2024, május22, szerda
KezdőlapVéleményBartus László: Mi az az orbáni "keresztény kultúra"?

Bartus László: Mi az az orbáni "keresztény kultúra"?

-

A Fidesz az általa alkotott törvénytelen és illegitim Alaptörvényébe iktatja a „keresztény kultúra” védelmét. Ezt is éppen olyan önkényesen, legitim felhatalmazás nélkül, ahogyan eltörölte az utolsó demokratikus, törvényes Alkotmányt. A szöveg így szól: „Magyarország önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.” Kíváncsiak leszünk, hogyan fordítják ezt le a gyakorlati cselekvés nyelvére.

Már az is kérdés, mi „Magyarország önazonossága”, azt leszámítva, hogy Magyarországon született és magyar nyelvet beszélő polgárok közössége vagy valami hasonló. De nyilván arról van szó, hogy „Magyarország önazonosságát” a „kereszténységgel” kapcsolják össze, ahogy az már a Preambulumban is szerepel. Magyar az, aki keresztény, keresztény az, aki magyar. Világos, hogy a zsidó nem keresztény, ezért nem is magyar. A muszlim se, ateista se. Ebből eddig a zsidókat küldték megsemmisítő táborokba a „keresztény” magyarok.

Ezért már a Preambulum is sérti a világnézetileg semleges állam eszméjét, ami az alapja annak, hogy az állam a polgárok világnézeti szabadságát tiszteletben tartsa, világnézeti alapon semmiféle megkülönböztetés ne érhessen senkit. De ez nemcsak a világnézetileg semleges állam eszméjét sérti, hanem magát a kereszténységet is. A kereszténységnek a nemzettel való azonosítása éppen úgy sérti a kereszténységet, mint a nemzet tagjait. Arról nem beszélve, hogy az egész politikai kereszténység alapja az antiszemitizmus.

Orbán ezzel istenkirályságot épít. A leválthatatlan hatalmát isteni eredetűnek állítja be. A „keresztény király” hamis pózában tetszeleg, a nemzet és az ő politikai kereszténységének azonosítása azt jelenti, hogy rajta kívül senki nem jogosult az ország vezetésére, mert az a nemzeti önazonossággal ellentétes lenne. Magyarul, most foglalja alaptörvénybe az örökre szóló hatalmi igényét. Miközben az igazi kereszténységnek ehhez semmi köze, az emberek azonban ezt nem tudják, de erről senki nem világosítja fel őket.

A kereszténység Alpatörvénybe emeléséhez először is tisztázni kellene, mit tekintenek a törvényalkotók kereszténységnek. Melyik vallási irányzat tantételeit fogadják el. Már csak azért is, mert például a római katolicizmus, mint egy vallási rendszer, nem kereszténység, bármennyire is azt hiszi bárki. Ettől még lehetnek keresztények a katolicizmushoz tartozó emberek, de ennek semmi köze a keresztényellenes egyházuk tanításaihoz. A protestáns felekezetek egy jelentős része is így gondolja ezt, és viszont.

Ebben az esetben az államnak kellene definiálnia a kereszténységet, ami abszurd, mert az állam nem dönthet hitéleti kérdésekben. Teológiai vitákat sem dönthet el. Amikor az orbáni NER a nemzeti önazonosságot a „kereszténységgel” akarja azonosítani, akkor kénytelen az egyes felekezetek hitvitáiban igazságot tenni, vagy egyes keresztény irányzatokat kizárni, a nemzet azon részeivel és tagjaival együtt, akik nem is tartják magukat kereszténynek.

Még ennél is nagyobb problémát jelent, hogy a Bibliában megfogalmazott kereszténység semmiképp nem olvadhat össze az állammal, mert „evilág” ellentétes Isten országával, s a Biblia szerint „evilág fejedelme” a Sátán, Isten és a kereszténység ellensége. Amikor Jézust megkísértette a Sátán a pusztában, ő elutasította ezt a kísértést. Vajon keresztény-e az az ember, aki nem azt teszi, amit Jézus? A kereszténység nem evilágból való.

Aztán alapvető probléma az is, hogy Jézus Krisztus, a kereszténység alapítója, Megváltója, nem országokat, és nem nemzeteket váltott meg, hanem egyéneket. Ádám bűne az egyes emberre hatott el, ahogy Jézus Krisztus megváltása is. Ez nem azonos az általuk alkotott országgal, nemzettel. Isten ismeri az övéit, de más nem. Az Isten országa nem szemmel látható módon jött el, az Isten országa benneteket van, akik hisztek. Ezt csak Isten tudja.

Keresztény ország és keresztény nemzet nincs, fogalmilag kizárt. Csak keresztény ember van. A keresztény egyház, Jézus Krisztus szellemi egyháza nem látható, egyetlen felekezet vagy egyház sem azonos vele. Az igazi szellemi Egyház határai nem esnek egybe az egyes egyházak és felekezetek határaival. A keresztény Egyház Feje maga Jézus Krisztus. Hogyan képzeli azt Orbán Viktor, hogy ezt a magyar állam és a saját személye alá rendeli?

A Bibliában nincs szó keresztény államról, országról, nemzetről, egyetlen nemzet sem lehet azonos vele, mert egyetlen olyan nemzet sincs, amelynek határai egybeesnének Jézus által megváltott emberek közösségének, az igazi Egyháznak határaival. De ez csak a halmazati probléma, a belső tartalomról nem beszélve. Ez annál inkább is nehéz kérdés, mert Isten a liberalizmus híve, és az egyének szabad döntésére bízza, hogy elfogadják őt vagy nem.

Amit Isten megenged az embernek, azt Orbán Viktor nem engedi meg, mert ő nagyobb akar lenni az Istennél is. Isten ihletett beszéde a Biblia, annak minden szava az Istentől származó szó. Aki ezt nem hiszi, az már nem is keresztény. Maradjunk ennyiben. S ha ez így van, akkor a Bibliát kell alapul venni a kereszténység definíciója szempontjából, nem egy megtéretlen, hitetlen, felcsúti tolvaj meghatározását, mert az istenkáromlás.

A Fideszben a sok álkeresztény sátánfajzat, akik most akarják betiltani a kereszténység által védelmezett szegénységet, a hajléktalanságot, gondolhatja azt, hogy a kereszténység a Tízparancsolattal azonos, és az a keresztény, aki azt elfogadja és megtartja. Csakhogy az a baj, hogy a sok pokolfajzat soha nem olvasta el a Bibliát, nem is érti, ezért fogalma nincs arról, hogy a Tízparancsolat, az isteni törvény, a Biblia szerint betarthatatlan. S nem azért adta Isten, hogy az tartsák be, hanem azért, hogy rájöjjenek, hogy nem lehet betartani, s Megváltóra van szükség. A zsidóknak is áldozatokat kellett bemutatni a nép bűneiért, Jézus a tökéletes áldozat, amely nemcsak elfedezi, hanem el is törli a bűnöket.

Sok fideszes, aki a kereszténységgel azonosítja magát, saját tolvaj, embertelen, istentelen, és a gyűlöletre épülő rendszerüket, azt már fel sem fogja, mit jelent, hogy „A törvény vége Krisztus”. A Tízparancsolat vége Jézus Krisztus. Erre varrjon gombot ez a sok primitív hülye ember. Tudják, ez mit jelent? A törvényt felváltotta a kegyelem. Na, ez mit jelent a Fidesz szótárában? Hogyan illesztik a magyar Alaptörvénybe? Tudják, ez mit jelent? Ránéznek egy emberre, és megmondják róla, hogy kegyelem alatt van vagy nincs?

A Róma 6,14 azt mondja, „a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt”. Azon az emberen nem uralkodik a bűn, aki kegyelem alatt van, és nem a törvény alatt. Ez a kereszténység. A megigazulás Jézus Krisztus engesztelő áldozata miatt. Hányan tudják ezt a „keresztény” Magyarországon? Hányan vannak azok, akik nincsenek a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vannak? Ezzel a kegyelmi állapottal lenne azonos Magyarország? Ez Magyarország önazonossága? Még viccnek is rossz. Még a keresztény felekezetek nagy részében sem így van, és az is csak egy kisebbség.

A kereszténység újjászületés, a keresztény ember új teremtés a földön. Mi köze van ehhez a magyar önazonosságnak? Csak az magyar, aki új teremtés Krisztusban? Ki ellenőrzi ezt? S mi van a többi magyar emberrel: aki tévedésben van, mert azt hiszi, hogy ő keresztény, de nem az, és mi van azokkal a milliókkal, akik nem is vallják maguknak kereszténynek? Azok nem magyarok? Azokkal mi lesz? Rájuk nem vonatkozik az Alaptörvény? Üldözni kell őket?

Vagy Orbán csinál belőlük keresztényt? Ahhoz előbb neki kellene azzá válnia. De ha azzá válna, azonnal tudná, hogy ez nem rajta múlik, ez az Isten ajándéka. Ő nem tudja még az apró termetét sem megváltoztatni. Egy arasszal sem tudja magát megnövelni, ezt mondja a Biblia. Hogyan képzeli, hogy az Istenre és az emberre tartozó üdvösségi kérdésekbe szól bele, és majd ő eldönti, ki keresztény és ki nem? Hogy merészel Isten dolgába avatkozni?

Amit ez az ember csinál, istenkáromlás. A keresztény egyházak, gyülekezetek, felekezetek szégyene és gyalázata, hogy azonnal, kellő határozottsággal nem intik meg, hogy hagyja abba ezt az istenkáromlást, Jézus Krisztus megváltásának, kereszthalálának megcsúfolását és megtaposását, az emberek becsapását és félrevezetését. Isten nem szorul védelemre, a magyar emberek viszont igen, akik elhiszik ennek a pokolfajzatnak, hogy ez kereszténység és ők keresztények. Miközben nem azok, és masíroznak Orbánnal együtt a pokolba.

Aztán csak most jönne annak meghatározása, hogy mi az a „keresztény kultúra”? Mit ért a „törvényalkotó” alatta? Azért tesszük az idézőjelbe, mert Magyarországon a „törvényalkotó” egy személy: Orbán Viktor. A magát hazug módon ellenzéknek nevező politikai kitartottak pedig pénzért fedik el ezt a valóságot, és fedezik azt a hazugságot, hogy a törvényt legitim parlament hozza. De kíváncsiak lennénk Orbán vagy a szavazógép vazallusok definíciójára, hogy mi a rák az a „keresztény kultúra”, amit köteles a magyar állam védeni?

A kereszténység ugyanis nem kultúra. A kereszténység nem erkölcs. Az erkölcs gyümölcse a keresztény hitnek, a kegyelemnek, a megváltott, megigazult állapotnak. A kereszténység nem is művészet. Vajon a katolikus templomok szobrait, amelyek előtt leborulnak, az állam lerombolja-e a keresztény kultúra védelmében, mivel azok például bálványok, istentelenség és istenkáromlás, amelyek sértik a kereszténységet? Vagy ellenkezőleg? Bálványokat tesz az állam mindenhova? Levágják a tolvajok kezét? Kivágják a nyelvüket? Mi lesz Orbánnal?

Az erkölcsös viselkedés lenne a keresztény kultúra? A muszlimok erkölcsei szigorúbbak. A nyugati „keresztény kultúrát” éppen az erkölcstelensége miatt támadják. A Tízparancsolat betartása a keresztény kultúra? Akkor keresztény kultúra nem létezik, mert nincs egyetlen ember sem a földön, aki be tudja tartani a Tízparancsolatot. Ezt maga a Szentírás mondja. Vagy csak azok, akik helyeslik, de amúgy leszarják? Vagy a képmutatók, akik úgy tesznek?

Nem lehet törvénybe iktatni olyan fogalmat, amelynek nincs egyértelmű jelentése. Ilyen a „keresztény kultúra” fogalma. Vagy a „keresztény kultúra” a család védelme? Az mit jelent? A vakkomondor még belefér, ütni lehet az asszonyt? És a gyereket, ahogy Orbánt rugdosta az apja? Ez még „keresztény kultúra” vagy már nem? Vagy csak buzinak nem lehet lenni? A fehérvári huszárok részéről minden nő meghágása még kóser?

A Bibliában olvasgathatnak az átokfajzatok arról, mit mondott Jézus a családról. „Aki inkább szereti atyját és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám” – ezt mondja a családról Jézus Krisztus (Máté 10,37), akitől ezek szerint meg kell védeni államilag mindenkit, mert ez sérti a „keresztény kultúrát”.

Ami pedig a „nemzet” fogalmát illeti, az a legnevetségesebb, mert a nemzet az feloldódik a kereszténységben. Ezek a barmok a nemzetet akarják a kereszténységgel azonosítani, de a keresztény tanítás szerint eltűnik Krisztusban a nemzeti identitás. „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” – ez vonatkozik a keresztényekre. Isten országának polgárai számára a nemzeti identitás másodlagossá válik, csak az evilági életük része. De keresztényként ez eltűnik.

Ez azt jelenti, hogy ha a magyar önazonosság a kereszténységgel azonos, akkor magyar önazonosság attól a perctől kezdve nem létezik, magyar nemzet nincs. Csakhogy, mivel a magyar nemzet tagjai Krisztusban sincsenek, ezért mindenféle identitásuk megszűnik. Az a „keresztény” identitás, amiről Orbán beszél, nem létezik. Annak csak kirekesztő jelentései vannak: keresztény az, aki nem zsidó, keresztény az, aki nem muszlim, stb.. Nincs pozitív tartalma, amivel meg tudnák határozni. Mert az igazi kereszténységnek semmi köze ehhez.

A kereszténység Isten szeretetének megnyilvánulása és bizonyítéka. Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten szeretet. Isten képes volt arra, hogy megjelenjen emberi testben a földön, hogy minden ember bűne miatt meghaljon, és eltörölje a bűnt, a bűn büntetését is, s egyszeri áldozatával örökre igazzá és tökéletessé tegye azokat, akik elfogadják az ingyen kegyelmi ajándékát. Jézus Krisztus az életét adta az emberekért, és Orbán ezt aprópénzre váltja, ezzel kufárkodik, és egy embertelen, antiszemita gyűlöletrendszert azonosít vele.

Mindezt csak azért írom le, hogy legyen fogalmunk arról, mekkora sátánfajzatok, istentelen gazemberek azok, akik ezt kirekesztésre, gyűlöletre, és gyűlölködő önmaguk definiálására használják. A kereszténység középpontjában Jézus Krisztus személye és megváltó műve, az „orbáni kereszténység” középpontjában a magyar nemzet torz, jobboldali értelmezése, a kirekesztő, rasszista gyűlölet és a vallással kevert nacionalizmus áll. A Messiás személyét, áldozatát, ócska politikai gyűlölködésre használja fel. Aki nem tiltakozik ez ellen, az vajon mi ellen fog? Annak mi fontosabb ennél? Ez az ember most veszi el a világnézeti, gondolati és lelkiismereti szabadságot minden magyar embertől. Azt, ami az embert emberré teszi.

Ettől kezdve belepofázhat bármibe, és azt nevez „keresztény kultúrának”, amit akar. Ettől kezdve az állam kontrollálja a hit, a vélemény, a cselekvés, az erkölcs szabadságát, Orbán, Harrach, az orvvadász Semjén és a többi ócska gazember bújik mindenki agyába, ágyába, és totális kontrollt gyakorol a lelke fölött. Ezek a hazug tolvajok fogják megmondani, hogy ki a keresztény, mi a keresztény, ki a magyar, mi a magyar. Aki meg akar élni, aki túl akar élni, annak alkalmazkodnia kell ahhoz, amit ezek a farizeus gazemberek követelnek. Ez a totális fizikai és lelki kontroll igényének bejelentése és Alpatörvénybe illesztése.

Ez a „keresztény” definíció ördögi és antikrisztusi nemzetként is definiálja Magyarországot. Nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy ebből a tényből bárki beazonosítsa Orbánt, rendszerét és ennek az országnak a siralmas jövőjét, sorsát. A Gonosz uralma alatt van Magyarország és az embergyilkos céljait szolgálja. Orbán nemcsak egy közönséges gazember, hanem az ördög szolgája. Nem ura saját magának. Aki tudni akarja, mi lesz ennek a vége, vegye elő az európai történelem konstantinuszi fordulattól a felvilágosodásig tartó sötét történelmét.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések