Azért avatják antiszemita szobrát, mert antiszemiták

Közzétéve September 04, 2019, 8:13 am
12 mins

Néha kimondják az igazat a NER képviselői, csak meg kellene hallani. Az országot alkotmányosan az 1944 március 18 előtti állapotokkal azonosítják, az Orbán-rendszer ennek szellemi örököse és folytatása. A “keresztény hit” az Orbán-rendszerben ugyanazt jelenti, mint a Horthy-rendszerben: keresztény az, aki nem zsidó. Ugyanezt fogalmazta meg Rétvári Bence az antiszemita Kornis Gyula szobrának avatásán Vácott, amikor azt mondta, hogy a zsidótörvények megalkotásában és végrehajtásában aktív szerepet vállaló politikus, aki nyíltan hirdette antiszemita nézeteit, “a keresztény hit és nemzeti büszkeség” jelképe.

Az Orbán-féle “kereszténység” és nemzeti büszkeség tartalma semmiben nem különbözik ettől, az antiliberalizmus egyértelműen antiszemita ideológia, a zsidósággal azonosított liberális demokratikus jogállam “keresztény” (nem zsidó) alapon történő elutasítása. Ez egy fasiszta, kirekesztő, antiszemita ideológia, amelyet hivatalosan tagad az Orbán-rezsim, de valójában ezzel azonosítja magát. Ezt fejezi ki a Horthy-rendszer politikusainak, hírhedt antiszemitáinak rehabilitása, ahogy sorban szobrokat kapnak, utcákat neveznek el róluk, tankönyvekbe kerülnek és példaképül állítják őket.

Orbán egész rendszerének gyökere az SZDSZ-ellenes gyűlöletből indult, a budapesti zsidó értelmiséggel szembeni kisebbrendűség és frusztráció az alapja. Vagyis, ugyanazon okok miatt lett antiszemita, mint az összes fasiszta és náci. Azzal a különbséggel, hogy ő a magyar hagyományban a “keresztény-nemzeti” antiszemita identitásban találta meg az önigazolást, és lett kirekesztő nacionalista antiszemita, akinek rendszere tudatosan és szándékosan a “zsidónak” minősített liberalizmus tagadására épül. Minden oktatásügyi, kulturális és gazdasági intézkedése a zsidóság ellen irányul, csak nem zsidótörvényeknek nevezi azokat. A szervezett történelemhamisítás mindezt szolgálja, amelynek legfőbb koordinátora, a holokausztralativizáló (értsd: tagadó) Schmidt Mária nem maradhatott távol egy antiszemita szoboravatásról.

Orbán egyértelmű antiszemitizmusát számos alkalommal kinyilvánította, leglátványosabb formája a zsidó világösszeesküvés neonáci jelképének tartott Soros György elleni uszító kampány volt, ami egyértelmű üzenet volt minden magyar számára: Orbán a zsidókkal, a zsidósággal, a zsidó mentalitással, kultúrával, demokráciával, szabadsággal szemben indított harcot, és a “keresztény” nacionalizmus lényege, hogy a zsidókat megfossza a sajtóban, a kultúrában, a közéletben és a gazdasági életben betöltött szerepüktől. Ezért avatnak “kerestzény-nemzeti” antiszemitáknak szobroklat, mert ők az elődeik, rájuk büszkék. Azért avatnak antiszemita szobrokat, mert ők maguk is antiszemiták.

A “keresztény-nemzeti” antiszemita Magyarország dicsőséges múltjáról beszélnek, azonben ennek a dicsőséges múltnak szerves része és egyenes következménye a zsidótörvények és a kerestzény antiszmita uszítás után a holokausztban, a zsidók elleni népirtásban való lelkes és aktív részvétel. A “keresztény-nemzeti” ideológia gyilkos és népirtó ideológia, akik ebben részt vettek, maguk is felelősök félmillió magyar zsidó haláláért, tömeges lemészárlásáért. Akik ezeket az embereket példaképül állítják, gyilkosokat dicsőítenek és embertelen eszméket hirdetnek.

Rétvári Bence államtitkár szerint, “ha győztes, gyarapodó jövőt szeretnénk építeni Magyarországnak, azt azzal kell kezdeni, hogy bemutatjuk a diákoknak a magyarság történetének ilyen szakaszait, nagy teljesítményeit”. Ezek a magyar történelem legaljasabb, legmocskosabb, legembertelenebb szakaszai, amelyben az ország nem nagy teljesítményt nyújtott, hanem szégyentelenül és aljas módon viselkedett, amely nem gyarapodó jövőt, hanem az ország pusztulását eredményezte. Akik ezt dicsőítik, azok ugyanazon az úton járnak, mint ezek a hazug, gyűlöködő nemzetpusztító gyilkosok.

A Mazsihisz, szegény, “szomorúságát” fejezte ki annak kapcsán, hogy újabb antiszemita gazembernek állítottak szobrot és magasztalták fel nemzeti példaképnek. Mi mást tehetnének, kérdezzük, minthogy a “szomorúságukat” fejezik ki. Például tiltakozhatnának hangosabban és határozottabban, de van igazság abban is, hogy ezt nem nekik, hanem a nem zsidó magyaroknak kellene megtenniük, mert ez nem zsidó ügy, hanem magyar ügy. Tőlük legfeljebb annyit várnánk el, hogy emlékezzenek ezekre a pillanatokra, és arra, hogy ezek mit jelentenek, és Orbánt ne legitimálják és ne védjék meg többé az antiszemitizmus jogos vádjával szemben. Orbánt és bűntársait ne engedjék a zsinagógába egyetlen külföldi politikussal sem, hogy ott képmutatóskodjanak, miközben meghamisítják a történelmet és a népirtókat dicsőítik.

A most felmagasztalt antiszemita Kornis Gyula Vácról származott, Vác országgyűlési képviselője volt, itt fejtette ki közéleti tevékenységét. Ettől nem választható el, mi történt a váci zsidósággal. Csepeli György szociálpszichológus professzor a Facebook oldalán osztotta meg az ezzel kapcsolatos alapinformációkat. Ennek fényében kell értelmezni Orbán államtitkárának és kormánybiztosának szoboravatón elmondott beszédeit:

“1944. március 19-én a német megszállás a váci zsidóságot emberi jogaitól teljesen megfosztva találta. 1944. június 20-án adták ki Vácott a gettósítási parancsot, azzal a céllal, hogy később a monori gyűjtőtáborba, majd Auschwitzba szállí1sák őket. A gettó a 2-sz főút, Altmann utca, Kisvác, Széchenyi utca által határolt területen feküdt, ide zsúfoltak be kb. 2000 személyt. A gettóba zártakat a sárga csillag viselésére kötelezték, egy idő után az 500 lakásnyi terület ablakait bedeszkázták. Ha valaki nem viselte a sárga csillagot, azonnal internálták Auschwitzba. Ilyen módon 80 ember, köztük Silberstein főrabbi is (Silberstein fia) így kerültek Auschwitzba, és egyikük sem tért vissza.

1944 június 27-28-án vagonírozták be az itt összegyűlt 1900-2000 személyt. Arra nincs ugyan bizonyíték, hogy bárkit agyonlőttek volna a vagonírozás közben, de azt túlélők félelmek között elmondott történeteiből tudjuk, hogy az Észak-kelet Magyarországról Auschwitz felé tartó vonatok Vác állomáson áthaladva mentek a Szlovák határ felé. A nagyobb lakóhelyeken, így Vácon is sokan dobáltak ki leveleket a vagonokból, abban a reményben, hogy valahogy kapcsolatot teremtsenek szeretteikkel. Akik fel mertek venni ilyen levélkéket, azokat azonnal agyonlőtték a csendőrök, így feltételezhető, hogy voltak lövöldözések az állomáson.

Azt is elbeszélésekből tudjuk, hogy a váci csendőrség „makulátlan” munkát végzett: „Elhurcolták a kórházból a betegeket, a várandós anyákat, a keresztény hitre áttérteket, a vegyes házasságban élőket és a pólyás babákat is, még a zsidókhoz házasodott keresztényeket is. 226-an tértek vissza Auschwitzból. A munkaszolgálatosok 75-80%-a vesztette életét. A deportálások másnapján a hátrahagyott értékeket „a nemzeti vagyon” részének nyilvánították. A városi adminisztrátorok leltárba vették a bútorokat, ingóságokat. Ezek után a maradék holmi a lakosság és a katonák prédája lett. Még 1,5 évvel a deportálások után is árultak a váci piacon zsidóktól hátrahagyott edényeket, használati tárgyakat. Az ingatlanokat is elvették, és a visszatérő túlélők is alig tudták visszaszerezni birtokaikat.

A váci zsinagógát a legbarbárabb módon szétzúzták. A zsinagóga renoválása során az épületben gyermek csontokat találtak. Feltételezhető, hogy itt lövöldözések folyhattak. A városban a zsidó lakosság összevadászása példátlan gyorsasággal ment végbe, mert olajozottan működött a besúgóhálózat.”

 

10 hozzászólás : Azért avatják antiszemita szobrát, mert antiszemiták

 1. Andor Kárpáti

  September 4th, 2019

  2010-ben a diadaittas választási győzelem éjszakáján, a Király e képpen nyilatkozott, túláradó örömében: “életem legnagyobb fájába vágtam a fejszémet,” – ne vegyék dicsekvésnek, de rögtön tudtam mire utal akkor. – Aztán jókedvében, egy finom pikáns, várható eseményt említett, egy kérdésre válaszolva: “megiszunk a feleségemmel egy pohár vörösbort, aztán elmegyünk.” (tömegben derültséget váltott ki) Aztán szintén 2010-ben az augusztus 20-i ünnep alkalmával a TV-ben egy bővebb nyilatkozatot tett, s egyik riporteri kérdés kapcsán: ” a törvényeket mi hozzuk!”
  Sok egyebet írhatnék, de nem publikusak. Miután 1990 május óta személyesen ismerem szinte az egész “vezérkart, és Vazallusait” egy “kissé megismerhettem” a stratégiai gondolkodásukat.
  Jogállamban, szabad vélemény nyílvánítást gyakorolni tudom nem nehéz. Viszont itt M. O.-on ahol már-már a Rákosi rendszer félelmei nyernek egyre inkább teret (benne is éltem), nos itt még nagyon meg kell válogatni, hogy mikor mit mondunk és írunk. Esetleg, ha kaphatnék a T. szerkesztőségtől az e-mailemre olyan lehetőséget, akkor tudnék bővebben is, sok egyéb megtörténtekről! Amelyek eléggé súlyosak! További jó egészséget kívánok a T. Szerkesztőségnek. Üdvözlettel…

  Reply
  • KORDON BLUED

   September 8th, 2019

   Kárpáti úr írja, hogy Orbán trükkje “a törvényeket mi hozzuk” őszintén cinikus mondatában rejlik.

   Tájékoztatnám még, hogy a fiatal Orbán aljasmód’ cinikus, elhíresült mondata még az is, ahol így okoskodik: ” A jog nem más, mint bármikor megváltoztatható parancsok halmaza ”

   E két idézett, és rémesen egybevágó mondat tökéletes képet ad a Vezérnek az emberi jogokat semmibevevő . a u t o r i t e r . j o g á l l a m . felfogásáról.

   Szorosan ide tartozik még, hogy tegnap Frans Timmermans, az orbánék által megfúrt EU elnökjelölt a magyar és a lengyel jogállamiság helyzetéről kijelentette;
   “az, hogy ezek az államok törvények alapján hoznak döntéseket, ítéleteket semmit nem jelent, hisz e törvényeket is ők, a mostani vezetők maguk hozták.” Majd hozzátette: “Az is köztudott, hogy Hitler bíróságai is törvények alapján ítélkeztek.”

   Üdvözlettel: KB

   Ps:

   Még az I. Orbanisztán Önköztársaság idején V e z é r . és Tarlós nevű csicskája, látvány BKV busz-utazást tettek Pesten… A volt Balettintézet aládúcolt épületéhez érvén a két kiváló bajnok nemtetszésének adott hangot, és Orbán mindjárt ott frissiben, a b u s z o n . á l l v a . kijelentette, gyorsan hozunk rá “egy törvényt” és akkor majd mindjárt megoldódik ez a helyzet is… No comment.

   Reply
 2. Dr Székely István

  September 4th, 2019

  Egyértelmü,logikus és sajnos igaz vélemény.

  Reply
 3. abramovics

  September 4th, 2019

  azt mondják, hogy egy embert a külcsíny alapján, azaz az alapján, ahogy kinéz ne ítéljünk meg.
  .
  DE
  .
  ha a természet tréfája következtében valaki – esetében nem beszélhetünk emberről ezt mindenki vegye figyelembe, hiszen oszlopos tagja a
  .
  BOLSEVIK, FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDÁNAK
  .
  ez a patkány –
  .
  ÚGY NÉZ KI, ÚGY MOZOG, ÚGY BESZÉL, MINT EGY ECHTE NÁCI, AZ BIZONY EGY ECHTE NÁCI!
  .
  NÉV SZERINT A rétvári bence AZ AKIRŐL ÁLLÍTOM A VALÓT
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 4. Bogatyr

  September 5th, 2019

  Sajna ma is így van “jólét” hogy a társadalom egy részét , akik addig se éltek nagyon jól, kifosztja a “többség”. Ez nyílvánult meg a trafikok, a manyup, stb ügyében. Egy másik websiteon ahol vagyok, tízből egy a fideszes bértroll – de ő a többség nevében nyilatkozik.
  Szégyen ez gyalázat ránk. Kíváncsi vagyok Gömbös vagy Szálasi szobor lesz e.
  Egyébként a váci jelenetek az egész országban, az egész országban lezajlottak és a kvóták miatt menekülni se tudták hova. :(((

  Reply
 5. tisztelthölgyeimésuraim

  September 8th, 2019

  Bogatyr kíváncsi, hogy lesz e Gömbös, vagy Szálasi szobor.

  Miért is ne lenne. Nézzen körül, Horthy már van, ha utcáról látható magánterületen, de van.

  Orbanini a lassú víz politikáját folytatja. Ha nem megy ma, majd megy holnap alapon. Csak úgy, mint Hitler, ő is meg van győződve, hogy az idő nekik dolgozik. Ha nem megy az ajtón, majd megy az ablakon. Reméljük a végzet annyi idő végez velük, ahogy a német vezérrel is
  végzett…

  A sajátmaga-tervezte 🙁 giccses, de főleg hamis ideológiájú “”német megszállás emlékművét”” a Szabadság téren a hatalmas közfelháborodás >dacára<, éjnek évadján titokban állíttatta föl a mai helyére, amelyre ma még építési engedély sem létezik…

  A náci gazember minden példakép gazembernek igyekszik maradandó (lehetőleg szobor) emléket állítani a nyilas gyilkostól az antiszemita, horthysta ideológusig…

  Reply
  • Dubois

   September 9th, 2019

   Jól szólsz, amikor megállapítod, hogy “ez a náci gazember minden gazember példaképének igyekszik szobrot állítani.” Nyilván O1G-ről beszélsz.

   Így volt ez 2016-ban is, amikor a hungarista Donáth Györgynek*, a budapesti H o l o k a u s z t K ö z p o n t t ó l . szinte . t ő s z o m s z é d s á g á b a n . akarták felállítani a mellszobrát, amikor az ott összegyűlt e l l e n z é k i . t ö m e g . ezt az aljas és sunyi lépést ünnepségestől, díszkoszorústól, sőt díszszázadostól és a szónoklatra kijelölt Boros Péter neofasiszta, korábbi belügy és miniszterelnököstül . h ő s i e s e n . m e g a k a d á l y o z t a.
   Az, hogy mindezt a skandalumot is éppen ott, a Páva utca és az Üllői út sarkán ekkora . á l l a m i . pompával tervezték megrendezni, az arra mutat, hogy Orbánisztán eme . a p r ó . l é p é s e k . politikájával igenis a Horthy-rendszer restaurációjára törekszik, illetve amelyről nem is hajlandó letenni…

   Ezt a hamis mártírjukat 1946-ban antiszemita és háborús bűnökben terhelt közéleti személyiségként ítélték halálra. Mint olyat, akinek több társadalmi állásban, de különösképp képviselőként oroszlánrésze volt zsidók, a zsidó lakosság ellen hozott törvényekben és azok gyakorlati megvalósításában, a holokausztban is…

   Reply
   • Dubis

    September 9th, 2019

    Még egy:
    A “mártírjuk” a saját bevallása szerint is . f a j v é d ő . volt.

    Reply
 6. tisztelthölgyeimésuraim

  September 8th, 2019

  utóirat

  Ominózus megszállási emlékművet föl sem merte avatni, csak úgy odab…ta éjjel, ahol most áll, viszont kamerákkal figyelteti és őrökkel őrizteti…

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)