2024, május19, vasárnap
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor azt állította, hogy a Hit Gyülekezete rúgta ki egyedül Soros...

Németh Sándor azt állította, hogy a Hit Gyülekezete rúgta ki egyedül Soros Györgyöt Magyarországról

-

Az evangéliumi keresztény mozgalom egyik legtekintélyesebb lapja, a Charisma Magazin azt állította, hogy „minden segítség nélkül, egyedül a Hit Gyülekezete rúgta ki Soros Györgyöt Magyarországról”. Már az is megdöbbentő, hogy egy kereszténynek mondott magazin bárkinek a „kirúgását” pozitív színben tünteti fel, de különösen megütközést keltő, hogy a Power of God Falls on Church That ‘Singlehandedly Kicked George Soros Out of Hungary’ című cikk ezt „Isten hatalmának”, vagyis Istennek tulajdonítja. Miközben ebből egy szó sem igaz. Soros Györgyöt nem Németh Sándor, hanem Orbán Viktor „rúgta ki” Magyarországról, mert alapítványa emberi jogvédőket támogat és az amerikai alapítású egyeteme demokratikus értékeket védelmez.

Az állítás Rodney Howard-Browne dél-afrikai származású, amerikai prédikátortól hangzott el, aki a Hit Gyülekezete csarnokában prédikált 2018 novemberében. Az információt Németh Sándor vezető lelkésztől szerezte, aki azt mondta: „szükségem van a segítségedre, mert Soros György azon dolgozik, hogy lekapcsolja a pénzemet, megtámadta a tized befizetést és minden egyebet.”

Azt nem tudjuk, hogy Soros György mikor és hogyan támadta meg valaha Németh Sándor tizedből származó bevételét, és mi szüksége lenne arra, hogy Németh Sándort megfossza a pénzétől. De azt tudjuk, hogy a Hit Csarnok, amelyben a Hit Gyülekezete működik, és amelyben a Soros György kirúgásán örvendező Rodney Howard-Browne prédikált, a liberális-szocialista MSZP-SZDSZ-kormány banki támogatása mellett a Soros Alapítvány pénzéből épült. Azt sem tudjuk, hogy a tájékozatlan amerikai prédikátor honnan vette volna azt a képtelen állítást, hogy Soros Györgyöt „a Hit Gyülekezete rúgta ki Magyarországról”, ha ezt nem Németh Sándor mondja neki. Miért talált volna ki egy amerikai prédikátor egy ekkora hazugságot, ha azt nem Németh Sándortól hallja? S micsoda morális mélység, amikor egy vezető lelkész Soros Gyögy kirúgásával dicsekedik, ami ráadásul nem is igaz, hanem hazugság.

Megdöbbentő az is, hogy egy soha meg nem történt dolgot ezúttal is Istennek tulajdonít az amerikai keresztény magazin, amely állandóan ilyen csodás történetekkel van tele. Hasonlóan komolyan vehető próféciákkal erősíti azt, hogy Donald Trump Isten „választott embere”, mint az a kijelentés, hogy „a Hit Gyülekezete rúgta ki Soros Györgyöt Magyarországról”. Ezért szavaz Trumpra az amerikai keresztények több mint 80 százaléka. Az is nehezen egyeztethető a Bibliával, hogy kereszténynek mondott gyülekezet vezetője azzal kérkedik, hogy egy adományozó jótevőt, aki dollármilliókkal támogatta a magyarországi szegényeket, romákat, elnyomottakat, kisebbségeket, de a magyar kultúrát, a sajtószabadságot is, akinek ő maga is kedvezményezettje volt, ő „rúgott ki” Magyarországról. Ami ráadásul nem is igaz.

A gyűlölet, a liberális nézeteket vallók gyűlölete, sem keresztény erény. Soros György ugyanúgy Ábrahám leszármazottja, mint az evangéliumi keresztények által agyonistenített, korrupcióval vádolt Netanjahu. Soros György a zsidó világösszeesküvés szimbolikus figurája és évtizedek óta a magyar és a nemzetközi neonácik célpontja. Hiteltelen az a „filoszemitizmus”, amely politikai alapon tesz különbséget például zsidó és nem zsidó között, és míg az egyiket (a korruptat) áldja, a másikat (az adakozót, a humanista segítőt, a szegények, üldözöttek pártfogóját) átkozza, mert az egyenlő jogot követel mindenkinek. Hogy a Hit Gyülekezete vezetője, aki a magyarországi liberális párt egyik alapítója, tíz éven át a támogatója, kopogtatócédula-gyűjtője volt, idáig jutott, megmagyarázhatatlan. A politikai propaganda céljából kipécézett bűnösök (ezúttal a melegek, és a szerencsétlen transgenderek) gyűlölete és üldözése nem elégséges indok ehhez, az biztos. A Bibliában nincs ilyen feladata az egyháznak. Az „evilág” szeretete látszik ebben.

Sokatmondó az a megjegyzés is, amit az amerikai prédikátor Németh Sándortól idéz. Ebből az derül ki, hogy Németh Sándornak azért ellensége Soros György, és azért „rúgta ki ő maga egyedül az országból” (vajon van-e ehhez bármi joga vagy felhatalmazása egy lelkésznek vagy egy „keresztény” gyülekezetnek?), mert Németh Sándor Harpagon módjára reszket attól, hogy Soros György el akarja venni a pénzét. A pénzét féltve „rúgta ki” Magyarországról Soros Györgyöt Németh Sándor, legalábbis az amerikai magazinban előadott mese szerint, s ezt tulajdonítják Isten erejének. Aki azt képzeli, hogy Isten bárkit „kirúg”, az „tüzet hozna le az égből” azokkal szemben, akiket ellenségeinek vél, s Jézus szavai szerint nem tudja „minémű szellem van benne”. Jézus megmenteni jött az embereket, nem kirúgni. Ehhez az evangélium hirdetését adta feladatul, nem szörnyeteg, hazug, korrupt diktátorok támogatását. Jézus nem Heródes segítségét vette igénybe, Mózes nem a fáraó mellé állt be, hanem szembeszállt vele.

Németh Sándor azt állította, hogy Soros György megtámadta a tizedfizetést, amiből „lelkész” létére az ő multimilliárdos vagyona származik. A Hit Gyülekezete hivatalos kommunikációja szerint a tizedfizetés nem kötelező, hanem önkéntes. Ezzel szemben a valóság az, hogy minden hívő lelkiismereti kötelessége, hogy jövedelmének tíz százalékát befizesse a Hit Gyülekezetének, amely felett minden ellenőrzés és kontroll nélkül egyedül Németh Sándor rendelkezik. Ebből vannak az adózatlan milliárdjai, amelyeket szorgosan rág a rozsda és eszi a moly. A Hit Gyülekezetében azt tanítják, hogy aki nem fizeti be az elvárt adományokon felül minden bevétele 10 százalékát, az Istent lopja meg, és átok alá kerül. Ezért nem kell a tizedfizetést kötelezővé tenni és ellenőrizni, mert az átoktól való félelem miatt mindenki fizeti a tizedet. Németh Sándor szerint ezt támadta meg Soros György, ezért kellett kirúgnia őt Magyarországról. Nemes motívum. De hallott-e valaki bármit erről?

Nagy bajban lenne Németh Sándor, ha be kellene bizonyítania, hogy Soros György mikor, hol és hogyan akarta megfosztani őt a pénzétől, mikor és hogyan próbálta megtámadni a Hit Gyülekezetében a tized fizetését. Mert az biztosra vehető, hogy Soros György ilyesmivel nem foglalkozik, és soha sehol egyetlen ilyen kísérletet nem tett, nem is tehetne. Hacsak úgy nem, hogy Németh Sándor a példaképe, Orbán Viktor technikáját alkalmazza, és ha valahol bárki kritizálja őt, vagy a tizedfizetés bibliai alapjait megkérdőjelezi, akkor azt ő azonnal Soros Györgynek tulajdonítja. De hát ez őrültség. Ahogy őrültség az állítás, hogy Soros Györgyöt a Hit Gyülekezete (ami azonos Németh Sándor vallási magánvállalkozóval) rúgta ki Magyarországról. Soros Györgyöt az Orbán-rezsim támadta meg, ő hozott a CEU és a civilszervezetek ellen törvényeket. Soros György Open Society alapítványa és a CEU ezért távozott Budapestről. Magyarország nagy kárára és szégyenére.

Németh legfeljebb azzal védekezhet a Charisma magazinban megjelent botrányos állítás után, hogy nem személyesen Soros György támadta meg a földön gyűjtött kincseit, hanem a „Soros-hálózat”. Bár arról sem tudunk, hogy a Soros által támogatott civilszervezetek bármelyike valaha is beavatkozott volna a Hit Gyülekezete életébe, és megtámadta volna Németh Sándor átláthatatlan, adózatlan és enyhén szólva zavaros pénzügyeit. Ezeket a hazugságokat csak olyan amerikaiaknak adhatja be, akik semmiről nem tudnak. A Hit Gyülekezete tevékenységét és Németh gazdagodását joggal kifogásoló bírálói a legnagyobb rosszindulattal sem sorolhatók a „Soros-hálózatba”, amely nem is létezik, csak ellenségei fejében. A Soros-gyűlölet egy régi antiszemita koncepció, neonáci összeesküvés-elmélet.

Ezzel szemben Németh Sándor a „Soros-hálózat” tagja volt, ha létezne ilyen, hiszen a Hit Csarnokra a Soros Alapítvány pénzt adott. Nem mintha ilyen „hálózat” valaha is létezett volna. Erre legjobb példa ő maga, mert ugyan a Hit Csarnok építését a Soros Alapítvány támogatta, mint annyi sok nemes célt, de ez nem jelentette azt, hogy Németh Sándor bármilyen hálózat tagja lett volna, amely bármilyen elvárást támasztott volna vele szemben. Az emberi jogok és a demokratikus értékek kötötték őt a liberális SZDSZ és a baloldali MSZP köreihez, amely megvédte Németh Sándor és a Hit Gyülekezete vallásszabadságát a politikai jobboldaltól. Ezen kívül legfeljebb hatalmi és anyagi érdek. Utána átállt az elnyomók mellé. Soros György soha nem avatkozott be azok életébe és munkájába, akiknek tevékenységét az alapítványa hasznosnak és támogatásra méltónak találta. Az esetek döntő többségében ezekről nem is ő döntött, hanem az általa kinevezett kuratórium.

Itt látható egy belső jelentésben, hogy a Soros Alapítvány támogatta a Hit Gyülekezete csarnokának építését:

Részlet az „Összefoglalás a Hit Csarnok építésének finanszírozásáról” című 1997. október 13-án kelt dokumentumból

Volt idő, amikor Németh Sándor nem Soros Györgytől, hanem Orbán Viktortól féltette a pénzét. A Fidesz 1998-as választási győzelme előtt belső körökben attól rettegett, hogy Orbán Viktor elveszi a személyes vagyonát. Szó esett később egy futó beszélgetésről is, amelyben Orbán azt mondta Németh Sándornak, hogy ha nem csinál semmi törvénytelent, nem kell félnie semmitől. Az elmondások szerint Németh ettől még jobban megijedt. Ezért kapott az alkalmon, és 2010-ben paktumot kötött Orbánnal. Hátba szúrta Orbán legnagyobb riválisát, az MDF-et, amely mögött akkor Németh Sándor és a Hit Gyülekezete állt. Ezért az MDF az utolsó pillanatban nem tudta összegyűjteni a parlamentbe jutáshoz szükséges kopogtatócédulákat. A párt megszűnt. A Hit Gyülekezete pedig családellenes szektából bevett egyház lett.

A paktum értelmében Németh Sándor az ATV-t álellenzéki televíziónak pozícionálta, amellyel gúzsba kötötte Orbán ellenzékét. Rodney Howard-Browne arról sem tud, hogy ez a televízió még akkor került a Hit Gyülekezete kezébe, amikor Németh Sándor vad liberális volt, és a politikai jobboldal ellen harcolt. Miután Orbánnal kiegyezett, a televíziója látszólag ellenzéki televízió maradt, csak közben a tulajdonos átállt a szélsőjobboldali kormány mellé. Az alkati hasonlóságon túl olyan mértékben azonosult Orbán szélsőjobboldali ideológiájával, hogy az egykori liberális SZDSZ-alapító már tagadja a liberális demokrácia értékeit, amelyek amerikai értékek is. Szélsőjobboldali összeesküvés-elméleteket hirdet, ellenkezőjét mondja annak, amit húsz évvel korábban vallott. Ez nem bibliai minta. Ennek része a módszeres és megalapozatlan sorosozás, egy olyan embertől, aki maga is pénzt kapott Soros Györgytől, és aki egy olyan csarnokban rágalmazza Soros Györgyöt, amely részben Soros György pénzéből épült.

Az evangéliumi keresztény mozgalom Amerikában olyan mértékben állt be a republikánus párt mögé, s kötelezte el magát egy politikai párt mellett, hogy egy hazudozó, immorális és rasszista elnököt kénytelen támogatni, hamis „próféciákkal” naiv híveket félrevezetni. Ettől óvta Jézus az egyházat. Ezért őket nem lehet meggyőzni semmiről. De azért arra a szintre már nem kellene eljutni, hogy az érintettek, a magyarok által közismert tényeket meghamisítsák, nyilvánvaló hazugságokat terjesszenek, s ezt Isten munkájának, erejének tulajdonítsák. „Halleluja”. Erre a szintre még a pogány bűnös világ sem süllyed, és ebben nem kellene az elnöküket (Magyarországon a miniszterelnöküket) követniük. Ennek nincs köze a Bibliához. Amit Németh Sándor állított, az olyan bődületes hazugság, mintha Rodney Howard-Browne azt állítaná, hogy ő építette a Fehér Házat. Illenék ezt az Istennek tulajdonított hazugságot helyreigazítani, és megírni, hogy ebből egy szó sem igaz.

A karizmatikus mozgalomnak egyébként is illenék óvatosabban lelkesednie és kíméletesebben bánni a tényekkel. Rodney Howard-Browne például lelkesen számolt be arról, hogy Európában ébredés van, ami nem igaz. Vergődés van és romlás. Ő azt állítja, hogy a Hit Gyülekezetében, ahol utoljára húsz éve járt, folyamatos „ébredés” van. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Hit Gyülekezete húsz év óta nem nőtt, a kormány pénzéből gazdagodott. Tömegesen hagyják el Németh Sándort a hívei, kinek a liberálisoktól a szélsőjobboldalig tartó, négy párton átívelő politikai pályafutása olyan, mint szélkakasa pörgése a viharos szélben. Bibliát ismerő, elvekhez ragaszkodó ember nem követheti önmaga és a Szentírás megtagadása nélkül ezeket a kanyarokat. Németh ugyanis tagadja, hogy érdekből csatlakozik hol ide, hol oda, ezért a hívek szektás agymosáson mennek át oda és vissza. Hinni kell hol ebben, hol az ellenkezőjében.

Fájó szívvel említjük meg, hogy Rodney Howard-Browne lelkes visszaemlékezése ellenére vannak még a Hit Gyülekezetében olyanok, akik emlékeznek arra, hogy Németh Sándor egykor „dél-afrikai sakálnak” nevezte őt, mert túl sok pénzt kért a Hit Gyülekezete Jeruzsálemben rendezett konferenciáján, ahol meghívott prédikátor volt. Ezért tartózkodva fogadjuk azt a hírt, hogy Isten őt Németh Sándor megerősítésére küldte hallható hangon Budapestre. Mert Németh Sándor nem szorul erősítésre. Az állammal összefonódva, az illiberális, amerikaellenes magyar kormány anyagi támogatását és védelmét élvezve bőségben és biztonságban él. Szemben hittestvéreivel, akiket cserben hagyott, és akiket ez a kormány üldöz és kifoszt. Ha Isten Rodney Howard-Browne-t Németh megerősítésére küldte, akkor keményen meg kellett volna intenie, hogy ne hazudozzon tovább, amit szemrebbenés nélkül megtesz eskü alatt a bíróságon is, amire bizonyítékok vannak. De akkor a hirtelen beiktatott budapesti „szolgálat” nem fizetett volna ilyen jól.

2014-ben egy videófelvételen, amikor Németh Sándor már Orbán oldalán állt (el is hangzik egy kiszólás a CEU-val kapcsolatban), Németh még védelmezte Soros Györgyöt, szó nem volt arról, hogy ki akarná „rúgni” az országból, és akkor még megvédte Soros Györgyöt, mint az antiszemitizmus céltábláját. A Soros Györgyre vonatkozó állításokat pedig paranoiának nevezte. Ebből pedig az következik, hogy Németh Sándor antiszemita, a Sorossal kapcsolatos rágalmai pedig paranoiából származnak. Íme:Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések