2024, április14, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: A CEU Orbán antiszemitizmusának bizonyítéka

Bartus László: A CEU Orbán antiszemitizmusának bizonyítéka

-

A CEU elüldözése annak bizonyítéka, hogy a magyar állam ideológiája az antiszemitizmus.  Az Orbán-rendszer fundamentuma és kormányprogramja a zsidó világ-összeesküvés elleni harc. Ez a nácizmus alaptétele. Ez a holokauszt közvetlen előzménye és kiváltó oka. Orbán harcot hirdetett a zsidó kultúra, szellemiség, liberalizmus ellen. Uszítása náci propaganda.

Orbán rendszerében a „keresztény-nemzeti” kifejezés jelentése az, hogy „nem zsidó”. Ez a jelentés megegyezik a két világháború közötti Magyarország antiszemita ideológiájával. Az antiszemita Magyarország a numerus clausus-ban csak maximalizálta a zsidó származású hallgatók számát, Orbán viszont felszámol egy egész egyetemet, mely a zsidó liberalizmus szellemét terjeszti.

Magyarországon állami erővel és eszközökkel végrehajtott „zsidótlanítás” folyik. A közélet, a kultúra, a művészet, a tudomány és az oktatás megtisztítása minden olyan személytől és ideológiai irányzattól, szellemiségtől, mely a zsidónak tulajdonított szabadelvűség mételyét képviseli és terjeszti. Orbán „kultúrkampfja” a „zsidó” szellem írmagját is igyekszik kiirtani.

Orbán kultúrharcát antiszemita gyűlölet vezérli, melyet elődeihez hasonlóan a „keresztény” nemzeti identitással azonosít. Ennek a „keresztény” identitásnak pozitív tartalma nincs. Az állami ideológia az egyéni szabadság, a felvilágosodás, a szabadelvűség elutasítására, és a zsidóságnak tulajdonított emberi és polgári jogok gyűlöletére épül.

A zsidó szellem elpusztítása érdekében az élet minden területének államosítása zajlik. Ezt szolgálja az ipari méretekben zajló történelemhamisítás, ideológiai nevelés és kormányzati propaganda. A tanszabadság felszámolása, a „zsidó szellemiségű” sajtó elfoglalása, kontroll alá helyezése, a maradék független sajtó kirminalizálása és kiéheztetése. De a pénzgyűjtés és az anyagi javak kisajátítása sem csupán öncélú lopás: ez a gazdasági hatalom „nemzeti” kézbe helyezése a zsidók kiszorításával. Ennek garanciája, hogy minden „Mészáros Lőrinc” nevére legyen írva. Orbán a zsidók elől lop.

Az Orbán-rezsim az idegengyűlöletet összekapcsolta az antiszemitizmussal: a bevándorlást a zsidó-világösszeesküvéssel magyarázta. A bevándorlást keresztény nemzeteket fenyegető legnagyobb veszélynek láttatja, melyet zsidók szerveztek és irányítanak a kereszténység és a nemzeti identitás felszámolására. Az idegengyűlölet és az antiszemitizmus zseniálisan kigondolt egyesítése zajlik, ahol minden nemzettől és kereszténységtől idegen elem a zsidó ármány következménye. Ez fajvédelem is, ahogy a népesedési program is az. Magyar lány szüljön keresztény magyar gyereket. Ne idegenek, és ne zsidók szaporodjanak.

Minden baj gyökere a migráció, amely mögött a zsidó összeesküvés áll, amely szándékosan a magyarság felhígítására, önazonosságának megsemmisítésére, a kulturális identitásának eltörlésére törekszik. A II. világháborút megelőző klasszikus bűnbakképzés zajlik. Orbán a nemzetet élet-halál harcra és önvédelemre szólította fel, amelynek várható következményei nem beláthatatlanok. A történelmi példák előttünk vannak, ez sem végződhet másképp.

Orbán antiszemita propagandája egy lépésre van attól, hogy Magyarországon zsidók elleni támadások, pogromok legyenek. Mindent felépített a propagandagépezet. Csupán arra van szükség, hogy a Figyelő által megkezdett listázás állami szintre emelkedjen. Megnevezzék a „Soros-terv” végrehajtóit, a „Soros-hálózat” magyarországi képviselőit és irányítóit. Nem véletlen, hogy Soros György kimenekíti az országból az Open Society alapítványt és a CEU-t is, hogy megelőzze a fizikai erőszakot, az egyetem felgyújtását. A testi épségüket félti.

A CEU elüldözése ennek a folyamatnak egyik fontos állomása. Szimbolikus a nemzetközi zsidó világ-összeesküvést megtestesítő Soros György egyetemének eltávolítása. Miközben az egyetem teljesített minden feltételt, az Orbán-rezsim saját alkotmányellenes törvényét sem tartja be. Az egyetem náci szellemiségű bemocskolása és köpködése zajlik. Ez a náci propagandahadjárat a hitleri Németország szellemiségét idézi. Ilyen mocskot, amit a CEU-ra szórnak, az SA óta nem látott Európa.

Kigúnyolják a „csaló” zsidót, hogy egy „kulipintyóban” nyitotta meg az amerikai campusát, hogy megfeleljen az ürügyként alkotott Lex CEU törvénynek. Miközben azt mondják, nincs is CEU-ügy, a CEU magától távozik. Senki nem üldözte el. Elhúzzák az irhájukat, belátták, hogy a működésük „törvénytelen”. A CEU nem elég jó, hogy Magyarországon működjön, az egész csalók üzelme. Erről annyit jegyezzünk meg, az Orbán-rezsim által pártirányítás alá vett magyar egyetemek egyike sem fér a világ legjobb 400 egyeteme közé. A „kulipintyós” CEU öt tudományterületen is a világ legjobb száz egyeteme között van.

Ami a „kulipintyózást” illeti, ez még egy jókora butaságra is vall, mert Amerikában nagyon sok egyetem adminisztrációja a CEU Bard College-ban levő campusához hasonló épületben van, és attól még kiváló eredményeket produkálnak. Jobbakat, mint a Fidesz komisszárok által vezetett magyar egyetemek bármelyike. Emellett ismertem én olyan főiskolát is, mely „Közép-európainak” nevezte magát, és éveken át egy budaörsi présházban működött. De nem ez az egyetlen példa. Magyarországon számos főiskolának a „lekulipintyózott” házhoz hasonló ingatlanja sincs.

Magyar vendégprofesszorok a megmondhatói, hogy a Montclair State University Education Centere még ennél is kisebb házban működött. De a Rutgers University-nek is vannak ilyen adminisztrációs épületei. A CEU órái pedig nem ebben az épületben vannak, hanem a Bard College impozáns épületeiben, amelyekről egyetlen képet se közölt az orbáni propaganda, pedig attól elállhatna az egyszeri magyar fasiszta lélegzete.

Az egyetemi akkreditációt pedig nem ingatlanügynökök végzik. Nem az épületek mérete vagy ornamentikája a tudományos minősítés alapja. Emellett, a nagypofájú pesti srácok még egy apró dologról megfeledkeznek: az Orbán-rezsim által hozott alkotmányellenes, és a tanszabadságot sértő Lex CEU törvény sem a magyar kormánynak nevezett bűnszervezet kompetenciájába utalja annak eldöntését, hogy a külföldi diplomát adó egyetem megfelel-e az adott ország akkreditációs követelményeinek, hanem az adott külföldi állam.

Jelen esetben ez kizárólag New York Állam illetékes hivatalának kompetenciájába tartozik. S ha New York állam szerint a CEU amerikai campusa a magyar szintnél sokkal szigorúbb akkreditációs feltételek szerint elfogadja a „kulipintyóban” működő amerikai egyetemet, s kiállítja az erről szóló igazolást, akkor a fasiszta magyar kormány a saját törvénye alapján nem tehet mást, minthogy tudomásul veszi. Ha kétségei vannak, akkor tárgyal New York állam illetékeseivel, esetleg bíróságon megtámadja New York állam igazolását.

De a magyar sutyerákok gyülekezete, amelynek nem kevés idő kellett annak elfogadásához is, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormánya nem illetékes az egyes államok egyetemi ügyeiben eljárni, mert az tagállami hatáskör, a „kulipintyó” kérdést nem hivatalos úton, és nem egy állam működéséhez hasonló eszközökkel oldja meg, hanem a „PestiSrácok” nevű szennyoldalt uszítja rá, és a fake news propagandagépezet hatáskörébe utalja. Amely aztán a magyar kormány vagy amerikai bíróság helyett mondja ki a végső verdiktet, hogy a CEU továbbra sem teljesíti a feltételeket, oszt jónapot!

S ezen a ponton érdemes rátérni arra, ami ennek az ügynek a lényege. A „PestiSrácok” a „leleplezésnek” szánt cikkében úgy hivatkozik az Orbán-rezsim által hozott jogszabályra, mintha a világ teremtése óta így lenne. Olyan adottság, amelyet a Mindenható teremtett, s lehetetlen enélkül egyetemet működtetni. Annak figyelmen kívül hagyása a világegyetem összeomlásával járna. Ezzel szemben a valóság az, hogy a törvényt testre szabták, azzal a szándékkal, hogy a CEU-t a törvénytelenség látszatával elüldözzék.

Ennek oka pedig az, hogy a CEU a liberális demokráciák és a jogállamok működését és a szabad, nyílt társadalom modelljét tanítja nemcsak magyar, nemcsak kelet-európai, de a világ minden részéről érkező hallgatóknak. Magyarországon működik a demokratikus és a szabad társadalom utánpótlását képző egyetem, a „zsidó szellem” központja. De Orbán Budapestet nem a szabadság szellemi központjának, hanem az illiberális fasiszta állam modelljének szánja. Ezért antagonisztikus az ellentmondás, a CEU-nak mennie kell.

Ezért hiába teljesítette a CEU a rezsim feltételeit, mert nem ezek a feltételek fontosak, hanem a létezése nemkívánatos. Egy olyan országban, ahol az oktatást egy kézbe tették, az iskolák minden szinten ideológiai agymosást, fasiszta népbutítást folytatnak, nem lehet egy olyan egyetem, amely tudást ad és polgári szabadságra oktat, az egész világ számára felvilágosult demokratákat képez, akik az országaik vezetői, politikusai, újságírói lesznek.

Érdemes azonban azt is megnézni, hogy maga a Lex CEU súlyosan sérti a tanszabadságot. A tanszabadság azt jelenti, hogy bárki szabadon megválaszthatja, hol és mit tanuljon, és a „szabadság arra, hogy valaki nyilvánosan taníthasson anélkül, hogy a tanitásnak akár tárgyában, akár formájában korlátoztassék”. Az egyetem szabadon megválaszthatja, hogy mit és hogyan tanít, és kinek milyen feltételekkel ad diplomát. Hasonló az egyetem szabad alapításának joga. A Lex CEU alkotmányellenes, törvénytelen kitaláció. Primitív firkálmány.

Angliában 1870-ban, Franciaországban 1882-ben alkottak olyan törvényt, amely biztosítja a tanszabadságot. Magyarországon az Eötvös József által benyújtott törvényjavaslatban a tanszabadság elvét már 1868 december 5-én elfogadták. A tanszabadság értelmezését és indoklását Eötvös egyik közeli munkatársának írásából ismerhetjük meg: „Ha csupán az államhatalom nyithat iskolákat, vagy ha csak az általa megállapított tanterv s tankönyvek szerint szabad iskolát nyitni és tanítani, akkor először a társadalom egész sorsa, anyagi jóléte, erkölcse, értelmisége, szelleme, szabadsága az államhatalom önkényére van bízva; s mindig fönnmarad a lehetőség, hogy annak érdekei nem egyeznek meg a társadalom érdekeivel. Az intézményekben rejlik a társadalom érdekeinek és szabadságának legfőbb biztosítéka.” A magyar társadalom érdeke is ellentétes az Orbán-rezsim érdekeivel.

Ez éppen 150 évvel ezelőtt történt. Orbán a 19. század elé viszi vissza Magyarországot. Olyan viszonyokat teremt, amelyek 150 évvel viszik vissza Magyarországot: a középkorba. Eltörli a magyarság többszáz éves küzdelmét, a polgári forradalom, a felvilágosodás, a reformkor minden szellemi vívmányát. Hiába élt Kossuth és Széchenyi, Deák és Eötvös. A magyar szabadságharcot érvényteleníti, hiába ontották százezrek a vérüket. 1848 halott.

Hiábavaló volt minden reformkori küzdelem a haladásért és a szabadságért. Költők és forradalmárok, művészek, írók hiába harcoltak a nemzet felemelkedéséért. Egy felcsúti futballista mindezt egy tollvonással eltörli. Mindent, amit a magyar géniusz, tudósok és közéleti emberek századok során alkottak. Az emberségért és az egyenlőségért folytatott küzdelem is elbukott. Győzött a reakció, a feudalizmus, a sötétség és a fajgyűlölet. Ady, József Attila, Bartók, Jászi, a teljes magyar kultúra és civilizáció eltöröltetett. Wass maradt.

Senki nincs, aki megmondaná a magyaroknak, hogy a zsidóság csak hozzátett a magyarok értékeihez. Csak segítette a felemelkedésüket, a szabadságukat. Azokat az emberi jogokat, amelyek a liberális demokratikus jogállamban vannak, a zsidók a Bibliájukból nézték ki, és azok teljes összhangban vannak a kereszténység tanításával is. Jézus Krisztus a szabadság hirdetője. Nem állami erővel, hanem a megváltás örömhírével változtatja az embereket. Az ember szabadon választhat. Az egyház az államtól elválasztva az örömhírt hirdetheti, de az emberek szabadságot kaptak arra, hogy elfogadják vagy elutasítják, s ennek nem lehetnek negatív állami következményei.

A fasiszták és a nácik jelentik a veszedelmet, a zsidók csak áldást jelentenek az országnak. A frusztrált, irigy emberek ideológiája az antiszemitizmus, akik becsületes verseny helyett kivételezéssel és a versenytársak elnyomásával, üldözésével akarnak nyerni. Nyomorult és beteg emberek, akik romba döntik az országot. Ők okozták mindig Magyarország vesztét, s most újabb Trianont készítenek elő. Meghamisítják a történelmet. A „keresztény” magyar identitás bibliaellenes, csalás és hazugság. Fasiszta ideológia. Elbutítják az országot.

Soros György nem mondott mást, mint azt, amit az Emperi és Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozata: „Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.” (14. cikk 1. bekezdés) Nemzetközi jog rendelkezik ennek tartalmáról, amit Magyarország is köteles lenne betartani. Aki nem menekült, azt nem kell befogadni. Azokat Nyugat-Európa sem fogadja be, az EU-országok is küzdenek a nem menekültek migrációja ellen. Orbán hazudik, becsapja a magyarokat.

Orbán antiszemita és náci államot épít. Egész rendszere a zsidók ellen harcol és a zsidók ellen uszít. Ezt jelenti az ő „kereszténysége”. Ez Magyarország pusztulásához vezet. Lesz olyan idő, amikor ezért Magyarországot eltörlik a föld színéről. Méghozzá a keresztény és zsidó Messiás. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Orbán és támogatói Jézus ellen harcolnak. A zsidó Jézus Krisztus ellen. Vesztésre vannak ítélve, Magyarországgal együtt, amely a rossz oldalon áll.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések