2024, május25, szombat
KezdőlapKiemelt fő hírNem vitt mellé az irányzék, Orbán egész Európát támadja

Nem vitt mellé az irányzék, Orbán egész Európát támadja

-

Orbán nem adott még egy ciklust annak a látszatnak, mintha ő demokrata lenne. Mindent egy lapra tett fel: frontális támadást intézett a liberális demokratikus Európa ellen. Elsőre úgy tűnhetett, elvétette a célt, és melléfogott, amikor a néppárti kereszténydemokrata Jean-Claude Juncker-t tette Soros bábjaként a bevándorláspárti erők képviselőjeként plakátra.

Hiszen Orbán azt mondta: az európai parlamenti választás a bevándorláspárti és a bevándorlást ellenző pártok csatája. Mindenki azt gondolhatta, a liberális, szociáldemokrata, zöld,és más baloldali pártokat bélyegzi „bevándorláspártinak”, míg a kereszténydemokrata, konzervatív jobboldalt nevezi a bevándorlás ellenzőinek, hiszen a Néppárt tagjaként maga is e pártcsaládnak gyűjt szavazatokat.

Mindenki azt hitte, Orbán rosszul mérte fel a helyzetet, amikor Junckert tette Soros mellé, mert nem számított rá, hogy ez valakit is jobban érdekel, mint amikor egyedül Soros volt a bűnbak. Ez azonban tévedés: átgondolt stratégia, nyílt hadüzenet ez egész Európa, a liberális demokratikus jogállami rendszer ellen. Orbán ezzel azt mondja, hogy a zsidó világösszeesküvés megtévesztette a liberalizmus eszméjével a „kereszténydemokráciát” is, ezért a demokratikus jobboldal is ellensége a „keresztény Európának”, vagyis az antiliberális (kódolt nevén: „illiberális”), antidemokratikus, antiszemita, antiparlamentáris középkori feudális „keresztény” államformának, amit ő támasztott fel, és ő képvisel.

Orbán Európája a keresztény abszolút monarchiához való visszatérés. Az Európai Néppárt kereszténydemokratái még mindig nem értik, hogy Orbán velük együtt akarja elsöpörni egész Európában a hatalmi ágak szétválasztására, a fékek és ellensúlyok rendszerére, az emberi jogokra épülő liberális demokráciát.

Az ő példaképe az alaptörvénye preambulumába bekerült keresztény uralkodó (I. „Szent” István), aki felnégyeli a politikai ellenfelét. Államformája a sötét, feudális, középkori királyság, amelyben minden hatalom (s az egész ország) birtokosa a keresztény uralkodó, akinek uralma Istentől van (lásd.: Szent Korona hazug legendája). Egy istenkirályság. Küldetése a nép „kereszténnyé” tétele, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nemzeti identitás azonos a „keresztény” vallással, a nemzet azonos a kereszténységgel. A hatalom legitimitása a keresztény Istentől származik. Ezért leválthatatlan.

Orbán a felvilágosodás előtti Európába viszi vissza Magyarországot, és ezt a célt tűzte ki Európa számára is. Ez a politikai kereszténység programja, amely a felvilágosodást és a liberalizmust, az egyház és az állam szétválasztását, a világnézetileg semleges államot, az egyéni jogok elsőbbségét, a jog előtti egyenlőséget, a parlamentarizmust és a szabad demokratikus választásokat az ördög művének, az emberiség zsákutcájának és romlása gyökerének tartja. Ez az államforma az, amely 1500 éven át gyilkolta a tudomány, a humanizmus, a kultúra, a szabad vallásgyakorlás, a világnézeti szabadság képviselőit, amelynek tetőpontja az inkvizíció volt, amely a legkegyetlenebb eszközökkel kínozta és ölte meg azokat, akik ennek az ideológiának és hatalmi rendszernek nem engedelmeskedtek.

A felvilágosodás, a társadalmi szabadság, a polgárosodás maga a liberalizmus, amely véget vetett ennek az ámokfutásnak és népirtásnak. A liberalizmus két évszázados történelme soha nem látott fejlődést és jólétet hozott el Európának, amelyet csak azok a borzalmas események szakítottak meg, amikor egy-egy totális diktatúra legyőzte és elvetette a felvilágosodás, a liberalizmus és a polgári szabadság, a jogállam eszméit és a törvények uralmára épülő társadalmi rendet. Orbán használja ezeknek a diktatúráknak az eszközeit, a fasiszta állam egyes elemeit, a náci ideológiát és propagandát, a bolsevik taktikát, de a NER a középkori feudális „keresztény” állam restaurációjára törekszik, amely egyébként a fasisztákkal és a nácikkal szövetséges Horthy-rendszer „Keresztény Magyarországának” ideológiája is volt.

Orbán nem egy akar lenni a liberális demokrácián belüli politikai irányzatoknak, és semmiképpen sem fogadja el, hogy a felvilágosodás előtti „keresztény” királyság államformáját a kereszténydemokrácia mai formájával azonosítsák. Az európai kereszténydemokrácia valóban liberális demokratikus irányzat, amely a jogállam keretei között működik, a felvilágosodás szellemében elfogadja a liberális demokrácia alapelveit. Orbán ezt nem fogadja el, de nem nevezi nevén a felvilágosodás előtti istenkirályságát, trón és oltár, nemzet és vallás azonosságát, Isten és a keresztény király közös uralmát, az istenkirályságot. Orbán a kereszténydemokrácia bőrébe akar bújni, és a kereszténydemokratákat akarja ultranacionalista és szélsőjobboldali ideológiával kitúrni saját örökségükből. Európa, a kereszténydemokrácia elfoglalása a célja.

Orbán 2010-ben újraalapította a középkori magyar királyságot és halad annak formális kikiáltása felé. Önkényesen felszámolta a liberális demokratikus Alkotmányt, és egy átmeneti alaptörvényt hozott létre, amely megalapozza a preambulumában a keresztény magyar királyság létrehozását. Ezt jelenti a folytonosság Szent István királlyal, a szentistváni állammal, a Szent Koronával. Orbán célja a „német-római császárság” ideájának felélesztése és megvalósítása az Európai Unió helyén. Ezért minden ellenség, ami a liberalizmushoz, a demokratikus jogállamhoz kötődik. Mindent el akar söpörni és pusztítani, ami a középkori „keresztény államiság” útjában áll. Kiszámolta, hogy nincs ideje még egy európai parlamenti ciklusra, amikor nyíltan konfrontálhat az egész demokratikus Európával. Hadat üzent a felvilágosodásnak.

Nem tévedés Soros és Juncker együtt a plakáton. Tavaly decemberben Juncker a német Welt am Sonntag című vasárnapi lapban adott interjújában elmondta, hogy „a kereszténydemokrata értékeket nem lehet összeegyeztetni a Fidesz politikájával”, mire Szijjártó azonnal azt válaszolta, hogy „Juncker már rég nem kereszténydemokrata”, és „szilveszteri tréfának is rossz, hogy Juncker akarja megmondani, hogy mi a kereszténydemokrácia”, ahogy azt az orbáni szennymédia szorgalmasan közölte is. Szijjártó természetesen hazudik, Junckernek van igaz. Az igazi kereszténydemokrácia a liberális társadalmi rendszeren belül működik, a szekuláris államban képvisel konzervatív értékeket a demokratikus jogállamban. Szijjártóék a kereszténydemokrata nevet ki akarják sajátítani, hogy annak leple alatt csempésszék vissza a középkor feudális „keresztény” államát. A harc jelenleg a kereszténydemokrácia jelentése körül a névért és a birtoklásáért zajlik.

Ezért Orbánnak az egész liberális demokrácia az ellensége, benne saját európai pártcsaládjával, az Európai Néppárttal együtt. Célja, hogy a középkori „keresztény” állam ideológiáját feltámassza azokban az európai országokban, amelyekben a felvilágosodás előtt a keresztény uralkodók államának nagy hagyományai voltak, mint Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország, Lengyelország, stb., de ezek mind valójában szélsőjobboldali pártok. A felvilágosodás utáni szélsőjobboldal, a fasizmus és a nácizmus is, a középkori feudális totális államoktól tanultak, ezért ez az egyveleg a keresztény ideológiával létrehozott fasizmus, a nácik és a keresztény egyházatyák antiszemitizmusának keverékével. Maga az egész egy szörnyállam, egy rettenet, egy utálatosság, éppen olyan, mint a nem teljesen kifejlett orbáni prototípus, a felcsúti szentistván uralmával.

Szerencsére, ehhez a hazugsághoz Orbán nem kap támogatást a Vatikántól, mert kivételesen egy keresztény ember a katolikus pápa, amit a katolikus egyház nehezen visel, de a kereszténység tanításai alapján áll, ezért elveti az állam és az egyház összefonódását. A Biblia totálisan tagadja az állam és az egyház összefonódását, Isten országa nem evilágból való. Jézus konkolyról és búzáról szóló példázata a kereszténység államelméletének alapja, az pedig maga a liberalizmus: a búza és a konkoly egymás mellett nőhet, az állam jogot és szabad választást biztosít a jóra és a rosszra. A szentágostoni katolikus tanítás az állam és az egyház szerves egységét tanítja, erre épült a középkori feudális keresztény állam, és a szentistváni magyar állameszme is, amit a két világháború közötti Horthy-rendszer támasztott fel „sikerrel”, rövid négy év alatt egymillió halálos áldozattal. Ezt nevezi Orbán „igazi” kereszténydemokráciának.

De a Horthy-rendszer nem valósította meg a totális keresztény állam ideáját, annál Orbán Viktornak már most nagyobb hatalma van, pedig formálisan még nem is „felszentelt” magyar király. Orbán frontális harcot indított a liberalizmus, a felvilágosodás, a demokrácia, az egyéni jogok, a joguralom, a szabad választások, a kereszténydemokrácia, az európai modern civilizáció ellen. Annyit megértett belőle az EU, hogy Orbán nem a politikai ellenfeleket támadja csupán, hanem egész Európát. Ezért egész Európa, saját pártcsaládja is ellene fordult, és elmondta, hogy hazudik a bevándorlásról, hazudik az Unióról, és az egész hazugság összeegyeztethetetlen az Európai Unióval. Mármint a jelenlegivel. Mert ha nem rúgják ki ezt az elmebeteget, aki német-római császár akar lenni, akkor ez lesz a norma az új Európai Unióban.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések