2024, június18, kedd
KezdőlapUncategorizedBartus László: A menekültválság és a terrorizmus

Bartus László: A menekültválság és a terrorizmus

-

Két különböző dologról van szó. A menekültek a terrorizmus áldozatai. Nem azonosak a terroristákkal. Ugyanannak a terrorizmusnak az áldozatai, amitől fél Európa. Az azonosítás alapja, hogy a menekültek is muszlimok, a terrorizmus pedig az iszlámra hivatkozik. De az iszlám nem azonos a terrorizmussal, ha a terroristák iszlám hitűeket is ölnek. Ha nem akar minden muszlim terrorista lenni, akkor az iszlámból nem mindenki a gyilkolást olvassa ki. Aki a terroristáknak ellenáll, kivégzik, elüldözik. A menekült azért menekül, mert kinyilvánította, hogy nem akar terrorista lenni. Ha nem lenne terrorizmus, nem lenne menekült.

Ha az iszlám egésze terrorizmus lenne, minden muszlim terrorista lenne. A muszlimok milliárdos létszámához képest a terroristák száma elenyésző.

Teljesen mindegy, mit mondanak a Korán fejezetei, amelyeket gyakran idéznek. Nem mindenki úgy értelmezi azokat. A Bibliából is tudnék idézni olyanokat, amelyek alapján népirtásokat hajtottak végre. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem lehet minden muszlimot a terrorizmussal azonosítani. A terrorizmus elől menekülők léte cáfolja, hogy az iszlám a terrorizmussal azonos. Ha nem minden muszlim terrorista, megbukott a kollektív bűnösség és az iszlám terrorizmussal való azonosításának teóriája.

Ennek gyakorlatias következményei vannak. A terrorizmus Európa és a menekültek közös ellensége. A menekülteket be kell fogadni, Európa mellé kell állítani, és a terrorizmus ellen velük együtt kell harcolni. Nem igaz, hogy a muszlimok akkor is a terroristák pártján állnak, ha maguk nem azok. Ezekre a menekültekre ez nem érvényes. Ők látták, mi a terrorizmus, mi a szélsőséges iszlám. Nekik köszönhetik, hogy elveszítették mindenüket, sokan a családjukat is. Ha Európa a terrorizmus elől menekülőket a terroristákkal azonosítja, önbeteljesítő jóslatként terroristává teszi őket.

A menekültek otthont keresnek. Ha vallásuk miatt nem diszkriminálják őket, megadnak nekik mindent, ami a menekülteknek jár, integrálódni akarnak. Ha ezt a lehetőséget megvonják tőlük, ha harmadrangú polgárai lesznek új hazájuknak, azzal Európa a szélsőséges hitszónokok karmaiba löki őket. Ha nem őket, akkor majd a gyermekeiket. Ebből a helyzetből alakultak ki a második- és harmadik generációs lázadók, gettók, amelyek ellenkultúrájukkal a többségi társadalmat veszélyeztetik. Ha a többség kirekeszt vallási, faji kisebbségeket, vagy bőrszín alapján különböztet meg népcsoportokat, minden országban kialakulnak kisebbségi gettók, amelyek tagjai gyűlölettel tekintenek a többségre.

Ez nem muszlimkérdés

A párizsi merénylet célja az, hogy a szélsőjobboldal világnézete legyen Európa közfelfogása: azonosítsák a menekülteket a terroristákkal, az iszlámot a terrorizmussal. Legyen globális háború a terroristák és a liberális Nyugat között. Ez egybeesik az európai szélsőbb érdekeivel és szándékaival, akik az iszlám fenyegetést akarják felhasználni a liberális Európa szétverésére. A fajgyűlölet, a rasszizmus és az idegenellenesség mellett a liberális demokrácia bűnbakká tétele ajándék. Ha a muszlimokat démonizálják, van mitől megvédeni Európát. Ha veszélynek állíthatnak be minden muszlimot, akkor ezt a veszélyt a szabadság és a liberális demokrácia jogegyenlősége, multikulturális nyitottsága okozzza.

A fasizmus mindig veszélyhelyzetre adott válasz. Mindig kiderül, hogy a veszélyhelyzetet maguk a fasiszták vizionálták, hogy megszerezzék a hatalmat. A hiszterizálás vége mindig népirtás. Ez a felfogás háborúba kergeti Európát. A háborúhoz fasiszták kellenek, a fasisztáknak pedig háborúra van szükségük. Mindehhez az idegentől, a mástól való félelmet, és az iszlámnak a terrorral való azonosítását használják fel. Európának nemcsak a terrorizmus, hanem saját szélsőségesei ellen is harcolnia kell. A terroristák és az európai szélsőjobboldal érdekei azonosak.

Ezek közül néhány helyen már a szélsőjobb van hatalmon, mint Magyarországon. Orbán és az európai szélsőjobb a terroristák sikereiben érdekelt, hogy megdöntsék a szabad Európát, és az általuk vizionált veszélytől ők „mentsék meg”. Ne legyen más választás, mint visszatérés a fasizmushoz. Ha Európa nem a befogadást választja a menekültekkel szemben, hanem a gyilkosaikkal azonosítja őket, a menekültek két szék közül a pad alá esnek, vagy az elutasítottság miatt igazolva látják a terror ideológiáját és a terroristák oldalára állnak. Ezzel szemben Európa úgy védekezhet, ha megőrzi nyitottságát, befogadó magatartását, sokszínűségét és egyenlő jogokat biztosító szabadságát. Vigyázz Európa: a veszélyt nem azok jelentik, akik terrorakciókat hajtanak végre, hanem akik azt mondják: „veszélyben vagyunk.”

A ház, amely meghasonlik magával, elpusztul. Ha a szabadság Európája megtagadja az elveit, elpusztul. Ha a fasisztáknak és a hisztérikusoknak ad igazat, megnyitja az ajtót a fasiszták, a háború és a nyomor előtt. Ha minden muszlimot a terroristákkal, az iszlámot pedig a terrorizmussal azonosítanak, a logika végén a „végső megoldás” áll. A muszlimok létezése önmagában veszélyt jelent, a rettegés és bizonytalanság nem tartható fenn. Hetven évvel ezelőtt a zsidók jelentették ugyanezt. A „végső megoldás” a teljes kitelepítésük, rabszolgasorsba hajtásuk, táborokba, gettókba terelésük, esetleg megölésük.

Ezt akarják kiprovokálni kívülről a terroristák, belülről a liberális demokráciát támadó szélsőjobb. Ez háborúhoz vezet, amelynek nincs győztese, amelybe Európa belepusztul. Mindennek az alapja olyan teória, amely vallási intolerancián, rasszizmuson és gyűlöleten alapul. Ez szembenáll a európai értékekkel, érzelmi uszítás minden racionális érv ellenére a hatalom érdekében. Szomorú, hogy olyanról kell beszélni, ami a világ számos részén működik. Aki azt állítja, hogy nem lehet integrálni a muszlimokat, hazudik. Nem lehet asszimilálni őket, de nem is kell, integrálni viszont lehet. Vannak békés, szorgalmas, a liberális társadalomba kiválóan beilleszkedő muszlimok, és ők alkotják a többséget. Amerikában nem volt több muszlim merénylet vagy lövöldözés, mint amelyeket nem muszlimok követtek el. Ellenkezőleg.

A terrorizmusnak különböző formái vannak. Nemcsak a fegyveres harc terrorizmus. Terrorizmus az Európai Unió szabadsága, a liberális európai értékek elleni támadás is, amelynek célja olyan új típusú fasiszta rendszerek létrehozása, amilyen Magyarország. Orbán ugyanolyan terrorista, mint bármelyik párizsi lövöldöző, csak a terror eszköze más. Orbán terrorizmusába nem fizikailag hal meg sok ember, hanem lelkileg, jellemében, emberi méltóságában. Akik megölnek száz embert, legyen bármilyen tragikus és megrázó, nem tudják a szabadságában erős Európát megdönteni. De a verbális terrort alkalmazó fasiszták, akik a tömeglélektanra épülő náci retorikát használják, igen. Az érzelmeket felkorbácsoló uszítók veszélyesebbek, mint az utcai lövöldözők. Orbán veszélyesebb Európára, mint az Iszlám Állam.

Ha a Nyugat egyenlő mércével mér és egyenlő jogokat ad, azzal tudja cáfolni a szélsőséges hitszónokok hazugságait. Ez az európai menekültpolitika, a megkülönböztetés nélküli bánásmód és befogadás. Ez semmit nem változott. Hazugság, hogy Európa belátta „Orbán igazát”, s ma már ugyanazt mondják, mint Orbán. Orbán vallási és faji alapon minden menekültet elutasít. Európa megvizsgálja, kik a valóban menekültek, és a menekültáradatot a befogadóképesség fizikai korlátai miatt akarják csökkenteni.

Ez nem ugyanaz, mint amit Orbán Magyarországa tesz, amely egyetlen muszlim menekültet sem fogad be vallási és faji alapon. Ez ellentétben áll az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és minden nemzetközi egyezménnyel. Kerítés és kerítés között is különbség van: ha a kerítés arra szolgál, hogy a menekülteket regisztrálni tudják, nyilvántartsák, kérelmeiket törvényesen elbírálják (nem úgy, mint Orbán rögtönítélő bíróságai), az nem ugyanaz, mint amikor a kerítés azt a célt szolgálja, mint az állatok távoltartása a veteményeskerttől.

Soha senki nem mondta, hogy a nem életveszély elől menekülők szabadon vándorolhatnak Európába. A vízumtörvények érvényesek. Nem változott a menekültek megítélése, hogy Németország kivizsgálja mindenki ügyét, s akik nem felelnek meg a nemzetközi egyezményeknek, azokat visszaszállítják oda, ahonnan jöttek. A cél elsősorban az, hogy a háborús zónákat megszüntessék, hogy ne kelljen tömegesen elmenekülni. Ebben a párizsi terrortámadás hozhat fordulatot, mert ezek után Európa nem teheti meg, hogy Amerikára vár, és ha Amerika nem indít szárazföldi támadást, akkor az Iszlám Állam azt csinál, amit akar.

A párizsi terrortámadás érthetően felkorbácsolja a kedélyeket, ez volt a célja. A párizsi áldozatok hiába haltak meg, ha az európai közvélemény a terrort a menekültekkel és minden muszlimmal azonosítja. Ha ez megtörténik, a terroristák győztek. A terroristák globális háborút akarnak, amelyben ők katonának képzelik magukat. Ezzel szemben köztörvényes bűnözők, akiket egyenként kell levadászni. Ha Európa „erős kéz” után kiált, elveszítette a terrorizmus elleni háborút. Európa demokráciáit úgy kell megvédeni erős kézzel, hogy a demokrácia megmaradjon. Ha a menekültek és az Európában élő muszlimok kollektíven lesznek felelősök terrorista bűnözők tetteiért, akkor a demokráciát belülről szétverik az Orbán-féle szélsőjobboldaliak, neonácik és fasiszták.

Tartsunk önvizsgálatot

Hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, feltehetjük magunknak a kérdést, hogy az emberi jogok védelmezőiként nem doktriner módon védelmezzük-e a menekültekkel szembeni emberséges bánásmódot? Nem ássuk-e valóban Európa sírját, ha nem szabunk gátat a muszlim menekültek áradatának? Nem az iszlám terrorizmus ötödik hadoszlopaként Európába terelt tömegekről van-e szó, amelyek majd belülről kényszerítik a muszlim törvényeket az európai lakosságra?

Gondolkodjunk.

Ha nem lenne háború, csak menekült, jogos lenne az aggodalom, hogy ezeket küldték. A háború régóta zajlik, nem azért indult, hogy menekültek árasszák el Európát. Az összeesküvés-elméletek izgalmasak lehetnek a krimiolvasóknak, de még egyetlen ténnyel soha senki nem támasztotta alá. Egyik szerint a muszlimok összeesküvése küldi Európába a menekült családokat, másik szerint a muszlimok ellenségeinek összeesküvése áll az egész mögött. A legbutább elméletet a magyar miniszterelnök terjeszti, aki szerint Soros és társai akarják Európát leigázni, ezért támadják az amúgy zsidó liberálisnak tartott Európát, ami már általuk „le van igázva”.

Vajon a muszlimok valóban megváltoztathatják Európát és saját törvényeiket kényszeríthetik az európaiakra? Amíg liberális demokrácia van, amely a multikulturalizmust, a sokszínűséget, a szabadságot és az egyenlőséget védi, addig nem. Ez a szabadság védi a muszlimokat is, de azokat is, akik nem muszlimok. A törökök sem tudták megváltoztatni Magyarországot 150 év alatt, sem a németeket a török vendéhgmunkások. A vallási és etnikai konfliktusoknak nem a multikulturalizmus az oka, hanem a nacionalizmus. A multikulturalizmus ellenségei okozzák a feszültségeket, mert nem képesek elfogadni, hogy mások is éljenek mellettük.

A terrortámadásra adott helyes válasz, ha nem bezárkózik Európa a terrorizmus elől menekülő muszlimokkal szemben, hanem befogadja és maga mellé állítja őket. Ezért nem erősíteni kell a nacionalizmusokat, hanem oldani, különben a gyűlölet elborít mindent, és esztelen öldöklés kezdődik a világban. Akkor beszélhetnénk Európa szándékos megszállásáról és iszlamizációjáról, ha nem lenne háborús helyzet Szíriában, ahonnan menekülni kell. De ezek az emberek valóban életveszély elől menekülnek. Filmfelvételek sokasága mutatja a népirtást, ami elől a tengerbefulladás veszélyét is vállalva menekülnek. Farizeus magatartás azt állítani, miért nem maradnak Törökországban, mert egyrészt sokan ott maradnak, mászrészt a törökországi menekülttáborokban nem lehet leélni egy életet.

Szörnyűséges a nyugati civilizáció elleni párizsi támadás, de ezek a menekültek ezt naponta átélték. Tisztában vagyunk a párizsi támadás brutalitása mellett a jelentőségével is, hiszen ez a nyugati civilizáció elleni hadüzenet, amely alapjaiban rengeti meg a nyugati világot. De Szíriában naponta többen haltak meg, mint most Párizsban, és erről nem nagyon akar tudomást venni az európaiak egy része. Nem lehet azt állítani, hogy ezek álmenekültek, akiket Európába szerveznek (utálattól függően a kinek legellenszenvesebb „tudjukkik”). Csecsemőkkel nem lehetne útra indítani ezeket az embereket, akik kétségbeesetten hagytak oda mindent.

Az Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata kijelöli a lehetséges viszonyt olyanokkal szemben, akik háborús népirtás elől menekülnek. Az emberség kijelöli a magatartásunkat menekülő, fáradt, kimerült nőkkel, gyermekekkel szemben. Egy anyán, családon, gyermeken akkor is segíteni kell, ha más a vallása. Egy kisgyermekkel nem viselkedhet embertelenül és részvetlenül senki, mert azt feltételezi, hogy a gyermek majd terrorista lesz, ha felnő. Az sok mindentől függ, mi lesz egy gyerekből, nagyrészt azokon múlik, akik most találkoznak vele. Aki Röszkére emlékszik, az még lehet terrorista, de nem azért, mert annak született. Orbán tette azzá.

A menekültek ellen uszítók pontosan úgy viselkednek, amivel a menekültek ellen riogatnak. Ha Európa az iszlám egészét a terrorizmussal azonosítja, a menekülőkben terroristaveszélyt lát, a hamis félelem gyilkossá teszi őket. Több embert fognak megölni, mint amire a terroristák valaha képesek lennének, és olyan fasiszta elnyomó szörnyállamokat hoznak létre, amire a menekült muszlimok soha nem lennének képesek. A legfontosabb, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, a józanságát és az emberségét. Aztán kíméletlenül vegye fel a harcot az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A tényleges terroristák elleni szárazföldi harc elmulasztása az uszítóknak kedvez. Ideje felülbírálni Amerika terror elleni háborújához való viszonyt, és abbahagyni az amerikaellenes uszítást.

Magyarok pedig gondolkodhatnának azon, ki nem tartja tiszteletben a törvényeket, ki veszi el a munkájukat, a pénzüket, a vagyonukat, ki nem tartja tiszteletben a kultúrájukat. Őket kellene kerítés helyett rács mögé tenni.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések