2024, május29, szerda
KezdőlapVéleményBartus László: Bolyki brother és a rasszizmus

Bartus László: Bolyki brother és a rasszizmus

-

Nehezen állom meg, hogy ne húzzak párhuzamot a korai agyérelmeszesedés tünetei és az evangelikál neoprotestáns kulturharcosok fanatizmusa között, de nem szeretném a mondanivalómat gyengíteni, és nem szeretném Bolyki Lászlót sem megbántani. Noha éppen ideje az ő példája révén szót ejteni ennek a keresztény kultúrharcos irányzatnak az ámokfutásáról, amelynek egyik élharcosa éppen Bolyki László. A Szemlélek blogon „George Floydról, apák napján” címmel megjelent írásában megtörtént a csoda, hogy még egy fekete ember szisztematikus kivégzését is képes volt a feketéknek tulajdonítani, ha másnak nem, akkor annak, hogy nincs apjuk, aminek oka a „progresszív véleménydiktátor liberálisok” klasszikus családmodell elleni támadása. George Floyd haláláért a „progresszív véleményterror” a felelős, amely azt okozza, hogy a feketék apa nélkül nőnek fel, ezért lesznek bűnözők, ezért kell szegény fehér rendőrnek megölnie őket. Azt hiszem, ennél durvábban már nem lehet ezt a hamis, beteg rögeszmét propagálni.

Azon nem csodálkozunk, hogy egy fehér neoprotestáns kulturharcosnak sikerült a feketéket hibáztatni azért, mert megölik őket egyes fehér rendőrök. A látens és kódolt rasszistákkal ez már csak így van. Mert amikor Bolyki László azt mondja, hogy a feketék közötti magas bűnözési arány oka nem a bőrszínük, akkor milyen alapon tesz egyáltalán különbséget bűnelkövetők között a bőrszínük alapján? Ha a bőrnek nincs köze hozzá, akkor mit számít a bőrszín? Aki ezt annak ellenére hangsúlyozza, hogy a bőrszínnek nincs szerepe abban, hogy ki bűnöző, ki nem (mondván: „hiába húzzák rá a rasszista narratívát, a helyzet az, hogy a probléma – legyünk stílszerűek – nem fekete és fehér”), az rasszista. S ez nem a „rasszista narratíva’, ahogy azt a rasszisták szeretik mondani.

Bolyki szerint a probléma egyik oka, hogy Amerikában sok a fegyver, és a rendőrök minden igazoltatás alkalmával életveszélyben vannak. Azt nem teszi hozzá, hogy mindez annak a „keresztény” republikánus politikai irányzatnak köszönhető, amelynek ő lelkes támogatója a „progresszív véleménydiktátorok” miatt. Az érvelésből kimaradt, hogy a feketékkel szemben elkövetett erőszak nem kapcsolódik ehhez, mert a fehér rendőrök által meggyilkolt feketék esetében az áldozatok fegyvertelen, megbilincselt, tehetetlen helyezetben levő, az életükért (szó szerint levegőért) könyörgő feketék. A nagy felháborodást okozó esetek egyikében sem volt a fehér rendőr fenyegetett helyzetben. George Floyd esetében sem.

A George Floyd meggyilkolása miatt támadt felháborodás oka nem a baloldal, az antifa, Soros és a progresszív véleményterroristák aknamunkája, hanem az a tény, hogy egy bizonyítottan rasszista múltú, fehér rendőr szabályszerűen kivégzett egy feketebőrű embert. Ez egy morális felháborodás, amely tiszteletreméltó, és amely fájdalmasan hiányzik a Bolyki László által képviselt neoprotestáns evangelikál mozgalom  nagyobb részéből. Egyebek mellett Magyarországon is, ahol a cigányok módszeres kivégzése és a menekültekkel szembeni éheztetés, szomjaztatás, embertelenség a legkisebb tiltakozást sem váltotta ki, kivéve azt a néhány valóban keresztény embert, mint Iványi Gábor, akik viszont nem tartoznak az evangelikál kulturharcosok közé, s elismerik még a homoszexuálisok és más „progresszívek” (értsd: „a” bűnösök) jogait arra, hogy a világi társadalomban szabadon és neoprotestáns evangelikál kultúrharcosok gyűlölködése és gyalázkodása nélkül éljenek.

Bolyki László kiragadott statisztikai adatok koncepciózus magyarázatával bizonyítja a klasszikus rasszista tételt, hogy a feketék közül nagyobb arányban kerülnek ki bűnözők. Mintha ennek bármi köze lenne ahhoz, hogy George Floydot egy rasszista rendőr meggyilkolta. Bolyki László eljut oda is, hogy a feketék nem szólhatnak egy szót sem, mert a 2016-os statisztikai adatok szerint a rendőrök kétszer annyi fehér embert öltek meg, mint feketét. Az már kevésbé izgatja, hogy a fekete lakosság negyede a fehéreknek, ezért ez az adat azt mutatja, hogy számarányosan kétszer annyi feketét ölnek meg, mint fehéret.

De ennél is szembetűnőbb, hogy nem tesz különbséget a gyilkosságok módja között. A feketék többségét ugyanis nem úgy ölik meg, mint a fehéreket, hogy a rendőr félreérti a mozdulatát, és megijed, hogy fegyverért nyúl és lelövi. Hanem a fegyvertelen, ártalmatlanított feketéket egyszerűen megfojtják, hátulról menekülés közben lelövik, vagy felszólítás nélkül kivégzik. „Önvédelemből”, ahogy George Floydnál is ez szerepelt a jelentésben. Ha nincs kamera, soha nem vonják a rendőrt felelősségre érte. Ez is egy tétel a rendőri önvédelmi statisztikában. Ilyenek ezek a fekete bűnözők. Védekezni kell velük szemben.

Mellesleg ez a statisztikai adat azt is mondja, hogy a fehérek sem angyalok. Példának okáért említsük meg, hogy Amerikában egy kereszteződésben egy pickup-ot vezető rednecknek nem érdemes dudálni, mert nem lehet tudni, hogy a fehér felsőbbrendűséget hirdető, neoprotestáns, fegyvermániás őrült mekkora mordályt húz elő az ülése alól. Ha Trump zászló is van a kocsiján, akkor érdemes lassítani és megvárni, amíg eltűnik. Ha konföderációs zászló is van az autón, akkor érdemes egy egészen más útvonalat választani és inkább egy órával többet autózni. Csak úgy mellesleg.

Bolyki azt írja, hogy „a sokkoló igazság az, hogy az erőszakos bűncselekmények (gyilkosság, nemi erőszak, fegyveres támadás, rablásról) elkövetői nemhogy népességarányosan, de számszerűen, abszolút értékben is a feketék közül kerülnek ki”. Ha ugyanezt mondja a cigányokról, akkor a magyarok füle jobban érti, miről beszél. De a sokkoló igazság ezzel szemben az, hogy ez nem ok arra, hogy a fehér rendőrök kivégezzék a feketéket. A sokkoló igazság az, hogy a Trump kormányzat hivatalos ideológiája a szélsőjobboldali fehér felsőbbrendűséget vallja, hallgatólagosan vagy nyíltan támogatja, védelmezi a feketékkel szembeni erőszakot, ahogy ez George Floyd meggyilkolása után is történt. Ezt jelenti a „Make America Great Again”. Nem véletlenül a Ku Klux Klan régi jelszava ez.

Még az is sokkoló igazság, hogy ha valaki feketét akar verni, bántalmazni, esetleg megölni, akkor rendőrnek megy Amerikában, mert ott ezt megteheti. Ami nem azt jelenti, hogy minden fehér rendőr rasszista, de egynek sem szabadna lennie. Erről Bolyki László, aki Rétvári Bence minapi bejelentése nyomán egyik várományosa lehet az Orbán-rezsim 300 milliós Júdás pénzének, ezt mondja: „ezek az adatok már önmagukban, azok elemzése nélkül sem szalonképesek a píszí (politikai korrektség) által vezérelt közbeszédben, ami azt jelenti, hogy a mai hivatalos társadalmi közbeszéd számára nem áll rendelkezésre olyan narratíva, amellyel lehetne beszélni a valóságról, és érvényes válaszokat lehetne adni rájuk”. Ha nem lehet rasszistaként megszólalni, akkor egy rasszista nem tud megszólalni. Ez a  véleményterror.

Nem lehet szabadon niggerezni, nem lehet rasszista szövegeket mondani, ezért nem tud az evangelikál antiprogresszív keresztény mozgalom zavartalanul beszélni a „problémáról”. Az átkozott píszí, politikai korrektség beléfojtja a kétkezi keresztény rasszistába a szót. Ez a probléma. De azért az evangelikál kulturharcos nem azért evangelikál kultúrharcos, hogy kifogjon rajta a píszí. Bolyki László azt írja, hogy „a statisztikai adatok szerint a fekete gyermekek 72 százaléka házasságon kívül születik, de a belvárosi kerületekben ez inkább 85-90 százalékra tehető. Ez azt is jelenti, hogy a fekete gyerekek túlnyomó többsége egyszülős, apa nélküli családban nő föl, az ilyen körülmények közt nevelkedő gyerekek pedig – a statisztikai adatok szerint – sokkal nagyobb számban lesznek utcai bandák, bűnözői csoportok, galerik tagjai”. A 90 százalék olyan durva, hamis adat, hogy meghallgatnám erről egy fekete szociológus véleményét. De még ezért sem kellene George Floydot kivégezni.

Ám Bolyki László megtalálja az okát annak, hogy miért nőnek fel apa nélkül a fekete gyerekek. Ez pedig a következő: „A hagyományos “apa-anya-gyerekek” családmodell viszont totális össztűz alatt van a progresszív ideológiai befolyás alatt álló fősodratú médiában.” Továbbá, hogy a 68-as generáció, „amely a mai napig ideológiai meghatározója a nyugati akadémiai és egyetemi világ gondolkodásmódjának, annak idején a radikális feministákkal együtt határozott célul tűzte ki a hagyományos családmodell lerombolását”. Ezért lett George Floyd halott ember. Történetesen három gyerek apja, akik most azért lettek apátlanok, mert az apjukat egy rasszista fehér rendőr meggyilkolta, nem a „progresszív ideológiai elnyomás” miatt. De a nyugati, egyetemi világ gondolkodásmódja a hibás. Gendertudományt tanítanak.

Bolyki László szerint „a vetés beérett, és mára világosan látható, tudományosan is bebizonyítható, hogy rossz ötlet a hagyományos családmodell jelentőségét megkérdőjelezni, és határait elmosni, a férfiakat, valamint a férfiasságot démonizálni. Mert férfiak, édesapák nélkül nem egy szebb világ jön el így, hanem a felnövő gyerekek generációi hullanak a semmibe”. Bolyki szerint mégis „robog a progresszív dilivonat”, aminek lényegét Bolyki László sem tudna jobban összefoglalni, mint az ismert gondolkodó, Schiffer András a Válasz Online hasábjain: „A faji alapon bűnhődő véleményterroristák véletlenül sem liberálisok, hanem a szabadság ellenségei: ők a progresszív tálibok.” Ők a George Floyd-eset és a nyomában támadt tiltakozási hullám felelősei. A rasszista rendőrnek semmi köze hozzá.

Ennek az elméletnek a lehetetlenségét jól mutatja, hogy a „progresszívek” ideológiája tipikusan nem a szegény fekete népesség ideológiája, azt sem tudják, hogy létezik, hanem a jól szituált fehér értelmiségé, és azok mégsem lettek apátlanok, mint szegény George Floyd. Nem a nyakatekert progresszív elmélet miatt esnek szét a szegény, hátrányos helyzetű feketék családjai, hanem a szegénység miatt. Nincs pénz, sok a feszültség, egymást marják, ahogy ez mindig is volt ebben a szociális környezetben. Erre ráerőltetni a liberálisokat, meg a feministákat, a gyűlöletes „progresszíveket”, és ebből is levonni ezeket a hamis következtetéseket, közben felmenteni egy bizonyítottan rasszista rendőr közönséges gyilkosságát, felháborító. Ennek a kereszténységhez semmi köze, kizárólag a keresztényfasiszta kultúrharchoz van köze.

Bolyki László George Floyd meggyilkolását és a rasszista bűncselekmény legfőbb tanulságát így foglalja össze: „Nem a megfelelő célpont lett kijelölve ellenségként.” Nem a rasszista rendőri erőszak felelős a rasszista rendőri erőszakért. Mint mondja: „Nem a rendőrség „intézményes rasszizmusát” és a „fehéreket” kéne ostorozni, mert ez így, ilyenformán kapufa”. Majd azt mondja: „A sok valóságos probléma közül az egyik legfontosabb az apátlan nyugati társadalom és az abból következő társadalmi katasztrófa.” Természetesen nem a gyilkos rendőr családi háttere a probléma, hanem az áldozat családi háttere. Ha nem válnak el Floyd szülei, akkor Floyd nem akar hamis huszassal fizetni a cigiért, és akkor szegény fehér rendőrnek sem kellett volna megölnie őt. Ez világos. Ez pedig a nyugati akadémiai, egyetemi világ miatt van így.

Kik a felelősök? A „progresszív véleménydiktátorok”, akik szándékosan rombolják a hagyományos családmodellt. A férfiak démonizálása a hibás. George Floyd az apátlan nyugati társadalom, a progresszívek, a feministák áldozata, nem a rasszista rendőré. A baj csak az, hogy a progresszívek előtt ugyanolyan sok gyerek nőtt fel apátlanul, legfeljebb Trump és a fehér felsőbbrendűséget hirdető evangelikál mozgalom hatalomra jutása előtt kicsit kevesebbet öltek meg közülük rasszista rendőrök. Azokba a körökbe, társadalmi rétegekbe, amelyeket ez a probléma érint, a „progresszívek családromboló véleményterrorja” el sem jut, meg sem értenék.

Ezekbe a rétegekbe csak az jut el, hogy egy rendőri igazoltatás nekik az életük végét jelentheti. A „progresszíveket” nem értik, de a fojtófogást és a nyakon a térd keménységét igen. S nem látnak különbséget a fajgyűlölő rabszolgatartók őseikkel szembeni brutalitása és George Floyd meggyilkolása között. Azt értik, hogy ezek ugyanazok. Ezért nem akarják látni ennek az ideológiának a képviselőit szobrokban sem. Ami pedig a „tálibokat” illeti: a Bolyki László-féle „keresztény tálibok”, akik még egy rasszista gyilkosságból is el tudnak jutni a „progresszív” családrombolókhoz, bennük találva meg a felelőst, semmivel nem jobbak és nem különbek, mint a „progresszív tálibok”, akik legalább nem rasszisták és nem mentenek fel gyilkosokat, akik feketéket ölnek.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések