A Tettek Ideje Facebook-csoport tüntetést szervez június 18-ra a Március 15. térre. Tüntetni azonban nem elég, mondják, itt van a tettek ideje.

Az eddigi nagyobb tüntetéseket szervezők mozgalmat alapítanak, hogy “a rendszerrel szembeni elégedetlenség tiltakozó energiáit építő erővé formálják át”.

Azokat szólítják meg, akik szerint nem voltak eredményesek az elmúlt években a több tízezres tüntetések, amiket a korrupt hatalom ellen, a közoktatás és az egészségügy reformjáért, a CEU elkergetése ellen, a civil szervezetek vegzálása ellen szerveztek, de tenni szeretnének valamit.

Azt remélik, hogy megtalálják a társadalmi ellenállás új és hatékonyabb eszközeit.

Úgy vélik, újítani kell, mert “tüntetni nem elég, sztrájkolni nem lehet, nem marad újság, ahova írhatnánk, és a civil segítő munkát külföldi ügynöki tevékenységnek bélyegzik”.

Céljuk egy támogató mozgalom létrehozása, amely közösségi munkában segíti mindazokat, akik “fellépnek a közélet erkölcsi megújulása érdekében, a hatalom pártállami törekvéseivel szemben”.

Négy területen gondolják megszervezni magukat, és eredményeket elérni: civilként aktívan vesznek a NER 2018-as lebontásában (akciótér-vezető a tüntetésen: Vágó Gábor); megteremtik a hiteles alternatív nyilvánosságot (akciótér-vezető: Pikó András); újjászervezik az érdekérvényesítés jelenlegi formáit (akciótér-vezetők: Varga Andrea, Törley Kata, Kiss László), valamint a kiszolgáltatottság ellen küzdőket összekötik, hogy hatékonyabban dolgozhassanak a társadalmi egyenlőségért (akciótér-vezetők: L. Ritók Nóra, Horgas Péter).

E pillanatban 1000 érdeklődőt látni az oldalon, és 231-en ígérik, hogy elmennek. A hozzászólók közül egyeseknek elegük van a “kürtöskalácsozó tüntetőkből”, “vonulgató egyetemistákból”, “a demonstrációk utáni békés hazaballagásból”. Szerinte túl késő már az ehhez hasonló szerveződésekhez, képződményekhez.

Tény, hogy általában ugyanazok állnak be a lelkesen beharangozott, majd rendre kérészéletűnek bizonyuló mozgalmak, kerekasztalok, egyebek mögé, melyek céljaikban meglehetősen hasonlók, valahogy az általuk áhított célt mégsem sikerül sosem elérniük.

Kevéssé hihető sajnos, hogy például sikerülne Budapestről, ilyen módon megmozgatni, megszólítani a vidéken élők nagy tömegét, akik a fővárosból nehezen elképzelhető körülmények között próbálnak boldogulni az életükben, és akiknek a szava nem sokat ér – a szavazatuk a választásokon annál többet.

Egyetértünk, itt a tettek ideje. De talán azok módjában is változásra van szükség. Az “üljünk le, beszéljük meg” sajnos nem látszik már működni. Nagyon, nagyon sajnos.

Nem vagyunk azonban semmi jónak elrontói, amennyiben tévedünk, szívesen közlünk lelkes beszámolót, például egy hét múlva.

Nincs hozzászólás : Tettek Ideje – újabb kormányellenes mozgalom szerveződik

 1. Utalvány Erzsébet

  June 11th, 2017

  Szerintem ott lenne a helye a felszólalók között Gulyás Mártonnak és Varga Gergőnek.

  Reply
 2. abramovics

  June 12th, 2017

  Tettek Ideje, azaz
  .
  TI
  .
  VAGYTOK A RADIKÁLIS DEMOKRATÁK
  .
  pont ezért javaslom, hogy a tüntetésen hangozzék el a
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK PROGRAMJA!
  .
  emellett röplapok formájában is osztogatni kell, hogy minél több emberhez eljusson!
  íme a program:
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK

  a demokrata nem fél
  a RADIKÁLIS DEMOKRATA nem fél akár radikális eszközökkel fellépni a demokrácia érdekében, védelmében.
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK egy olyan szervezet, melynek a hatalom megszerzése, de nem hosszú távú megtartása a célja.
  amennyiben később igény mutatkozik, abban az esetben párttá is alakulhat, de nem ez a legfőbb célja.
  integrálni, tömöríteni kívánja azokat a természetes személyeket, s szervezeteket – pártokat, civil szervezeteket, mozgalmakat, s mindenkit – akik érdekeltek a demokrácia, a jogállam teljes egészének helyreállításában, újbóli megteremtésében.
  tagja lehet mindenki, korra, nemre, rasszra, vallási identitásra tekintet nélkül.
  PROGRAMJA
  jelen helyzetben, magyarországon nem lehet más célja egy demokratának, mint az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői
  TELJES KÖRŰ, ÉS VÉGLEGES ELSZÁMOLTATÁSA, FELELŐSSÉGRE VONÁSA
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK a magyar politikában – jelenlegi meghatározásuk alapján – addig vesznek részt, míg segítségükkel az orbáni diktatúra felszámolása, s a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása meg nem történik. .
  amennyiben békés úton – úgy tűnik nem ez lesz a megoldás, sajnos – céljaik elérhetőek, abban az esetben a következőt kell tenni:
  chartát kell elfogadni csatlakozóra nézve, mely a következőket tartalmazza:
  minden csatlakozó szervezet, párt, természetes személy egyenlő.
  amint a választásokon sikeresen megbuktatjuk az orbáni diktatúrát, a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK alakítanak kormányt, mely szigorúan szakértői kormány kell legyen, s ez a kormány felelős, és kötelezett, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa.
  ha és amennyiben ezek eléréséhez több mint egy választási ciklus, avagy kevesebb, mint egy választási ciklus szükséges akkor addig áll fent a szövetség.
  a chartának, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK által létrehozott szövetség a csatlakozott szervezetekkel addig áll fent, míg a fenti célok meg nem valósulnak.
  ha választásokon akarjuk megdönteni az orbáni diktatúrát, úgy minden szervezet, párt és természetes személy, aki az együttműködésben részt vesz, jelöl, illetve jelöltet ad, avagy tagja indul a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK választási szövetség keretén belül, aláírásával elfogadja, s egyben nyilatkozik arról, hogy addig az együttműködés résztvevője, míg a győzelem következtében a kitűzött cél, azaz a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása, illetve az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői teljes körű, és végleges elszámoltatása, felelősségre vonása meg nem történik.

  amint a kitűzött célok megvalósulnak, a szövetség szakértői kormánya rendkívüli választásokat ír ki, melynek lebonyolításáért felelős, s annak végéig, az új kormány létrejöttéig ügyvezető kormányként tevékenykedik tovább.
  a rendkívüli választásokon, minden csatlakozott szervezet önállóan, avagy az általa meghatározott szövetségben vesz részt.
  a jelenlegi orbáni diktatúra egyetlen képviselője, támogatója, tagja, szervezeteinek tagja, segítője, támogatója nem vehet részt. a közéletből, az állami, állami vállalati szerepvállalásból örökre, végérvényesen ki kell őket zárni.
  akiket kell, lehet, s lehetőség van rá elzárásos büntetésre kell ítélni, akik elmenekültek az országból – sok lesz ilyen – azokat fel kell kutatni, hazahozni, s bíróság elé kell állítani.
  amennyiben célszerű, akkor az általuk hozott, akár visszamenőlegesen alkalmazott törvényeket kell alkalmazni rájuk nézve. a teljes körű vagyonelkobzás – az elmentett vagyonok is, melyek strómanok, leszármazottak, rokonok kezén vannak – meg kell történjen.

  A RADIKÁLIS DEMOKRATÁK felelősséget vállalnak arra, hogy a “rendszerváltást” követő minden közérdeket sértő titkosított dokumentumot nyilvánosságra hoznak bármilyen pártérdekre tekintet nélkül!

  nem kívánunk asszisztálni a jelenlegi “politikai elit” gazemberségeihez, tolvajlásaihoz, s ebbe beleértjük a magukat akár politikai elemzőnek nevező párt jumpereket – ilyen tölgyessy félékre gondolunk! – is!

  kíméletlenül kell elbánni mindenkivel, mert az országnak meg kell tisztulnia, hogy csak és kizárólag a teljesítmény, a munka, az értéket teremtő munka legyen az előrejutás, a boldogulás útja, nem pedig a korrupció, a sógor-koma, alá és fölérendeltségű, feudális, illetve haveri osztogatás.
  .
  illetve a következők még:
  .
  Tisztelt Uraim!
  azt gondolom, hogy csak és kizárólag ez a lehetséges út, melynek következtében az ország kiléphet a jelenlegi
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  által létrehozott szörnyű állapotából!
  a radikális szót, mint olyat kéretik NEM FÉLREÉRTENI!
  nem konzervatív-gyógyszeres kezelés kell az országnak, hanem radikális műtéti beavatkozás!
  amit ki kell metszeni, azt ki kell metszeni, vagy maga a test, az ország pusztul bele!
  kíváncsi vagyok, mennyire gondolják komolyan, hogy mindenki beleszólhat az ország ügyeibe, mennyire mennek szembe Kuncze ezen megnyilvánulásával:
  “a politikát hagyni kell a profi politikusoknak, az nem a civilek dolga!”
  az idézet nem szó szerinti.
  mindemellett felháborító kijelentés egy olyan embertől, aki maga is csak egy általa oly annyira lenézett civil volt az átkosban.
  a szerencsétlen teszetoszaságot is kéretik mellőzni, amit jelen pillanatban bemutatnak, mint “demokratikus ellenzék”!
  szabad utat kell biztosítani az állampolgároknak az ország ügyeibe való beleszóláshoz, annak alakításához!
  nem a jelenlegi “politikusok” játszótere az ország, hanem a mi, és a szüleink, gyermekeink, unokáink HAZÁJA!
  kéretik észbe vésni ezt!
  .
  természetesen a választási rendszer európai normáknak megfelelő, demokratikus formájának visszaállítását is a program részévé kell tenni,
  .
  DE
  .
  fel kell készülni a legrosszabbra – fegyveres, polgárháborús konfliktusra is, hiszen ezek bármit megtesznek a hatalom megtartása érdekében, tisztában vannak vele, már nem sétálhatnak el “békésen”! – ennek megfelelően megőrzendő a kontinens békéjét, akár a nato, akár az ensz csapatok készültségbe helyezését is kérni kell a lakosság életének megőrzése érdekében.
  .
  A RADIKÁLIS DEMOKRATÁK
  .
  által javasolt chartát ott a helyszínen el kell fogadtatni a tüntetőkkel, s meg kell hirdetni, hogy aki nem csatlakozik, az a demokratikus jogállam, a független Magyarország ellensége, s a továbbiakban akként is tekintünk rá.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok
  .
  .
  ps.: itt, az an-en keresztül elértek, írjatok rám, s felveszem a kapcsolatot egy közvetlen e-mail címen veletek

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)