Ide vezet, ha nem neveznek a nevén valamit. Orbán azt a látszatot keltheti, mintha itt valami új csoda jönne létre, ami még soha nem volt. Mintha feltalálnák az emberi jogokra,  jogegyenlőségre, a fékek és ellensúlyok rendszerére, a hatalmi ágak megosztására épülő rendszer alternatíváját. Miközben egy államcsínnyel létrejött fasiszta rendszerről van szó.

Ott tartunk, hogy ez a bűnöző demokráciára tanítja Európát. Az alkotmányos rend helyett létrehozott egyszemélyes önkényuralmával, a csaló választási rendszerével, az elfoglalt és kivégzett sajtóval, minden önkormányzatiság felszámolásával. Ez a hazudozó strici nyugati demokráciákról állíthatja, hogy nem demokráciák, miközben Magyarországon minden már csak formálisan létezik, de a valóságban nem: parlament, alkotmánybíróság, köztársasági elnök, számvevőszék, ügyészség, szabad választás, szabad sajtó. Valójában rajta kívül már semmi nincs.

Csak az van, amit ez a bűnöző megenged, és ami a hatalmát szolgálja. Ez az új minta, ami Európára vár. A nacionalista állam, a kirekesztés, a vallási ideológia, a kulturális és szellemi szabadság felszámolása, a gyűlöletpolitika, rasszizmus, antiszemitizmus. Amikor illiberális rendszernek nevezte, akkor meg is mondta, hogy ez fasiszta rendszer, mert az illiberális a fasizmus szinonimája. Most átnevezte kereszténydemokráciára, ami se nem keresztény, se nem demokratikus. Ez a fasizmus egy mutációja, és amíg ezt nem mondják meg, addig ez a köztörvényes bűnöző a jogállam alternatívájaként kínálja egész Európának.

Már akkor felfigyeltünk arra, hogy a dolgok nevén nevezése nélkül ezek a maffiózók azt a látszatot keltik, hogy valami új szellemi terméket alkottak, kulturális alternatíva az, amit csinálnak, amikor a Mandiner főszerkesztője valami olyan baromságokat írt, hogy a politika megelőzte a tudományt, és új utakat mutat. Nincsenek új utak, ez az út, amelyen Orbán és a bűnszervezete jár, nagyon jól ismert út és a halálba, pusztulásba, nyomorba és a pokolba vezet.

Mi 2011 óta azt mondjuk, hogy ez egy fasiszta rendszer. Nem azért, mert pontos tükörképe a Mussolini-féle fasiszta államnak, noha a dolog lényegéből fakadóan hasonlóságot mutat. A fasizmus lényege az egy kézben összpontosuló államhatalom, amely mindent kontrollál, s amely a törvények fölött áll. Amely felszámolja a jogegyenlőséget, a korlátozott hatalmat, a szabad választást, az egyéni jogok elsőbbségét, és valami hangzatos “közös cél” és érték nevében mindent és mindenkit az uralma alá hajt. A felvilágosodás vége, maga a sötétség.

Nem számít, hogy a harminces évek fasizmusától eltérően nem használ erőszakot, mert nem szorul rá, vagy a tömegmozgalmat a tömegpropaganda helyettesíti. Ma Mussolini és Hitler sem ugyanolyan fasizmust és nácizmust csinálna, mint 1933-ban. Hanem olyat, mint Orbán 2010-től kezdve, amikor meghirdette az új társadalmi rendszer bevezetését, ami egy államellenes bűncselekmény révén valósult meg.

Azért neveztük ezt az Unió első fasiszta államának, mert a lényege a fasizmussal egyező, a különbség a kivitelezésben van. Másrészt azért, mert ezt a kifejezést ismerik az emberek, a lényeget ebből megértik, s tudják, hogy ez valami rossz, ami elveszi a jogaikat, felszámolja a szabadságot, a sokszínűséget, egyetlen sötét ember ideológiájára és uralmára rediukálja az életet. Pusztulást, szellemi elnyomást, jogfosztást, s fizikai nyomort jelent hosszútávon. Ha megértik, hogy ez fasizmus, akkor tesznek ellene. Nem mindenki, de sokan.

De ha azt gondolják, hogy Orbán Viktor egy keresztény ember, egy demokrata, akinek a rendszere az új idők szele, ami helyreállítja a gonosz liberálisok által lerombolt demokráciát és a nemzeti érdekeket, még ha ez “demokráciahiánnyal” jár is, ami valójában nem hiány, hanem a globalista világelit terrorjának a megszüntetése, akkor az emberek nem tesznek semmit. Ahogy 2011-ben Mester Ákos írta: ha elhiszi, hogy ez fasizmus, akkor nem újságot kell írnia és szerkesztenie, hanem antifasiszta röplapot. Jól látta, azt kellett volna. Azóta a fasiszták már kicsavarták a kezéből az újságot is, s a klientúra kezébe adták, hogy Orbán a 168 Óra múltját meggyalázva, a rendszert erősítő álellenzéki lapként működtesse álnéven.

De ugyanez történt mindenhol, az élet minden területén. És ennek egyetlen oka az, hogy a liberális demokratikus értelmiség gyávaságból, számításból és haszonlesésből nem nevezte nevén a rendszert. Hiába mondta meg Orbán, hogy az nem más, mint illiberális fasizmus. A németek mondták meg neki nemrégen, hogy az illiberális rendszer fasizmust jelent, mire ő átkeresztelte “kereszténydemokráciára” a fasizmust, oszt jónapot.

Orbánt ezért nem vágták ki az Unióból, mert a magyarok kollaboráltak vele, elhallgatták a rendszerének a lényegét, és nem nevezték a nevén. Most már ott tartunk, hogy Orbán az Európai Unió fasiszta átvételére készül. A “keresztény” gyökerek helyreállításával, melynek nevében égtek a máglyák, üldözték a zsidókat, a szabadgondolkodókat, a szabad hitűeket, az uralkodó rezsim politikai ellenfeleit, és pusztították a tudományt, megfélemlítették az egész társadalmat. Amiből kinőtt a fasizmus és a nácizmus. Mert az a “keresztény Európa” terméke.

De legalább neveznék a nevükön ezeket a fasiszta bűnözőket. Orbán egy puccsista, tolvaj, köztörvényes bűnöző, egy közönséges fasiszta, akinek már régen börtönben lenne a helye. A nemzet vérszívója, piócája, kiárusítója, a keresztény értékek és általános emberi értékek meggyalázója. De Magyarországon köztisztelet övezi, mert amíg volt tisztelete és becsülete a liberális demokratikus értelmiségnek, akkor is szépítették, letagadták, hogy kicsoda.

Egyesek most kezdenek ébredezni, miután a második választást csalta el kétharmadra, és világossá tette, hogy itt rajta kívül nem uralkodhat senki. Ő itt élet és halál ura. De Orbán ilyen volt már 2010-ben is, sőt előtte is, a rendszere pedig 2011-2012-ben készen állt, és jogilag azóta semmit nem változott. Csak egyre jobban látszik rajta a Sátán rút pofája. De még mindig védik, mentegetik, gyáván hazudoznak róla. Bebetonozták úgy, hogy nyíltan a 2030-as terveiről beszél ez a pojáca, és igaza van: már felkelés sem lesz ellene.

A Biblia szerint, ha a szűz nem kiabál, ha megerőszakolják, akkor maga is vétkes. Ekkor az nem erőszak, hanem az erőszakolt is benne volt. Magyarország azzal, hogy nem kiabál, és nem tiltakozik, a szüzességét dobja el, az erőszakot fogadja el, s prostituálttá teszi magát. Egy részeg, bunkó fehérvári huszár brutális erőszakolását letagadva. A ringyója lett Orbán Viktornak, egy köztörvényes bűnözőnek, pitiáner tolvajnak, rasszista fasisztának. Ez Petőfi népe, Dózsa György népe. Ady Endre, József Attila, Bartók Béla, Jancsó Miklós polgártársai.

Magyarország visszalépett száz évet, Hitler és Mussolini szónokol egyszemélyben Tusnádon, ahol háborút hirdet a demokratikus szabad Európa ellen, azzal fenyeget, hogy választások útján átveszi a hatalmat, és Európában ugyanúgy felszámolja az egyéni jogokra, az emberi méltóságra, jogegyenlőségre épült felvilágosult szabad világot, mint Magyarországon. Azzal a technikával, ahogy minden fasiszta és náci tette: bűnbakokkal, megfélemlítéssel, s hazug propagandával. Tegye, de legalább mondja már ki valaki, hogy ez micsoda.

Mondja már meg valaki, hogy ez az ember nem keresztény, nem egy demokrata, hanem egy aljas fasiszta bűnöző kocsmatöltelék. Közönséges tolvaj és haramia. Az emberi tisztelet kultúráját akarja lecserélni Adolf Hitler “kultúrájára”. Ezt nevezi korszellemnek, a fasizmus feltámasztását. Az országot eladta az oroszoknak, kiárusította a keleti diktatúráknak, s egy zsarolható bűnöző, aki egy maffiaállamot működtet.

Ki fogja riasztani Európát? Hogy menjenek el szavazni, és ne higgyenek az idegengyűlölő propagandának, mert nincs az a migráció, ami olyan fenyegetést jelentene, mint a migráció rémével fenyegető fasiszták. Elmebetegek vezetik a világot s a világ maradék épeszű része is elveszhet. Ha ezek egyszer hatalomra jutnak, többet onnan kiverni nem lehet őket. Elég megnézni Orbánt, Putyint, Erdogant. Ezek mind elmebeteg szörnyetegek, és alattuk élni az élet lényegének elvesztését jelenti. Lelki megnyomorítást. Lángba fogják borítani a világot.

Ha a magyarok megbuktatták vagy elzavarták volna Orbánt, más lenne a világ sorsa. Ezért a magyarok felelősek azért, ami történik, és nagyon nagy árat fizetnek majd Orbán miatt. Ez a nemzet el fog tűnni a történelem süllyesztőjében és megérdemli. Ha máskor nem, a Messiás fogja bal keze felől állítani ezt a nemzetet. Magyarország nem megy be a messiási birodalomba. Lesz igazságszolgáltatás, ezek a fasiszták megbuknak, pokolra jutnak, azok a népek, amelyek segítették őket, azokra pusztulás vár.

Ahol szitokszó a szabadság, a liberális demokrácia, a politikai korrektség, és ahol engedik, hogy ezeket az értékeket meghamisítsák, kiforgassák, hülyékkel azonosítsák, s engedik a felvilágosodást és a liberalizmust ellenséggé tenni, azok saját maguk alatt vágják a fát, és az a nép kollektív öngyilkosságot követ el. Magyarország egy elmebeteg fasisztára bízta magát, és önként lemondott a vele született jogairól, az emberi méltóságról.

Soha nem látott szenvedést hoz Orbán erre az országra. Biztosak lehetnek benne. S akkor majd megemlékezhetnek róla, hogy nem nevezték nevén, nem fújtak riadót, egyéni haszon és túlélés reményében hallgattak, tétlenek maradtak, nem tettek semmit. De késő lesz.21 hozzászólás : Ezért kell nevén nevezni a rendszert: Magyarország fasiszta mintaállam

 1. Tóth Zoltán

  July 28th, 2018

  Mindenekelőtt el kell ismerni, tökéletesen igaza van a Szerzőnek, az Amerikai Népszava szerkesztősége elsőként, és szinte egyedüliként ismerte fel a veszélyt (következetesen figyelmeztetve arra), mellyel mára boldog-boldogtalan szembesülhet. Bárcsak többen hallgattak volna a korai intésre!

  Azt is szóvá kell tennem: amellett, hogy a politikai celebek, a közgondolkodók, “írástudók” (és általában a média) slampos hanyagsággal vagy nagyképű felszínességgel leplezett tehetségtelensége okán jelentős szerepet játszottak ennek a rendszernek a létrehozásában (nélkülük nem is lett volna talán mindez lehetséges) – mostanra viszont már mind nyilvánvalóbb, hogy teljesen fölöslegessé válnak a különféleképpen cifrázott, egymást majmoló, “elemzésnek” hazudott firkálmányok. Most már túlléptünk az “okoskodás” időszakán, erről a médiumok többsége már amúgyis lekésett – eljött a markánsabb tónusú, tömörebb, lelkesítve mozgosító megnyilvánulások ideje! Már senki sem kiváncsi igazán arra, “ki az okosabb” – utalva az AN egyik korábbi cikkére: “szabadítóra van szükség!”

  Amennyiben az EU régebbi, illetve elkötelezettebb tagállamai nem lépnek erélyesen előbbre sürgősen (Európai Egyesült Államok), úgy háborúra is számíthatunk, már a saját kontinensünkön. (Erről bővebben például ennél a cikknél hozzászólva fejtettem ki a véleményemet: https://nepszava.us/lassan-betelik-a-pohar-az-amerikaiak-szabadulnanak-trumptol/#comments .) Ezt kapartatja ki velünk – többek között – Vlagyimír Putyin is. Nekünk ebben nem lesz köszönet, talán ezzel sem mondok újat. Viszont amennyiben ez a nép asszisztál ehhez a szörnyűséghez, úgy meg is érdemli a következményeket!

  Korábban már rendszeresen megnyilvánultam Orbán aljas szándékát illetően (például itt: http://hvg.hu/itthon/20180716_Goebbelshez_hasonlitotta_Orbant_az_ENSZ_emberi_jogi_szakertoje#article-comments ), ezért csak tömören, vázlatosan szeretném megindokolni azt, Orbánnak miért is nincs más lehetősége, minthogy teljes mellszélességgel vetődjön eme európai (és világ-) szinten zajló versengés élére, mely végül elszabaduló európai konfliktusokhoz vezet. Ugyanis hazánk lényegében már kiszolgáltatott eszközként funkcionál!

  Mik voltak Orbán eddigi “erényei” (amelyek felértékelték őt a “rosszfiú-piacon” és az orosz despota számára is)?
  1. EU bomlasztása;
  2. NATO bomlasztás;
  3. menekültek (illetve nemzetközi szervezetek és egyezmények) elleni nyílt lázítás;
  4. konfliktusok gerjesztése (háborús légkör kiprovokálása).

  Viszont – EZT VEGYÉK ÉSZRE – ezen a piacon nála már sokkal potensebb, “értékesebb” mérkőző felek is színre léptek, miközben a kínált portéka is mind kevésbé unikális, kifakulóban van – vagyis ORBÁNNAK CSÖKKEN AZ ÁRFOLYAMA! Mindeközben számára is világos, hogy eddigi patrónusa – “Szent Vlagyimír KGB-ezredes elvtárs” – felénk is több vasat tart a tűzben, és készségesen használni is fogja azokat.

  Ezért aztán Orbánnak élet-halál kérdése, hogy azonnal rálicitálva korrigáljon, vagyis, épp, mint a kártyapartiban: nem állhat meg, viszont haladni már csak nagyobb tétekkel tud. MOST ÉPP EZT REKLÁMOZTA MAGÁRÓL, mikor alakoskodva egy rakás suttyó előtt felböffögte a mantráját. Tehát rástartolt a “főgenyó” címére – INNENTŐL GONDOLJA TOVÁBB MINDENKI!

  A legeredményesebben és leghatékonyabban a FEJLŐDÉS képes megelőzve megakadályozni a háborúskodást – ehhez viszont FORRADALMI lépésekre, és legfőképp B Á T O R S Á G R A lesz szükség! Március idusának, október 23-ának népe, készen álltok?

  Reply
 2. Avi

  July 29th, 2018

  Azért ne feledjük az EU bűnösségét is ebben a dologban. Nem most derült ki, hogy a bomlasztás a célja. Kicsinyes érdekekből nem állították meg és nem is akarják. Persze a legfőbb bűnös a magyar nép, mert évtizedeken keresztül hajlamos volt bedőlni ennek a szélhámosnak.

  Reply
 3. Amanda

  July 29th, 2018

  Nem igaz, hogy nem használ erőszakot, mert nincs szüksége rá. Többnyire nincs.

  Aki kíváncsi rá, hogy mi történik azokkal, akik Orbánnak szembeszállnak, annak ajánlom a ligetvédős cikkeket és videókat.

  Több alkalommal szervezetten verték őket. A rendőrök fél órára elvonulnak, odamennek a “biztonsági őrök”, fejberúgják, akit érnek, aztán a rendőrök visszajönnek. Vagy, ha ott vannak, az se jobb.

  http://www.ma.hu/belfold/314331/Leutott_egy_ligetvedo_not_egy_biztonsagi_or__video

  Aki azt hiszi, hogy ez Orbántól függetlenül történik, az egy agyhalott idióta barom állat.

  Másfelől, felesleges a ligetet védeni. Semmi értelme nincsen. Ugyanúgy, ahogy felesleges Orbán Gáspárról, Rogánról, Mészárosról, Lázárról vagy Németh Szilárdról írni.

  Ezek egyike sem létezne a jelenlegi vagy ahhoz hasonló formájában Orbán nélkül.

  A NER-en belül mindent Orbán irányít. Őt látjuk viszont Gáspárban, Rogánban, és a ligetes aktivista-verő analfabétákban.

  Ezek mindegyike nem több, mint egy pajzs. Orbánt védik. Amikor velük foglalkozik valaki, elpazarolja az energiáját.

  Orbánra kéne koncentrálni, mert ő van mindegyik mögött. (Fölött).

  Reply
 4. radikalisdemokratak

  July 29th, 2018

  „A Múlt utolsó trükkje:
  megpróbálja eljátszani a jövőt!
  .
  A „Múlt” tudja, hogy „Jelen”-nek már nem fogadnák el, ahhoz túl frissek róla az emlékek, de a „Jövő”-ről még olyan kevés tapasztalatuk van az embereknek – hátha ebben a formában sikerül megtéveszteni őket.”
  .
  úgy gondolom, hogy a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK BANDA
  .
  MAGA A MÚLT, S FOLYAMATOSAN JÖVŐNEK HAZUDVA MAGÁT
  .
  hiszen bolsevikek, már családi indíttatásból is – lásd akár a csutit, vagy a köteles dögöt,
  fasiszták, hiszen a horthy fasiszta rendszer – hitler utolsó csatlósa!!! – restaurációja folyik,
  félfeudális, hiszen föld alapú birodalomépítés zajlik,
  jobbágyság, hiszen az új földesurak a csutival szövetkezve bevezetik az új röghöz kötöttséget.
  .
  a fentebb említettek mind a szégyenteljes múltja ennek a kis kurvaországnak, amit túl kellene haladni, s ezeket végleg el kell törölni a Föld felszínéről!
  .
  .
  írtam ezt idézve Moldovát vagy tíz éve
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 5. Tóth Jenő

  July 30th, 2018

  De jó, hogy a nagy víz túloldalán vagytok 🙂

  Reply
  • Buksi Kiszökött

   July 30th, 2018

   Биз билирик. 😉

   Reply
 6. Rumbold Gyula

  July 30th, 2018

  “Kis kurvaország” vagyunk?? Akkor Te mi vagy Abramovics? Aki más úton jár, mint amit ti kijelöltök, az mind “fasiszta”?? Egyoldalú, torz és hazug álláspont!

  Reply
  • Buksi Kiszökött

   July 31st, 2018

   Igen, bár az “ország” része egyre kevésbé valószínű.
   És nem, nem mind fasiszta, aki nem azon az úton jár, amit mi kívánatosnak tartanánk (és nem kijelölünk), csak azok, akik a csútidúcse (és Putyin polgártárs) fasiszta és náci útján járnak. Miért vagy dühös? Ti akartok arra menni.

   Reply
 7. abramovics

  July 31st, 2018

  itt van kérem, az
  .
  ÁLLAT!
  .
  a Gyula, ha rosszalkodik, egyébként Gyuszi.
  Rumbold Gyuszi.
  mert senkinek ne legyenek kétségei, aki ily sekélyes intelligencia birtokosa, mint a Gyuszi, a Rumbold Gyuszi, annak buksi fejét meg kell simogatni, adni neki egy veder moslékot, s hagyni, az ólban hemperegni a mocsokban.
  ahol ő, a Gyuszi, a Rumbold ragyogóan elvan.
  hiszen csámcsogva az uraktól lehullott moslékon, röfögve turkálhat a mocsokban, s neki ennél több már nem is kell.
  aztán egyszer csak béüt a ménkű!
  ami ménkű nagy gondot jelent Gyuszinál, a Rumboldnál, mert megakadt a szeme valamin, ami sérti az ő oly hatalmas büszkeségét a disznóól szentségét!
  a szentségit neki!
  mondhatnám: a kurva életbe!
  hiszen itt valaki”le kis kurvaországozta” a hazát, hol minden állat, ki disznó, azaz feltétlen híve, tagja, s szekértolója a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ. FIDESZÁLLATOK-BANDÁNAK
  .
  ragyogóan, otthonosan érzi magát.
  esztet egy Gyula, egy Rumbold nem hatyhattya szó nékül!
  aszt röfögős moslékzabáló disznó mindenit e minden világok legjobbikának, a bikának, ki egy
  .
  IGAZI CSUTI CSÜNGŐHASU KANMALAC A JAVÁBÓL
  .
  mégha orbánviktor is a neve!
  útyhoty Gyuszi, ne hatyt magad!
  kérjed ki magadnak!
  .
  ígérem, megkapod!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 8. abramovics

  July 31st, 2018

  szarva közt a tőgyit!

  hiába na!eme cikknél első kommentem telitalálat, s erre maguk a bűnösök adnak igazolást:
  .
  Hogy is próbálnak hazudni a jövőnek?
  KISS VIRÁG2018.07.30. 15:30
  http://www.origo.hu/itthon/20180728-az-eltemetett-orias.html
  .
  ebből tisztán látszik, hogy ők magukat jövőnek hazudják.

  ennyi, s nem több
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 9. Honjo

  August 1st, 2018

  Ég a pofámon a bőr hogy nem teszek valamit, de kihez fordulhatnék? A közös képviselő szintjéig mélyre beásták magukat. Ráadásul aki nekik megy ,azt kikiáltják a nemzet ellenségének,terroristának meg hatalomvágyónak. Így ez nagyon nehéz. A tüntetések rég nem érnek semmit már a százezrestől se félnek. Ezt figyeltem meg. Sajnos. 🙁
  Mit tehetnék? A karhatalom szétkapja az egyént, a közösséget korrumpálja, és teli nyomja szolgakész, tárgyalgatni akaró áldemokratákkal.

  Reply
 10. Forest

  August 8th, 2018

  Umberto Eco írta valahol: “Mussolininek nem volt ideológiája, csak retorikája.” És Orbánnak?

  Reply
 11. Déri Mária Magdolna

  August 9th, 2018

  Igen, meg lesz ez a nemzet büntetve. De mi lesz azokkal, akik
  soha nem fogadták el ezt az illiberális fasizmust, akik szenvedtek, szenvednek tőle, akik ellene szavaztak?

  Reply
  • Szabó Tamás

   August 12th, 2018

   Ők a kisebbség. El kell fogadniuk a többség véleményét. Egy társadalmat nem lehet a kisebbség kívánalmai szerint kormányozni. A demokráciában egyébként is a többség dönt.

   Reply
 12. Zotyi

  August 12th, 2018

  Nagy kár, hogy a cikk írója nem meri felvállalni eme remekmuvet. Igazán nagyot alakított. Csak gratulálni tudok hozzá 🙂

  Reply
 13. Ede bácsi

  August 13th, 2018

  “Kedves” Szabó Tamás!
  Demokrácia-felfogása igen “érdekes”. – Nézzen utána, Hitler hogyan jutott hatalomra! Mert ugye annak idején a kisebbség kívánalmai szerint a fasizmus/nácizmus nem egészen humanista rendszert alkotott meg magának, ezért aztán – az Ön hozzászólása szerint – a “többség akarata alapján” legitimmé vált az emberirtás. Gratulálok!!! “Oszt jó napot!”

  “Kedves” Zotyi!
  Az “etnikai homogenitás” kifejezés, melyet egy Orbán Viktor nevezetű, miniszterelnök címet viselő, félművelt, sértődött, bugris tahó használt a minap, Ön szerint micsoda? Mert ismereteim szerint ez totálisan kimeríti a rasszizmus, nácizmus fogalmát. Akik ez ellen szólnának, azok már nem tudnak hangosan szólni; akik meg ez ellen szólnak, azoknak már másnap nincs állásuk Magyarországon; a buta nép meg hagyja, hogy ez a sértődött miniführer a saját mentális szintjére süllyessze le az országot.
  Kedves Zotyi!
  Hozzászólása olyan, mint “A királynőt megölni nem kell … ” kezdetű példa. Hogy segítsek a megértésben: a szerkesztőség állásfoglalása nem egy név produktuma.

  Reply
 14. Agymosott Fideszes

  August 18th, 2018

  Megdöbbentő! Az eszem megáll! Vajon hová járt a cikk írója “gyűlöletképzésre”?
  Még csak annyit: valóban, baj van abban az országban a demokráciával, ahol egy (névtelen) újságíró büntetlenül “hazug stricinek” nevezheti a miniszterelnököt! Amerikai Népszava(?), szégyellje magát!

  Reply
  • Amerikai Népszava

   August 18th, 2018

   Haha, tenyleg ilyen egy agymosott fideszes. Egy demokraciaban barki hazug stricinek nevezhet egy hazug stricit, meg ha miniszterelnok (demokraciaban csak egy ideig), akkor is.

   Reply
   • Agymosott Fideszes

    August 19th, 2018

    Önnek orvosra lenne szüksége.

    Reply
    • Amerikai Népszava

     August 19th, 2018

     Az orvosok nem arra vannak, hogy az igazsagot belefojtsak az emberbe. A fasiszta diktatorok hasznaltak erre orvosokat, ez igaz. Dilihazba zartak az igazsagot hirdetoket, es arammal sokkoltak oket. Itt meg nem tart a NER diktatora, de meg bekovetkezhet ez is. On ezt jol latja.

     Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)