2024, április23, kedd
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor szerint pokolba jut, elveszíti az üdvösségét, aki bűnt követ el

Németh Sándor szerint pokolba jut, elveszíti az üdvösségét, aki bűnt követ el

-

Bartus László Fesz lesz című könyve nemcsak azt leplezte le, hogy Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze meglopta saját egyházát, és nevére íratta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő tulajdonának 60 százalékát, kétmilliárd forint értékű vagyonrészt. Nem is csak azt mutatta be, hogy Németh Sándor hogyan jutott el a liberális SZDSZ alapításától az illiberális Fidesz támogatásáig, hogyan manipulálta és zsarolta végig a pártokat a kopogtatócédula-gyűjtéssel, a hívek szavazatainak kiárusításával, hanem bemutatta azt is, Németh Sándor hogyan hamisítja meg a Bibliát, hogyan tagadja a megváltás lényegét, és hogyan használja a pokollal való fenyegetést saját uralma megtartására.

Minden ember életének legfontosabb kérdése, hogy mi lesz vele a halála után. Minden ember életében elkövetkezik a nap, amikor ezt a kérdést fel kell tennie magának. Ezért nem mindegy, mit hirdet egy keresztény egyház vezetője a halál utáni életről. A kereszténység lényege éppen az, hogy Isten feláldozta egyszülött Fiát, és örök életet adott az embernek. Jézus Krisztus kifizette az emberek bűneinek az árát, ezért senki nem jut a bűnei miatt a pokolba, ha elfogadta ezt a helyettesítő áldozatot. Ez az örömhír. Az emberek többsége tudja, ha rajta múlik, s ha neki kell megfelelnie, akkor soha nem jut a mennybe, soha nem üdvözül, hanem a pokolba kerül. De Isten megoldotta helyette ezt a problémát.

Ezért különösen súlyosan esik latba az, ha egy keresztény vezető lelkész elveszi az emberektől azt, amit Isten megadott nekik. Különösen, hogy ezt azokkal teszi meg, akik már efogadták az engesztelő áldozatot, ahogy a Biblia mondja, üdvözültek, megszabadultak a pokoltól és kárhozattól. Még súlyosabb a helyzet, ha valaki a pokollal való fenyegetést arra használja, hogy a hívőket magától tegye függővé, a pokollal való fenyegetéssel, megfélemlítéssel uralkodjon felettük. Ha a megváltás után az embernek magának kell gondoskodnia arról, hogy ne jusson a pokolba, és saját erejéből meg kell tartania az erkölcsi törvényt, a tízparancsolatot, akkor Jézus Krisztus feleslegesen halt meg.

A Biblia ugyanis azt mondja, hogy a mózesi törvény, a tízparancsolat, annyira tökéletes, hogy azt senki nem tudja megtartani. Ezért a mózesi törvény megtartásával, a törvénynek megfelelő cselekedeteivel, nem lesz senki igaz ember, mert a törvény mindenkit kárhoztat, aki nem tökéletes. Az emberi test azonban a megváltás után is anyagi test marad, megmaradnak a romlott vágyai és kívánságai, amelyek uralkodnak rajta. Sőt, a törvény megerősíti ezeket a kívánságokat. Pál apostol azt mondja, hogy a bűn ereje törvény által van. Minél erősebb a törvény, annál nagyobb lesz a bűn. Minél jobban akarja megtartani valaki a törvényt, annál kevésbé sikerül neki. Azt mondja a Biblia, hogy a törvény által nem igazul meg egy test sem. Senki nem jut a mennybe azáltal, hogy megtartja a törvényt, mert mindenki képtelen arra.

Jézus nem szigorította a törvényt, amikor azt mondta, hogy aki csak gonosz kívánság okáért asszonyra tekint, már vétkezett, hanem csak rámutatott arra, hogy a kívánság is beszennyezi az embert, már a gondolat is bűn, amely megsérti a törvényt. Ezért Jézus Krisztus kivételével nincs, és soha nem is volt, egyetlen ember a világtörténelemben, aki csak egy percig is képes lett volna bűn nélkül élni, a tökéletes isteni törvény követelményének megfelelni. Ezért, aki azt gondolja, hogy majd az erkölcsös életével, a tízparancsolat megtartásával üdvözül, vagy képes az üdvösségét megtartani, az téved. Az örömhír azonban az, hogy a törvény cselekedete nélkül, ingyen kegyelemből, hit által üdvözül minden ember, aki elfogadja Jézus Krisztus tökéletes helyettesítő áldozatát. A megváltás, a megigazulás, a mennybe jutás alapja ez a tökéletes áldozat. Jézus Krisztus vére eltöröl minden bűnt, ami egy ember életében volt a múltban, a jelenben, s a jövőben. Minden bűnért kifizette az árat. Azokért a bűnökért is, amelyeket az ember a jövőben követ el.

Ezért a bűn miatt senki nem veszítheti el az üdvösségét, mert minden bűn el lett törölve. Ha nem így lenne, akkor Jézus Krisztus véráldozata nem lenne tökéletes, nem lenne különb, mint a bakok és a tulkok vére. Az ember nem a törvény megtartásával szerezte meg az üdvösséget, ezért a törvény meg nem tartásával nem is veszítheti el. Isten kegyelmi ajándéka ez, hogy senki ne kérkedjék. Kiérdemelni nem lehet, csak kegyelemből megkapni. Aki munkálkodik azért, hogy a mennybe jusson, az jutalomból kapná meg, ha erre képes lenne. De aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak Isten ingyen kegyelemből Jézus Krisztus igazságát neki tulajdonítja. Ehhez nem lehet, nem kell és nem szabad semmit hozzátenni, mert akkor már nem kegyelem, hanem jutalom.

Ez a megváltás alapja, az üdvtörténet legfontosabb alaptanítása. Ez Isten legnagyobb ajándéka az embernek, amiért Jézus Krisztus fizette meg az árat. Ez az örömhír. Ez felszabadít a bűn és a halál törvénye alól. Aki felszabadul a törvény alól, az nem bűnösebb lesz a kegyelem által, hanem felszabadul a bűn uralma alól. Nem uralkodik a bűn rajtatok, mondja Pál apostol, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. A kegyelem a szellemben való járás előfeltétele, a Szentlélek vezetésének alapja. Vagy a törvény vagy a Szentlélek. Az ószövetség a mózesi törvény szövetsége, amelyet Isten a zsidósággal kötött. Az újszövetség a kegyelem szövetsége, amely eltörölte az ószövetséget, s az üdvösséget kiterjesztette a pogányokra is. Isten szeretete az, hogy az ember teljesítménye, erőfeszítése nélkül, ingyen kegyelemből örök üdvösséget ad. Amilyen igazságtalannak érezte az ember, hogy Ádám bűne miatt a pokol uralma alá került, olyan fantasztikus elégtétel az, hogy az ember a saját érdemei nélkül, ingyen kegyelemből üdvösséget kap, megigazul és a mennybe jut. Ez a kereszténység fundamentuma.

Aki nem hisz ebben, az elutasítja a megváltást, tagadja Jézus Krisztus tökéletes engesztelő áldozatát. Aki azt hiszi, hogy a bűnei miatt pokolba juthat a megváltott ember, azt állítja ezzel, hogy aki újjászületett, az újra meghal, és a szellemi halál állapotába jut. Egy újabb Ádám lesz belőle, akiért újra meg kellene halnia Jézus Krisztusnak. Teljesen bibliaellenes az, hogy egy üdvösséget szerzett hívő a pokolba jut, ha vétkezik, hacsak újra meg nem tér, bocsánatot nem kér, és ha a halála előtt ezt nem tette meg, nincs rá ideje, akkor pokolba kerül. Ez a tanítás az emberi erőfeszítést az üdvösség feltételéül szabja. Hozzáad a Megváltó munkájához. Nem az ember bűnbánata miatt kap bűnbocsánatot senki, hanem a Messiás engesztelő áldozata miatt. A kereszten kifolyt vér miatt, amellyel kifizette a bűnök árát. Júdásnál jobban senki nem bánta meg, amit tett, megvallotta, a pénzt is visszaadta, de elkárhozott, mert nem Jézus vére által kért kegyelmet. A bűnbánat által senki nem üdvözül. Jézus vére viszont már kétezer évvel ezelőtt kifizette minden ember minden bűnéért az árat, amihez nincs szükség semmiféle emberi cselekedetre, csak a megigazulás elfogadására.

A Fesz lesz című könyv több fejezeten át bemutatja a Bibliából, hogy Németh Sándor milyen eretnekséget tanít, amikor a törvény cselekedeteihez köti az üdvösséget. Azt állítja, hogy Józsi a pokolba jut, ha bűnt követ el, vagyis ha megsérti a tízparancsolatot. Azt állítja, hogy a törvény alapján elveszítheti valaki az üdvösségét, s a törvény cselekedte által tarthatja meg. Kegyelemből üdvözült, de a törvény cselekedete által tarthatja meg az üdvösségét. Holott ez elvégzett dolog. Ha ez igaz lenne, akkor a Róma levél, a Galata levél és a Zsidó levél nem lenne igaz a Bibliában. Azok az igék, amelyeket az örök üdvösséggel, az örömhírrel szemben hoznak fel, azok az igerészek nem a megigazulásról és az örök életről szólnak, nem üdvözült hívőknek íródtak. Németh Sándor rettegő, megkötözött, lelki beteg vallásos emberek tömegeit termeli ki, akik tőle függnek, nem Istentől. A pokollal való hamis fenyegetés, a kárhozattól való félelem megbetegít.

A hitből való megigazulás a kereszténység alaptanítása, amit nem lehet a törvény cselekedeteivel keverni és összemosni. A Biblia hamis magyarázói. allegórikus értelmezői nem veszik figyelembe, melyik ige mikor, kinek szól, a megváltás előtt vagy a megváltás után íródott. Összemosnak térben és időben mindent, keverik az ószövetséget és az újszövetséget, a zsidókat és a pogányokat. Németh Sándor nemcsak eretnek, hamis tanító, aki elvitatja az üdvösséget a hívőktől, amit ingyen kegyelemből kaptak, hanem a pokollal való fenyegetést szándékosan a hívők megfélemlítésére használja, hogy uralkodhasson rajtuk. A Hit Gyülekezetében üdvösséget nyert emberek élete pokol lesz, mert a törvény által senki nem lehet igaz, és állandóan rettegniük kell az üdvösség elvesztésétől.

Németh Sándor ezt arra használja fel, hogy Isten helyére lépjen az emberek életében. A pokollal való fenyegetés a megváltás tagadása és az elnyomás eszköze. Magyar emberek tízezreit nyomorította meg már eddig is, akik az üdvösség elnyerése után jobban félnek és rettegnek, mint az üdvösségük előtt. Németh Sándor magatartásának is ez az oka, hogy soha nem fogadta el a tökéletes megváltást, az örök üdvösséget. Élete félelemben és rettegésben telik a törvény alatt, és soha nem ismerte meg a kegyelmes Istent. Ezért épp olyan kegyetlen és bosszúállónak gondolja, mint amilyen ő maga, amit az ószövetségből tévesen kiolvasott.

Csupán azt nem lehet tudni, hogy ha szerinte pokolba jut az, aki bűnt követ el, akkor hogyan számol el Istennek az ATV ellopásával, a hívők kifosztásával, a rágalmazásaival, a bosszúállásaival, a mocskolódó szennyblogokkal, a névtelen mocskolódásokkal, rágalmazással? Ha ezeket titokban bevallja az Istennek, akkor miért nem mondja el a hívőknek is? Őket miért tartja hazugságban ezek után is? Ha még az Istennek sem vallja be a lopást, a rágalmazást, a hazugságokat, akkor saját tanítása alapján hogyan képzeli, hogy a mennybe jut és nem a pokolba? A Fesz lesz című könyv a valódi evangélium bemutatásával rengeteg ember hitéletét és Istenbe vetett bizalmát megújította. A fentiekkel kapcsolatos igék, részletek megtalálhatók a könyv több fejezetében.

A Fesz lesz című könyv kapható a Láng Tékában, a Filologosz könyvesboltban és a Wesley János Főiskola könyvesboltjában.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések