2024, május25, szombat
KezdőlapBreaking NewsHarc az EU-ban: Orbán azt gondolja, ha tagadja a transzneműség létezését, akkor...

Harc az EU-ban: Orbán azt gondolja, ha tagadja a transzneműség létezését, akkor nincs

-

A magyar és a lengyel kormány megint megpróbálta a „gender” szót eltüntetni a portói uniós csúcstalálkozó zárónyilatkozatából, ami ezúttal nem sikerült. Az Európai Unióban megértették, hogy emögött nem egy megalapozott követelés, hanem tudománytalan, középkori kirekesztés áll, amely nem vesz tudomást a valóságról, hanem egy vallásetikai tévhitet próbál a valóságra erőltetni. Így a portói zárónyilatkozat három helyen is említi a „gender” („nem”) kifejezést, a magyar és a lengyel kormány által követelt „férfi” és „nő” szavak helyett.

Ez meg is mutatja a vita lényegét, hogy Orbán és lengyel elvbarátai a „nem” kifejezés alatt kizárólag a „férfit” és a „nőt” értik, mintha a világon csak férfiak és nők lennének. Ezért amikor a „nemi egyenlőségről” szó esik, akkor ők szeretnék ezt a „férfi és női” egyenlőségre redukálni. Kirekesztve az egyenjogúságból mindazokat a transznemű embertársaikat, akik nem sorolhatók a „férfi” és „nő” kategóriájába. Nagyjából a „gender”-jogok és az abortusz elutasításában ki is merül ennek a két képmutató fasiszta kormánynak a „kereszténysége”, ami elegendő a vallásos szavazók és az egyházak támogatásának megnyeréséhez.

Aki elutasítja a genderjogokat, a transzneműség elismerését, és szavakban a zéró toleranciát támogatja az abortusz kérdésében, esetleg emellett még támogatja az izraeli vallásos szélsőjobboldalt, azt tekinti „kereszténynek” a fasiszta rendszereket „keresztény államnak” tekintő irányzat. Ennek semmi köze a kereszténységhez, amely a hitből való megigazulás evangéliumát, Jézus Krisztus tökéletes megváltását hirdeti, és nem az egyházon kívüli emberek erkölcseit, bűneit hivatott állami erővel szankcionálni. Nem minden bűnt, csak amiket kiszemelnek, mert a lopás, a hazugság, a rágalom stb. nem probléma nekik.

Visszatérve a „genderjogok” témájára, a transzneműség elvetésének alapja az a bibliai kijelentés, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Orbán, ez a tolvaj, hazug sátánfajzat, ennek alapján véli azt, hogy ő valamiféle „keresztény” bibliai elvet képvisel és az Istenért harcol. A teológiailag teljesen képzetlen Orbán, akinek semmi köze a kereszténységhez, s fogalma sincs róla, hogy az micsoda, nem tudja azt, hogy a teremtés utáni bűnbeesés miatt a világ, és benne az ember, megromlott. Nem ugyanolyan az ember, mint a teremtéskor. Ez igaz az élet minden területére.

A keresztényfasiszták kedvenc szövege az, hogy Isten nem teremtett transzneműeket, csak férfit és nőt. De elfelejtik, hogy Isten nem teremtett betegséget, fájdalmat, de tolvajt, strómant és fasisztát sem, aztán mégis van. Transzneműek a bűnbeesés után mindig voltak és úgy tűnik, mindig lesznek, létezésüket csak fanatikus vallásos emberek és ebből hasznot remélő fasiszta politikusok vonják kétségbe. A kérdés az, hogy az emberek e csoportja, a transzneműek, megkaphatják-e a férfiakat és a nőket megillető azonos emberi jogokat.

Itt azonban már az a kérdés is felmerül, hogy egy nőben csak „asszonyságot” látó felcsúti bunkó esetében a férfiak és a nők egyenlő jogai is megkérdőjeleződnek, bár szavakban hajlandó elismerni azokat. Ám a családügyi államtitkára (aki egy nő) jól elmondta, mit gondolnak ők a férfi és a női egyenjogúságról. De a nők létezését legalább elismerik. A transzneműséget a vallásos fantikusok a szexuális bűnök egy formájával azonosítják, amivel nagyjából a laposföldhívők szintjén gondolkodnak a témáról. Ezért számukra transznemű nem létezik, csak parázna férfi és nő, a transznemű legjobb esetben homoszexuális.

A tudomány nagyjából annyira számít ezeknek az embereknek, mint a középkori pápáknak a heliocentrikus világkép. Különben tudnák, hogy az orvostudomány ismeri, nyilvántartja és kezeli a transzneműség problémáját. Az Emberi Jogok Európai bírósága 2001-ben kimondta, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából levezethető alapvető emberi jog a nemi identitás szabad megválasztása, beleértve még a nemváltoztatást is, amely nem tagadható meg, és az államnak biztosítania kell minden állami szintű azonosító (például személyi szám, TAJ szám) cseréjét. Magyarország ezt nem ismeri el. Ahhoz el kellene jutni arra az empatikus szintre, hogy egy ember nem szórakozásból, divatból és nem is paráznaságból akarja a biológiai nemét a lelki nemi identitásához igazítani, hanem azért, mert nem tud azonosulni azzal.

Annak ellenére nem vesznek erről tudomást, hogy Magyarországon is vannak transzneműek szép számmal, akik diszkomfortot éreznek a biológiai nemük és saját nemi identitásuk között. Mindig is voltak, nem a genderképzés miatt lettek, és nem a „progresszív liberális ideológia” divatját követik, hanem így születtek. Mintha valaki bármilyen más rendellenességgel született volna. A dolgot komplikálja, hogy még ennél is cifrább dolgokat produkál az élet, s vannak olyan emberek, akik nem is férfinak, nem is nőnek, hanem valahol a kettő között, harmadik nemhez tartozónak érzik magukat, stb.. Ezt már egy politikai és vallási fanatikus követni sem tudja, legfeljebb kocsmai viccek szintjén képes nyilatkozni róla.

Márpedig ez tökéletesen az a helyzet, amikor egyéb más hátrányos helyzetű emberekről és a jogaikról van szó. Legfejebb a vallási fanatikusok az ő esetükben nem szexuális perverziónak tekintik, hogy nincs lábuk, ezért tudomást vesznek a létezésükről. Arra a szintre csak nagyon kevesen jutnak el, főleg egy gyűlölködő, jogtipró, fasiszta rendszerben, ahol a felvilágosítás Földi László megszólalásaival kimerül, hogy ezek az emberek végtelenül sok lelki szenvedésen, megaláztatáson mennek keresztül, az életük a hátrányos megkülönböztetésről, a megalázásról, a lelki fájdalomról szól. Ezért sem valami divatot követnek.

Vannak azonban felvilágosult, civilizált országok (amelyeket kizárólag Hegyeshalomtól nyugatra lehet keresni és megtalálni), melyek tudomást vesznek transznemű embertársaik létezéséről, fájdalmáról, és úgy gondolják, hogy nem megölni, Taigetoszról ledobni kell őket, mint valami korcsokat, nem üldözni, megbélyegezni, bemocskolni, börtönbe csukni, megalázni, beléjük rúgni, vagy a létezésüket elvitatni kell, hanem az emberhez méltó életet megadni nekik is. Ettől a gondolkodási szinttől Orbán, a strómanjai, a NER-cicák, de az őket támogató középkori fanatikus valláskárosultak olyan messze vannak, mint Isten a pokoltól.

Azt el sem tudják képzelni, hogy Isten nem gyűlöli, hanem szereti ezeket az embereket is, éppen úgy, mint őket és másokat. Együttérzéssel tekint rájuk, és nem elpusztítani akarja őket, nem megnyomorítani még a földi életüket is, majd bevágni őket a pokolba. Hanem Isten Fia meghalt értük is, és ingyen kínálja nekik is a kegyelmet, az üdvösséget, mint másoknak. De ha azt nem is fogadnák el, mint ahogy némely férfi és nő is elutasítja, Isten megadja nekik is, hogy hozzájuk hasonlóan normális emberi életet élhetnek. S esetleg ugyanezt az együttérzést várja el, különösen keresztény emberektől, a szeretet nevében.

De akiben semmi empátia, semmi együttérzés nincs, abban lennie kellene némi törvénytiszteletnek. Ha valaki szexuális bűnnek hisz egy születési rendellenességet, akkor is meg kell adnia az általa bűnösnek hitt embertársának ugyanazokat a jogokat, amelyeket magának megkövetel. Ahogy a saját bűnei miatt az állam nem csorbíthatja a jogait, úgy másokét sem. Most azokról a képmutatókról ne beszéljünk, akik a Bibliával ellentétesen azt állítják magukról, hogy bennük nincs bűn, vagy különbek lennének bárki másnál. De a transzneműség nem erkölcstelenség, hanem orvosi probléma, és nem is mentális jellegű orvosi kérdés.

Ezért el lehet képzelni azokat a civilizált embereket, akik emberségesebbé, élhetőbbé akarják tenni a világot, hogy megadják az egyenlő jogokat azoknak is, akik születésüknél fogva különböznek a többségtől, de akik senkit nem bántanak, semmi mást nem akarnak, csak normális emberi életet, mint azok, akik nem ezzel a kínnal születtek meg, hogy mit mondanak, amikor megjelenik Bivalybasznádról (Felcsútról) egy végtelenül ostoba, sötét és gonosz ember, aki nem vesz tudomást a transznemű embertársai létezéséről, és ki akarja őket hagyni a minden embernek járó jogokból. Mindezt azért, mert ezzel akar szavazókat szerezni a fasiszta rendszeréhez, és ettől akarja a diktatúráját „keresztény államnak” nevezni.

Mindezt a „kereszténység” nevében, a szeretet Istene nevében, ami csak súlyosbítja a helyzetet. Most ezek az európaiak nem tehetnek mást, mint azt, hogy az ázsiai bunkót a lengyel keresztényfasisztákkal együtt, figyelmen kívül hagyja, és nem engedi, hogy ezek Bivalybasznádról (Felcsútról), a középkori katolikus egyház inkvizítorainak szellemi szintjéről, megvétózzák felvilágosult európai országok és nemzetek polgárainak alapvető emberi jogait. Mivel a fasiszta politikusok ezzel szereznek támogatókat maguknak, nem lehet megértetni a híveikkel, hogy aki nem transzneműnek született, az nem lesz transznemű attól, ha a transznemű embertársaik is emberhez méltóan élhetnek. Nem lesz attól se több, se kevesebb transznemű, viszont több lesz az elégedett, boldog ember.

De akiket nem érdekelnek a tények, akik a gyűlöletpropagandát összetévesztik a kereszténységgel, akiket nem zavarnak a tolvajok, a strómanok, a hazugok, a házasságtörők, csak szerencsétlen transznemű embertársaik egyenlő jogai, azokat nem lehet meggyőzni arról, hogy Orbán nem a kereszténységet védi, amikor embertársai jogait tapossa és ellenük uszít. Még azt sem veszik észre, hogy a kereszténységet azzal azonosítják, ami nem az. Pedig egyszerű lenne megjegyezni: a fasizmus nem kereszténység, a kereszténység nem fasizmus. Isten nem fasiszta. Csak Orbán Viktor az.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések