2024, április14, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: Orbán Gáspár, Jézus Krisztus, meg az apja

Bartus László: Orbán Gáspár, Jézus Krisztus, meg az apja

-

Egy hete is van annak, hogy Orbán Gáspár interjút adott a Business Class Magazinnak, amelyet szemlézett a HVG. Az interjúnak van egy mondata, amely akkora sokkot okozott az Amerikai Népszava szerkesztőségének, hogy csak egy héttel később tudunk rá reagálni.

A mondat így hangzik: „A magyar nemzetnek nincs más esélye, mint Jézus Krisztus.” Ez egyrészt igaz, de az egész világnak sincs más esélye. Másrészt a kijelentés arra is utal, hogy Orbán Gáspár hamar elsajátította a pünkösdi-karizmatikus vallási közhelyeket, mert ez egy tipikus fordulata ennek az irányzatnak, ami már régen elveszítette a jelentését.

De ennél többről van szó. E kijelentés meglehetősen furcsán hangzik annak az embernek a szájából, akinek az apja teszi tönkre, igázza le, fosztja ki ezt az országot, amelynek Gáspár fia szerint nincs más esélye, mint Jézus Krisztus. Attól függ, mire gondol az ifjú Orbán. Ha az üdvösségre, az Istennel való személyes kapcsolat gyümölcseire, akkor mindenképpen.

*

Csakhogy ennek az országnak van egy fizikai élete is, ami szintén Istntől származik. Van az emberi életnek evilági dimenziója. Szeretnének az emberek úgy élni, hogy az méltó legyen a Teremtőjükhöz, aki saját képére, hasonlatosságára teremtette őket, emberi méltósággal ruházta fel a magyarokat is, amit Orbán Gáspár apja -két lábbal tapos.

Van az életnek olyan része, amihez nem lenne szükség Jézus Krisztus közbenjárására, csak arra, hogy Orbán Gáspár apja befejezze azt, amit művel. Vagy térjen meg, vagy távozzon.  Orbán Gáspár apja nélkül nem kellene értelmes felnőtt embereknek megalázva hallgatni a szemenszedett hazugságokat, a gyűlölködő uszításokat, az antiszemita propagandát. Utána pedig a fiától hallgatni a kenetteljes szöveget, hogy rajtuk már csak Jézus Krisztus segít.

Ez még Jézus Krisztus nélkül is megy olyan országoknak, akik nincsenek megverve Orbán Gáspár apjához hasonló zsarnokokkal. Azt nem tudom, hogy Jézus Krisztus hogyan tudná visszaszerezni Mészáros Lőrinctől azt a százmilliárd forintot, amit röpke két év alatt az apja lopott ki az ország vagyonából a strómanján keresztül magának és nyilván a fiának is.

De azt tudom, hogy Jézus Krisztusra sem lenne szükség ahhoz, hogy a vagyonelkobzás is megtörténjen, ha Orbán Gáspár apja nem számolja fel a hatalmi ágak szétválasztását, és nem ültet egy lefizetett, korrupt legfőbb ügyészt, egy pártkatonát a bűnüldözés élére. Ez Jézus Krisztus nélkül is menne elég jól, és reméljük, hogy egyszer megláthatjuk a csodát.

Egyszóval, lenne itt tennivaló még azt megelőzően, hogy Jézus Krisztus személyesen jönne vissza az angyalaival, és lángpallossal kergetné ki Orbán Gáspár apját a hatalomból, mert a liberális demokráciákat éppen azért találták ki, hogy erre ne legyen szükség. A liberalizmus Jézus Krisztus erős fegyvere, ha valaki nem tudná. Amúgy a lopott holmit a Biblia szerint vissza kell adni. Milyen lépéseket tett ezért eddig Orbán Gáspár ebben a családban?

Szép dolog az imádkozás, és kell is imádkozni, különösen egy ilyen országban. De az ima arra való, hogy kérjük Isten segítségét azután, hogy mi már mindent megtettünk. A sült galamb a legkitartóbb ima után sem repül bele senki szájába, kivéve, ha karizmatikus pásztor lesz az illető, s szedi a tizedet meg az adományt, vagy illiberális miniszterelnök fia.

Apropó, pénz. Orbán Gáspár mindig megkerüli azt a kérdést, hogy miből rendeznek meg alkalmanént többmillió forintos rendezvényeket. A csóró diákok dobják össze? Ebben az országban, ahol az adakozást nem ismerik, milliók jönnek össze esténként? Kik is azok a névtelen adakozók, akik alkalmanként százezreket is adnak? Miért nem tudhatjuk ezt?

Az nem egy válasz, hogy a cimborák olyan baromi jól imádkoznak, hogy megnyitják az eget. Ismerek még néhány elég jól imádkozó embert, akiknek ez nem megy. Mi a titok? Van-e ennek bármi köze ahhoz, hogy Gáspár barátunk Orbán Viktor fia? Nincs ebben közpénz? Nem ezt is úgy adják, mint a Tao-t, hogy egyszer majd kérünk Viktor magától egy közbeszerzést? Nem az apja küldi titokban? Százezreket csak úgy, nem ad senki.

*

Orbán Gáspár azon kevesek közé tartozik, aki egyik oldalról a Biblia által már kapott elég világosságot arra, hogy megítélje az apja cselekedeteit. Másik oldalról abban a kivételes, szerencsés helyzetben van, hogy Magyarország diktátorával ülhet akár minden este. Tudna beszélni vele. Esetleg felvilágosíthatná, s az lenne Jézus Krisztus segítsége, hogy szól neki.

Orbán Gáspár nagy lehetőséget kapott, s nagy felelősség is az övé, amivel el kell számolni. Heródes palotájából hirdeti egyelőre Jézus Krisztust. Ő az a Mózes, aki a fáraó fiaként úgy akarja megszabadítani az ő népét, hogy nem fordul szembe a fáraóval. Nem mondja neki, hogy engedd el az én népemet. Az apja hamis keresztény-nemzeti ideológiája megkötözi a nemzetet, és egyik legfőbb akadálya az igazi keresztény megtérésnek is. Ez nem zavarja?

Orbán Gáspár megismerhette azokat a gyülekezeteket, Jézus Krisztusban hívő egyházakat, amelyektől az apja elvette az egyházi státuszt. Az apja Jézus Krisztus szolgáit veri, üldözi, a pénzüket visszatartja. Emelt-e már szót valaha értük a fáraó palotájában, vagy vallásos áhítatában még nem gondolt arra, hogy a Szentlélek nem öncélúan tölti be az embert?

Szót emelt-e már a hajléktalanokért, a szegényekért, a betegekért, akiket ez a rendszer üldöz? Felemelte-e a szavát az árvákért, az özvegyekért, mert ez a tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt? Vagy csak dumál?

Ha Orbán Gáspár azt képzeli, hogy az bibliai, hogy nem nyilvánít véleményt, hogy nem ítéli el a gonoszságot, nem mondja el nagy szeretettel az apjának, hogy amit tesz, az ördögtől van, akkor téved. Istennek enyhén szólva van véleménye a hazugságról, a zsarnokságról, a lopásról, a gyűlöletről, az uszításról. Nem olvas Bibliát? Zsoltárok? Példabeszédek?

Istennek van véleménye arról, amikor tapossák a szegényt. Amikor hatalmaskodnak azok, akik visszaélnek a hatalmukkal. Akik kettős fonttal mérnek, akik elnyomják a népet. Nem bambán élvezkedik a Szentlélek jelenlétében, hanem az igazság tüze járja át a szívét. Azt vajon Jézus Krisztus hogyan értékeli, hogy Orbán Gáspár apja az ő nevében műveli ezt?

*

Vajon, hogyan gondolkodik egy magyar ember arról az Istenről, arról a Jézus Krisztusról, aki nem szól a megtért szolgájának, Orbán Gáspárnak, hogy nem kóser, amit az édesapja csinál? Ennek az embernek a fia hirdeti neki az Istent, aki megkeseríti az életét, s az Istent hirdető fiának egy szava sincs erről az istentelenségről? Milyen is akkor az Isten?

Orbán Gáspár megtérése nagy ígéret volt, de egyre inkább olyan kezd lenni, mint egy pap az istenkirály mellett azzal, hogy nem szól, nem áll ki férfiasan, nem ítéli meg a gonoszt és a zsarnokságot (köztörvényes bűncselekményeket), hanem leplezi azokat. Mi a különbség abban, hogy valaki kereszteket hányva falaz a bűnnek vagy karizmatikus keresztényként?

Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy Gáspár apja seggbe rugdossa, kifosztja a népet, a fia pedig jön az ájtatos dumával, és Jézus Krisztusról prédikál, amiből az következik, hogy mindezt el kell tűrni, a mennyek országában majd jó lesz. A mennyek országában valóban jó lesz, de a földön is elviselhető lehetne, ha az apja nem tenné elviselhetetlenné.

Lehet hipszterkedni, de ez nagyon messze áll Isten természetétől, aki szereti az igazságot, és gyűlöli a hamisságot. Tök hiteltelen Heródes házából prédikálni Jézust. Tök hiteltelen a fáraó lopott vagyonát élvezve képviselni a Szabadítót, a szegények, árvák, a nyomorítottak Istenét. Ha Orbán Gáspár azt hiszi, hogy Isten ilyen, akkor még nem ismerte meg Istent.

Nem politizálni kell, ezt senki nem mondta. De Jézus Krisztusban hívő ember nem teheti meg, hogy nem teszi szóvá az apjának a gonoszságait. Az nem megy, hogy az embereknek azt mondjuk, rajtuk csak Jézus Krisztus segíthet, s közben szót sem szólunk arról, hogy a nyomorúságukat az apánk okozza. Ebben a helyzetben egy hiteles kereszténynek színt kell vallania, és a nyilvánosság előtt tisztáznia ezekhez való viszonyát. Ad interjút épp eleget.

Orbán Gáspár apja nem tehet arról, hogy az emberek holtak a bűneik miatt, s azon valóban csak Jézus Krisztus segíthet. De ezeknek az embereknek meg kell ismerniük azt az Istent, aki őket megváltotta, akiben bízhatnak. Tudniuk kell róla, hogy igazságos és jó, nem nézi el a gonoszt. Tudni akarja a magyar ember, hogy az Orbán Gáspárban levő Szentléleknek mi a véleménye az apjáról. Ha semmi, akkor az ő bizonyságtétel egy nagy NULLA. Csak árt.

*

Szemforgató, kétszínű, álnok farizeusból van már elég. Most lett egy képmutatóval több? Ha Orbán Gáspár nem vall színt, nem teszi nyilvánvalóvá az apjával szemben a Krisztus természetét, akkor csak egy képmutató. Mózes a fáraó asztalától üzenget a rabszolgáknak, hogy Jézus Krisztus őket megszabadítja. Miközben látszik, hogy őt sem szabadította meg.

Ott ül a gonosz mellett, és a szíve meg van kötözve. Ha megrugdosná is őt az apja, mint ahogy a nagyapja tette vele (ezt édesapja hozta nyilvánosságra), akkor is vállalnia kellene. Aki az eke szarvára teszi a kezét, az ne tekintsen hátra. Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, aki elveszíti őérte, megnyeri azt. Aki jobban szereti apját, anyját, hogy nem Jézus Krisztust, az nem méltó őhozzá.

Az igazi megtértek, akik valóban mindent kárnak és szemétnek ítélnek, azok így térnek meg. Azokat fel lehet ismerni, be lehet azonosítani. És az ilyen kétszívűeket is, akiknek kell ez is, az is. Az nem elég, ha valaki szektás. Ne tévessze ezt össze a bibliai hittel. Annak cselekedetei vannak. Aki Krisztust választotta, az nem közösködik Heródessel. Még akkor sem, ha az apja.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések