(Fotó: Államellenes bűncselekménnyel létrejött törvényen kívüli hatalom vezeti az országot. A törvényes rend helyreállításának követelése helyett megy a szédítés és a mellébeszélés.)

Magyarországon március 15-e és október 23-a hagyományosan a politikai véleménynyilvánítás napja. A rendszerváltás előtt és után ezeken a napokon fejezte ki nemtetszését és akaratát a nép (egy része). A NER létrejötte után a szabadság hívei és a diktatúra ellenfelei ezeken a napokon tartottak tömegdemonstrációt, fejezték ki a rendszerrel való egyet nem értésüket. Szűk öt évvel az Unió első fasiszta államának létrejötte után megélhettük, hogy alig néhány százan vettek részt az ellenzéki rendezvényeken.

Ennél nagyobb szégyene ennek a népnek már nem nagyon lehet. Belesimul a diktatúrába, tudomásul veszi a látható és láthatatlan szögesdrótokat, amelyek között él. Konszolidálódott a fasiszta rendszer, mindenki megtalálta benne a helyét és védi a maga pozícióit. A diktátor engedélyt adott a létezésre, a vegetálásra, az emberhez méltatlan megalázottságban való sunyításra, és mindenki elégedett ezzel. Tudomásul vette, hogy egyetlen ember tulajdona az ország, az ország egész vagyona, annak adja, akinek akarja. Nagyobb hatalma van, mint alkotmányos királyságok uralkodóinak, mert őt alkotmány sem köti. Leválthatatlan, elpusztíthatatlan, uralkodik a csürhe kisebbség vállán, míg a többség mindezt eltűri a tőle kapott egy tál lencsénél is kevesebbért.

Egyetlen radikális polgári demokrata nincs az utcán, aki ha kell, egyedül elmondaná leplezetlen, kendőzetlen véleményét arról a törvénytelen mocsokságról, amit Nemzeti Együttműködés Rendszerének hívnak. Ehhez képest a nyolcvanas években a “demokratikus ellenzék” néhány fős megmozdulásai tömegforradalmak voltak. Az 56-os forradalom évfordulóján Magyarországon nem hangzott el egyetlen említésre méltó beszéd, nincs egyetlen ember, akinek hívó szavára emberek vonulnának az utcára.

Ha valaki kíváncsi ennek okára, olvassa el az Amerikai Népszava 2014 előtti írásait. Előre megmondtuk: ha az ellenzéki pártok részt vesznek a 2014-es parlamenti választáson, ha nem bojkottálják, hanem legitimálják a rendszert, bekövetkezik az, ami most van. Azt mondtuk, hogy az elvtelenség kiveszi az erőt, nem lehet két urat szolgálni, ha az ellenzék eladja magát a pártfinanszírozásért és a képviselői helyekért, belekonszolidálja az ellenzéket Orbán rendszerébe. Felőrli az ellenállást, megalkuvóvá teszi a demokratákat, és elveszi az utolsó reményt és lehetőséget, hogy a rendszer Orbán végelgyengülésben bekövetkező halála előtt megszűnjön.

Megmondtuk, hogy a 2014-es választás csapda. Aki részt vesz rajta, verembe kerül, ahonnan nem lehet kijönni. Elveszíti a gerincét, a jellemét, a tartását, az erkölcsi erejét és a hitelét, hogy ellenzéke legyen ennek a rendszernek. Megmondtuk, hogy hazugság a választási győzelemről szóló hitegetés, amely anyagi érdekeket szolgál és megsemmisítő vereségbe viszi a demokrácia híveit. Figyelmeztettünk, hogy innen nem lesz felállás. Csak vonyítás lesz a veremben, karók lesznek, amelyek átszúrják azokat, akik beleesnek. Szemfényvesztő hazugok, álnokok, akik felesküsznek Orbán alaptörvényére, és azt hazudják, hogy a diktátor pénzén, az általa meghatározott keretek között, majd megdöntik ezt a rendszert. Valamennyien árulók és politikai hullák.

Három okból mondtuk, hogy Orbán rendszerét (és benne a választásokat) bojkottálni kell: azért, mert Orbán 2010 után államellenes bűncselekményt követett el, államcsínnyel megdöntötte az alkotmányos rendet. Az Alkotmányt meg lehetett változtatni, még új Alkotmányt is lehetne alkotni törvényes keretek között, de az alkotmányos rendet nem lehetett volna megváltoztatni. Ez a Btk.-ba ütköző bűncselekmény, amelynek büntetési tétele életfogytiglanig tartó börtön. Demokrata nem léphet át a jogon, nem hagyhatja figyelmen kívül a törvényt, mert attól kezdve nem demokrata. Bűncselekménnyel létrejött törvénytelen és illegitim hatalom által kiírt csaló választásokon egy demokrata nem vehet részt. Ezt követeli az Alkotmány, a Köztársaság és az elvszerűség.

A másik ok, hogy a választási feltételek nem voltak egyenlőek. A választás nem adott lehetőséget arra, hogy a népakarat kifejeződjön, a nép információk birtokában választani tudjon. A választási törvényben kódolva volt a kétharmados győzelem. Egy nappal a választások előtt az ellenzék vezetői győzelemről hazudoztak, mi előre megmondtuk a pontos végeredményt: Orbán kétharmados győzelmét. Demokrata nem vehet részt olyan választáson, amelynek végeredménye a választási törvényben borítékolva van. Az ellenzéki pártok is tudták ezt. Hazudoztak mindent összefogásról, választói akaratról, miközben egyetlen oka volt a választáson való részvételnek: a képviselői helyekkel járó kedvezmények és a százmilliós nagyságrendű évi állami támogatás megszerzése. Orbán pénze.

A harmadik gyakorlati ok volt. Megmondtuk, hogy Orbán rendszere addig él, amíg a demokrácia látszatát és hazugságát fenn tudja tartani. Rettegett attól, hogy az ellenzék bojkottálja a választást, a törvénytelen rendszer elveszíti a legitimitását és emiatt kívül és belül összeomlik. Emiatt ígértek pénzt kamu pártoknak is, hogy a valódi ellenzék bojkottja esetén is el tudják játszani a választás hazugságát. De ez a hiányzó legitimációt nem pótolta volna. Ha a király meztelen, többé nem király. Megmondtuk, hogy aki bevonul Orbán parlamentjébe, semmit nem nyer, és mindent elveszít. Aki kívül marad, és vállalja orbáni értelemben a “törvényen kívüliséget”, az utcát, a földalatti mozgalmat, a konfrontációt, az üldöztetést, rövid időn belül a fasiszta rendszerrel elégedetlen tömegek követik és messiásként üdvözlik. Annál a pénznél, amit Júdás-pénzként megkapnak Orbántól, sokkal többet kapnak a diktatúra ellenségeitől.

2014 előtt azt mondtuk, aki nem vesz részt a törvénytelen rendszer által kiírt csaló választáson, aki hűséges marad az Alkotmányhoz, a Köztársasághoz, ennek az országnak a reménysége, világító fáklyája és az Orbán-rendszer utáni demokrácia alapköve lesz. Ha az ellenzék pártjai nem a rendszer bojkottálására fognak össze, hanem az Orbántól megszerezhető pénzek maximalizálására, akkor ennek az országnak nem lesz többé reménysége, a demokratáknak nem lesz vezére, és nem lesz az Orbán-rendszernek igazi ellenzéke. Csak szétszórt hadak, elárult hívek, depresziós és tehetetlen emberek, megnyomorított tömegek, és viszonylag jól fizetett kollaboránsok lesznek. De élet, jövő és reménység nem lesz. Nos, ezt láthattuk oktöber 23-án, és ez még nem a vég, lesz még ennél rosszabb is.

Azt is megmondtuk, ha az ellenzék elárulja az Alkotmányt, nem bojkottálja a rendszert, semmi nem marad, amitől ez a rendszer összeomolhatna. De legitimáció nélkül minden hatalom megdől. Nevetségessé válik, röhögnek rajta, packáznak vele, megalázzák, és amikor a gyomor is korogni kezd, a bojkott kiterjed az egész országra, megbénítja a rendszert, amely összeomlik magától. Nem lehet kormányozni legitimáció nélkül, amikor az egész ország azokhoz kezd húzni, akik vállalják a szembenállást, a kockázatot, a politikai üldözést, akik semmi mást nem mondanak, csak azt, hogy államellenes bűnözők, vissza az Alkotmányunkat, vissza az országunkat, vissza az életünket! De ha az ellenzék beáll a sorba, eladja magát, akkor minden elképzelhetetlenné válik.

Amikor ezt mondtuk, kitaláltak mindent, hogy miért nem igaz. Azóta eltel másfél év, amely bennünket igazolt. A bojkottot elutasító hazugságok lelepleződtek, a parlamenti álellenzék halott, a rendszernek nincs ellenzéke, a bojkott elutasításának hazugsága megbukott. Hiába feleltünk meg minden hazugságra, a pénz fontosabb volt. A gyávaság győzött. Hazudni könnyebb volt. Ripacskodni élvezetesebb. Kifizetődőbb. De csak rövid távon. Most a hazudozók, akik az országot és a demokrácia híveit ebbe a helyzetbe juttatták, ugyanazokat a hazugságokat mondják. Készülnek a 2018-as “választásra”, az újabb totális megsemmisítő vereségre. 2018 után már arra sem fog emlékezni senki, hogy itt valaha demokrácia volt, vagy mi a különbség demokrácia és a felcsúti stadionnal szimbolizált mocskos diktatúra között.

Megint időben szólunk: ezt a rendszert azok döntik meg, akik bojkottálják. A bojkott az egyetlen békés és nem erőszakos eszköz a rendszer megdöntésére. Azért senkit nem lehet felelősségre vonni, amit nem tesz meg. A rendszerből való kivonulás, a legitimáció megvonása az egyetlen törvényes, alkotmányos és jogszerű magatartás, amely célra vezethet. Nem lehet elfelejteni az Orbán-rendszer születését, a fülkeforradalmat, a NENYI-t, a NER-t, mert az mind törvénytelen. Az Alkotmányt, az alkotmányos rend helyreállítását és az államellenes bűncselekmény elkövetőinek felelősségre vonását kell követelni. Ez az egyetlen egyenes, járható és célravezető út. Akik azt hazudják, hogy majd egyszer választásokon megdöntik Orbán törvénytelen hatalmát, azok hazudnak.

Az árulás útját már kipróbálták, annak eredményei nyilvánvalók. Most ki kellene próbálni a hűség és az elvszerűség, az Alkotmányhoz ragaszkodó törvényesség útját, bojkottálni kellene az egész rendszert, és meglátnánk, az hova vezet. Aki ez ellen beszél, annak azonnal meg kell nézni, milyen érdekek vezetik. Milyen állást, pénzt, szereplést, díjat védelmez az igazsággal szemben. Ideje lenne, hogy elváljon a szar a májától, és kiderülne, kik azok, akik csak megtévesztettek, de becsületesek, és kik a prostituált árulók, Orbán kollaboránsai, rendszerének szilárd bástyái. Aki velünk van, álljon mellénk, vagy csak vonuljon ki az áruló álellenzéki pártokból és keresse a kapcsolatot azokkal, akik a rendszer valódi ellenzékéhez tartoznak.

Amikor figyelmeztettem arra, ami végül bekövetkezett, a kollaboránsok gyűlölete áradt rám. Ugyanolyan mocskos vádakat fogalmaztak meg, ugyanolyan aljas uszítást folytattak, mint Orbán elvakult hívei. Ideje felébredni. Gyurcsány elárulta korábbi önmagát. Ez alatt a másfél év alatt ránézésre is tönkrement a hazudozásba. Ő maga fogja bejelenteni, hogy tévedett, elárult mindent, és nagy hibát követett el. A demokratáknak fel kell ébredniük, és meg kell mondaniuk azoknak, akiket vakon követtek vagy szolgalelkűen kiszolgáltak, hogy fejezzék be a hazudozást. Vagy vállalják az igazságot, az igazságért való szenvedést, a konfliktusokat, vagy fejezzék be a politizálást és vonuljanak vissza főzni a konyhába.

Az MSZP nemlétező párt. Nincs programja, nincsenek vezetői, nincs ideológiája, csak ott feledkezett tagsága van. Orbán jóvoltából létezik. Az LMP soha nem volt a rendszer igazi ellenzéke. A többi kreálmány szóra sem érdemes. Gyurcsány hitelét vesztette, szűk fanatikus rajongótáborán kívül egyetlen embert sem fog maga mellé állítani, amíg tovább hazudozik. Írhat annyi körlevelet, amennyit akar, amíg Orbán lábakapcája, mert nem tud lemondani a pénzről, a látszatról, a hiúságát legyező nyilvánosságról, és egyre inkább a talpnyalók hízelkedéséről, senki nem veszi komolyan. Nem azért hiteltelen, amit tett, hanem azért, amit nem tesz meg. Azt hiszi, hogy az emberek hülyék? Egyetlen szavát sem hiszik, amíg Orbán mellényzsebéből szónokol. Gyurcsány bebizonyította, hogy csak önmaga érdekli, az ország nem. Duma Matyi. Ereje annyi van, hogy megfojtson minden rajta kívül induló próbálkozást. Ő hozta létre ezt a helyzetet, ő döngölte betonba. Pörög, forog, mindenkit vádol, csak egyetlen dologra nem hajlandó: szembenézni az árulással, a hazudozással, hogy majd így lesz, úgy lesz, majd nyerünk. Ahelyett, hogy visszakanyarodna oda, ahol utat tévesztett, és bojkottálná a rendszert, kivonulna az Orbán-rezsim bástyái mögül. Ha erre nem képes, minden vele kapcsolatos illúzió hatalmas tévedés volt. Karaktergyilkosra nincs szükség. A legnagyobb karaktergyilkosa önmagának ő maga. Ennél többet már csak a személyimádó fanatikusai és talpnyalói ártanak neki.

Már 2010-ben megírtuk: az ATV a Fidesz zászlóshajója, Németh Sándor az ellenzéket Orbán kezére játssza. Ezért is agyongyaláztak minket, de aki még most sem látja, hogy az ATV a Fidesz televíziója, Németh Sándor Orbán embere, annak valami baj van a buksijával. Továbbra is azt mondjuk, hogy választani kell: vagy az ATV bambulása, vagy a szabadság. A Klubrádió egy gyáva, haszonleső, szűk érdekkör által egymásnak műsorokat készítő belterjes gittegylet, amelynek ilyen helyzetben már régen az utcára kellett volna vinnie százezreket. Saját hangjukat szeretik hallani, egymás vállát veregetni, az érdekli őket, hogy megfeleljenek egymásnak. Ezeket egy gerinccel bíró három fős amerikai rádióállomás lesöpörné a frekvenciáról a nyavalygásaikkal együtt. Amikor kellett volna, csődöt mondtak, mert rossz a lelkiismeretük. Megmérettek és könnyűnek találtattak. Bolgár György és társai osztoznak Orbánnal a felelősségben, hogy ez a diktatúra létrejöhetett. Soha ne felejtsék, hogyan védelmezték az első perctől kezdve, hogy ez nem diktatúra, hogyan beszéltek ki mindenkit az igazából, és szerelték le az emberekben levő egészséges ellenállást. Nem sokan mertünk ellentmondani, és vállalni az erkölcsi számkivetettséget, mert nem futunk a Klubrádió önsajnálkozó hazugságaival egyirányba.

Szabad és független társaságra van szükség, akik nem ijednek meg ezek hőzöngésétől, hanem átnéznek rajtuk. El kell felejteni ezeket az ellenzéknek látszó megélhetési politikusokat és sajtóbérmunkásokat. S mielőtt bárki elfeledkezne önmagáról, és gyalázni kezdené a tükröt, amibe nem akar belenézni, csak egyet kérünk: vessenek egy pillantást a felcsúti stadion eredményjelző táblájára. Az mindent elmond, mindent elmond róluk, s az első szótól az utolsóig minket igazol. Akinek elképzelése sincs, vonuljon vissza. Aki nem akar még harminc évig ebben a megalázó helyzetben bűnözők uralma alatt élni, fordítson hátat ezeknek. Nem kell részt venni a választásokon, nem kell elszenvedni a megsemmisítő vereséget. Meg kell őrizni a tartásunkat. Ne aggódjon senki, hogy nincs hova csatlakozni. Először legyen sok szabad ember, akit nem ezek a kollaboráns árulók irányítanak és tartanak fogva. Aztán majd lesz vezér is. Nem olyan, mint ezek.

 

39 hozzászólás : Bartus László: Megbukott a bojkott elutasítása

 1. Agi40

  October 26th, 2015

  A Múzeumkert mellett az Új magyar köztarsaság megemlékezésén a kollaboráns demokratikus ellenzékről, a hatalmat kiszolgaló Stockholm szindrómas emberekről volt szó -300 ember előtt.

  Reply
 2. Agi40

  October 26th, 2015

  A Múzeumkert mellett az Új magyar köztarsaság megemlékezésén a kollaboráns demokratikus ellenzékről, a hatalmat kiszolgaló Stockholm szindrómas emberekről volt szó -300 ember előtt.

  https://youtu.be/kPf6QM49gjM

  Reply
 3. rontbont

  October 26th, 2015

  Sajnos a magyarok túlnyomó többsége nem demokrata, sőt, nem is ismerik a demokrácia elveit, nem ismerik a jogaikat és kötelességeiket önmaguk, családjuk és embertársaik iránt. Nem dolgoztak meg a demokráciáért. A rendszerváltás nem egy probléma megoldása volt, hanem a véletlenek szerencsés összjátéka révén az ölükbe hullott lehetőség. Orbán már ott ellopta a show-t.
  A magyarok túlnyomó részt tájékozatlan, legendákban hívő született vagy kondicionált alattvaló (Kertész Á.) Irigy, lusta, hazudozó és rosszindulatú népség, aki arra vár, hogy majd valaki, vagy valami tegyen valamit, amitől neki jobb lesz.
  Bojkott akkor lenne, ha magukat felelősnek éreznék a saját jövőjükért. Nem hiszek már ebben. A végsőkig elkeseredett szegények felkelése fogja megdönteni és, sajnos sok ártatlan áldozattal fog járni.

  Reply
  • CommonSense

   October 26th, 2015

   Maximalisan egyetertek hozateve hogy a magyarok tulnyomo tobbsege fasiszta, rasszista, felsobbrendu magukat okosnak kepzelo ember, de nem latnak tovabb az orszaghataron.

   Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   A bukott ballib politikusok nem tudom, mitől áldozatok. Őket fogja bármi felkelés elsőként elsodorni, azért hadakoznak kézzel-lábbal ellene.

   Reply
 4. 29841984

  October 27th, 2015

  A magyarok úgy kerültek be Európa történelmébe, hogy miután elűzték a már előttük itt letelepedett népeket, 60 évig abból éltek, hogy Nyugatra jártak lopni, rabolni, gyilkolni. 955 óta ezt már nem tehették, utána nagy nehezen, sok véráldozat árán letelepedtek, állítólag felvették a kereszténységet és azóta egymás ellen harcolnak, egymást lopják meg, rabolják ki és gyilkolják meg (lásd a közelmúltból a Holokausztot vagy akár az 56-os “forradalmat”………

  Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   Nem űztek el senkit, nyugodj már meg. Hatalmi vákuum volt éppen akkor a Kárpát-medencében a történészek szerint. Az avarokat beolvasztottuk, vagy ők minket. Szerintem az úri középosztály vágyott a zsidóvagyonra, a dzsentrik.

   Reply
   • Maggdy

    November 2nd, 2015

    “Az avarokat be9olvasztottuk, vagy ők minket.”
    Mindezt többesszám elsőben? Azok akkor nem mi voltunk. Részemről, én halottakkal nem vállalok semmiféle közösséget. Az én “vallásom” szerint minden ember szabadnak születik, ez többek közt azt jelenti, hogy nem felelős a bűnökért amit az ősei követtek el, mint ahogy a dicsőségük sem az övé. Orbán Viktor azért is visszataszító személy számomra, mert mások tollával ékeskedik, ráadásul halottak babér koszorúit aratja, hogy önmagát jó színben tüntesse fel, mások tetteivel büszkélkedik rendszeresen (most abba nem mennék bele, hogy valójában büszkeségre okot adó cselekményekről van – e szó ami bárkinek is, bármikor igazi dicsősége lehetne)
    “-tunk” “-tünk” “mi vagyunk”…miközben beszélgetünk időtlen időkről, melyekben még a bürokrácia csak nyomokban létezett, írni olvasni is kiváltság volt, általában a papok kiváltsága, akarom mondani, ha létezik is eredeti írásos dokumentum, annak hitelességét is simán meg lehet kérdőjelezni, mert tudjuk kik írogatták azokat, ők, akiknek minden mozdulatát elítéljük manapság

    Reply
    • bunkocska te draga

     November 3rd, 2015

     Én helyesnek tartom mindkét ragozást. Amúgy itt van a magyar történelem egyik legszebb imája:
     “1. Dózsa Györgyöt megsütöttük, a paraszt gyűlöli az urat, ez a feudalizmus felszámolásának legfőbb akadálya.
     2. Táncsics Mihályt félig megvakítottuk a börtönben, a munkás feszült viszonyba került a munkaadóval, ez áll a kapitalizmus felszámolásának útjában
     3. Csendőrrel kísértettük be a szektáriusokat (nemcsak a nazarénusokat és pünkösdistákat; nálunk szabadkőművesek vagy schmittiánusok sem lehettek emberek, hát hogy számoljuk fel a kultúrharcot.
     4. Azt mondtuk, kása nem étel, tót nem ember, azt danoltuk, jól ismerem az oláhnak a tulajdonságát, ha kimegyen az erdőbe, felakasztja magát. Belénk ivódott ez a szemlélet, bajos fölszámolnunk miatta a többségi elvet.
     5. Szappant főztünk zsidókból. Lehetne azzal védekeznünk, hogy nem éppen mi, magyarok, de jobban tesszük, ha nem védekezünk, mert az a szappan itt csak szimbólum, s elég sok olyan terhelő adat nyomja a lelkünket, aminek szintén a szimbóluma. Inkább próbáljunk az alsó – és felsőrendű ember kimérájától egyszer s mindenkorra megszabadulni.
     6. Bevagoníroztunk embereket, akik terhünkre váltak, hogy megszabadulhassunk tőlük. Tudom, hogy többször, mint nem, kölcsönbe történt. Mégis gondoljuk csak meg: más a krumpli és megint más az ember.”
     Karácsony Sándor

     Reply
     • Maggdy

      November 3rd, 2015

      Csak sajnálni tudom azokat, akik mások ingét is magukra veszik. Nem én vagyok a Krisztus, akinek mások bűnei miatt kellett(?) állítólag bűnhődni. Bár én (IS) sosem gyakoroltam semmilyen vallást, azért megjegyzem, nekem az idézet nem tűnik imának, inkább bűnbánatnak, vagy a gyónást tudom elképzelni ebben a stílusban.

     • bunkocska te draga

      November 4th, 2015

      Márpedig van kollektív bűnbánat, pl. mikor Willy “Brandt 1970-es varsói látogatása során meglátogatta a varsói gettófelkelés áldozatainak emlékművét, és ott váratlanul és a protokollt felrúgva letérdelt”. Pedig Brandtot is üldözték a nácik, Svédországban élt álnéven Hitler idejében.

    • bunkocska te draga

     November 3rd, 2015

     Veszélyes vizekre is tévedhetsz, ugye tudod, ha mindenféle történettudományt megtagadsz. Voltak papok, akik legendákat hamisítottak, és ezért mindenfajta történeti kutatás felesleges? Ilyen alapon az összes Homo erectus csontvázat is ki lehetne dobni az ablakon, mert minek? Ha a Biblia úgyis megírta, hogy Isten porból teremtette az embereket.

     Reply
     • Maggdy

      November 3rd, 2015

      Általában nem tagadok és nem állítok semmit, általában kételkedem. Nem tudom miféle veszélyes vizekről lehet szó egy szabad országban, ahol szólás és gondolati szabadság van. A tagadás az én értelmezésem szerint határozott “nem”, de minimum felér ezzel. Csak nem feltételezed a mondataimból, hogy szándékomban van a jövőben tagadni? Ugye tudod, hogy előző kérdésemre “igen” válasz esetén, azt előítéletnek nevezik?

     • Maggdy

      November 3rd, 2015

      Az én szemszögemből nézve sántít a viszonyítási alap, az őscsontok nem helyezhetők párhuzamba írásos emlékek tartalmi mondanivalójával, legfeljebb az anyaggal amire írtak és amivel írtak.

     • bunkocska te draga

      November 4th, 2015

      Melyik szabad országról beszélsz? Amerikáról? Az írásos emlékekkel nem tudom mi a bajod, de én a kárpát-medencei népekről beszéltem, és hogy milyen volt a kapcsolatuk a magyarokkal a honfoglalás idején. Semmilyen üldözésről, népirtásról nem tudunk, pedig sok rémséget följegyeztek a német papok a magyarok rémtetteiről, mikor “Nyugatra jártak rabolni”. De pl. a helyiségneveink között sok a szláv eredetű. Az előttünk itt lévő államalakulatról meg annyit, hogy “Az avar birodalom a 9. század elejéig állt fenn, amikor Nagy Károly Frank Birodalma és Krum bolgár kán dunai bolgár birodalma felszámolta.”

 5. bunkocska te draga

  October 27th, 2015

  Mondjon valaki olyan szimbolikus művészeti alkotásokat, amik a rendszerváltás után készültek, és üzenetük van a jövőnek! A Kádár-rendszerben voltak ilyen versek, regények, filmek, amik szóltak valamiről.

  Reply
  • bunkocska te draga

   October 27th, 2015

   Az AN mottója is lehetne: “a vers pelikán, valakihez pirosa áttör időn s ködön.” Nagy László, hetvenes évek

   Reply
  • bunkocska te draga

   October 29th, 2015

   Jób lázadása most jutott eszembe. Az a rendszerváltás után készült, és Oscarra is akarták jelölni.

   Reply
   • bunkocska te draga

    October 29th, 2015

    Elnézést, most látom, hogy 1983-ban készült, és jelölték is Oscarra. Több ötletem nincs, a Sorstalanság filmet azért nem említem, mert a regény még bőven a Kádár-rendszerben íródott.

    Reply
  • Maggdy

   October 29th, 2015

   Azokkal csak az volt a gond, hogy kötelező volt mindenkinek szeretni. Én a demokráciát úgy tudom elképzelni, hogy mindenki egyéni ízlése szerint olvashat verseket és nincs bűnözőnek kikiáltva, ha nem tetszik neki egy festmény.

   Reply
   • bunkocska te draga

    October 30th, 2015

    Én a népdalokkal vagyok ugyanígy, már sikítófrászt tudok kapni, mikor valahol megint hagyományőrző napokat tartanak, ahol a fideszesek seggig érő kokárdával szaladgálnak összevissza. Meg keresztavatás, takarmányszentelés stb., de már az adventi gyertyagyújtás is politika lassan, hogy ki gyújtja meg, ki van ott stb.

    Reply
 6. bunkocska te draga

  October 27th, 2015

  Gyurcsány ellen az Apró-kártya már nem játszható ki, mert Schiffer dédpapájához hasonlóan Apró is egy szentnek látszik. Az őszödi beszéden se pörög már senki. Ergo tényleg a mostani hülyesége teszi Gyurcsányt a (politikai) sírba.

  Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   Van az a bizottság, amit Schiffer annyira hajtott, aki állandóan a komcsi bűnösöket kajtatja. Ezt írják Szakasitsról: “hagyta, hogy elsodorják az események”. Apróról: “az örök politikai túlélő, aki mindig a megfelelő oldalra állt”. Ez a kettő majdnem ugyanaz.

   Reply
 7. Light

  October 28th, 2015

  Egyetlen baj van ezzel a cikkel. Hogy még mindig benne van a “ha”. “Ha erre nem képes, akkor…”.

  Az AN-nak szinte minden jóslata bejött Orbánnal és Magyarországgal kapcsolatban, és az alkotmányos puccs és a bojkott kérdésében is azt gondolom, hogy 100%-ban igaza van. Gyurcsánnyal valahogy nem bír. Még mindig fel akarja szólítani valamire. Még mindig ott a “ha”.

  Ez a cikk, ha már csak nyomokban is, még mindig arról szól, “Feri, szedd már össze magad, különben egyszer majd végül tényleg csalódni fogunk benned.”

  Gyurcsányról úgy 2008 óta látni lehet, mekkora nulla, és azóta semmi mást nem tett, mint ez bizonyítja nap mint nap.

  Amit ez a cikk egyébként helyesen és pontosan leír. Várom a napot, amikor a “hátha mégis” rész végre kimarad. (Szerintem amúgy abba az irányba megyünk, csak marha lassan.)

  Reply
  • Admin

   October 28th, 2015

   :)))

   Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   Nekem is furcsa volt ez először, de ez a helyes keresztény magatartás. Újra és újra fel kell szólítani a bűnösöket, hogy térjenek meg! Meg hát se Gyurcsány, se Orbán (utolsó bejegyzés) nem takarózhat később azzal, hogy őt senki nem figyelmeztette.

   Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   Talán valaki leszólt a nőnek, hogy akkor folytathatja a bohóckodást, ha ehhez is adja a nevét.

   Reply
   • Light

    October 29th, 2015

    Én például a kommentedből tudtam meg, hogy a Corvinus neve Mátyás király neve.

    Reply
    • bunkocska te draga

     October 29th, 2015

     Lehet, hogy már nem sokáig! József nádor néven valami gigaegyetemet akarnak csinálni. Ahova gondolom csak az jut be, aki igazolni tudja a “származását” … Pl. a szülei írtak-e már alá valamelyik nemzeti konzultációba vagy aláírásgyűjtésbe a népszavazásról. (Különben nincs nyoma a neten, hogy a Corvinus miért lett Corvinus, nem tudom, honnan vette Coleen Bell.)

     Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   Tudja valaki, hogy a Corvinus egyetem az fideszes vagy a fidesz áldozata, és ezért mondta ott a beszédet Bell?

   Reply
 8. bunkocska te draga

  October 28th, 2015

  Most olvasom, hogy Mérő László otthagyta a mancsot a Hitler-bajszos címlap miatt. Azt mondja: “… nem szeretné, ha ilyen címlapok buktatnák meg Orbánt, akit mégis demokratikusan választottak meg. „Buktassa meg az, hogy a magyarok 51 százalékának elege lesz a nézeteiből, politikájából.”
  Nem ismerem Mérő munkásságát, valszeg nem haszonleső. Bartus talán a Mérő-féléket nevezi “doktriner liberálisnak”, akik a nácik szólásszabadságáért harcoltak.

  Reply
 9. bunkocska te draga

  October 29th, 2015

  Gyurcsány füzetét elemzi Tóta W. Nem értem azt a részt, hogy Gyurcsány szerint “nem szabad visszatérni a 2010 előtti állapotokhoz” Orbán leváltása után. Ergo maradna az Orbán-rendszer Orbán nélkül?
  egy komment ugyaninnen: ” Ebben a röpiratban egy szó sem esik a jogállamiság helyreállításáról, az orbáni Alaptörvény eltörléséről, ill. a ’89-es demokratikus alkotmány visszaállításáról. A korábbi választási szisztémához való visszatérésről, a jogállamiságot tipró törvények azonnali eltörléséről.

  Mert mindezek hiányában az orbáni rendszer akkor is ittmarad a nyakunkon, ha az orbáni önkény, ilyen vagy olyan módon egyszer esetleg véget is érne. A következő nemfideszes kormány az Orbán által teremtett színfalak között lenne kénytelen mozogni, amiből csak további károk származnának.

  Az orbáni rendszerrel egyszer s mindenkorra le kell számolni! Ezt kellene végre megértetni az emberekkel és tudatosítani a fejekben. Minden más: a kormány színezete, összetétele, a kormányprogram, jóléti – és gazdaságélénkítő intézkedések, oktatási reformok, szociális kérdések, mind mind csak másodlagosak lesznek egészen addig, míg a mára kiépült orbáni rendszer megsemmisítése és a demokratikus jogállam restaurációja meg nem történik.”

  Reply
 10. Maggdy

  October 29th, 2015

  Én nagyvonalakban egyetértek a cikkben leírt eszmefuttatással, ( részletekbe most nem mennék bele ) Magam is notórius “nemszavazó” vagyok. Örülök, hogy végre “intézményesítve” van ez a hozzáállás, ezt is megértem, el se hiszem. Volt mindenféle próbálkozás az utóbbi időkben, hogyan lehetne meghiúsítani a választásokat, de ezek mindegyike olyan megoldást kínált, melyhez el “kellett” menni a szavazófülkébe. Olyan nehéz megérteni, hogy egyetlen módja van, egyszerűen nem részt venni ezen az országos hazárdírozáson ? (mondogatom ezt már vagy húsz éve). Persze, ilyesmire gondolni sem volt szabad sokáig, mert becsületbeli ügyet próbáltak némelyek csinálni a voksolásból, és szégyelhette magát, a felelőtlen állampolgár aki az íratlan “kötelezettségének” nem tett eleget.

  Reply
  • bunkocska te draga

   October 30th, 2015

   Én mindig az szdsz-re szavaztam, amíg voltak, de túl komolyan vettem a választást.. Róluk elhittem, hogy az emberekért politizálnak, nem a népszerűségért meg a pénzért.

   Reply
 11. Maggdy

  October 29th, 2015

  Még eszembe jutott a számvetés. A “nemszavazók” tábora egy tömeg, a szavazati joggal rendelkező Nemszavazók száma kb. annyi, mint a nyerő kétharmados többség az én számításaim szerint, (most a fiatalokat nem számoltam bele, akik 2014 áprilisa után töltötték be a 18. életévüket.)

  Reply
 12. bunkocska te draga

  October 30th, 2015

  Én 2014-ben az lmp-re szavaztam tavasszal, de kiábrándultam belőlük, miután Kishantost ledózerolta a kormány. Utána ismertem meg az AN-t, meg a bojkott álláspontját. A mai helyzetben már nem elég szerintem a választást bojkottálni, ami úgyis csak három év múlva lesz. Én szívesen követném August Landmessert, aki megtagadta a náci karlendítést. De tud valaki olyat mondani, ami a mai korban a karlendítésnek felel meg?

  Reply
 13. Geyza

  November 4th, 2015

  Feri Feri…pofára estünk veled.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)