A liberalizmusról vitázott Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke, és Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. Nem egy vicc kezdődik így, hanem valóban volt egy ilyen vita. A vita egyéb részleteit nem közöljük, a magyar egészségügy nincs felkészülve magas vérnyomás kezelésére. Csupán egyetlen arcátlanságot szertnénk pontosítani.

Gulyás azt mondta, hogy az “illiberális demokrácia nem áll szemben a klasszikus liberális értékekkel”. Magyarázatképpen hozzátette, hogy Orbán nem a klasszikus liberalizmus alapelveit kritizálta, amit az illiberalizmusról mondott, azt nem lehet úgy értelmezni, hogy “bármilyen értelemben is a szabadságjogok elvonásáról szólt volna”.

Azon már senki nem csodálkozik, hogy ezek úgy hazudnak, ahogy a levegőt veszik, s nincs semmi, ami szent nekik. De azért az “illiberális demokrácia” szóösszetétel, még ebben a NER-fertőzött bűnszervezetben is túlzás. A demokrácia maga a liberalizmus, Gulyás. Az iskolát nem elég elvégezni, valamit tanulni is kellett volna, vagy a hazudozást alárendelni.

Nincs liberalizmus nélküli demokrácia. Ha a demokrácia nem liberális, az nem demokrácia. A demokrácia lényege a liberalizmus, a demokráciát a liberalizmus hozta létre. Liberális és demokrata szinonimák. A liberális nem egy politikai irányzat, hanem maga a demokrácia. Vannak liberális pártok, amelyek a demokrácia értékeinek védelmére alakultak.

Az illiberalizmus fosztóképzővel a liberalizmus nélküliséget jelenti. Orbán illiberalizmusa nem mást, mint a demokrácia tagadása, felszámolása. Ha egy társadalomból kiveszik a liberalizmust, a demokráciát, akkor nem a légüres tér marad, hanem a fasizmus. Orbán rendszere azért fasiszta, mert illiberális, és emiatt magán viseli a fasizmus jellemzőit.

A fasizmus nem erőszakot jelent, hanem a liberalizmus és a demokrácia hiányát. Ahol nincs demokrácia, ott fasizmus van, nincsenek átmenetek, legfeljebb a fasizmus fájának mérete különbözik. Van facsemete, és van öreg fa. Orbán fasiszta facsemetéje szépen növekszik, és minden jel arra mutat, hogy eléri majd az öregkort is, akár gyilkolhat is.

A fasiszták, keresztényfasiszták (olyan fasiszták, akik a fasizmust nevezik kereszténynek), és a nácik azzal próbálják leplezni antiliberális és fasiszta rendszereiket, hogy illiberálisnak nevezik, és azt hazudják, mintha a jelenlegi liberalizmus nem lenne azonos a klasszikus liberalizmussal. A Fidesz-tálibok is megkülönböztetik a klasszikus liberalizmust (ami csak régen volt), a mostani liberalizmustól, ami nem liberalizmus.

Szeretnénk leszögezni, hogy a mai liberalizmus ugyanaz a liberalizmus, csak finomodik. Kezdetben a legfontosabb emberi és demokratikus jogokat alkotta meg, mint amilyen a vallásszabadság, a szólásszabadság, gyülekezési szabadság, sztrájkjog, stb.. Ezután a liberalizmus újabb igazságtalanságokat számolt fel, jöttek a feketék jogai, a szabad és egyenlő választójog, a nők választójoga, a zsidók emancipációja.

Az elmúlt években ttovább finomodott a liberalizmus és az emberi jogok újabb területére terjedt ki, a szexuális megkülönböztetés elleni jogok, a melegházasság, a transzneműek jogai, és éppen napjainkban zajlik a liberalizmus újabb finomodása és térhódítása, a nők elleni erőszak, a hatalmi helyzetükkel visszaélő férfiak szexuális terrorja alóli szabadulás.

Ez ugyanaz a liberalizmus, és éppen a legújabb fejlemények mutatják, hogy a liberalizmus nemhogy halott lenne, hanem él, virágzik, finomodik, fejlődik, az élet egyre mélyebb rétegeibe hatol be, és az emberi jogokat egyre több területre terjeszti ki. A fasiszták és a keresztényfasiszták már az egyház és az állam szétválasztásánál is hörögtek, zsidóztak.

A “klasszikus liberalizmust” a mai liberalizmussal szembeállító (keresztény)fasiszták azok, akik a liberalizmusból azt fogadják el, ami az ő szabadságukat garantálja. Ezt nevezik ők “klasszikus liberalizmusnak”. Azok jogait és egyenlőségét viszont nem ismerik el, akikkel ők nem értenek egyet, vagy akiknek nem akarnak egyenlő jogokat adni. Az már elhajlás, az nem “kalsszikus liberalizmus”.

Orbán álkeresztény dzsihádfasisztái is ebben az értelemben gondolják, hogy illiberális demokrácia létezik, ami azt jelenti, hogy mindenki más jogait eltörlik, és a saját jogaik uralmát nevezik demokráciának. Az ő jogaikat jelenti a “klasszikus liberalizmus”, mások jogai azok, amelyek torzak, szélsőségesek, emberellenesek, ezért azok illiberális részei a NER-nek. Magyarul, minden jog nekünk, és nagy lófaszt nektek. Ez a demokrácia nekik.

Ez maga a fasizmus. Illiberalizmus = fasizmus, liberalizmus = demokrácia. Illiberalizmus = diktat]ra, liberalizmus = szabadság. Az alkotmányosság = liberalizmus. Illiberalizmus = önkény. Illiberális állam létrehozása az alkotmányos rend megdöntése. Alkotmányos rend megdöntése államellenes bűncselekmény, életfogytig tartó szabadságvesztés.

Ha Magyarországon egyszer demokrácia lesz, akkor ti a börtönben fogtok megrohadni. Amíg ti nem a börtönben rohadtok, addig Magyarországon nincs jogállam és demokrácia. A medve is így állapítja meg, amikor felébred és kijön a barlangjából: Gulyás Gergelyt egy szigorított futkosón eszik a tetvek, miközben első életfogytigját tölti vagy az illiberális demokráciáról tart előadást elmebetegeknek? Kollaboráns korrupt liberálisokkal vitatkozva.

Gulyás, akkor vesz majd körül demokrácia téged, amikor majd havonta egyszer mehetsz beszélőre, egy héten egyszer látod a napot, és megrozsdásodik rajtad a műanyag lakat. 

Nincs hozzászólás : Üzenjük Gulyásnak: illiberális demokrácia nem létezik

 1. Korong Ferenc

  November 23rd, 2017

  Az “illiberális demokrácia” pont annyira nem demokrácia mint a “népi demokrácia”. Egyetértek a szerzővel miszerint a demokrácia = liberalizmus. A liberalizmus alapvető értékei nagyrészt fel vannak sorolva a cikkben. Az illiberalizmus pedig könnyen lefordítható magyarra, elég egy angol-magyar szótárban rákeresni az illiberal szóra. (szabadságától megfosztott, szolgasorba taszított).
  Attól azonban, hogy valami nem demokratikus, egyáltalán nem következik, hogy fasiszta. A két fogalom két eltérő fogalom halmazkör eleme. A diktatúra/anarhia/demokrácia a hatalom gyakorlását leíró fogalom, míg a fasizmus a társadalmi rendszerek halmazának eleme. Könnyen belátható, hogy a Kádár rendszer nem volt demokrácia, hanem diktatúra volt, azonban a legkevésbé sem volt fasizmus.
  Máshonnan közelítve a fasizmus mindig diktatúrát eredményez, azonban a diktatúra számtalan társadalmi rendszer sajátja lehet, nemcsak a fasizmusé.
  A másik kitétel, amivel vitatkoznék: a fasizmus relativizálása. Robert Griffin definíciója szerint ahol a fasizmus három alapismérve (populizmus, szélsőséges nacionalizmus, pszeudo egyházi jelképek) akár csírájában van jelen, azt teljes jogú fasizmusnak kell tekintenünk. Nincs “kicsi” meg “nagy” fasizmus. A fasizmus egy társadalmi rendszer kategória.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)