2024, május19, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: Politikai sátánizmus a NER hátterében

Bartus László: Politikai sátánizmus a NER hátterében

-

George Birnbaum leleplező nyilatkozata sok tekintetben megváltoztatta a közelmúlt történelméről való tudásunkat. Eddig azt hittük, hogy a NER gonosz terve Orbán fejéből pattant ki és egy magyar politikus igázta le a magyar népet. De most kiderült, hogy Orbán külső segítséget vett igénybe, amelynek ő csak eszköze volt. Egy illiberális világforradalom tervének része lett.

Magyarországot kiszolgáltatta a „megtestesült Gonoszként” ismert Finkelstein pusztító, ördögi teóriáinak, hatalmi kísérletének.

E „kísérlet” lényege az, hogyan lehet egy népet folyamatosan negatív, bűnbakra épített, hazug propagandával, ellenségek gyártásával, átveréssel és megfélemlítéssel megfosztani a szabadságától, az önrendelkezésétől. Hogyan lehet az egész országot egy ember korlátlan hatalma alá rendelni a demokratikus látszat megtartásával. Hogyan lehet megalkotni azt a tökéletes diktatúrát, amit a nép választ, az ember maga akar. Hogyan áll az ember a gonosz oldalára.

A sci-fi irodalmat idéző kísérlet történelmi előzményei jól ismertek, és azok egyes elemeit fel is használták, elsősorban a propagandában. Ez a kísérlet azonban nem öncélú, valójában a világ totális ördögi leuralásának újabb, s nem kizárt, hogy utolsó próbálkozása. A világ történelmi zsarnokságai az idők végén egytelen tökéletes világdiktatúrában egyesülnek.

A lényeg a fizikai erőszak mellőzése, amit a megfélemlítő propaganda helyettesít, hogy az ember ne vegye észre, azonosuljon a diktatúrával. Önként válassza a Gonoszt. Ez a cél. Mindezt a jó látszatával. A demokratikus intézmények felszámolása helyett, azok elfoglalása történik. A végeredmény ugyanaz a totális hatalomgyakorlás, a nép teljes jogfosztása, de a külső látszat eltakarja a lényeget. A hatalom eljátssza a demokratikus működést. Az uralom kontrolljára rendelt jogállami kereteket, a fékek és ellensúlyok rendszerét is a hatalom birtokosa tartja kezében, és marionettként mozgatja azokat.

Egy bábszínház nézői lehetünk, ahol egyetlen „művész”, a diktátor mozgatja valamennyi bábot. Azokat is, akik látszólag ellene vannak, vagy az ő kontrollját jelentenék. Várjuk a 21. századi „fasizmus” művészi megformálásait, az erről szóló új filmeket. Andy Vajna elkészíthette volna egy jó forgatókönyvíróval, mert ő maga is része volt ennek az új típusú diktatórikus rendszernek és belülről látta a működését. A „fasizmus” kifejezését nem Mussolini rendszerének értelmében használjuk, hanem a mindenkori zsarnokság, jogfosztás és elnyomás szinonimájaként, mert ez érzékelteti hangulatában a lényeget. Közben persze hasonlít arra is, mint minden diktatúra.

Az előadásnak vagy történetnek több rétege és síkja van térben és időben. Szervesen épül a fasiszta és náci diktatúrákra, a legutóbbi önkényuralmi kísérletekre, egyes elemeiben a kommunista diktatúrákra is, valamint történelmi előképeikre a feudális totális államra, császárságra és pápaságra is. Mind mögött ugyanaz a szellemi háttér áll.

A diktátor mögött is állnak. Nem ő a végső mozgató, őt is mozgatják. Orbánt Arthur Finkelstein mozgatta, Finkelstein még ateisták szerint is maga volt az ördög emberi formában. Ez az ember összesítette magában azt a tudást, sötétséget, gonoszt, minden rosszat és negatívumot, amit az emberiség joggal tulajdonít magának a Sátánnak. Ez az igazi „sátánizmus”, nem az, amikor esztelen gyerekek fordított kereszteket pingálnak. Ez a Faust-legenda megelevenedése.

Lucifer kampánymenedzser

A világban zajló folyamatokból látható, hogy új világrend van kialakulóban. A történelem eddigi tapasztalatait használva a Gonosz a tökéletes diktatúra megalkotásába kezdett, amelyhez felhasználja eddigi tapasztalatait. Az új világdiktatúra lesz a tökéletes elnyomás, amit maguk az emberek választanak, és azonosulnak vele. A Sátán fő műve, amikor nem ismerik fel a diktatúrát, amelyben őt imádják. Csak egy kisebbség lesz képes azonosítani, de az elég lesz ahhoz, hogy vérengzés legyen belőle.

Ennek az új típusú világdiktatúrának a megalkotására az „ördög” – kövessük a transzcendensben hívő és a szekularizált világ által ezúttal közösen használt fogalmat – egy kampánytanácsadót használt, aki a klasszikus irodalomból is ismert örök tagadás mestere. Minden jó és igaz ellentéte, aki a világban Lucifer szerepét vállalta. A munkájánál fogva lett a világ politikai vezetőinek tanácsadója, nekik ajánlhatta fel sátáni tudását. Megkísértve őket a világ feletti hatalommal, miközben maga is csiszolhatta tudását, míg megtalálta a tökéletes tanítványt, akire mindent hátrahagyott: Orbán Viktort.

Tudatosan használta az „ördög” teljes fegyvertárát, hogy embereket hatalomra juttasson. Kezükbe adta ennek a világnak titkos fegyverét, amit „e világ fejedelme” használ, amivel maga is uralkodik a világ felett: a hazugságot. Az ő eszköze nem a szeretet, hanem a gyűlölet. Az ő világában nem az igazsággal lehet győzni, hanem a hazugsággal. Megtanítja a legfőbb titkot, hogy a kettőt, a jót és a rosszat nem szabad keverni. A hazugság győzni fog.

Az ebbe vetett hit és elköteleződés maga a modern politikai sátánizmus. Orbán rendszere egy hamis vallás, a prédikációi populista hazugságok. Megvannak a papjai, a szóvivők, és a szertartásai, a sajtótájékoztatók, konzultációk, szavazások. Orbánra szavazni a rendszerbe való belekeresztelkedést jelenti.

A másik, amit megtanít, hogy nem szabad félni a gonoszságtól, nem szabad megijedni saját gonoszságodtól. Bíznod kell abban, hogy a gonosz fegyvere működni fog mindaddig, amíg el nem bizonytalandosz, gátlásaid nem lesznek, amíg nem hiszed azt, hogy van egy határ, ahol meg kell állnod. Tökéletesen azonosulnod kell a Gonosszal és az ő szerepével, és ő neked adja a világ feletti uralmat. A gonoszság sok kis zsarnokot hoz létre. A mintának egyre több követője lesz, és végül megalkotják Lucifer tökéletes világát, a földi poklot, amely a végén soha nem látott emberirtással végződik. Ez a Gonosz végső célja.

A Gonosszal való azonosulás olyan tökéletes lesz, hogy az emberek ünneplik a világdiktátort, és aki ellenáll, azt üldözik, mint a világ ellenségét. A jót rossznak, a rosszat jónak mondják, és olyan mértékben elfoglalják a Földet, hogy a végén ki kell menteni a megmaradt kisebbséget, amely felismeri és ellenáll a Gonosznak. Nem maradnak mások a Föld országaiban, csak azok, akik azonosulnak az ördöggel, és a világ diktátorával.

Az univerzális fegyverek

Az erőszakmentesség csak taktika, az emberiség átverése. A Gonosz nem tud lemondani princípiumáról, a gyilkolásról. A hazugságból gyűlölet lesz, a gyűlöletből harag, haragból erőszak, az erőszakból gyilkosság. A világ tökéletesen használja a fejlett tömegkommunikációs eszközöket, ezért a diktátor először ezeket kaparintja meg. A média a Gonosz elsőszámú fegyvere, és ezek közé tartozik a technikai vívmányok nagy része, a Facebook és a közösségi média is.

Semmi nem pusztítja úgy a világot és az emberi minőséget, mint ezek, miközben a technikai áldás és a kommunikáció miatt nélkülözhetetlen eszközök. De olyan emberek kezében, akik nem jóra használják. A legfontosabb, amit az ördög megtanított Finkelsteinnek és politikus tanítványainak, köztük is elsősorban a legjobbnak mondott tanítványának, Orbán Viktornak, hogy a törvények és a jog fölé kell helyeznie magát. Mert a törvény és a jog a legfőbb akadálya a Gonosz uralmának.

El kell fogadtatnia, hogy ő a törvény, nincsenek mindenkire, így rá is érvényes szabályok, csak ő maga van, aki szabja a törvényt. A törvényeket, az eddig alapvetőnek hitt evidenciákat, struktúrákat, értékeket egy magasabb cél nevében le kell rombolni, ki kell sajátítani, és új jelentést kell adni nekik. A törvénytaposás egy új világ ígéretét jelentse. Le kell járatni azt, ami eddig ezeket a törvényeket köztiszteletben tartotta. Azt kell mutatni, hogy ezek gúzsba kötötték a népet, nemzetet, az emberiséget, elzárták valami olyan jótól, amit nem ismert, amit nem tudott. Ha eszel a fáról, megnyílnak a szemeid, jónak és gonosznak tudója leszel, mint Isten.

Ezeket a régi jó szabályokat, értékeket meghaladottnak kell mondani, meg kell utáltatni. A humanizmus gyűlölt legyen, az emberi jogok utálatosak, a politikai korrektség undorító. A liberalizmus, ami a jogállam alapja, legyen a legfőbb ellenség, mint szitokszó. Minden, amit eddig jónak, hasznosnak, igaznak és szépnek ismertek, azt sárba kell taposni. Mindent, amit Istennel, a jóval, a szeretettel, a tisztelettel, a méltósággal azonosítottak, undorítóvá kell tenni. Jobbat kell ígérni helyette. Az „igazit”.

Az embereknek új identitást kell adni, ami a gonosszal azonos. Legyen ellenség minden, ami ettől eltér. Válaszd ki azt, ami a Gonosz legfőbb ellensége. A legnemesebbet támadd, keresd meg, és találd ki, állítsd az emberek elé céltáblaként azt, ami és aki a legfőbb akadályod. Járasd le őket, és mutasd be úgy, mint akik és amelyek a legfőbb veszélyt jelentik rájuk. Eszme? A liberalizmus. Társadalmi szabadság? A nyitott társadalom. Ember? Aki mindezt megtestesíti: Soros. A tökéletes ellenség, a másik oldal megtestesítője.

Mindent fordíts ki

Az intézményesült egyházakat, mozgalmakat, melyek ezer szállal kötődnek ehhez a világhoz, az államhoz, hatalomhoz, a pénzhez, legfőbb szövetségesednek tekintsd. Ezek tartják megbéklyózva az emberek lelkét. Adj nekik erkölcsöt. Tudd, hogy az ördög a legnagyobb erkölcscsősz. Éppen az, aki a bűnösöket gyártja. Fordítsd szembe a hívőket a bűnösökkel, és azokkal, akik a bűnösök emberi jogait és szabadságát védik, a liberálisokkal. Az állam legyen a „kereszténység”.

Az egyházaknak adj ellenségképet, a bűnöst, a homoszexuálist, transzgendert, olyan kisebbségeket, akiket utálhatnak, mert ők nem azok. Féljenek tőlük. Jelentsék rájuk ezek a legnagyobb veszélyt. Te mondd meg, a megtestesült Gonosz, hogy mi a kereszténység, mi az isteni. Te urald a vallást, te mutasd, mi a jó. Nem tudnak igazak lenni a cselekedeteik által, ezért vádold őket állandóan, és mások megkövezésében igazuljanak meg. Féljenek életük végéig a pokoltól, soha ne jöjjenek rá, hogy megváltották őket ettől, szabadok, és másoknak is szabadságot adhatnának.

Izraelt állítsd a Gonosz koalíciójába. Izrael Isten népe, amelyet áldani és tisztelni kell. Adj neki olyan vezetőt, aki illiberális. Aki tiszteli Izraelt, fogadja el az illiberalizmust. Legyen Isten alázva minden szinten: Izraelt, kereszténységet, egyházat, a hívőket, a képére formált embereket fordítsd szembe a jóval. Legyen az ember olyan, mint az ördög. A vezetőjük legyen a legfőbb ördög. Legyenek frusztráltak és féljenek. Vezesse őket a legfrusztráltabb, aki legjobban fél. Azért fél, mert tudja, hogy minden hazug és hamis. De ha lemond a hazugságról, akkor megszegi az ördöggel kötött szövetséget, aki ugyanazt ígéri mint a názáretinek a pusztában: hatalmat a világ felett.

Gyümölcséről lehet megismerni a fát

Nincs visszaút, csak erről a hatalomról való lemondás árán. Ahhoz meg kellene térni. De Orbánnak még a fia sem tért meg igazán, ha ezt nem látja, nem érti, nem fordul ellene, nincs róla véleménye, nincs egy rossz szava. A rendszer része lesz, az apjával együtt. Aki nincs ellene, az vele van. Orbánt egy ember irányította, Arthur Finkelstein, Finkeltseint pedig maga az ördög. Elszórta a világban a gonoszság magvát, amely Orbán szívében termékeny talajra hullott, s most már gyümölcsöket terem. Az országot a gonoszság mintájává és főhadiszállásává tette. Istennek és minden jónak az ellentéte lett.

Ne lepődjön meg senki, hogy a helyzet pontos leírására bibliai vagy vallási terminológiát használok. Ez a rendszer is azt használ, és azzal köti gúzsba az embereket. Azt a látszatot kelti, mintha Isten állna mögötte. Mintha Orbán Isten küldötte és kiválasztottja lenne. Ő védelmezi a kereszténységet, ez az ő legitimitásának alapja, a küldetés. Mióta a zsidó George Birnbaum leleplezte az antiszemita kampányukat, elmondta azt is, miért tagadta le Orbán a háttérből irányító Finkelsteint. Kiderült volna, hogy valaki irányítja, s ez az ember az ateisták által is „megtestesült Gonosznak” nevezett Finkelstein.

Azóta látható, hogy Orbán nem Isten, hanem Lucifer, a Sátán embere. Lucifer, Finkelstein, Orbán és Orbán szolgái – ez a ranglétra, amelyen Orbán előre lépett Finkelstein halála után. Az örökébe lépett. Habony nevén átvette még az irodáját is. Ő szervezi az illiberális világforradalmat, a világdiktatúrát. Téved, aki azt várja, hogy az ördög szarvakkal érkezik. Lucifer a világosság angyalának mutatja magát, a kereszténység és a zsidóság legfőbb védelmezőjének, „Izrael” (valójában az illiberális Netanjahu) barátjának.

A gyümölcseit kell megnézni: hatalma és rendszere hazugságra, hamis propagandára, megfélemlítésre, gyűlületkeltésre épül. Nem ad, hanem lop. Az ördög két alaptulajdonsága: hazudik és lop. A világ legnemesebb és legigazabb eszméit gyalázza. Azokat egyes szélsőségekkel azonosítja, hazug módon lejáratja. A törvényt tapossa, a jogállamot felszámolta. „Majd csinálunk rá egy törvényt, oszt jónapot”. Ő maga a törvény. Olyan embert állított az univerzális ellenség szerepébe, aki a szabadság, a jogállam, a liberális demokrácia, az emberi méltóság és a nyitott, szabad társadalom képviselője.

Soros György mindannak megtestesítője, ami ellentéte az illiberalizmus gonosz rendszerének. A Soros alapítványok nem elvettek, hanem százmilliárdokat adtak. Nem kifosztottak, hanem sokakat megáldottak. Soros valóban Orbán ellentéte, de a jó oldalán. Még az is gonosz, aki nem áll ki mellette. Sokan hallgatnak, azok is, akik kaptak tőle. Orbánnak a Sorossal szembeni antiszemita kampánya mindennél jobban megmutatja, ki az ő ura, akit ő szolgál.

Az ördög a zsidókat utálja, akik valóban azok. Akik lehet, hogy tételesen nem vallásosak, de a zsidó értékeket képviselik, amelyek a zsidót zsidóvá teszik. Orbán nem véletlenül választotta ki magának azokat a zsidókat, akik ennek ellentétei. S ebben az értelemben az Orbán által lefizetett, antiszemita rendszert, holokausztot meghamisító ördögi hatalmat kiszolgáló Köves „Slomó” még csak nem is zsidó. Mindennek az ellentéte, ami „zsidó”. Nem minden zsidó jó. Finkelstein is „zsidó”. S képzeljük el azt a zsidót, aki a nácik antiszemita fegyverével támad rá egy zsidóra. Birnbaum holokauszttúlélő gyereke. Van ennél aljasabb, mocskosabb, ördögibb és gonoszabb dolog a világon?

Ebben az értelemben azt mondta Jézus is a farizeusoknak, hogy Ábrahámtól származtok, de az ördög a ti atyátok. Az „örök zsidónak” mondott Pál apostol azt mondta, hogy „nem mindenki zsidó, aki külsőképpen az”. Orbán pedig az igazi zsidót üldözi, a hamisat nem. Izrael illiberális miniszterelnöke, aki szintén Finkelstein tanítványa, és Izraelt rossz útra vezeti, a világdiktátor Antikrisztus fogadására kondícionálja, a barátja. A jogállamiságot védő liberális zsidók ellenségei.

Ez is pontosan mutatja, milyen forrásból van az ő rendszere. A magyarok, az evangéliumi, neoprotestáns egyházak nagy része is, amelyek a NER támogatói, az ördög kezében vannak. Orbán magának az ördögnek, evilág fejedelmének adta el magát és az országot. A magyarok mindig fellázadtak az idegen elnyomás ellen, most pedig az idegen, a külső elnyomás a leggonoszabb helyről származik. Fel kell ismerniük, különben végük. Nem olyan nehéz ellenállni, ha az igazi ellenséget azonosítani tudják. Isten nem hazudik, nem tolvaj, nem korrupt.

Ma még van választási lehetőség, a folyamat elején állunk. Ha nem hisznek ebben, Magyarország a pusztulásba megy, és a pöcegödörben végzi. Orbánért iszonyatos árat kell fizetni. Válasszák a jót és az igazságot, mert Isten erősebb, és az igazság fog győzni. Ismerjék fel a gonoszt, mert nem tudja leplezni magát. Akik a rosszat választják, a rosszal együtt pusztulnak el. Ez életük legfontosabb döntése. Az isteni igazság, a kegyelem és a jóság elfogadása, a gonosz gyűlölete.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések