2024, június23, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírKöves Slomó megpuccsolta az ortodox riválisát, felkészül a Mazsihisz

Köves Slomó megpuccsolta az ortodox riválisát, felkészül a Mazsihisz

-

A magyar közélet ingerküszöbét nem nagyon érte el a Kazinczy utcai zsinagóga körül zajló belháború, ami önmagában is méltatlan és tragikus, de jóval túlmutat önmagán. A kisgazdapárt harcaira emlékeztető események egy jól körülírható folyamat részei, amelynek lényege, hogy az Orbán-kormány felszámolja a magyarországi zsidóság pluralizmusát és önrendelkezését, minden irányzatot a Köves Slomó által vezetett Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségbe (EMIH) olvaszt be. Az igazi célpont a Mazsihisz: azt akarják, hogy csak Köves és az EMIH legyen a zsidóság képviselője.

Ennek fontos állomása az EMIH ortodox „riválisa”, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) megpuccsolása. A kifejezés nem túlzó, ez egy klasszikus puccs volt, ahol egy törvénytelenül összehívott közgyűlésen, ahova az igazi tagokat meg sem hívták, az EMIH egy bábot helyezett a törvényes elnök, Deutsch Róbert helyére. Mindezt annak ellenére, hogy a gyűlést és a személycserét egy jeruzsálemi vallási bíróság már korábban megtiltotta. Deutsch Róbert a zsinagógát lelakatolta, amit később – a rendőrséget is felhasználva – az EMIH emberei elfoglaltak.

Köves már hosszabb ideje próbálja az EMIH-be olvasztani az ortodox riválist, de az izraeli vallási bíróság törölte egy korábbi érvénytelen közgyűlés hatáozatait is, miután a határozat szerint a régi tagság megkerülésével és újak felvételével jelentős mértékben megváltoztatták a szavazati joggal rendelkezők körét, hogy megalapozzák az elnökség eltávolítását. Magyarul: Köves beléptette saját embereit, és kiszavaztatta a MAIOH valódi vezetőit, hogy bekebelezze őket, a 10 milliárdos ingatlanvagyonnal együtt. Ez azonban nem minden, ennél sokkal átfogóbb tervről van szó.

Anélkül, hogy a részletekben elvesznénk, utalnunk kell az előzményekre. Köves Slomó 2004-ben alapította meg az EMIH-et. Hivatalosan a magyar törvényhozás által 1877-ben elismert Statusquo Ante nevű zsidó vallási irányzat szellemi örököseként, de ez hamis hivatkozás. Köves Slomónak és az alakuláskor 150 követőjének semmi köze nincs a Statusquo Ante közösséghez, se ideológiailag, se teológiailag. Köves csak kinézte magának őket. Egyházalapítását a nem magyar központú Chábád Lubavics nemzetközi zsidó mozgalom támogatta, ahogy mondják, Köves a Chábád „ügynöke”.

Köves a zsidó vallási élet megújításának szükségességével indokolta az új hitközség alapítását, de alig tízéves növekedése és kiterjedése nem a „zsidó vallási élet megújulásának”, hanem az Orbán-rendszer kiszolgálásának eredménye. Az Orbán-rendszer felismerte Kövesben a potenciális lehetőséget, hogy a Mazsihisz erejét megtörje, a magyarországi zsidóságot megossza, és a tősgyökeres zsidó hitközséggel szemben a klientúrájába tartozó „nemzeti zsidó” hitközséget hozzon létre, amely támogatja az illiberális rendszert, hűséges kiszolgálója lesz a NER-nek, és lecseréli a Mazsihiszt.

Köves, akit sokan a zsidóság árulójának, az Orbán-rendszer kirakatba állított díszzsidójának tartanak, már a kezdet kezdetén tudhatta, mit akar. Ezt tükrözi az „Egységes” Magyarországi Izraelita Hitközség neve, amely előre vetítette, hogy ez lesz az egyetlen zsidó hitközség, amely bekebelez és elfoglal mindent, s felszámolja a baloldalinak és liberálisnak tartott Mazsihiszt. Első ténykedése éppen az a „háttértámogatás” volt, amit a Mazsihiszből korábban kivált Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) lenyúlásakor nyújtott, éppen Deutsch Róbert megválasztásakor.

Miután kettéváltak a neológok és az ortodoxok, Köves hasonló módszerrel ejtőernyőzte be az embereit, s a MAIOH-t a maga céljaira használta fel. Miután Deutsch Róberttel megromlott a viszonya, s ő megszűnt Köves bábja lenni, Köves elkezdte a MAOIH elfoglalását és az EMIH-be való beolvasztását. Ennek az eredménye a Kazinczy utcai zsinagóga körül zajló drámai események sorozata. A megszállás brutálisan ment végbe. De Köves szerint a két szervezet soha nem is volt különálló, az összeolvadás már gyakorlatilag megtörtént, nincs a MAIOH-nak külön tagsága. Erről ezt írta:

„Vallási és liturgiai szempontból az EMIH és a MAOIH is ortodox zsidó hitközség, és a de jure önálló szervezetek különállása az utóbbi években de facto megszűnt. A tagság tekintetében és a hitközségek által nyújtott szolgáltatások terén az összeolvadás lényegében már lezajlott. A MAOIH évtizedekkel ezelőtti tagsága kihalt vagy külföldre költözött, és az új tagok jelentős része – így Deutsch elnök úr is – az EMIH missziós tevékenységének köszönhetően lett ortodox zsidó, és lépett be a MAOIH-ba.”

Kívülálló számára ebből a rövid szövegből az derül ki, hogy Kövesen kívül nincs is ortodox zsidó, mert azokat mind a Mazsihisz-ből lopta el, az osztódással való szaporodás bomlasztás útján jött létre. Ő maga egy ősrégi zsidó vallási irányzattal és az ukrajnai és New York-i központtal működő Chábád támogatásával legitimálta magát, valójában egy szélhámos. A MAOIH mindig is Köves fedőszervezete volt, amely addig működhetett önállóan, amíg neki engedelmeskedett és a céljait szolgálta. Amint ez megszűnt, Köves azonnal elkezdte beolvasztani magába.

Köves egy üzleti vállalkozó, aki bizniszt csinál a zsidó vallásból, és pénzért eladná az anyját a magyar zsidóságot is. A szakállán kívül semmi nem emlékeztet sem a zsidó vallásra, sem az Örökkévaló szolgálatára, hacsak nem Orbán Viktort tekintjük az Örökkévalónak. Azt a leghülyébb gójnak sem meséli be, hogy az idén márciusban Rogán egyik barátjával megszerzett alumíniumfeldolgozónak bármi köze van a „zsidó vallási élet megújulásához”. Egy jóravaló rabbinak őt már régen ostorral kellett volna kikergetnie a templomból.

Köves Slomó és hitközségi magánvállalkozása, az EMIH, olyan vagyonosodáson ment végbe az elmúlt kilenc évben, aminél nagyobbat csak Mészáros Lőrinc produkált. Köves Slomó páratlan sikertörténetét gyakorlatilag valódi tagság nélkül érte el, mert az a gigantikus vagyon és intézményrendszer, a többmilliárdos állami támogatásokkal (hazudozással megindokolva és igazolva) teljesen független attól, hogy Kövesnek hány tagja van.

Köves a NER-arisztokráciával összefonódott, állami pénzen mesterségesen felhízlalt stróman, akinek az a feladata, hogy a zsidóságot megossza, szétverje és az Orbán-rendszer szolgálatában az EMIH égisze alatt egyesítse (lásd: „Egységes” Magyarországi Izraelita Hitközség), a gyökértelen, kamu hitközségébe beolvassza. Köves az elmúlt években olyan bűvészmutatványt adott elő, amit a cirkuszban kellene mutogatni. Többezer négyzetméteres székházat kapott ingyen az Orbán-rezsimtől, akkora cégbirodalma van, hogy az összes áfacsaló számlagyáros megirigyelhetné.

Mint azt a Magyar Narancs megírta, az „EMIH-világ” ingatlanjai elszaporodtak Budapesten: lett még két zsinagógájuk, általános iskolájuk, gimnáziumuk, egyetemük, na meg boltjuk, kávézójuk, éttermük és egy egész idősotthon-hálózatuk, illetve készül a kollégiumuk és a közösségi terük, utóbbi az újlipótvárosi Duna-parton. 2014 és 2018 között négy év alatt 2,84 milliárd forintot kapott, de ebben nincs benne a csengelei vágóhídra nyújtott ingyen állami támogatás, az egyetemre adott hitel, vagy az ingyen átadott ingatlanok értéke. Ez csak a cash.

Köves megszolgálta a pénzét, a zsidóság nevében legitimálta Orbán Viktor fasiszta és antiszemita ideológiára épülő rendszerét. Letagadta az állami és rendszerszintű antiszemitizmust, beleértve olyan állami antiszemita programokat, mint a Soros Györgyről készült „nevető zsidó” plakátok. Köves a „nemzeti zsidó” a gyökértelen liberális, nemzetietlen zsidókkal szemben, akiket Kövesnek köszönhetően a rezsim nem is tekint zsidóknak. Köves a „jó zsidó”, aki megmondja még azt is, ki zsidó, és ki nem. Nála visszataszítóbb árulót még a Fidesz környékén is nehéz találni.

Kövest azért növesztik, mint a mesebeli kisgömböcöt, hogy mindent bekapjon. Köves állami beavatkozással és állami pénzügyi támogatással próbálja eltüntetni az Orbán-rendszerrel szembenálló hitközséget, a Mazsihiszt. Az Orbán-rezsim fel akarja számolni a független és/vagy vele szemben álló zsidó hitközségeket, s ehhez használja Kövest. Azért hízlalják fel, hogy a Mazsihiszt is be tudja kebelezni. A MAOIH elfoglalása és beolvasztása csak egy mérföldkő a Mazsihisz megsemmisítése és beolvasztása felé vezető úton.

Az EMIH hasonló szerepet tölt be a zsidó vallási életben, mint a Klubrádió helyét elfoglaló Spirit Rádió, ami a Hit Gyülekezetéhez tartozik. A párhuzam nem véletlen, a két bizniszegyház hasonló kollaboráns tevékenységet folytat. Kövest az Orbán-rezsim bevonta még a propagandagépezetbe, az ellenzéki sajtóban való manipulálásba és rombolásba is. Mindezt a zsidó vallási élet nagyobb dicsőségére. Ez is nyilván az ortodox zsidó vallási élet része, mint az alumíniumfeldolgozó, amely a csúnya neológ szekularizációtól védi meg a magyar zsidóságot. Ez a „pezsgő zsidó szellemi élet”.

Köves a „pluralimus” jelszavával lépett fel, ezzel indokolta a létjogosultságát, miközben felszámolja a pluralizmust, és maga alatt „egyesíti”, s Orbán kiszolgálójává teszi a magyar zsidóságot. Aki ennek ellenáll, az „Soros”. Köves így az Orbán-rendszer antiszemitizmusának legfőbb támasza, az állandó hivatkozás, hogy a „kormány” zsidóbarát, nem antiszemita, kiváló kapcsolatot ápol a zsidó hitközség autentikus képviselőjével, míg a neológ Mazsihisz, amely csak egy lépcső ugyebár a szekularizáció felé, védekező pozícióban és szégyenkezve ül a Dohány utcában, mint valami bitorló.

Nem véletlen, hogy a Mazsihisz Deutsch Róbert és a MAOIH mellé állt, annak ellenére, hogy tőlük váltak ki. Egyrészt, mert igazságtalan az, ami történik, nem beszélve arról, hogy törvénytelen is, ezáltal bűnözés. Másrészt, pontosan tudják, hogy Kövest a Kazinczy utcában kell megállítani, mert a Dohány utcában már nehéz lesz. Olyanok, mint a halálra ítéltek, a hóhér pedig ott áll előttük. A napjaik (hónapjaik, éveik) meg vannak számlálva. Nem véletlen, hogy a Miniszterelnökség a vitában Köves mellé állt.

Tulajdonképpen az történik, ami az élet minden területén Magyarországon. De a zsidóság elfoglalása, kisajátítása, a rezsim alá rendelése mindennél többet jelent. Nemcsak szimbolikusan, hanem valóságosan is. Beavatkoznak a zsidó vallásba, történelembe, szellemiségbe, egy csalóval szétverik a magyarországi zsidóság örökségét, hagyományait, szervezeteit, szellemét. A legnagyobb európai zsinagóga spirituális szellemi központ, mágnes, világító torony is, az egész magyar zsidóságnak, és Magyarországnak is, függetlenül attól, mikor, hányan vannak benne.

Ezt készülnek bekebelezni és kibelezni. Nem kell hozzá más, csak egy belső áruló, akit Köves mozgat, s akivel itt is puccsot hajthat végre. A többi gyerekjáték ezeknek a bűnözőknek.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések