A KDNP-nek meg kell-e védenie Jézust a művészettől?

Közzétéve February 08, 2020, 12:45 pm
13 mins

Ember védelmére szurol-e Isten? Ezt a kérdést is feltehetnénk annak kapcsán, hogy Rétvári Bence államtitkár a KDNP nevében magyar nyelven a saját kommunikációs csatornáin a “Jézus első megkísértése” című film magyar kínálatból való törlésére és bocsánatkérésre szólította fel a filmet forgalmazó Netflixet. Ebből kisebb sajtóvita támadt, mert a 444.hu nagyon logikusan úgy értelmezte Rétvári szavait, hogy ezt a felszólítást elküldték a Netflixnek, mert egy magyar nyelven megfogalmazott nyilatkozat semmit nem ér, kizárólag propagandacélokat szolgál.

Ebben az esetben az egész csak egy mellébeszélés, halandzsa a levegőbe. Ezt pedig a 444.hu nem gondolta a komoly keresztény férfiúnak ismert Rétvári államtitkárról. Miután a Netflix nyilvánosságra hozta azon országok listáját, amelyek bármilyen cenzúrát kértek a forgalmazótól, azon nem szerepelt Magyarország, mert a nyilatkozatot nem küldték el a Netflixnek. Az kizárólag belpolitikai céllal és fogyasztásra készült. Ha a KDNP és Rétvári alelnök valóban feladatának tekinti Jézus Krisztus és a keresztény hívők megvédését, akkor azért nem sokat tett. Nem gondolhatták, hogy a Netflix egy magyar nyelvű nyilatkozat alapján bármilyen lépést tesz. Rétvári kijelentései kizárólag a magyarok uszítását célozta, de arra már lusta volt a KDNP-s politikus, hogy az általa sértőnek tartott filmtől valóban megóvja a keresztény szíveket.

Nem nagyon csodálkozunk a farizeus képmutatás újabb szép példáján, miután az egész KDNP és a “keresztény” frazeológia másról sem szól: a kereszténység politikai célokra történő aljas felhasználásáról. Ez utóbbit nyugodtan tekinthetjük istengyalázásnak, valamint Jézus Krisztus megváltói munkája meghamisításának és megbecstelenítésének. Most már csak azt kellene eldönteni, mi sérti jobban a kereszténység becsületét és jó hírét, a keresztényfasiszta állami propaganda, vagy egy művészi alkotás, amely megfordítja a szerepeket és kimozdítja a szereplőket valódi identitásukból, s ezzel akar elmondani valamit? De úgy tűnik, nem annyira Jézust akarják ők megvédeni, hanem magukat. Nem kell attól még elfogadni egy filmet, hogy a cenzúrát ellenezze valaki. Ami rossz, az rossz. Azt nem kell betiltani.

A hitvédő buzgalom egyik szép példája volt az is, amikor a Hit Gyülekezete kereszténynek éppen nem nevezhető gyűlölettel tüntetett a “Jézus utolsó megkísértése” című film ellen, miközben a film hatására tértek meg többen éppen a Hit Gyülekezetében, köztük a Magyar Televízió egyik kiváló rendezője, a Hit Gyülekezete televíziós műsorainak készítője. Későbbi felesége kint tüntetett a film ellen, miközben őt az istengyalázónak mondott film megtérésre indította. Ezért a művészi alkotások esetében nem éppen ajánlatos a legszárazabb prédikációkat számon kérni, mert másfajta hatásmechanizmussal dolgoznak. Az is egy kérdés, hogy vajon a KDNP hivatott-e arra, hogy Istent, Isten Fiát, a világmindenség Urát megvédje néhány művésztől, amely tabukat döntöget és a szokásoshoz képest más formában tesz fel kérdéseket?

A Bibliában van példa arra, amikor az emberek isteneik védelmére keltek, de azok mind bálványimádók voltak. Rétvári egyházától nem esik messze az efézusi Diána istennő tisztelete, amit Artemisz istennővel azonosítottak, majd keresztényiesítettek, és a Mária-kultuszban a “kereszténység” részévé tettek. A bálványimádók hőzöngtek, hogy megsértette az efézusi Diánát Pál apostol, amikor azt mondta, hogy kézzel csinált istenek nem istenek. Az okos városi jegyző csendesítette le a csődületet, hogy ha valami törvénysértő történt, akkor menjenek törvényszékre, egyébként pedig az ordítozást fejezzék be, ha törvénytelen dolog nem történt.

Ennél is sokatmondóbb a bibliai Gedeon története, aki lerombolta a Baál hamis istennek emelt oltárt és kivágta a körülötte levő “szent berket”. Amikor Gedeont meg akarták ölni emiatt, akkor az apja azt mondta nekik, hogy ti akartok harcolni egy istenért? “Ha Isten, védje meg magát” – fogalmazta meg a bibliai elvet, s ezzel megvédte a fiát. Ha Isten akarja, majd megvédi magát, nem szorul se Rétvárira, se a KDNP-re, akik mellesleg egy lépést nem tettek a megvédésére, mert megelégedtek az uszítással. Isten el tudja dönteni, hogy ez az ábrázolás azt a célt szolgálta, hogy gyalázza Őt és a Fiát, vagy művészi eszközökkel próbált valamit elmondani? Istennek van művészi érzéke, humora és kellő intellektusa, hogy egy ilyen kérdést eldöntsön, és ismeri azok szívét, akik ezt alkották. Majd ő eldönti, mit érdemelnek, Rétvári nélkül.

Isten helyett általában a képmutatók, a bálványimádók, farizeusok szoktak megsértődni. Istent elég sok minden sérti ebben a világban, de erre nem azt a választ adta, amilyen egy Rétváritól és egy KDNP-től várható. Jézus azt mondta, az Isten Fia nem azért jött elveszítse az emberek lelkét, hanem azért, hogy megtartsa. Ezt akkor mondta, amikor a tanítványai buzgóságukban tüzet akartak kérni az égből, hogy elpusztítsa azokat, akik nem akarták befogadni őket egy faluba. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy nem tudjátok, minémű szellem van bennetek. S elmentek egy másik faluba. Mi köze van Rétvárinak a kereszténységhez, ha ezt sem tudja. Ha nem érti azt a lelkületet, amellyel Jézus Krisztus tekint a bűnös emberekre.

Azokra is, akik tévednek, hibáznak, ellene lázadnak, csúfolják vagy kigúnyolják őt. Jézus ismeri a szívüket. Istent keresik, mint minden ember. Nagyobb megtérések következnek sokszor az ilyen intenzíven előadott lázadásból, mint a langyos képmutatók ájtatosságából és hamisságából. Senki nem tudja, mi lakozik egy ember szívében. Csak Isten. Mindenkinek megvan a maga életútja, története. Senkinek nem kell beleavatkozni abba, mert nem az ő dolga. Mohamedet szokták megvédeni az iszlám radikálisok. Amúgy pedig a magyar kormány nem éppen arról híres, hogy a vallási érzékenységet védené, a muszlim menekültek ellen uszítanak, éheztetik őket, mindenféle rágalmakat mondanak róluk. Jézus sem szorul a védelmükre. Egy alkotás ellen úgy is lehet tiltakozni, hogy az ember nem nézi meg. Sok ilyen van.

Ezért Jézust nem kell megvédeni. Elég nagy fiú ahhoz, hogy megvédje magát. Nem kell jó pontokat sem szerezni azzal, hogy helyette háborodik fel valaki. Nem kap szívinfarktust attól, hogyan ábrázolták, és hogyan értelmezik azt vallásos képmutatók. Ha Jézust mindentől meg kell védeni, akkor sokkal inkább Rétváritól és az álkeresztényektől. Azoktól, akik állami kereszténységet építenek, meghamisítják a krisztusi tanokat, politikai és anyagi haszonszerzésre használják az emberek istenfélelmét. Sokkal nagyobb károkat követnek el, mint azok, akik a művészi kifejezés határain belül mondják el belső vívódásaikat, kétségeiket, dühüket, hogy valamit nem értenek, akik szándékosan provokálnak, hogy bosszantsák a képmutatókat.

Vagy ha csak gúnyolódnak. Majd Isten mindent megítél, az ítéletet nem Rétvári Bencére, nem a tagság és támogató nélküli álkeresztény fasiszta pártra, a KDNP-re, és nem is Orbán Viktor fasiszta rendszerére bízta. Még csak nem is a hívőkre. Nekik annyi a dolguk, hogy hirdessék az evangéliumot, és hitelesen képviseljék a megváltójukat. Nem ők a megváltók.3 hozzászólás : A KDNP-nek meg kell-e védenie Jézust a művészettől?

 1. Opal

  February 9th, 2020

  Rétvárinak,mint a többi hasonló képmutató féregnek a KDNP-ben nagyjából annyi közük van a kereszténységhez, hogy jobb esetben meg vannak keresztelve, ha egyáltalán,bár láthatóan ez az egyszerű szertartás a “munkásságukat” figyelve nemigen hagyott maradandó nyomot ártatlannak kevéssé mondható lelkületükre .

  Reply
 2. SchumackerLady

  February 11th, 2020

  Amióta Ratzinger német bíborost a Római Katolikus Egyház Szent Hittani Kongregációja [korábbi nevén: Inqisitions] elnöki székéből átültette az első és a legszentebb szentszékébe*, attól kezdve a magyarországi Kereszténydemokrata Néppárt kutyakötelességének** érzi a szent inkvizíció szerepét átvenni, illetve gyakorolni. Ezt teszik minden eretnek tűnő gondolat halvány művészi megnyilvánulás esetén is. Így volt ez a Davinci kód című filmmel is…
  Tudniillik az igaz-kereszténynek látszó, Assisi Szt.Ferenc nyomdokaiban járó, aszerint is élő és intézkedő Ferec pápa rémesen csípi a magyarországi keresztény körök csőrét…
  ˙

  .
  * XVI.Benedek néven
  ** Kutya-kötelesség: ugatni minden gyanús esetre.

  Reply
 3. SchumackerLady

  February 11th, 2020

  Apropó:

  Ferenc enciklikáit, ill. üzeneteit a magát egyházként kommunikáló, valójában magyar katolikus szekció sok esetben teljesen elhallgatja a nagyszámú hívő tömeg elől. Lassan már a katolizált protestáns egyházak se különböznek nagyon tőlük… Információk helyett a KDNP-Fid-SS, magukat újságíróknak és államtitkároknak aposztrofáló, hivatalos csahosait uszítja az ártatlan,
  h í v ő . tömegre. Olyanokat, mint Bayer Zsolt, Nacsa Lőrinc, vagy Rétvári Bence is…
  – A hívő tömegek éppen az említett koalíció uralta média monopólium jóvoltából nevezhetők ártatlan résztvevőknek, mely állapotnak köszönhetően egy új középkor köszöntött Magyarországra, ahol egyházi és világi uraságok 1500 éven át ugyancsak tájékozatlan, és tudatosan – mondhatnók oktatáspolitikával – lebutított millióknak adtak be azt, amit csak akartak… Ez megy ma, egyre bigottabb módszerekkel.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)