2024, június13, csütörtök
KezdőlapKiemelt fő hírAki anya, az csak nő lehet, aki apa, az csak férfi, ...

Aki anya, az csak nő lehet, aki apa, az csak férfi, a krumpli meg krumpli, de ettől Orbán még nem lett keresztény

-

Ne menjünk el szótlanul a kultúrharc lényeges eleme mellett, mert a keresztényfasiszták szerint ettől keresztény a keresztény. Az Alaptörvény módosításába beírják, hogy „Az anya nő, az apa férfi”. Ezért szavaznak keresztények tízmilliói az egész világon fasiszta szörnyetegekre, mint Trump, Orbán és társaik. Ilyen szimbolikus cselekedetekkel védik az ún. „keresztény értékeket”. Az egésznek semmi értelme és jelentősége nincs, legfeljebb az örökbefogadás szempontjából, ha az örökbefogadáshoz előírják, hogy ahhoz kell egy anya és egy apa, és akkor azok nem lehetnek azonos nemű párok. Ez állítólag keresztény érték, és aki ilyen törvényt hoz azok nyomására, akik aztán a híveik szavazatát megszerzik nekik cserébe, állítólag ettől „keresztény”.

Hála Istennek nem nekünk kell eldönteni, hogy ki üdvözül, és ki nem, ki keresztény, és ki nem, de annyit megállapíthatunk, hogy a Biblia szerint nem az a keresztény, aki korlátozza embertársai jogait, hanem az, aki hisz Isten jóságában és szeretetében, hogy az kifizette az emberek helyett a bűneik árát, és megváltotta őket a pokoltól. Az Isten jósága, ami megtérésre indít, az isteni szeretet elfogadása, ami megváltoztatja az embert. Jézus szerint pedig a gyümölcséről lehet megismerni a fát, méghozzá a Szentlélek gyümölcseiről, amelyek egy ember életén látszanak. Ezek között nem szerepel az, hogy megakadályozta a „buzik házasságát és örökbefogadását”, ahogy ők szeretik mondani.

Ezért ettől még se Orbán Viktor, se a rendszere, se azok az egyházi emberek, akik ezt követelik, nem lesznek keresztények. Ami nem olyan jó hír, mert sokkal jobb lenne, ha azok lennének, és nem szenvednénk tőlük. Keresztény értéknek a Szentlélek gyümölcseit nevezhetjük, amelyeket a megváltott és Isten szeretetéből részesült ember terem meg. A Szentlélek gyümölcsei ezek: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek a keresztény értékek, ezek a krisztusi természet megnyilvánulásai. Ha majd valaki lát ezek közül egyet is Orbánon és az embertársaik ellen gyűlölködő keresztényfasisztákon, akkor szóljon.

Ezek gyümölcsök, amelyek maguktól teremnek. Magától terem a föld, maga sem tudja miképpen. Ezt nem lehet kiizzadni, erőfeszítésekkel elérni. Nem lehet nevelés által megszerezni, mert a fának a magától termő gyümölcsei, amelyek az emberi szívbe hullott magból, az Isten Igéjéből származnak. Ezért nem lehet kereszténnyé tenni senkit, sem nevelés, sem iskola, sem „keresztény állam”, sem alaptörvény által. Az erkölcsösnek mondott élet sem keresztény érték, mert nem keresztény embereknek is vannak erkölcseik, sokszor még jobbak. Más vallásúak sokszor erkölcsösebbek, mint a keresztények. A bibliai értelemben vett igaz ember nem az erőfeszítések által lesz, hanem ingyen ajándék. Előbb lesz valaki igaz, mint ahogyan a cselekedetei igazakká válnának. Mégis igaz ember, mert az engesztelő áldozat eltörölte a múltbeli, a jelenbeli és a jövőbeli bűneit is.

A keresztényi értelemben vett igaz és erkölcsös élet a Szentlélek gyümölcseiből fakad. Akiben megjelennek a Szentlélek gyümölcsei, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, az nem vétkezik. Ez a gyökere a krisztusi jellemnek, a krisztusi életnek, a keresztény lelkületnek. Nem az alaptörvény, a melegek üldözése, diszkriminálása. Szeretnénk helyesbíteni keresztényfasiszta testvéreink definícióját: keresztény nem az, aki nem homoszexuális, hanem az, aki elfogadta a tökéletes engesztelő áldozatot, az engesztelő áldozatban kifejeződő szeretetet, és megtermi a Szentlélek gyümölcseit. A „keresztény értékek” ezért mindig az emberben vannak, soha nem az államban, az ország és a nemzet egészében. Attól, hogy Magyarországon nem házasodhatnak és nem fogadhatnak örökbe gyerekeket a melegek, attól az még nem keresztény ország.

Egy korrupt ország tolvaj miniszterelnöke, aki két lábbal tapossa az emberek velük született jogait, a polgári jogaikat, az emberi méltóságukat, még nem lesz keresztény attól, hogy a homoszexuálisok jogait korlátozza. Lehet boldog tőle az ujjal mutogató heteroszexuális, aki attól igazul meg, hogy ő nem homoszexuális. Megfeledkezve arról, hogy ha bármilyen jogát korlátozni lehetne azon az alapon, hogy lop, csal, hazudik, paráználkodik, gyűlöl, stb., emiatt nem nősülhet, nem fogadhat örökbe gyereket, nem gyakorolhatja ugyanazokat a jogokat, mint más embertársai, akkor vajon mi lenne? Akkor is éljenezne? S mi a különbség?

Mi lenne, ha Jézus Krisztus megjelenne a parlamentben, amikor megszavazzák az alaptörvény módosítását, s táblára írná, mint Hadházy Ákos a törvényt megszavazók bűneit, hogy harcoljon egy kicsit ő is a „keresztény értékekért”? Mert ha a homoszexualitás bűn, amit állami erővel korlátozni kell, és ha a melegek nem jogosultak arra, mint embertársaik, akkor a törvényt megszavazó keresztényfasiszta testvéreink bűnei is bűnök, amelyekre éppen ilyen jogfosztást lehetne alapítani. Mert ha a homoszexualitás nem bűncselekmény, akkor milyen alapon korlátozzák? Akkor tessék igazi nyílt fasisztának lenni, és bűncselekménnyé nyilvánítani a homoszexualitást, bebörtönözni az elkövetőket. De az nem megy, hogy a homoszexualitás nem bűncselekmény, hanem csupán a keresztény egyházak egy része (!) által elítélt erkölcsi bűn, és annak jogi szankciói vannak. Milyen alapon? Itt keverednek a kategóriák, „testvérek”.

Mert akkor minden erkölcsi bűn is jogi szankciókat követel. Vagy mind, vagy egyik sem. De az, hogy egyesek megszavazzák azok jogainak korlátozását, akik olyasmiben „vétkesek”, amiben ők éppen nem (vagy csak sunyin titkolják), az nem kóser. A tolvajok, a hazugok, a rágalmazók szankcionálják a melegeket? Először is jó lenne megnyugtatóan eldönteni azt a kérdést, amiről a keresztény egyházakban is vita van, hogy a homoszexualitás az emberi akaratból fakadó bűn, amit az ember elhagy és levethet, mint egy nagykabátot, amikor csak akarja, vagy valamilyen belső hormonális, genetikus adottság is kell hozzá? Mi a különbség a tolvajhoz képest? Vannak, akik melegek, de soha nem lopnának. És fordítva. A tolvajt milyen belső adottsága indítja erre? A Biblia miért mondja azt, hogy az erkölcsi törvény, a Tízparancsolat a bűn ismerete miatt adatott, de nem a bűn legyőzésére. Sőt: a bűn ereje a parancsolatban van.

A Biblia szerint Megváltóra azért volt szükség, mert a testben lakozó bűnt az ember nem képes legyőzni. Senki nem tud bűntelen, igaz ember lenni a saját elhatározása és erőfeszítése nyomán. Sem a tolvaj miniszterelnök, sem a jogaitól most megfosztandó homoszexuális. Mert a Róma 7 fejezet szerint azt cselekszi mindkettő (tételezzük fel, hogy meg akar szabadulni tőle), amit nem akar, és felismeri, hogy ezt nem ő cselekszi már, hanem a testében lakozó bűn, aminek ki van szolgáltatva. A tolvaj és a homoszexuális egyaránt. Amikor a homoszexualitással kapcsolatban azt mondják, hogy annak a testben levő hormonális és genetikai okai vannak, akkor vajon nem a Róma 7 alapján mondják-e azt, hogy a testükben lakozik az, ami őket erre inspirálja? A tolvajnak is nem a testében lakozó bűn-e az, ami őt erre viszi? Maga a megváltás ismeri el, hogy adottság, nem tehet róla. Ha tehetne, legyőzhetné, de nem tudja. Ez ő maga. Akik ennek az ellenkezőjét állítják, vajon képesek-e rá? Nehogy azt mondják, hogy igen, mert akkor tagadják a Bibliát és felfuvalkodottak.

A Biblia szerint ezek a testben lakozó „vágyak” (nevezhetjük géneknek, hormonoknak, molekuláknak is, amelyek vágyak formájában jelentkeznek az ember lelkében) mindig megmaradnak, az újjászületés, a megigazulás után is. De az ember újjászületett szelleme, amelyben Isten örök ajándéka, a megigazulás, a tökéletes bűntelen állapot lakozik, képes arra, hogy a test fölé emelje az embert, és ne a testi kívánságai irányítsák és a test cselekedeteit tegye, hanem a Szentlélek gyümölcseit megteremve krisztusi életet éljen. Ez azonban csak az újjászületés után valósulhat meg. Ezért ez megtéretlen, újjászületés nélküli emberektől nem várható el, ezért nem is szankcionálhatók emiatt. Kizárólag csak akkor, ha a tolvajok, a rágalmazók, a hazugok, a gyűlölködők, a házasságtörők és a paráznák felállítanak egy rangsort a bűnök között, amelyben a saját bűneik alulra kerülnek, az őket nem érintő bűnök pedig felülre.

Az egész teremtett világ, az anyagi világ, és benne az ember, megromlott. Ki így, ki úgy, ki ezt örökölte, ki azt. Milyen alapon mutogat egyik a másikra, azt képzelve, hogy ő bármiben különb? Még az sem az ő érdeme lenne.

Visszatérve, a keresztény egyházak sem egységesek abban a tekintetben, hogy a homoszexualitás önmagában véve bűn-e, mert a Biblia következetesen a paráznaságot és a házasságtörést nevezi annak, függetlenül attól, hogy ki milyen nemű partnerrel követi el. Ezért vannak egyházak, amelyekben össze is adják az azonos nemű párokat, vannak olyan egyházak is, amelyekben homoszexuális lelkészek is szolgálhatnak. Azokról az egyházakról nem beszélve, amelyekben tömegesen szolgálnak homoszexuális lelkészek és papok, egészen a főpapokig, bíborosokig bezárólag. Ha a paráznaság és a házasságtörés a bűn, vagyis a hűtlenség, a szövetségen kívüli szexuális kapcsolat, akkor a magyar alaptörvény és az összes hasonló homofób törvény „paráznává” tesz minden meleget, mert elzárja őket a rendezett kapcsolat lehetőségétől. Ez csak azért nem számít, mert a házasságot heteroszexuálisok esetében sem az állam és az egyház köti, hanem a felek. Ezért, akik hűséget fogadnak egymásnak, és házastársként együtt élnek, házasoknak tekintendők. Függetlenül attól, hogy elmentek-e a falu jegyzőjéhez vagy a templomba a részeg paphoz, és volt-e menyasszonytánc.

A melegházasság elutasítása melletti érvek szerint Isten Ádámot és Évát, a férfit és a nőt teremtette egymásnak. Gyermekek csak egy férfi és egy nő frigyéből születhetnek. Ez mind igaz. De volt itt még egy és más a tökéletes teremtéshez képest, ami a bűnbeesés után a világban megváltozott. Tolvajt se teremtett Isten, aztán mégis lett. Az állatokat sem azért teremtette az Isten, hogy megegyék. Aztán mégis megengedte, tudomásul vette. A világ megromlott, ami majd csak az ezeréves királyságban lesz helyreállítva, amikor az oroszlán és a kecske együtt legel. Most például ez sem így van. De Isten nem pusztította el ezek miatt a földet, sem az embereket, hanem megváltotta őket. Kivétel nélkül, egytől-egyig minden bűnből, a test minden kívánságából, cselekedetéből, válogatás nélkül. A helyreállítás folyamatában vagyunk mindnyájan. Ennek menetében az egyik bűnös a másikat nem üldözheti. A Biblia szerint aki megront egyet is a törvényből, az egész megrontásában vétkes, nincs különbség.

Annyi biztos, hogy Jézus Krisztus szolgálatának középpontjában nem a homoszoxuálisok elleni harc állt, mint a mostani keresztény egyházak némelyikében. Jézus nem kárhoztatta a bűnösöket, akik a világ megromlása miatt a testükben hordozzák ezeket a változásokat. Ezzel szemben keményen korholta azokat a farizeusokat, akik ujjal mutogattak. Magukat igaznak mutatták, másokat pedig kárhoztattak, miközben belül ugyanolyan romlottak voltak. Ezekre mondta, hogy ezeket kerüld. A képmutatók kovászától tartsd távol magad. Nem mondta, hogy a melegektől tartsd távol magad. Sehol nem látunk olyat, hogy a bűn fertőző lenne, vagy egyes bűnök fetőződnének, esetleg egyes bűnök jobban terjednének, ha nem korlátozzák őket. A melegek nem voltak se többen, se kevesebben, ha üldözték vagy elfogadták őket. A melegek nem akarnak meleggé tenni senkit, mert tudják, hogy aki meleg, az meleg, aki nem az, az pedig nem az, és nem lesz azzá, ha találkozik velük. Ők a saját elfogadásukért harcolnak, mint ahogy a nők harcoltak a választójogért, a feketék az egyenlőségért, és őket is bibliai alapon fosztották meg ezektől, ha valaki nem tudná.

Ezért itt merül fel a gyermekek örökbefogadásának a kérdése. Két ellenérv szerint egyrészt rossz mintát és példát lát a gyerek, másrészt a gyerek is meleggé válhat a meleg örökbefogadó szülőktől, pedig enélkül nem lett volna az. Utóbbi érvnek semmi alapja nincs, mert nem a nevelés által lesz valaki meleggé. Akinek nincs ilyen hajlama, az soha nem lesz meleg, mert ő nem az. Vannak propagandaanyagok ezek cáfolatára, de az élet ezt nem bizonyította. Nem ragályos, nem úgy terjed, mint egy vírus. Arra ki sem térünk, hogy egyesek a pedofíliát és a homoszexualitást azonosítják egymással, ami tényleg téboly. Amerikában nagyon sok életvidám, és egészséges gyermek nevelkedik meleg örökbefogadó szülőknél. A gyerek találkozik a családon kívül is másik neműekkel, más mintákkal. A tapasztalat az, hogy van ellenkező nemű nevelőnő, vagy ellenkező nemű családi barát. Ahol nem csinálnak ebből problémát, ott nincs probléma belőle. Olyan gyerekek kerülnek kedves és szerető emberek nevelésébe, akiket majdhogynem eladtak a vér szerinti szüleik, akiknek pokol lenne enélkül az életük. Annál ez mindenképp jobb.

Végezetül, ejtsünk szót a kriminalizálásról. Az emberek többsége, különösen homofób országokban, nem is tudja, hogy melegek között él. Nem is tudja, hogy az a nagyszerű, kedves ember, aki a munkatársa, akiről egy rossz szót sem tudna szólni, valójában meleg. Ha megkérdeznék, hogy adna-e gyereket ennek az embernek a gondozásába, habozás nélkül igent mondana. A homofób propaganda kriminalizálja a melegeket, mintha szörnyetegek lennének, mintha a Marsról jöttek volna, mintha sötétek, gonoszok, nem is emberek lennének. Démonizálják őket, holott ugyanolyan emberek, mint bárki más. Azt leszámítva, hogy a magánéletük intim részét azonos neműekkel élik. Azt a részét, ami nem tartozik másra. A gyerekre sem, és a gyerek éppen úgy nem része annak, és nem tud arról, nem foglalkozik vele, mint heteroszexuális párok családjában. Ott sem téma a szülők szexualitása. Akit a magyar ember nagyszerű embernek ismert meg, akire rábízná még a saját gyerekét is, az éppen olyan nagyszerű ember akkor is, ha kiderül róla, amit eddig nem tudott, hogy máskülönben meleg. Ennek semmi köze a társadalmi szerepéhez, a kapcsolataihoz, sem a családi életéhez.

Keresztény ember nem fordulhat másképp embertársaihoz, csak szeretettel. Szeretik azt mondani, hogy dehát az bűn. És a többi nem bűn? Azokat miért nem mondja? Miért nem úgy fordul többi embertársaihoz is, hogy te büdös tolvaj, aljas rágalmazó, házasságtörő parázna? Másokkal szemben tapintatos. De a melegeknek meg kell mondani, azoknak a képükbe kell vágni, és még a jogaikat is korlátozni kell. De milyen alapon? Nem követelhetik a jogaik korlátozását, különösen olyan emberekkel szemben, akik nincsenek az egyházban. Keresztény embernek tudnia kell, hogy Jézus Krisztus lerendezte a bűn kérdését, az ember számára már csak egy feladat maradt, elfogadni ezt a helyettesítő áldozatot, mert bűn nélkül azután sem tud élni, a cselekedetei által nem tud igaz ember lenni. Ha pedig kegyelemből igaz ember, akkor tök mindegy, hogy neki mit bocsátottak meg, és másnak mit.

Nem a bűnök, nem a tízparancsolat hirdetésével bízta meg Jézus a tanítványait, hanem ellenkezőleg. Hogy meg vannak váltva, a törvény vége Krisztus. Ingyen kegyelemből igaz emberek. Ajándék, csak fogadd el, és a tiéd. Az evangélium az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, kifizette az árat, az ő vére engesztelő áldozat, és Isten megváltott minket mindörökre a bűn és a törvény átka alól, és ingyen, kegyelemből igazzá tett bennünket. Ezt kell hirdetni, nem a bűnt. Isten nem fordul olyan kirekesztő, megbélyegző gyűlölettel a melegek felé, és senki felé sem, mint a homofób és képmutató egyházak, amelyek kipécéznek másokat, de a maguk romlottságáról megfeledkeznek. Ha nem így lenne, akkor a melegeknek nem járna ugyanaz a kegyelem, szeretet, bűnbocsánat, menny és örök élet, mint mindenki másnak. Isten nem különbözteti meg őket, csak a keresztényfasiszta rezsimek.

Azért foglalkozunk ezzel a kérdéssel ilyen részletesen, mert nagyobb a jelentősége, mint ahogyan látszik. A  melegek kriminalizálásával, démonizálásával szereznek szavazókat olyan fasiszta szörnyetegek mellé, mint Trump és Orbán, mert ha a melegek jogait korlátozzák, akkor semmi más nem számít, mert „keresztény” értékeket védenek. Ez hazugság. Ennek ürügyén fonódnak össze az állammal, lesznek a „parázna asszony” részei. Emiatt szavazzák majd meg magát az Antikrisztust is, aki keresztény tömegek támogatásával lesz világdiktátor, miután a keresztény tömegek sikeresen megsemmisítették a melegek üldözése miatt a liberális demokráciát, ami visszatartotta volna. Az Antikrisztus megígéri, hogy a melegek jogait korlátozza, az abortuszt az alvilág kezébe dobja, és a keresztények holnap megszavazzák.

Másrészt nagyon sok kedves barátunk van, családunknak is barátai, akik nagyszerű emberek. Ezerszer különbek, jobbak és tisztességesebbek, mint az általunk ismert homofób gyűlölködők bármelyike, akik megbélyegeznek, mocskolnak, jogaikban korlátoznak kedves embereket, s ezzel nem értünk egyet, ezt visszautasítjuk. Nincs hozzá joguk. A melegjogokat nem a meleglobbi iktatja törvénybe, a félreértések elkerülése végett, hanem jogtudósok a diszkriminációellenesség alapján. A liberális állam ugyanúgy védi a melegek, mint a keresztények jogait, és ha a keresztények elvárják, hogy a jogaikat ne korlátozzák, akkor a melegek is joggal várják el ugyanezt.

Ugyanaz a jog ad szabadságot a keresztényeknek, mint a melegeknek és másoknak. Ha a keresztények ezt a jogot meg akarják vonni másoktól, ugyanolyan alapon meg lehet vonni tőlük is. Ezt ne felejtsék el. Amit másoktól elvesznek, azzal ők is kevesebbek és szegényebbek lesznek. Ennek az ára egy fasiszta diktatúra, amely hajlandó ezt megtenni, mert liberális jogállam ezt nem teszi meg. De az a diktatúra, amely hajlandó a szavazatokért a melegek jogait korlátozni, az mindenki más egyéb jogait is korlátozza. Olyan állam korlátozza a melegjogokat, amely eltörli a sajtó, a tudomány, az oktatás, a szabad választások szabadságát is. Ezt se felejtsék el. Jusson eszükbe az is, hogy ennek mindig nyomor, gyűlölet, szegénység és gyilkolás a vége. Ha békén hagynák a melegeket, nem zavarnának senkit. S akkor sem lesznek kevesebben, ha korlátozzák őket. Mert mindenki az, aki. Nem fog az alaptörvény megváltoztatni senkit.

Utolsó megjegyzés: régebben ugyanezt csinálták a zsidókkal. Akkor az volt keresztény, aki nem zsidó. Mert a zsidók istengyilkosok, ugyebár. A végét ismerjük. A bűnbakok változnak, csak a gyűlölet ugyanaz.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések