2024, május25, szombat
KezdőlapMagyarországKiemelt hírekA DK csak kormányváltást akar, szegénységgel kampányol demokrácia helyett

A DK csak kormányváltást akar, szegénységgel kampányol demokrácia helyett

-

Amerikában (legalábbis egyelőre még) nem jött létre egy illiberális fasiszta rendszer, de a Demokrata Párt annak veszélyével kampányol. Joe Biden kampányának középpontjában az alkotmányosság és a demokrácia védelme áll. Biden azzal kampányol, hogy Trump kezében veszélybe kerül Amerika alkotmányos rendje, a jogállam, a demokrácia. S ez az igazság.

Magyarországon, ahol ez már meg is történt (annak minden következményével együtt), az ellenzék legnagyobb pártja (amely a Demokratikus Koalíció nevet viseli), nem a demokrácia védelmével, helyreállításával kampányol. A Demokratikus Koalíció nem meri a demokráciát a kampánya középpontjába állítani, ehelyett „szociális érzékenységét” helyezi előtérbe.

A megfontolás mögött nyilván az a demagóg megfontolás áll, hogy Magyarországon senkit nem érdekel a demokrácia, az emberek nem értik és nem tudják, hogy a demokrácia miért fontos. A demokrácia üzenetével senkit nem lehet elérni, mert magyaroknak a demokrácia nem számít. Az elszegényedéstől viszont félnek, a hasuk fontos, azzal lehet megfogni őket.

Ez a tévképzet önbeteljesítő jóslatként lebeg immár vagy 20 éve a magyar közélet felett. Az elvszerűségről még távolról sem hallott professzionális kampányguruk, akiket el kellene zavarni, mind egy szálig, ezt hirdetik. Aztán a demokrácia, az igazság és a lényeg helyébe kitalált hamis, álnok és hazug próbálkozásaikkal rendre elbuknak, de nem tanulnak belőle.

Magyarországon az 1990-es demokratikus rendszerváltás után valóban nem fordítottak elég gondot a demokrácia iskolai oktatására, a diktatúrából kikeveredett magyar emberek felvilágosítására. Ezért nincs polgári és civil öntudat, az emberek alapvető összefüggéseket nem értenek, a legprimitívebb propaganda képes fogságban tartani őket. Ez igaz.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy maga a valóság ezt a helyzetet követi. Magyarország gazdasági és pénzügyi csődben van, az uniós ingyenpénz és ingyenebéd nélkül az ország elszegényedik és nyomorba jut. De ez is az illiberális antidemokratikus fasiszta rendszer szükségszerű következménye, függetlenül attól, hogy ezt érti valaki vagy nem.

A szegénységet, a rejtegetett államcsődöt és a bekövetkező nyomort nem lehet a rendszer felszámolása nélkül megszüntetni, mert az abból következik. Aki nem ezt mondja, hazudik és becsapja az embereket. Megerősíti azt a hamis hitet, hogy itt csak másképp kellene már kormányozni, de amúgy minden rendben van, ez egy „szuverén” demokrácia.

Magyarországon a probléma nem a gazdasági csőd és a szegénység, hanem az illiberásnak nevezett önkényuralmi rendszer, a lerombolt demokrácia, a megszűnt jogállamiság, Orbán önkényuralma. A gazdasági csőd és a szegénység ebből következik, és nem is szűnik meg, amíg ez a rendszer fennáll. A tolvaj gazdagok felül, a kisemmizett szegények alul.

Ez a valóság. Akkor is ez a valóság, ha ezt Pista bácsi és Piri néni nem érti. Ezért galádság, hogy egy magát európainak, a modern Magyarország képviselőjének nevező párt meg sem próbálja megértetni Pista bácsival és Piri nénivel, hanem megváltoztathatatlan tényként kezeli azt, hogy Pista bácsi és Piri néni elmaradott hülye, aki az is marad. De tévednek.

Mert az lehet, hogy Pista bácsi és Piri néni, illetve a velük azonosított magyar tömegek nem értik az összefüggéseket a demokrácia hiánya és a bolti drágulás között (ami sokkal rosszabb, mint amit az inflációs átlagszámok mutatnak), de azt megérzik, ha valaki nem egyenes, nem őszinte, hanem álnok és hamis, és nem a lényegről beszél.

Mert az lehet, hogy valaki ellentmond az igazságnak, nem fogadja el, ehhez joga van. Ezen kell dolgozni, hogy megértse minél több ember az igazságot. De az elfogadhatatlan, hogy egy demokratikus párt kísérletet sem tesz arra, hogy megváltoztassa a közgondolkodást, és az igazat mondja, megalkuvás nélkül. Ehelyett hazudik, nem a lényegről beszél.

Ezért halálra van ítélve a DK próbálkozása, hogy jobb belátásuk ellenére nem a demokrácia hiányáról, nem az alkotmányos rend megszüntetéséről, nem Orbán és bandája diktatórikus és hazug, fasiszta államáról beszélnek, nem annak megdöntésével kampányolnak, hanem a szegénységgel és a szociális érzékenységgel próbálják bekeríteni a „szavazókat”.

Azért „jobb belátásuk ellenére”, mert a DK értelmiségi és demokratikus felfogású párt, s a vezetői pontosan tisztában vannak, hogy itt nem a szegénység a legnagyobb probléma, az már csak következmény. De elfogadják a magyar népről szóló hazugságokat, és maguk is hülyének nézik az embereket, erre a „butaságra” és érzéki, materiális szintre játszanak rá.

A DK vezetői maguk is tisztában vannak azzal, hogy ez a kampány csalárd és hamis, mert az embereket szociális demagógiával és a romló anyagi helyzetüket kihasználva akarják megnyerni, hogy rájuk szavazzanak, aztán kormányra jutva megvalósítják a demokratikus álmot, a modern, európai Magyarországot. Ez azonban maga az álom és a mese világa.

Egy tézist csak annak antitézisével lehet legyőzni. Ha nem mondják ki, hogy Orbán diktátor és ez a baj, ez vezet a jogtipráshoz, a szegénységhez, a gazdasági, kulturális és anyagi csődhöz, ha nem az Orbán-rezsim eltörlésével, hanem bársonyos „forradalommal”, békés kormányzati átmenettel igyekeznek a demokráciába, elveszítik azokat is, akiket nem kéne.

Ehhez annak belátása és felvállalása szükséges, hogy az Orbán-rendszer megdöntése és felszámolása nélkül nem lehet kormányra sem jutni, kormányozni végképp nem, arról nem is beszélve, hogy egy feltételezett kormányváltás után békésen nem lehet az ellenzékbe kerülő legális Fidesz mellett felszámolni az Orbán-rendszert és visszaállítani a demokráciát.

Ezt csak úgy lehet megtenni, ha egy párt nyíltan törvénytelenné nyilvánítja a diktatúrát, a programja annak eltörlése és a demokratikus, alkotmányos jogállam visszaállítása. Ezért, a szavazó tudja, hogy erre szavaz, a párt ezt vállalja, és erre kap felhatalmazást, még akkor is, ha persze a választást Orbán elcsalja. De ez hosszútávon győzelemre visz.

A program a Fidesz betiltása, mint a Szovjetunió bukása után az SZKP betiltása. Ezért az államellenes bűncselekmény miatt a felelősök bíróság elé állítása, a rendszer tollvonással történő azonnali megszüntetéseés egy demokratikus Alkotmány visszaállítása. A bűnözők bíróság elé állítása, nemcsak a lopás, hanem az lakotmányos rend megdöntése miatt is.

Ezen ma röhögnek, de eljön az idő, amikor nem röhögnek. Amikor lesz ki mellé állni, kihez csatlakozni, mert nem hazudik, a jogot és a törvényt képviseli, és nem alkuszik meg. Aki egyenes úton jár, az célba ér. Aki kacskaringózik, aki taktikázik, haszonleső, az orráig lát, nem kitartó és nem becsületes, annak még a füle se jut. Nem lehet rá számítani.

Az Orbán-rendszer és a Fidesz bebetonozása, ha valaki nem a rendszer megdöntését, hanem csupán másfajta kormányzást és szociális jólétet ígér. Ezt kiröhögik, és köszönik szépen. Orbánt nem azért támogatták eddig sem, mert olyan jól éltek, hanem azért, amit hazudik. A propagandát kellene semlegesíteni, a hazugságokat leleplezni, kioltani.

Ha Orbán elhiteti velük, hogy „Brüsszel”, meg a háború, meg a Soros, meg a transzgender melegek, meg a migránsok okoznak mindent, akkor a magyarok az életben nem fognak ez ellen fellázadni, még ellene sem szavazni, mert  megmentőjüket látják ebben a bűnözőben. Mindenért más felel, a nyomoruk mások miatt van, de még szerencse, hogy itt a Viktor.

Tizenhárom év alatt nem voltak képesek alternatív médiát létrehozni. Az Orbán által eltűrt „ellenzéki” vagy nem kesmás félszabad média összejátszik a hatalommal, csak leírják azt, amit ezek hazudnak, azt nem rombolják le, hanem az olvasónak kell kitalálnia, mekkora szemétség ez, mert ezek az életben le nem írják, ki nem mondják, hogy megéljenek belőle.

Ez a nemzeti együttműködés rendszere, és ennek szerves része egy olyan ellenzéki párt is, amely nem rendszerváltást, nem a diktatúra eltörlését, nem a rendszer törvénytelenségét hirdeti, hanem az emberek rossz anyagi helyzetére játszik, szocáldemokrata kormányzást ígér az Orbán-rendszeren belül, és minden alap nélkül hitegeti a magyarokat a jóléttel.

Ez a tragédia, hogy ilyen a legnagyobb ellenzéki párt. Ez arra jó lehet, hogy belesimuljon a DK az Orbán-rendszerbe, a szociális demagógiával egy kicsit több szavazatot szerezzen, de mi még ezt is kétségbe vonjuk. De abban biztosak lehetnek, hogy egy ilyen mellébeszélő, sunyi és hazug pártra nem fogunk szavazni. Orbán csicskásaivá züllenek ezzel.

Arra nem szavazunk, hogy egy hellyel több legyen meg egy kicsit több pénz, és amúgy jól elvannak az Orbán-rendszerben. Feladják azt is, hogy az embereknek elmagyarázzák, amit nem tudnak, ami nem fontos nekik, hogy mit jelent a szabadság és a demokrácia. Ezzel is beledöngölik őket a sötétségbe, megerősítik a tudatukban, hogy az nem fontos.

Járják az országot, töméntelen pénzt pazarolnak el arra, hogy ők szociáldemokraták, meg fizessenek a gazdagok. Még jobban erősítik ezzel a kollektív butaságot. Nem az a baj, hogy ezek gazdagok, hanem az, hogy puccsista tolvajok és fasiszta bűnözők. Ha fizetnek ezek a gazdagok (de nem fognak), azzal sem lenne jobb semmi. Ez demagógia.

Egy csürhénk van, két részre osztva. Mindenki a saját csürhéjére vigyáz. Arra számíthat is. Ennek az álnok, hamis és hazug otrombaságnak a kitalálói pedig megigazulnak abban, hogy saját táboruk lelkesen üdvözli őket. Csak ettől semmi nem változik, hanem egy ócska felcsúti bűnözőt, fasiszta diktátort, sötét, tahó, söpredék ember diktatúráját erősítik meg.

Óriási a felelősségük és a bűnük, hogy berendezkedtek az Orbán-rezsim sunyi élvezetére. Hazugság, hogy „Új kormány kell. Szociáldemokrata kormány”. Nem új kormány kell, az nem elég, nem is lehetséges, hanem egy új rendszer kell, ami a régi, amit megdöntöttek törvénytelen módon. Hol élnek ezek? Annyi a baj, hogy nem szociáldemokrata a kormány?

Egyszerűen felháborító hazudozás az egész. Ezzel nem fognak megnyerni senkit, hiába spekulálnak a romló életszínvonalra. Nem érdekli a magyarokat, éhen is döglenek, ha elhitetik velük, hogy ez mások miatt van, akik utálják a magyarokat, mert „szuverének és sikeresek”. Hol cáfolják naponta ezeket a hazugságokat?

Ebben a hitben megerősíteni őket, helytelen. Erről csak az osztogató szocialisták jutnak eszükbe. Legalább azt lelepleznék, hogy Orbán államcsődbe vitte az országot. De még ezt sem tudják világossá tenni. Reménytelen, kilátástalan, hogy ebből az országból valaha is lesz valami. Senkire nem lehet számítani.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések