Bartus László: Aki kíváncsi a “keresztény kultúra” védelmére, az tekintsen Új-Zélandra

Közzétéve March 16, 2019, 3:57 pm
19 mins

Aki nem tudta volna eddig, hogy mit jelent az Orbán által hangoztatott “keresztény kultúra” védelme, az megtudhatta az új-zélandi mészárlásból. A keresztény kultúra védelméről szóló szöveg és az elkövetett tömeggyilkosság ugyanannak a folyamatnak a részei. Hogy Orbán Viktor is megértse: a gól a saját védőnk szerelésétől indul, az ő passza indítja a támadást, aztán a gól elengedhetetlen feltétele a középpályás remek keresztlabdája, a mintaszerű beadás, majd a csukafejes. Ez mind elengedhetetlen a gólhoz. A gól soha nem történt volna meg, ha a védőnk nem indítja a támadást. Minden megmozdulás ugyanannak a támadásnak a része, az egyes lépések feltételezik egymást.

A fehér “keresztény kultúrát” védelmező illiberális politikus nélkül nincs fehér keresztény kultúrát védelmező tömeggyilkos. Amikor a háború sújtotta térségekből érkező menekülteket egyesek a muszlim hódítás eszközeinek mondják, akiket azért küldenek “keresztény” országokba, hogy elfoglalják azokat, és lerombolják a keresztény kultúrát, akkor felhatalmazást adnak gyűlölködő fanatikusoknak és őrülteknek arra, hogy lemészárolják a “muszlim hódítás” képviselőit. Az mellébeszélés, hogy a szélsőjobboldali “keresztény hitszónokok” csak a határvédelemről beszélnek, mert a határvédelem egy érzelemmentes semleges közhatalmi funkció, mely nem tesz különbséget a határra érkezők faji, vallási hovatartozása között. Mindössze azt a feladatot látja el, hogy aki érvényes okmánnyal érkezik, vagy menekültstátuszt kap, beléphet az országba, aki pedig nem, az nem. A határvédelemhez nem tartozik hozzá a más vallású, más fajú emberek kriminalizálása, a fajgyűlölet, az általánosítás, az előítélet és a tőlük való fenyegetettséggel való riogatás.

Márpedig a “keresztény kultúra” védelmezői azt teszik: felkorbácsolják a gyűlöletet, a félelmeket, az indulatokat és a gyenge idegzetű emberekkel elhitetik, hogy nekik ez ellen tenniük kell. Az illiberális fasiszta politikusok, mint Orbán Viktor vagy Donald Trump, elhitetik, hogy aki muszlim, és bekerül egy országba, az két lábon járó veszély, ellenség, aki a “keresztény kultúrát” rombolja napi 24 órában. Ezért ellenük nem elég a határőrizet, hiszen már az országban vannak. Ezért a “keresztény kultúra” és a fehér faj iránti “féltő szeretet” kezd ágaskodni bennük, és úgy érzik, tenniük kell valamit. Az alapjáraton gyűlölködő emberek, akiket nem elégít ki a rivális futballcsapattal szembeni gyűlölet, végre kapnak a gyűlölet levezetésére “értelmes” célokat, bátorítást, az “igazságukba” vetett hit megerősítését, és elkezdik gyűjteni a lelki, szellemi és fizikai muníciót: beszerzik az automata fegyvereket.

A holokauszt sem akkor kezdődött, amikor Boross Péter imádott csendőrei elkezdték gettóba terelni, rugdosni és kifosztani a haláltáborba küldött zsidókat, hanem a “keresztény” gyűlöletbeszéddel. Prohászka Ottokárral és Bangha Bélával a “keresztény sajtó” fejedelmével, akik jól elmesélték, hogyan rágja a fekély, a “zsidó szellem” a magyar “keresztény kultúrát”. Akik az önvédelem fontosságáról papoltak, nemcsak szavakban, hanem a zsidó törvényekkel, a numerus clausus-al, a vasárnapi prédikációkkal, a politikusi beszédekkel, a kormányzó antiszemitizmusával. A gázkamrákba deportálás, a népirtásban való lelkes és aktív részvétel nem a semmiből lett, hanem az akkori keresztényvédő Trumpok, Orbán Viktorok gyilkos beszédeiből. Ahogy az új-zélandi mészárlás se magától lett. Ez az ember ezeket a gondolatokat olvasta, és a liberális értelmiséggel ellentétben, ő tökéletes azonosságot fedezett fel a nácik és a mai keresztényvédő illiberális fasiszták gondolatai között. Ő megtalálta a logikai ívet.

Az Orbán által hirdetett “keresztény Európa” csúcspontja az inkvizíció volt, amikor egy ideológia elnyerte tökéletes formáját, és a legmagasabb szinten megnyilvánult. A keresztény állam lényege az inkvizíció. Nevezzék különböző korszakokban akárhogy, és nyilvánuljon meg először az oktatás központosításában, s érje el csúcspontját a börtönökben, a kínzókamrákban vagy a máglyákon. A beszédtől a tettig vezető folyamat ugyanazon cselekmény szerves részei. Már a beszélő is tömeggyilkos, de aki a beszédét lefordítja a tettek nyelvére, fizikailag is az lesz. Aki lerombolja embertársa méltóságát, aki dehumanizál bárkit a származása, a faji hovatartozása, a vallása alapján, az potenciális tömeggyilkos, és előbb-utóbb tömeggyilkosok felbújtója. Orbán is az, Trump is az. Nem véletlenül dicsőíti Trumpot az új-zélandi tömeggyilkos.

Minden elvetett mag, ha jó talajba hullik, kikel. Orbán hinti a magot, a gyűlöletbeszédet, ami eddig részben az útfélre hullott, részben köves talajra esett. De nem tudhatja, mikor hullik “jó földbe”, ahol megfogan. A Jobbik cigánygyűlölő propagandája is megtalálta a maga “földjét”, és romagyilkosságok sorozatához vezetett. Még kisgyereket is lelőttek, az apját hátba lőtték. Tanulságos, hogy a magyarokat ez nem rázta meg, mert “csak” cigányok voltak. Ez is mutatja, hogy a gyűlöletbeszéd akkor sem hatástalan, ha nem tesz mindenkit tömeggyilkossá, mert a hallgató legalábbis közömbös lesz. Mint a zsidók deportálásakor volt a magyarok túlnyomó többsége. Tehát az orbáni gyűlöletbeszéd is alkalmas arra, hogy gyilkossá tegyen egyeseket, a többieket pedig közömbös bűntársakká.

Nagyon elterjedt a muszlim radikálisok miatt a terrorizmus azonosítása az iszlámmal, de a CNN tegnap mutatott egy statisztikát, amely szerint Amerikában a faji, vallási alapú terrortámadások 73 százalékát fehér keresztény férfiak követik el, az iszlám terrorizmus csak 23 százalék közül mozog, a többi vegyes. Háromszor annyi a muszlimokkal szembeni terrortámadás a “keresztény kultúra” védelmében, mint a szélsőséges iszlám terrorizmus. Amerikában nemrég egy zsinagógában öltek, Új-Zélandon két mecsetben. Az indíték ugyanaz. De a szélsőséges iszlám terrorizmusról lehet tudni, hogy tömeggyilkosokról van szó. A “keresztény kultúra” védelmét azonban jól szituált, nyakkendős politikusok adják elő a Fehér Házból és egy budapesti volt kolostorból, a budai Várból. Ezt még nem azonosították be, mint a rendőrség által megfigyelendő hitszónokokat. Pedig teljesen mindegy, melyik vallásra hivatkoznak, ez is hamis, az is hamis. Ezek se nem keresztények, se nem muszlimok. Közönséges gyilkosok.

Akik sem a kereszténység, sem az iszlám egyetlen törvényét nem tartják be, de a muszlimok körében legalább megvetett emberek. A muszlim menekültek előlük menekülnének a “keresztények” oltalmába, akik egy jó nagyot rúgnak beléjük és fordítják vissza őket megfulladni a tengerbe. Ezt a magas “keresztény kultúrát” védik. Ugyanúgy, ahogy mindig is tették a történelemben: önvédelemből gyilkolják azokat, akikről feltételezik, hogy meg akarják őket ölni. A “keresztény kultúrát” védelmező fasisztákat többnyire ájult köztisztelet övezi a keresztény társadalomban, mert a keresztény szó hallatán lelkük mélyéig meghatódnak, és azonnal eldobják az agyukat. Elhisznek minden hazugságot, ha a kereszténység nevében mondják, mert a “kereszténységhez” rossz a lelkiismeretük, amit így kompenzálnak. Hátha igaz, hatha van Isten, s akkor jobb jóban lenni vele. Nem tudják, mi a kereszténység, nem ismerik Istent, és ettől jónak képzelik magukat. Amikor Orbán, az antikrisztusi jellem megtestesítője, “kereszténynek” hazudja őket, akkor azzal azt mondja róluk, hogy “jó emberek”. És ettől meghatódnak, és bármit meg lehet csinálni velük. A legnagyobb gonoszságokat is, és ők ennek a keresztényellenes gonoszságnak lesznek a tettestársai.

Az iszlám nevében végrehajtott terrort sem védjük, de meg kell jegyeznünk, hogy a kereszténység nevében végrehajtott terrort sem tartjuk semmivel nemesebbnek. Ezek ugyanazok az emberek, csak az egyik az egyik vallásra hivatkozva, a másik a másik vallásra hivatkozva uszít és öl. Először a szavaival, majd lesz, aki fegyverekkel. Orbán egy ugyanolyan dzsihadista, mint bármelyik szélsőséges iszlám hitszónok. A követői, akik betöltekeznek ebből a gyűlöletből, keresztény tálibok, akik a nőket nem tiltják el a tanulástól, de nem javasolják, és másfelé irányítják őket, az MTA szétzúzása a könyvégetéssel azonos tartalmú akció. A propagandájuk semmiben nem különbözik, kivéve, ha a Néppárt éppen ki akarja zárni őket, akkor dekódolják a “birodalom” szó alá ugyanazt a tálib-fasiszta uszítást. Tömeggyilkosok pedig nemcsak azok lesznek, akik hallgatják a gyűlölködő illiberális politikusok uszítását, hanem maguk az uszítók is, mert ők is hallgatói és befogadói saját szövegüknek. Egy idő után elhiszik saját propagandájukat.

Ezért a német konzervatívok, de a magyar keresztények is, jól teszik, ha észhez térnek, és kijózanodnak. A kereszténység nem szorul védelemre, és a kereszténység egyébként sem kultúra. A kereszténység sem a verbális, sem a fizikai erőszakot nem támogatja. A kereszténység nem fél az iszlámtól. Aki mégis, az azt hiszi, hogy Mohamed nagyobb, mint Jézus. Akkor miért nem megy az ilyen ember muszlimnak? Aki a kereszténység nevében gyűlölködik, az nem keresztény. Aki a bűnöst megveti, és utálja, nem keresztény. A keresztény “krisztusi” ember, Krisztushoz hasonló. Krisztus nem ilyen. Krisztushoz egy kicsit sem hasonlít Orbán Viktor, ezzel szemben a Sátán tökéletes mása. Ahogy a más vallású uszítók és más vallás nevében gyilkoló tömeggyilkosok is. A Biblia szerint a Sátán az embergyilkos. És aki gyűlöl, az már embergyilkos a Biblia szerint. A szívében elkövette a gyilkosságot. Aki gyűlöletet szít, az is. A szavakból lesznek a tettek. Hitler nem felelne a holokausztért, mert nem ő zárta be a gázkamra ajtaját?

Márpedig Orbán kijelentette: beszélhetnek vele bármiről az istenfélő német kereszténydemokraták, de egy dologból nem enged: a “kereszténység védelméből”. Vagyis: a muszlimok elleni gyűlöletkeltésből, az uszításból, a faji, vallási rasszizmusból, a zsidó liberalizmus tagadásából, vagyis az antiszemitizmusból. Minden más jelentéktelen dologról lehet vele tárgyalni. Az embergyilkos gyűlöletből nem enged, arról ő nem mond le. Ez az ember ma Magyarország korlátlan ura, akit sem kontrollálni, sem felelősségre vonni, sem leváltani nem lehet. Aki saját uszításának is alanya, és ha nem akad más, aki végre befogadja az általa szórt magot, a gyűlöletbeszédet, akkor majd befogadja ő maga, és gyilkossá lesz ő maga. Nincs más út. Minden magból a maga fája lesz, és minden fa a maga gyümölcsét termi meg. Orbán beszédéből gyilkos mag hullik a szívekbe, ahogy Trump beszédéből is, csak azt az angol nyelv miatt többen értik. Ezek már akkor gyilkosok, amikor a gyilkos mag elhagyja a szájukat. Nem ők tehetnek arról, hogy nem lesz minden gyilkos magból, ami a szájukból származik tömeggyilkosság. De bármikor lehet.3 hozzászólás : Bartus László: Aki kíváncsi a “keresztény kultúra” védelmére, az tekintsen Új-Zélandra

 1. abramovics

  March 17th, 2019

  az egész csak és kizárólag a hatalomról, s a pénzről szól.
  .
  DE
  .
  leegyszerűsítem, hogy az egyszeri idióta is értse!
  semmi másról nincs itt szó, mint arról, hogy valaki a bolygó éppen aktuális fejlettségi szintjének megfelelő
  .
  EGYÉNI ANYAGI, GAZDASÁGI BIZTONSÁGOT TUDJON FELHALMOZNI, MELY BIZTOSÍTJA A GENTIKAI FOLYAMATOSSÁGÁT.
  .
  jelen esetben, konkretizálva ez a csuti geciről, és genetikai folyamatosságáról, az ocsmány féreg fattyairól szól.
  megspékelve egy őrült küldetéstudatos elmezavarral egy torz testű-lekületű egyed részéről.
  hiszen csak a hülye nem látja, hogy egy bizonyos szint felett – ennek a szintnek a megállapítása egyénenként függ az éppen aktuális helyzettől, amit az egyén elfoglal az emberi faj pillanatnyi állapotában, tehát ez jelenthet nagyobb vagyont, avagy egy alacsonyabb vagyont is! – tökéletesen egyet tudnak érteni az “egyívásúak”.
  lásd akár a “kersztény kutúra hős védelmezője” szerelmét “Pharaon professzorral”, illetve ellenállhatatlan vágyódását az arab világ úgynevezett másodlagos pénzügyi rendszere felé.
  ott tartja az uniós polgárok – németek, franciák, hollandok, svédek, belgák, luxemburgiak, stb – befizetett adójából ennek a kis kurvaországnak a felzárkóztatására kapott euromilliárdokat, amit ellopott.
  vagy a zsidó vajna!
  a simicskát azért is dobta el, mert a pénzek eltüntetése ügyében kispályás a vajnával szemben. akinek az ázsiaiak felé is kitűnő kapcsolatai voltak, hiszen parókázott ott eleget.
  mert biza, a zsidó nagytőke, ragyogóan megfér az arab nagytőkével, ahogy az ázsiaival, vagy az úgynevezett keresztény nagytőkével.
  egyetlen cél mozgatja, hogy a pozícióját a lehető legnagyobb biztonsággal tudja továbbörökíteni az ivadékain keresztül.
  ami belerondíthat ebbe a tulajdonképpen jól működő, a természeti törvényekkel végül is analóg rendszerbe, az maga az emberi természet, ami a természeti törvényekből fakad maga is – fából vaskarika, jó mi?
  hiszen, ha és amennyiben egy mentálisan nem egészséges, torz testi, lelki alkatú egyed kerül olyan helyzetbe, hogy lehetősége van megtenni azt, amit nem lenne helyes, az meg is fogja tenni azt, amit nem lenne helyes!
  néró, hitler, sztalin, orbán, trump – a lista csak ízelítő, a soha el nem készülő teljesség igénye nélkül.
  ebbe beletartozik az emberi intelligencia fejlődésének mértéke, az egész fajra tekintve.
  hiszen, ha nem kellene küzdenünk a túlnépesedés, a bolygón található gazdasági egyenlőtlenségek, az élelmiszerválság, a klímaváltozás – csak néhány kiragadott példa – problematikájával, miközben meg kellene oldani ezekkel egy időben, az emberi faj értelmi intelligenciája, érzelmi intelligenciája megfelelő szintre hozatalát, akkor lenne esélye a fajnak a kozmikus túlélésre, hiszen a megfelelő intelligencia szint elérése erre garancia lenne.
  talán jelen pillanatban lassan ott tartunk, mint a lemmingek, mikor túlszaporodnak, s a ragadozók sem tudják már szabályozni a létszámukat, nincs elegendő táplálék, s “közös öngyilkosságot” követnek el azzal, hogy a tengerbe vesznek.
  ( amit a tudósok már megfejtettek, s nem másról szól, mint új területek, élelmiszerforrások keresésére irányuló ösztönös cselekedet. )
  mindent összevetve, ha és amennyiben az európai lakosság józanabbik, értelmesebb, intelligensebb többsége merő lustaságból, nemtörődömségből nem teszi meg az uniós választásokon amit kell, abban az esetben rövid időn belül véres háborúban tűnik el a modern világ bölcsője, Európa.
  .
  megjegyzem még, hogy a liberalizmus sem tökéletes, mint tudjuk, s tán a legnagyobb hibája a humanizmus.
  az a félreértelmezett humanizmus, melynek köszönhetően az úgynevezett liberális értelmiség – véleményem szerint a helyes kifejezés velük kapcsolatban a liberális értelmetlenség! – bolond módra a saját biológiai elpusztítására törőket is úgymond demokratikus jogokkal ruházza fel.
  az ilyenekkel szemben nincs helye az emberségnek, saját jól felfogott, a túlélést biztosító érdekünk miatt.
  az értetlenek számára érthetővé teszem egy egyszerű példával.
  a rákos túlburjánzó sejteket is kimetszi a sebész.
  tehát a jól látható, egyben található fideszállatokat, s a többi náci férget ki kell metszeni az emberiség testéből.
  majd az orvos a szervezetben „bújkáló”, szétszórt, sejteket kémiai úton pusztítja el.
  nos a szétszórt, bujkáló maradék fideszférgeket is a társadalom kémiai fegyvereivel kell elpusztítani, kiéheztetve éhenhalásra ítélni.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 2. Frici

  March 17th, 2019

  Kedves Zeller Ágnes!

  Önkéntes fordítókat keresek!
  Ugyanis, az Amerikai Népszava oldalán a jelenlegi magyarországi rezsimről magyarul írt rendszerkritikus írásokat szerintem fontos lenne ott, és másutt is, megjeleníteni angolul.
  Emellett, szeretném ezeket az írásokat eljuttatni a baloldali Európai Parlamenti képviselőknek is, megkérve őket, hogy osszák meg azokkal a politikus társaikkal, akik szeretnék tudni, hogy mi zajlik ma Magyarországon, és mi a vélemény a jelenlegi miniszterelnökről. Segítsük őket az igazság megismerésében! Szerintem a többit rájuk bízhatjuk.
  Kértem árajánlatot több hivatásos fordítótól, de akkora összeget kérnek, hogy az én nyugdíjas pénztárcám nem bírná el. Próbálkoztam én a fordítással, de mivel nyelvtudásom nem anyanyelvi szintű, így ezzel segítségre szorulok. Ezért olyan fordítót keresek, aki elégedetlen a jelenlegi magyarországi helyzettel, és a fordítást nem megélhetési alapon vállalja, hanem abból a meggyőződésből, hogy ezzel is segíti, a helyzet jobbra fordítását Magyarországon.
  Talán az Ön ismeretségi körében van valaki, aki tudna segíteni nekem.
  Maradok, választ várva!

  Tisztelettel: Tóth Ferenc

  Reply
 3. Frici

  March 19th, 2019

  Kiráz a hideg, mikor a kereszténység szót hallom, amire orbán és papagájkommandója ilyen-olyan téma kapcsán naponta százszor hivatkozik a médiában.
  Ha már elfelejtette volna valaki, szeretném emlékeztetni a sötét középkorra, az inkvizícióra, amikor a keresztények üldözték, kegyetlenül megkínozták, majd kivégezték vagy máglyán elégették azokat, akiket eretneknek bélyegeztek, mert nem voltak hajlandóak a keresztény vallást felvenni.
  Itt a link a videóhoz: https://www.youtube.com/watch?v=Ndj_Vh2H47w&fbclid=IwAR1A63vGnwHYcg0PQPWG5wG0bMp7ujvLiRVYLeB-1vsO09nJuh92yCXgo3A
  Ez orbánnak a célja ezzel a hülye keresztény őrülettel?
  Kell ez nekünk?

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)