Mióta a fideszes a hülye szinonimája lett, a fogalom némi fejlődésen ment keresztül. Korábban csak az alaptörvény asztalával, Kerényivel és a felcsúti stadionnal körülírható idiotizmus jellemezte, ami valamennyi diktatúra sajátja, az eszét vesztett diktátor figurájával együtt. Mindenkinek van egy erről szóló kultuszfilmje, a magyaroknak a Tanú, benne Virág, Pelikán és Bástya elvtárs. Ezek az állandó szereplői az egymást váltó diktatúráknak.

A rendszer lassan, de biztosan jut arra szintre, hogy maga a vezér és a környezete lesz az idiotizmus szinonimája. Ha Orbán nevét kimondjuk, és pocakos alakja megjelenik lelki szemeink előtt, már röhögünk, vagy vérmérséklettől függően a fejünket fogjuk. A diktatúrafejlődésnek ebben a szakaszában már nem szükséges Orbán mellé tenni a kisvasutat, Mészárost, a saját lábán mobilozó lányát vagy a kőbányász apját, önmagában röhejes a figura. Személyében testesíti meg a hozzá köthető valamennyi őrültséget, a nemlétező ellenséggel folytatott harcaitól kezdve a fehérvári huszárokon át a fatolvaj vejének adott milliárdokig bezárólag.

Ugyanígy van azokkal, akik a környezetébe tartoznak: kimondjuk Szijjártó, Rogán, Lázár, Kósa, Kövér, Áder és a többiek nevét, és dől a nép a röhögéstől. Anélkül, hogy bármit mondanánk a Pasa Parkról, a futsall-csapatról, a baltás gyilkosról vagy a Hortobágy eszéről. Erre a szintre azonban képes egy kormányzat is eljutni, amelyet akár le is válthatnak négy év után. A minőségi fordulat akkor következik be, amikor az elmebetegség rendszerré válik és a röhejes vezér filozófiát gyárt abból, hogy őket nem lehet leváltani.

Ezen a ponton kezd veszélyessé válni a történet.

A bolondok egy ideig szórakoztatóak, de attól kezdve nem, hogy ideológiát gyártanak és börtönbe zárják a normálisakat. Az alkalmazkodó képesség csodákra képes, ahogy azt szociálpszichológiai kísérletek bizonyítják. Ha a bolondokháza lakóit, mint egy kísérlet alanyait, megtesznek egy ország vezetőinek, a többség nem parancsolja őket vissza a rácsok mögé, hanem demokratikus úton megválasztja őket. Mintakövetése folytán hasonul, és rövid időn belül maga is idiótává válik. Az azonosulási igény és a csoporthoz való tartozás vágya legyőzi a normális észt. A szociálpszichológiai kísérleteket ezért szűkítik néhány fős csoportokra, mert tömeges méretekben nem lehetne leállítani.

Ettől kezdve a tömeg nem röhög rajtuk, hanem hasonul hozzájuk, és maga is röhejessé válik. Mondjuk ki azt a szót, hogy “fideszes”. Ugyanaz a lélektani hatás játszódik le, mint az előzőek esetében. Semmit nem kell hozzátenni, maga a szó röhögési ingert vált ki anélkül, hogy részleteznénk egy fideszes idióta karakterjegyeit. De a folyamat nem áll meg a korlátoltság szintjén, hanem átveszi a Vezér által kreált filozófiát, mint a világ nagy igazságát. E filozófia olyan lelki ajándékokkal stimulálja a beteget, amilyeneket a bolondokházában az ápolótól kaphat: semmiről nem ő tehet, nem ő a hibás, a külvilág ellenséges vele, de itt biztonságban van, megvédik, nem kell törődni semmivel, itt mindent elintéznek helyette, gondoskodnak róla.

Ha az elmebetegeket kiengedik, és nem mondják meg róluk, hogy elmebetegek, egy idő után nem lehet őket visszazárni, hanem az egész országot bolondok házává teszik. Ha a normális kisebbség sokat ugrál, rács mögé zárják. Ehhez pedig készen áll a bolond Vezér ideológiája, amely az egész ország meggyőződésévé válik. Az elmebetegek ritkán alkotnak saját filozófiát, valamelyik elődjük agymenését adaptálják és alkalmazzák az új viszonyok között. Ezek legtöbbször megfordítják a világot, ahogy a bolondot eszesnek, az eszest őrültnek, úgy a jót rossznak, a rosszat jónak mondják.

Az eszelős meggyőző ereje mindenkinél nagyobb, mert nincsenek gátlásai. Ez magával ragadja azokat, akik a gondolkodást nehéz munkának tartják és saját véleményükről örömmel lemondanak, mert nem biztosak magukban, és nem szeretnének sem kisebbséghez, sem vesztesek közé tartozni. Orbán a fideszes hülyéket azzal eteti, hogy a demokrácia és a liberalizmus rossz, minden bajnak forrása. Aki már tíz percnél többet eltöltött egy könyvtárban, az tudja, hogy ez egyáltalán nem új, minden diktatúra alapvető tétele, mert azt ne felejtsük el, hogy bolondok csak diktatúrában tudnak létezni. Számukra a szabad és normális világ fenyegetés, amit így győznek le.

Bolondra észérvek nem hatnak, mert minden érvet támadásként él át, amely ellen védekeznie kell. Az elfogadást nehezíti, hogy a belátást frusztrációként éli meg, viszont egész élete a frusztráció elől való menekülés. A magas IQ-val rendelkező, de műveletlen ember, akinek nagy ambíciói vannak, de hátrányos helyzete miatt frusztrált, kisebbségi érzésektől gyötört, az potenciális diktátor. Egy frusztrált társadalom tagjai tudat alatt felismerik benne a legnagyobb frusztráltat, akit boldogan követnek, mert a frusztrációtól való szabadulás ígéretét jelenti. Ennek útja az, hogy legyőzik, maguk alá hajtják az őket frusztráló világot, és bosszút állnak rajta.

Ehhez kell az önigazolás, hogy a külvilág rossz. A bajok okai azok, akik a frusztrációt okozzák, és a rendszer, amely ezt lehetővé teszi számukra. Minden antiszemitizmus mögött ez áll, de ahol nem a zsidók a frusztráció okai, ott másik kisebbség. A liberális demokrácia azért ellensége a frusztrációba belerokkant elmebetegeknek, mert lehetővé teszi, hogy szabad versenyben újabb frusztrációt okozzanak nekik. A bolondok előtt két út áll: megölni azokat, akik frusztrálják őket, vagy a rendszert lerombolni, ahol az egyenlő esélyek frusztrálhatják őket. Az elmebetegek először az utóbbit választják, de soha nem érzik magukat biztonságban, ezért a vége mindig gyilkolás lesz.

Európában a zsidókkal szembeni frusztráció elsődleges oka az volt, hogy a niceai zsinat után az egyház ortodox irányzata elhagyta a kereszténységet, és létrehozta a katolikus vallást, amely utána eretnekként gyilkolta a kereszténységet és a zsidókat. A frusztráció oka, hogy a zsidók ismertek valamit, amit ők nem. Az eretneknek minősített keresztényeket is azért égették, mert azt vallották, hogy ismerik az Istent, és vesztükre ez még látszott is rajtuk. A bálványimádó pogány vallás, amely kisajátította magának a “keresztény” nevet, hátrányba került a biblikus zsidókkal szemben, mert a dogmák és a bálványok a Szentírás szerint bambává tesznek, a Biblia pedig élesíti az észt. Ez a kisebbrendűség oka, a nemzettel azonosított hamis vallás az okozója.

Ezért került a “keresztény magyar ifjúság” és a “keresztény középosztály” hátrányba a Horthy-rendszer “keresztény Magyarországa” számára, ami frusztrációt okozott. Ezt a numerus clausussal, majd a deportálás révén látták helyesnek megoldani. A gyilkolást megelőzte a demokrácia és a liberalizmus elleni harc és ádáz gyűlölet, amely összeforrt az antiszemitizmussal. Az antiliberalizmus és az antiszemitizmus volt a közös nevezője a náci Németország, a fasiszta Olaszország és a “keresztény” Magyarország szövetségének. Mindhárom országot idióta elmebeteg vezette, Horthy is az volt. Miután a magyarok a rendszerváltástól és az Európai Uniótól nem a szabadságot várták, hanem a kommunizmusnál is biztosabb gondoskodást, ölükbe hulló jólétet, frusztráltak lettek.

Ez a helyzet már csak egy ambíciózus, kisebbrendűségi érzésektől gyötört és frusztrált, vidéki, skizofrén paranoiás elmebeteg megjelenésére várt, aki meg akarta hódítani a világot, de nem volt türelme hozzá, és csalódásként élte meg az SZDSZ oldalán a liberális létet. Rájött, hogy a hozzá hasonló frusztrált elmebetegek tábora a politikai katolicizmussal azonos jobboldalon található. A cseppet sem új ideológia kitermelte a maga idiótáit, és első lépésként újra harcot indítottak a demokrácia és a liberalizmus ellen, hogy korlátozzák azokat, akik frusztrálhatnák őket.

A vezér frusztrációi leírhatók a durcás kisgyerekhez hasonló zsákmányai alapján: mérhetetlen lopás a szegénység miatt, Puskás akadémia, FIFA és stadion a kudarccal végződött futballkarrierért. Korlátlan hatalom, az apai elnyomás miatt, iskolák bezárása a jobb iskolákba járt pesti értelmiségiek frusztrációja miatt, valamint az újabb kihívást jelentő idegenek gyűlölete. Ezért hirdeti a Vezér leplezhetetlen sértettséggel a Nyugat, a demokrácia és a liberalizmus végét, gyűlölteti meg a szabadságot és a szabadság képviselőit. Ebben a tekintetben nem különb az iszlám terroristáknál. Neki a nemzet az elmebetegek korlátlan hatalmát jelenti, amely addig maradhat fenn, amíg egy zárt közösségen belül van. Ezért hirdeti a “nemzetek” Euópáját a nyitott és szabad világgal szemben.

És most szeretnénk szólni a fideszes hülyékhez: tévednek a frusztráltak, ha azt hiszik, hogy a szabadság gyűlöletével és a szabad verseny felszámolásával megszűnik a frusztrációjuk. A lélek tudja, hogy a győzelem nem versenyben született, nem szabályszerű harcban. Ezért soha nem tud megnyugodni. A történelem mutatja, hogy ha megölöd a riválisodat, akkor sem tudsz megnyugodni és győztes lenni. Káinon nem segített, hogy megölte Ábelt. Nem sikeresebb lett, hanem még frusztráltabb. Ezért a fideszes hülyéknek fel kellene ismerniük, hogy egy elmebeteget követnek, aki őket nem a gyógyulásba, hanem még nagyobb betegségbe és vereségbe vezeti.

A hátrányos helyzet legyőzhető, a frusztráció megszüntethető, ha az ember reális célokat tűz maga elé, és azokat megbecsüli. De illiberális államban még ez sem lehetséges. Csak szabad társadalom és demokratikus ország adja meg a lehetőséget a sikerre, a győzelemre, a fejlődésre, a jólétre, a frusztráció felszámolására. Az illiberális állam nemcsak a lehetőséget és az eszközöket veszi el ettől, de még a verseny, az érvényesülés lehetőségét is. Nem kiemel, hanem még jobban belenyom a frusztrációba, és csak a gyűlöletet erősíti. Ennek a vége Káin sorsa, aki megölte a testvérét, mert irigy volt rá. De Káin a gyilkosság helyett választhatta volna azt is, hogy követi Ábelt, megtanulja tőle azt, amitől Ábel sikeres. Az alázat nem aláz meg, csak a kevélység és a büszkeség.

Az elmebeteg Vezér ellenségeddé teszi a külvilágot, amely nem ellenséges veled. Meggyűlölteti a felebarátodat, aki nem gyűlöl téged. Elhiteti veled, hogy a bajok oka a liberalizmus és a demokrácia. A nehézségek okozója a szabadság. De minden fordítva van, mint ahogy a bolond mondja. A demokrácia nem befejezett állapot, hanem a problémák megoldásának szabad, egyenlő jogokat nyújtó kerete. A bajok nem a demokrácia miatt vannak, hanem a világ természetéből fakadnak. A demokrácia ezeket nem takarja el. A diktatúrában semmivel nincs kevesebb baj, csak a diktatúra tagadja, leplezi, meghamisítja. A demokrácia elfogadja a valóságot és talál rá megoldást. A diktatúra meghamisítja a világot és a vége összeomlás.

A liberalizmus a frusztrációtól való szabadulás egyetlen lehetősége. Ha szabad vagy, bármi lehetsz, bárki lehetsz. A demokráca maga a liberalizmus. Liberalizmus nélkül még az elmebeteg Vezér sem lehetett volna soha miniszterelnök. De lehetett. Viszont nem volt elég neki, nem tudott megelégedni, mert beteg. Ezért hazudik a liberalizmusról, hogy másnak ne legyen esélye. Neked se. Elveszi az esélyét is annak, hogy a magyar emberek a kudarcaikból sikeresekké váljanak. Konzerválja a vereségérzést, a sértettséget és a frusztrációt, de az beteggé teszi még jobban a nemzetet. Az nem siker, hogy Orbán erővel elveszi a másét, és odaadja a talpnyalóinak. A siker az, hogy megtanulod a siker kulcsát, és úgy élhetsz, mint a sikeres emberek, akiket a filmekben látsz. Meglehet.

Ezért nem kellene fideszes hülyének lenni, van annál jobb. Nem politikáról beszélek. Az elmebeteg Vezér politikai ellenzéke bevonult hozzá a bolondokházába, semmivel sem különb nála. De van elég normális ember, aki  vezesse az országot. Nem kell és nem szabad egyikre sem szavazni, hanem a bolondokházát kell megszüntetni. Miért lennél potenciális gyilkosok bűntársa? Miért akarnád még kisebbnek, még megalázottabbnak érezni magad a szabad külvilággal szemben? Legyél inkább te is szabad. Mi vár rád, amikor lezárják kívülről a határokat, mert előbb-utóbb meglesz? Jobb lesz, elmebetegek közt, megalázva, nyomorogva, mindentől elzárva? Azért, mert Orbán Viktorkát bottal verte a hülye apja, mert nem lett válogatott focista, és kisebbrendűségi érzése van a pesti zsidókkal szemben? Ezért kellene neked tönkremenni? A demokrácia, a jog, a biztonság és az esély a te életed kulcsa. Ez maga a liberalizmus.

A hazugságok vége nyomor, pusztulás, gyilkolás, és totális összeomlás. Muszáj hülyének lenni? Lehetsz boldog és sikeres. Képes vagy rá. Nem vagy rosszabb senkinél. Ledolgozhatod a hátrányt. De ha egy elmebeteget követsz, és engeded, hogy még mélyebbre nyomja a frusztrációdat, és hülyét csináljon belőled, véged van.

 

 

 

21 hozzászólás : Bartus László: Demokratikus kiskáté fideszes hülyéknek

 1. evelynn

  December 6th, 2015

  Tökéletesen igazad van Laci – mint mindig – de azt mondd meg nekem, hogy mit tegyen az az ember akinek esze ágában sincs követni ezt az elmeháborodottat, de már öreg és beteg és nincs hová elmenekülnie??? Hidd el nekem, nagyon sokan vagyunk így, és csak vegetálunk. Mondd, mit kéne tenni? Mert ez nem élet , ez nem egy élhető ország. Öregen, betegen, munkára képtelenül hová mehetnék? A nyugdíjam az éhhalálhoz sok, a tisztes megélhetéshez meg kevés. Pedig világ életemben olyan helyen dolgoztam, ahol minden adómat befizette a cég. Feketén soha nem dolgoztam. Csak Istenre és magamra számíthatok, egyedül élek.Mit élek! Vegetálok! Van megoldás? Ha tudsz, kérlek írd meg, örömmel megfogadom.

  Reply
  • bunkocska te draga

   December 8th, 2015

   Ha már egy lelket megmentesz, a világot mented meg, nem? Nekem ha sikerül egy megtévesztett, frusztrált ember szemét fölnyitni akármilyen pici igazságra, már jó napom van! Tudom, hogy ez így iszonyú lassú, és mindig ott fenyeget a nyomorgás réme vagy már itt is van, de hát majd csak lesz valahogy … Ráadásul engem a saját politikai oldal hülyéi jobban idegesítenek.

   Reply
 2. engelhardt zoltán

  December 6th, 2015

  Szerintem nincsen így minden,ahogy le van írva-a fekete-fehér ellentétpárra gondolok. Demokrácia-Diktatúra,Liberalizmus-frusztráltak gyülekezete,szabadság-rabság,jobboldali-hülye,értelmiségi zsidó kontra buta cigány…stb…..azt gondolom, hogy a nem ellenőrzött alkotmányosan nem korlátozott izmus veszélyes dolog.ennyi.gONDOLOM ÉRT ENGEM??nEM VAGYOK VALAMI AGHYGÉP:-)aZÉRT NEWM OSZTOM MERT RÖGVEST KIÁTKOZNÁNAK:-)

  Reply
 3. Kovoliver

  December 6th, 2015

  Bizonyos részekkel egyetértek, de ez is egy ostoba dichotóm világkép, amelyben a liberálisok harcolnak a gonosz konzervatívok ellen. Az érem másik oldala. A liberalizmus éppen annyi kárt okozott már, mint a konzervativizmus. A liberalizmus arról szól, hogyha mindenki érvényesíti az önös érdekeit, akkor végső soron a társadalmi jólét fog növekedni. Többször, többféleképpen cáfolták ennek az ellenkezőjét. El kell olvasni például Hankiss Elemértől a Társadalmi csapdák c. könyvet, érdekes dolgok vannak benne a nem zéróösszegű játszmákról és az önérdek érvényesítés hátrányairól. A liberalizmus kizárólag individuális célokat fogad el, közösségi célokat, kollektív megnyilvánulásokat nem. Ez pedig kizárja például az érdekérvényesítés hatékony lehetőségeit, mivel csak társadalmi csoportok tudnak hatékonyan fellépni a hatalommal szemben. Tehát egyszerre teremti meg a jogot arra, hogy a tömegek érvényesítsék az akaratukat, és veszi el ezt a lehetőséget az individuális ember prototípusával. Nincs szükség egyik végletre sem!

  Reply
  • Kovoliver

   December 6th, 2015

   *többféleképpen cáfolták ezt” 😀 Késő van

   Reply
  • Admin

   December 6th, 2015

   Kovoliver, rosszul tudja, megtévesztette a porpaganda. A liberalizmus nem “arról szól, hogyha mindenki érvényesíti az önös érdekeit, akkor végső soron a társadalmi jólét fog növekedni”. A liberalizmus tiszteletben tartja a polgári és emberi jogokat, amelyeket semmiféle “közösségi cél” vagy “közjónak” nevezett akármi miatt nem lehet korlátozni vagy megsérteni. Ezek a jogok a sajtószabadság, a vallásszabadság, a lelkiismeret szabadsága, a szólás, a gondolat és a gyülekezés szabadsága. Az állam tekintetében elválasztja a hatalmi ágakat egymástól, hogy a fékek és ellensúlyok megakadályozzák a zsarnokság kialakulását, a jog uralmát jelenti minden ember felett, a hatalomgyakorlók felett is. Ez a liberalizmus. Hankiss Elemér könyve például jól mutatja be, hogy a szabadság önszabályozó, mert amikor mindenki azt gondolja, hogy amott senki nem lesz, és odamegy, akkorrájön, hogy nem kell odamenni. Nem igaz, hogy a liberalizmus csak individuális célokat fogad el. Egyrészt vannak nem individuális céljai is, és az individumoknak is lehetnek megvalósítható közös céljaik. A liberalizmus legfeljebb az individuális szabadságjogok elsőbbségét tartja fontosnak, hogy ezek nem lehetnek ellentétben az egyén szabadságának, emberi méltóságának, szabad választásának és emberi, polgári jogainak bztosításával. Nemcsak társadalmi csoportok tudnak a hatalommal szemben fellépni, hanem a bírói hatalom, az igazságszolgáltatás is, ha elválastzják a kormányzati és a törvényhozói hatalomtól. De a liberális társadalomban működhetnek csak szabadon társadalmi csoportok is. Mutasson egyetlen nm liberális országot, ahol a hatalommal szemben szabadon működhetnek társadalmi csoportok. A liberalizmusban az egyéni jogok elsőbbsége nem azt jelenti, hogy egyénekre szakad a közösség, és nem alkothatnak az egyének csoportokat, ellenkezőleg, csak ebben alkothatnak, mert itt szabad. Visont nem sérthetik az egyetemes eberi jogokat, mások szabadságát és méltóságát. Nincs jobb a liberalizmusnál, csak tudni kéne, hogy az micsoda.

   Reply
   • Kovoliver

    December 7th, 2015

    Pontosan tudom, hogy mi a liberális demokrácia, és milyen elvekkel, valamint intézményrendszerekkel rendelkezik. Ugyanakkor már Adam Smith leírta, hogy például a közgazdaságon belül, a liberális gondolkodás azt jelenti, hogy az önérdek érvényesítése mindig a társadalmi jólétet növeli. Ehhez jött hozzá az a szemlélet is, (már a XX. században) amely szerint ha a vállalatok kizárólag a saját nyereségességüket tartják szem előtt, az minden szempontból jó az össztársadalomnak. Ez nem igaz. A liberalizmus pedig igenis egy individuális felfogás, amiben nem érvényesülhet a kollektivizmus, a kollektív jogok rendszere egyszerűen azért, mert az individuális szemlélet megakadályozza a közösségi fellépést. De, a liberalizmus azt jelenti, hogy egyénekre szakad a közösség, atomizálja a közösséget éppen azért, mert liberalizmus nem ismeri a verseny és a kooperáció egészséges egyensúlyát, mint ahogyan egyébként a szélsőbalos eszmék sem ismerik éppen az ellenkező oldalról. A liberalizmus az egyéni boldogulás, egyéni fogyasztás, egyéni jólétnövekedés, egyéni vagyonnövekedés és egyéni célok eszménye. Ez van. Mellesleg nem tudom, hogy Ön szerint engem melyik propaganda tévesztett meg…

    Reply
    • Admin

     December 7th, 2015

     Kovoliver, két különböző dologról beszélünk. A liberális társadalmi politikai rendszer nem azonos a liberális vagy neoliberális gazdaságpolitikával. A liberális demokrácián belül nagyon sokféle gazdaságpolitika lehetséges, ahogyan az a gyakorlatban is látható. Azok a liberális demokrácián belül váltakozhatnak. Hogy ne lennének a liberális demokráciában kollektív jogok? Az egyházalapítás vagy a felekezeti egyenlőség is kollektív jog, a sztrájkjog, a szakszervezetek, igazából csak a liberális demokráciában vannak kollektív jogok, a nem liberális államokban korlátozzák ezeket. Micsoda baromság ez, hogy “a liberalizmus azt jelenti, hogy egyénekre szakad a közösség, atomizálja a közösséget éppen azért, mert liberalizmus nem ismeri a verseny és a kooperáció egészséges egyensúlyát”? Amerikában élek, amit Ön mond az közelében sincs a valóságnak. Itt szakad egyénekre a közösség? Viccel. Ez demagógia, amiket Ön mond. A liberalizmus nem az egyéni célok, hanem az egyéni jogok talaján áll. Minden totális rendszer valamilyen közös cél érdekében korlátozza az egyéni jogokat, és vezet diktatúrához. Ön totálisan feélreérti a liberalizmust.

     Reply
     • Kovoliver

      December 14th, 2015

      Már rég volt, mikor válaszolt, de muszáj leírnom még néhány gondolatot, ugyanis Ön tökéletesen félreértelmezte, amit írtam. Én nem állítottam, hogy a liberális demokráciában ne léteznének kollektív jogok, pusztán csak annyit írtam, hogy a liberális felfogás, amely egyébként definíció szerint az egyéni boldogulásról és érdekérvényesítésről szól, könyvekben írják, nem én mondom, tehát mint szemlélet, sokszor gátja a kollektív érdekérvényesítésnek. Amikor a politikai palettát elemzik politológusok sokszor egy derékszögű koordináta rendszerben értelmezik azt. A liberális és konzervatív ellentét éppen abból fakad, hogy a konzervativizmus inkább kollektív szemlélet (ami nem egyenlő a kollektív jogokkal) a liberalizmus pedig individuális. Az szélsőséges individualizmus pedig atomizálja a társadalmat, és igencsak megnehezíti a közösségi érdekek érvényesítését pont azért, mert individuális. Vajon miért van az, hogy a népszaporulat éppen a nyugati, jóléti államokban a legkisebb? Azért, mert se a férfi, se a nő nem akar lemondani az egyéni jólétéről. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nőknek az a dolguk, hogy szüljenek, és nem építhetnek karriert, ahogyan Kövér László kívánná, mert ez egy baromság. Ugyanakkor viszont a kollektivizmusnak, tehát a közösségi szemléletnek és az individualizmusnak megvan az egészséges aránya, ami a nyugati társadalmakban egyébként véleményem szerint nem jelenik meg. Ez a gazdaságban a verseny és kooperáció dilemmájaként jelenik meg, amelyre nagyon jó példa a környezetszennyezés. A technológiára való átállás nagyon nehéz, és aki új technológiát vásárol a régi helyébe, versenyhátrányba kerül, ugyanakkor az össztársadalmi érdek a gazdaság környezeti externáliáinak csökkentése. Ennél egyszerűbben nem tudom elmagyarázni és az, hogyha kiragad mondatokat a kontextusból, másokat pedig figyelembe se vesz, nem könnyíti meg azt, hogy megértse, miről írok. Ha pedig nem akarja megérteni, amit írtam, és engem valami fideszes birkának, vagy autoriter politikai rendszereket éltető embernek könyvelt el, akkor nem tudom, hogy miért válaszolt a kommentemre.

     • Admin

      December 14th, 2015

      Nincs kedvem még egyszer leírni és ízekre szedni. Baromságok, amiket ír. Ezek hülye elméletek. Az egyéni jogok nem jelentenek individualizmust, ez egy állatság. Benne élek a legliberálisabb társadalmak egyikében, amikről ön beszél azoknak semmi köze a valósághoz. Totális tévedésben van, fogalma nincs miről beszél. Majd ha él egy szabad társadalomban, akkor megérti, micsoda baromságok ezek.

     • Maggdy

      December 15th, 2015

      Én sajnálom, hogy vakvágányra futtatták ezt az individuális kommunikációt, nekem sokat mondó volt mindkét fél részéről, de vannak még megválaszolatlan kérdéseim.

      Kovoliver:
      “A technológiára való átállás nagyon nehéz, és aki új technológiát vásárol a régi helyébe, versenyhátrányba kerül, ugyanakkor az össztársadalmi érdek a gazdaság környezeti externáliáinak csökkentése.”

      Kik azok, akik mellett versenyhátrányba kerül? Azokról van szó, akiknek szintén nem akaródzik haladni a korral, vagy akik már régen átálltak?

      A versenyszellem vezérelte piacgazdaságot, nem kapitalizmusnak nevezik?

      Egyáltalán kivel kell versenyezni, a fejlett nyugattal, akiknek a nyomába sem érhetünk, vagy a fejlődő harmadik világgal, akikkel szemben a vetélkedés tisztességtelen?

      Más:
      Valaki megfejthetné, hogy miről beszélnek a kormánynál.
      A cikkben narancssárga betűkkel kiemelten a következő szöveg: “A kkv-k támogatására az elmúlt négy év alatt 41 milliárd forintot fordított a magyar kormány.” http://www.fidesz.hu/hirek/2015-12-11/a-hazankbankkv-knal-dolgozok-aranya-magasabb-az-unios-atlagnal/

      …és a KSH bűvös adataira sem sokszor világítanak rá a médiák a realitás fényével. A kormány innen mazsoláz a számadatokkal véghezvitt szemfényvesztéshez, amivel magáról szintén hamis képet állít össze.

      “Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar, 2014
      Magyarországon 2014-ben a gazdasági szervezetek környezetvédelmi beruházás formájában 175 milliárd forintot költöttek a környezetszennyezés vagy bármilyen más környezetkárosítás megelőzésére, csökkentésére és megszüntetésére, reálértékben 34%-kal többet, mint 2013-ban.” http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=98282&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=254883062154146&p_lang=HU

    • rontbont

     December 8th, 2015

     Amiről ír, az kicsit hasonlít a francia egzisztencialisták kapitalizmuskritikájára, ami szintén elég zavaros volt, de legalább jó könyvek és filmek születtek az elidegenedésről.
     Amit ír viszont, az nagyon hasonlít a foximaxi (Marxista Leninista Esti Egyetem) brossúraszövegeire. Ki kéne mennie nyugatra egy kicsit körülnézni, beszélgetni ottaniakkal. Csak a liberális demokráciákban léteznek valódi önszervező közösségek, csak ez tudja harmonizálni az egyéni és közösségi célokat társadalmi méretekben.

     Reply
     • Admin

      December 8th, 2015

      Így igaz, ahogy rontbont mondja. 🙂

   • Maggdy

    December 8th, 2015

    Admin írta: ” Kovoliver, rosszul tudja, megtévesztette a porpaganda. A liberalizmus nem “arról szól, hogyha mindenki érvényesíti az önös érdekeit, akkor végső soron a társadalmi jólét fog növekedni”.

    Ezek szerint a következő a félrevezető propaganda? (előző mondatom az, aminek látszik, csak egy kérdés, tényleg nem tudom mit gondoljak erről) https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus
    Idézek a hivatkozásból:
    “Az először Adam Smith által megfogalmazott gazdasági liberalizmus támogatja a szabadpiacot és a szabadkereskedelmet, klasszikusai hittek abban, hogy egy láthatatlan kéz spontán rendet alkot az eredendően széttartó egyéni szándékok és tettek szövevényéből, s a sok egyéni érdek végeredményben a közjó növekedéséhez vezet, feltéve, hogy…”

    Egyébként én sejteni vélem miről beszél és egyet tudok érteni vele. A liberalizmus szélsőséges megnyílvánulásaival van sok gond, azokkal a személyekkel, akik nem élnek, hanem visszaélnek ezzel a helyzettel. A gyakorlatban sokszor nem úgy valósulnak meg a dolgok, ahogy az elméletben… olyan szép.

    Reply
  • bunkocska te draga

   December 8th, 2015

   Szerintem is más a politikai liberalizmus meg a gazdasági. A politikai liberalizmus örök dolog, a gazdasági csak egy a sok megoldás közül. Szabadság, egyenlőség, testvériség közül a szabadság az első! Ha az van, minden van! Azt tegyétek másokkal is, amit magatoknak tennétek! Te örülnél, ha valaki belepofázna a munkádba, állandóan kritizálna, és a fizetésedre ácsingózna bármilyen szent cél nevében?

   Reply
 4. abramovics

  December 7th, 2015

  mindenkinek, s neked is Bartus!

  a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  tagjait, követőit, híveit én csak az alábbi definícióval illetem:
  .
  IGAZI HÜLYE:
  .
  feltétlen hívő, nincs önálló gondolata, vakon megy a vezír által kijelölt úton eltántoríthatatlanul. mindemellett hihetetlen kitartó „jó ügynökhöz” méltó mód levakarhatatlan, gátlástalan. kiforgatja a valóságot, mindennel magát „igazolni” véli, fejlődni képtelen, ebből következően értelmetlen hozzá bármilyen gondolatot intézni úgy szóban, mint írásban.
  természetesen Igazmondó Háry János – a csuti csüngőhasú geci – szempontjából ezek a tulajdonságok mindennél többet érnek, viszont számomra ez a kombináció azt jelenti:
  .
  KERÜLD EL!
  .
  .
  az általam használt determinációkat kérem mindenki a lehetőségeihez mérten használja, terjessze!
  tekintettel arra a tényre, hogy a mai napig nem találtam pontosabb kifejezést, mint a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA,
  .
  vagy
  .
  igazmondó Háry János
  .
  vagy
  .
  IGAZI HÜLYE

  Reply
  • rontbont

   December 8th, 2015

   A “bolsevik”-ot nem értem. “Többségit” jelent eredetileg, szemben a mensevik: kisebbségivel, a szoc. (annó) szóhasználatban a kapitalista/polgári jelentéssel bírt.

   Reply
  • rachel

   December 25th, 2015

   Végre egy hiteles meghatározása ezek mibenlétének. Nagyon tetszik! Csak az a probléma, hogy nincs helyette kormányzóképes erő. De bizzunk abban, hogy majd kialakul!!! De hogyan és mikor????

   Reply
   • Maggdy

    December 27th, 2015

    Addig biztos nem, amég hiteles észérvek helyett “hiteles mibenlét meghatározásokkal” van csupán tele a sajtó. Gyakorlatilag az összes számunkra negatív töltdtű jelzőt rájuk aggathatjuk, annyit érhetünk el vele max. hogy röhög a markába, és még hangosabban harsogja, hogy “Magyarország jobban teljesít”, és úgy tünik azt gondolja, hogy az üres szlogenjeivel jól is lakunk, úgy tünik azt gondolja, mindenki elégedett tökéletesen, mert orbán viktor és csapata jól megél, EU-s normáknak megfelelően.

    Reply
 5. Maggdy

  December 7th, 2015

  Az én ismereteim szerint 1989-ben történt az érdemi, az igazi Alaptörvény módosítás. Azóta csak esztétikai korrekciónak nevezhető változtatásokat végeztek rajta, ennek a műveletnek a fidesz a nagymestere, sőt magukévá próbálták tenni az alkotmány-módosítás tettéért járó babérkoszorút, holott nem ők módosították, csak belepiszkáltak a módosításba.

  Az orbán féle Alaptörvény verzióban ez olvasható:
  Q cikk
  (1) Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az
  emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi
  népével és országával.

  Az eredeti, 1989-es Alkotmánymódosítás szövege, e ponton: ” 6. § (1) A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől.
  (2) A Magyar Köztársaság együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.”

  Szerintem egy nagyon fontos kötelezettséget vetkezett le magáról ez a primitív banda, mert meg kell felelni a NATO mentalitásnak, amely elavult szervezet mondhatni kenyere az erőszakkal megoldás vagy minimum erőszakkal fenyegetőzés. Néha én is azt látom, hogy mérföldlépő csizmával száguldunk a középkor irányába. A NATO csatlakozás előtt nem volt Magyarországnak ellensége. Állítólag népszavazás is volt csatlakozás ügyben, aminek nyomát sem találtam sehol, a csatlakozás tényéről is csak évekkel ennek megtörténte után értesültem!!!

  Reply
 6. bunkocska te draga

  December 8th, 2015

  “Vidéki” – hát Horthyék korában pont ez volt! A vidéki földesurak frusztráltnak, elmaradott mucsainak érezték magukat a nagyvilági zsidó polgárok között, pláne hogy a mezőgazdaságból akkor már nem lehetett úgy megélni. Akkor az ipar és a kereskedelem volt a menő, ma meg az informatika meg a biotechnológia a jogász-történész végzettségű kormánytagoknak olyan lehet, mint a malacnak a zsiráfvályú! Merkel, az atomfizikus könnyen dobálózik a 21. századi oktatás céljaival, Orbán viszont 8 osztályos szinten szeretné tartani az ő népét …

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)