2024, április18, csütörtök
KezdőlapVéleményBartus László: Aki kíváncsi a "keresztény kultúra" védelmére, az tekintsen Új-Zélandra

Bartus László: Aki kíváncsi a „keresztény kultúra” védelmére, az tekintsen Új-Zélandra

-

Aki nem tudta volna eddig, hogy mit jelent az Orbán által hangoztatott „keresztény kultúra” védelme, az megtudhatta az új-zélandi mészárlásból. A keresztény kultúra védelméről szóló szöveg és az elkövetett tömeggyilkosság ugyanannak a folyamatnak a részei. Hogy Orbán Viktor is megértse: a gól a saját védőnk szerelésétől indul, az ő passza indítja a támadást, aztán a gól elengedhetetlen feltétele a középpályás remek keresztlabdája, a mintaszerű beadás, majd a csukafejes. Ez mind elengedhetetlen a gólhoz. A gól soha nem történt volna meg, ha a védőnk nem indítja a támadást. Minden megmozdulás ugyanannak a támadásnak a része, az egyes lépések feltételezik egymást.

A fehér „keresztény kultúrát” védelmező illiberális politikus nélkül nincs fehér keresztény kultúrát védelmező tömeggyilkos. Amikor a háború sújtotta térségekből érkező menekülteket egyesek a muszlim hódítás eszközeinek mondják, akiket azért küldenek „keresztény” országokba, hogy elfoglalják azokat, és lerombolják a keresztény kultúrát, akkor felhatalmazást adnak gyűlölködő fanatikusoknak és őrülteknek arra, hogy lemészárolják a „muszlim hódítás” képviselőit. Az mellébeszélés, hogy a szélsőjobboldali „keresztény hitszónokok” csak a határvédelemről beszélnek, mert a határvédelem egy érzelemmentes semleges közhatalmi funkció, mely nem tesz különbséget a határra érkezők faji, vallási hovatartozása között. Mindössze azt a feladatot látja el, hogy aki érvényes okmánnyal érkezik, vagy menekültstátuszt kap, beléphet az országba, aki pedig nem, az nem. A határvédelemhez nem tartozik hozzá a más vallású, más fajú emberek kriminalizálása, a fajgyűlölet, az általánosítás, az előítélet és a tőlük való fenyegetettséggel való riogatás.

Márpedig a „keresztény kultúra” védelmezői azt teszik: felkorbácsolják a gyűlöletet, a félelmeket, az indulatokat és a gyenge idegzetű emberekkel elhitetik, hogy nekik ez ellen tenniük kell. Az illiberális fasiszta politikusok, mint Orbán Viktor vagy Donald Trump, elhitetik, hogy aki muszlim, és bekerül egy országba, az két lábon járó veszély, ellenség, aki a „keresztény kultúrát” rombolja napi 24 órában. Ezért ellenük nem elég a határőrizet, hiszen már az országban vannak. Ezért a „keresztény kultúra” és a fehér faj iránti „féltő szeretet” kezd ágaskodni bennük, és úgy érzik, tenniük kell valamit. Az alapjáraton gyűlölködő emberek, akiket nem elégít ki a rivális futballcsapattal szembeni gyűlölet, végre kapnak a gyűlölet levezetésére „értelmes” célokat, bátorítást, az „igazságukba” vetett hit megerősítését, és elkezdik gyűjteni a lelki, szellemi és fizikai muníciót: beszerzik az automata fegyvereket.

A holokauszt sem akkor kezdődött, amikor Boross Péter imádott csendőrei elkezdték gettóba terelni, rugdosni és kifosztani a haláltáborba küldött zsidókat, hanem a „keresztény” gyűlöletbeszéddel. Prohászka Ottokárral és Bangha Bélával a „keresztény sajtó” fejedelmével, akik jól elmesélték, hogyan rágja a fekély, a „zsidó szellem” a magyar „keresztény kultúrát”. Akik az önvédelem fontosságáról papoltak, nemcsak szavakban, hanem a zsidó törvényekkel, a numerus clausus-al, a vasárnapi prédikációkkal, a politikusi beszédekkel, a kormányzó antiszemitizmusával. A gázkamrákba deportálás, a népirtásban való lelkes és aktív részvétel nem a semmiből lett, hanem az akkori keresztényvédő Trumpok, Orbán Viktorok gyilkos beszédeiből. Ahogy az új-zélandi mészárlás se magától lett. Ez az ember ezeket a gondolatokat olvasta, és a liberális értelmiséggel ellentétben, ő tökéletes azonosságot fedezett fel a nácik és a mai keresztényvédő illiberális fasiszták gondolatai között. Ő megtalálta a logikai ívet.

Az Orbán által hirdetett „keresztény Európa” csúcspontja az inkvizíció volt, amikor egy ideológia elnyerte tökéletes formáját, és a legmagasabb szinten megnyilvánult. A keresztény állam lényege az inkvizíció. Nevezzék különböző korszakokban akárhogy, és nyilvánuljon meg először az oktatás központosításában, s érje el csúcspontját a börtönökben, a kínzókamrákban vagy a máglyákon. A beszédtől a tettig vezető folyamat ugyanazon cselekmény szerves részei. Már a beszélő is tömeggyilkos, de aki a beszédét lefordítja a tettek nyelvére, fizikailag is az lesz. Aki lerombolja embertársa méltóságát, aki dehumanizál bárkit a származása, a faji hovatartozása, a vallása alapján, az potenciális tömeggyilkos, és előbb-utóbb tömeggyilkosok felbújtója. Orbán is az, Trump is az. Nem véletlenül dicsőíti Trumpot az új-zélandi tömeggyilkos.

Minden elvetett mag, ha jó talajba hullik, kikel. Orbán hinti a magot, a gyűlöletbeszédet, ami eddig részben az útfélre hullott, részben köves talajra esett. De nem tudhatja, mikor hullik „jó földbe”, ahol megfogan. A Jobbik cigánygyűlölő propagandája is megtalálta a maga „földjét”, és romagyilkosságok sorozatához vezetett. Még kisgyereket is lelőttek, az apját hátba lőtték. Tanulságos, hogy a magyarokat ez nem rázta meg, mert „csak” cigányok voltak. Ez is mutatja, hogy a gyűlöletbeszéd akkor sem hatástalan, ha nem tesz mindenkit tömeggyilkossá, mert a hallgató legalábbis közömbös lesz. Mint a zsidók deportálásakor volt a magyarok túlnyomó többsége. Tehát az orbáni gyűlöletbeszéd is alkalmas arra, hogy gyilkossá tegyen egyeseket, a többieket pedig közömbös bűntársakká.

Nagyon elterjedt a muszlim radikálisok miatt a terrorizmus azonosítása az iszlámmal, de a CNN tegnap mutatott egy statisztikát, amely szerint Amerikában a faji, vallási alapú terrortámadások 73 százalékát fehér keresztény férfiak követik el, az iszlám terrorizmus csak 23 százalék közül mozog, a többi vegyes. Háromszor annyi a muszlimokkal szembeni terrortámadás a „keresztény kultúra” védelmében, mint a szélsőséges iszlám terrorizmus. Amerikában nemrég egy zsinagógában öltek, Új-Zélandon két mecsetben. Az indíték ugyanaz. De a szélsőséges iszlám terrorizmusról lehet tudni, hogy tömeggyilkosokról van szó. A „keresztény kultúra” védelmét azonban jól szituált, nyakkendős politikusok adják elő a Fehér Házból és egy budapesti volt kolostorból, a budai Várból. Ezt még nem azonosították be, mint a rendőrség által megfigyelendő hitszónokokat. Pedig teljesen mindegy, melyik vallásra hivatkoznak, ez is hamis, az is hamis. Ezek se nem keresztények, se nem muszlimok. Közönséges gyilkosok.

Akik sem a kereszténység, sem az iszlám egyetlen törvényét nem tartják be, de a muszlimok körében legalább megvetett emberek. A muszlim menekültek előlük menekülnének a „keresztények” oltalmába, akik egy jó nagyot rúgnak beléjük és fordítják vissza őket megfulladni a tengerbe. Ezt a magas „keresztény kultúrát” védik. Ugyanúgy, ahogy mindig is tették a történelemben: önvédelemből gyilkolják azokat, akikről feltételezik, hogy meg akarják őket ölni. A „keresztény kultúrát” védelmező fasisztákat többnyire ájult köztisztelet övezi a keresztény társadalomban, mert a keresztény szó hallatán lelkük mélyéig meghatódnak, és azonnal eldobják az agyukat. Elhisznek minden hazugságot, ha a kereszténység nevében mondják, mert a „kereszténységhez” rossz a lelkiismeretük, amit így kompenzálnak. Hátha igaz, hatha van Isten, s akkor jobb jóban lenni vele. Nem tudják, mi a kereszténység, nem ismerik Istent, és ettől jónak képzelik magukat. Amikor Orbán, az antikrisztusi jellem megtestesítője, „kereszténynek” hazudja őket, akkor azzal azt mondja róluk, hogy „jó emberek”. És ettől meghatódnak, és bármit meg lehet csinálni velük. A legnagyobb gonoszságokat is, és ők ennek a keresztényellenes gonoszságnak lesznek a tettestársai.

Az iszlám nevében végrehajtott terrort sem védjük, de meg kell jegyeznünk, hogy a kereszténység nevében végrehajtott terrort sem tartjuk semmivel nemesebbnek. Ezek ugyanazok az emberek, csak az egyik az egyik vallásra hivatkozva, a másik a másik vallásra hivatkozva uszít és öl. Először a szavaival, majd lesz, aki fegyverekkel. Orbán egy ugyanolyan dzsihadista, mint bármelyik szélsőséges iszlám hitszónok. A követői, akik betöltekeznek ebből a gyűlöletből, keresztény tálibok, akik a nőket nem tiltják el a tanulástól, de nem javasolják, és másfelé irányítják őket, az MTA szétzúzása a könyvégetéssel azonos tartalmú akció. A propagandájuk semmiben nem különbözik, kivéve, ha a Néppárt éppen ki akarja zárni őket, akkor dekódolják a „birodalom” szó alá ugyanazt a tálib-fasiszta uszítást. Tömeggyilkosok pedig nemcsak azok lesznek, akik hallgatják a gyűlölködő illiberális politikusok uszítását, hanem maguk az uszítók is, mert ők is hallgatói és befogadói saját szövegüknek. Egy idő után elhiszik saját propagandájukat.

Ezért a német konzervatívok, de a magyar keresztények is, jól teszik, ha észhez térnek, és kijózanodnak. A kereszténység nem szorul védelemre, és a kereszténység egyébként sem kultúra. A kereszténység sem a verbális, sem a fizikai erőszakot nem támogatja. A kereszténység nem fél az iszlámtól. Aki mégis, az azt hiszi, hogy Mohamed nagyobb, mint Jézus. Akkor miért nem megy az ilyen ember muszlimnak? Aki a kereszténység nevében gyűlölködik, az nem keresztény. Aki a bűnöst megveti, és utálja, nem keresztény. A keresztény „krisztusi” ember, Krisztushoz hasonló. Krisztus nem ilyen. Krisztushoz egy kicsit sem hasonlít Orbán Viktor, ezzel szemben a Sátán tökéletes mása. Ahogy a más vallású uszítók és más vallás nevében gyilkoló tömeggyilkosok is. A Biblia szerint a Sátán az embergyilkos. És aki gyűlöl, az már embergyilkos a Biblia szerint. A szívében elkövette a gyilkosságot. Aki gyűlöletet szít, az is. A szavakból lesznek a tettek. Hitler nem felelne a holokausztért, mert nem ő zárta be a gázkamra ajtaját?

Márpedig Orbán kijelentette: beszélhetnek vele bármiről az istenfélő német kereszténydemokraták, de egy dologból nem enged: a „kereszténység védelméből”. Vagyis: a muszlimok elleni gyűlöletkeltésből, az uszításból, a faji, vallási rasszizmusból, a zsidó liberalizmus tagadásából, vagyis az antiszemitizmusból. Minden más jelentéktelen dologról lehet vele tárgyalni. Az embergyilkos gyűlöletből nem enged, arról ő nem mond le. Ez az ember ma Magyarország korlátlan ura, akit sem kontrollálni, sem felelősségre vonni, sem leváltani nem lehet. Aki saját uszításának is alanya, és ha nem akad más, aki végre befogadja az általa szórt magot, a gyűlöletbeszédet, akkor majd befogadja ő maga, és gyilkossá lesz ő maga. Nincs más út. Minden magból a maga fája lesz, és minden fa a maga gyümölcsét termi meg. Orbán beszédéből gyilkos mag hullik a szívekbe, ahogy Trump beszédéből is, csak azt az angol nyelv miatt többen értik. Ezek már akkor gyilkosok, amikor a gyilkos mag elhagyja a szájukat. Nem ők tehetnek arról, hogy nem lesz minden gyilkos magból, ami a szájukból származik tömeggyilkosság. De bármikor lehet.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések