2024, április15, hétfő
KezdőlapUncategorizedBartus László: Szektoruk alatt fütyül a szél

Bartus László: Szektoruk alatt fütyül a szél

-

„Amióta a magyar állam létezik, mindig saját erejéből védte és építette újra önmagát. A pokol kapui nyíltak meg előttünk, átvészeltük a tatárdúlást, a török hódoltságot és két világégést is” – mondta Áder János, a csornai Charles Bronson-nak nevezett pecás, aki jelenleg köztársasági elnök egy nemlétező köztársaságban. A magas méltóságot azzal nyerte el, hogy nem lesz akadálya az önkényuralmi törekvéseknek és nem őrködik az államszervezet demokratikus működése fölött (ami a köztársasági elnök legfontosabb feladata lenne). Áder a várakozásoknak megfelelt. Eddigi működése igazolja, hogy az erre alkalmas jelöltek közül kiváló választás volt.

A magyaroknak más sem kell, minthogy azt mondják nekik, ők nem tehetnek semmiről. Hogy messzebbre ne menjünk, a II. világháború idején sem saját erejéből védte meg magát a magyar állam, a tatárdúlást sem vészeltük át, hanem az ország lakosságának fele elpusztult, majd a mongolok maguktól visszavonultak. Az itthagyott országot IV. Béla zsidók segítségével építette újjá, akik ezért 1251-ben még kiváltságlevelet kaptak, később hálából Auschwitzba küldték őket. A török hódoltság mellett Bronson elfelejti a „keresztény Európa” igáját, a Habsburgok elnyomását, a Szent Szövetséget, a magyar szabadságharcok leverését. A két világégést nem „átvészelte” Magyarország, hanem előbb a Habsburgok, majd a német nácik oldalán részben előidézte. Magyarország a történelemhamisítás és az önámító hazugságok fogságában vergődik, és csodálkozik, miért nem jut egyről kettőre.

Ez a nép nem bűnhődött meg semmit, tragédiáit maga idézte elő. S ezt a „keresztény Európához” való csatlakozás indította el. Az a „keresztény Európa” rosszabb volt, mint a római birodalom előtte. A magyar keresztény uraknak, főpapoknak még a tatárjárás előtt is sikerült a kunokat maga ellen fordítaniuk, mire a tatárokkal megütköztek volna, a testvéri kunok már megsemmissítették a fél magyar haderőt. Ezért mind közül a legnagyobb hazugság a „keresztény Magyarország”, az a képtelenség, hogy Magyarország ezer éve „keresztény ország”. Ez a magyar hamistudat számos tragédiába sodorta már a népet, de nem tanul belőle. A tudományra sem számíthat az egyszerű ember, mert a tudomány is pártos és átideologizált, az MTA is szégyenletes politikai játszmákba keveredett. Pók Attila és utcaneveket betiltó társai tevékenysége nyomán be lehetne vezetni a „megélhetési akadémikus” címet is.

Sok oka van annak, hogy az ország törvénytelen miniszterelnöke és „köztársasági” elnöke a legnagyobb hazugságokat mondhatja rendszeresen, és nincs tudományos közvélemény, amely ennek határt és gátat szabna. Hogyan igazodhat el a mítoszokra vágyó egyszerű ember, amikor az iskolában hazugságot tanítottak neki, a történész szakma képviselői evidenciákon vitáznak, politikai megrendeléseket teljesítenek? A magyar nép hamis nemzeti tudata következtében képtelen szembenézni történelmi bűneivel és tévedéseivel, nem képes megszabadulni azoktól az embertelen ideológiáktól, amelyek időről-időre zsarnokoknak szolgáltatják ki őket. Ezek legfontosabbika a „keresztény magyar” hamis identitás.

Ádert nem a tudományos akadémia temeti majd el, ezt eddig is tudtuk. Minden szava butaság és hazugság, augusztus 20-án egyetlen igaz állítás nem hangzott el a magyar államiságról és a magyar történelemről. Tartja magát a nyilvánvaló hazugság, hogy a „Szent Korona” néven ismert fejdísz István király koronája volt, amelyet a pápától kapott. Miközben a korona István király életében még nem is létezett. A katolikus egyház által „szentté” nyilvánított tárgyat éppenséggel Róma ellensége, a bizánci császár ajándékozta I. Géza király feleségének. Az eredeti görög korona női korona volt, amelyet István halála után negyven évvel a koronán megörökített I. Géza (1074-1077) bizánci származású felesége kapott. A Bizáncból való „Szent Korona” soha nem volt István fején, és nem is a nyugathoz való tartozás jelképe. Magyarország siralmas bohózat, ahol a legnagyobb magyar költő teteme női csontváz, az „apostoli magyar király” koronája női korona.

Erre a női koronára épül a nemzet legnagyobb hazugsága, hogy a magyar „keresztény” nemzet. A magyar népnek nincs is más önazonossága a „keresztény Magyarország” identitáson kívül, ha ezt elveszik tőle, nem marad semmije. A katolikus egyház a századok alatt kimosott az agyából minden mást, amely az önbecsülésre okot adna. Pedig a „keresztény” ország fogalmilag kizárt. Keresztény csak egy ember lehet, ország vagy állam soha. Jézus Krisztus az egyéneket váltotta meg, kollektív kereszténység nem létezik. István király soha nem tette kereszténnyé Magyarországot, mert olyan nem létezik. Olyan sincs, hogy „apostoli király”. Király nem apostol, apostol nem király. Nincs fából vaskarika. E kettő tűz és víz. A Biblia tiltja az egyház és az állam összefonódását. Ezek mind ócska hazugságok.

A korai egyház ún. ortodox irányzata elhagyta a bibliai hitet, és elfordult a kereszténységtől, amikor Konstantinus császárral kiegyezett. Az igazi keresztényeket császári csapatokkal üldöztette, később máglyán égette. Ez az ortodox irányzat szakadt később két részre, amikor kiszakadt belőle a keleti ortodoxia, és Rómában maradt a nyugati ortodoxia, amelyet katolikus egyháznak hívnak. A katolicizmus és a kereszténység nem ugyanaz a vallás. Aki erről mást mond, nem ismeri a Bibliát. Fogalma sincs arról, mi a kereszténység. Az lehet, hogy Magyarország katolikus állam lett, de nem lett keresztény, az biztos.

Jézus Krisztus azt mondja, „az én országom nem evilágból való”. Az a politikai-hatalmi szervezet, amelynek teológiája az államhatalom elfoglalása, nem keresztény. Nem keresztény olyan egyház, amely evilági hatalomra tör, államok felett uralkodik, századokon át kizsákmányolta, elnyomta, szolgaságban tartotta a népeket, amelynek pápái pénzért vették a pápai trónt, háborúkat indítottak, gyilkoltak, papok uralmával megnyomorították az emberi lelket. A „keresztény Magyarország” jelképe a csuhás pap és a horthysta csendőr. Ez összeegyeztethetetlen a zsidó Jézus személyével és a kereszténységgel.

István király Magyarországa nem csatlakozott a kereszténységhez, hanem a katolikus Európa része lett, amikor a német-római császárság hűbéresévé vált. Az árpádházi királyok még ellenálltak a pápai követeléseknek, de utána Magyarország idegen katolikus uralkodók, az Anjou-ház és Habsburg-királyok elnyomása alá került. Ez a „keresztény Magyarország”, amely ellen a magyarság legjobbjai mindig is harcoltak.  A függetlenség hívei gyakran a szultánhoz menekültek védelemért. A „Szent Koronáról” és az István királyról szóló hazugságokat tömte a katolikus egyház századokon át a magyar emberek fejébe, hogy a hamis identitás révén azonosuljanak az elnyomóikkal. Nincs gonoszabb és ördögibb terv ennél.

Az Istvánnak „adományozott” pápai korona hazugsága azt jelenti, mintha a magyar államiság a katolikus egyháztól származna. Miközben az egész történet hazugság. Hartvik püspök találta ki. Az igazság az, hogy a katolicizmus idegen hatalommal uralta le Magyarországot. Az Orbán-rendszer árulás egy elnyomó idegen eszme szolgálatában. A katolikus magyar identitás az orbáni alaptörvényben a „kereszténységre” és a „Szent Koronára” vezeti vissza a magyar államiságot és jogrendet. Ez olyan minta, amely elveti a szabadságot, a jogállamiságot, a szabad versenyt, és az országot egy kivételezett réteg kezébe adja. A „keresztény” magyar identitás az elnyomást és a nyomort jelenti.

Egészen pontosan azt jelenti, hogy megdögölhetsz a lerohasztott egészségügyben, mert a pénzedet a papoknak adják, a bűnözők ellopják, stadiont építenek belőle, hatalmukat az égből eredeztetik, amit te nem változtathatsz meg. Azt jelenti, hogy a gyerekedet gyűlöletre tanítják, téged ostoba emberré tesznek, aki az elnyomó tolvaj bandáért lelkesedik, nekik dolgozik, miközben legfontosabb emberi értékeidet veszíted el. Ez az ő „kereszténységük”. Életben tartanak egy korrupt álellenzéki bandát és annak élősködő holdudvarát, amely az egész rendszer valódi arcát leplezi.

A „keresztény” magyar identitás arra való, hogy befogják a magyar ember szemét és száját, amikor szétrabolják az országot, megnyomorítják az emberek lelkét, korlátozzák az egyéni szabadságot. Azon a címen, hogy „keresztény Magyarország”, ellopják, kisajátítják az országot, kifosztanak téged, és ha nem vagy a bandában, éhen halsz. Ők kinevezik magukat „kereszténynek”, te meg nem vagy az, mert nem vagy a farizeus bűnszervezet tagja, és ezért nem tetszik nekik a pofád. Ők jogosultak vezetni az országot, és elhitetik veled, hogy aki nem az állami kereszténység hazugságát vallja, az idegen és ellenség, akit neked gyűlölnöd kell.

Meggyűlöltetik veled a barátodat, a testvéredet, két részre szakítják az országot, a magyarság vérét szívó katolikus egyház hazugságaival kell azonosulnod, ha magyarnak akarod érezni magad, és akire rámutatnak, azt gyűlölnöd kell. Megtörik a gerincedet, korrumpálnak és megalkuvó, szar embert csinálnak belőled. Ezt kapod szabadság és kenyér helyett. Téged pedig visszavezetnek a sötét középkorba. Mindezt azért tűröd, mert elhiszed, hogy semmi vagy, ha nem vagy „keresztény”. Keresztény szerintük attól vagy, hogy magyar vagy. Ettől még nem vagy keresztény, csak egy becsapott pojáca.

István nem a kereszténységhez csatlakozott, hanem a német-római császársághoz, és Magyarországot idegen uralom alá hajtotta. Annak a középkori katolikus Európának lett a része, amelyben milliók sínylődtek, ahol üldöztek mindenkit, aki nem engedelmeskedett a papoknak és az uraknak, ahol élve égettek el embereket, vallásháborúkat indítottak, egymást gyilkolták a vagyonokért, ahol az emberi élet semmit nem számított. Az az Európa, amelyikhez István csatlakozott úgy, hogy német lovagokkal legyilkolta magyar testvéreit, az emberi jogtiprás, a gyilkolás, az inkvizíció, a boszorkányperek Európája volt. Az nem az az Európa, amelyet ma ismerünk.

A mai Európa liberális és szabad, kivéve az Európai Unió első klerikálfasiszta államát, Magyarországot, amely a középkori magyar katolikus királyságra vezeti vissza magát, és azzal tekinti jogfolytonosnak magát, amit Európában eltörölt a felvilágosodás. Magyarország a felvilágosodás előtti katolikus feudalizmusba zuhant vissza. Cselédek vannak, a közmunkások modern jobbágyok, Orbánék földesurak, az egész országot ellepték és megfojtják a papok. Amit ezek istenítenek, arra Voltaire azt mondta, hogy „Tiporjátok el a gyalázatost”.

Egyet jegyezz meg, Józsi. Ahol gazdag ember prédikál a „kereszténységről”, az csaló. A „keresztény” szó „krisztusit”, krisztusi természetet jelent. Jézus Krisztus természete ellenkezője a világ természetének. Isten országa fordított alapelvek szerint működik. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy a világ fejedelmei uralkodnak és hatalmaskodnak az emberek fölött. De ne így legyen köztetek. Hanem, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon másoknak. Aki szolgákat tart, akik neki szolgálnak, az nem krisztusi ember, hanem csaló. Aki hatalmaskodik az emberek fölött, aki megfélemlíti őket, nem krisztusi ember. Jézus azt mondta, ne gyűjtsetek kincseket a földön, amelyet megemészt a rozsda és a moly, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy menj el, add el mindenedet, oszd el a szegények közt, és kövess engem.

Aki a krisztusi természet ellentéte, prédikáljon bármit, antikrisztusi ember. Aki a világ leggazdagabb palotájából hirdeti a szegénységet és egy trónról az alázatot, az nem keresztény, nem bárány, hanem farkas, akikről Jézus beszélt. Ezekhez csatlakozott Magyarország, a farkasokhoz, nem a kereszténységhez. Aki mindezt tudva, az álellenzéket a tévéjében életben tartja Orbán számára, az ugyanúgy manipulálja a politikát, mint a katolikus egyház. Aki emellett „keresztény” lelkész létére milliárdos, mint Mészáros Lőrinc, mert ellopja a hívők pénzét, és nem adja az éhezőknek, az ugyanolyan antikrisztus, mint a pápa. A maga nemében ugyanolyan tolvaj, mint Orbán Viktor. Krisztusi ember nem vágyik evilági hatalomra, és nem szemretinás kapu nyitja a palotája kapuját. Nincs olyan, hogy valaki a világi hatalmat és a pénzt is szereti, de krisztusi ember.

Krisztusi ember nem gazdagszik meg egy szegény országban, nem dugdossa a vagyonát, nem lakik palotában, miközben a bibliai szegény Lázár a küszöbe előtt éhezik. Nem épít csűröket, ahova a vagyonát hordja, nem gyűjt kincseket a földön. Ha ilyet látsz, az nem keresztény ember. Ez nem becsületes jövedelem, ez lopás. Az ilyen pásztorokat, egyházi vezetőket az utolsó fillérig el kellene számoltatni. Akik a lelkekkel kufárkodnak, miközben milliók nyomorognak, nem az Isten szolgái. Akik ebben részt vesznek, a tévéjébe bemennek, és ehhez asszisztálnak, nem becsületes emberek. Az igazi egyház ott van, ahol a szegényeket etetik, a betegeket gondozzák, az éhezőnek enni adnak, a szomjazónak vizet adnak, az üldözöttet befogadják. Aki pénzért kiszolgál egy gazembert, vagy nevét adja kisded politikai játékaihoz, nem tisztességes ember. Ezek Orbán Viktort ne vegyék a szájukra.

A „keresztény állam” hazug mítosz, amely bűnözőknek adja át az országot. Ma a politikai jobboldalt és a politikai baloldalt is bűnözők vezetik. Orbánnak az állam által szedett adókat az emberekre kellene fordítania. Gyámolítani a szegényeket, az elesetteket, támogatni az egészségügyet, az oktatást, felemelni a sötétségből a népet. De ez az ember ellopja a pénzt, magára költi, a hűbéresei közt osztja szét, stadiont épít belőle a kertjébe, kisvasutat a háza elé. Közönséges bűnöző a társaival együtt. Ezeknek az a szerencséjük, hogy nincs halálbüntetés, mert az alkotmányos rend megdöntése miatt ezeket minden országban felakasztanák, a hatalmukat legitimáló álellenzékkel együtt. Jó lesz, ha vigyáznak, nehogy meglincselje őket a „keresztény” magyar nép, ha a diktatúrák szokásos konszolidációja után nem lesz elég ennivaló. Mert lehet a számokkal büvészkedni, lehet a liberális Európa polgárait lehúzni, de ennek tömeges nyomor és éhezés lesz a vége, mint a középkorban.

Az Orbán-banda elleni főtárgyalás azért nem lehet a felcsúti stadionban megtartani, mert nem lehetne megvédeni ezeket a bűnözőket a népharag elől. S miután a felcsúti stadionra egyetlen adóforintot sem költenek majd, benövi a gaz, patkányok tanyája lesz, amelyet e rendszer mementójaként úgy kell hagyni. A szektorok alatt fütyül a szél, és az ázott pályán gombát tenyésztenek a helybeli cigányok. A magyarok pedig számolhatják odahaza, hány halálos áldozata volt megint a „keresztény Magyarország” és a szentkorona hazugságának. Ne feledkezzenek meg azokról sem, akik „ellenzék” címén falaznak ennek a törvénytelen hatalomnak.

De ha a magyarok felismerik, hogy a „keresztény Magyarország” mítosza gonoszságot takar, a „kereszténység” fogalmát meghamisították, ördögi dolgokra használják, akkor ez a nép még kivívhatja a nemzetek megbecsülését, saját jövőjét, és jó emberek boldog, elégedett lakóhelye lehet. Ám ehhez nem elég elzavarni és bebörtönözni a gazembereket, a magukat „ellenzéknek” nevező ámítókkal együtt, hanem ki kell mondani, hogy ezt megint a „keresztény Magyarország” hazugsága idézte elő. Ezt a hamis identitást ki kell dobni a szemétbe, ahova való. A magyar emberek vannak olyan jók, hogy ne szoruljanak ostoba hazugságokra, amit aztán kihasználnak a bűnözők. Nem volt elég ezer évig nyögni ezalatt?

Magyarország reménysége akkor ragyog fel, ha a „Szent Koronának” nevezett vasdarabot visszaviszik a Nemzeti Múzeumba, és örökre kitörlik az Alkotmányból. A magyar ember attól még magyar ember lesz, a belső értékei, az esze, a szíve, a tehetsége, a mások iránti együttérzése, toleranciája, jószívűsége, a szerénysége és az alázata, a szorgalma és a becsületessége adja  az önbecsülését, nem egy középkori hitvány hazugság. Jószívűnek lenni, ezt jelenti majd magyarnak lenni. Szemben azzal a tömény gonoszsággal, amit ezek „keresztény Magyarországnak” hívnak.

 

 

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések