2024, április14, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírA "magyar életmódba" nem fér bele a homoszexualitás, a panasztörvény az LGBTQ+...

A „magyar életmódba” nem fér bele a homoszexualitás, a panasztörvény az LGBTQ+ közösség tagjait vette célba

-

Az Orbán-rendszer a névadójának bosszúálló és dacos természetét tükrözi, amivel lépten-nyomon hátrányt okoz Magyarországnak. Orbán Viktor személyes sérelmei, konoksága sokkal fontosabb a magyar lakosság érdekeinél. Különösen, hogy a dac az Orbán-rezsim alapvető illiberális, emberi jogokat taposó lényegét érinti. Így történhet meg az, hogy az Európai Unió éppen a jogállamiság hiánya és a korrupció miatt tart vissza többezer milliárd forintos támogatást, s az annak érdekében végzett jogalkotás nem oldja meg a korrupciót, de dacból újabb jogállami abszurdot tartalmaz.

A szokásos módon, társadalmi egyeztetés, valódi parlamenti előkészítés nélkül, rohamtempóban fogadta el a parlament a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslatot, amit azért nyújtott be Varga Judit és Semjén Zsolt, hogy a szabályozás megfeleljen az európai uniós normáknak, ergo a jogállami követelményeknek. A témához értő és a jogállamiságot ellenőrző hiteles civil szervezetek, a K-Monitor, a Transparency International Magyarország és a TASZ közös nyilatkozatban elemezte, hogy az új törvény a szokásos csalás, nem üldözi a korrupciót.

A szakértők szerint teljességgel hiányoznak a bejelentések kivizsgálására vonatkozó eljárási szabályok, miközben a „külső bejelentőcsatornák” működtetésére kijelölt állami szervek többsége az elmúlt években sem jeleskedett a nagyobb korrupciós ügyek és egyéb jogsértések felderítésében sem. Ez azt jelenti, hogy a bejelentések és a panaszok azok elé kerülnek, akik a korrupció elkövetői és szervezői, vagy közvetlenül az elkövetők irányítása és ellenőrzése alatt állnak, az elkövetőktől függnek. Röviden: panaszt az elkövetőknél lehet tenni, ezért kivizsgálásra számítani nem lehet.

A törvényjavaslat azzal sem foglalkozik, hogy mit tehet a bejelentő, ha úgy ítéli meg, hogy a bejelentését nem vizsgálták ki érdemben, azon túl, hogy más csatornát választ, vagy az ombudsmanhoz fordul. Az ombudsman ugyan ellenőrizheti azt, hogy az eljárásra jogosult szerv intézkedett-e a bejelentés nyomán, de a bejelentés kivizsgálásának a tartalmi megfelelőségét nem ellenőrizheti. Ez is azt jelenti, hogy semmiféle jogorvoslat, felülvizsgálat, külső kontroll nincs.

Az ombudsman megállapítja, hogy indult eljárás, mert papír készült róla, de azt nem vizsgálhatja, hogy miért zárult a „vizsgálat” negatív eredménnyel. Ezért az ombudsmani vizsgálat még olyan látszatot is kelt, mintha valódi vizsgálat lett volna, amit az ombudsman hitelesít, miközben az semmit nem ér, mert az ombudsman azt nem ellenőrzi, hogy valóban csináltak-e valamit és az mi volt. Ez csak egy példa arra, hogy megint megpróbálják az Európai Uniót becsapni a pénz megszerzése érdekében, miközben nem teljesítenek semmit, minden marad a régiben, megy a szervezett lopás.

Ha őszintén olyan jogszabályokat akarnának alkotni, amelyek megfelelnek a jogállami normáknak, és nem akarnának csalni a törvényekkel is, hogy zavartalanul lopjanak, bevonnák a szakértőket, a civileket. Ezzel kapcsolatban a civilszervezetek azt írták, hogy „Noha decemberben felállt a Korrupcióellenes Munkacsoport, a kormánynak az eszébe se jutott, hogy egyeztessen annak tagjaival a tervezett szabályozás tartalmáról, még csak nem is említették, hogy törvényjavaslatot készülnének benyújtani ebben a témában és társadalmi egyeztetésre se bocsátották a jogszabálytervezetet”.

*

Ez mindent elmond a valódi szándékokról. Ugyanakkor az új törvény a közérdekű bejelentések közé sorolta „a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre” hivatkozva, az alaptörvénybe foglalt, kötelező heteroszexuális magatartással kapcsolatos kitételek kritizálásának vagy attól eltérő vélemény hangoztatásának tiltását. Magyarul: jogot ad arra, hogy feljelentsenek bárkit, akinek a véleménye szerint nem csupán férfi és nő köthet házasságot és alkothat egy családot, vagy egy gyereknek nemcsak férfi apja és nő anyja lehet, hanem azonos nemű párok is nevelhetnek gyereket.

Az a törvénybe iktatott kifejezés, hogy „magyar életmód”, a törvény alapján a melegeket és a transgendereket zárja ki a „magyar életmódból”. Homoszexuálisnak lenni nem „magyar életmódot” jelent, amivel a homoszexuálisokat kizárják a magyar emberek köréből is, elvitatják a magyarságukat. A besúgótörvénnyé alakított panasztörvény alapján bármelyik meleg magyar állampolgár menekültjogot kérhet a világ bármely civilizált demokratikus országában, mert az ő homoszexualitását nemkívánatosnak, feljelentendőnek, nem „magyar életmódba” tartozónak nyilvánították.

Csupán mellékesen jegyezzük meg, hogy ezek már a „zsidótörvények” irányába tett első lépések. Magyarországon a melegek üldözött társadalmi csoportnak számítanak, s félniük kell, hogy fizikai bántalmazás ne érje őket. Ha valamit államilag a „magyar életmódtól” idegennek nyilvánítottak, akkor az szabad préda, azt üldözni, köpködni, verni lehet.  Ez szimpla dehumanizáció. A „magyar életmódba” belefér a válás, a házasságtörés, a pálinkázás, a mértéktelen zabálás, a hazudozás, a lopás, a képmutatás. Csak a homoszexualitás nem fér bele. Aki magyar, az nem lehet meleg.

Mivel azonos törvényben szabályozzák, a korrupciós bűncselekményekkel azonos kategóriába esik a melegjogokról alkotott szabad véleménynyilvánítás, ami alkotmányos jog. Mindkettőt fel lehet jelenteni. Ezzel összemossák a közérdekű bejelentőt (aki közérdekből bejelent egy korrupciós ügyet) és a fasiszta tróger besúgót (aki kihallgatja embertársait és besúgja valakinek azt, hogy az illető szerint nemcsak heteroszexuális párok, házasságok és családok lehetnek, mert neki ez a véleménye). Egy ilyen embert feljelenthetnek  a véleménye miatt, mint egy bűnözőt.

Ez a törvény, amely feljelenteni rendeli azt, aki szabadon gyakorolja a szólás- és véleményszabadságát, minimálisan alkotmányellenes, és ellentétes a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogával. Az új törvény szerint bárkit fel lehet jelenteni egy bizonyos véleménye miatt. Még egy fasiszta diktatúra is köteles tiszteletben tartani, hogy az embereknek lehet más a véleményük, még akkor is, ha az egypárti és illegitim alaptörvény kényszeríti és jogaiktól megfoszja őket. Ellenvéleméntük azért lehet. Ha valaki mást javasol az alkotmányba, azt fel kell jelenteni? Lecsukják?

Miután a homoszexualitásukat nyíltan vállaló magyar állampolgárok, akiket azonos jogok illetnek meg a véleménynyilvánítás szabadsága terén is, nem osztják az orbáni egypárti alaptörvényben foglaltakat a házasságról és a családról, vélhetően minden magyar meleg uniós állampolgár potenciális feljelentettnek tekinthető. Akinek más a véleménye a melegjogokról, azt egy fasiszta bunkó feljelentheti a hatóságnál, és ezért őt ugyanolyan törvényes védelem illeti meg, mint a korrupcióellenes közérdekű bejelentőt. A két erkölcsi minőség azonos kategóriába kerül.

A magyar transgender állampolgárokat is fel lehet jelenteni, és azokat is, akik elismerik a jogaikat az önazonosságuk kifejezésére vagy a biológiai nemük megváltoztatására. Ez is olyan feljelenteni való bűncselekménynek számít, mint az Orbán-rezsim tagjai által elkövetett százmilliárdos lopások. A különbség az, hogy az utóbbiakat nem vizsgálja ki senki. Az viszont kérdéses, hogy ha valakit feljelent egy fasiszta besúgó, mert elismeri egy embertársának a születési nemétől eltérő önazonosságához való jogát, és ezt nem is tagadja, akkor milyen paragrafus alapján, mire ítélik?

Az egészen elképesztő, hogy a törvény a gyermekek „születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát” védi, miközben azt semmi nem veszélyezteti. Ez törvényi szinten utalás arra a buta konspirációs elméletre, hogy a „genderideológia” képviselői a gyermek és a szülő akarata ellenére át akarják műteni az óvodásokat, hogy a lányok fiúk, a fiúk pedig lányok legyenek. Nem normális emberek, akik a politikai alvilág gyűlöletpropagandáját törvénybe iktatják. Védelem azokat illetné meg, akik a születési nemüktől eltérő önazonossághoz való jogukat szeretnék gyakorolni.

Orbán illegitim és törvénytelen, érvénytelen és semmis, privát alaptörvénye azzal zárul, hogy „Legyen béke, szabadság és egyetértés”. Így azonban sem béke, sem szabadság, sem egyetértés nem lesz, mert ha megvonják a szabadságot, abból nem lesz egyetértés és nem lesz béke. Egy zsarnokság békéje nem béke, hanem terror, elnyomás és elnémítás. Ahol besúgásra szólítják fel a magyar társadalom legalját, hogy feljelentsék, ha valakinek más a véleménye, mint a diktatúráé, és kifejti a véleményét az emberi jogok mellett, az nem szabadság, hanem önkényuralom.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések