy nem gondoltad komolyan, azonban így, az én értékrendem szerint ez inkább cinizmus. Mindennek meg van a maga ideje és helye, a menekült ügy pedig pont olyan, amiből nem lehet viccet csinálni, legalábbis én nem tenném soha, bocs…néha előfordul velem is, hogy magamból indulok ki.

     • bunkocska te draga

      December 3rd, 2015

      Feltehetően a lengyel hogyishíjják arra célzott, hogy a szíriai civilek itt melegítik a s.ggüket, míg lengyel katonák az életüket kockáztatják. Ez úgy csúsztatás, ahogy van. Erre mit lehet írni?

 5. Light

  November 19th, 2015

  Nem tudom, miért jöttök elő a kereszténységgel meg az ókori Izraellel. Többször leírtam, hogy a kereszténység se volt jobb. Abban is megegyeztünk, hogy a a 70 évvel ezelőtt történtekben szerepe volt. De azért újra és újra előjön.

  Pont azt írtam, hogy végre, nagy nehezen nyugat kimászott egy sötétségből, és nem hiányzik neki még egy.

  Ami nem azt jelenti, hogy ne engedjen be menekülteket.

  Meg kéne tanulni megkülönböztetni egy probléma felvetését attól, hogy azt hiszitek, hogy valaki megoldási javaslattal állt elő.

  Számomra a sötétség nem az öngyilkos merénylőknél, hanem a férfi-nő szegregációnál kezdődik. Amire az sem megoldás, ha betiltja egy ország a csador viselését, mert ha a nő tényleg hordani akarja, akkor a szabadságjogában korlátozzuk vele. De ha nem kezd vele semmit, akkor az a szabadság, amit létrehoztunk, veszélybe kerül.

  Amikor egy vita során azok az érvek hangazanak el, hogy “te ilyen vagy olyan fóbiás vagy”, vagy az, hogy “a te logikádnak vérengzés lesz a vége”, akkor én inkább kiszállok, mert ezek szörnyű alacsony színvonaló érvek. Aki a személyeskedést kezdi, annál fogyott el az intellektuális muníció. Ami azért is szomorú, mert vannak jó érveitek is, amiről lehetne beszélni.

  A logikámnak egyébként soha nem volt vérengzés a vége, mert azok, akik vérengzenek, nem gondolkodnak úgy, mint én. Például nem vetik össze a vallásokat a memetika elmélettel, a tudat alatti pszichológiával, stb, hanem meg akarják mondani másoknak, hogy mit kell tenni.

  A memetikáig ma sem jutottunk el, mert ebből így ennyi elég is volt.

  Reply
  • Admin

   November 19th, 2015

   Nem igaz, hogy “a kereszténység sem volt jobb”, mert az nem kereszténység volt, ez a lényeg. Csak a kereszténységre hivatkozva öltek, viszont találtak a Bibliában olyan verseket, amelyekből ezt igazolták.

   Reply
  • Maggdy

   November 19th, 2015

   Szeretném megjegyezni, ha már a csador betoiltása itt szóba került és szabadság
   jogokkal van összefüggésbe hozva, hogy én találtam elfogadható érvet a tiltás mellett. Nem éppsn divatdiktálás a cél, vagy vallásos jelkép elleni “merénylet”, hanem ez egy több funkciós biztonsági óvintézkedés, elsősorban védik az esetleges támadások ellen azok viselőjét, főleg egyetemeken nem nézték jó szemmel. A muszlimokat ért terrortámadások – mert Franciaországban ilyen esetek is előfordulnak évtizedek óta “szép” számban, csak azt nem mindég “terror cselelmény”-ként könyvelik el – bajmegelőzés okából vezettékbe a tilalmat, másrész olyan fejfedőről van szó, amely a teljes arcot takarja, a szemelnél van két nyiílás, de ott is fátyollal takarva a szemek. Ezzel az a gond, hogy a kamerákkal nem lehetséges az arc alapján történő személyazonosítás, avagy egy terrorista is besétálhatna az iskolába, vagy egy ártatlan muzulmán lány, aki puszta hirdetett identitásával veszélyeztetné a többi fiatal testi épségét is, mert fokozottan ki van téve a támadásoknak, mint egy eleven céltábla.

   Reply
   • bunkocska te draga

    November 19th, 2015

    Nekem még mindkét nagymamám fejkendős volt, általában utcán és otthon is viselték, viszont fiatalkorukból csak kendőtlen fényképek maradtak róluk. A törökös mintás volt a kedvencük, alkalomra nájlonkendővel oldották meg az elegáns viseletet vagy daueroltattak. Télen vastag, szövött kék, zöld és kockás darabokat hordtak, soha nem láttam őket sapkában.

    Reply
    • bunkocska te draga

     November 19th, 2015

     Félreértések elkerülése végett: magyar, római katolikus asszonyokról beszélek.

     Reply
  • bunkocska te draga

   November 19th, 2015

   A szabad világban hányan akarnak csadort hordani? Ha Franciaországban harmincan, már sokat mondok. Mintha feltételeznéd, hogy mondjuk egy török nő, aki farmerban jár, az nem önszántából teszi, és mihelyt lehet, önként visszamenne a középkorba!

   Reply
   • Maggdy

    November 20th, 2015

    Kicsit nehezen tájékozódok itt a hozzászólás szálakon, de gondolom ezt nem nekem válaszoltad. A helyzet az, hogy mobiltelefonnal netezek, és bizonyára nem azt látom a kis kijelzőn, ami egy számítógép monitoron megjelenik, az írás is nehézkes ezen a weblapon így.
    Egyetértek egyébként, reálisnak tűnik a tipp, miszerint kb. 30-an akarhatnak csadort hordani. Én egészen egy héttel ezelőttig , Budapesten a Keleti pályaudvaron száltam át a metróról metróra naponra kétszer, munkába menet és jövet, több száz menekültet láttam, de csadorban egyetlen nőt sem, csak fejkendő volt rajtuk, az egész arcuk szabadon volt. Bár úgy tudom, hogy az arc takarása csak a hajadonokra vonatkozik, de ebben nem vagyok biztos. Valószínübbnek gondolom, hogy a többszáz éves hagyományokat az átlag ott is rugalmasan kezeli, mint ahogy mi sem járunk már lóháton, remélhetőleg a külföldi országok ezt észrevették.

    Reply
    • bunkocska te draga

     November 20th, 2015

     Light erre azt mondaná, hogy azért nem áldozunk lovat (ha időközben nem tértünk volna át a kereszténységre), mert szekuláris államban élünk, amit az ateisták találtak ki. Ez így nem biztos, hogy teljesen igaz. Az ókorban hány példa van rá, hogy a társadalom szétválasztotta az állami és a vallási vezetést. Hogy mást ne mondjak, a honfoglaló magyaroknál ott volt a gyula meg a kündü. Rómában a Pontifex maximus, amíg a cézárok nem nyilvánították magukat isteninek és főpapnak. A régiek sem voltak hülyék, tudhatták mivel jár, ha a törzs varázslója korlátlan hatalmat kap. A bagdadi kalifa is csak a közösség katonai vezetőjének számított, amíg el nem kezdtek veszekedni a különböző iszlám irányzatok képviselői, hogy ki is számít Mohamed próféta utódjának.

     Reply
    • bunkocska te draga

     November 20th, 2015

     Bartus itt kifejti, hogy a kereszténység akkor kezdett kisiklani, mikor Jézus nem tért vissza, és elfogytak azok is, akik még életükben látták a kortársait. Lábra kaptak olyan mítoszok, hogy nem is jön vissza, és a püspököket hagyta itt maga helyett. A közösségekben hatalomhoz jutó püspökökre fölfigyelt a római vezetés, és előbb államvallássá, majd egyetlen államvallássá tették a katolikust (akkor már így hívták magukat) a római cézárok.
     “A Biblia beszél arról, hogy Jézus Krisztus visszajön majd a földre, megítéli a nemzeteket és ezer évig uralkodik a földön. …
     Szent Ágoston, a világ legpusztítóbb hatású és legnagyobb eretneke (Semjén Zsolt legnagyobb kedvence) azt találta ki, hogy a Messiás nem jön vissza személyesen, hanem az uralkodást maga helyett az egyházra bízta a földön. A Millennium már elkezdődött, itt van az ezeréves királyság, és az egyháznak kell Isten uralmát megvalósítania a földön. Ezért az államnak engedelmeskedni kell az egyháznak, különben Istennel fordul szembe. Ez az elmélet az egyház és az állam összefonódásának az alapja.”

     http://nepszava.com/2013/10/velemeny/orban-keresztenysege.html

     Reply
     • Admin

      November 20th, 2015

      Nem azt mondtam, hogy “a kereszténység akkor kezdett kisiklani, mikor Jézus nem tért vissza, és elfogytak azok is, akik még életükben látták a kortársait”. Jézus visszatér, amikor annak rendelt ideje van. Mindig voltak igaz keresztények, akiket üldöztek a hamis névleges keresztények. A katolicizmus nem kereszténység, hanem ellentéte a kereszténységnek, hamisan bitorolja a keresztény nevet.

     • bunkocska te draga

      November 23rd, 2015

      Ezt írja: “Az apostolok halála után kialakult az egyháznak egy ún. “ortodox” irányzata.” Addig nem tudtak kialakulni az ortodoxok, mert az apostolok tudták, hogy Jézus visszatér majd, mégha a távoli jövőben is, nem? Innentől az igazi kereszténység bujdokolni kényszerült, “föld alatti” mozgalommá vált. Nem volt hivatalosan igazi keresztény egyház a legújabb korig. Tiltott szekták formájában működtek, ezért nehezen juthattak el széles közönséghez, kevesen ismerhették meg. Ezt lehet a katolikusok elnyomásának is nevezni, de szerintem az őskeresztények (második, harmadik generáció) kudarcának is. Valahol írja, hogy gyengék voltak az apostolok utáni keresztények, és ezért nem tudtak ellenállni a nem újjászületettek puccsának a korai keresztény közösségekben.

 6. Maggdy

  November 19th, 2015

  Idézet a cikkből: ” ….Nem lehet asszimilálni őket, de nem is kell, integrálni viszont lehet….”

  Ha jobban belegondolunk, ezt a kijelentést lehetne bőven pontosítani, mert nem derül ki egyértelműen a mögötte rejlő gondolat. Az én ismereteim szerint az “integráció” fogalom lényege is vitatott manapság, ami kizárja azt, hogy mint lehetséges eljárás számba vehessük. De játszunk el a gondolattal, mert valamelyest már ismerve a Szerzőt, tudni véljük hogyan kell értelmezni az “integrációt” e helyen. Ha úgy értelmezzük, ahogy itt értelmezni szokás, akkor is kifogásolható a mondat megfogalmazása, mert nem kizárólag ők integrálódnak, hanem a társadalom egésze, fajra, nemre, vallási és politikai nézetekre való tekintet nélkül. Ha az integráció egy pozitív fogalom, azt is mondhatjuk, mi európaiak integrálódunk a muszlimokhoz saját hazánkban, nincs ebben semmi rossz, mégis milyen furán hangzik. Ha elköltözök az USA-ba, velem szemben annyi elvárás lesz, hogy fizessem az államnak a fizetni valókat és ne bűnözzek, nagyon kicsi az esély arra, hogy bennem potenciális országellenséget vélnek felfedezni, nem valószínű, hogy fejtörést okozok nekik, miként integrálódjanak hozzám, holott semmilyen vallás híve és gyakorlója nem vagyok és egyetlen politikai párt tagja sem vagyok, nem is voltam soha. Én mondhatom ezt is nyíltan, vajon egy muzulmán országból érkező elmondhatja e magáról ezt?

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 19th, 2015

   Pl. lehetne a kilencedikes irodalmi szöveggyűjteményben az Íliász és a Teremtés könyve mellett például egy szemelvény a Koránból meg Buddha tanításaiból. Nem tudom, hogy most mi van, a miénkben még nem volt. A tizenegyedikesben meg valami fejtegetés egy ateistától, esetleg Marx.

   Reply
 7. Light

  November 23rd, 2015

  Ha jól olvasom a híreket, eddig legalább három franciaországi terroristáról derült ki, hogy a menekültáradattal érkezett. Kettő konkrétan egy menekült hajón. Tehát nem az utolsó 500 méteren vegyültek közéjük.

  Kezd megdőlni az elmélet, hogy “a terroristák repülőgépen, első osztályon érkeznek Európába”.

  És itt nem arról van szó, hogy 500 000 ember között elvegyült három terrorista, mert három ember bárhogy be tud jönni. Hanem arról, hogy még hányan vannak közöttük. Például kérdés, hogy a napokban likvidált főszervező hogyan utazgatott oda-vissza.

  Másrészt nyolcból három az 37.5%, de fog ez még menni feljebb.

  Ez nem azt jelenti, hogy a menekültek egy jelentős része nem háborús menekült, és hogy nem kéne befogadni.

  Én a gazdasági bevándorlókról sem mondom ezt. Attól, hogy egy országban nem lőnek, még lehet borzasztó.

  Ha rajtam múlna, mindenki ott élne, ahol akar.

  Ez egy dolog.

  A másik dolog az, hogy nem feltétlenül jó ötlet hetek leforgása alatt ellenőrizetlenül beengedni több százezer embert. Főleg úgy, hogy nagy részük szándékosan eldobálta a papírjait.

  Senkit sem bíztatok arra, hogy a problémafelvetést összetévessze a megoldási javaslattal.

  Csak azt mondom, hogy az azonnal szállítsunk minden papírral nem rendelkező migránst intergalaktikus űrhajóval Németországba hozzáállásnak lehetnek nem várt következményei.

  És ezeken a következményeken utólag már késő gondolkodni.

  Ja, és hogy Kertész Ákost se zárták táborba Kanadában: a közel keleti menekültek kapcsán Kanadát is elgondolkodtatni látszik Párizs.

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 23rd, 2015

   Lehet, hogy a menekültáradattal érkeztek, de nem menekültek, hanem európai állampolgárok. Orbán szemében ez is bűn, mert ha a nagyapád érkezik a te szülőhazádba, akkor te is csak gyüttment maradsz a befogadó országban. Mondjuk ennek alapján Orbán meg román, de ez szemmel láthatóan nem zavarja.

   Reply
   • Light

    November 25th, 2015

    Egyrészt: nem, nem mind európai állampolgárok.

    Másrészt: és amikor azok, az mivel jobb? Megkapták az állampolgárságot, vagy a szüleik megkapták, cserébe lőnek és robbantanak. Ez még rosszabb.

    Reply
    • Admin

     November 25th, 2015

     Egyesek. Ezt tegyük hozzá. Mások meg nem. Máskor meg őslakos csinálja ezt.

     Reply
    • bunkocska te draga

     December 2nd, 2015

     Nem jobb, csak akkor megdől az elmélet, hogy minden szíriai fociedző családapa terrorista, ráadásul vért iszik, és a feleségedet akarja megbecsteleníteni.
     Más. Nekem úgy tűnik, kissé fideszes a logikád. “Cserébe lőnek”, ez mit akar jelenteni, ha megkérdezhetem? Csak akkor jó a bevándorló, ha szépen viselkedik? A külvárosi, szegregált, párizsi (robbantó) fiatalok nem igazi franciák? Ettől már csak egy lépés, hogy feltételezd, hogy a származása miatt ölt. Hogy másodrendű állampolgárnak tekintsd, akit lelkifurdalás nélkül lehet internálni pl. Kamenyec-Podolszkba.

     Reply
  • Maggdy

   November 26th, 2015

   Te láttál mostanában képeket Szíríáról? Javaslom, csak 5 percet szánj rá, talán beindítja a fantáziádat és könnyebben el tudod képzelni az ottani áldatlan állapotokat. https://m.youtube.com/watch?v=rsHsgAQcGac Szavakkal leírva az életkörülményeket, elmondható, hogy nincsenek életkörülmények. Az évek óta tartó háború folyamán porig rombolták szinte az összes élhető helyet. Azonban, ha neked van róla tudomásod, melyik utcában van ott működő okmányiroda, azt írd ide légy szíves. Nagyon nem tudom megérteni ezt az erőlködést a papirokért. Magyarázd már el nekem, ha nem túl nagy kérés, mégis hogyan informálnál le a szemelyes dokumentumok alapján egy arabot, ha a nemzetközi rendőrség nem kőrözi? Azt is szeretném tudni, miért gondolod, hogy a papirok valamiféle garanciát jelentenének a biztonsághoz, vagy azzal bajokat lehetne megelőzni? Végűl, de nem utolsó sorban megjegyzem, hogy a kollektív büntetést nagyon nem tudom tolerálni, ráadásul nem igazi bizonyítékomra alapozva, csak felvetésekre.
   A valós probléma a következő a témában: Szíriának most kb. a nulláról kell újrakezdeni. Az életerős fiatalok hatalmas tömege hagyta ott a romvárosokat és valószínű, ha lehet választani, akkor nem a hullák és építési törmelék eltakarítását tűzik ki életcélnak. Én nagyon meg tudom érteni azokat, akik visszanézni sem akarnak, biztos vagyok abban, hogy nem ők bombázták le lakókörnyezetüket.

   Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)