A nemzetállami ideológia térhódítása Erdélyben

Közzétéve June 07, 2019, 11:08 am
10 mins

Miközben Magyarországon Orbán Viktor a mindenkit elmagyarosító homogén nemzetállam ideológiáját hirdeti a nemzetek békés egymás mellett élését biztosító “birodalom” eszméjével szemben (s eközben épp a magyar birodalmiságot sírja vissza a trianonozással), a nemzetállami ideológia bemutatkozott Erdélyben az Úzvölgyében. Megpróbálják elrománosítani (“nemzetiesíteni”) a magyar temetőt, nem létező román sírokat produkálva, még a román hatóságok döntése szerint is törvénytelenül.

Orbán nacionalista “nemzetállami” logikájának alkalmazása a szomszéd országokban a határon túli magyarok helyzetét rontja és a magyar kisebbséget súlyosan sérti. De a nacionalista “keresztény” homogén állam felfogása sérti a Magyarországon belül élőket is, mert valamiben mindenki más: vagy a származása, vagy a vallása, vagy a világnézete, vagy a bőre színe, vagy a kultúrája más.

Ugyanez a magyar felsőbbségtudat (a magyar szupremácia) vezetett a “magyar birodalom” megszűnéséhez és Trianonhoz is, amelyből semmit nem tanultak a magyarok. A lecke az volt, hogy kisebbségbe kerülve a magyarok megtanulhatják megbecsülni a kisebbségeket. Nemcsak a nemzeti, hanem a vallási, világnézeti, kulturális, politikai és szexuális kisebbségeket is. A lecke azonban nem használ. Orbán a példája, hogy a “keresztény-nemzeti” nacionalizmus, kivagyiság, felsőbbrendűség, a másokkal szembeni elutasítás, kirekesztés, elnyomás mindig feltámad, és ezzel azonosítják a magyar nemzeti identitást.

Nem mutat Magyarország jó példát, aztán meglepődik, amikor a szomszédos országokban a határon túli magyarokkal szemben megnyilvánul ugyanez a sötét nacionalizmus, zsigeri gyűlölet és utálat. Erdélyben a román nacionalisták meggyalázzák a magyar katonai temetőt, fizikai erőszakkal betörnek egy olyan temetőbe, amelyet már lezártak, csak a halottak pihenőhelye és a magyar kisebbség emlékhelye. S elkezdik telerakni román kőkeresztekkel és fejfákkal, mintha román temető lenne. Még a halottak sem pihenhetek békében, az élőkre pedig fizikai erőszakkal támadnak, a román állam pedig nem védi meg őket.

Ha nem a nacionalista nemzetállami szemlélet érvényesülne Romániában is, hanem tudnának “birodalmi” szemlélettel gondolkodni, ami alatt azt értjük, hogy több nemzet és nemzetiség államaként működni, amelyben mindenki a saját kultúrája, nyelve, világnézete, vallása szerint élhet szabadon, ápolhatja hagyományait, akkor a magyar kisebbség még autonómiát is kaphatna vagy ahhoz közel álló formában élhetne Romániában. Nem a nacionalizmus lenne képes autonómiát szerezni, hanem az ellenkezője.

Ha Orbán például az Európai Unióban nem az elzárkózó nacionalista országok Európáját hirdetné, hanem a közös európai (ha neki úgy tetszik: “birodalmi”) értékeket képviselné, ha a közösségi identitás nem a nacionalizmus, hanem a jogegyenlőség, a szabadság, az egymás másságának tisztelete, szabad és békés együttélése lenne, akkor a magyar kisebbség és Románia egy még nagyobb közösségen belül tarthatná tiszteletben egymást. Akkor nem kellene a 21. században ilyen primitív és barbár eseményeknek bekövetkezniük, hogy emberek egy temetőben kövekkel támadnak egymásra, hogy a nacionalista és “nemzetállami” érzelmeiket kinyilvánítsák.

Abban is biztos lehet mindenki, hogy Orbán nem tűrné, hogy a szomszéd államok miniszterelnökei úgy járjanak Magyarországra a kisebbségeikhez, mint saját földjükre, a legkisebb udvariasság nélkül, amit a jelenlegi államhatárok megkövetelnek. Vagy ha nem ismeri el azokat, akkor miért nem megy mindjárt tankkal? Orbán a magyar kisebbségben is a nacionalizmust fűti, aztán csodálkozik, hogy a határon túliakra rárontanak az ottani anyaország nacionalistái. Nem mintha ez mentség lenne arra, amit a román nacionalisták csinálnak az Úzvölgyében, és semmiképpen nem menti a román államot, amely nem tesz rendet saját országában és nem védi meg saját polgárait. Ez gyalázat, hogy mindez megtörténhet az Európai Unión belül. De Orbán ugyanezt a civilizáció előtti törzsi, barbár ideológiát hirdeti.

Csupán arra szeretnénk rávilágítani, hogy a posztkommunista országok nem tanultak sem a kommunizmus előtti történelmükből, sem a kommunizmusból, most éppen ingadozó szövetséget képeznek azokkal az uniós államokkal szemben, amelyek a jogállamiságot, a liberális demokrácia értékeit, az emberi jogokat, a kisebbségi jogokat képviselik, épp azért, hogy elkerüljék az ilyen barbár nacionalista konfliktusokat. S aztán csodálkoznak, hogy ezeket elutasítva egymást marják és falják, egymást karókkal döfködik és kövekkel dobálják, mint az őskorban.

Ezért bármennyire is felháborító a román nacionalisták barbár viselkedése és a román állam magatartása, éppen a nacionalizmust fűtő, homogén nemzetállamok Európáját hirdető Orbánnak van legkevesebb erkölcsi alapja és morális tőkéje, hogy ezek ellen fellépjen. A határon túli magyarok azzal találják szemben magukat, amit Orbán képvisel és hirdet. Egyetlen szerencséje, hogy már nincs olyan magyar terület, amelyen eredetileg nagyobb számban élt valamilyen nemzetiség, és nincs egyetlen olyan kisebbsége sem, mint amilyenek például a magyarok a mai Romániában. Akkor a homogén nemzetállama ugyanazt csinálná velük szemben, amit most a román.

De még ez sem teljesen igaz, mert a magyar cigány kisebbség állandó céltáblája a nacionalista szélsőjobboldalnak, s az antiszemitizmus kormányszinten működik. Az Orbán-rendszer antiliberális ideológiája antiszemita. Menekültek nélküli menekültellenesség, muszlimok nélküli muszlimellenesség van az országban. Lehetne Magyarország egy nyugodt, békés, boldog ország, amelyben a szeretet, a tolerancia, a mások iránti tisztelet és megbecsülés fejeződne ki, de a nacionalista “keresztény-nemzeti” szélsőjobboldali magyar identitás egy gyűlölettel teli országot teremt. Ha nincs gyűlölni való ellenség, akkor csinálnak, “Brüsszel”, “Soros”, “bevándorlók”, csupa olyan “ellenség”, akiknek csak köszönhetnek.

Ezért áll rosszul az Orbán-rezsimnek ujjal mutogatni ugyanolyan farkasokra, mint amilyenek ők maguk. A határon túli magyarság foggal-körömmel ragaszkodik a hazug “nemzeti” (valójában nemzetellenes) jobboldalhoz, miközben nekik még soha senki nem ártott annyit, mint ez a nacionalista magyar jobboldal, élükön Horthyval és Orbánnal. Érdeklődéssel várjuk, mikor fordul Orbán az Európai Unióhoz, azokat az értékeket követelve a határon túli magyarok védelmében, amelyek ellen uszít, amelyeket gyaláz, és amelyeket maga is két lábbal tapos.

 

3 hozzászólás : A nemzetállami ideológia térhódítása Erdélyben

 1. Bogatyr

  June 7th, 2019

  Volt ennek előzménye: az Orbáni kirohanások Erdélyben, a Semjéni koszorúzás, vagy az amit a Mi Hazánk mozgalom és a 64 vármegye ifjúsága csinált – a budapesti Román követségnél. És még ők csodálkoznak! És kijelentették hogy a Kárpát medence politikailag egyesült!

  Reply
 2. Bíbok Anikó

  June 7th, 2019

  Tegnap ezzel a felvezetővel osztottam meg Kelemen Hunor posztját
  Kedves Hunor Ecsém!

  Ha már oly nagyon benne vagyol a felszólításban, akkor szólítsd már fel saját magad is!
  Kérd ki saját magadnak, hogy minden esztendőben ott üldögélsz Tusványoson és lelkesen tapsikolsz, amikor egy másik ország miniszterelnöke a Te szülőhazádban a nemzetállamok fontosságáról harsog.
  A Te szülőhazád minden magyarságod ellenére is Románia.
  Annak vagyol szülötte, annak vagyol elsődlegesen állampolgára, annak vagyol parlamenti képviselője.
  Románia pedig nem csinál semmi mást, csak azt, amit a Te tusványosi cimborád olyan nagy pofával hangoztat: nemzetállamot farag saját magából.
  Ahol faragnak, ott hullik a forgács, az meg jelen esetben sajnos az ott élő magyarság.
  Akkor most mi is a bajod, hiszen Te támogatod a nemzetállam eszméjét?
  Csak nem az, hogy egy nemzetállamban a kisebbségnek kuss van, mert az nemzetállam?

  Reply
 3. Kopasz barmok országa

  June 7th, 2019

  A nacionalista “nemzetállami” logika alkalmazása Romániában 1918 decemberében kezdődött, rögtön Erdély és Kelet-Magyarország megszállásával. Azóta tart szakadatlanul, idestova 100 éve… Nem magyar import, nem magyar találmány. Főleg nem egy olyan országban, ahol például a 2. vh. alatt az általa megszállt szovjet területeken borzalmas dolgokat műveltek a zsidó lakossággal. Legalább olyan borzalmakat, mint a nácik a haláltáboraikban. Az se az orbáni nemzetállami logika importjának a következménye volt, amit a felheccelt román horda művelt Marosvásárhelyen 1990 márciusában.

  Az egymást váltó román kormányok sosem mondtak le az asszimilációs törekvésekről. Az 1990-es rendszerváltás után sem. Le lehet venni a szemellenzőt, kedves Bartus László. A románoknak nincs szüksége Orbán Viktorra a nacionalista indulatokat szításához.

  “Ugyanez a magyar felsőbbségtudat (a magyar szupremácia) vezetett a “magyar birodalom” megszűnéséhez és Trianonhoz is, amelyből semmit nem tanultak a magyarok”

  Trianonhoz nem a magyar felsőbbségtudat vezetett, amely különben is az akkori uralkodó politikai osztálynak a sajátja volt, és nem a magyar nemzeté.

  Trianon okai:

  1. A nagyhatalmak ütközőállamokat kívántak létrehozni maguk és Szovjet-Oroszország (1922-től Szovjetúnió) között.

  2. A Magyarországgal szomszédos országok terület-és nyersanyag, ásványkincs éhsége.

  3. Magyarország vesztes ország volt. És ezáltal szabad préda.

  “A lecke az volt, hogy kisebbségbe kerülve a magyarok megtanulhatják megbecsülni a kisebbségeket.”

  A csehek, románok és délszlávok, valamint a nagyhatalmak érdeke és szándéka a történelem egy pontján találkozott egymással. Hatalmas tévedés mindent a magyarokra kenni. Amellett, hogy az 1868-as nemzetiségi törvény korát megelőzve széleskörű nyelvhasználatot biztosított a nemzetiségeknek. Abban az időben, amikor Európa nagyhatalmai gyarmataikon őket állatokként kezelve ezrével és százezrével mészárolták le a bennszülötteket…

  Az igazság az, hogy akár tejben-vajban füröszthették is volna a magyar kormányok a nemzetiségieket, amikor a lehetőség adódott rá, akkor is az elszakadást választották volna. Még ha Erdélyben területi autonómiában is élt volna a hazai románság, az első világháború és a román bevonulás után majd bolondok lettek volna nem Romániát választani. Vagy talán Tisztelt Szerző úgy gondolja, hogy amennyiben az erdélyi és kelet-magyarországi románság messzemenőbb jogokat élvez, a román hadsereg be sem vonult volna Erdélybe? :DDD Ugyanez a szlovákok, és a délszlávok kapcsán is felvethető.

  A tény az, hogy akármennyire is nacionalista is volt a dualista Magyarország a kisebbségekkel szemben, és tagadhatatlanul érték is őket sérelmek bőven , mindez nem mérhető ahhoz a szenvedéshez, amit ezután a szomszédos országok zúdítottak a határaikon belülre került magyarságra.

  Hárommillió magyart határon túlra tenni a legnagyobb barbárság volt, akik egyébként nem tehettek semmiről. Megbecsülték a kisebbségeket, évszázadokon keresztül éltek velük békében. Magyar sohasem bántotta a lakóhelyén a románt vagy a szlovákot. Az évszázadok alatt Magyarországon, ebben a páratlan földrajzi és gazdasági térszerkezetben kialakult egy nagyszerű együttműködés a nemzetiségek között. A korabeli Magyarországon a népek részéről szinte páratlan együttélés és béke jellemezte ezt a több évszázadot átölelő korszakot. Ellenben például erdélyi városok békés magyar lakosságára erdélyi román hadak támadtak 1848/49-ben…

  Leckének, jogos leckéztetésnek nevezni hárommillió magyar határon túlra száműzését a legnagyobb arcpirító kegyetlenség, kedves Bartus László. A maga részéről ez a teljes tudattalanság, ismerethiány, vagy nagyon is szándékos félremagyarázás, egyszersmind a határon túli magyarok iránti ellenszenv és évszázados problémáik iránti totális érzéketlenség. Sajnálom, hogy ezt kell írnom. Évek óta olvasom az Amerikai Népszavát, néha hozzá is szólok, többnyire egyetértve, de ez az igazságtalanság nem tűr hallgatást.

  Európa második legnagyobb kisebbsége a magyar. Nem lett volna muszáj így történnie. Elég lett volna valamivel kijjebb meghúzni Magyarország új államhatárait, és akkor az ország jóval kisebb sebet kap.

  Orbán veszélyes, és kártékony. Mint egy vírus valóban terjeszti a kirekesztő nacionalista nemzetpolitikát, de speciel nem a szomszédos országokba. Azok köszönik jól elvannak a maguk nacionalizmusában. A mostani eset is mutatja: az Uniós tagság legfeljebb elrejteni képes a nacionalista indulatokat, mert jó pofát kell vágni, hogy jöjjön az uniós pénz és lehet együtt énekelni Brüsszelben az Örömódát, de otthon a fertő néha-néha a felszínre tör. Ezért van igazuk azoknak, akik szerint az Európai Unió legfontosabb eredménye, hogy nincsen háború.

  Nem kell mindent Orbánra kenni. Azok a barmok, akik feltüzelték azokat a román barmokat, nem Orbán Viktorra feleltek így válaszul. Ezt verje ki a fejéből. Most speciel nem erről van szó.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)