2024, április18, csütörtök
KezdőlapUncategorizedBartus László: Orbán hadat üzent Európának

Bartus László: Orbán hadat üzent Európának

-

(Ennél nincs szívszorítóbb fotó arról az aljasságról, amit Orbán előidézett)

Orbán kötcsei beszédét minden európai politikusnak el kell olvasni. Ebből érthető meg a magyar határon húzódó kerítés. A muszlim menekültekkel szembeni uszítás csupán eszköz, a cél a liberális Európa elpusztítása. Orbán nagyobb veszélyt jelent Európára nézve, mint a muszlim bevándorlók.

Orbán a demokrácia ellen indított háborút. A muszlim menekülteket erre használja fel. Célja, hogy a szélsőjobboldal megerősödjön, a gyűlölet mindent elborítson, és a fülkeforradalom győzzön Európában is. Majd „az átmenet zavaros évszázadai” után bejelentse, hogy Európa lakossága új rendszer, az Európai Együttműködés Rendszerének megalapításával bízta meg az Európai Uniót. Orbán mindent egy lapra tett fel. Képes a menekültekkel szembeni legembertelenebb bánásmódra, hogy azok törvénytelenségeket kövessenek el. Azt akarja, hogy a menekültválság szétzilálja a demokratikus Európát. Szándékosan káoszt és összetűzéseket provokál, hogy a menekültek igazolják a róluk szóló előítéleteket, és utána a probléma okának a liberális demokráciát nevezze meg.

A forgatókönyv ugyanaz, mint ami Magyarországon történt. A szerb határnál zajló erőszakos jelenetek megfelelnek a 2006-os zavargásoknak, amelyekkel zűrzavart és bizonytalanságot teremtett. Utána a propagandagépezettel felkorbácsolt indulatokat a demokratikus berendezkedés és a liberalizmus ellen fordította. Magyarországot a szélsőjobboldal ideológiájának foglyává tette, majd a demokratikus választások tartalmát meghamisította. Úgy állította be, mintha a választók nem parlamenti képviselői helyekről döntöttek volna, hanem a rendszerről szavaztak volna. Államcsínyt hajtott végre, megdöntötte az alkotmányos rendet.

Európára ugyanez vár, ha nem tér észhez. Ha nem vágja ki Orbánt, mint „rákos” daganatot, Európa búcsút mondhat a felvilágosodásnak és a szabadságnak. Jön a fasizmus, s annak csak nyomor és háború lehet a vége. Ha Orbán a menekültek provokálásával Európa megmentőjének szerepébe kerül, akkor az európai polgárok a helyi kis Orbánokat fogják megválasztani. Utána több szabad, demokratikus és egyenlő választás nem lesz. Csakúgy, mint Magyarországon. Orbán sikeresen fasizálta Magyarországot, a lakosság többsége fasiszta és náci elveket vall, és nem is tud róla. Ugyanez megtörténhet néhány év alatt Európában. A muszlimokkal szembeni „keresztény” Európa védelme, a felkorbácsolt indulatok alkalmasak erre. A nemzeti „keresztény” kormányok azzal tartják majd fogságban az európai polgárokat, hogy nélkülük az iszlám elsöpörné Európát. A liberalizmus multikulturalizmusa, sokszínűsége veszélyt jelent rájuk.

Orbán azt akarja, hogy az európai választások megbuktassák a liberális demokratikus kormányokat. Ha ez sikerül, egyetlen ciklus alatt felszámolják a demokráciákat Európában. Ezek után az európai választásokat is megnyeri a szélsőjobb, amely a választókat megtévesztve „kereszténynek” nevezi magát. Első lépésként megváltoztatják az Unió alkotmányát, és beleírják a „keresztény” gyökereket. Erre hivatkozva átírják a törvényeket, felszámolják a jogállamot, a demokratikus jogokat, az egyéni szabadságot, és mindazt, amit a felvilágosodás és a liberalizmus jelent. A demokrácia külső látszatát megtartják, de kibelezik. A demokrácia paródiáját hozzák létre, és egy fasiszta Európát működtetnek.

Orbán Kötcsén kifejtette, hogy a menekültügy nem a menekültekről szól, hanem a liberális Európáról. A felvilágosodás ellen folyik a harc, amely Európa 1500 éves elnyomása után felszabadította a nemzeteket a vallási-ideológiai terror, a dogmák világa, a papok uralma, az inkvizíció gondolatrendőrsége, a tekintélyelvűség, a kiváltságosok hatalmaskodása és élősködése alól. Megszüntette a rendszert, amely „keresztény” frazológiával istenkirályságot hozott létre, amelyben egyesek tulajdonuknak tekinthettek országokat, nemzeteket, egyéneket, totális uralmat és kontrollt gyakorolva az emberek lelke felett. Ez fasizmus, csak akkor még nem így hívták.

Európa fundamentuma az „Emberi és polgári jogok nyilatkozata”, amely minden demokratikus állam alkotmányának alapja. Kivéve a magyar alaptörvényt, de Magyarország nem is demokratikus állam. Magyarországnak nincs alkotmánya, Magyarországnak Orbán Viktora van. Magyarországon nem az alkotmány, hanem Orbán Viktor rendelkezik mindenről. Orbán egy másik Európáról beszél, de nincs másik Európa. Európa az emberi jogokat, a jog előtti egyenlőséget, a politikai pluralizmust, valódi parlamentarizmust, a vállalkozás szabadságát, egyszóval a liberális demokráciát jelenti. Amit Orbán hirdet, az nem „Európa”. Ha Orbán terve sikerül, az Európa végét jelenti.

Ahogy kétféle Európa, úgy kétféle kereszténység sincs. A kereszténység az, ami a Bibliában van. Az a „kereszténység”, amit Orbán hirdet, nem kereszténység. A kereszténység nem evilágból való, és nem földi célokat szolgál. Orbán „kereszténysége” az evilági hatalom és a pénz megszerzésére, az emberek fölötti lelki-ideológiai hatalom megszerzésére irányul. Egy hamis vallásra alapított terror. Azt az államformát jelenti, amelynek a felvilágosodás vetett véget. Orbán annak a hamis „kereszténységnek” a szószólója, amely az állam és az egyház összefonódását jelenti, legfőbb ellenségének a szabadságot, az egyenlőséget, a polgári szabadságjogokat, a liberalizmust tekinti. Orbán olyan „kereszténységet” hirdet, amelynek jelentése az, hogy nem zsidó. Olyat, amely a zsidóknak tulajdonítja a polgári szabadságot, a liberalizmust, és emiatt a zsidókat üldözi. Orbán államkereszténysége azzal azonos, amely természetes szövetségese volt a fasiszta Olaszországnak és a náci Németországnak.

Orbán „nemzeti keresztény” Európája fasiszta Európa. Orbán Európa fasizálásának programját hirdette meg Kötcsén. Ez hadüzenet Európának. Nemcsak szavakban, hanem tettekben is, mert a magyar határon már olyan összetűzéseket provokál, amelyek a menekültekkel szembeni toleranciát egy idő után ellenük, majd a menekültekkel emberséges kormányok ellen fordítják. Mindenhol egy fasiszta Orbán után fognak vágyakozni, aki megvédi a „keresztény” Európát. Hitler óta nem volt Európában hozzá hasonlóan gonosz és veszélyes ember.

Amikor Orbán azt mondja, hogy a jelenlegi európai konzervatívok is liberálisok, akkor pontos meghatározását adja a liberalizmusnak: a liberalizmus nem egy politikai irányzat a sok közül, hanem valamennyi politikai irányzat közös nevezője. Az a jogi keret, amelyen belül valamennyi demokratikus politikai irányzat működik. A liberalizmus nem a konzervativizmus ellentéte. A magyar konzervativizmus is liberális volt, egészen a Katolikus Néppárt megalakulásáig, amely a liberalizmust tekintette ellenfelének. A Katolikus Néppártot 1894-ben az antiszemita Prohászka Ottokár kezdeményzésére alapították.

Amikor Orbán azt mondta Kötcsén, hogy az európai konzervatívok „nem őszintén”, hanem „engedve az erőszaknak” liberálisok, akkor hazudott. Ez könnyen belátható, ha valaki megnézi, milyen arcot vágot a kereszténydemokrata Angela Merkel, amikor Orbán az illiberális államról beszélt. Demokratikus konzervativizmus csak liberális lehet, mert a demokratikus jellegét a liberális elvek elfogadása jelenti. Az a „konzervativizmus”, amely nem liberális, az antidemokratikus. Az nem konzervatív, hanem fasiszta. Amikor Orbán azt fejtegeti, hogy „azok az eszközök, csatornák, amelyek ma a konzervatívok gondolatait és politikáját interpretálják, értelmezik és közvetítik, nagyon nagy arányban a liberálisok kezében vannak”, akkor náci elméletet ad elő. Ez antiszemita szöveg, Adolf Hitler ugyanezt mondta a Mein Kampfban, csak nem „liberálisozott”, hanem nyíltan a zsidókról beszélt. Orbán azzal kérkedik, hogy bezzeg Magyarországon már nem így van. A magyar sajtó szabadságát felszámolta. Ezt az utat kínálja Orbán Európának.

A két eszme rokonságát jól mutatja, hogy a „keresstény-nemzeti” Prohászka Ottokár ugyanezt hirdette, szintén a zsidókat nevükön nevezve. Akácsak Bangha Béla, aki külön fejezeteket szánt a zsidó sajtó túlsúlyának és a „kereszténységet” pusztító szerepének. Ma már lehet tudni, hogy ezek az elméletek hova vezetnek: Auschwitzba. Orbán ismert világösszeesküvés-elméleteket adott elő Kötcsén. Forrásként a holokauszt-relativizáló antiszemita Schmidt Máriát nevezte meg. A legszebb, amikor a líbiai bombázást varrta az amerikaiak nyakába, amely ENSZ határozat alapján zajlott, és az Orbán vezette Magyarország is támogatta. Orbán csak azért nem küldött magyar repülőt bombázni, mert a kenőpénzek miatt megvásárolt Gripenek alkalmatlanok voltak a feladatra.

Orbán már a kuruc.info szintjén álló szélsőjobboldali teóriákat terjeszt, miszerint a „liberálisok” azért mennek oda mindenhova „bombázni”, mert a gazdasági érdekeik vezérlik, az olajat akarják megszerezni. A NATO-tag Magyarország miniszterelnöke beszél így a NATO akcióiról, amelyekben maga is résztvett, talán még mindig lézeng Afganisztánban és itt-ott néhány magyar katona. Amerikában azóta ment le újra a benzin ára, hogy befejezték az olaj állítólagos megszerzését. Orbán egy karnyújtásnyira van attól, hogy a World Trade Center ledöntését Amerikának tulajdonítsa, pedig ez már kényszerzubbonyos elemebetegek elmélete, de Csurka szintjét már elérte, hogy megérdemelték.

Orbán bolondságokat beszél a liberalizmusról, amelyet úgy definiál, hogy „egyenlő a képmutatással”. Mondja ezt olyan ember, aki az Európai Unió háta mögött zárt gyűlésen az európai értékeket tagadja, közben az Európai Unió tagja. Ha a liberális Európa ennyire büdös, akkor miért képmutatóskodik, miért veszi fel a liberális demokráciák polgárainak pénzét, miért nem lép ki? A liberalizmus „identitásválságának” azt nevezi, hogy a liberálisok jók is akarnak lenni, de meg is akarják őrizni az életszínvonalukat. Ebben semmiféle identitásválság nincs, mert jót tesznek azokkal, akikkel tudnak, és jelzik, hol van a teherbíró képességük határa. Ezzel szemben a „keresztény” Orbán cseppet sem akar jó lenni senkivel, az országa életszínvonala pedig nagyítóval keresi alulról a béka fenekét. De ez az ember hadovál, és ad elő az izsáki borozó szintjén álfilozófiai elméleteket. Vigyázzunk: Hitler is sületlen hazugságokat beszélt.

Azt kellene végre megérteni ellenzéknek és Európának, hogy ez az ember fanatikus, küldetéstudata van, és a világot a liberalizmus és a nemzeti-keresztény eszmerendszer harcának látja. Nem új jelenségről van szó, ez az ultramontán katolicizmus és a nacionalista fasizmus egy speciális keveréke, amely különböző megjelenési formáiban Európa legtöbb szenvedését okozta. Amikor Orbán azt mondja, hogy „egy szellemi-ideológiai korszaknak vége”, amelyet „egyszerűen a liberális blabla korszakának nevez”, akkor a vágyálmait fogalmazza meg, ahogyan azt tette Hitler. De Orbán is megtesz mindent, hogy ez valóra váljon. A Hitler-ábrázolások nagyon is helyénvalók, még akkor is, ha a nácizmus a „keresztény-nemzeti” ideológiába van csomagolva.

Orbán azt hirdette meg Kötcsén, hogy a menekültügy esély arra, hogy a „nemzeti-keresztény eszmerendszer, gondolkodásmód, megközelítés visszanyerje a dominanciáját immáron nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában”. Ez nyílt háború, amelyben Orbán kész arra, hogy menekült gyerekeket, nőket feláldozzon, hogy Európát szelíd bárányból ordas farkassá változtassa. A cél az egyenlőség, a szabadság és a humanizmus elpusztítása, a demokratikus Európa felszámolása.

Mindezt a „kereszténység” nevében, amelynek Istene ezt mondja: „Hát nem az-e a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegd kenyered, és a szegény bujdosókat házadba befogadd, ha meztelent látsz, felruházd, és testvéred előtt el ne rejtőzz? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.” (Ésaiás 58, 6-8.)

Orbánnak minden szava és tette ellentétes a Bibliával, Jézus Krisztus természetével és tanításával. Antikrisztusi. Istenre és a kereszténységre való hivatkozása blaszfémia. Régóta van először olyan pápája a katolikus egyháznak, aki az evangéliumokhoz közelít. Nem véletlen, hogy Orbán Kötcsén is támadta, a magyar katolikus püspökök pedig nemes egyszerűséggel lehülyézik. Mindez jól mutatja a bibliai igazságot, hogy az egyház nem a látható szervezetekkel azonos, hanem ahogy Jézus mondta, láthatatlan: az Isten országa a szívben van. De Orbán szívében a gonosz lakozik, őt magát, az embereit és a rendszerét a Sátán mozgatja. Ezt a Kovács nevű hazugsággépet egy szakasz ördög fogja az örökkévalóságban nyárson forgatni és sütögetni.

Ezért veszélyes Orbán. Nem emberi akarat áll mögötte, hanem maga a Sátán.

De a Sátánnak nincs más fegyvere, mint a hazugság. A hazugság az igazsággal legyőzhető. Magyarország már elveszett. De ha Európa nem lesz határozott, és ezek után nem állítja választás elé ezt a közveszélyes gazembert, akkor ez a szörnyeteg felszámolja az európai szabadságot és felgyújtja Európát.

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések