Iványi Gábor egyházát sokkolta Semjén szégyenteljes nyilatkozata

Semjén Zsolt egyházpolitikáért felelős miniszer Arató Gergely DK-s képviselő írásbeli kérdésére válaszolva Barabbásként mutatta be az Orbán-kormány által megfeszített Iványi Gábort, azt a hamis látszatot keltve, mintha Iványi Gábor megkapott volna minden egyházának járó pénzt, az állam nem tartozik neki semmivel, hanem ő tartozik az államnak, s egyháza anyagi nehézségeit a rossz gazdálkodás okozza, a köztartozások be nem fizetésével pedig megrövidíti saját elkalmazottait és a törvényeket mindenben betartó és a közpénzekkel hűen és jól gazdálkodó magyar államot.

A konkrét számok cáfolata előtt, szögezzük le: az Orbán-rezsim hatalomra jutása előtt Iványi Gábornak nem voltak köztartozásai, ugyanazok a személyek megfelelően gazdálkodtak, és ellátták a legsúlyosabb helyzetben levők felé a szolgálatukat. A „rossz gazdálkodás” kísértetiesen egybeesik azzal, amikor Orbán átvette a hatalmat, Iványi Gábor nemet mondott a behódolásra, s elvették törvénytelenül közössége egyházi státuszát, az azzal járó állami kedvezményekkel, a törvény által előírt juttatásokkal és normatívákkal együtt, amelyekből az intézmények addig éltek.

Azt is jegyezzük meg, hogy az európai kereszténység védőbástyája, a „keresztény Magyarország” bőkezűen támogatja azokat a magyarországi egyházakat, amelyek tánmogatásával szavazatokat vásárol, ennek keretében egy 2021-es adat szerint tíz év alatt több mint ezermilliárd forinttal támogatta az Orbán-kormány a magyarországi egyházakat. Ehhez képest kápráztatta el Semjén Zsolt a nyilvánosságot azzal, hogy a legnagyobb és a legnehezebb szociális munkát végző MET, Iványi Gábor egyháza tíz év alatt 26,5 milliárd forintot kapott. Az ezermilliárdból 26,5 milliárdot.

De ebből az a lényeges, hogy arra a tevékenységre, amit Semjén Zsolt gondosan elhallgatott, megközelítőleg 40 milliárd állami normatív támogatás járt volna. Ez azt jelenti, hogy a nagynak tűnő szám nem fedezte azt a munkát, amit Iványi Gábor egyháza végzett. Ha figyelembe vesszük, hogy a valósan járó összeghez képest 14 milliárddal kevesebbet fizetett Orbán és Semjén „keresztény” állama, akkor azt kell mondanunk, Iványi Gábor egyháza káprázatosan gazdálkodott, hogy egyáltalán életben maradt, viszont a hiányzó 14 milliárd forint miatt nem tudott köztartozást fizetni.

Fentiekből következik, hogy miközben a magyarországi egyházak dúskálnak a pénzben, olyanok is, akik szinte semmiféle szociális feladatot nem látnak el, egyedül az Orbán Viktor személyes ellenségének tekintett, egykori liberális parlamenti képviselő és metodista lelkész, a NER jacht-kereszténységével szemben erős kontrasztot állító Iványi Gábor szűkölködik és a csőd szélére jutott. Alkalmazottai kevés híján a gondozattaik szintjére süllyedtek. A Semjén által bedobott 26,5 milliárd soknak tűnik, csak az nem mindegy, mit látnak el belőle, mennyi járna neki, és mihez képest.

Mert egy laikus azt gondolhatja, „mit sír az Iványi Gábor, tíz év alatt kaptak 26,5 milliárdot”, de ehhez tudnia kell, hogy ebből milyen munkát végeztek, és ahhoz képest körülbelül 14 milliárd forinttal kaptak kevesebbet, mint amennyi járt volna. Ez a kiadások töredékét fedezte csupán ahhoz az óriási feladathoz képest, amit végeznek idősotthonokkal, hajléktalanszállókkal, menekültek befogadásával, hajléktalankórházzal, egészségügyi ellátással, továbbá 3 ezer tanuló oktatásával, nevelésével és ellátásával, akik a legnehezebb körülmények közül jönnek.

Iványi Gábor egyházának vannak általános- és középiskolái, szakképző iskolái, hajléktalanok és hátrányos helyzetű szülők gyerekeinek óvodái, gyógypedagógiai iskolái, művésziskolája, ellátnak bántalmazott nőket, hajléktalanokat. Ez egy hatalmas intézményhálózat, amelynek épületei vannak, amiket fűteni kell, mindenkit etetnek, szakembereket, tanárokat, ápolókat, gondozókat kell fizetni. Semjén a 26,5 milliárd forint bemondásával nem azt bizonyította, hogy az Orbán-kormány mindent kifizetett, és sok pénzt adott, hanem az ellenkezőjét: a hiányzó 14 milliárd forintot.

Mindez egy bolha tüsszentése az ezermilliárdot meghaladó egyházi támogatásokhoz és a NER arisztokráciájának luxus életmódjához képest, amit elloptak a legszegényebbeket és legelesettebbeket gondozó, tanító, gyógyító egyháztól. Mindezt egyértelműen politikai okokból és törvénytelenül. Semjén nem fejtette ki az igazság minden részletét és a valóságot meg is hajlította kissé, amikor azt állította, hogy a bíróságok által megítélt pénzeket (amelyekről így bírósági ítélet mondta, hogy a keresztény urak elloptak) kifizették, mert csak 2016-ig fizették ki, azóta évente 2 milliárdot nem.

Kézenfekvő lenne, hogy Iványi Gábor kéréssel forduljon az igen nagylelkű és bőkezű Hungary Helps Programhoz, amelynek törvényben meghatározott célja „az üldözött keresztény közösségek megmentése”, Iványi Gábor egyháza pedig éppen ilyen. Ráadásul, Iványi Gábor egyházának megmentésével nem Iványi Gábort mentenék meg, hanem azokat a szerencsétlen sorsú embereket, hajléktalanokat, betegeket, bántalmazottakat, kilátástalan helyzetben levő gyerekeket, magyar állampolgárokat, akikről a magyar államnak kellene gondoskodni, s Iványi Gábor nélkül elvesznek.

Már csak azért is, mert erre keresztényüldözés elleni államtitkárság is van, amely szíriai, iraki, libanoni és más keresztény egyházaknak, keleti ortodoxoknak töménytelen pénzt adott a magyar adófizetők pénzéből. Valami talán jutna Iványi Gábor üldözött keresztény egyházának is az Orbán-kormány által ellopott pénzek pótlására, és magyar emberek életének megmentésére. De sajnos ebben nem tudnak segíteni, leginkább azért nem, mert a két kezét ártatlan szentként széttáró Semjén Zsolt ezt mgtiltotta. Az segíti az üldözött keresztényeket, aki a keresztény egyáz üldözője.

Ezért Semjén nyilatkozata sokkolta Iványi Gábort és egyházát, mert a MET elleni hadjárat mögött Orbán Viktor áll, de a végrehajtója Semjén Zsolt, aki Pilátusként mossa kezeit, úgy állítja be, mintha nem tehetne semmiről, és Iványi Gábor önmaga üldözésének áldozata lenne. Semjén a tettes és a hamis bíró egyszemélyben, csak az áldozat nem ő. A tehetetlenség bénító, amikor valaki ilyen arcátlan és szemét emberrel találkozik, aki belehazudik a világ arcába. Semjén a gyilkosok közönyével tette felelőssé saját áldozatát, és úgy lépett át rajta, mint egy lelőtt házi rénszarvason.

Semjén Zsolt azzal kápráztatta el a nyilvánosságot, hogy Iványi Gábor egyháza tíz év alatt 26,5 milliárdot kapott az intézményrendszere fenntartására és működtetésére, ami pont 500 millióval kevesebb, mint amennyiért Orbán Viktor strómanja nevén levő magánbank megvásárolta a NER luxusjachtját egy orosz aranybánya tulajdonos oligarchától. Ebbe menekítették ki és ebben őrzik a magánbankból így kilopott 27 milliárd forintot. Iványi Gábor ennél kevesebbet kapott tíz év alatt a teljes hajléktalan-, menekült-, egészségügyi- és oktatási intézményrendszere működtetésére.

Mindenre van pénz, csak erre nincs. Orbán igazi természetét az mutatja meg, amit Iványi Gáborral művel.

Miután nagyon szoros gazdálkodásának köszönhetően Iványi Gábor nem ment tönkre, nem adta meg magát, nem zárt be semmit (csak a köztartozásokat nem fizette be, mondván: az állam neki többel tartozik, tegye át az állam az egyik zsebéből a másikba a pénzt, s még így is ők tartoznak neki), megértették: Iványi Gábor szívóssága miatt nem elég az ellopott 14 milliárd forint törvénytelen visszatartása, a jelenlegi normatív támogatását is megkell sarcolni, ezért törvénytelenül ellopják a NAV inkasszójával azt is, amit még normatív támogatásként adnak. A torkára teszik a kést.

Csakhogy ez a pénz törvényesen nem használható fel másra, csak a normatív tánmogatás céljára. Iványi Gábor ebből nem törleszthet NAV köztartozást, és a NAV sem veheti el ezt a pénzt ezen a címen. Az Orbán-Semjén keresztény kormány pontot akar tenni az „Iványi-ügy” végére, bedurvult az Iványi Gábor elleni támadás, már két kézzel szorongatják a torkát, hogy feladja végre és ezzel eltűnjön Orbán Viktor lelkiismeretének élő tükre. Látszik, dűlőre akarják vinni. Iványi Gábort ki akarják rabolni, ki akarják végezni, és cinikus szemét módon még felelőssé is akarják tenni.

Semjén Zsolt és a NER az a rabló, aki nemcsak a nyomorult emberekbe rúg bele, fosztja ki, és hagyja félholtan az út mellett, hanem az a rabló, aki a sebesülteken segítő irgalmas szamaritánust is meglopja, a nyomorultak segítőjét is kirabolja, az árokba dobott ember sorsára juttatja, s a cinikus, hazug nyilatkozataival még bele is rúg egyet. Ahogy jó keresztényhez illik. Ennek a cinizmusnak egyik legszebb megnyilvánulása, amikor Semjén azt mondja, hogy „a kormány nem állíthatja le a NAV (egyébként törvénytelen – A Szerk.) inkasszóját”, mert ők nem olyanok, hogy beleszóljanak.

Ezzel kapcsolatban emlékeztetni szeretnénk, hogy a Fidesz már a 2010 előtti átkos demokráciában is eszközként használta ellenfeleivel szemben az adóhivatalt. Simicska Lajos is volt az adóhivatal elnöke még jóval a G-nap előtt. Az Orbán-rezsim azóta is fegyverként használja a NAV-ot, ezért nem arról van szó, hogy nem hívják vissza, hanem ők küldték rá Iványi Gáborra, hogy Keresztelő Jánosként (Gáborként) vágják le a fejét annak a lelkésznek, aki megkeresztelte Heródes első két lányát, amikor Heródes még nem volt Heródes, vagy nem látszott rajta. Ezért egyre nagyobbak az inkasszók…

Iványi Gábor fejét azonban nem olyan könnyű levágni, mert nemcsak erős szíve, hanem bölcs esze is van, s mellette áll az, aki nagyobb, mint Orbán, nagyobb, mint Semjén, aki neveti őket, és meg fogja alázni őket, mert Iványi Gábor megtalálja azt a kavicsot, amit a parittyájába tesz, és Dávidként ő fogja felemelni a Góliát levágott fejét. Erre várunk mi, a kicsi, de meg nem alkuvó serege, akik tudjuk, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.