2024, április15, hétfő
KezdőlapKiemelt fő hírOrbán hazugságokkal teli levelet írt a "Soros-hálózatról"

Orbán hazugságokkal teli levelet írt a „Soros-hálózatról”

-

Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt Soros György cikkére, amelyben azt írta, hogy a jogállamiság kérdésében az Európai Unió nem engedhet Magyarország és Lengyelország zsarolásának, mert Európa identitásáról van szó. Sorosnak teljesen igaza van. Soros György igazat írt, amikor Orbán államát kleptokráciának nevezte, amelyben Orbán csupaszra rabolta az országot. Mészáros Lőrincet, a lányát, a vejét, az apját és a testvérét kell megkérdezni, mennyi pénz van a számlájukon, és hogyan jutottak hozzá. Orbán válaszát a Project Syndicate című lap nem hozta le, amely érett, felelős és korrekt szerkesztői döntésre utal. Tisztességes újság diktátorok hazugságoktól hemzsegő förtelmeit nem közli.

Ezért Orbán a miniszterelnok.hu oldalán tette közzé a válaszát, amelyet saját Facebook oldalán is megosztott. A bevezetőben máris kiderül, hogy Orbán mit gondol a jogállamiságról. Soros Györgyöt „gazdasági bűnözőnek” nevezi, anélkül, hogy Soros Györgyöt valaha is elítélték volna. Megismétli a szélsőjobboldal vádjait arról, hogy „pénzét spekulációval, embermilliók tönkretételével, sőt egész nemzetgazdaságok megzsarolásával szerezte”. A tőzsde nem bűnözés, ha így lenne, akkor a tőzsdéket be kellene zárni, a magyar tőzsdét is, ahol Mészáros Lőrinc cégei úgy vannak jelen, hogy az állami közbeszerzések állandó nyerteseként tisztességes tőzsdére nem is kerülhetne. A tőzsdei befektetők általában arra törekszenek, hogy jó helyen, jókor, jó dologba fektessék a pénzüket, és azon keressenek. Ez nem bűnözés. Van tőzsdei bűnözés is, de azt jogsabélyok tiltják, és az elkövetőket börtönre ítélik. Soros György esetében ilyen nem volt.

Soros Györgyöt egyetlen esetben marasztalták el, egy 1988-ban történt „bennfentes kereskedelem” miatt, Soros ezt is vitatta és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. 2008-ban a Soros Fund Management egy tranzakciót hajtott végre az OTP papírjaival, amiért a PSZÁF bírságot szabott ki, a megbízást nem Soros György adta az ügyletre, amiért bocsánatot is kért. Ennyi a „gazdasági bűnöző” kriminális profilja. Miközben egy olyan ember nevezi Soros Györgyöt „gazdasági bűnözőnek”, akinek a strómanja egy falusi gázszerelő, akinek a nevén annyi közpénzt rabolt ki Orbán, hogy Mészáros Lőrinc már felkerült a világ leggazdagabb embereinek listájára, és állítólag több pénze van, mint az angol királynőnek. Mindezt röpke tíz év alatt szedte össze, kizárólag állami megrendelésekből. Ez az ember nevezi Soros Györgyöt „a világ legkorruptabb emberének”.

Orbán ezt úgy vezeti le, hogy a Soros György által nyújtott támogatásokat korrupciónak nyilvánítja. A Soros Alapítvány ügyeket, témákat, szervezeteket támogat, emberi jogokat véd, kultúrát támogat, és nem lefizet. Senki, semmiféle ellenszolgáltatással nem tartozik, ahogy Orbánnak sem kellett tennie semmit cserébe azért, amikor Soros-ösztöndíjat kapott. Senki nem nyújtotta be neki a számlát és nem követelt cserébe semmit. Ezzel szemben a Felcsútnak fizetett TAO tisztán vesztegetés, befolyással való üzérkedés, nettó korrupció, mert akik a miniszterelnök csapatát támogatják, kimutathatóan állami kedvezményeket kérnek és kapnak cserébe. Ha a Felcsút nem Orbán csapata lenne, ezek a cégek egy vasat nem adnának neki, ahogy más falusi csapatoknak nem adnak milliárdokat. Ez a korrupció, meg a Semjén vadászatai, Orbán repülései és a Szijjártó yachtozása. Orbán a világ legkorruptabb embere, aki egy egész államot korrumpál.

A bevezető hazugságok és csúsztatások után Orbán rátér a tárgyra, méghozzá azonnal egy ordas nagy hazugsággal: szerinte Soros György „nyílt parancsokat osztott ki az Európai Unió vezetőinek. Ebben arra utasítja őket, hogy keményen büntessék meg azokat a tagállamokat, amelyek nem akarnak a globális, nyílt társadalom zászlaja alatt egy egységesülő európai birodalomba betagozódni”. Ezzel szemben a valóság az, hogy Soros György nem osztott ki parancsokat, sem utasításokat nem adott, hanem elmondta  véleményét egy cikkben, amit bárki megtehet. A véleményét pedig vagy figyelembe veszi valaki, vagy nem. Nem azt javasolta, hogy azokat az országokat büntessék meg, amelyek „nem akarnak a globális, nyílt társadalom zászlaja alatt egy egységesülő európai birodalomba betagozódni”, hanem azoknál az országoknál korlátozzák az uniós pénzek kifizetését, amelyek nem tartják be a jogállami normákat, amelyek az Európai Unió alapjait képezik, amelyek benne vannak az Unió alapszerződésében, és amelyet a csatlakozáskor minden tagország önként vállalt.

Orbán a jogállamiságról szóló vitát hamis módon a globalizáció és a nemzetállamok ellentétére akarja cserélni, mintha a konfliktus arról szólna, hogy ő a nemzetállamokat védi a globalizációval szemben, és emiatt akarnák büntetni. Ezzel szemben a valóság az, hogy a jogállamiságnak semmi köze nincs a nemzetállam és a globalizmus ellentétéhez, a jogállamiságot a nemzetállamokban is be kell tartani, és a jogállamiság követelménye nem jelenti egy európai birodalom létrehozását. A jogállamiság meghagyja a nemzetek önállóságát. De Orbán úgy akarja feltüntetni a konfliktust, mintha ő nem a jogállamiságnak, a törvények uralmának, hanem az „európai birodalmi törekvésnek” állna ellen. Számára egy kényszer, hogy az Európai Unió tagállamaként a jövőben nem építhet szabadon egy jogtipró önkényuralmat, nem működtethet az Unión belül egy diktatúrát, vagy ha igen, akkor nem részesülhet az uniós támogatásokból, mert az EU nem kíván a jövőben fasiszta diktaúrákat működtetni, amelyek a „nemzetállami” retorika mögé rejtik magukat.

Orbán már itt beemeli a gondolatmenetébe a világnézeti államot, és durván meghamisítja a történelmet. Azt írja: „Az európai nemzetek bár különböző eredetűek, hitünk közös gyökerei összekötötték őket. A zsidó-keresztény hagyományokon nyugvó európai családmodell a közösségeink alapját jelentette. A keresztény szabadság volt az, ami biztosította a gondolkodás, a kultúra szabadságát, és jótékony versenyt teremtett Európa nemzetei között.” A keresztény szabadság a Bibliában egészen mást jelent, a Bibliában az egyének bűntől való szabadsága a krisztusi szabadság a hit által való megigazulás következtében. Amit Orbán társadalmi értelemben „keresztény szabadságnak” nevez, az nem más, mint a „keresztény” világnézeti állam, amelynek lényege, kiteljesedése és csúcspontja az inkvizíció volt. Azt állítja Orbán, hogy a középkori keresztény állam „biztosította a gondolkodás, a kultúra szabadságát, és jótékony versenyt teremtett Európa nemzetei között”. A gondolkodás és a kultúra szabadságáról javasoljuk megkérdezni Giordano Brúnót és a valdensek, a nemzetek közötti „jótékony versenyről” a keresztes háborúk, a harmincéves háború résztvevőit, és az 1848-as forradalmakat vérbe fojtó Szent Szövetséget. Nem tudjuk, Orbán mennyit járt a felcsúti iskolába, de a történelem órákat kihagyta, az egészen biztos.

A „keresztény Európában”, amit Orbán úgy ír le, mint egy jogállamot, élve égettek el embereket, magzatokat vágtak ki a terhes nők hasából, itt állították fel az első zsidó gettókat. Orbán keresztény Európájának, a sötét középkornak, benne a mérhetetlen kínoknak és gonoszságnak a felvilágosodás, a liberalizmus eszméje vetett véget, amely elválasztotta az egyházat az államtól, a vallást a politikától, az egyéni emberi jogokat helyezte az első helyre, elválasztotta a hatalmi ágakat, és megszüntette a világnézeti államokat. Ez maga a jogállamiság, amelynek konkrét, pontosan lefektetett alapjai vannak, amelyek olvashatók az Emberi és polgári jogok nyilatkozatában és a belőle levezetett jogrendszerekben. Ezt kellene Orbánnak is betartania, mert ezek biztosítják az emberhez méltó életet, a szabadságot, és ez védi meg az embereket a világnézeti államoktól, vallási diktatúráktól, a keresztény állam szörnyűségeitől. Ezt képviseli és támogatja a Soros Alapítvány és még alapítványok ezrei, de a Soros Alapítvány az egyik legnagyobb, és az antiszemiták számára ennek szimbolikus jelentősége van, mert Soros György zsidó. Ezért alkalmas bűnbaknak.

Orbán azt írja, „Ismét nagy erők mozdulnak meg, hogy Európa nemzetei megszűnjenek, és a kontinens egy globális birodalom égisze alatt egyesüljön. A Soros-hálózat, amely keresztül-kasul átszövi az európai bürokráciát és politikai elitet, évek óta azon dolgozik, hogy Európát bevándorlókontinenssé tegye.” Ebből egy szó sem igaz. Egyetlen nemzetet sem akar megszüntetni senki, nemzeteket nem is lehet megszüntetni, ez fogalmilag kizárt, ez csupán a nemzet tagjainak kiirtásával lenne lehetséges. Államszerveződési formák lehetnek különbözők, de attól a nemzetek nem szűnnek meg. A Habsburg birodalomban sem szűnt meg a magyar nemzet. A Habsburg birodalom egyébként olyan keresztény állam volt, amit Orbán istenít, és az ellenfelei a jogállamiság, a polgári szabadság képviselői voltak. Európa történelmében a „keresztény” birodalmak játszották az elnyomó szerepét. Orbán és eszmetársai is keresztény birodalomnak álmodták meg az Európai Uniót, csakhogy a tagok a „keresztény” helyett a „jogállami” unió mellett döntöttek, méghozzá a nemzeti szuverenitás megtartásával. Ez azonnal megszűnne, ha az EU-t „keresztény alapokra” helyeznék/helyezik.

Hazugság, hogy a „Soros-hálózat” Európát bevándorlókontinenssé akarja tenni. Ezzel szemben az „Orbán-hálózat” Európát keresztényfasiszta diktatúrák birodalmává akarja tenni. Az Európai Unió jogállami alapon kezeli a bevándorlást. Az illegális bevándorlást elutasítja, a legális bevándorlást nemzeti szinten kezelik, a menekülteknek pedig a nemzetközi egyezményeknek megfelelő jogi eljárás alapján menekültstátuszt biztosít. Semmiféle migrációs betelepítési terv nincs, az Európai Unióba nem lehet jogtalanul bejutni és letelepedni. A menekülteket viszont emberségesen és a nemzetközi jognak megfelelően kezelik, ami egyébként egybeesik a keresztény tanításokkal is, amiből látszik, hogy Orbán keresztény fogalma nem azonos a bibliai keresztény fogalommal, hanem közönséges módon egy vallási ideológiára épülő fasizmust jelent.

Orbán hazudik, amikor azt állítja, hogy a „Soros-hálózat” célja „a migráció felgyorsításával kevert etnikumú, multikulturális, nyílt társadalmakat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni”. Európa kevert etnikumú, multikulturális földrész évszázadok óta, miután az egykori európai gyarmatokról beáramlottak a gyarmattartó országokba az őslakosok. De még Magyarország is kevert etnikumú ország, amelyben sokféle nemzetiség él. A nyílt társadalom eszméje azt jelenti, hogy ezek az etnikumok, nemzetiségek egyenlő jogokat élvezhessenek nyelvük, kultúrájuk használatára. Nemcsak ott, ahol a magyarok vannak kisebbségben, hanem mindenhol. Az Orbán által meghirdetett „homogén nemzet”, „homogén kultúra” nem jogállami, hanem fasiszta ideológia. Ha ezt mindenhol bevezetnék, Romániában, Szlovákiában és a Vajdaságban is, akkor az ott élő magyarokat is homogenizálni akarnák. Ukrajnában vannak az orbáni ideológiát megvalósító törekvések, ami ellen Orbán tiltakozik. De ez sem keresztényi gondolkodás, mert a kereszténység azt mondja, hogy amit szeretnéd, hogy veled cselekdjenek, te is azt cselekedd másokkal.

Orbán hazudik, amikor azt állítja, hogy Soros György az egymás melletti szolidaritás, egymás megsegítése helyett az egymás büntetésére tett javaslatot. Aki az európai szolidaritást felrúgta az Orbán és lengyel fasiszta kollégája, mert az EU-t zsarolja és a költségvetési pénzektől egész Európát elzárja, hogy ne tudják alkalmazni a jogállamiság követelményét az önkényuralmi rendszerével szemben. Orbán hazudik akkor is, amikor „büntetésről” beszél, mert a büntetés az lenne, ha neki kellene fizetnie a jogállamiság megsértése miatt. Itt az Európai Unió összes állama ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőben az ő állampolgáraik adóforintjából ne támogathassanak fasiszta rendszereket, olyan diktatúrákat, amelyekben sértik az alapvető emberi jogokat. Ezt a közösség eldöntheti, és jellemző, hogy senki más nincs ellene, mint a két fasiszta ország, amely szándékosan számolja fel a jogállamiságot a keresztényfasiszta ideológia alpján. Ez nem büntetés, csupán a támogatás megvonása. Miért finanszírozzon a jogállami Európa fasiszta diktatúrákat? Ezt pedig nem Soros György döntötte el, hanem az EU összes tagállama. Ha Orbán azt mondja, hogy mindenki Soros ügynöke és a Soros-hálózat tagja, akkor vonuljon be önként egy elmegyógyintézetbe, mert közveszélyes őrültnek minősül.

Hazugság, hogy Soros György „egymás ellen hangolja az európai népeket”. Az európai népek – hála Istennek – egységesek, és mind az orbáni fasizmus ellen vannak. Egységesen ellene szavaztak, ő az egyetlen az általa megfertőzött lengyelekkel, akik Európa ellen vannak. Orbán az, aki az európai egységet bomlasztja, szisztematikusan fasiszta hálózatot próbál létrehozni a V4 (Vérszívó 4-ek) országaiból, a Balkánon és egész Európában a szélsőjobboldali pártokkal. Orbán néhány éve már a világ fasiszta hatalomátvételéről ábréndozott, de megerősödni látszik az EU is, amely végre fellép ellene, Amerikában is a jogállamiságra és egy liberális demokratára szavazott az amerikaiak elsöprő többsége. A fasiszta htalomátvétel érdeklődés hiányában elmaradt. Soros György és rajta kívül még több százezer humanista és demokrata a jogállamiságot, az emberi jogokat, a szabadságot támogatja az Orbán-féle fasiszta diktátorkkal szemben. Ezért a népek és nemzetek köszönete és elismerése illeti őket.

Orbán azt állítja, hogy „Számos magas rangú uniós bürokrata Soros György hálózatával közösen egy egységes birodalom létrehozásán dolgozik. Ki akarnak építeni egy olyan intézményrendszert, mely a nyílt társadalom égisze alatt egységes gondolkodást, egységes kultúrát, egységes társadalmi modellt akar rákényszeríteni Európa szabad és független nemzeteire. Elvéve azt a jogot, hogy minden nép saját maga dönthessen saját sorsáról. Ezt a célt szolgálja a joguralminak (rule of law) nevezett javaslatuk is, amely nem a jog uralmát (rule of law), hanem az erősebb jogát (rule of majority) ismeri el.” Ez a legdurvább, netto hazugság. A nyílt társadalom eszméje, ha már erről beszélünk, éppen a sokszínűséget, a sokféle gondolkodást, a sokféle kultúrát támogatja. De a jogállamiságon belül. Orbánnak az nem tetszik, hogy a jogállami modellt akarja az Európai Unió tagországaitól megkövetelni. Ez csak egy diktátor számára jelent kényszert. A „liberális terror az, hogy nem lehetsz kedvedre fasiszta, jogfosztó, elnyomó zsarnok. Ettől szenved Felcsút szemefénye.

Ha van ország, ahol nem a jog uralma, hanem az erősebb joga érvényesül, az éppen Magyarország. A jogállamiság követelménye éppen ettől védené meg az Európai Unió magyar polgárait, akiknek éppen annyi joguk lenne az emberi jogaik érvényesítésére, mint Európa bármelyik más országa polgárainak (kivéve Lengyelországot), ha nem lenne Orbán Viktoruk. A magyarok átka ez az ember, ezért nem lehet nyugalomban élni, ezért kell kisöpörni az egyetemeket, a kutatóintézeteket, a sajtót, a bíróságokat, ezért nincs ugyanannyi joga egy magyar embernek, mint egy németnak, franciának vagy hollandnak, mert ezt Orbán Viktor megakadályozza. Milyen jogon? Hogy ezt évi tízmilliárd euró támogatás fejében, az uniós szerződés alapján megkövetelnék tőle, mert ez mindenkire kötelezően érvényes, azt ő elnyomásnak, birodalmi gondolkodásnak nevezi, amely megtiltja a fasiszták által képviselt „sokszínűséget”. Tényleg orvost kellene ehhez az emberhez hívni, Szálasinak hasonló színvonalú elméletei voltak.

Orbán fasiszta ideológiájának gyenge leplezése az alábbi gondolatmenet: „Soros nyílt társadalmat (open society), mi pedig védett társadalmat (safe society) akarunk. Szerinte a demokrácia csak liberális, szerintünk keresztény is lehet. Szerinte a szabadság csak az önmegvalósítást szolgálhatja, szerintünk a szabadságot a krisztusi tanítás követésére, a haza szolgálatára és a családunk védelmére is lehet használni. A keresztény szabadság alapja: a döntés szabadsága. Ez került most veszélybe.” A nyílt társadalom azt jelenti, hogy mindenki védett, mindenkinek a jogai biztosítottak, mindeki azonos elbírálás alá kerül, és azonos jogai vannak mindenkinek. Orbán „védett társadalma” egy ideológia uralmát és elnyomását jelenti, mindazok üldözését és jogfosztását, akik ezt az ideológiát nem fogadják el, nem képviselik és nem terjesztik. ezek ellenséggé vannak nyilvánítva, mint a CEU, az SZFE, az eredeti MTA, a szabad sajtó, stb.. Hazudik Orbán akkor is, amikor a jogállamiságot, a demokratikus, nyílt társadalmat szembeállítja a „krisztusi tanítás követésével”, a haza szolgálatával és a családunk védelmével.

A demokratikus jogállam, a nyílt társadalom, a szabad ország az jelenti, hogy bárki követheti a krisztusi tanítást, ha akarja. Ez eddig sem volt megtiltva senkinek. Ellenben Orbán zárt és védett társadalmában a krisztusi tanítás olyan követői, mint Iványi Gábor, jogfosztásnak, üldöztetésnek van kitéve. Semmi sem fejezi ki jobban az álkeresztény hazugságokat, mint Iványi Gábor és számos más keresztény egyház és gyülekezet jogfosztása, üldözése, ha nem egyezik a politikai véleményük az önkényuralmi rendszer keresztényfasiszta ideológiájával. Ez mutatja, hogy amit Orbán „szabadságnak” nevez, az nem szabadság, hanem egy réteg kiváltságos és törvények feletti állapota mások fölött és mások kárára. Ez se nem jogállami, se nem keresztény, ez mindössze fasiszta mentalitás és gyakorlat. Egy koszos, undorító, mocskos fasiszta rendszer sajátja. A demokratikus jogállam védi a családot is, amibe nemcsak az tartozik bele, hogy nem lehetsz buzi, hanem védi a nőket attól, hogy a férjük verje őket, a gyerekeket, hogy az apjuk fejbe rugdossa őket. Ezt kellene az alaptörvénybe beleírni. Ez a családvédelem, nem a mások életébe való beavatkozás.

Az, hogy ez a gazember merészel a döntés szabadságáról pofázni, az mindennél többet elmond az arcátlanságáról. Milyen szabad döntést enged ez az ember a magyaroknak? Választhatnak szabadon? Most fabrikálják újra a választási törvényt, hogy ezt az elhízott, hazug, tolvaj fasisztát ne tudják az emberek demokratikus úton leváltani. Mindenhova az ő janicsárjait helyezte, egy egyetemre nem tudsz úgy menni, hogy ne az ő kontrollja alatt legyél. Nem döntheted el azt, hogy melyik professzort választod, mert az egyetemedet betolta egy alapítvány alá, az élére kinevez frusztrált, tehetségtelen komisszárokat, akik „keresztény” oktatást tartanak neked, a világhírű zseniket, akiket szívesen hallgatnál, azokat kirúgják, mert libernyákok. Ja, Soros-ügynökök. Itt kizárólag egyetlen ember szabad döntése forog kockán, és ez ő maga, és a döntési szabadsága abban korlátozott, hogy ha a jogállamok pénzét akarja, akkor nem taposhatja mások jogait és nem építhet fasiszta diktatúrát. Ez  birodalmi terror, hogy ezt nem teheti meg kedvére.

Demokrácia pedig csak liberális lehet, mert a liberalizmus maga a demokrácia. A liberalizmus éppen a keresztény állam szöryűségei ellen jött létre, és kizár minden ideológiai államot, mert az önmagában a jogállamiság felszámolásával jár. Egy ideológiát ugyanis a jog fölé helyez, ami már nem demokrácia, hanem ennek az ideológiának és a képviselőinek a diktatúrája. Orbán azt akarja eladni, hogy kétszer kettő öt. Az inkvizíció után beszél „keresztény” demokráciáról. Nincs „keresztény” demokrácia, mert a demokrácia lényege az egyház és az állam, a vallás és a hatalom szétválasztása. De ez nem elég, megéltük azt is, hogy Orbán Viktor szembe akar szállni az önkénnyel és nem kér belőle. jaj, de jó, akkor mondjon le, és tűnjön el. Azonnal megszűnik az önkény, a zsarnokság, az elnyomás és a jogtiprás. Semmi mást nem kell tenni ehhez, csak azt, hogy ő takarodjon el. Azt mondja, hogy nem szereti a megfélemlítést, az anyagi és erkölcsi tönkretételt, a fizikai és lelki vegzálást. Ha ezt meg akarja szüntetni, könnyen megteheti: távozzon. A megfélemlítés, az anyagi és erkölcsi tönkretétel, fizikai és lelki vegzálás tőle van. Ezt ő csinálja, egy jogállamban ez megszűnik.

Ez a beteg ember a fasiszta diktatúra megvalósításának szabadságát keveri össze az emberek szabadságával. Józsi, a kettő nem ugyanaz. Ha fasiszta diktatúrát szabadon működtethetsz, akkor te vagy egyedül szabad, az emberek nem szabadok. Még te sem vagy szabad, mert saját önkényuralmi rendszered és beteg lelked foglya vagy. De ha az emberek szabadok, akkor te nem működtethetsz szabadon fasiszta diktatúrát. Arra nem kaphatsz szabadságot, mert akkor a többi ember szabadságának vége. Móricka ilyen átlátszó, nevetséges szövegekkel próbálja megtéveszteni az embereket. Ilyen gyenge színvonalú ideológusa Szálasi óta nem volt az országnak. Aki ezen nem lát át, és nem neveti ki, azt is be kell iratni egy iskolába, valami jobb helyre. Hátha többre vizi, mint Orbán. Hiába fizette neked Soros az oxfordi egyetemi tanulmányokat, ezt sem tanultad meg? Ugyanolyan hülye maradtál, fiam, mint voltál? Leülhetsz. Egyes.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések