2024, április19, péntek
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor, az ATV tolvaja tanít erkölcsre másokat

Németh Sándor, az ATV tolvaja tanít erkölcsre másokat

-

„Nagy szája” lett Németh Sándornak, miután valamilyen „üzleti ajánlattal” vagy sötét maffiamódszerrel elintézte, hogy a Libri ne árusítsa Bartus László Fesz lesz című könyvét, amely a budaörsi ház lenyúlásától az ATV ellopásáig és a Hit Gyülekezete kisajátításától az evangélium meghamisításáig bemutatja a képesítés nélküli állelkész pályafutását és tevékenységének súlyos következményeit – ez látszik abból az interjúból, amelyet saját lapjának, a Heteknek adott a múlt héten.

Pedig előtte másfél hónapig elbújt a nyilvánosság elől, miután a könyvben megjelent tényekről csak dadogni, hazudni tudott, és csak a pénzről tudott beszélni, hogy neki az jár. Így megroggyanva még nem volt Németh Sándor, mióta él, és joggal tarthatott attól, hogy börtönben végzi. Mert a bizonyítékok alapján egyértelműen ott lenne a helye. De miután pénzét és kapcsolatait felhasználva, törvénytelenül eltüntette a könyvet, most már úgy viselkedik, mintha semmi nem történt volna. Sem a könyvből, sem az elmúlt hónapok eseményeiből nem tanult semmit, a megtérés leghalványabb jelei sem látszanak rajta. Csak elmúlt a félelme. Azt hiszi, megúszta.

A Fesz lesz is a sajtótörténet példa nélküli esetének nevezi, hogy Németh Sándor az általa alapított és főszerkesztett „újságoknak” ad rendszeresen interjúkat. A Heteknek kevesebbet, de Új Exodus nem jelenhet meg Németh Sándor öninterjú nélkül, ahol a riporterek még mikrofonállványnak sem tekinthetők. Németh Sándor szerénységére jellemző, hogy ezúttal is tíz oldalas interjút jelentetett meg abban az újságban, amelynek online változatában impresszuma sincs. Egyetlen név jegyzi a „lapot”, az alapító-főszerkesztő, Németh Sándor. Kétoldalas interjúnál többet egy miniszterelnök sem kaphat, kivéve a Heteket. Igaz, itt a miniszterelnöknél is nagyobb és fontosabb személyiség a főszerkesztő, aki az egész nyomdaipari terméket arra hozta létre, hogy önmagát megsokszorozza, az újság őt visszhangozza. Mindenkinek ezt kell szolgálnia.

A szektásság nemcsak a mértéktartás, a jó ízlés és a szakmai szempontok tiszteletben tartásának teljes hiányában mutatkozik meg, hanem az interjú egészében. Az fel sem merül, hogy a riportereknek ellenvetéseik legyenek, miközben az interjúalany a világmindenséget fogja át térben és időben, ad magyarázatokat a világkorszakok, a világpolitika és Magyarország legátfogóbb kérdéseire, mint a világ nagy gondolkodói. Azzal a különbséggel, hogy esetében ezek soha nem jönnek be, és a szavatossági idejük nem éri meg a nyomdába küldés idejét.

Németh Sándorból, aki két hónapja még nem tudta kimondani rendesen a nevét sem, mert nem tudhatta, mikor jönnek érte a rendőrök, most sugárzik az önbizalom, és úgy nyilatkozik, mintha legalábbis az derült volna ki, hogy semmi nem igaz abból, ami megjelent róla. Mintha bármi alól tisztázta volna magát, és nem a legaljasabb trükkökkel és módszerekkel hárította volna el a „vihart” a feje fölül. Mintha nem emlékezene senki arra, hogy lebukott és semmit nem tudott abból megcáfolni, ami a könyvben van. Ezek után meri nyilatkozni, hogy azért nem omlott össze az ő „háza”, mert kősziklára építette. Semmi istenfélelem, pedig Isten látja, hogy a legkisebb önvizsgálatot nem tartotta, és a változás árnyéka sem fér hozzá.

Az interjú egyes részei komoly kétségeket vetnek fel, hogy tudja-e ez az ember, hogy mit beszél. Ahogy számos prédikációjában sem veszi észre, hogy amikor a szavait másokhoz intézi, saját magát leplezi le. Azt mondja, „a hitigazságok és az egyháztagok többségének életmódja között nincsen harmónia”. Miközben az egyháztagok közül ő az első, akinek rágalmazó, gyűlölködő, harácsoló, tolvaj életmódja és a hitigazságok között nincs harmónia. Németh Sándor úgy beszél mások helytelen életmódjáról, mintha nem derült volna ki róla, hogy adócsaló. Milliárdos értékű házat épített csóró hívők átokkal és piramisjátékkal kizsarolt pénzéből adómentesen.

Nevére íratta a gyülekezete kétmilliárdot érő vagyonát, az ATV 60 százalékos üzletrészét. Egy offshore cég közbeiktatásával vezette félre a gyülekezete tagjait, akiknek ellopta a pénzét, a közös vagyonát. Az összes gyerekének kastélya van, nem beszélve a saját erődítményéről, amelynek az alagsorában egészen biztos, hogy bunker van, a ház négyszintes, és úgy védik, mint egy bolíviai drogbáró házát. Nemcsak a hívőket oktatja erkölcsre, hanem a politikai élet szereplőit is. A balliberálisokra szinte szót sem veszteget, mint akiknek életformája maga a bűn, az erkölcstelenség és a fertő, azért mert nem vesznek részt az álkeresztény képmutatók melegellenes gyűlöletpropagandájában. Mintha emiatt egy balliberális embernek ne lennének erkölcsi normái, szép családja. Egy lelkész, akinek Jézus Krisztust kellene hirdetnie minden embernek, hogyan beszélhet így az egyik politikai irányzat képviselőiről?

Lehet, hogy a balliberális oldalon nem sok olyan erkölcstelen ember van, mint Németh Sándor, aki szó szerint lop, csal és hazudik, még saját gyülekezetét és saját híveit is kifosztja. Miközben mindenkit hülyének néz és erkölcsre oktat, s közben Istenről handabandázik. Németh a konzervatív politikusokról úgy beszél, mintha bármilyen alapjuk lenne arra, hogy másképp éljenek, mint bárki más. A Biblia nem tesz különbséget politikai irányzatokhoz tartozó emberek között. Németh abban is téved, hogy a nem vallásos, szekularizált jobboldali politikusok rosszabbak lennének, mint azok, akik vallásosak. Ennek ellenkezője igaz, mert a Róma 7 alapján nem is lehet másképp. Mert a bűn ereje a törvényben van, a képmutatók erkölcstelenebbek, mint akik nem foglalkoznak ezzel.

Ennek legjobb példája, hogy Amerikában is a legnagyobb erkölccsőszök buknak le Trump körül is (Trumpról nem beszélve, akinek erkölcstelenségét Németh még nem vette észre vagy elnézte. Némethez hasonló prédikátorok, mint Jerry Falwell, aki medencésfiúval keféltette a feleségét, mialatt ő élvezettel nézte, az ilyenek buknak le. Ilyet keveset talál a balliberálisok között is. Németh szerint az a baj, hogy „a liberális média professzionális módon tudja a gúny tárgyává tenni és hitelteleníteni a látszat és a valóság közötti ellentéteket”. A liberális média a hibás, mert rámutat arra, hogy másokat oktató, a pokolba küldő tolvaj prédikátorok meg sem közelítik azoknak az embereknek a normáit, akiket ők lenéznek és megvetnek, mert nem képmutatóskodnak velük együtt és nem uszítanak senki ellen, aki másképp él, mint ők.

Németh Sándor még be sem fejezte az erkölcsről szóló tirádáit, amikor máris megrágalmazott két egyházi közösséget (kimondatlanul tudható, hogy Iványi Gáborról és a Hit Gyülekezetéből elől elmenekült Budapesti Autonóm Gyülekezetről beszél). Azt állította minden bizonyíték nélkül, hogy ők indítottak kampányt ellene, amihez „kedvenc apologetájukat” (a Fesz lesz című könyv szerzőjét) használták fel, hogy őt ártatlanul tönkretegyék. Megrágalmaz közösségeket, akiknek semmi közük a könyvhöz. Bartus László az egyedüli szerző és ő maga döntötte el azt is, hogy ezt a könyvet megírja. Senki nem biztatta erre.

Németh a nárcisztikus pszichopaták jellemző tulajdonsága szerint képtelen arra, hogy magában találjon okot, s eljusson az értelméig, hogy a Fesz lesz című könyvet ő provokálta ki azzal, hogy behatoltak Bartus László magyarországi lakcímére, ellopták az iratait, kiforgatták, meghamisították azok jelentését, s egy hamis és hazug ügynökéletrajzot írtak róla. Belekeverték és meggyalázták az ötven éve elhunyt, soha nem látott vér szerinti anyját, az örökbe fogadó szüleit. Németh Sándor a mai napig magánál tartja, hacsak jogtalanul meg nem semmisítette az újságíró személyes papírjait. Megtaposva a legbensőbb érzéseit.

Bűncselekmények sorozatával mocskolva be rágalmakkal, azzal a névtelen szennyirattal, amit Németh Sándor és Szlazsánszky Ferenc készített. Ez az emberiség legalja, mocska, szemete, amihez fogható nincs. Ennek az embernek van képe erkölcsről oktatni bárkit. Immorális beteg ember, egy nárcisztikus szörnyeteg. Egész életében átkozott mindenkit, mindenkinek a halálát kívánta, aki ellent mert mondani neki, és mindent megtett, hogy tönkretegye azok életét, akik nem engedelmeskedtek neki.

Németh azt hiszi, hogy mindent megúszhat a pénzével, a politikai kapcsolataival. Azt hiszi, hogy nem történt semmi. Csakhogy a Fesz lesz című könyv továbbra is kapható, és egyre több helyen kapható lesz. Mindenki tudja, hogy Németh Sándor egy erkölcstelen, szélhámos, állelkész, hamis tanító, rágalmazó és tolvaj, köztörvényes bűnöző, aki a saját egyházát lopta meg. Neki lelkészként vége, morálisan megbukott, mert ennek a tizedéért kirúgták volna minden egyházból, minden munkahelyről. Ha nem használna maffiamódszereket, ha nem tenne szívességeket ellenzéki televízió tolvaj tulajdonosaként Orbánnak, akkor már régen előzetes letartóztatásban ülne.

Ilyen ember ne álljon ki erkölcsökre oktatni másokat, ne hőzöngjön, ne verje a mellét, hogy ő kősziklára építette a lopott házát, az egész hazug és hamis életét, hanem húzza meg magát, hogy megúszta és fogadja meg, hogy soha nem lop, nem csal, nem hazudik, nem rágalmaz, nem mocskolódik többé, ha most megússza. Nehogy meglássa az Isten, hogy miképpen reagál a kegyelmére és nehogy megunja. Mert akkor emberi kéz érintése nélkül megy oda, ahova való. Ezen a próbán is megbukott, hogy mit csinál, ha most megúszhatja. Erről szól a Retek mórickás öninterjúja.

A Fesz lesz című könyv kapható a Láng Tékában és a Filologosz keresztény könyvesboltban.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések