Kövér antiszemita beszéde csángóknak

Igazi antiszemita beszédet tartott Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke a XXI. Csángó bálon Budapesten. Kövér szerint „a XXI. századi szép új világunkban „egy idegen uralom és idegen érdek” alá hajtandó közösségnek nem a területét vagy országát, hanem a tudatát szállják meg először.

Kövér az „idegen uralomról” azt mondta, hogy az „államok feletti erős érdekcsoportok” akarnak az európai emberekre identitás nélküliséget erőltetni a meglévő természetes identitások helyett. Ezt állította párhuzamba a csángókkal, akiket egy állam – a román nemzetállam – akarta uralma alá hajtani. A csángókat csak a románok, bennünket viszont a zsidó világ-összeesküvés fenyeget. Az idegen uralmat szolgáló, államok feletti érdekeket képviselő csoportoknak csak egyetlen jelentésük van: zsidók.

Az antiszemita vádrendszer egyik leggyakrabban előforduló motívuma az összeesküvés-elmélet – írja a közhely számba menő tényt Monori Áron „Egy antiszemita lap és egykori szellemi előfutára” című tanulmányában. A nemzetközi zsidóság által irányított globális gazdasági-, pénzügyi-, politikai hatalom, illetve annak megszerzésére irányuló törekvések eszköze a nemzetek identitásának lerombolása.

Kövér és szellemi társai (Orbán és a többiek) úgy állítják be, mintha valami új történne Európában, és valami új fenyegetné a jóhiszemű nemzetállamokat. Ezzel szemben semmi új nem történik, még az antiszemiták sem találtak ki semmi újat. Amit Kövér a csángóknak előadott, azt a Monori Áron által idézett „12 röpirat című havonta megjelenő folyóirat több ízben elírta előle. A „12 röpirat”-ot Istóczy Győző alapította, ahogy az Országos Antiszemita Pártot is, amelynek folyóirata volt a „12 röpirat”.

A 12 röpirat, 1882. szeptember 15-i számában „A drezdai első nemzetközi antiszemita kongresszus manifesztumát” közölte, „a zsidóság által veszélyeztetett keresztény államok kormányaihoz és népeihez!”. Ebben ugyanaz áll, amit Kövér szombaton a csángó bálon mondott: „napjainkban az európai keresztény népek kultúráját, czivilizációját, jólétét s jövőjét egy, ama támadó népelemeknél nem kevésbé veszélyes, sőt, tekintve eszközeit és czéljait, azoknál tán még veszélyesebb idegen népfaj fenyegeti. S ez az idegen népfaj a zsidó népfaj.”

Kövér a beszédét bármelyik antiszemita kongresszuson elmondhatta volna. A különbség közte és Istóczy Antiszemita Pártja között mindössze annyi, hogy az Anriszemita Párt kimondta, hogy a nemzetek fölött álló idegen „érdekcsoportok”, amelyek az európai népek kultúráját és identitását veszélyeztetik, szándékosan le akarják rombolni, hogy az idegen uralmat rájuk kiterjesszzék, a zsidók. Kövér nem mondja ki, de mindenki tudja, hogy róluk beszél. A kódolást az antiszemiták a holocaust után vezették be, de ma már nem kell kódot fejteni, mert ezek az állandó kódok önmagukban is zsidót jelentenek.
A Fidesz antiszemita párt, amely a zsidó-világösszeesküvés ellen és a zsidó liberalizmus ellen harcol. Orbán rendszeresen antiszemita beszédeket mond. Már első ciklusában is Tormay Cecil antiszemita írónő alapfogalmát, az „idegenszívűt” használta, ahogyan ő az 1919-es zsidó kommunistákat nevezte.

Kövér önmaga cáfolata annak, hogy minden kommunista zsidó lenne, mert Kövér olyan kommunista (MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete), aki nem zsidó. Ha egyszer véget ér az Orbán-féle rémálom, Schmidt Mária antiszemita történelemhamisítótól megtisztítják a Terror Házát, akkor a tárlatot hozzá kell igazítani a valósághoz. Kövér annak lesz a példája, hogyan lett a volt kommunisták egy része nacionalista és antiszemita.