2024, március2, szombat
KezdőlapFesz leszItt a bizonyíték, hogy a Libri nem tartalmi okok miatt távolította el...

Itt a bizonyíték, hogy a Libri nem tartalmi okok miatt távolította el a Fesz lesz című könyvet

-

A Libri Kft. arra hivatkozva vette le a kínálatából Bartus László Fesz lesz című könyvét, mert véleménye szerint a tartalma jogsértő, ezért nem tehetett mást. A Libri azonban egy korábbi levélben elismerte, hogy a tartalomért nem felel és jogerős bírósági ítélet nélkül nem távolítanak el egyetlen könyvet sem. Nincs joga egy könyvet jogi, tartalmi szempontból megítélni. Ez pedig azt jelenti, hogy a Libri hivatkozása hamis, valótlan, a könyvet nem a tartalom jogsértő volta miatt távolították el. Ebben az esetben a Libri jogsértést követett el, és ha nem az általuk mondott indok volt a valós ok, még korrupciós bűncselekmény is történhetett.

Az említett levelet a Libri Kft. ügyvédje írta június 23-án, amelyben leírta, hogy nincs is joguk ahhoz, amire később hivatkoztak. A levelet nem akárkinek, hanem a Hit Gyülekezetének írták, amikor a Hit Gyülekezete annak alapján követelte a Libritől a Fesz lesz című könyv megsemmisítését (!), hogy a könyvben megjelent négy fotó Németh Sándorról és egy fotó a volt III/III-as Morvay Péterről, amihez szerintük engedélyt kellett volna kérni. Mind az öt fotót ők maguk tették fel a Facebookra a „Public Figure” profiljukra, az öt fotó mindegyike fontos illusztráció és bizonyíték a leleplező könyv állításait illetően.

A Libri Kft. június 23-án még tudta, hogy milyen jogi keretek között működik egy könyvkereskedő, mert azt világosan leírták a Hit Gyülekezetének, hogy a könyvek tartalmáért nem felelnek, ezért tőlük senki nem követelheti ennek alapján egy könyv eltüntetését, pláne „megsemmisítését”. Aztán augusztus 18-án a Libri Kft. az őt megbízó kiadó előzetes tájékoztatása és a vele való egyeztetés nélkül puccsszerűen eltávolította a boltjaiból Bartus László: Fesz lesz című könyvét, arra való hivatkozással, hogy a könyv „összeférhetetlen” a GDPR törvénnyel. A Hit Gyülekezete GDPR törvényre való hivatkozásai között szerepelt ugyanaz az öt fotó is, ami miatt egyszer már elutasították a megkeresést a fenti indokkal.

Ez azt jelenti, hogy két hónap alatt történt valami, ami megváltoztatta a Libri Kft. „jogállását”, mert augusztusban már úgy járt el, mint aki felel a könyvek tartalmáért. A könyv kicenzúrázása után néhány nappal kiadtak egy sajtónyilatkozatot, amelyben arra hivatkoztak, hogy Németh Sándor és családja hozzájuk intézett kérelme miatt azt „kellett” eldönteniük, hogy a véleményszabadság vagy a személyes adathoz fűződő jog az erősebb. Ez nem felel meg a valóságnak, mert nekik semmit nem „kellett” eldönteniük, ennek eldöntése kizárólag a bíróságra tartozik. Ahogy azt két hónappal korábban meg is írták a Hit Gyülekezetének.

Ők mégis eldöntötték, hogy a Németh család érdekei felülírják a közérdeket és mindazokat a törvényeket, amelyek alapján a kiadó teljesen alaptalannak minősítette Németh Sándor hivatkozásait, hogy eltüntesse a róla szóló és az ATV ellopását leleplező könyvet. Annak eldöntése, hogy egy jogvitában a Ptk. melyik paragrafusa írja felül a másikat, tipikusan nem könyvkereskedő cégek, hanem a bíróságok dolga. Maga a Ptk. 1:6. §-a kimondja, hogy  „Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése – ha törvény eltérően nem rendelkezik – bírói útra tartozik.” Ráadásul a Libri nyilatkozata szerint az egyoldalúan meghozott döntéséhez sem a magyar, sem az európai bírósági gyakorlat nem adott alapot.

A Libri Kft. augusztusban eljátszotta azt, mintha ezt nem tudná, arra hivatkozott, hogy nincs tisztában saját jogi helyzetével és adatkezelői státuszával sem, és nem tudja megítélni emiatt a könyv tartalmát jogi szempontból. Miközben azért megítélte, méghozzá Németh Sándor és a Hit Gyülekezete javára. De a júniusban írt ügyvédi levél lebuktatja a Libri Kft.-t, mert abból kiderül, hogy a Libri pontosan tudta, hogy ilyen döntést nem hozhat, ez nem kötelessége és joga sincs hozzá. Ezért nem a Fesz lesz című könyvvel szembeni jogos kifogások (hiszen arról bíróság nem döntött) volt a könyv eltávolításának valódi indoka, amire a Libri hivatkozott, hanem valami egészen más. Ezt azonban a Libri leplezi, mert olyasmire hivatkzoott, ami nem igaz.

Ebben az esetben törvénytelenség lehet a könyv eltávolítása mögött, mégpedig a Btk. valamelyik büntetőjogi alakzata, méghozzá valamilyen korrupciós bűncselekmény, mint például a vesztegetés. De ha Németh Sándor a kormányzatból fizetett le valakit, hogy befolyását érvényesítse, akkor ez lehetett befolyással való üzérkedés is. Ha Németh talált valakit, akit azért fizetett le, hogy valamilyen ismerősén keresztül elintézze a Libri döntőshozó vezetőinél a könyv eltávolítását, akkor ez a „befolyás vásárlása” büntetőjogi tényállását valósítja meg.

Egy biztos, ha a Libri Kft. nem jogi kifogások miatt tüntette el a könyvet, amire hivatkozott, akkor hazudott. ha hazudott, akkor valamit leplez. Ha a könyvet az ellenérdekelt fél egyoldalú véleménye alapján nem távolíthatta volna el, akkor nincs más törvényes indok. A közvetett bizonyítékok alapján korrupciós bűncselekmény történhetett. A Libri Kft. júniusi ügyvédi levele közvetett bizonyíték arra, hogy a Libri tisztában van azzal, hogy ő nem felel a könyvek tartalmáért, azokat nem ítélheti meg, ellenérdekelt fél jogi kifogását nem fogadhatja el, mert nincs köze hozzá. Ez kizárólag a kiadó jogköre.

Ha pedig a Libri ezt tudta, és erre most már bizonyíték is van, amit maga a Libri Kft. írt, akkor a Libri hazudott, amikor ennek az ellenkezőjét állította. Hazugságra pedig azért volt szükség, mert nem törvényes okok álltak a háttérben: a könyv eltávolítását valaki elintézte. A Libri Kft. ezért letagadta a tényleges, valós okot, ami ebben az esetben nagy valószínűséggel bűncselekmény lehet. Vesztegetés nemcsak pénzzel valósulhat meg, hanem bármilyen előny nyújtásával. A Btk. 290. § (1) bekezdése szerint, „Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

A Libri Kft. jogellenes szerződésszegése miatt Bartus László a könyv kiadója nevében kártérítési keresetet indított a cég ellen, a jogellenes eltávolítás ügyében pedig büntetőjogi feljelentést is tesz ismeretlen tettesek ellen korrupció gyanúja miatt. A könyv eltüntetése egybeesett azzal, hogy Semjén Zsolt három héttel korábban „emberöltőkre szóló” megállapodást kötött Németh Sándorral, hogy bizniszegyházát az állam finanszírozza. Ugyanezzel egyidőben már a tárgyalásokat megkezdték arról, hogy a Mathias Corvinus Collegium révén a „kormány” bevásárolja magát a Libribe. A Fesz lesz című könyv azt is bemutatja, hogy a NER miért nem keresztény, miért álkeresztény Orbán rendszere, amit Németh támogat.

A Libri munkatársaitól kiszivárgott információk szerint kormányzati szintről tett valaki „szívességet” Németh Sándornak. Ha Németh ezért bárkinek fizetett, vagy a könyv eltüntetése érdekében bárkinek bármilyen előnyt ígért vagy nyújtott, ha bámilyen közbenjárás alkalmával bárki a Librinek, a Libri vezetőinek bármilyen előnyt ígért vagy nyújtott a könyv eltávolításáért cserébe, beleértve azt is, ha a könyv eltávolítása bármilyen üzleti alku része, akkor bűncselekmény történt. Ha a jogi hivatkozás hazugság, mint ahogy az kiderült, akkor nem történhetett más. A hatóság dolga kideríteni, kik, milyen korrupciós bűncselekményt követte ek el.

Itt látható a Libri Kft. ügyvédjének levele a Libri jogállásáról, és hogy van-e közük az általuk forgalmazott könyvek tartalmához, s van-e joguk az alapján eltávolítani egy könyvet:

 

Tájékoztatásul bemutatjuk, hogy Németh Sándor és a volt III/III-as ügynök, Morvay Péter, Németh személyi titkára az alábbi öt fotó miatt akarta megsemmisíttetni az 588 oldalas Fesz lesz című könyvet, mert a szerző nem kért engedélyt az alábbi képek közléséhez, amelyeket ők hoztak nyilvánosságra. Az ezzel kapcsolatos jogi álláspontunkat külön cikkben ismertetjük, egy oknyomozó könyvben közérdekből kerültek be ezek képek, mint illusztrációk és bizonyítékok. Amúgy ha a bíróság bármelyik fot felhasználásáról azt állapítaná meg, hogy engedélyt kellett volna kérni hozzá, akkor a képeket egyszerűen ki lehet takarni, ahhoz nem kell az egész könyvet megsemmisíteni. Németh Sándort nem a képfelhasználás zavarja, hanem ürügyet keres ahhoz, hogy megsemmisíthesse a róla szóló könyvet, amely sérti a sajtószabadságot és a vélemnynyilvánítás szabadságát.

 

 

 

 

 

 Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések