2024, június25, kedd
KezdőlapKiemelt fő hírOrbán a fasizmus szabadságért harcol a liberálisokkal szemben

Orbán a fasizmus szabadságért harcol a liberálisokkal szemben

-

Orbán a szlovák Postoj nevű jobboldali online újságnak adott interjújában előadta az ő illiberalizmusának lényegét. Azt mondta, hogy ma nem létezik liberális demokrácia, csak „liberális nem-demokrácia”, mivel van benne liberalizmus, de nincs benne demokrácia. Szerinte „a liberálisok véleményhegemóniára törekszenek, erre szolgál a politikai korrektség, aminek segítségével megbélyegzik a konzervatívokat és kereszténydemokratákat, és igyekeznek ellehetetleníteni őket”.

Orbán szerint az a demokrácia, ahol mindent ő maga dönt el, a parlamentnek nincs ellenőrző szerepe, és senki nem kontrollálhatja a kizárólagos hatalmát, amit gyakorol. A liberális demokráciában ilyen nincs, csak fasiszta diktatúrákban. Nem liberális demokrácia amúgy sem létezik, ahogy „liberális nem demokrácia” sincs, mert a liberalizmus azokat a jogokat és jogállami hatalmi korlátokat jelenti, ami a demokrácia alapja. Orbán egyszerűen hazudik és butaságokat beszél, de érdemes figyelmet fordítani arra, amit a liberális „véleményhegemóniáról” mond.

Orbán szerint a „politikai korrektség” a liberális „véleményhegemónia” eszköze, amely korlátozza a „konzervatívokat” és a „kereszténydemokratákat”. Ez csúsztatás és hazugság, mert a konzervatívok nagyon is tiszteletben tartják a poltikai korrektséget, nem beszélve az igazi kereszténydemokratákról, aminek ékes bizonyítéka, hogy a konzervatív és kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Néppárt úgy kivágta a Fideszt (Orbánt) a tagjai közül, hogy alig tudott kilépni. A politikai korrektség nem a konzervatívokat és nem a valódi kereszténydemokratákat korlátozza, hanem a szélsőjobboldali fasisztákat, amilyen Orbán.

A politikai korrektség a demokratikus nyelvhasználat határait húzza meg. Kijelöli a másik ember tiszteletének a határait, hogy nem lehet senkit faji, vallási, származási stb. alapon megbélyegezni, lealacsonyító jelzővel illetni. A politikai korrektség tágabb értelemben nemcsak azt jelenti, hogy nem szabad rasszista kijelentéseket tenni, hanem az uszítás, gyűlöletkeltés, összeesküvés-elméletek általi hazug propaganda tilalmát is jelenti. Nem lehet egyetlen társadalmi csoport vagy kisebbség ellen sem uszítani és becsmérelni. Ez súlyos és fájdalmas korlát egy fasisztának, mint Orbán.

Hogy példákkal világosítsuk meg, politikai korrektség szempontjából elfogadhatatlan volt, amikor Orbán „asszonyságnak” nevezte a tudós Karikó Katalint, mert ezzel kifejezte a nőkkel szembeni megvetését és lenézését. De politikailag inkorrekt volt a menekültekkel szembeni rasszista és vallási alapú propaganda, politikailag inkorrektek voltak a Soros-ellenes plakátok, mert hazugok, gyűlöletkeltőek és antiszemiták voltak. Hasonlóképpen inkorrekt a Brüsszel elleni uszítás, a gyarmatosítással és Moszkvával való azonosítása. De politikailag inkorrekt az egész illiberális ideológia is, mert hazug, gyűlöletkeltő uszításra épül.

Politikailag inkorrekt volt, amikor Deutsch Tamás az Európai Néppárt frakciójának fegyelmező intézkedéseit a nácikhoz és a bolsevik diktatúrához hasonlította. Politikailag inkorrekt volt, amikor Orbán több ízben a náci Németországra tett utalást, ha fasiszta megnyilvánulásait kritizálta a jelenlegi német kormány. Politikailag inkorrekt volt az is, amikor Karácsony Gergely „alacsonynak és kövérnek” nevezte Orbánt, még akkor is, ha csak egy ellentétpárokat tartalmazó felsorolásban jegyezte meg, hogy még ebben is különböznek, s nem megalázni vagy jellemezni akarta ezzel. Ezért bocsánatot is kért másnap.

Ha róluk van szó, akkor a Fidesz azonnal ismeri a politikai korrektség fogalmát és fontosságát. Fürjes Balázs máris „testszégyenítésről” beszélt Karácsony Gergely elszólása kapcsán, miközben Orbán követeli magának a jogot, hogy ne kelljen a politiki korrektséget betartani. Csak velük szemben, nyilván. A politikailag nem korrekt beszéd mindig egy tásadalmi réteg vagy csoport, valamilyen kisebbség ellen irányul, és a fasizmussal úgy kapcsolódik össze, hogy a fasiszták mindig egy társadalmi csoportot sértegetnek, becsmérelnek, kiáltanak ki bűnbaknak, a nemzet ellenségének, s erre építik igényüket a korlátlan hatalomra.

A politikai korrektség ezért a fasizmus kialakulásának gátja és a fasiszta beszéd korlátja. Ezért nem tetszik a fasisztáknak, s ezért nevezi Orbán „véleményhegemóniának”. De gyakran emlegetik úgy is, hogy ez a liberális „véleménydiktatúra”. A „diktatúra” jellege abban áll, hogy meghúzza a társadalmilag elfogadható, emberséges, demokratikus, mások emberi méltóságát, egyenjogúságát tiszteletben tartó beszédnek a határait. Ahol ezeket a határokat tiszteletben tartják, ott nem tud fasiszta állam kialakulni, mert ez megakadályozza a bűnbakképzést, az uszítást és a konteókra, előítéletekre alapuló gyűlöletkeltést.

Ez a problémája Orbánnak a „politikai korrektséggel”, hogy korlátozza a fasiszta ideológia és eszme terjedését. Azt állítja, hogy ő a „szabadságért” harcol a liberálisokkal szemben, csak hogy nem az emberek szabadságáért, amelyet éppen a politikai korrektség véd, hanem a náci és a fasiszta ideológia, a náci beszéd szabadságáért harcol, amely demokratikus országban nem lenne szalonképes. Mindent elmond Orbánról a tény, hogy a „politikai korrektség”, magyarul a tisztesség a legfőbb ellenfele, s a hazug gyűlöletkeltés korlátai ellen harcol. Ez a fasiszták és a nácik legfőbb harca, és azt akarják elérni, hogy a náci beszédet is ugyanaz a szabadság és tisztelet illesse meg, mint az emberi méltóságot, az emberi jogokat, az egyenjogúságot tiszteletben tartó politikailag korrekt beszédet.

Ez az oka annak, hogy az Orbánhoz hasonló nácik és fasiszták kriminalizálják a „politikai korrektséget”. Kiforgatják, hazudnak róla, szitokszóvá teszik, mint mindent, ami a fasiszta és náci rendszerek útjában áll. Ez náci magatartás, náci ideológia, amely a rendszerváltás után csak periférikus szélsőjobboldali csoportokban létezett, de Orbán mindezt a politika élet centrumába és állami szintre emelte. A NER egy náci és fasiszta állam, amelynek ideológiája – a „liberális” kód alatt – a zsidók elleni antiszemita uszításra épül, vele szembeállítva a „nemzet” és a „kereszténység” hamis fogalmát, kirekesztve abból mindenkit, aki nem náci és fasiszta.

Orbán egy náci és fasiszta Európa létrehozásán dolgozik. Ha már a „kereszténységet” emlegeti, akkor tájékoztatjuk kedves fasiszta magyar testvéreinket, hogy a Jelenések Könyve szerint, amikor ez meglesz, akkor jön létre tíz országból az új fasiszta Európai Unió (a Dániel Könyvében szereplő új Római Birodalom), amelyből kiemelkedik a Fenevad, megjelenik az Antikrisztus, a világdiktátor, eljön a világ pusztulása, a világ vége, a Jelenések Könyvében leírt borzalmakkal. Az Antikrisztus birodalma egy „keresztény állam” lesz, éppen olyan fasiszta, mint Orbán Viktoré, csak soha nem látott vérengzés lesz a vége.

Az Antikrisztus ereje a hazugságban, a hazug propagandában lesz, és törvénytaposónak mondja a Biblia, amit a liberális jogállam tart vissza, míg a keresztény egyházak támogatják. Így jön létre a hamis egyház, a „parázna asszony” és a Fenevad szövetsége. Jézus úgy írja le ennek az orbánista illiberális rendszernek a következményeit, hogy akkora nyomorúság, vérengzés, pusztulás még nem volt a földön, mint amilyen az lesz, és ami a világ végéhez vezet. Ezen dolgozik Orbán Viktor és az őt támogató egyházak, és ehhez asszisztál a politikai korrektséget elvető, derék „keresztény-nemzeti” magyar nép.


Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések