2024, június16, vasárnap
KezdőlapMagyarországOrbán kirúgása eldöntené a "kereszténységről" szóló vitát is

Orbán kirúgása eldöntené a „kereszténységről” szóló vitát is

-

Orbán szeret hivatkozni arra, hogy az ő konfliktusa az Európai Unióban abból fakad, hogy ő védi a keresztény kultúrát, míg ellenfelei cserbenhagyták azt. Orbán a liberális demokrácia megsemmisítését tekinti „kereszténységnek”, illetve a vallásszabadság korlátozását a keresztény kultúra védelmének. Propagandája két pillérre épül: az egyik az emberi jogok, a pluralizmus, a szabadság és a demokrácia tagadása, a másik a migráció, a bevándorlás és a menekültek befogadásának elutasítása, hogy bármilyen keveredést megakadályozzon, ne jöhessen létre faji, vallási értelemben „kevert társadalom”.

Orbán európai bírálói nemcsak liberálisok, zöldek és szociáldemokraták, hanem főképp saját néppárti társai, európai kereszténydemokraták. Orbán ezért mondja róluk, hogy nem igazi kereszténydemokraták. A „kultúrharc” ugyanis nagy szerencsére nem a liberálisok és a kereszténydemokraták között dúl, mert az európai liberálisok, baloldaliak, és a konzervatív kereszténydemokraták egyaránt európai értéknek tartják a liberális demokráciát, és ez az Európai Unió közös nevezője. Az alkotmányos, többpárti, parlamenti demokrácia, a jogállamiság. Ez maga a demokrácia, mert egy demokrácia vagy liberális, vagy nem az.

Orbán ezzel szemben antiliberális ideológiát képvisel, amely a felvilágosodás előtti „kereszténységet”, a katolikus egyház által dominált feudális sötét középkort jelenti, a trón és az oltár szövetségét, a totális világnézeti államot, az abszolút monarchiákat, a jogfosztást, a tekintélyelvűséget, az istenkirályságot, az ellenállókkal vagy más világnéetűekkel szemben az állami inkvizíció működését, a jogfosztás különféle módjait, és a kereszténység nevében uralkodó leválthatatlan királyt. Orbán ezt az államot hozta létre a demokratikus látszat megtartásával. Ez kultúrharcot folytat minden szabadsággal és a jogegyenlőséggel szemben. A felvilágosodás utáni liberális demokrácia konzervatív kereszténydemokrata irányzata áll szemben Orbán felvilágosodás előtti vallási nacionalizmusra épülő diktatúrájával.

Ha Orbánt kirúgják az európai kereszténydemokraták a Néppártból, akkor azzal az európai kereszténységről szóló vitát is eldöntik. Orbán illiberális rendszere nem keresztény, mert a kereszténységnek nem ellentéte a liberális demokrácia, hanem az igazi keresztény értékeket tartalmazza: a másik tiszteletét, mások jogainak tiszteletben tartását, a szolidaritást, a befogadást, a szeretetet, a türelmet, és mindenek előtt a szabad választást. Ez áll összhangban a Bibliával, mert Istent és a bibliai keresztény értékeket nem lehet ráerőltetni senkire, mert az nem ér semmit, annak lényege éppen a belső szabad választás, az önkéntes azonosulás. Aki nem választja, Isten annak is tiszteletben tartja a jogát, és Jézus példázata arról szól, hogy nem szabad az államnak a konkolyt szaggatnia. Az egyházon kívüli ebereknek is vannak jogai, van szabadsága, méltósága, és csak ez ad esélyt arra, hogy a gondolkodását szabadon megváltoztassa.

Ezért a kereszténységgel leginkább harmóniában álló államforma a liberális demokrácia, amely összhangban áll a Biblia tanításával, amikor az egyházon kívüli emberekre nem erőlteti rá az egyházi és vallási tanokat, értékeket, erkölcsöket. A liberalizmus nem az erkölcsről szól, hanem a jogról, méghozzá az erkölcshöz és az erkölcstelenséghez való jogról. A középkori kereszténység Istenre való hamis hivatkozással elvitatta ezt a jogot, amit pedig isten megad: az ember elé teszi a jót és a rosszat, és az ember választhat. Isten azt akarja, hogy a jót válassza, mert a rossznak rossz következményei lesznek, de szabadságot ad az embereknek a választásra. A kereszténység, az egyház dolga nem az állami erővel való elnyomás és kényszerítés, hanem az evangélium hirdetése, a kegyelem, a megigazulás, a jó hír, a megváltásnak a hirdetése, amely az embereket megtérésre, a gondolkodásuk megváltoztatására indítja. De Isten országa nem evilágból való, az Isten beszéde intézi ezt el, nem Orbán Viktor jogfosztó diktatúrája.

Mivel Orbán állandóan a kereszténység védelmére hivatkozik, és ellenfelei állandóan a liberális demokratikus jogok felszámolását vetik a szemére, ebből az következik, hogy a kereszténység védelme ezekkel a liberális demokratikus jogokkal azonosak. Orbán tehát nem védelmezi, hanem támadja a keresztény kultúrát. A szabadság eltörlése, a hazugság, az uszítás, a gyűlöletkeltés, az államilag szervezett lopás, az emberi jogok felszámolása, az oktatás, a tudomány szabadságának eltörlése nem keresztény érték, hanem a legbarbárabb pogány pusztítás. Ez antikrisztusi, ördögi és sátáni a Biblia értékrendje szerint. Nem a tízparancsolatra való hivatkozás a kereszténység, hanem éppen a tízparancsolattal szemben megszerzett kegyelem, amelynek a megváltott világban az egyházon kívül is érvényesülnie kell.

Fel kell ismernie az embereknek azt is, ami jó. Felkell ismerniük, milyen nagyszerű értékeket őriz és képvisel az Európai Unió, amely a világ leghosszabb békéjét hozta el Európába és soha nem látott jólétet, szabadságot és fejlődést. Ez a kereszténység és a liberális demokrácia azonos értékeinek a felismeréséből fakad. A béke biztosítéka az, hogy nincs liberális vs. keresztény kultúrharc, hanem a liberalizmus a közös kereteket adja, és azon belül vannak politikai küzdelmek. Ez a világ békéjének és szabadságának az alapja. Orbán ezt számolta fel, és ha sikerülne Európa többségével elhitetni, hogy a kereszténység a liberalizmus ellentéte, akkor rövid időn belül háborúk lennének és az egy újabb világégéshez, diktatúrákhoz vezetne.

Ezért hazug állítás az, hogy a liberálisoknak és a demokratáknak nincsenek értékeik, csak a fasisztáknak. A liberális demokraták értékei a legnemesebbek az emberi történelemben, ahol a joguralom és a jog előtti egyenlőség, az emberi és polgári jogok, az emberi méltóság szabadsága teljes összhangban áll a Biblia tanításaival, amelyek az egyházon kívüli emberekre nem erőltet semmit, hanem Isten szeretetével és a megszerzett kegyelemmel hívja az embereket. A gonoszság nem Isten eszköze és nem kereszténység. Hivatkozzon bármilyen nemeznek tűnő célra, az csak gonoszság marad. Valójában az emberi önzés áll mögötte, a „kereszténységre” való hivatkozás álca. Az igazi keresztény az odafelvalókkal törődik, nem a földiekkel, és Isten országát hirdeti, nem mások kirekesztését, gyűlöletét, jogfosztását.

Ha kirúgják Orbánt, eldől végre ez a hamis vita is, hogy ki képviseli a kereszténységet, és mi az igazi kereszténydemokrácia. Az Orbán által képviselt középkori kereszténységnek tízmilliók estek áldozatul. Az antiliberalizmus mindig diktatórikus ideológia, minden diktatúra alapja. Minden illiberális bűnöző, Putyin, Erdogan, Netanjahu, Trump, Orbán az európai szélsőjobboldali elmebetegek, mind konkrétan bűnözők. Hogyan képviselhetnék ők a „kereszténységet”. A kereszténységet az egyház képviseli, és nem valamelyik állam vagy politikus, egyetlen nemzet sem lehet keresztény, hanem csak egyének, akik ezt szabad akaratukból választhatják, és nem erőltethetik senkire, a kereszténység számára legideálisabb, és a Bibliával leginkább összhangban álló államforma pedig a liberális demokrácia.

Azért is fontos Orbánt kirúgni, hogy világos legyen: az ő fasiszta, „keresztényfasiszta” ideológiája, rendszere, állama, se nem kereszténység, se nem kereszténydemokrácia, hanem netto fasizmus és nácizmus. A szabadság hívei pedig erősítsék meg magukat a saját identitásukban, hogy a világnézetileg semleges jogállam képviseli a legnagyszerűbb értékeket és legnemesebb eszméket. Köszönet Ferenc pápának, és a mai katolikus egyháznak, hogy ebben a vitában nem áll az Orbán-féle fasiszták mellé, és nem követi Róma antiliberális hagyományait. (Természetesen világszinten, mert a váci püspököt leszámítva nem így van például Magyarországon.) A kereszténység a szabadság. A Megváltó szabadító, nem fasiszta diktátor.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések