2024, április18, csütörtök
KezdőlapFesz leszNem "amerikai magyarok", hanem a Hit Gyülekezete indított álpetíciót az Amerikai Népszava...

Nem „amerikai magyarok”, hanem a Hit Gyülekezete indított álpetíciót az Amerikai Népszava ellen

-

A kormánypropaganda szócsövének szintjére silányított, egykori tekintélyes lap, a Magyar Nemzet azt a hamis információt közölte, hogy egy petícióban „az Amerikai Népszava főszerkesztőjének a lemondását követelik amerikai magyarok”. A szóban forgó „petíciót” nem amerikai magyarok indították, hanem névtelenül a Hit Gyülekezete, a rágalmakat és hazugságokat tartalmazó szöveg először a Hit Gyülekezete névtelenül rágalmazó szennyoldalain jelent meg. Az aláírói nem amerikai magyarok, hanem a Hit Gyülekezete tagjai.

Az aláírásokból látható, hogy az álpetíciót szinte kivétel nélkül magyarok, a nevek alapján azonosíthatóan a Hit Gyülekezete tagjai írták alá. Az iromány annak a lejárató kampánynak a része, amelyet Németh Sándor vezető lelkész Bartus László Fesz lesz című könyve miatt bosszúból indított (igazi keresztény erényeket megvillantva), mert a szerző dokumentumokkal bizonyította, hogy Németh Sándor ellopta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát, mintegy 2 milliárd forintos értéket. A magát „egyháznak” nevező családi magánvállalkozás, bizniszegyház hónapok óta a legkülönfélébb rágalmakat és mocskolódásokat zúdítja a könyv szerzőjére, igazolva azzal a könyv minden sorát, és a Hit Gyülekezete valódi természetét.

Az álpetícióban megfogalmazott vádak hamisak, közönséges rágalmak. Egyetlen szó sem igaz belőlük. Nem igaz, hogy Bartus László „gyanús, mindeddig tisztázatlan körülmények közt tette rá a kezét az amerikai magyarság legpatinásabb lapjára”. Ezzel szemben a valóság az, hogy az Amerikai Népszava törvényes módon, tiszta körülmények között lett Bartus László tulajdona. A lapot az előző tulajdonos eladta. Az újság magántulajdonban volt és a magántulajdont az új tulajdonos törvényesen megvásárolta. Ezzel kapcsolatban soha semmiféle vita vagy kétség fel sem merült.

Az csak a Hit Gyülekezete gyűlölködő propagandistáinak fejében létezik, hogy az „újságírónak el kell számolnia azzal, hogy miből és hogyan szerezhette meg az Amerikai Népszavát”, mert senkinek semmi köze hozzá. Ilyen információkat senki nem hoz nyilvánosságra. Ha valakinek tudomása van arról, hogy Bartus László nem törvényes forrásból, nem törvényesen vásárolta volna meg az Amerikai Népszavát, az hozza mutassa be annak bizonyítékait. Amíg ilyenek nincsenek (mert nem is lehetnek), mindez rágalom. Senki nem köteles a Hit Gyülekezetének elszámolni, hogy mennyi pénze van és abból mit, mennyiért vásárolt. Ez csak Németh Sándor szektájának gyűlöletpropagandájában létezik.

Az Amerikai Népszava megvásárlásában nem játszottak szerepet „offshore cégek”. Bartus Lászlónak soha nem volt offshore cége, mint Németh Sándornak, aki egy X and A Marketing and Holding Limited nevű offshore céggel szerezte meg a Hit Gyülekezetétől az ATV-t. Az Amerikai Népszavának soha nem volt százmilliós vagyona, mint ahogy azt a Hit Gyülekezete szennyoldalai terjesztik, a lap szerkesztőség nélkül egy magánházban működött, és két lestrapált számítógéppel került az új tulajdonos birtokába. Bartus László nem tüntetett el „százmilliókat offshore cégekkel”, ezt éppen Németh Sándor tette.

A Hit Gyülekezete álpetíciója valótlanul állítja, hogy „a lap felbecsülhetetlen értékű archívuma jelenleg nem elérhető”. Az Amerikai Népszava előző tulajdonosa is a chicago-i városi könyvtárnak, a washingtoni kongresszusi könyvtárnak és a budapesti Széchenyi Könyvtárnak küldte meg a lap nyomtatott számait, ahol az újság valamennyi példányszáma elérhető. A lap megvásárlásával nem került semmiféle archívum az új tulajdonos személyes birtokába. Ezért Bartus László a „felbecsülhetetlen értékű” archívumot, amiért a Hit Gyülekezete aggódik, nem is tüntethette el. Miért tette volna és hova tüntette volna el?

A nyomtatott lap megszűnése után Bartus László az általa szerkesztett valamennyi példányt átadta a New Brunswickban működő Magyar Örökség Múzeumának és levéltárának. Minden lapszámból három példányt, és engedélyt adott arra, hogy az Arcanum Digitális Könyvtár a lap egy-egy példányát elvigye és az Amerikai Népszava nyomtatott példányait a kezdetektől fogva az utolsó lapszámig digitalizálja. Az Amerikai Népszava archívuma ezekben a könyvtárakban és ezeken a helyeken elérhető, ahol mindig is volt.

A Hit Gyülekezete nagyon szeretné, ha Bartus László az Amerikai Népszava részére a Kohányi Társaságon keresztül nyújtott adományokkal elszámolna Németh Sándornak. Az Amerikai Népszava olvasóinak adományait a kiadó a lap fenntartására fordította, és kizárólag az adományozóknak tartozik elszámolással. Németh Sándornak és szellemi verőlegényeinek nem. Ezzel szemben Németh Sándor elszámolással tartozik a Hit Gyülekezete tagjainak, hogyan lett a Hit Gyülekezete vagyona az ő magánvagyona, és miből épített egy kastélyt magának, kettőt a két lányának, miből épített pálmafás luxusnyaralót Keszthelyen.

Ezen kívül Németh Sándor elszámolással tartozik a magyar adófizetőknek is, hogy az adómentes lelkészi fizetéséből hogyan tett szert több milliárd forintos vagyonra (ez csak a látható vagyon), és ezután a bődületes profit után, amit a Hit Gyülekezetéből kivett, mennyi adót fizetett. Ehhez van köze Németh Sándornak, és elszámolni ezzel kell, meg a palotáival. Az egyház vagyona ugyanis nem magánvagyon, a hívők nem a Németh család krőzusi gazdagságára adakoztak. A Hit Gyülekezete közpénzek milliárdjait használja fel, ezért működésének átláthatónak kell lennie.

Valótlan állítás, hogy Bartus László a lapot „szétverte, a stábot szélnek eresztette, az újságot megszüntette, a maradékot pedig egy személyes gyűlölettől vezérelt, szélsőséges, kirekesztő gyűlöletbloggá degradálta”. Az Amerikai Népszava megvásárlásakor a lapnak nem volt szerkesztősége, nem volt stábja, amit szélnek lehetett volna ereszteni. Az újságban publikáló vendégszerzők pedig a tulajdonosváltás után is megjelentek az újságban. Haláláig dolgozott a lapnak Rentoul Ferenc, a BBC magyar adásának volt vezetője, Halász Péter, a Szabad Európa Rádió legendás riportere és Fejtő Ferenc is, akit nem kell bemutatni.

Az Amerikai Népszava azon kevés amerikai magyar lapok közé tartozik, amely soha nem volt szélsőjobboldali, hanem a nyilas emigráció támadásának céltáblája, amelyet az amerikai szélsőjobb zsidózott és kommunistázott, ahogy most is. A lap előző tulajdonosa korrekt, becsületes és tisztességes ember volt, ahogy a lap előző szerkesztője is, aki kiváló kolléga. Bartus László az amerikai magyar szerzők kihalása miatt a magyarországi sajtó kiválóságait vonta be a lap munkájába, amelynek színvonala ennek köszönhetően emelkedett.

Az Amerikai Népszavában rendszeresen megjelentek Megyesi Gusztáv, Ungvári Tamás, Buják Attila, Vámos Miklós, Föld S. Péter, Majláth Mikes László, Para-Kovács Imre, Molnár Gál Péter, Markó Beáta és mások írásai, rovatai. Bartus László a lapot nem szétverte, hanem modernizálta és fejlesztette. A nyomtatott lap az idős amerikai magyar generáció kihalása miatt szűnt meg, így is tíz évvel élte túl az összes többi amerika magyar újságot. A lap megmaradt előfizetői már nem tudták fenntartani a nyomtatott lapot és sírva, hálálkodva váltak meg tőle. Azóta az újság csak online formában jelenik meg, de létezik.

A Hit Gyülekezetének – amely Bartus László újságíró soha nem ismert, soha nem látott, ötven éve elhunyt vér szerint édesanyjának nevén névtelenül rágalmazó szennyblogot és már szennyoldalakat működtet a vezető lelkész irányításával, amelynek a felvilágban működő kiadványai is propagandakiadványok – semmi jogalapja nincs az Amerikai Népszavát „gyűlöletbeszédtől fröcsögő, alpári hangnemet” használó lapnak nevezni. A NER propagandagyárának egyik zászlóshajóját jelentő Magyar Nemzetnek, helyreigazításkirálynak, pláne. Az Amerikai Népszava elődei útján jár, akiket ugyanígy gyaláztak a fasiszták, s akik büszkék lennének rá, ha élnének. Az Amerikai Népszavát ma is szeretik azok az amerikai magyarok, akik nem szeretik a diktatúrát, és nem szeretik a diktatúrákat haszonlesésből kiszolgáló egyházakat és azok tolvaj vezetőit.

Akinek nem tetszik az Amerikai Népszava, az olvasson mást. Az Amerikai Népszavának nem kell bocsánatot kérnie azoktól, akik a fasizmust szeretik és nem a jogállamot. Ahogy az álpetíciót indító Hit Gyülekezetétől sem kell bocsánatot kérnie azért, mert létezik, működik és liberális demokratikus értékrendet követ. A Hit Gyülekezetének, a vezetőjének és a fizetett propagandistáinak semmi közük nincs sem az amerikai magyarsághoz, sem egy magántulajdonban levő lap működéséhez és szellemi irányvonalához. A Hit Gyülekezete tagjai nem jogosultak az „amerikai magyarság” nevében követelni bármit.

A Hit Gyülekezete álpetíciójának legnevetségesebb része, amikor azt követeli, hogy Bartus László „távozzon az Amerikai Népszava éléről”. Azt „követelik”, hogy az újságíró a saját tulajdonában levő laptól távozzon. Ennek egyetlen módja, ha valaki az újságot megveszi, és Bartus László a lapot eladja. Azt írják: „Bartus László adja vissza a lapot, kapcsolódó internetes felületeket, közösségi média oldalakat az amerikai magyarság valódi képviselőinek a kezébe!”

Bartus László nem elvette, hanem a tulajdonosától megvásárolta a lapot, ami a tulajdona, amit nem köteles átadni senkinek. Olyan, hogy „amerikai magyarság valódi képviselői” nincs, nem létezik. Az amerikai magyarság sokszínű, sokféle, és nincs egyetlen szervezet sem, amely az amerkai magyarság egészét képviselné. Ez nevetséges. A Hit Gyülekezetének pedig semmi köze egyetlen amerikai magyarhoz vagy szervezethez sem. Jogtalanul, csaló módon és mindenféle felhatalmazás nélkül adja ki magát az amerikai magyarok képviselőjének.

Az Amerikai Népszava a demokratikus érzelmű amerikai magyaroknak szól. Akinek nem tetszik, csináljon egy illiberális, antidemokratikus, fasiszta újságot azoknak, akik ezt szeretik. Voltak ilyenek, de mind megszűntek, mert a látszat ellenére a szélsőjobboldali olvasók nem áldoznak ilyenekre, és nem tartották el a Hit Gyülekezete szellemi színvonalának megfelelő szélsőjobboldali mocsoklapokat. Az Amerikai Népszava magántulajdon, és a működéséhez, a szerkesztési elveihez, a szellemi irányvonalához senkinek semmi köze nincs. Mindenki olyan lapot csinál, amilyet akar. A Hit Gyülekezete nem mondhatja meg, hogy Amerikában egy tulajdonos a magántulajdonával mit tesz.

A Hetek szerint követelik „Bartus László főszerkesztő leváltását”. Kitől? Bartus Lászlótól? A közvéleményben csak „Retek”-nek nevezett gyülekezeti agitka úgy tesz, mintha csupán a Magyar Nemzetet idézné, mintha semmi közük nem lenne az általuk indított petícióhoz. Milyen közéleti veszélyessége van egy olyan szektának, amely névtelenül, mások nevében elindít egy lejárató célzatú álpetíciót, tele hazugsággal, amit bemenedzsel a kormányzati propaganda hozzájuk hasonló szennyújságjába, majd utána innen idézi, mint egy előkelő idegen, azt a mocsokságot, amit ők indítottak el? Ez titkosszolgálati munka, és rendkívül primitív. De van rá gyakorlott, kiképzett, volt III/III-as emberük, az ügynök Morvay „Hartmann László” Péter személyében, aki főállásban ezért a mocsok tevékenységéért kapja Németh Sándortól a fizetését.

Az Amerikai Népszava és a tulajdonosa egy ideje már nem reagál a Hit Gyülekezete névtelen szennyblogjaiban megjelenő válogatott rágalmakra, mocskolódásokra, amelyek az ügynöközéstől a buzizáson át a prostituáltak futtatásán keresztül leszbikus utazási iroda működtetéséig és az abortusz támogatásáig terjed, és amelynek színvonalát jól kifejezi, hogy Németh Sándor janicsárjai a Fesz lesz című könyvet árusító keresztény könyvesbolt bejárata elé szartak. Ez a Hit Gyülekezete színvonala, ennek sorába illeszkedik az összes hazugság, rágalom, mocskolódás, és ez az álpetíció is. Ez ugyanaz, mint amit a könyvesbolt bejáratánál csináltak.

A Magyar Nemzet című propagandalap erre a szintre süllyedt, amikor egy szekta névtelen álpetíciójából hírt csinált. Ha van valami, ami „gyűlölettől vezérelt, szélsőséges, kirekesztő”, ami „gyűlöletbeszédtől fröcsögő, alpári hangnemet” hordoz, akkor az maga a Hit Gyülekezete „amerikai magyarok” nevében írott, hamis, hazug álpetíciója. Mindent elmond a Hit Gyülekezetéről, hogy megtévesztik az embereket, és „amerikai magyaroknak” adják ki magukat. A Magyar Nemzet cikkére kizárólag azért reagálunk, mert az egykor egy újság volt, és a NER-ben a hivatalos nyilvánosság részének számít.

Ezen kívül nem szeretnénk olyan látszatban feltűnni, hogy bármilyen titkolnivalónk van, vagy az orbánista, szélsőjobboldali gyűlöletegyház álpetíciója bármilyen igazságot tartalmazna. Nem fogunk táncolni, ahogy a tolvaj állelkész, Németh Sándor szeretné, amikor a III/III-as Morvayval és társaival íratott mocskolódással provokál, hogy elterelje a figyelmet a Fesz lesz című könyv leleplezéseiről, Németh Sándor csalásairól és lopásáról. Őket minősíti az a sok mocsok, amivel hiteltelenné próbálják tenni a leleplező könyv szerzőjét. Ezekre nem reagálunk, a klasszikus írófejedelem szavaival élve, „bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá”.

Annak kifejezetten örülünk, ha a Magyar Nemzet és a kormánypropaganda felfedezi az Amerikai Népszavát és reklámot csinál neki, hogy minél több ember megismerhesse és olvashassa a kendőzetlen igazságot Orbán Viktor fasiszta diktatúrájáról. Végre csinálnak valami hasznosat is. Szeretettel várjuk az olvasókat!Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések