2024, május22, szerda
KezdőlapKiemelt fő hírOrbán betiltotta a keresztény típusú adományozást, amikor nem tudja a bal kéz,...

Orbán betiltotta a keresztény típusú adományozást, amikor nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb

-

Orbán betiltotta a névtelen adományozást, s ezzel mindennél világosabbá tette, hogy az általa „Keresztény Magyarországnak” nevezett fasiszta állam mindenben ellentéte a kereszténységnek. Most kormányrendelettel tiltotta be, amit Jézus Krisztus kötelezően előírt a keresztényeknek: a névtelen adományozást. Mondhatjuk nyugodtan, hogy Orbán „Antikrisztusi Magyarországot” hozott létre és azt működteti. Beleértve még a homofób törvényt is, ami szintén ugyanolyan bibliaellenes, mint Orbán valamennyi intézkedése, az elsőtől az utolsóig.

Orbán ezúttal a Hegyi Beszédet helyezte hatályon kívül egy kormányrendelettel, amelyet a kereszténység, az Isten országa „alkotmányának” is mondanak. Orbán nemcsak a demokratikus polgári Alkotmányt, de az Isten Országa alkotmányát is eltörölte. Jézus a Hegyi Beszédben ezt mondta:

„Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed; Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté evangéliuma 6. fejezet 1-4. versek)

Az orbáni és a krisztusi felfogás közötti első szembetűnő különbség az, hogy a Biblia szerint az „alamizsna” (a rászorulóknak való adományozás Károli Gáspár által használt régies kifejezése), jó dolog. Ha valaki ad bárkinek valamilyen adományt, azzal jót tesz. Csak fasiszta államok tételezik fel, hogy bármilyen adomány nem jó célokat szolgál, ha a fasiszta állam ellenőrzésén kívül esik, mert az már a fasiszta államot veszélyezteti. Jézus azért mondja, hogy az adományok titkosak legyenek, hogy az adományozó ne dicsekedjen ezzel és ne akarja ezzel az emberek dicséretét elnyerni. Orbán ezzel szemben azért tiltja a titkos adományozást, hogy az adományozó kiléte kiderüljön, és az adományozásért ne dicséret illesse, hanem meg lehessen büntetni. Azt is, aki adta, azt is, aki kapja.

Ez teljesen nyilvánvalóan antikrisztusi, a jézusi tanításokkal szembenálló rendelet, ami durván sérti a keresztények vallásszabadságát. Megtiltja a keresztényeknek azt, amit számukra Krisztus írt elő. Joggal várhatnánk, hogy a keresztény egyházak tiltakozni fognak, bojkottálják ennek a rendeletnek a végrehajtását, mert az a hitüket sérti, beavatkozik a vallási életükbe, megtiltja, hogy Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedjenek.

Márpedig a Biblia szerint „Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek”, ezért a magyar keresztényknek inkább kellene engedni, hogy oroszlánok elé vessék őket, minthogy ezt a rendeletet betartsák. Példaként áll előttük a bibliai Dániel próféta, vagy a Sidrák, Misák és Abednego trió. Jogi szempontból a strasbourgi bíróságig kell menni, mert ez keresztényüldözés, a vallásszabadság súlyos sérelme. Különös tekintettel arra, hogy az Orbán által egyházként betiltott vallási közösségek civil szervezetként kell, hogy működjenek.

Orbánnak ez a kormányrendelete azonos azzal, mintha Orbán a nem nyilvánosan elmondott imádkozást is betiltaná, mert Jézus az adományozást az imádkozással egyenértékű cselekedetté tette, amikor az adományozást és az imádkozást párhuzamba állította. Az adományozásról szóló rész így folytatódik: „És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté evangéliuma 6. fejezet 5-6. versek)

Ha valaki azt akarja tudni, hogy ki, kinek, mikor és mennyi admányt ad, a Biblia szerint egyenértékű azzal, mintha azt akarná tudni, hogy titokban ki, mikor, mit és mennyit imádkozik. Ez totális kontroll. Mindkét eset burkoltan magában foglalja a gondolat- és a vélemény szabadságát is, mert az ember a pénzével és az imájával azt támogatja, amivel egyetért és amit fontosnak tart. A Biblia szerint mindkettő cselekedet Isten felé irányul, mind az adományozás, mind az imádkozás: Istennek szól, ezért embereknek nincs köze hozzá, és mindkettőt Isten titokban nézi, és megfizet annak, aki ezt önzetlenül, az emberek szeme elől elzárva, Isten iránti hitből és szeretetből teszi. Ezért mikor ennek titkosságát Orbán megtiltja, akkor Isten helyébe is helyezi magát.

Azzal a nem kevésbé elhanyagolható különbséggel, hogy míg Isten megjutalmazza a titkon adakozót és imádkozót, addig Orbán megbüntetni akarja. Azért is, mert a zsarnoki hatalom kontrollján kívül eső szervezetet és tevékenységet támogat, ami kívül esik a fasiszta állam akaratán, és azért is, mert ez a tevékenység önmagában a zsarnoki hatalom elleni támadásnak minősül. Nem véletlen, hogy egy másik nagy „keresztény” ország, a putyini Oroszország mintáját követi ez a törvény is, amelynek szellemiségét jól mutatja, hogy a zsarnoki hatalomnak nem engedelmeskedő embereket ez a másik „keresztény” állam külföldön megmérgezi, meggyilkolja, saját hazájában koholt vádak alapján bebörtönzi, a demokratikus politikai tevékenységét, ami alapvető emberi jog, betiltja.

Bibliát ismerő emberek, akik közé nem tartozik Semjén Zsolt és az orbáni bűnszervzet egyetlen tagja sem (leszámítva olyan hitehagyott árulókat, mint a jutalomból püspökké emelt Balog páter), nem lepődnek meg ezen, mert Pál apostol megmondta: „Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.” Kereszténységnek nevezik el az antikrisztusi államukat, fasiszta diktatúrájukat, amelyet az egyházak nagy része támogat, bizonyságot téve arról, hogy nem Istennek, hanem a Sátánnak a szolgái.

A Bibliából tudjuk azt is, hogy az Isten országa nem keveredik a Sátán királyságával, ahogy ezek intézkedései is ugyanabban a szellemi királyságban maradnak. Ha másból nem, akkor a névtelen adományozás betiltásából ez a „szellemi királyság” azonosítható, mert megtiltja azt, amit Jézus mondott. Hamis magyarázat, hogy Jézus parancsa csak a „templomi adományokra” vonatkozik, mert azt mondja, hogy a zsinagógákban és az utcákon. Jézus „alamizsnát” mond, ami nem templomi adomány, hanem a rászorulóknak szóló. A civil szervezetek támogatása ezt jelenti, mert a civil szervezetek valamilyen módon rászorulóknak segítenek: élelemmel, ruhával, lakhatással, iskolával, jogi segítséggel, stb..

Magyarországon az egyházak egyébként sem tartoznak a „rászoruló” kategóriába. Akiktől politikai alapon nem vonták meg az egyházi státuszt, azokat bőségesen támogatja és eltartja a fasiszta állam, cserébe azt a hamis látszatot kell igazolniuk, hogy Orbán fasiszta rendszere egy „keresztény állam”. Ezért, aki elismert egyházaknak, gyülekezeteknek ad, nem rászorulókat támogat, nem is „alamizsnát” osztogat, hanem az ablakon dobja ki a pénzét, mert az állam által milliárdokkal támogatott szervezeteknek adja, amije van, éppen ahelyett, hogy rászorulóknak adná. Méghozzá akár olyan egyházaknak, akiket a fasiszta állam nem támogat. Vagy más civileknek, akiket az Orbán-rendszer szintén nem támogat, mert ők azokat támogatják, akiket az antikrisztusi állam halálra ítélt.

Orbán kormányrendelete fenyegetés azoknak, akik merészelnek támogatni olyat, amit a fasiszta állam nem támogat. Betiltotta a szabad adományozást, hogy mindenki szabadon adományozza a saját pénzét annak, akinek akarja, arra, amire akarja. A magyar állam ellenőrzi, hogy ki mit támogat, kit ki támogat, és minden bizonnyal retorziót alkalmaz majd azokkal szemben, akik a nekik nem tetsző célokat vagy civilszervezeteket támogatnak. Minimum nemzetellenes lesz az, aki nem fideszes vagy orbánista szervezetet támogat. Az ilyeneket karaktergyilkolják, s azok tevékenységét, akik ilyenektől kapnak támogatást szintén kriminalizálják és nemzetellenesnek bélyegzik. Egy lépés, hogy az ellenzéki pártokat és a független civileket terrorszervezetté nyilvánítsák.

Mindenki csak Orbántól függhet. Ez a fasiszta diktatúra. Az csak az alattvalókat minősíti, hogy még erőszak alkalmazására sincs szükség.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések