2024, május22, szerda
KezdőlapAmerikaSzexuális ragadozó üldöz transgendereket

Szexuális ragadozó üldöz transgendereket

-

Donald Trump kormányzata nem kívánja megvárni, amíg az alsóbb szintű bíróságoktól eljut a Legfelsőbb Bíróságig a transgenderek hadseregből való kitiltásának ügye. Közvetlenül a republikánus többségű testülethez fordul, hogy vizsgálják felül az alacsonyabb szintű bíróságok döntését, amely akadályozza a transgenderek (transzneműek) kitiltását a hadseregből.

Trump nemzetbiztonsági kérdésnek nevezte az ügyet, holott a transgenderek nem a hadsereget és Amerika biztonságát veszélyeztetik, hanem Trump legfőbb támogatói bázisának számító „karizmatikus” evangelikál keresztény (szélső)jobboldal vallási mozgalom intoleranciáját. Mintha nekik bármi közük lenne ahhoz, hogy kik lehetnek katonák, illetve a transzgenderek milyen hivatásokat gyakorolhatnak.

Ezzel kapcsolatban jogosan merül fel a kérdés, ha transzneműek nem lehetnek katonák, akkor miért lehetnek tűzoltók vagy pékek, autószerelők vagy bolti eladók? Hol van a diszkrimináció határa? Mit akadályoz meg egy személy nemi identitása, ami alkalmatlanná tenné bármire, ha egyébként alkalmas?

Vallási intolerancia áll a háttérben, az „evangéliuminak” nevezett neoprotestáns mozgalom az erkölcsi elveit kívánja az egyházon kívüli emberekre kiterjeszteni, ami abszolút bibliaellenes, és az államhatalmat kívánja felhasználni, hogy a valláserkölcsi normákat érvényesítse a szekularizált világban. Ettől teszi függővé a politikai támogatását, ezért Trump minden feltétel nélkül teljesíti a vallási szélsőségesek legvadabb követeléseit is.

A transgenderekkel szembeni „keresztény” gyűlölet alapja a butaság és a szélsőséges bigottság, miszerint a transzneműséget a szexuális bűnökkel, perverziókkal vagy a homoszexualitással mossák össze.

Mintha a férfi testbe született nők vagy a női testbe született férfiak problémája erkölcsi kérdés lenne, amely szabad döntésen múlik.

Azt gondolják, hogy ezek nem született rendellenességek, mint más betegségek, hanem szexuális aberrációk, elferdülések eredményei, a homoszexualitás bűnének speciális esetei. De arra nincs válaszuk, amikor egy négyéves kisgyermek, vagy még kisebb gyerek, akinek fogalma nincs a szexualitásról, belül más nemi identitással él, mint amilyen a fizikai nemi identitása. Lányruhába öltözik a kisfiú, és a szülők nem tudnak vele mit kezdeni. Ez született rendellenesség, nem szexuális bűn.

Ez olyan, mintha egyéb születési rendellenességgel születő embereket üldöznének, bélyegeznének meg, ahogy ez a középkorban történt. Ha a logikájukat végigvisszük, akkor miért csak a normális életből tiltják ki őket, miért csak a többi embert megillető emberi jogaikat vitatják el? Miért nem zárják koncentrációs táborba, miért nem gázosítják el őket, mint a nácik? Miért nem dobják le őket a Taigetoszról? Miért csak a megvetésnek, a gyűlöletnek, a kirekesztésnek vetik oda őket, miért ítélik őket csendes halálra, lelkileg megnyomorított állati sorba, alacsonyabbrendű lényként?

Miért nem engedik szabadjára a gyűlöletüket és miért nem fejezik ki nyíltan a szívük gondolatát, miért nem ölik meg őket? Hiszen a szívükben már megtették ezt. Mármint a „jó keresztények”.

Nem veszik észre, hogy akiket ők lelkük mélyén pusztulásra ítélnek, azokért az Isten Fia meghalt. Ha Isten ugyanúgy gondolkodna, mint ők, akkor nem a Fiát küldte volna, hogy életét adja értük is, hanem egy hozzájuk hasonló keresztényfasiszta diktátort, aki az állam erejével pusztítaná őket. De igaz ez a homoszexuálisokra is, akiket kipécéztek a bűnösök közül azok, akik nem homoszexuálisok.

De még ez sem olyan biztos. Normális embert ugyanis nem érdekli ilyen beteges módon mások nemi élete, a szexualitás sajátjuktól különböző formája. Mérget vehet rá bárki, hogy a karizmatikus evangéliumi erkölcscsőszök egy jelentős része valamilyen szexuális elfojtásban vagy aberrációban szenved, és a saját ösztönei ellen küzd. A legtöbbjük beteg ember. Az erkölcsi hivatkozás máz és álca. Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy melegházasságban élő emberek között még csak százszor különb emberekkel találkoztunk, mint ezek a sarlatán sakálok.

De a transgenderek nem szexuális aberrációban szenvedők, hanem az esetek 90 százalékában született rendellenesség áldozatai. Az üldözésük olyan, mintha valaki autistákat, Down-kórosokat üldözne.

Az egész jelenség lényegét jól mutatja, hogy Amerikában, ahol ez az evangelikál („evangelical”) irányzat a legerősebb, képesek egy immorális szörnyeteget hatalomra juttatni, hogy ezeket a valláserkölcsi torz elképeléseiket az államhatalommal érvényre juttassák. Semmi meglepő nincs abban, hogy nem az „erkölcstelennek” mondott liberálisoknak, hanem a képmutatóknak lesz egy immorális szörnyeteg az elnökük.

Trump nemi erőszakoló, az első felesége pereskedett egy ideig, mert verte. Nők tucatjai jelentették fel molesztálás miatt. Az orosz titkosszolgálat titkos felvételekkel rendelkezik róla egy brit titkosügynök szerint, amelyen pisiszexet folytat orosz prostituáltakkal. Felesége terhessége idején egy pornószínésznővel csalta, „szépségkirálynő-választás” ürügyén a világ elitprostitúciójának szervezője és irányítója. De ez nem zavarja a „karizmatikus” evangéliumi erkölcscsőszöket, mert egy „nemesebb” ügyben használhatják fel, melegek és transgenderek ellen, akiket ostoba módon még azonosítanak is.

Trump egy jól fizető kuncsaft a prostituált szubkultúrában. Sokak szerint nem egy szüzet vett feleségül a szende Melania személyében sem. Melania mindenesetre nem egy tipikus First Lady. Mitől különb ez bárminél?

A kérdés nem az, hogy egy transgender lehet-e katona vagy bármi, amire egyébként alkalmas, és élhet-e egyenjogú teljes életet. Hanem az, hogy lehet-e amerikai elnök egy rasszista, pisiszexxel zsarolható, nemi erőszakot nyíltan hirdető, saját lányára is szemet vető szörnyeteg?

A másik kérdés az, hogy „karizmatikus-evangéliumi” mozgalom miféle kereszténységet hirdet és képvisel, amely megszűri a szúnyogot, de elengedi az elefántot, amely szálkát keres mások szemében, de az ő szemében ott a gerenda. Milyen Istent képviselnek ezek, akik személyválogatók, képmutatók, hazugok és gyűlölködők? De ez a kérdés a szekularizált politikai ellenfeleikben fel sem merül, mert nem értenek ahhoz, hogy mindez homlokegyenest szemben áll a bibliai elvekkel, a megváltással, Isten természetével.

Isten mem azért küldte a világra a Fiát, hogy elpusztítsa azt, és elveszítse az emberek lelkét, mint ahogy ezek tennék, hanem azért, hogy megmentse. Isten nem azért pusztította el Sodomát, mert bűnös és parázna város volt (tele van a világ ilyen városokkal és gyülekezetekkel), hanem azért, mert nem volt benne tíz igaz ember. Ha lett volna benne tíz igaz ember, megkegyelmezett volna nekik. A megváltás óta a világ tele van igaz emberekkel, hazugságok a homoszexuálisokkal való riogatások, hogy miattuk van minden csapás a világban. Ha ők nem melegek, és minden azok miatt van, akkor ők miért betegednek meg?

A keresztény egyház feladata nem az ítélkezés, hanem az életmentés, és hogy minél több igaz ember legyen a világban. De ennek módja nem az, hogy pénzért és evilági hatalomért a valláserkölccsel zsarolva állami erővel üldöztetnek általuk megbélyegzett embereket, csoportokat, bűnösöket. Hanem az örömhír hirdetése, hogy Isten Fia tökéletes engesztelést szerzett a számukra, meghalt értük és helyettük, magára vette a bűneiket és a bűneik büntetését, örök váltságot adott értük, és Isten Jézus Krisztus igazságát ajándékozza nekik. Ha nem ezt teszik, akkor az evilág részévé válnak.

Ezek a szélsőjobboldali fundamentalisták totálisan elveszítették a tisztánlátásukat az egyház küldetésével kapcsolatban. Valóságosan terrorizálják a világi hatalmat az egyházon kívüli erkölcsök állami erővel történő érvényre jutattatásáért, s azt ráerőltetnék mindenkire. Azokra is, akik nem hívők, nem tagjai az egyháznak, akikhez nekik az égvilágon semmi közük nincs. Azt leszámítva, hogy a megváltás örömhírét hirdessék nekik, amely egyedül képes minden emberben gyökeres változást létrehozni, s az embert fizikai, lelki és szellemi szinten helyreállítani. Ebben ezek nem hisznek, nem bíznak, hanem a szavazó erejükkel mások egyéni és a kisebbségi jogainak korlátozását kényszerítik ki.

Az igazi ok a pénz és a hatalom szeretete

Mindez ráadásul hamis, mert az egész vallásos terrorizálás mögött a mozgalom vezetőinek személyes ambíciói állnak. Akik a valláserkölcs hangoztatásával tudnak az evilági hatalom és pénz közelébe férni. Amihez eszközként használják fel a bibliai erkölcsöt és az uralmuk alatt tartott, orruknál fogva vezetett hívők tömegeit. Kiemeltek a Bibliából néhány bűnt (ami régen az alkohol volt, az ma a homoszexualitás) és azt hirdetik, hogy egyes emberek Isten haragját vívják ki, az emberiséget veszélyeztetik, ezért kötelesek ez ellen harcolni. Ez hazugság, az újszövetségi Szentírással összeegyeztethetetlen eretnekség, és olyan gyűlöletet szabadít fel, amelynek semmi köze a kereszténységhez, Istenhez, és az Isten országához. Pál apostol tiltja, hogy az egyház a kívülvalók erkölcseit megítélje.

De ez a dolog egyházi oldala, amely azt mutatja meg, hogy a saját hitük szerinti elveket sem tartják be. Az egyházon kívüli szekularizált világban, amely az egyenlő jogokra, a jog előtti egyenlőségre épül, és a diszkrimináció tilalmát képviseli, az államot nem lehet rákényszeríteni arra, hogy bármelyik világnézet képviselői a saját (esetenként beteg, torz, buta és eretnek) nézeteit az egész társadalomra kiterjessze. Az egyház és az állam szétválasztása ezt nem engedi meg. A trón és az oltár szövetsége ezerötszáz év szenvedését okozta, halálos áldozatai száma meghaladja a kommunista és a náci diktatúrák halálos áldozatainak számát. Ez a társadalmat mérgező gyűlölet és megosztottság legfőbb forrása.

Ezek képmutató farizeusok, mérges kígyók fajzatai, az embersiég kártevői, akik megkapták ugyan a kulcsokat, de maguk sem mennek be, és másokat sem engednek be az Isten országába. Emellett az embergyilkos szolgálatába szegődnek evilági hatalomért és pénzért. S ehhez a világ legmocskosabb és legocsmányabb szörnyetegeit használják fel, hogy olyanokat üldözzenek, akik ugyanolyan segítségre szorulnak, mint ők.

Ők kaptak megértést és kegyelmet, de ők nem adnak másoknak. Egy transgender nem árt annyit az amerikai hadseregnek, mint egy hamis próféta tévéevangélista a világnak, aki gyűlöletet hirdet. Akiknek a lopás, a hazugság, a rágalmazás, az evilág szeretete nem bűn, csak a mások szexuális élete az, és ezek megbélyegzésével igazulnak meg. Élve küldenének a pokolba embereket, közben erkölcs nevében papolnak, és az önmagát feláldozó Isten nevében üldöznek embereket.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések