2024, június23, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírOrbán nyíltan a Nyugat ellen fordult és az oroszok mellé állt

Orbán nyíltan a Nyugat ellen fordult és az oroszok mellé állt

-

Az „évértékelőnek” csúfolt propagandabeszédében Orbán eltévesztette a „Volt egyszer vadnyugat” szereposztását, mert Frank és bandája, akik „legyilkolnak” mindenkit egy telekspekuláció miatt anyagi haszonszerzésből, az ő maga és a Fidesz nevű bűnszervezete. De ha Orbán tükörbe akar nézni és párhuzamokat keres, megnézheti az összes hollywood-i filmet, ezekben mindenhol ő játssza a gonoszt, a rosszat különféle szereposztásban. Orbán a világ új tömeggyilkosának és hóhérjának, Vlagyimir Putyinnak az egyetlen európai csatlósa, aki a világ sötét oldalán áll.

Úgy követel magának „tiszteletet”, mint egy maffiavezér. Ezt is kinézhette volna a filmekből: kizárólag a maffia épül arra a fajta a „tiszteletre”, amit ő „a magyaroknak”, valójában magának követel „Munkácson, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban”. A maffiában kulcsszó a „tisztelet”, ami a behódolást és az engedelmességet is jelenti. Egész Oroszország maffiaként működik, a volt KGB az alvilágot, a szervezett bűnözést, a titkosszolgálatot és az államot irányítja együtt, s ezek összemosódnak. Putyin is a „tiszteletet” és a behódolást követeli magának, ahogy Orbán is.

Ez az ember, aki 13. éve uralkodik Magyarországon, aki korlátlan hatalommal rendelkezik, aki azt csinál, amit akar, minden döntést maga hoz meg, az ország minden baját másra keni, felelősséget másra tolja. Az inflációért a brüsszeli szankciók a felelősek, amelyeket ő mind egy szálig megszavazott, miközben a magyarországi infláció előbb szabadult el, minthogy elkezdődött a háború, és az oroszokat megálltották a szankciók. Mert az oroszokat megállították a szankciók, nem tudták lerohanni Ukrajnát, nem tudták elfoglalni Kijevet, keleten harcolnak hónapok óta egy városért.

Orbán hazudik, mindenért az Európai Uniót („Brüsszelt”) teszi felelőssé. Miközben az Európai Unióban nem olyan súlyos a gazdasági helyzet, az energiaválság és az infláció, mint Magyarországon, és a magyar gazdasági helyzetet, az inflációt sem az Unió és az oroszokra kivetett szankciók okozták. A háború legfeljebb rontott a helyzeten, de azért nem az Európai Unió és nem Amerika felelős, hanem kizárólag az oroszok, akik területszerző céllal háborút indítottak Ukrajna, és rajta keresztül, alig burkoltan, a Nyugat ellen. Európa önmagát védi az oroszokkal szemben Ukrajnában.

Orbán az energiával magyarázza az oroszokkal való szövetséget, miközben egész Európa sikeresen megszabadul az orosz energiafüggőségtől, amihez Orbán ragaszkodik. De az oroszok nem adnak ezért semmit: ha igaz lenne, amit Orbán mond, akkor az oroszoknak olyan olcsón kellene adniuk mindent Magyarországnak, hogy egy Kánaán lenne. De az oroszok meg sem hálálják olcsó olajjal és gázzal Orbán oroszpártiságát, ami bizonyítja, hogy Orbánt enélkül is a kezükben tartják, s Orbánt elsősorban ideológiai azonosság köti az oroszokhoz, emiatt ellenséges a Nyugattal.

Amit Orbán csinál, az nem Magyarország érdeke. Ez kizárólag az ő érdeke, aki személyes bosszúból elfoglalt, megszállt, kisajátított és fogságban tart egy országot, amit saját hasznára működtet és a tulajdonának tekint. Súlyosan beteg ember, mint az összes zsarnok, fasiszta diktátor. Magyarországot szembefordítja a demokratikus és szabad Nyugattal, kivezeti a nyugati jogállami demokráciák közösségéből, ahova mindig is tartozni akart, s keleti posztkommunista diktatúrák, primitív önkényuralmi rendszerek mellé állítja, s elpusztítja a szabadsággal együtt a nyugati kulturális értékeket.

A világmindenség egyik legnagyobb hazudozója és csalója, amire kiváló példa beszédének egy részlete, amelyben azt állította, hogy az EU Magyarországon „bolházza” a jogállamiságot, „miközben a rabomobil állandó ügyeletet tart az Európai Unió épületénél”, mintha az Orbán-rezsim nem lenne olyan korrupt, mint az Európai Unió. Ám a valóság az, hogy az EU-ban az igazságszolgáltatás, a jogállam működik, és elkapják azokat, akiket megpróbáltak lefizetni. Ezzel szemben Magyarországon az igazságszolgáltatás nem működik, különben a rabomobil Orbánt vinné el először.

Magyarországon állami szinten szervezik a korrupciót, amelynek irányítója ő maga. De Orbán ugyanígy hazudik az oroszok háborújáról és az oroszokkal való kapcsolatáról is. Nem ítéli el az orosz népirtást, nem tesz különbséget támadó és áldozat között, a „békepártiság” pedig nála az önvédelem feladását jelenti. Nyíltan megmondta, hogy Ukrajnának és a Nyugatnak engednie kellett volna az orosz hódításnak és terjeszkedésnek, ő ezt tekinti békének. A háború oka nem az orosz agresszió, hanem az azzal szembeni védekezés. A „béke” neki azt jelenti, hogy adja meg magát mindenki.

Ennek oka pedig az, hogy Orbán gyűlöli a Nyugatot, a jogállamiságot, az emberi jogokat, a szabadságot, és egész beszéde a Nyugattal, az Európai Unióval és Amerikával szembeni uszítás volt. Ezt a beszédet csak egy ellenség mondhatná el, nem az Európai Unió és a NATO tagja. Ez a beszéd teljes összhangban állt az „évértékelőt” előkészítő két Magyar Nemzetben megjelent förmedvénnyel, amely a nyugati demokráciák szabad szövetségét a gonosz birodalmának nevezte, a Nyugat katonai védelmi szövetségét pedig ellenségnek, amely fenyegeti a világot. Ilyet az oroszokról nem mond.

Az orosz és magyar fasiszta diktatúrát ugyanaz a hazug propaganda élteti: a Nyugatot degenerált, aberrált, természetellenes torz világnak nevezi, amely feladta a kereszténység és a család értékeit, a melegjogok, a melegházasság engedélyezése, a transzneműek jogainak biztosítása és a „genderpropaganda” miatt. Orbán a homoszexualitást ezúttal is összemosta a pedofíliával, mint a homofób törvényében. Hazudik, kiforgatja a valóságot, hogy a liberális jogállamokat a pedofíliával, az illiberális fasiszta diktatúrákat pedig a „családdal” azonosítsa, hogy az emberek a fasizmust válasszák.

Homoszexuálisok mindig is voltak, mindig is lesznek, mióta Ádámot és Évát kikergették az Édenből. A különbség az, hogy korábban hol nyíltabban, hol kevésbé nyíltan üldözték őket, bujdosniuk kellett, másodrangú, jogfosztott emberekként. Néha emiatt lelkibetegként kellett élniük az életüket, most pedig a 21. században eljutott az emberiség és az emberi jogok védelme odáig, hogy ők is szabadon éljenek, kapjanak egyenlő jogokat, a transzgenderek pedig, akinek szüksége van rá, segítséget. Ezt forgatják ki és ezt kriminalizálják a keresztényfasiszták.

A (szélső)jobboldalt támogató keresztény egyházak elhitették a híveikkel azt, hogy ezek a jogok veszélyeztetik a „kereszténységet” (szegény Isten), a családokat és az emberiséget. A fasiszták, akik között szép számmal akadnak ugyanúgy bujdosó és rejtőzködő melegek (lásd: Szájer Józsefet és le nem bukott társait), politikai célokra használják fel ezt, azt hazudva, hogy meg akarják szüntetni a nemeket, át akarják operáltatni a gyerekeket, a homoszexualitást a pedofíliával azonosítják, hogy a jogvédelmet aberrációnak mutassák be, és erre támaszkodva fasizmust működtessenek.

Egy kisebbség üldözését gyermekvédelemnek neveznek, hogy az emberek érzelmeit és gyűlöletét egy kisebbség ellen felkorbácsolják. Ugyanúgy állítanak bűnbakokat az emberek elé, mint az összes fasiszta és náci rezsim. Ugyanígy csináltak a zsidókból bűnbakokat, aminek a holokauszt lett a vége. A fasiszta, ideológiájában náci Orbán-rendszer legfőbb bűnbakjai most is a zsidók, akik liberális demokráciákat támogatnak, emberi jogokat védenek, ezt testesíti meg a Soros-ellenes kampány, a demokratikus Brüsszel és Amerika elleni propaganda. A melegjogok miatt összefoglalva: a buzik.

Az egész homofób propaganda mögött szélsőjobboldali hatalmi célok, hazugság és gyűlöletkampány áll. Meg lehet nézni, hogy ezt a hazug és hamis „álkeresztény” ideológiát kik képviselik: népirtó, tömeggyilkos, háborús bűnös oroszok és azok támogatói. Orbán Viktor az igazi aberrált, aki ilyen aljas, hazugságra épülő, csaló, fasiszta rendszert épít. Ez jelent veszélyt minden emberre, s minden családra, minden ember jogaira, nem a melegek jogai és a transzgender emberek békén hagyása és segítése.

A homoszexuálisok senkit nem veszélyeztetnek, a melegjogok senki más jogait nem veszik el. A homoszexuálisok nem számolják fel a sajtószabadságot, nem csalják el a választásokat, nem lopják el az állami vagyont, az adófizetők pénzét, nem törlik el a valódi parlamentarizmust, nem szüntetik meg a hatalmi ágak szétválasztását, nem írják a közpénzeket a strómanjuk nevére, nem indítanak a demokratikus Nyugat ellen ideológiai háborút, nem támadnak meg egyetlen országot sem a hadseregükkel, nem gyilkolnak, viszont a fasiszták rájuk hivatkozva mindezt megteszik.

Az eltévelyedett és becsapott keresztények figyelmét felhívjuk, hogy a Jelenések Könyvében elolvashatják, kik okozzák a világ végét, és kiket nevez a Biblia Isten legnagyobb ellenségének. Ez pedig nem a meleg közösség, nem azok, akik abortuszt csinálnak, hanem a „fenevadon ülő parázna asszony”, a diktatórikus államhatalommal összefonódó egyház, amely ideológiáját adja a diktatúrának, s amely nem egyetlen felekezetet jelent, hanem mindazokat, akik a „melegjogok” elleni harcban egyesülnek a fasiszta (értsd: antikrisztusi) államhatalommal, „keresztény államot” alkotva.

Isten mindenkit elfogad olyannak, amilyen, a megváltásnak nem feltétele, hogy bárki megváltozzon, mert mindenkit előbb vált meg, mint ahogy megváltozna. Senki nem azután kap üdvösséget, hogy megváltozott, hanem előtte. Isten senkit nem az államhatalommal, üldözéssel, megbélyegzéssel, kirekesztésel és gyűlölködéssel változtat meg, hanem az ő ingyen kegyelmével, engesztelő áldozatával és a szeretetével. Nem is az erkölcsi törvény ráolvasásával és megkövetelésével, mert a Biblia szerint arra egyetlen ember sem képes, akik másokra mutogatnak, azok sem.

A kereszténység nem a fasiszta államról szól, nem törvénytaposó és hazug politikusok zsarnokságát jelenti, akik üldöznek bárkit, akit maguktól eltérőnek tartanak, hanem azt, hogy az ádámi természet alól megváltott ember ingyen kegyelmet kap, legyen az bárki, aki hisz a Messiásban, a tökéletes engesztelő áldozatban, Jézus vére által a kereszten kifizett árban. A keresztény ember dolga pedig ennek hirdetése, nem pedig az erkölcs nevében az államhatalommal bárkiknek az üldözése. Ez antikrisztusi, ellentéte a megváltásnak és a kereszténységnek.

Mindezt azért írjuk le, hogy akik amiatt támogatnák Orbánt és a Fidesz nevű bűnszervezetét (most már rajta keresztül a tömeggyilkos Putyin ugyancsak „kereszténynek” nevezett rendszerét), azok ne gondolják, hogy Istennek tetsző cselekedetet csinálnak (mivel ők „erkölcsről” és „családról” hazudoznak és kipécézett társadalmi csoportokat üldöznek). Ennek semmi köze a kereszténységhez. Orbán egy közönséges hazug, csaló, köztörvényes bűnöző, sátáni figura, aki Magyarországot sanyargatja, lepuszítja, romba dönti, a sötétségbe viszi. Aki támogatja, egy „fenevadon” lovagol.

Mindenki bűntársa, aki segíti és támogatja. Minden ember kötelessége szembefordulni és szembeszállni Orbánnal, és a hazug, putyinista, orosz típusú fasiszta diktatúrájával.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések