Bartus László: A CEU Orbán antiszemitizmusának bizonyítéka

Közzétéve November 02, 2018, 2:08 am
23 mins

A CEU elüldözése annak bizonyítéka, hogy a magyar állam ideológiája az antiszemitizmus.  Az Orbán-rendszer fundamentuma és kormányprogramja a zsidó világ-összeesküvés elleni harc. Ez a nácizmus alaptétele. Ez a holokauszt közvetlen előzménye és kiváltó oka. Orbán harcot hirdetett a zsidó kultúra, szellemiség, liberalizmus ellen. Uszítása náci propaganda.

Orbán rendszerében a “keresztény-nemzeti” kifejezés jelentése az, hogy “nem zsidó”. Ez a jelentés megegyezik a két világháború közötti Magyarország antiszemita ideológiájával. Az antiszemita Magyarország a numerus clausus-ban csak maximalizálta a zsidó származású hallgatók számát, Orbán viszont felszámol egy egész egyetemet, mely a zsidó liberalizmus szellemét terjeszti.

Magyarországon állami erővel és eszközökkel végrehajtott “zsidótlanítás” folyik. A közélet, a kultúra, a művészet, a tudomány és az oktatás megtisztítása minden olyan személytől és ideológiai irányzattól, szellemiségtől, mely a zsidónak tulajdonított szabadelvűség mételyét képviseli és terjeszti. Orbán “kultúrkampfja” a “zsidó” szellem írmagját is igyekszik kiirtani.

Orbán kultúrharcát antiszemita gyűlölet vezérli, melyet elődeihez hasonlóan a “keresztény” nemzeti identitással azonosít. Ennek a “keresztény” identitásnak pozitív tartalma nincs. Az állami ideológia az egyéni szabadság, a felvilágosodás, a szabadelvűség elutasítására, és a zsidóságnak tulajdonított emberi és polgári jogok gyűlöletére épül.

A zsidó szellem elpusztítása érdekében az élet minden területének államosítása zajlik. Ezt szolgálja az ipari méretekben zajló történelemhamisítás, ideológiai nevelés és kormányzati propaganda. A tanszabadság felszámolása, a “zsidó szellemiségű” sajtó elfoglalása, kontroll alá helyezése, a maradék független sajtó kirminalizálása és kiéheztetése. De a pénzgyűjtés és az anyagi javak kisajátítása sem csupán öncélú lopás: ez a gazdasági hatalom “nemzeti” kézbe helyezése a zsidók kiszorításával. Ennek garanciája, hogy minden “Mészáros Lőrinc” nevére legyen írva. Orbán a zsidók elől lop.

Az Orbán-rezsim az idegengyűlöletet összekapcsolta az antiszemitizmussal: a bevándorlást a zsidó-világösszeesküvéssel magyarázta. A bevándorlást keresztény nemzeteket fenyegető legnagyobb veszélynek láttatja, melyet zsidók szerveztek és irányítanak a kereszténység és a nemzeti identitás felszámolására. Az idegengyűlölet és az antiszemitizmus zseniálisan kigondolt egyesítése zajlik, ahol minden nemzettől és kereszténységtől idegen elem a zsidó ármány következménye. Ez fajvédelem is, ahogy a népesedési program is az. Magyar lány szüljön keresztény magyar gyereket. Ne idegenek, és ne zsidók szaporodjanak.

Minden baj gyökere a migráció, amely mögött a zsidó összeesküvés áll, amely szándékosan a magyarság felhígítására, önazonosságának megsemmisítésére, a kulturális identitásának eltörlésére törekszik. A II. világháborút megelőző klasszikus bűnbakképzés zajlik. Orbán a nemzetet élet-halál harcra és önvédelemre szólította fel, amelynek várható következményei nem beláthatatlanok. A történelmi példák előttünk vannak, ez sem végződhet másképp.

Orbán antiszemita propagandája egy lépésre van attól, hogy Magyarországon zsidók elleni támadások, pogromok legyenek. Mindent felépített a propagandagépezet. Csupán arra van szükség, hogy a Figyelő által megkezdett listázás állami szintre emelkedjen. Megnevezzék a “Soros-terv” végrehajtóit, a “Soros-hálózat” magyarországi képviselőit és irányítóit. Nem véletlen, hogy Soros György kimenekíti az országból az Open Society alapítványt és a CEU-t is, hogy megelőzze a fizikai erőszakot, az egyetem felgyújtását. A testi épségüket félti.

A CEU elüldözése ennek a folyamatnak egyik fontos állomása. Szimbolikus a nemzetközi zsidó világ-összeesküvést megtestesítő Soros György egyetemének eltávolítása. Miközben az egyetem teljesített minden feltételt, az Orbán-rezsim saját alkotmányellenes törvényét sem tartja be. Az egyetem náci szellemiségű bemocskolása és köpködése zajlik. Ez a náci propagandahadjárat a hitleri Németország szellemiségét idézi. Ilyen mocskot, amit a CEU-ra szórnak, az SA óta nem látott Európa.

Kigúnyolják a “csaló” zsidót, hogy egy “kulipintyóban” nyitotta meg az amerikai campusát, hogy megfeleljen az ürügyként alkotott Lex CEU törvénynek. Miközben azt mondják, nincs is CEU-ügy, a CEU magától távozik. Senki nem üldözte el. Elhúzzák az irhájukat, belátták, hogy a működésük “törvénytelen”. A CEU nem elég jó, hogy Magyarországon működjön, az egész csalók üzelme. Erről annyit jegyezzünk meg, az Orbán-rezsim által pártirányítás alá vett magyar egyetemek egyike sem fér a világ legjobb 400 egyeteme közé. A “kulipintyós” CEU öt tudományterületen is a világ legjobb száz egyeteme között van.

Ami a “kulipintyózást” illeti, ez még egy jókora butaságra is vall, mert Amerikában nagyon sok egyetem adminisztrációja a CEU Bard College-ban levő campusához hasonló épületben van, és attól még kiváló eredményeket produkálnak. Jobbakat, mint a Fidesz komisszárok által vezetett magyar egyetemek bármelyike. Emellett ismertem én olyan főiskolát is, mely “Közép-európainak” nevezte magát, és éveken át egy budaörsi présházban működött. De nem ez az egyetlen példa. Magyarországon számos főiskolának a “lekulipintyózott” házhoz hasonló ingatlanja sincs.

Magyar vendégprofesszorok a megmondhatói, hogy a Montclair State University Education Centere még ennél is kisebb házban működött. De a Rutgers University-nek is vannak ilyen adminisztrációs épületei. A CEU órái pedig nem ebben az épületben vannak, hanem a Bard College impozáns épületeiben, amelyekről egyetlen képet se közölt az orbáni propaganda, pedig attól elállhatna az egyszeri magyar fasiszta lélegzete.

Az egyetemi akkreditációt pedig nem ingatlanügynökök végzik. Nem az épületek mérete vagy ornamentikája a tudományos minősítés alapja. Emellett, a nagypofájú pesti srácok még egy apró dologról megfeledkeznek: az Orbán-rezsim által hozott alkotmányellenes, és a tanszabadságot sértő Lex CEU törvény sem a magyar kormánynak nevezett bűnszervezet kompetenciájába utalja annak eldöntését, hogy a külföldi diplomát adó egyetem megfelel-e az adott ország akkreditációs követelményeinek, hanem az adott külföldi állam.

Jelen esetben ez kizárólag New York Állam illetékes hivatalának kompetenciájába tartozik. S ha New York állam szerint a CEU amerikai campusa a magyar szintnél sokkal szigorúbb akkreditációs feltételek szerint elfogadja a “kulipintyóban” működő amerikai egyetemet, s kiállítja az erről szóló igazolást, akkor a fasiszta magyar kormány a saját törvénye alapján nem tehet mást, minthogy tudomásul veszi. Ha kétségei vannak, akkor tárgyal New York állam illetékeseivel, esetleg bíróságon megtámadja New York állam igazolását.

De a magyar sutyerákok gyülekezete, amelynek nem kevés idő kellett annak elfogadásához is, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormánya nem illetékes az egyes államok egyetemi ügyeiben eljárni, mert az tagállami hatáskör, a “kulipintyó” kérdést nem hivatalos úton, és nem egy állam működéséhez hasonló eszközökkel oldja meg, hanem a “PestiSrácok” nevű szennyoldalt uszítja rá, és a fake news propagandagépezet hatáskörébe utalja. Amely aztán a magyar kormány vagy amerikai bíróság helyett mondja ki a végső verdiktet, hogy a CEU továbbra sem teljesíti a feltételeket, oszt jónapot!

S ezen a ponton érdemes rátérni arra, ami ennek az ügynek a lényege. A “PestiSrácok” a “leleplezésnek” szánt cikkében úgy hivatkozik az Orbán-rezsim által hozott jogszabályra, mintha a világ teremtése óta így lenne. Olyan adottság, amelyet a Mindenható teremtett, s lehetetlen enélkül egyetemet működtetni. Annak figyelmen kívül hagyása a világegyetem összeomlásával járna. Ezzel szemben a valóság az, hogy a törvényt testre szabták, azzal a szándékkal, hogy a CEU-t a törvénytelenség látszatával elüldözzék.

Ennek oka pedig az, hogy a CEU a liberális demokráciák és a jogállamok működését és a szabad, nyílt társadalom modelljét tanítja nemcsak magyar, nemcsak kelet-európai, de a világ minden részéről érkező hallgatóknak. Magyarországon működik a demokratikus és a szabad társadalom utánpótlását képző egyetem, a “zsidó szellem” központja. De Orbán Budapestet nem a szabadság szellemi központjának, hanem az illiberális fasiszta állam modelljének szánja. Ezért antagonisztikus az ellentmondás, a CEU-nak mennie kell.

Ezért hiába teljesítette a CEU a rezsim feltételeit, mert nem ezek a feltételek fontosak, hanem a létezése nemkívánatos. Egy olyan országban, ahol az oktatást egy kézbe tették, az iskolák minden szinten ideológiai agymosást, fasiszta népbutítást folytatnak, nem lehet egy olyan egyetem, amely tudást ad és polgári szabadságra oktat, az egész világ számára felvilágosult demokratákat képez, akik az országaik vezetői, politikusai, újságírói lesznek.

Érdemes azonban azt is megnézni, hogy maga a Lex CEU súlyosan sérti a tanszabadságot. A tanszabadság azt jelenti, hogy bárki szabadon megválaszthatja, hol és mit tanuljon, és a “szabadság arra, hogy valaki nyilvánosan taníthasson anélkül, hogy a tanitásnak akár tárgyában, akár formájában korlátoztassék”. Az egyetem szabadon megválaszthatja, hogy mit és hogyan tanít, és kinek milyen feltételekkel ad diplomát. Hasonló az egyetem szabad alapításának joga. A Lex CEU alkotmányellenes, törvénytelen kitaláció. Primitív firkálmány.

Angliában 1870-ban, Franciaországban 1882-ben alkottak olyan törvényt, amely biztosítja a tanszabadságot. Magyarországon az Eötvös József által benyújtott törvényjavaslatban a tanszabadság elvét már 1868 december 5-én elfogadták. A tanszabadság értelmezését és indoklását Eötvös egyik közeli munkatársának írásából ismerhetjük meg: „Ha csupán az államhatalom nyithat iskolákat, vagy ha csak az általa megállapított tanterv s tankönyvek szerint szabad iskolát nyitni és tanítani, akkor először a társadalom egész sorsa, anyagi jóléte, erkölcse, értelmisége, szelleme, szabadsága az államhatalom önkényére van bízva; s mindig fönnmarad a lehetőség, hogy annak érdekei nem egyeznek meg a társadalom érdekeivel. Az intézményekben rejlik a társadalom érdekeinek és szabadságának legfőbb biztosítéka.” A magyar társadalom érdeke is ellentétes az Orbán-rezsim érdekeivel.

Ez éppen 150 évvel ezelőtt történt. Orbán a 19. század elé viszi vissza Magyarországot. Olyan viszonyokat teremt, amelyek 150 évvel viszik vissza Magyarországot: a középkorba. Eltörli a magyarság többszáz éves küzdelmét, a polgári forradalom, a felvilágosodás, a reformkor minden szellemi vívmányát. Hiába élt Kossuth és Széchenyi, Deák és Eötvös. A magyar szabadságharcot érvényteleníti, hiába ontották százezrek a vérüket. 1848 halott.

Hiábavaló volt minden reformkori küzdelem a haladásért és a szabadságért. Költők és forradalmárok, művészek, írók hiába harcoltak a nemzet felemelkedéséért. Egy felcsúti futballista mindezt egy tollvonással eltörli. Mindent, amit a magyar géniusz, tudósok és közéleti emberek századok során alkottak. Az emberségért és az egyenlőségért folytatott küzdelem is elbukott. Győzött a reakció, a feudalizmus, a sötétség és a fajgyűlölet. Ady, József Attila, Bartók, Jászi, a teljes magyar kultúra és civilizáció eltöröltetett. Wass maradt.

Senki nincs, aki megmondaná a magyaroknak, hogy a zsidóság csak hozzátett a magyarok értékeihez. Csak segítette a felemelkedésüket, a szabadságukat. Azokat az emberi jogokat, amelyek a liberális demokratikus jogállamban vannak, a zsidók a Bibliájukból nézték ki, és azok teljes összhangban vannak a kereszténység tanításával is. Jézus Krisztus a szabadság hirdetője. Nem állami erővel, hanem a megváltás örömhírével változtatja az embereket. Az ember szabadon választhat. Az egyház az államtól elválasztva az örömhírt hirdetheti, de az emberek szabadságot kaptak arra, hogy elfogadják vagy elutasítják, s ennek nem lehetnek negatív állami következményei.

A fasiszták és a nácik jelentik a veszedelmet, a zsidók csak áldást jelentenek az országnak. A frusztrált, irigy emberek ideológiája az antiszemitizmus, akik becsületes verseny helyett kivételezéssel és a versenytársak elnyomásával, üldözésével akarnak nyerni. Nyomorult és beteg emberek, akik romba döntik az országot. Ők okozták mindig Magyarország vesztét, s most újabb Trianont készítenek elő. Meghamisítják a történelmet. A “keresztény” magyar identitás bibliaellenes, csalás és hazugság. Fasiszta ideológia. Elbutítják az országot.

Soros György nem mondott mást, mint azt, amit az Emperi és Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozata: “Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.” (14. cikk 1. bekezdés) Nemzetközi jog rendelkezik ennek tartalmáról, amit Magyarország is köteles lenne betartani. Aki nem menekült, azt nem kell befogadni. Azokat Nyugat-Európa sem fogadja be, az EU-országok is küzdenek a nem menekültek migrációja ellen. Orbán hazudik, becsapja a magyarokat.

Orbán antiszemita és náci államot épít. Egész rendszere a zsidók ellen harcol és a zsidók ellen uszít. Ezt jelenti az ő “kereszténysége”. Ez Magyarország pusztulásához vezet. Lesz olyan idő, amikor ezért Magyarországot eltörlik a föld színéről. Méghozzá a keresztény és zsidó Messiás. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Orbán és támogatói Jézus ellen harcolnak. A zsidó Jézus Krisztus ellen. Vesztésre vannak ítélve, Magyarországgal együtt, amely a rossz oldalon áll.13 hozzászólás : Bartus László: A CEU Orbán antiszemitizmusának bizonyítéka

 1. Mist

  November 2nd, 2018

  Szerintem nem az antiszemitizmus a fő mozgató rugója.
  Minden diktátor, diktatórikus módszereket alkalmazó főnök arra törekszik, hogy mindenki tőle függjön, ő nevezze ki őket, ő alapítsa az intézményt, vagy legalább tegyen hűségesküt (együttműködési szerződés, vagy hogy is hívják), függjön tőle.
  A “legkisebb magyar” (a Momentumtól nyúltam le ezt a zseniális elnevezést, Széchenyi a legnagyobb magyar, legtöbbet tett az országért) a NER-be (Nemzeti Együttlopás Rendszere) tagozódott szervezeteket szereti, támogatja, akik kinyilvánították, elfogadták a hűbérúr – hűbéres viszony elfogadását..
  Ide kívánkozik még egy gondolat:
  Rákosi vezérelve az volt: “Aki nincs velünk, az ellenünk van!”
  Kádáré: “Aki nincs ellenünk, az velünk van!”
  A “legkisebb magyaré”: ‘Aki nincs velünk, az NINCS!”

  Ez a CEU ellenesség oka – szerintem.

  Reply
  • abramovics

   November 2nd, 2018

   azt gondolom – s jól gondolom! – hogy a magát momentumnak nevező izé sem más, mint a politika, ami nem lehet más, mint látjuk.
   segítek, nehogy belebonyolódj!
   ugyanaz, mint az lmp, csak pepitában, s átnevezve, hogy a mezei, alapvetően hülye, és primitív, magát magyarnak valló barmát megtévessze.
   .
   a kereszténységről, annak álcája alatt viruló keresztény magyarországról, s a keresztény magyarokról néhány gondolat.
   .
   úgy vélem, maga a keresztény vallás, mint olyan túlélte magát.
   ahogy a végnapjait éli az iszlám, s minden más vallás is.
   az emberi faj fejlődése szükségszerűen abba az irányba fog menni, ahol a logika, a tudomány, az anyag, a mindenség egyre részletesebb megismerése révén egy olyan a mentálisan gyenge egyedek számára kapaszkodót nyújtó vallás alakul majd ki, mely a tudomány lesz maga.
   vagy ezek az egyedek a természetes szelekció, s a tudatos, a természet rendjébe beépülő, ám az emberi faj magasabb szintre lépését jelző szelekció révén el fognak tűnni.
   ez szükségszerű lesz, ha galaktikus fajjá, túlélővé akarunk válni, mint emberi faj.
   most itt sok vallásos emberi példány megsértődni akar,
   .
   DE
   .
   sajnos az a véleményem, hogy azok menekülnek a vallásba, akik nem képesek feldolgozni a napi valóság kihívásait, s menekülésként egy nem létező felsőbb hatalomhoz kényszerülnek segítségért.
   maga a természet az egyedeknél,
   .
   DE
   .
   a fajoknál is sokkal erősebb, s ha és amennyiben már mindenképpen vallásként kell valamire gondolni, vagy beszélni róla, akkor az a mindenség maga, a világegyetem, tehát szükségszerűen a tudomány.
   hiszen a tudomány képes magyarázattal szolgálni a minket körülvevő világ csodáira, nem pedig valami kitalált istenség, bármiként is nevezzük azt el.
   jelen pillanatban még nem tudjuk – lehet, soha nem is fogjuk egyértelműen megtudni, bár kétlem – hogy az anyag miként válik élővé, mitől lesz tudata.
   .
   DE
   .
   a Gaia elmélet szerint maga a bolygó is egy élő organizmus, melyet mi emberek, mint egy fertőző vírus próbálunk elpusztítani.
   a bolygó vagy legyőz minket – ami egy élő szervezet természetes reakciója a fertőzésekkel szemben – vagy belepusztul.
   mindkét esetben maga a világegyetem, a mindenség oldja meg a helyzetet, hiszen a törzsfejlődés kimondja, hogy a fajok átalakulnak egymásba, vagy kihalnak, amennyiben e további létre alkalmatlanná válnak, s nem képesek alkalmazkodni.
   ez az intelem a jelenlegi magyarországi politikai helyzetre is igaz, s benne van a megoldás – jegyzem meg mellékesen.
   .
   Hasek stílusában, Svejk szavaival élve:
   .
   “Olyan magyar, amelyik elmondhatná magáról, hogy: „Én egy fajtiszta dög vagyok”, igazán nagyon kevés van. Vagy az anyja adta össze magát egy szörnyeteggel, vagy a nagymamája, vagy pedig több apja volt neki, és mindegyiktől örökölt valamit. Az egyiktől a fülét, a másiktól a farkát, megint egy másiktól a pofaszőrét, a harmadiktól az orrát, a negyediktől a csámpás lábát, az ötödiktől a nagyságát, és ha volt neki ilyen apja egy tucat, akkor a főhadnagy úr elképzelheti, hogy egy ilyen magyar hogy néz ki. Ezek a magukat magyarnak valló ganék egyszer vettek egy ilyen magyart, Orbánnak hívták, ez olyan randa volt a sok apja után, hogy az összes kutyák elkerülték, és ezek az idióta magukat magyarnak valló ganék szánalomból, butaságból, kulturálatlanságból vették meg, s erre a nyakukon maradt, ahogy a nyakunkon maradtak ezek a magukat magyarnak valló ganék, nekünk, kik európainak, a demokratikus jogállamban elkötelezett embernek tartjuk magunkat”
   .
   ennyit a kereszténységről, magyarságról, iszlámról, vagy az izraelita hitről vagy bármiféle vallásról
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok

   Reply
  • Amerikai Népszava

   November 2nd, 2018

   Nem csak ennyi. Ha nem Soros lenne az alapító, nem lenne ennyire fontos. Vannak más intézmények is, amelyek nincsenek Orbán uralma alatt, de nem zavarják. Soros egy jelkép, amit értenek a nácik.

   Reply
 2. abramovics

  November 2nd, 2018

  lászló!

  akkor mindent összegezve úgy tűnik, hogy a legpontosabb definíciója a jelenlegi rezsimnek az, amit voltam bátor megalkotni lassan tíz éve,
  .
  DE
  .
  sajnos még mindig nem hajlandóak azt használni!
  pedig ahogy itt, és másutt is számtalanszor elhangzott, csak akkor tudunk eredményesen fellépni – bármilyen formában, békés úton, avagy erőszak útján – ellenük, ha és amennyiben
  .
  PONTOSAN NEVÉN NEVEZZÜK A RENDSZERT!
  .
  amennyiben tovább folyik a szar toligálása egyik sarokból a másikba s visssza, abban az esetben nem történik más, csak adjuk a nagy pofonokat a szar – a jelenleg regnáló rezsim – helyett saját magunknak.
  .
  FEL KÉNE MÁR ISMERNI, LEHET, MÁR KÉSŐ!
  .
  tehát akkor a pontos megnevezés a következő:
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 3. November 2nd, 2018

  Korábban is úgy gondoltam, az egész CEU hiszti úgy kezdődött, hogy valamelyik közeli, talán éppen a nemzetth veje, szemet vetett a Ceu épületeire, meg akarta szerezni semmiért, legfeljebb bagóért. Majd rájöttek, hogy kettőt egy csapással, ráépítették a Soros elleni kampányt. Ez nem mond ellent a cikkben foglaltaknak sem, hisz a 30-as, 40-es évek pogromjai, zsidóüldözései, a vagyonuk elrablása is kaptak olyan magyarázatot, hogy ez csak a zsidó tőke decentralizációja. Közgazdaságilag.
  Sajna ez a folyamat már megidnult a bitangul demokrata Antall kormány idején is, akkor is a keresztény újságírók közössége, keresztény pedagógusok közössége, stb az is annak a kódszava volt, hogy nem zsidó.

  Reply
 4. amaurote

  November 2nd, 2018

  van benne igazság, de fele túlpörgetett okoskodás. így összességében ez az írás csak zaj…

  Reply
  • Amerikai Népszava

   November 2nd, 2018

   Mi van ebben túlpörgetve és mi az okoskodás? A NER alapja az antiszemitizmus. Kell ezt még bizonygatni? A Valutaalap elleni szabadságharccal keződött, minden a keresztény-liberális ellentét jegyében fogant, ahol a liberális a zsidó kódja, ezt Soros személyével csak alátámasztja. Lehetne találni más összeesküvőt is, aki a bevándorlást szervezi, csak azok nem elég zsidók, és nem azt üzenik a magyar embernek, amit Soros neve. Itt minden egyértelmű. A náci veszélyre figyelmeztetni pedig csak “zaj”? Ez nevetséges, de sajnos mégsem az.

   Reply
  • Johann Gábor

   November 2nd, 2018

   Remélem elég hangos ez a “zaj”, ahhoz, hogy sok ember, lehetőleg minél több meghallja! És azt is remélem, hogy aki meghallja, az fel is fogja az értelmét.

   Reply
 5. Hun

  November 3rd, 2018

  Végre beismerik, hogy a CEU a “liberális demokráciák működését, a nyílt társadalom működését oktatja … zsidó szellemi műhely”. És azzal mit kezdjünk, hogy “Orbán a zsidók elől lop.” Hát igen. Vége van annak, hogy a kiválasztottak lopják szét az országot. Bocsi metéltek. És remélem minél hamarabb eljön a Bartus elvtárs által felvázolt állapot, amikor nem egy héber-csicska Sor(o)sok Házás, Maccabi Játékos libsi kormányunk lesz, hanem valóban a magyarság érdekeit képviselő vezetés. Annak külön örülök, hogy több alkalommal is leszögezi a cikkben, hogy a zsidó az zsidó, nem magyar, maximum magyarországi.

  Reply
  • abramovics

   November 4th, 2018

   te szerencsétlen hülye kretén!
   olvasd el,hogy tudd kiféle, miféle féle vagy:
   .
   “Olyan magyar, amelyik elmondhatná magáról, hogy: „Én egy fajtiszta dög vagyok”, igazán nagyon kevés van. Vagy az anyja adta össze magát egy szörnyeteggel, vagy a nagymamája, vagy pedig több apja volt neki, és mindegyiktől örökölt valamit. Az egyiktől a fülét, a másiktól a farkát, megint egy másiktól a pofaszőrét, a harmadiktól az orrát, a negyediktől a csámpás lábát, az ötödiktől a nagyságát, és ha volt neki ilyen apja egy tucat, akkor a főhadnagy úr elképzelheti, hogy egy ilyen magyar hogy néz ki. Ezek a magukat magyarnak valló ganék egyszer vettek egy ilyen magyart, Orbánnak hívták, ez olyan randa volt a sok apja után, hogy az összes kutyák elkerülték, és ezek az idióta magukat magyarnak valló ganék szánalomból, butaságból, kulturálatlanságból vették meg, s erre a nyakukon maradt, ahogy a nyakunkon maradtak ezek a magukat magyarnak valló ganék, nekünk, kik európainak, a demokratikus jogállamban elkötelezett embernek tartjuk magunkat”
   .
   TE FAJTATISZTA VÉRMAGYAR BAROM, TE!
   EGY GENETIKAI VIZYGÁLAT, HA MERNÉL BELEMENNI,
   .
   DE
   .
   ettől egy zil féknyom van a gatyádban, hamar kidrítené rólad, milyen egy kevert közép európai korcs vagy, aki fajtatiszta kutyának képzeli magát
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok
   .
   .
   ps.: amúgy megcsókolhatod a seggemet, éljen!
   fogalmad sins ez honnan eredetezhető.
   hiszen nem elég, hogy egy korcs vagy, még abból is a rosszabb fajta, a genetikai hulladék, a szemét, ami a romlásba, pusztulásba tart a természet törvényei szerint.

   Reply
   • Hun

    November 18th, 2018

    Mi van zs? Fáj az igazság? A zsidók emelik ki magukat az emberiségből. Ők a kiválasztottak, mindenki más alacsonyabb rendű goj. És csodálkoznak, hogy a történelemben mindig, mindenhol utálták, üldözték őket. De nyilván nem bennük van a hiba hanem mindenki másban. HH

    Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)